Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (73. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2015. december 12. 06:10 | Sorszám: 26
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 11. 14:43 | Sorszám: 25
"... Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb,
jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és
mindenkor és mindörökkön örökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 10. 16:49 | Sorszám: 24
"..Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled
el ne terelje, adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne
teperje, adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne
görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje, adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos
érzelem magához ne fűzhesse! Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet,
téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet, add, hogy életem
előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon, és adj
bizodalmat, mely téged végtére átkarolhasson!
Aquinói Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 09. 08:22 | Sorszám: 23
"...Uram, tégy engem békéd eszközévé! Hadd vigyem a szeretetet, ahol a
gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyességre
hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a
tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az
örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.
Assisi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 08. 14:35 | Sorszám: 22
".. Mária, a Béke Királynője, támogasd e gyermekeidet! Ma megújult bizalommal
rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő Szűzanya, aki e székesegyházban
átöleled az egész egyházi közösséget, segítsd a hívőket, hogy nagylelkűek
legyenek a hitük melletti tanúságtételben, hogy a te Fiad evangéliuma e
határtalan és szeretett föld minden sarkában visszhangozzék.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 28. 06:18 | Sorszám: 21
"...Uram, a te szavad élet. Egészen egyszerű embereket messze túlnöveszt
önmagukon, és arra képesít, hogy félelem nélkül kiálljunk érted. Add, hogy
szavad bennem is élő legyen, és tedd szavadat élővé általam mások életében
is!
A. Pereira"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 27. 09:50 | Sorszám: 20
"... Urunk, Istenünk! Miközben olvassuk a Szentírást, terád figyelünk, téged
hallgatunk, s felfedezhetjük azt is, hogy te meghallgatsz minket és a
Szentírás üzenete által válaszolsz kérdéseinkre. Tudom, hogy a kitartó
olvasás, a figyelmesség és a tanulékony lélek elengedhetetlen ahhoz, hogy
meghalljam szavadat, megértsem útmutatásodat. Segíts, hogy meghalljalak a
Szentírás szavaiban, a megszólaló és lelkem visszhangját váró Istent!
Segíts, hogy a te szent Fiad, Jézus Krisztus örömhíréhez méltóan éljek és
eljussak hozzád az örök üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 26. 07:28 | Sorszám: 19
"...Urunk, Istenünk! Minden emberben és minden emberrel élsz együtt.
Mindenkiben a te arcod tündöklik. Milyen szűk a látókörünk! Csak a
külsőségeket látjuk, s csak a kellemes dolgokra figyelünk. Pedig veled
találkozhatunk mindenben: szomszédunk mogorvaságában, kollégánk
kellemetlen köhécselésében, gyermekünk dacos szembehelyezkedésében is. Ha
jobban kinyitnám szememet, meglátnálak téged bennük is. S ha
észrevennélek, akkor téged segíthetnélek mindenkiben, mindenki
elviselésében és felemelésében.
G. Miller"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 25. 07:30 | Sorszám: 18
"... Uram, életem mindig szenvedést jelent, ha másokat látok szenvedni. Saját
erőmre támaszkodva összeroppannék. Tégy engem teljes emberre, add meg, ami
még hiányzik. Csendesítsd le nyugtalanságomat. s add a te üdvözítő
nyugtalanságodat, mellyel megmentésünkre indultál. Ha te vagy szívem
nyugtalansága, akkor a csend és a béke útján járok."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 24. 06:43 | Sorszám: 17
"...Uram, Istenem! Szeretném olyannak látni a te világodat, amilyennek
teremtetted, de szemem tele van könnyekkel. Szeretnék nagyvonalú lenni, és
nem számítóvá válni. A te kegyelmed nem ismeri az emberi számításokat.
Szeretnék nagylelkűen úgy adni, ahogy te, de a fösvénység és önzés ott ül
szívemben, Add, Uram, hogy mindig többet értsek titkaidból, és mindig
bőségesebben részesüljek lelkületedből.
E. Beck"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 23. 08:23 | Sorszám: 16
"...Uram, hálát adunk neked, hogy Fiadat nekünk ajándékoztad, s benne
önmagadat és minden javadat az embereknek adtad. Kérünk, Atyánk, hogy
amint Fiadat elküldted hozzánk, és általa és benne semmit sem tagadsz meg
tőlünk, úgy szabadíts meg minket minden fölösleges földi bálványtól és
tehertől, hogy mindjobban egyesüljünk veled.
M. Eckerhart"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 22. 09:01 | Sorszám: 15
"... Uram, segíts engem, hogy megtanuljak mások szolgálatára lenni. A te
áldozatod és imádságod erősítsen engem az áldozatos szeretetben. Taníts
meg a bizalomra, az együttérzésre és az együtt örvendezésre. A szeretet
iskolája legyen számomra a szentmise, melyben te egészen odaadod magadat
nekünk.
H. V. Zeller"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 21. 06:43 | Sorszám: 14
"...Urunk, megszégyenülten állunk előtted, mert megosztottuk egyetlen
egyházadat. Mindenki úgy véli, hogy úgy kell hinnie és élnie, ahogyan
őseitől örökségként kapta. Bocsásd meg, hogy az igazság megvallásában
sokszor kemények és szeretetlenek voltunk, hogy hagyományaink miatt
megosztottak vagyunk és nem értjük meg egymást.
M. Seitz-Fr. Thlele"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 20. 07:34 | Sorszám: 13
"...Urunk, Jézus Krisztus! Taníts és nevelj minket a szolgálat helyes
értelmezésére és gyakorlására! A szolgálat nem jelenthet senki számára
kényszerhelyzetet, amelyben meg kell aláznia magát mások előtt, vagy
amelyben emberi méltóságáról le kellene mondania. A szolgálatban te vagy
tanítómesterünk, aki magad is szolgálni jöttél a világba, üdvösségünk
szolgája lettél. Azt kéred tőlünk, hogy állítsuk életünket az evangélium
hirdetésének szolgálatába. Minden kegyelmi adományt azért kapunk tőled,
hogy saját és mások üdvösségét szolgáljuk vele. Köszönjük, hogy életünkkel
neked szolgálhatunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 19. 06:40 | Sorszám: 12
"...Add, Uram, hogy mindig igent tudjak mondani; minden új valósághoz és új
helyzethez. Adj nyitott, kereső szívet, mely nem zárkózik el semmitől és
senkitől. Nyisd ki szememet, hogy saját szegénységemben észrevegyem a te
kegyelmed erejét, hogy így nyilvánvalóvá legyen előttem dicsőséged.
A. Steffens"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 18. 07:51 | Sorszám: 11
"... Mindenható irgalmas Isten, te megengeded, hogy a nap közepén
fellélegezzünk. Tekints kegyes szemmel megkezdett munkánkra, hozd helyre
hibáinkat és add, hogy neked tetszően fejezzük be dolgainkat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 17. 05:33 | Sorszám: 10
"...Uram, én is szegény vagyok, talán nincs is másom, csak az időm, s azt sem
tudom, mivel töltöttem el. Nincsenek szép virágaim, de hiszen a legszebbek
is elhervadnak. Vedd hát tőlem e hervadó virágokat: életem éveit, napjait,
óráit és perceit; így este mindig átnyújtom neked elhervadt virágaim
csokrát.
P. Roth"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 16. 08:00 | Sorszám: 9
"...Urunk, légy előttünk és vezess minket, légy mögöttünk és nógass minket,
légy alattunk és hordozz minket, légy felettünk és áldj meg minket, légy
körülöttünk és védj meg minket, légy mibennünk, hogy testünk lelkünk, a te
tulajdonod téged szolgáljon és örökké áldjon.
N. Söderblom"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 15. 08:50 | Sorszám: 8
"...Urunk és Istenünk! Köszönjük neked, hogy a te élő Igéd ebbe a világba és
hozzánk is eljut. Tarts meg bennünket, hogy hallgatói lehessünk és
mindennap megújuljunk. Add, hogy felébressze az alvókat, vigasztalja a
szomorúakat, hogy útba igazítsa a tévelygőket, és mindannyiunkat a
szeretet és a remény életére serkentsen. Adj egyházadnak igazságod új
megismeréséhez nyitottságot, és add meg igazságod megvallásának őszinte
örömét.
K. Barth"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 14. 07:17 | Sorszám: 7
"...Ó örökkévaló Isten, köztünk, velünk és bennünk élő Isten! Ó emberszerető,
emberré lett Isten! Testté lett Igéd által tudjuk, hogy szeretsz minket.
Örök, hűséges kereső és megbocsátó a szereteted. Neked végtelen és örökké
szép Mindenható még az én szegényes szeretetem is tetszik, mert viszonzása
a te jóságodnak.
P. Amlot"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 13. 09:26 | Sorszám: 6
"...Urunk, Jézus Krisztus! A te követésed azt jelenti, el kell fogadnunk, a
mennyei Atya akaratát, hogy szenvedéseddel és haláloddal válts meg minket.
Félretesszük emberi gondolatainkat és elképzeléseinket, hogy megérthessük
Isten szándékait és az ő akaratát tudjuk teljesíteni, miként te is neki
engedelmeskedtél mindenben. A te életed feláldozása a szeretet legnagyobb
kifejezése. Segíts minket, hogy életünkkel mi is Isten dicsőségét és
embertársaink javát szolgáljuk! Keresztjeink és szenvedéseink által vezess
minket a mennyei Atyához!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 12. 07:30 | Sorszám: 5
"...Jézusom, legyen enyém a te lelkületed! Nem magadért, hanem miértünk
rendelted ezt a szentséget. Azért nyisd meg ajkamat, hogy másokat
vigasztaljak, és ne csak a magam számára keressek vigasztalást. Nyisd meg
fülemet, hogy megértsek, és ne csak a magam részére keressek megértést.
Nyisd meg szívemet, hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit
magam számára várok.
Várnagy Antal"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 11. 08:06 | Sorszám: 4
"... Vedd életemet végre a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre
szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet ... Csak önmagamtól
szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent
akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben Örömöd fénye. Lángja a te
dicsőségedre lobogjon. Csak azért éljek. Amen,
Th. Merton"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 10. 07:25 | Sorszám: 3
"...Uram, mikor élek neked, mikor vagyok valóban a tied? Tied vagyok, ha
törekszem neked tetsző életre. Tied vagyok, ha szeretem, amit te szeretsz,
kerülöm, amit te nem szeretsz. Akkor nemcsak mondom és éneklem, hanem
valóban a tied vagyok, én Istenem.
Jörg Zink"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 09. 08:04 | Sorszám: 2
"...Uram Jézus, életem Mestere, Uralkodó és Király, te hatalmas, szent és
mindenható, íme itt vagyok. Lásd, örömmel jövök hozzád, hogy parancsaidat
meghallgassam. Hiszem, hogy te vagy a világosság, aki téged követ nem jár
sötétségben, hanem fényben. Engedd, hogy ez a napom a te dicsőségedet
szolgálja, okosan, bátran, hűségesen és részrehajlás nélkül örömmel
segítsek és jó legyek. Követni akarlak mint tanítványod, keresztény
szívvel cselekedni, éljek a Lélek által, akit te szívembe küldtél. Állj
mellettem, ints, követelj, segíts és vezess azzal az erővel, mely belőled
árad és mindent megszentel, hogy estére kelve munkámat átadhassam mint jó
szolga, aki a kevésben, amit kaptam, hűséges voltam."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola