Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Felekezeti iskola-és tanársorsok(1948-1952)

   
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Felekezeti iskola-és tanársorsok(1948-1952)
keresztkem
  Válasz | 2020. március 21. 06:23 | Sorszám: 3
Mint érdekességet emlitem meg, hogy a 2017-ben elkezdett "Sárospataki református-hithű tanársorsok" rovatba illően 'azóta fölfedeztem néhány ottani, 'pataki" hires tanár életútját--akikét akkor 2017-ben még nem ismertem.
1.) Ablonczy Bertalan nevezetes TF-et végzett, "pataki" testnevelőtanár. Ablonczy tanár úr a miskolci Földes Ferenc (vérkommunista) gimnázium tornatanára volt mindhalálig. Amivel Ő egyáltalán nem törődött--mármint hogy kifiaborja volt "a komcsi" Földes--talán nem is tudta.MERT ŐT CSAK EGYETLENEGY DOLOG ÉRDEKELTE, DE AZ NAGYON ÉS MINDENEKFÖLÖTT: AZ ATLÉTIKA!!!! ÉS MÉGCSAK NEM IS ÚGY ÁLTALÁBAN A SPORT VAGY A TESTNEVELÉS, HANEM KIZÁRÓLAG A SPORTOK KIRÁLYNŐJE, AZ ATLÉTIKA.MEGSZÁLLOTTAN, MINDENEN TÚL, MINDEN ELŐTT ÉS MINDEN FÖLÖTT.ÚGY 2000 KÖRÜL HALT MEG. ÉS A FUTBALLT, A FUTBALLISTÁKAT NAGYON ÚTÁLTA...
2.) Palumby Gyula. Ő a miskolc-diósgyőri Kilián Gimnáziumnak volta nagyon sokáig az egyik igazgatóhelyettese--magyar-történelem szakos tanár--a szétszóratást követően. Ő nagyon sokáig aktivan művelte a "pataki diákhagyományok ápolását". Odaadóan, önzetlenűl--szerte az egész országban, még a Dunántúlon is--ahol pedig református vonalon a "pápai hagyományok ápolása" az igazán "menő". Nagyszerű ember volt Palumby tanár úr, aki a "Kiliánban" több katolikus szerzetespap tanárt és apácát is "befogadott"--mint tanárokat-- és katedrát adott nekik--noha ez nem volt egy veszélytelen "dobás" akkoriban. Talán 2005-ben halt mweg, életének utolsó éveiben Miskolc-Tapolcán élt.
3.) Demeter Gyula tanár úr. NOS Ő AZ EGYETLEN AKI MÉG MA, MOST 2020.MÁRCIUS 20-ÉN IS ÉL(!!!)--ISTENNEK HÁLA!Ő is a Kiliánban tanitott--talán magyart és történelmet--s az ó-Diósgyőri, Táncsics téri református egyházközösség presbitere... mindmáig. Isten óvja és tartsa meg Demeter Gyula tanár urat!
keresztkem
  Válasz | 2017. május 24. 09:20 | Sorszám: 2
P.s.:
Helyesbítés: NEM 3, hanem 4 TANÁRRÓL TUDTAM IRNI.
keresztkem
  Válasz | 2017. május 24. 09:19 | Sorszám: 1
A szocializmusnak nevezett "kommunista időkben" a régi nagyívű és nagyhorderejű SÁROSPATAKI PROFESSZORTANÁROK közül az én ismereteim szerint 3 tanáregyéniség maradt--ki így ki úgy megélve e vészkorszakot. Ők, a Patakon maradottak a következők...voltak, mert már szegények Urunk Istenünk országába költöztek.
1.) Dr. Ujszászi Kálmán.
Ő a Kollégiumhoz tartozó NAGYKÖNYVTÁR IGAZGATÓJA-ŐRE tudott maradni egészen "kilencvenvalahány" éves korában bekövetkezetzt haláláig. Eredetileg tudós teológus református professzor-pap volt, de --tudomásom szerint--'ebbéli hivatását nem gyakorolta a kommunizmus alatt. De ettől függetlenűl NAGYSZERŰ EMBER(!) maradt utolsó leheletéig, holott tkp. budapesti születésűként "odatelepedett" diákként és tanárként élt-dolgozott. Kiválóan, hűséggel, igazul.
2.) Dr. Bertha Zoltán. Ő angoltanárként az állami Rákóczi Gimnázumban élt-dolgozott-tanított. És--talán nem is mellesleg--FESTŐMŰVÉSZ-ként is dolgozott, működött, élt. 3-4 éve halt meg. Különbözőképpen emlékeznek rá tanitványai, tanártársai, mint kissé excentrikus lelkületű és "külső megjelenésű" művészemberre, aki emellett osztályfőnökként sok-sok diákot vezetett az angol nyelv és a művészet szeretetére.
3.) Hegyi József. Ő Eötvös Kellegista-ként került Patakra anno, Képes Géza költővel együtt--tanárnak. Magyar nyelv-és irodalmat tanitott au állami gimnáziumban, meg talán történelmet is. Időközönként újságcikkeket is írta, megjelentetett.
4.) Szabó Károly testnevelő tanár.Kiváló kardvívó. Olimpiai bajnok kardcsapatban az 1936-os Berlini Olimpiai Játékokon. A tornatermekben, a sportpályákon, az "iskolakertben", SIPPAL A SZÁJÁBAN kapacitálta az ifjúságot sportos életre: futásra, kerékpározásra, de főleg VIVÁSRA--mindhalálig.
Ők "maradtak"....
(folytatás következik)
keresztkem
  Válasz | 2017. május 21. 11:36 | Sorszám: 0
Sárospatak

Sárospatak a nagy protestáns--kálvini református--iskolaváros, 1948-ban MÉG(!) város--korábban a megelőző történelmi időkben Lórántffy Zsuzsánna óta, nagyon nevezetes diákokat nevelt, tanároknak adott katedrát. Nemzetközi, főleg angolszász kaécsolatokat ápolt, aminek eredménye lett a gróf Klebersberg Kunó minisztersége alatt létesült és fölépült ú.n. Angol Internátus--többek között. Viszont. A "fordulat évében" 1948-ban, amikor Rákosiék klezdték fölszámolni az egyházi "tudásközpontokat", iskolákat, kollégiumokat, teológiai akadémiákat, 'Patakon Aczél György, a nagy kommunista kultúrkorifeus lett a városi párttitkár--hangsúlyozzuk: MÉG VÁROSI! Mert első intézkedései közé tartozott Aczélnak Sárospatakon, hogy megszüntették--valamilyen okokra való hivatkozással--Sárospatak városi státusát. És ez az állapot jó sokáig, talán 1970-ig fönn is maradt...Megszüntették a református papképzést, szétzavarták a híres-nevezetes Pataki Kollégiumot, földönfutóvá tették a tanárok 90%-át. A papnövendékek szívósabb része '"átköltözött" Debrecenbe, egy másik része disszidált az USA-ba, s ott Ohio, Massachusetts és Michigen államokban, de még a nyugati partvidéki Kalifornia államokban is magyar református közösségeket hozott létre, vagy a meglévőkben befejezte teológiai tanulmányait és hirdetve az IGÉT szervezte támogatta az ottani református magyar életet. Nem véletlen, hogy egy későbbi, ottani statisztikai fölmérés szerint az USA-ban élő hithű magyar reformátusok 75%-a sárospataki gyökerű, kb. 10%-a pápai eredetű, hozzávetőleg 5%-a nagyenyedi-erdélyi és csak kötődésű, 2-3% kapcsolódik valahogyan a kommunistákhoz dominánsan kollaboráló debreceniekhez. És persze a Sárospatakról "szétzavart" tanárok "világi" középiskolákban próbáltak meg valahogyan elhelyezkedni-érvényesülni, ki hol és hogyan tudott. Nyilván attól függően, hogy az általa oktatott-művelt diszciplina mennyire és milyen jelleggel volt ideológiai "töltetű". Mint érdekességet említem meg, hogy az egykori pataki Kollégium egyik legendás tanára Szabó Károly, aki tagja volt az 1936-ban az akkori Berlini Olimpián olimpiai bajnokságot nyert kardcsapatunknak, szóval "Kari bá'" mindvégig, haláláig Patakon maradt. Ő az állami-vá lett Rákóczi Gimnáziumban funkcionált tornatanárként talán 1974-ben bekövetkezett haláláig.
(folytatás következik)
keresztkem

Időzóna: CET  

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola