Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (66. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. június 08. 05:42 | Sorszám: 201
"... Uram, Jézus! Körülöttem a romlás, a pusztulás sokféle jelét látom.
Önmagukat és saját világukat pusztító, élhetetlenné tevő embereket. És te
engem nevezel a föld sójának, a világ sójának és a romlást megállító
sónak. Tudom, hogy ebben a világban kell élnem, de hozzád tartozva, hogy a
te örömhíred, a te tanításod, a te igazságod jó ízét adhassam a világnak.
Éljen bennem a krisztusi íz: az öröm és a jóakarat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 07. 04:20 | Sorszám: 200
" Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 06. 04:21 | Sorszám: 199
"...Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 05. 05:18 | Sorszám: 198
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az élet és a halál Ura! Életünk és örök
életünk a te kezedben van. Minden reményünket beléd helyezzük, mert te
képes vagy arra, hogy új életet adj nekünk a feltámadás által. Szeretnénk
örökké élni, szeretnénk eljutni az örök boldogságra, szeretnénk együtt
lenni Istennel az örökkévalóságban. Urunk, hisszük, hogy halálod után
harmadnapon feltámadtál. Vezess minket a mennyországba! Érints meg minket,
hogy új életre támadjunk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 04. 06:00 | Sorszám: 197
"... Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára! Óvj meg mindnyájunkat ebben az esztendőben minden
bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai szívedhez!
Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 03. 04:20 | Sorszám: 196
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink
nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és
bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami
üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert
gondunkat viseled, és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre.
Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben! Add, hogy mindig
nyitott szívvel hallgassunk téged és tanításodat életre váltsuk! Segíts
minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 02. 06:52 | Sorszám: 195
"... Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó
és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis,
ami rút, ami rossz! Teremts bennünk tiszta szívet Istenünk, hogy jó gazdái
lehessünk ennek a világnak! Ne szennyezzenek be minket gonosz indulatok,
gyűlölet, harag, viszálykodás! Egyetértést adj nekünk! Add, hogy fiatalok
és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán emberek, ha
tiszta a szívünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 01. 04:21 | Sorszám: 194
"... Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit
te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 31. 04:17 | Sorszám: 193
"... Uram, szívem szeretet nélkül nem tud meglenni. De még sokáig kell veled
menetelnem, míg szeretetedet igazán megismerem. Akkor talán megtanulom,
hogy a szeretet ott kezdődik, ahol kész leszek feltétel nélkül magam
odaadni. Szívem tele van boldogság utáni vággyal, de ez a vágy is
megkínoz, mert nem tud igazán beteljesülni. Ezért kell előbb abba a
sötétségbe esnem, mely önző kívánságaimat kioltja. Csak akkor lesz a
szeretetem oly erős, mint a halál, mert akkor saját önzésem börtönét
törtem át, és szabaddá lettem, mint ahogy a halál szabaddá tesz bennünket
az isteni élet dicsőségére. Uram, töltsd be ürességemet, hogy szereteted
halvány sugarát mindig láthassam!"
(Horvát István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 30. 05:36 | Sorszám: 192
"...Urunk, arra rendeltél minket, hogy örömben éljünk. A munka egyedül nem
töltheti be életünket; add hát, hogy megértsük az öröm mélyebb értelmét,
az ünnep, az ünneplés, a játék, az üdülés, a pihenés, a művészet belső
gazdagságát és felemelkedettségét, de leginkább add meg a bennünket
szerető, ránk váró emberekkel való együttlét örömét. Örömvárásunknak az
legyen a csúcspontja, mint ahogyan te is mondottad: öröm nekem az emberek
között lenni.
Cserháti József"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 29. 05:22 | Sorszám: 191
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul
odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott
áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az
örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi
jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk szent
tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium
hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy akarunk
szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te áldozatodhoz
odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész életünket Istennek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 28. 06:19 | Sorszám: 190
"...Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Te egyszülött Fiadat, a
mi Urunkat, Jézus Krisztust örök főpappá és a mindenség Királyává tetted,
hogy szeplőtelen áldozatként a kereszt oltárán engesztelésül odaadja
önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. Részesíts
minket az ő országának lelkületéből, mert az ő országa igazság és élet,
kegyelem és szentség, az igazságosság, a szeretet és a béke."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 27. 05:51 | Sorszám: 189
"... Uram, azt parancsoltad nekünk, hogy felebarátunkat úgy szeressük, mint
saját magunkat. Szerettél bennünket, ezért nem elégedtél meg azzal, hogy a
biztos part felől csak tanácsokkal láss el minket. Nem is hagytál ránk
kész receptgyűjteményt, hogy bármely szituációban gondolkodás nélkül
kövessük azokat. Azt kívánod tőlünk, hogy téged követve, életünket
megosszuk másokkal, mint ahogy te tetted, Királyunk.
J. Brunner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 26. 04:37 | Sorszám: 188
"... Urunk, Jézus Krisztus! Amíg közénk nem jöttél, azt gondolhattuk, hogy
Isten csak a fölöslegből adott nekünk. De amióta önmagadat kiüresítve
közénk jöttél, egy lettél velünk, tudjuk, hogy a te lényegedhez tartozik
ez a szeretetből fakadó szegénység: nemcsak valamit akarsz adni
mérhetetlen gazdagságodból, mint a földi gazdagok, hanem mindenedet –
önmagadat adod nekünk. Adj Uram, nekem is lelkületedből!
Várnagy András"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 25. 10:29 | Sorszám: 187
"...Mennyei Atyám! Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel
megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy
akarok járni-kelni, mint te, mindenütt jót akarok cselekedni. Minden
embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél
hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig
a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy
legalább egy jó szót ne kapott volna! Add, hogy magamat elfelejtsem, és
bele tudjam élni magam mások helyzetébe! Add, hogy sohase veszítsem el
önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő! Add meg, hogy mindig
megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan
nagy szükség van a szomorú világban! Végül add meg, hogy mindenkit
legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által!
Ámen.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 25. 10:29 | Sorszám: 186
"...Mennyei Atyám! Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel
megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy
akarok járni-kelni, mint te, mindenütt jót akarok cselekedni. Minden
embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél
hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig
a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy
legalább egy jó szót ne kapott volna! Add, hogy magamat elfelejtsem, és
bele tudjam élni magam mások helyzetébe! Add, hogy sohase veszítsem el
önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő! Add meg, hogy mindig
megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan
nagy szükség van a szomorú világban! Végül add meg, hogy mindenkit
legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által!
Ámen.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 24. 05:11 | Sorszám: 185
"...Hála neked, szentséges Atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható szentélyt
építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és
színhelye: ide várod jóságos szívvel az élet zarándokútját járó népedet.
Híveidből is itt építesz magadnak élő templomot, és itt gyarapítod
világszerte elterjedt Egyházadat, hogy Krisztus titokzatos testévé váljék,
és mennyei Jeruzsálemmé legyen végül, mint valóra vált béke-látomás. Ezért
szentjeid boldog seregével együtt a dicsőség templomában magasztalunk
téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 23. 05:20 | Sorszám: 184
"... Istenünk! Mi a hét első napján elmegyünk házadba, hogy hallgassuk szolgáid
tanítását. De te nem engeded, hogy ez csupán egy alkalom legyen. Elküldted
Fiadat, hogy erőd mutatkozzon meg benne. Nem hagyod, hogy hétről hétre
megszokásból járjunk a hajlékodba. Akarod, hogy érezzük hatalmadat, igéid
erejét, mely átformálja életünket. És akarod, hogy megszabaduljunk a
bennünk lévő tisztátalan lélektől. Szent Fiad megtisztít bennünket minden
gonoszságtól, és erőt lehel belénk, hogy hetente ne csak egy órát töltsünk
veled, hanem megtapasztaljuk jelenlétedet napról napra, és hirdessük
dicsőségedet, amerre járunk. Add kérünk, hogy Szent Fiad ereje sugározzon
minden szolgádból, belőlünk is!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 22. 05:55 | Sorszám: 183
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy
elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és
kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt
a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és
minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel
valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval
és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy eljussunk az
örökkévalóságba!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 21. 13:25 | Sorszám: 182
"...Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti
testvéri összefogást! Ámen.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 21. 06:25 | Sorszám: 181
Uram Jézusom!
Te mindég velem vagy, mindég meghallgatsz, mindég segítesz. Kérlek, maradj velem és velünk Hozzád imádkozókkal továbbra is, ezen az egész, előttünk álló napon. Kérlek Téged, segítsd meg azokat is, akik vad, vak, és gyűlöletteli indulataik hálójában vergődnek. Hála, dicséret és dicsőség Neked most és mindörökkön örökké.Ámen!
(Keresztkem ma reggeli imája)


P.s.: Horváth István Sándor imáját ma reggel nem tudtam "behozni" a gmail védelem "fenyegetettség jelzése" miatt.Elnézést kérek érte!

keresztkem
  Válasz | 2016. május 20. 05:46 | Sorszám: 180
"... Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A veled való találkozás egykor
megerősítette az apostolokat a szeretetben. Új hit és új remény ébredt
bennük. Új erőre gyulladtak a te szeretetedtől, majd pedig pünkösdkor
megkapták a Szentlélek ajándékát, hogy erős lélekkel végezzék az
evangélium hirdetését és az emberhalászatot. Új élet kezdődik számomra is.
Adj nekem erőt ahhoz, hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem azt a
feladatot, amelyet rám bízol, hogy tanúságot tegyek az evangélium
igazságáról a reményvesztett embereknek"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 19. 06:26 | Sorszám: 179
"... Kérünk Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 18. 06:27 | Sorszám: 178
"...Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva
meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben
a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol
szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár
csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat:
követlek, Uram!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 17. 05:43 | Sorszám: 177
"... Uram, Jézus Krisztus! Nap mint nap szomjazom igazságodra, készséges
szívvel hallgatlak téged, aki utat mutatsz. Tanulékony lélekkel figyelek
rád és kifejezem készségemet, hogy tanításod szerint akarok élni. Alakítsd
át életemet a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola