Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (33. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. június 07. 05:14 | Sorszám: 691
"... Én irgalmas Uram, én jó Istenem! Bárcsak juttatnál nekem a szent
forrásnak vizéből, hogy az élő vizek kútjából igyam, azokkal együtt,
akik téged szomjaznak! Ott laknék én is az égi honban, örökké ujjongva
jóságodban, és mondanám boldogon: Mily édes az Élő Vizek forrása, amely
az öröklétre fakad, és soha-soha nem apad! Én Istenem! Te vagy a
Forrás, aki folyton szomjat oltón áradsz! Úr Jézus, add mindig e vizet,
hogy egyre szomjamat enyhítsem. Könyörgök nagy jótéteményeidért! Hiszen
te mindenünk vagy, napi életünk: táplálékunk, italunk, üdvösségünk,
Istenünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 06. 06:13 | Sorszám: 690
"... Hálát adok, neked, mert nálad mindig van kenyér számunkra, még ha nem
is tudunk róla. Áldott legyél, Atyánk, akinek úgy tetszik, hogy
megosszuk egymással kenyeredet. Áldunk téged, Jézus, aki tested
kenyerével tápláltad tested tagjait. Kérünk, vezess ki minket a
pusztába és add nekünk minden nap e mennyei kenyeret, mely megerősíti
szívünket, az országodba vivő hosszú úton."
(Horváth István Sándor zalalövői pláébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 05. 05:30 | Sorszám: 689
"... Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még
mindig hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A
helyes beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a
kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég
sikeres és eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 04. 03:10 | Sorszám: 688
"... Köszönjük, Istenünk, hogy Krisztus által felkaroltál és magadhoz
emeltél bennünket, akik eltávolodtunk tőled. Te mindig utánunk jössz
kegyelmeddel, szereteteddel megelőzöl minket: bárcsak méltók lehetnénk
a te szeretetedre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imáha)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 03. 05:21 | Sorszám: 687
"... Uram, Jézus Krisztus! Hiszem, hogy valóságosan jelen vagy az
Oltáriszentségben. Valahányszor elindulunk a templomba, a szentmisére
felébresztem szívemben az irántad való szeretetet és hálát. Azzal a
szándékkal veszlek magamhoz az Oltáriszentségben, hogy megerősítsem
szeretetemet. A veled való egységből és a szent testeddel való
táplálkozásból erőt merítek mindennapi feladataimhoz és a bűn elleni
küzdelemhez. Köszönöm, Uram, hogy jelenléteddel megerősítesz!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 02. 06:16 | Sorszám: 686
"... A te szent akaratodat teljesítem. Uram Jézus, taníts meg arra, hogy
nagylelkű legyek, és úgy szolgáljalak, amint megérdemled: adjak
számolgatás nélkül, harcoljak nem gondolva arra, hogy sebeket kaphatok,
dolgozzam pihenés nélkül, egészen odaadva magam a te szolgálatodra, nem
várva más jutalmat, mint azt, hogy tudom: a te szent akaratodat
teljesítem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 01. 05:20 | Sorszám: 685
"... Istenem! Tűz vagy. Szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. Tűz vagy.
Fölemészted minden szűkkeblű önzésünket. Tűz vagy. Fényednek köszönöm,
hogy megismertem igazságodat. Szépség vagy minden szépség fölött.
Újjáteremtettél Fiad vérében, s ebben az újjáteremtésben ismertem meg,
hogy szerelmese vagy teremtményed szépségének.
Sienai Szent Katalin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 31. 06:10 | Sorszám: 684
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te arra bátorítottad tanítványaidat és buzdítasz
minket is, hogy szüntelenül imádkozzunk. Szükségünk van bátorításodra,
hiszen sokszor kételkedünk az ima erejében. Ha Isten nem azonnal
teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan mi szerettük
volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell imádkoznunk,
mindig azzal a bizalommal, hogy Isten mindent megad nekünk, ami a
lelkünk üdvösségét szolgálja. Segíts minket a hit próbatételei idején,
hogy szívünkben megőrizzük a jóságos Isten arcát!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánoss atya mareggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 30. 05:34 | Sorszám: 683
"... Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts
minket egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk
azzal, amit te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 29. 04:51 | Sorszám: 682
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 28. 05:00 | Sorszám: 681
"...Urunk, Istenünk! Te azt akartad, hogy a férfi és a nő teljesen és
visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és fogadja
el a másikat szeretetben. Segítsd a házastársakat a helyes élet
szabályainak elsajátításában és gyakorlásában, hogy hűségben keressék
és szolgálják egymás javát! Legyenek hűségesek egymás iránt! Legyenek
hűségesek a szeretethez! Érezzék minden nap, hogy te vagy életük
középpontja és szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a
családtagokat, hogy szentté legyenek! Segítsd a családtagokat, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljenek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 27. 05:38 | Sorszám: 680
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy
elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és
kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban
ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem
is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy - miközben
hittel valljuk a három isteni személyt - éljünk is egységben az
Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 26. 04:31 | Sorszám: 679
"... Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért
hálát adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás
vagyok jó képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. Hálás vagyok az
örömért és szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz
helyzeteiért. Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni
akarsz. Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a
legkisebb dolgokat is az életben, akár tőled, akár embertársaimtól
kaptam azokat! Taníts meg arra, hogy a hálámat mindig ki tudjam
fejezni!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 25. 05:27 | Sorszám: 678
"... Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts
egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés
fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen
minket szent Fiad!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 24. 06:27 | Sorszám: 677
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz
csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged
megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi
bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk,
s amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 23. 06:35 | Sorszám: 676
"...Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 22. 05:23 | Sorszám: 675
"...Vezesd, ó, Krisztus az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató
fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az
erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben,
mely a nyolc boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet
üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles
alakítása érdekében."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 21. 06:13 | Sorszám: 674
"... Urunk, Jézus, te feltámadásodat követően számos alkalommal megjelentél
tanítványaidnak, s élőként mutattad meg magad nekik. Mielőtt a földről
a mennybe távoztál megbízást adtál nekik tanításod, örömhíred
továbbadására. E küldetés nekem, mint a te követődnek is szól. Segíts
engem kegyelmeddel és a Szentlélekkel, hogy e küldetésemet teljesítve
törekedjek szüntelenül a menny felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 20. 06:31 | Sorszám: 673
"...Urunk, Istenünk, segíts minket annak megértésében, hogy a Szentlélek
ajándék, a te ajándékod, és ugyanígy az életet is mindig ajándéknak, a
te ajándékodnak tekintsük. Tégy minket az élet evangéliumának
hirdetőivé, ünneplőivé és szolgálóivá. Élj bennünk mindenkor
Szentlelked által, hogy élet legyen bennünk, s egykor eljussunk az örök
életre. Indítson bennünket a Szentlélek, hogy Krisztushoz méltóan
éljünk és életünkkel az ő evangéliumát hirdessük!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 19. 06:24 | Sorszám: 672
"... Mindenható Istenünk! Emberi értelmünk végessége nem képes felfogni
téged, a végtelen Istent. A te titkaiddal, hitünk titkaival
találkozunk, amikor feltárod, kinyilatkoztatod számunkra önmagadat. Nem
a véletlenben, a sorsban, hanem a te gondviselésedben hiszünk. Hiszünk
a feltárt titkokban és elfogadjuk, hogy földi életünk során nem
ismerhetünk meg mindent, hanem majd az örök életben tárul fel számunkra
mindaz, amire evilágban homály borul. Hisszük, hogy itt a földön veled
és a mennyben benned élhetünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 18. 05:54 | Sorszám: 671
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet
állítod elénk példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a
lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat
hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az
ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton
szeretnénk járni, miként te is neki engedelmeskedtél keresztutadon.
Isten dicsőségét szeretnénk szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész
életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra! Taníts minket
keresztünk hordozására! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan
éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 17. 05:47 | Sorszám: 670
"... Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet! Ha te nem
segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem
tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam
iránt, benned azonban bízom!
Néri Szent Fülöp"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 16. 07:45 | Sorszám: 669
"...Hiszem, Istenem és Megváltóm, erősen hiszem, hogy az Oltáriszentségben
vagy, mint igaz Isten és igaz ember.
Hiszem, hogy a te tested, a te véred, a te lelked, a te istenséged és
szent emberséged egészen benne foglaltatik e szent ostyában, habár
szemeim mindebből semmit sem látnak.
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 15. 04:31 | Sorszám: 668
"... Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még
mindig hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A
helyes beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a
kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég
sikeres és eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 14. 05:59 | Sorszám: 667
"...Teremtő Istenünk, te úgy rendezel mindent, hogy aki felfuvalkodhatna a
neki juttatott ajándék miatt, az alázkodjék meg hiányai miatt. Egyszer
kegyelmeddel fölemelsz valakit, más dologban meg megalázod. Uram, add,
hogy jól gazdálkodjunk sokféle kegyelmeddel, legyünk meggyőződve arról,
hogy a nekünk juttatott adományok voltaképp másokéi, mivel az ő javukra
adattak. Add, hogy a szeretet által kölcsönösen szolgáljuk egymást.
Ennek során megértjük, hogy mások adományai egyben a mieink is, és
saját adottságainkat is úgy ajánljuk fel másoknak, mintha valamennyi az
övék volna.
Nagy Szent Gergely"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya me reggeli imája)
közi:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola