Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Mûhely   » Keresztény\keresztyén Magyarország

   
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Keresztény\keresztyén Magyarország
keresztkem
  Válasz | 2018. szeptember 26. 06:02 | Sorszám: 18
Szirányi Jánosnak Kodály Zoltánról szóló kis könyvét tanulmányozom mostanában. Olvasom a könyvecskét és hallgatom a mellé mellékelt CD-t. Okos és jóindulatú kis összefoglaló mű. Teszem mindezt azért, mert:
nagyon szeretem az egész kodály-i életművet, nagyon tisztelem minden részletében: "tokkal-vonóval". Ám mostanában legnagyobb hatással rám 2 kórusműve van: a férfikarra írt "Páva variációk" és a vegyeskarra alkotott: "Jézus és a kufárok". Talán nem véletlenűl ezek.
keresztkem
  Válasz | 2018. szeptember 19. 11:08 | Sorszám: 17
Kiváló de rövid irás van a mai "Mandiner"-en dr.Jobbágyi Gábor civilisztikaprofesszor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára "tollából". Nagyon érdemes elolvasni!
keresztkem
  Válasz | 2018. augusztus 23. 15:34 | Sorszám: 16
Augusztus 20-án, a Kossuth téren a Parlament főbejáratának KÉT OLDALÁN zászlószerű drapériákat lengetett reggel a friss dunai szél. A drapériák lila színűek voltak és rajtuk 1-1 "egészalakos KERESZT" volt látható--fehér színben. Jómagam természetesnek és szépnek láttam e "diszleteket", és az átlagtól ünnepélyesebbnek, a köztársasági elnök ünnepi nyitóbeszédekor különösképp. Eszem ágába nem volt, hogy valakiknek "piszkálja" vagy bántaná az izlését ez a 2db szél-lengette dísz drapéria. No, nagyot tévedtem....
Merthogy az Imrédy féle fasiszta kormányt és keresztény kurzust lehetett olvasni ERRŐL már másnap--felbőszült-dühödt hangnemben, és persze elképesztő szidalmakat. Hiába, no! Ápr. 8-után nem keveseknek ROSSZ éas NEM TISZTA a lelkiismeretük, s így kikészitették a saját idegrendszerüket. A TISZTA EMBER UGYANIS NYUGODT, S A KERESZT LÁTTÁN KÜLÖNÖSKÉPPEN "AZ"! A TISZTÁTALAN ÉS ROMLOTT ÉPP AZZAL BIZONYITJA TISZTÁTALANSÁGÁT ÉS NEGATIV ÉRTELMŰ ÉRINTETTSÉGÉT, HOGY DÜHÖNG!
keresztkem
  Válasz | 2018. január 19. 18:14 | Sorszám: 15
1.) Már régen nem, és ha mégis, ritkán trágárkodom.
2.) A "sötétben" KEVÉSBÉ FÉLEK,mint ön--ebben megnyugodhat.
Ennyi.
panda
  Válasz | 2018. január 11. 07:08 | Sorszám: 14
na mi van, kem, félsz a sötétben? :-(
talán, nem kéne qurvanyázgatnod. ennyi
keresztkem
  Válasz | 2017. december 19. 17:33 | Sorszám: 13
Komoly erőt és stabilizáló hatást kapok az Úrtól rendszeresen, nap mint nap. Ezért vagyok kitartó és állhatatos, és ezért "pereg le" rólam minden méltatlan bántás. Megjegyzem hogy az a kevés és egyre kevesebb ember, aki engem kritizál vagy bírál, "azt" zöbb esetben teljes joggal s megalapozottan teszi. Hiszen nem vagyok egy konvenciótisztelő fazon, aki a fejemet a megszoktatás jármába hajtó egyénné lennék tehető. Viszont. A kereszténységemet a katolicizmusomat a hitemet-vallásosságomat szekirozók NEM TEHETIK AZT, AMIT NÉHA VELEM ÉS ELLENEM ezen a területen(!!!) próbálnak és csakis ezen a területen megkisérelnek tenni néha. Miért?
Azért mert:
1.) Én őket sem, meg senkit sem bántok a HITÉÉRT, Istenimádási módozatáért vagy vallásosságának tulajdonságaiért.
2.) Mert ebbe embernek nincs(!) csakis és kizárólag Istennek van beleszólása--másnál is, nálam is.
keresztkem
  Válasz | 2017. december 05. 06:29 | Sorszám: 12
'Amióta jelen sorok írója a topicoc és fórumozások Világában egyáltalán "megjelent" és "fellépett"--van ez már 15 éve is talán--- azóta szinte EGYFOLYTÁBAN és úgyszólván szakadatlanúl meg kellett élnie az olyan tartalmú bírálatokat és kritikákat--többnyire 1-2-3 ugyanazon másik ember irányából és nem általánosan--miszerint: "Hol vagy te keresztény? Aljas és hitvány ember vagy.Az igazi keresztény az NEM 'ILYEN! Megjátszod itt az álszentet, a prófétát oszt' közbemeg....stb...stb...etceterra...etceterra..."
Hát igen! Ez van! S ilyesmi van! És nekem legfontosabb az ima, a szüntelen IMA Jézussal, az Atyával és a Szentlélek Úristennel kezdve minden áldott napot.S EZ AZ ÉN KINCSEM! Amit a "károgók", a "bántók" s a nagy okosok-a mindenttudók és nagyszájúak-- nem értenek. Ők csak saját magukat értik, s az Istenről, a Szentháromságosról legföljebb 3 havonta ide-böffennek egyet, de többnyire még azt sem....
keresztkem
  Válasz | 2017. november 13. 05:45 | Sorszám: 11
"Engedjétek hozzám a kicsinyeket, mert övéké a Mennyeknek Országa". Mondotta az Úr Jézus a Bibliá-nk szerint.
Sajátos módon, de talán nem véletlenűl nekem ez a szakasz, és e szakasz mélyebb üzenete jutott eszembe tegnap akkor, amikor tudomást szereztem róla, miszerint Novák Katalin államtitkár asszony-t a Fidesz alelnökévé választotta az aznap ülésező FIDESZ Kongresszus. Történt mindez arra fel, hogy az új alelnök, bemutatkozó néhány mondatának egyikében úgy szólt (s talán nem egy az egyben tudom idézni), hogy: LEGFONTOSABB A GYERMEK!!! És bizony hogy "AZ", ill. "Ő" a legfontosabb valóban. S hogy ezt N.K. fontosnak tartja kihangsúlyozni, EZ TÖBB, MINT NAGYSZERŰ!!! Ez is igazolja és bizonyítja, hogy Novák Katalin választása...TELITALÁLAT. Ő az Úr által felruházottan és megajándékozottan RENDELKEZIK MINDAZON nagyszerű zulajdonságokkal, ami ma Magyarországon egy vezető politikusnak fontos és szükséges.
A JÓISTEN ÁLDJA ÉS SEGITSE MEG NOVÁK KATALINT JÖVŐBÉLI FELELŐSSÉGTELJES MUNKÁIBAN!!!
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 28. 17:05 | Sorszám: 10
2020-ban Magyarországon, Budapesten Eucharisztikus Világkongresszust rendez a Katolikus Világegyház. Azzal teljesen azonos tartalmút, amilyent már egy ízben, jelesül 1938-ban rendezett itt, Budapesten. Egy mai átlagos magyar állampolgár talán nem is tudja, hogy az akkori Eucharisztikus Kongresszus mit és mennyit jelentett a Magyar Katolikus Egyháznak, de talán nem túlzás még az sem, ha azt állitjuk: az egész magyar, akkori társadalomnak, a keresztényeknek de a kersztyéneknek is mindenképp. Fiatal, akkor középkorú férfiak és nők tértek meg akkor, tönkrement házaséletek jöttek rendbe', betegek meggyógyultak, céltalan életű emberek találtak rá élethivatásukra, elhagyott gyermekek "nyertek" meleg családra, nagy vállakozásokba belekezdeni lett kedvük az embereknek, évtizedek óta haragban lévő emberek és társadalmi csoportok békültek ki végleg, a trianoni határokon túli szomszédnemzetbéli embertársaink lettek irántunk magyarok iránt megértőbbek és szelidebbek ott, ahol élnek etc...etc.. se szeri se száma fölsorolni a sok-sok áldást, kegyelmet és kegyelmi ajándékot. Gyanitom, ezt ma már sokan el sem hiszik. Pedig így volt! És bízvást remélhetjük: így is lesz a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus után is, csak éljük meg!
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 31. 18:46 | Sorszám: 9
A katolikus kereszténység ma Európában Lengyelországban a legerősebb. Másodikként legerősebb Szlovákiában. És harmadikként? Nos, fogódzkodjék meg minden katolicizmus ellenes olvasó! A harmadik legerősebb katolikus ország Európában Magyarország! És hogy milyen argumentumok és ismérvek alapján állitják ezt azok, akik ezt állitják? Elsősorban az ország összlakosságára vatitett PAPI LÉTSZÁM alapján, a szemináriumok, papnevelő intézetek hallgatói látszámára is tekintettel, az állami költségvetésből valő anyagi támogatottság alapján, s az utóbbi évtizedekben működő és léthehozott és jelenleg is funkcionáló EGYHÁZI KÖZINTÉZMÉNYEK--iskolák, kórházak, szociális intézetek és karitativ-működő szervezetek száma és hatékonysága alapján.
keresztkem
  Válasz | 2017. július 30. 08:14 | Sorszám: 8
Ferenc pápa--és minden római pápa-- a katolikus fölfogás és értékelés szerint TÉVEDHETELEN! De!
Tévedhetetlensége csakis és kizárólag a HIT és ERKÖLCS kérdéseiben és territóriumában áll föll, és akkor is csak abban az esetben, ha a Szentatya EX CHATEDRA nyilvánul meg, ill. hirdet igazságot. Ezért téved és tájékozatlanságáról tesz tanúbizonyságot az az embertársunk, aki a PÁPAI TÉVEDHETETLENSÉG dogmájának tiszteletben NEM(!) tartását kéri számon rajtunk akkor, ha például a migráció ügyében Általa elég sűrűn, SAJNOS(!) manapság túlságosan is gyakran megtett hibás nézeteit rójuk föl Neki. Mert a pápa "abban a kérdésben" nem kompetens a tévedhetetlenség igényével nyilatkozni--ezt Ő maga is nagyon jól tudja(!)-- ennélfogva nézetei megalapozottan kritizálhatók sőt bírálhatók. Véleménye, fölfogása persze Neki is lehet ezekben az ügyekben is, de azt senkinek nem kötelező elfogadnia!
keresztkem
  Válasz | 2017. július 25. 16:38 | Sorszám: 7
Az elmúlt hónapban--évi rendes szabadságát töltve--elhunyt Joachim Meissner bíboros, nyugalmazott kölni érsek--mellesleg e sorok írójának személyes ismerőse.
Ismeretségünk 1968 augusztusában kezdődött, amikoris Kelet-Berlinben érdeklődve nézegettem a háborús pusztitásból ott akkor éppen újjáépitett Szent Hedvig katedrálist belülről, s akkor odalépett hozzánk egy akkoriban inkább fiatalnak, mint középkorúnak kinéző berlini pap, és derű arccal megkérdezte: "Tudok-e Önöknek valamit segíteni?", mely ajánlkozást nagy köszönettel és tisztelettel elfogadtunk. Akkor tudtuk meg, hogy a Szt.Hedvig katedrális NEM A BERLINI DÓM(!), az egy másik helyen van a Spree partján.Azután Ő, főtisztelendő Meissner később berlini érsek lett: nyugat-, és Kelet-Berlinre is kiterjedő egyházjoghatósággal-ami akkoriban, nem sokkal a "berlini fal felépitése után" NEM VOLT "SEMMI"! Azután kölni érsek lett, minek előtte a híres Hoepfner bíboros--Mindszenty barátja és patrónusa--nyugdijba került,még jóval a két Berlin és két Németország újraegyesitése előtt. A nyugat-német katolikus püspöki konferencia nem kis fölhördülése mellett történt mindez, minekutána nem sokkal Meissner érseket bíborossá kreálta Szent II.János Pál pápa. Talán nem véletlen, hogy a "jelenben" Meissner bíboros az egyik legélesebb kritikusa volt Ferenc pápának is 85 évesen már mint "cardinal emeritus". Idén májusban, esztergomban az ezévi "Mindszenty-zarándoklat" szentbeszéd szónoka is volt a Breslau-ban (Wroclaw) született bíboros: ÁRADOZVA A MAGYAR KATOLIKUSOK ÉS FŐLEG FIATAL MAGYAR KATOLIKUSOK BUZGÓSÁGÁN-HITBUZGALMÁN, ODAADÓAN FIGYELMES EGYHÁZSZERETETÉN.Meissner bíborosnál autentikusabb és hitelesebb elimerést a "má"-ban nem kaphatott a Magyar Katolikus Kereszténység!!! Persze szegény kölni bíboros a hanyatló és enervált német kereszténységhez képest(!) érzi-érezte-láttta (május elején) a mi fiainkat-lányainkat az Esztergomi Bazilikában sokkal buzgóbb és csillogóbb szemű ifjú híveknnek.
keresztkem
  Válasz | 2017. július 25. 16:38 | Sorszám: 6
Az elmúlt hónapban--évi rendes szabadságát töltve--elhunyt Joachim Meissner bíboros, nyugalmazott kölni érsek--mellesleg e sorok írójának személyes ismerőse.
Ismeretségünk 1968 augusztusában kezdődött, amikoris Kelet-Berlinben érdeklődve nézegettem a háborús pusztitásból ott akkor éppen újjáépitett Szent Hedvig katedrálist belülről, s akkor odalépett hozzánk egy akkoriban inkább fiatalnak, mint középkorúnak kinéző berlini pap, és derű arccal megkérdezte: "Tudok-e Önöknek valamit segíteni?", mely ajánlkozást nagy köszönettel és tisztelettel elfogadtunk. Akkor tudtuk meg, hogy a Szt.Hedvig katedrális NEM A BERLINI DÓM(!), az egy másik helyen van a Spree partján.Azután Ő, főtisztelendő Meissner később berlini érsek lett: nyugat-, és Kelet-Berlinre is kiterjedő egyházjoghatósággal-ami akkoriban, nem sokkal a "berlini fal felépitése után" NEM VOLT "SEMMI"! Azután kölni érsek lett, minek előtte a híres Hoepfner bíboros--Mindszenty barátja és patrónusa--nyugdijba került,még jóval a két Berlin és két Németország újraegyesitése előtt. A nyugat-német katolikus püspöki konferencia nem kis fölhördülése mellett történt mindez, minekutána nem sokkal Meissner érseket bíborossá kreálta Szent II.János Pál pápa. Talán nem véletlen, hogy a "jelenben" Meissner bíboros az egyik legélesebb kritikusa volt Ferenc pápának is 85 évesen már mint "cardinal emeritus". Idén májusban, esztergomban az ezévi "Mindszenty-zarándoklat" szentbeszéd szónoka is volt a Breslau-ban (Wroclaw) született bíboros: ÁRADOZVA A MAGYAR KATOLIKUSOK ÉS FŐLEG FIATAL MAGYAR KATOLIKUSOK BUZGÓSÁGÁN-HITBUZGALMÁN, ODAADÓAN FIGYELMES EGYHÁZSZERETETÉN.Meissner bíborosnál autentikusabb és hitelesebb elimerést a "má"-ban nem kaphatott a Magyar Katolikus Kereszténység!!! Persze szegény kölni bíboros a hanyatló és enervált német kereszténységhez képest(!) érzi-érezte-láttta (május elején) a mi fiainkat-lányainkat az Esztergomi Bazilikában sokkal buzgóbb és csillogóbb szemű ifjú híveknnek.
keresztkem
  Válasz | 2017. július 07. 10:29 | Sorszám: 5
A magyar Kormány azóta, hogy jómagam ezt a topicot elindítottam, ALKOTOTT egy ZSENIÁLIS INTÉZMÉNYT, jalesül : a KERESZTÉNYSÉGVÉDELMI ÜGYEK ÁLLAMTITKÁRSÁGÁT. Ennek élére egy Török Sándor nevű funkcionáriust nebezett ki, akiről én ugyan nem tudok jóformán semmit, csak azt, hogy Ő, ez a Török államtitkár Úr korábban a Vatikáni Nagykövetségünkön dologozott,tehát Rómában, de nem is az a lényeg, hogy tudniillik ki és mi volt--korábban--ennek az intézménynek a mostani vezetője. Hanem az, hogy ilyen államtitkárságunk egyáltalában VAN! Mert ennek tevékenységkörébe a szentföldi keresztényvédelemtől kezdve az abortusz elleni küzdelmen át a keresztény\keresztyén magyarok születésének támogatásáig-forszírozásáig nagyon sok fontos ügy beletartozik és még több bele FOG tartozni--reményeim szerint.
keresztkem
  Válasz | 2017. június 19. 15:06 | Sorszám: 4
Amit 2013-ban írtam-megírtam a magyar gyermekek szüléséről-születéséről, azt ma is ugyanúgy látom. Sőt még sokkal-sokkal jobban indokoltnak. Fiatal magyar férfiak és nők! Vállakozzatok gyermekek nemzésére, kihordására, megszülésére és fölnevelésére! Ez ma a MAGYAR legfontosabb, legnemesebb és Istennek leginkább tetsző tevékenysége és föladata. Ne féljetek semmitől, ne riasszon el Benneteket senki és semmi ennek a nemes feladatnak a végrehajtásától! Istennek tetsző lesz, ami tesztek és nem utolsósorban Ti is BOLDOG ÉS TISZTA BÉKÉS EMBEREKKÉ LESZTEK--Tőle és Általa!
Az Isten áldása legyen mindannyiótokon, akik e nemes feladatot vállaljátok és megoldjátok!
zambezi
  Válasz | 2014. január 13. 02:39 | Sorszám: 3
keresztkem igazad van!
A zsidóknak teljesem más a véleménye és most az "alapjövedelem" ötletével akarnak visszatérni a Me-Gyu-Baj-kormányok segélyező módszeréhez, amivel a munkakerülő, lusta, cigánybűnözők szaporodását és a magyar nemzetformálás meggátlását érnék el. Ehhez és az IMF-kölcsönök újraindításához asszisztálnak a hellerek, surányik, konrádok, fischerivánok, závadák. Ezeket kell kiseperni az országból.
keresztkem
  Válasz | 2013. augusztus 15. 11:28 | Sorszám: 2
Régi, nagyon-nagyon régi előfizetője és olvasója vagyok a Magyar Fórumnak.Nem tagadom: elsősorban és mindenekelőtt Csurka István, az Ő zseniális szellemi jelenléte miatt, amit a halála okán keletkezett szellemi ŰR igen-igen erősen megtépáz ill. spiritualizál,Szóval nagyon hiányzik Csurka ÉLŐ JELENLÉTE!Mindezek ellenére nekem változatlanúl "jár" a lap és mostz is buzgó olvasója vagyok.Épp ezért olvasoma mai számban--2013.augusztus 15-- az utolsóelőtti oldalon némiképpen értetlenűl a cikket, pontosabban egyelőre még csak a cikk címét--Csorja Gergely tollából--mely cím: "Miért útálják a zsidókat?"
A cikkben Kövers Slomo rabbi-val és Szegedi Csanád volt Jobbik alelnök politikussal van bveszélgetés.
Ugyanis.NEM ANNYIRA A ZSIDÓKAT ÚTÁLJA a mai magyar intellektuális újságolvasó inkább, hanem a túlzottan elevenen közöttünk élő, virágzó, sőt burjánzó ZSIDÓS ROSSZTULAJDONSÁGOKAT--azt hiszem.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2013. augusztus 01. 11:15 | Sorszám: 1
Aki MAGYAR UTÓDOK NEMZÉSÉT, KIHORDÁSÁT, MEGSZÜLÉSÉT, FÖLNEVELÉSÉT VÁLLALJA, abba belekezd és "azt" végrehajtja, küzdelemmel bár, de meg is teszi e MAGYARGYARAPITÁST, az nagyon sokat tesz a MAGYARSÁGÉRT.
Némi túlzással bár, de lehet, manapság még az is elmondható: "AZ" az ember, vagy azok a párok-házaspárok teszik ma a magyarságért a LEGTÖBBET, akik a fentieket teszik-megteszik.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2013. július 02. 07:17 | Sorszám: 0
Sok-sok töprengés és vívódás után arra a végkövetkeztetésre jutottam: A MA MAGYARORSZÁGÁNAK AZ HASZNÁL LEGTÖBBET, AKI "IGY" VAGY "ÚGY", DE NÖVELI-SZAPORITJA A MAGYAROK SZÁMÁT!
Ha utódnemzéssel ha szüléssel ha valamiképpeni "magyarrá tevéssel".EZ MA NEKÜNK A LEGFONTOSABB!!!
Aki gyermekeket vállal és nevel, "AZ" teszi a hazáért a legtöbbet--ezért "ez", s nem más ma a legfontgosabb.Úgyhogy én minden, utód létrehozására "alkalmatos" férfi-t és nő-t erre és csak erre(!) biztatnék, MERT MINDEN ITT(!!!) és EZZEL(!) kezdődik: hogy "LEGYÜNK"(!) mi magyarok.UTÁNA, EZUTÁN van minden!Ehhez képest MINDEN MÁSODLAGOS!
Ezzel kapcsolatban már-már "ott tartok", hogy meghirdetném a híres-hirhedt "Ratkó-korszak" jelszavát:." LÁNYNAK SZÜLNI DICSŐSÉG(!), ASSZONYNAK SZÜLNI KÖTEESSÉG!"
keresztkem

Időzóna: CET  

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola