Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (62. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 17. 05:49 | Sorszám: 301
"... Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal
is, azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket
szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő
testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden
javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy
fogadják el.
Boldog Charles de Foucauld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 16. 05:09 | Sorszám: 300
"..Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában.
Sugalld szívükbe tanításod szavát! Hiszen a te ajándékod, hogy
elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél,
hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe.
Szent Metód"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 15. 03:58 | Sorszám: 299
"...Mária, égi édesanyánk! Te egész életedet Isten szolgálatába, a
megváltás szolgálatába állítottad. Engedelmesen elfogadtad Isten veled
kapcsolatos szándékát, amikor értesültél arról, hogy te leszel a
Megváltó Anyja. Isten akaratának tökéletes elfogadásáról, az Istennek
való teljes önfelajánlásról tanúskodnak szavaid. Alázatod és
engedelmességed segítsen minket abban, hogy keressük Isten szándékát,
elfogadjuk és teljesítsük azt a feladatot, amit számunkra kijelöl.
Veled együtt adunk hálát a mindenható Istennek, aki életet adott
nekünk! Járj közben fiadnál, Jézusnál, hogy megmutassa számunkra az
utat, miként juthatunk el a mennybe, ahová a mindenható Isten téged
felvett."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 14. 00:36 | Sorszám: 298
"...Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
testemet, becsületemet és minden javamat.
Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól,
kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új
életet éljünk!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 13. 09:12 | Sorszám: 297
"... Urunk, Jézus Krisztus! Vízen járásod csodájában nem látványos
mutatványt látunk, hanem annak igazolását, hogy te valóságos Isten
vagy. Felette állsz a természeti törvényeknek. Erősebb vagy a természet
erőinél. Ha csak ember volnál, akkor nem lennél képes ilyenre. Nem
volnál képes meggyógyítani pusztán szavaddal vagy érintéseddel a
betegeket, de megteszed, hogy cselekedeted által Isten irgalmassága
megmutatkozzék. Emberként nem volnál képes néhány falatnyi kenyérből
ezreket jóllakatni, de te isteni erőddel megteszed, hogy megmutasd
isteni jóságodat és gondoskodásodat. Emberként nem volnál képes a víz
tetején járni, de mégis jársz, hogy tanítványaid számára igazold
istenségedet. Uram, hisszük, hogy valóságos ember és valóságos Isten
vagy."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 12. 04:44 | Sorszám: 296
"... Urunk, Jézus! Te földi életed során hirdetted az örömhírt és
meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled.
Tanításoddal és gyógyításaiddal jelenvalóvá tetted Isten irgalmát az
emberek között. Megmutattad, hogy hatalmaddal képes vagy legyőzni a
gonoszt s ezáltal megszabadítani az embereket. Segíts minden embert,
hogy tanításodban felismerje a követendő utat! Segíts, hogy csodáid
növeljék hitünket! Mutasd meg nekünk, Urunk a te szeretetedet, hogy
abból táplálkozva kövessünk téged!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 11. 06:37 | Sorszám: 295
"Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként
értékeljük, mert telve van további ígéretekkel! Szeretettel valósítsd
meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy mindennap irgalmas
karjaidba veszel minket.
És ha eljön a végső "átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel
induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a
hosszú keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi
értéket, amit itt a földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk
mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 10. 04:04 | Sorszám: 294
"...Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap,
minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 09. 07:55 | Sorszám: 293
"...Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és a szerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és
legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged
most és mindenkor és mindörökkön örökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 08. 04:22 | Sorszám: 292
"... Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak
ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor
örök vággyal öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 07. 06:40 | Sorszám: 291
"... Urunk, Jézus, te boldogoknak nevezted azokat, akik hallgatják és
megtartják tanításodat. Mi is abban találjuk meg boldogságunkat, hogy
nyitott szívvel hallgatjuk, és életünkben megvalósítjuk mindazt, amit
tanítasz nekünk. Nem csodálkozni vagy álmélkodni akarunk szavaidon,
hanem megtenni azt. Urunk, a te szavad szabadítson meg mindattól, ami a
múlthoz köt vagy a bűn mélységébe húz! Tanításod indítson el az
üdvösség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 06. 05:38 | Sorszám: 290
"...Urunk, Jézus Krisztus! Színeváltozásod alkalmával istenségedet, isteni
dicsőségedet tártad fel a kiválasztott apostoloknak. Azért mutattad meg
isteni dicsőségedet Péternek, Jakabnak és Jánosnak a Tábor-hegyen, hogy
kereszthalálodat látva ne veszítsék el reményüket. Ők később, erre az
eseményre gondolva megérthették, hogy a szenvedés útjának végső
állomása nem a halál, hanem az Isten által ajándékozott új élet, a
feltámadás, amely révén az örök dicsőségbe jutunk. Életünk egyes
pillanataiban ugyanúgy átérezhetjük Isten közelségét, ahogyan azt
megtapasztalta a három apostol. Add, hogy amikor a kereszthordozás
nehézségeit érezzük, szívünkben ott éljen a feltámadás és az isteni
dicsőség megtapasztalásának reménye!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 05. 04:33 | Sorszám: 289
"...Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod
legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a Te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan Te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 04. 04:21 | Sorszám: 288
"... Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 03. 02:12 | Sorszám: 287
"... Uram, Jézus Krisztus! Te vagy a világ világossága! Te vagy az én
világosságom. Veled nem járok sötétségben, hanem Isten felé visz
életutam. Te a sötétségből a világosságra hívsz, és azt kéred tőlem,
hogy a világosság fiaként éljek. Ha a te követődként, a világosság igaz
fiaként élek, akkor magam körül szétsugárzom az isteni fényt és
szeretetet. Az örök világosság felé vezető utamon legyen közbenjáróm
édesanyád, Szűz Mária, aki méhében hordozott téged, a világ
világosságát! Segíts, hogy letérjek a bűn sötét útjáról és mindig a hit
világosságának útján járjak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 02. 05:54 | Sorszám: 286
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 01. 05:26 | Sorszám: 285
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atyától jöttél a világba, őt dicsőítetted
meg életeddel. Mindenkor az ő akaratát teljesítetted, neki
engedelmeskedtél. Vállaltad, hogy emberré legyél, emberként éljél és
vállaltad a halált is. Segíts minket, hogy észrevegyük közelségedet,
jelenlétedet, szeretetedet! Segíts minket, hogy megtaláljunk téged, s
vezess minket az Atyához! Maradj örökké köztünk, hogy szereteted
állandóan bennünk legyen! Add meg nekünk az újjászületést, hogy egészen
Istennek élhessünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 31. 07:58 | Sorszám: 284
"...Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik
igédet hirdetik, miként János, a Keresztelő tette. Küldj ma is
követeket hozzánk, akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy te,
Urunk, bennünk növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk, akik érted és
nem önmagukért élnek. Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy
szolgálhassunk neked, és előkészíthessük számodra az utat az emberek
között, hogy megvalósulhasson a te országod."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 30. 04:46 | Sorszám: 283
"... Urunk, Jézus! A te nevedben gyűlünk össze vasárnaponként a templomban,
hogy szavadat hallgassuk és részesedjünk áldozatodban. Mindkettő kincs
és forrás számunkra. Együtt keressük az Isten országát és közösen
építjük azt. Örömhíred alakítson minket élő közösséggé, amely hirdeti
tanításodat. Örömhíred minden emberhez szól, ezért nem csupán annak
befogadására törekszünk, hanem annak továbbadására is. Adj nekünk
buzgóságot, hogy országod lelkes munkásai legyünk! Az üdvösséget Isten
kegyelméből és irgalmából nyerjük el, de tudjuk, hogy nekünk is tennünk
kell érte. Nevelj minket az engedelmességre és a szeretet gyakorlására!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 29. 04:46 | Sorszám: 282
"...Urunk, Jézus Krisztus! Senki nem tudhatja előre jöveteled időpontját,
de biztosak vagyunk abban, hogy egyszer bekövetkezik. Taníts minket
készenlétre, fokozott figyelemre, türelmes várakozásra! Annak
érdekében, hogy ne érjen minket váratlanul a te érkezésed, lelkünket
szeretnénk felkészíteni, hogy mindig készen legyen a veled való
találkozásra! Élj bennünk, hogy jelenléted fénye világosság legyen a
világ számára! A hit, a remény és a szeretet a mi lelkünk égő mécsei,
amelynek lángját őriznünk kell. Segíts minket ébernek maradnunk, hogy
soha ne aludjon ki bennünk jelenléted lángja!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 28. 05:26 | Sorszám: 281
"... Istenünk! Életünk egyes pillanataiban ugyanúgy átérezhetjük
közelségedet és jelenlétedet, miként azt a három kiválasztott apostol a
színeváltozás hegyén megtapasztalta. Azokban a napokban és órákban,
amikor a kereszthordozás nehézségeit érezzük, szívünkben ott él a
feltámadás és az isteni dicsőség megtapasztalásának reménye, mert a
szenvedés útjának végső állomása nem a halál, hanem az Isten által
ajándékozott új élet, a feltámadás. Istenünk, jó nekünk veled lennünk,
veled élnünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 27. 06:29 | Sorszám: 280
"...Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 26. 06:40 | Sorszám: 279
"... Istenünk, te időt ajándékozol nekünk, és föltárod előttünk életünk
értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni. Kérünk, segíts,
hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldogabb világot, amelyben nem a
pillanatnyi érdekek, hanem az örök értékek határozzák meg az emberek
cselekedeteit. Add, hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet
birtokolunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a mulandó dolgokhoz, és szívünk
tebenned váljék gazdaggá."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 25. 07:25 | Sorszám: 278
"...Jézusunk! Jól tudod, mily szörnyű érzés a bizonytalanság, hiszen
emberségedben hordoztad annak aggodalmát. Néhanap még nekem is, aki
hiszek a világban és az emberben, szörnyűségesnek tűnik a világ:
hatalmas, vak, brutális. Közönyösen lökdös minket ide-oda. Az biztos,
hogy az ember hősiesen eljutott már oda, ahol lakható zónát teremtett
magának. De mily kezdetleges ez a mi otthonunk! Csak vékonyka fal
választ el a szörnyűségestől: tűz, pestis, vihar, földrengés, sötét
erkölcsi erők. Mindez téged is levert az olajfák hegyén. De te semmit
le nem tagadtál és mindent legyőztél, és a vihar harsogásán át is
halljuk szavadat: "Kicsinyhitű emberek, miért kételkedtek?"
Teilhard De Chardin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 24. 05:10 | Sorszám: 277
"...Istenünk, a próféták elől biztos menedékbe rejtőztünk. Kényelmetlenné
váltak számunkra, túl nyíltan beszéltek. Talán szenvednénk is attól,
amit mondanak. Kijelentjük, hogy ma már nincsenek próféták; valaha
ilyenek is voltak. Mintha ma már nem kellene tartanunk tőlük. De itt a
szívünk, tele vágyódással, meglehet: utánad és Szentlelked után epeszti
a szomjúság. Vágyódik az élet után, szomjazik a világosságra! Istenünk,
törd át pünkösdi Lelkeddel éjszakánk zárt kapuit."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola