Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (27. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. február 08. 07:22 | Sorszám: 571
"...Jézusunk köszönjük, hogy megmutattad, mit vársz tőlünk. Te többet
kívánsz tőlünk, mint elődeinktől. Kemények a szavaid, de csak hálát
adhatunk nagy bizalmadért, mert parancsaid értünk, és nem ellenünk
szólnak. Előtted kedvesebb a megbocsátás az oltárra helyezett
áldozatnál, az igaz szó az esküvésnél. Segíts csírájában elfojtani a
rosszat, segíts nem elnézőnek lennünk magunkkal szemben. Kemény a
szavad, de hiszem, hogy jobb nekem bármely tagomat elveszteni, saját
akaratomról egészen lemondani, ha az akadályoz az örök élet felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
________________________________
keresztkem
  Válasz | 2018. február 07. 07:09 | Sorszám: 570
"... Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az
Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és
a tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy
ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a
mennyei Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten
tanítványaivá, ha osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben,
szenvedéseidben és feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az
üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 06. 08:44 | Sorszám: 569
"... Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép,
jó és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami
hamis, ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk,
hogy jó gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket
gonosz indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj
nekünk, hogy gyermekek és felnőttek egyre jobban megértsük: szükségünk
van arra, hogy világos ismereteink legyenek, de csak akkor leszünk
igazán emberek, ha tiszta a szívünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 05. 08:02 | Sorszám: 568
"... Mikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet. Mikor fáradt
voltam, Te adtál pihenést. Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.
Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam. Mikor megsértettek, Te
segítettél. Mikor idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra. Mikor
gondjaim voltak, megosztottam veled és segítettél. Mikor boldog voltam,
örömömben is részt vettél.
Boldog Kalkuttai Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 04. 06:11 | Sorszám: 567
"... Urunk, Jézus Krisztus! A te küldetésed az volt, hogy tanítsd az
embereket és csodáiddal megmutasd Isten irgalmát. Tanításod és csodáid,
a te emberek iránti szeretetednek a jelei. Ugyanakkor az Atya iránti
szeretetedet is megmutatod bennük, hiszen mindig neki engedelmeskedsz,
az ő akaratát teljesíted. Segíts, hogy növekedjen bennem az emberek
iránti szeretet és Isten felé is megmutassam szeretetem. Segíts minket,
hogy szavaidban felismerjük az üdvösség örömhírét! Urunk, mutass nekünk
utat az Atyához és vezess minket hozzá!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 03. 05:45 | Sorszám: 566
"... Uram, Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként
lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled, minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj
szembe velem. Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az
utamban, utam végén a jutalmam.
Szent Patrik"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 02. 08:40 | Sorszám: 565
"... Sokan vannak, kik Jézus mennyei országát szeretik, de kevesen, kik
keresztjét viselik. Sokan kívánják vigasztalását, de kevesen
viszontagságát. Sokan szegődnek hozzá társul az asztalhoz, de kevesen a
megtartóztatáshoz. Mindenki óhajt vele örvendezni, de kevesen akarnak
érte valamit tűrni. Sokan követelik Jézust a kenyértörésig, de kevesen
a szenvedés kelyhének ürítéséig. Sokan tisztelik csodáit, kevesen
követik a kereszt gyalázatáig. Sokan szereik Jézust, míg baj nincsen.
Sokan dicsérik és áldják, míg némi vigasztalását tapasztalják. Ha pedig
Jézus elrejtőzik és kissé magukra hagyja őket: vagy panaszra fakadnak,
vagy elcsüggednek.
Kempis Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 01. 08:00 | Sorszám: 564
"...Te vagy a szentséges, Úristen, te vagy Isten minden istenek fölött, az
egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a felséges.
Te vagy a mindenható, te vagy égnek és földnek szentséges atyja és
királya.
Te vagy a hármas és az egy, az Úr, te vagy Isten mindenek fölött.
Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr,
az élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te
vagy a béketűrés.
Te vagy a szépség, te vagy a biztonság, te vagy a békesség, te vagy az
öröm.
Te vagy reménységünk, te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy
minden gazdagságunk.
Te vagy a gyengédség, te vagy a mi védőnk, a mi oltalmazónk és
védőbástyánk.
Te vagy a mi menedékünk és erősségünk.
Te vagy a mi lelkünk édessége.
Te vagy a végtelen jóság, a nagy és csodálatos Úristen, mindenható,
jóságos, irgalmas és a mi megváltónk.
Assisi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 31. 08:30 | Sorszám: 563
"... Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 30. 05:53 | Sorszám: 562
"...Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 29. 06:20 | Sorszám: 561
"...Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál
nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy
felismerjünk téged minden emberben, a kicsinyekben is és téged
szolgáljunk mindenkiben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 28. 06:40 | Sorszám: 560
"...Urunk, Jézus Krisztus! Tanítványaid a te életmódodat akarták
elsajátítani, ezért elhagyták otthonukat és családjukat, hogy állandóan
veled legyenek. Ők nem váltak önálló tanítókká, hanem mindenkor téged
képviseltek, a te küldetésedben részesültek, a te tanításodat adták
tovább, megélve annak igazságát, hogy "nem nagyobb a tanítvány
mesterénél." Segíts minket, hogy a te követődként az evangéliumot
olvasva és élve, hozzád kössük életünket! Segíts, hogy szavaidban
felismerjük az örök élet igéit, amelyeket senki másnál nem találhatunk
meg."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 27. 06:11 | Sorszám: 559
"... Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap,
minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggei imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 26. 07:03 | Sorszám: 558
"...Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 25. 07:52 | Sorszám: 557
"... Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 24. 06:09 | Sorszám: 556
"...Jézus Krisztus, te kezdettől fogva az Atyánál voltál, amikor eljöttél
az emberek közé, elérhetővé tetted a hit alázatos bizalmát. És eljön a
nap, amikor ezt mondhatjuk: Krisztushoz tartozom, elszakíthatatlanul az
övé vagyok!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 23. 08:43 | Sorszám: 555
"...Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen
földi és örök életem számára! Óvj meg mindnyájunkat ebben az
újesztendőben minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb
kerüljünk Atyai szívedhez! Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm
szent Fiadnál."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 22. 07:48 | Sorszám: 554
"...Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt
megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az
ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton,
amelyen a te szereteted megvalósul.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 21. 07:29 | Sorszám: 553
"...Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új
korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a
megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért
munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa
valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem
engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes
meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk
és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk
teljesítéséhez, az emberhalászathoz!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 20. 02:39 | Sorszám: 552
"...Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a bölcsességed ragyogó világát, hogy
fényre gyúl mind, hogy téged követ, szolgál neked újítva tisztaságát.
Napkelte hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz
be, hogy ez a nap ragyogjon benn örökre, hogy érted égő tüzet sose
veszt. Uram, ragyogtasd ránk a te napod, amely nem ismerhet sosem
alkonyatot.
Szent Efrém"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 19. 05:00 | Sorszám: 551
"...Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a
fiatalokat az emberhalászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják
szavadat! Adj nekik bátorságot, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat!
Add nekik a te erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként
fáradozzanak az emberek megmentésén! Egyetlen céljuk az legyen, hogy az
embereket hozzád és a mennyei Atyához vezessék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 18. 07:07 | Sorszám: 550
"... Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk,
hogy méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket,
és mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Segíts
minket, hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia,
Jézus Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát! Taníts
minket alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a
kiengesztelődés forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden
szegényben és rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor
irgalmasak vagyunk hozzá!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 17. 08:16 | Sorszám: 549
"... Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,
melyeket már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el
az idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim
hiúságokra pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása,
hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem!
Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos,
vigasztald meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 16. 06:28 | Sorszám: 548
"...Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény
hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ
előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő
tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és
testvérek minden néppel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 15. 00:18 | Sorszám: 547
"... Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel
arra, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura,
nem tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt
akartad, hogy jóságoddal egyesítsük hitünket."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola