Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (68. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. április 21. 08:08 | Sorszám: 151
"... Krisztuséi vagyunk. Nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja: a
keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott és önmagával
egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a
múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is
elválasztják. Szerető Istenünk! Köszönjük neked, hogy Krisztusban eggyé
tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy Egyházadat
egységben és szeretetben építhessük! Add, hogy életünkkel és egyházaink
szolgálatával a te szeretetedről tegyünk tanúbizonyságot!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 20. 05:56 | Sorszám: 150
"...Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 19. 06:26 | Sorszám: 149
"... Istenünk: Jézus, a te Fiad megígérte nekünk az Igazság Lelkét. Add, hogy
örökre velünk maradjon a Vigasztaló! Add, hogy parancsaid által
megismerhessük az élet útját! Kérünk, add, hogy legyen mindig erőnk
befogadni az igazságot. Add, hogy ellenállhassunk a hazugság minden
csábításának! Add, hogy teljesítve a te parancsaidat szeretetedben éljünk,
és velünk legyen mindig az Igazság Lelke!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 18. 06:22 | Sorszám: 148
"...Jézus, te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk
hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a
misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és
élő evangéliummá váljanak!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 17. 06:39 | Sorszám: 147
"... Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Segítsd a papokat, hogy mindenkor a mennyei
Atya szeretetét sugározzák a gyermekek és a fiatalok felé! Segítsd a
papokat, hogy hirdessék az életet, és arra bátorítsák a családi életre
készülőket és a családokat, hogy mindig számíthatnak Isten segítségére!
Segítsd őket, hogy Isten jóságát és erősítő kegyelmét közvetítsék a
betegeknek és a haldoklóknak! Élj minden pap szívében, hogy az irgalomban
gazdag Istent képviseljék, amikor gyóntatják a bűnbánókat és a megtérőket!
Segítsd őket, hogy hivatásukat szolgálatnak tekintsék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 16. 06:25 | Sorszám: 146
"... Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre! Taníts meg, hogy úgy
szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak,
sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s
feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy
akaratodat teljesítsem!
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 15. 05:58 | Sorszám: 145
"...Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni tudjunk! Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 14. 06:34 | Sorszám: 144
"...Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni,
szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom
meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt,
világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem
a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked
áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig
irgalmadra gondoljon.
Vianney Szent János"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 13. 10:39 | Sorszám: 143
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat, és
fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd őket
a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz
tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor, aki a kereszten életedet adtad juhaidért,
az emberekért. Hívj fiatalokat a papságra, hogy téged követve egész
életükkel megmutassák a világnak és nekünk szereteted! Segíts minket, hogy
a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 12. 06:06 | Sorszám: 142
"...Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az
evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te igéd
igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 11. 07:52 | Sorszám: 141
"... Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban
vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt! Add, hogy
minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a
szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül te vagy a
nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 10. 07:47 | Sorszám: 140
"... Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap
meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a
szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész
életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből
feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy
én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy
irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy
bennem a szeretet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 09. 07:15 | Sorszám: 139
"...Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 08. 07:02 | Sorszám: 138
"...Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod szavát!
Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának
hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket
vigyünk végbe."
(Horváth István Sándor zalalövői plábános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 07. 05:23 | Sorszám: 137
"... Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat,
hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid
beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek
szükségük van rám.
Boldog Kalkuttai Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 06. 06:43 | Sorszám: 136
"... Üdvözlégy, Jézus Krisztusomnak, Uramnak és Megváltómnak legszentebb és
valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél, akit
érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak feláldoztak.
Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki!
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébvános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 05. 06:34 | Sorszám: 135
"... Szentlélek! Te akkor is bennem és velem voltál, amikor nem is tudtam
rólad. Te akkor is mellettem álltál, amikor azt hittem, mindenki
elhagyott. Te akkor is bennem imádkoztál, amikor nem tudtam szólásra
nyitni ajkamat. Jöjj, töltsd el szomjazó lelkem a te igazságod
teljességével, és így vezess el a teljes szabadságra, mert ahol az Úr
Lelke, ott a szabadság."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 04. 05:36 | Sorszám: 134
"...Szent Szűz, Megváltónk Édesanyja, biztos vezetőnk Isten és a felebarát
felé, te, aki szíved mélyén megőrizted Jézus szavait, anyai
közbenjárásoddal oltalmazd a családokat és az egyházi közösségeket, hogy
segítsék a gyermekeket és a fiatalokat, amikor az Úr hívására nagylelkű
választ kell adniuk. Ámen.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 03. 07:59 | Sorszám: 133
Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk
meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és
irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket.
Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget
adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki
megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb
bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az
engedelmesség útján!
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 02. 07:17 | Sorszám: 132
"... Hálát adunk, Urunk végtelen jóságodért: elkészítetted nekünk országodat,
megadod kegyes irgalmadat, megbocsátod bűneinket. Kérünk, segíts, hogy e
világ útjain járva észrevegyük az éhezők, a szomjazók, a ruhátlanok,
valamint a betegek és a rabok szenvedésében a te szenvedésedet, hogy
minden rászoruló testvérünknek szolgálatára lehessünk, és örömmel fogadjuk
őket közénk. Tested és véred által add, hogy felismerjünk minden emberben,
és emberi kicsinységünk ellenére is viszonozhassuk nagy szereteted. Így
jöjjön el, Urunk a te országod, s legyen meg a te akaratod.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 01. 06:24 | Sorszám: 131
"... A beteg testvérek tapasztalataiban való tevékeny részvétel útján kísérjen
bennünket a boldogságos Szűz Mária, aki a kereszt tövében részt vett Fia
szenvedéseiben, és „szakértő” a fájdalomban. Ő kísérje állandóan és
szeretetteljesen mindazokat, akik testükön, lelkükben és szellemükben az
emberi lét korlátait és sebeit tapasztalják.
Reá, a betegek gyógyítójára és a béke királynéjára bízom a betegeket és a
hozzájuk közelállókat: anyai közbenjárásával segítse őket, hogy a szeretet
civilizációjának terjesztői legyenek.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 31. 06:49 | Sorszám: 130
"... Köszönjük, Urunk, hogy meghívtál bennünket lakomádra. Köszönjük
ajándékodat, hogy kiválasztottál bennünket, bár tudatában vagyunk
méltatlanságunknak. Meghívottaid között talán sokkal méltóbbak is vannak
nálunk, mégis elfogadjuk meghívásodat. Köszönjük, hogy mindig megtisztítod
ruhánkat, – ha mi kérjük – hogy méltóak legyünk a találkozásra veled.
Küldd el Szentlelkedet, hogy felismerjük ennek ajándékát, és ne
félelemmel, hanem örömmel öltöztessük ünnepi díszbe lelkünket, szívünket,
mielőtt megvendégelsz bennünket, hogy veled örvendezhessünk mindörökké a
te országodban!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 30. 05:59 | Sorszám: 129
"... Feltámadt Urunk! Te húsvéti jelenéseid során megnyitottad az apostolok
értelmét, hogy megértsék az Írásokat és küldetést adtál nekik, hogy
hirdessék a bűnbocsánatot és legyenek a feltámadás tanúi. E
megvilágosodás, valamint a tanúi küldetés volt számukra az a jel, amely
bizonyítja, hogy valóban veled, feltámadt Mesterükkel találkoztak. Nekünk
is az a küldetésünk, hogy a feltámadásod hirdetői legyünk a világban.
Segíts minket, hogy higgyük és hirdessük: Krisztus legyőzte a halált!
Krisztus él! Krisztus feltámadt! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 29. 06:56 | Sorszám: 128
"... Asztalodhoz hívsz bennünket, Urunk. Önmagadat osztod meg velünk.
Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, hogy fontos neked a lélek mellett a
test is, hogy egész emberségünkben szeretsz és elfogadsz minket, hogy
Szent Fiad kiüresítve magát, közösséget vállalt velünk. Köszönjük, hogy
csodáid által növeled bennünk a hitet, a testvériséget, a bizalmat. Hálát
adunk, hogy újra és újra a mindennapi kenyérben felismerteted velünk
nagyságodat és irántunk való nagy szeretetedet. Add, hogy példádat látva
mi is megosszuk utolsó falatunkat, és a nélkülözőkben, a hiányt
szenvedőkben, a betegekben, az elhagyatottakban szenvedő arcodat lássuk
meg. Úgy akarunk adni, ahogy tanítottál bennünket: mindent, magunkat,
egészen!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 28. 06:55 | Sorszám: 127
"... Áldott vagy, szentháromságos Istenem, akire halandó szem nem tekinthet,
aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl, s aki mégis megvilágosítod szívünk
szemét bölcsességed ajándékával, és lelkünk belső szobájában feltárod
magadat nekünk. Áldalak téged, aki mindeneket fenntartasz! Hálát adok
neked, hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed, hanem a szív
töredelmében és az igazság cselekedeteiben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola