Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (46. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 05. 08:25 | Sorszám: 92
"... Istenem, kell a vihar. Te seprűzöd ki vele világunkat. Feneketlen
mélységekbe és hatalmas magasságokba készteted tekintenünk, melyek közé
bele van akasztva ez a föld, s rajta mi, emberek. Új meglátásokban van
részünk, új érzések fakadnak lelkünkben. Vajúdik a világunk. De bizalmunk
nem rendül meg benned: a vihart lecsendesíted, és ha sok gyötrelem között
is, de biztosan születnek tisztultabb és melegszívű lelkek.
Prohászka Ottokár nyomán"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 04. 05:07 | Sorszám: 91
"... Szentlélek, te Isten rejtett jelenléte vagy a világban. Ne engedd, hogy
elvesszünk, és eljátsszuk életünk lehetőségeit. Légy bennünk és a világban
a jó iránti nyugtalanság Jézus Krisztus által.
A. Kner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 03. 05:39 | Sorszám: 90
"... Istenem! Tűz vagy. Szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. Tűz vagy.
Fölemészted minden szűkkeblű önzésünket. Tűz vagy. Fényednek köszönöm,
hogy megismertem igazságodat. Szépség vagy minden szépség fölött.
Újjáteremtettél Fiad vérében, s ebben az újjáteremtésben ismertem meg,
hogy szerelmese vagy teremtményed szépségének.
Sienai Szent Katalin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 02. 05:54 | Sorszám: 89
"... Istenem, mindenható Atyám, te tudod, hogy mi van az én javamra. Te jobban
szeretsz engem, mint bárki más, vagy akár én magam. Szívből köszönöm
neked, hogy elragadtál saját magamtól, és azt parancsoltad, hogy kezedbe
tegyem életemet.
J. H. Newman"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 01. 06:01 | Sorszám: 88
"... Uram, sokszor bizonyítani, meggyőzni, igazolni szeretnék. Érvek zászlait
lengetem a levegőben. Beszélek. Hatalmas gesztusokat osztok szerteszéjjel,
hogy az emberek figyelmét megragadjam. Önts szívembe, Uram,
tisztelettudást és békés türelmet, hogy tudjak csendesen kérni, szeretni.
És várni a küszöb előtt, hogy megnyissák az emberek szívük ajtaját.
M. Quoist"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 31. 05:42 | Sorszám: 87
"... Könyörülj, Urunk, rajtunk! Légy könyörülettel minden akarásunk iránt, hogy
szeretetben és hitben, igazságosságban és alázatban követhessünk téged,
hogy az önmagunkról való lemondás által veled hűségben, odaadásban és a
lélek békéjében találkozhassunk.
D. Hammarskjöld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 30. 13:48 | Sorszám: 86
"...Mindenható Istenünk! A szabadság sosem jelentheti az ember számára a tőled
való megszabadulást vagy függetlenséget, hiszen a te törvényeid
biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk
törvényeidnek és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk
korlátainak, akkor valóban jobbakká válhatunk és boldogabbá tehetjük
embertársaink életét. Segíts minket, hogy felismerjük törvényeidben
üdvözítő, segítő szándékodat, amellyel önmagad és az üdvösség felé vezetsz
minket. Mutass nekünk utat parancsaid által az üdvösség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggel imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 29. 06:05 | Sorszám: 85
"...Uram, engem sokszor fárasztanak családtagjaim; azért ne engedd
elfelejtenem: minden arc mögött a te arcod rejtőzik.
E. Schindler"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 28. 05:48 | Sorszám: 84
"...Kereszt alatt állni, és még a legértelmetlenebb eseménynél sem veszteni el
fejünket és hitünket: eszközöld ki számunkra, Fájdalmas Anya! Segíts
valamit megsejteni abból a titokból, hogy mi magunk is – hozzád hasonlóan
– szenvedésünkkel és áldozatunkkal mások üdvére lehetünk szenvedő
Üdvözítőnkkel egyesülve.
O. Hophan"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 27. 07:02 | Sorszám: 83
"... Istenem, Te szent és igazságos, igaz és hűséges tiszta és jóságos, Eléd
járulok. Ha hozzád jövök, Mózesként le kell borulnom, s Péterrel együtt
felkiáltanom: Menj el tőlem, mert bűnös vagyok! De tudom, hogy igazában
ezt kell mondanom: Irgalmazz nekem! Bár bűnös vagyok, s így érdemtelen
vagyok irgalmadra, mégis alázatos bizalom él bennem, s a te határtalan
irgalmad után vágyódom. Hisz még nem vagyok végképpen elveszett, hanem e
föld vándora, aki örök javaid után sóvárog, és aki készséggel és
alázatosan nyújtja ki kezét irgalmad végtelen ajándéka felé.
K. Rahner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 26. 07:12 | Sorszám: 82
"...Urunk, a föld határáig akarsz küldeni minket, hogy tanúid legyünk. Határok
azonban bennünk is vannak, amelyeket önzésünk és gőgünk által teremtünk
magunkban. Taníts arra, hogy ezeket a határokat kegyelmeddel átlépjük.
hogy küldetésed parancsát a mi hétköznapjainkban is betöltsük. És ha úgy
érezzük, hogy az elviselhetőség határához értünk, add nekünk a gyermeki
lélek határtalan bizalmát a te hatalmadban és jóságodban, és akkor
kivezetsz minket saját énünk minden határán túl a te végtelenségedbe.
U.Broll
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 26. 07:11 | Sorszám: 81
"...Urunk, a föld határáig akarsz küldeni minket, hogy tanúid legyünk. Határok
azonban bennünk is vannak, amelyeket önzésünk és gőgünk által teremtünk
magunkban. Taníts arra, hogy ezeket a határokat kegyelmeddel átlépjük.
hogy küldetésed parancsát a mi hétköznapjainkban is betöltsük. És ha úgy
érezzük, hogy az elviselhetőség határához értünk, add nekünk a gyermeki
lélek határtalan bizalmát a te hatalmadban és jóságodban, és akkor
kivezetsz minket saját énünk minden határán túl a te végtelenségedbe.
U.Broll
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 25. 09:11 | Sorszám: 80
"...Jóságos Atyánk! Az élet viszontagságaiban gyakran próbára teszed hitünket.
Kérünk, add, hogy felismerjük bennük gondviselő jóságodat, és bizalmunkat
mindig megőrizzük irántad."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 24. 06:14 | Sorszám: 79
"... Fény, mely soha el nem homályosodsz! Jaj azoknak, akik nem gyúlnak fel
tetőled! Jaj azoknak, akik elfordítják szemeiket, hogy ne lássák az
igazságot! Sötétségből sötétségbe botorkálva, azt sem tudják, hol
roskadnak össze. Szegények, kik nem tudják, mit veszítenek! Ó dicsőséges
ország, melyben Veled, Uram, tieid uralkodnak fénybe öltözötten! Ott
végtelen öröm vár ránk. Szomorúság nem vegyül vidámságunkba. Fájdalom nem
keserít bennünket. Fényedet nem kíséri árnyék, s az élet nem ismer többé
halált.
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 23. 10:07 | Sorszám: 78
"... Urunk, Jézus Krisztus! Szent Péter apostol egykor megvallotta, hogy az
örök élet igéi nálad vannak. Be kell látnunk, hogy csak akkor tudjuk
életünket helyes irányba állítani, ha egyre jobban megismerünk téged és
megismerjük azt az életformát, amire hívsz bennünket. Kihez mennénk, ha
nem hozzád? Kit hallgatnánk, ha nem téged? Kit követnénk, ha nem te
vezetnél minket? Ki éltetne minket, ha nem a te Szentlelked? Urunk, te
Isten vagy, te vagy az Atya egyszülött Fia. A te szavaid Lélek és élet.
Éltessen minket mindenkor a te Szentlelked!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 22. 06:09 | Sorszám: 77
"... Jézusom, a betegségnél a vele járó lelki szenvedések a legnehezebbek. A
lelki szenvedéseket orvossággal, operációval nem lehet megközelíteni.
Egyedül a te kegyelmed tudja ezeket a sínylődő embereket lelkileg talpra
állítani. A betegség az a lelki életben, ami a földrengés a természetben.
Itt életsíkok eltolódásáról, új rétegződéséről van szó. Jézusom, te
csodálatos égi orvos! Te gyógyítasz ott is, ahol megáll az emberi
tudomány.
Korompai J."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 21. 06:57 | Sorszám: 76
"...Édes Istenem, add nekem magadat, és azután magamat vedd el magadnak.
Szeretlek téged egész szívemből, de ha ez mégis kevés volna tőlem, úgy
pótold ki a te kegyelmi adományoddal. Add, hogy mindig csak feléd tartsak,
és az életben soha el ne lankadjak, míg hozzád nem érek az égbe, ahol
ölelésre vársz engem.
D. Sudermann"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 20. 07:09 | Sorszám: 75
"... Mindenható Istenünk! Magyar népünk Szent István királynak köszönheti, hogy
a keresztény igazság útján elindult. Lelke mélyéig hívő, keresztény ember
volt, aki cselekedeteiben Krisztust követte. Szent királyunk azzal a
meggyőződéssel igyekezett a keresztény hitet terjeszteni országunkban,
hogy ez a vallás erkölcsi mértéket és értéket ad az embereknek, az ország
felemelkedését szolgálja és biztosítja népünk megmaradását évszázadokon
keresztül. Segíts minket, hogy Szent István király példáját követve a
földi haza építése mellett az égi haza, a mennyország felé törekedjünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 19. 06:36 | Sorszám: 74
"... Uram, Istenem, szívesen élek csak általad. Te határozd meg éltem napjait.
Az akarok lenni, aminek te szántál. A korlátokat te állíthatod, és én
igent mondok szent akaratodnak. Add kegyelmedet, hogy mindez – ábrándozás
helyett – valóság legyen!
R. Guardini"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 18. 07:20 | Sorszám: 73
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te emberi szívvel vagy mennyei Atyádnál, és
szüntelenül imádkozol értünk. Növeld, kérlek, egyházadat szüntelenül az
emberszívekben, az én szívemben, egyházközségünk szívében, s az egész
világ szívében.
H. Walter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 17. 06:14 | Sorszám: 72
"...Tudom, Istenem, hogy minél jobban közeledem hozzád, annál inkább
részesedem a te jóságodból. A szentek a te közeledben váltak annyira
tökéletes emberré, mert szüntelenül találkoztak veled. Te vagy, Uram, a
végtelen jóság, az örök türelem és a mérhetetlen irgalmasság. Add, hogy
mindig jobban hasonlítsak hozzád!
J. Schorderet"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 16. 06:55 | Sorszám: 71
"... Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy a megszentelt kenyér, a te testeddé
átváltoztatott kenyér, a te valóságos jelenléted ebben a kenyérben teszi a
templomot otthonunkká és a szentmisét igazi ünneppé számunkra. A veled
való bensőséges találkozás a szentáldozásban megújítja életünket.
Köszönjük, hogy e kenyérben önmagadat adod nekünk. A szentáldozás azt
jelenti számunkra, hogy kifejezzük hitünket: te valóságosan jelen vagy az
átváltoztatott kenyérben, és a te közösségedhez, az Egyházhoz tartozunk.
Újítsd meg a mi életünket azáltal, hogy bennünk élsz!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 15. 09:11 | Sorszám: 70
"... Szűz Mária, égi édesanyánk! Megdicsőülésed, mennybevételed ünnepe az ég
felé emeli tekintetünket és arra ösztönöz minket, hogy megerősítsük
magunkban azt a törekvést, hogy eljussunk a mennyországba. Te szilárdan
hitted annak beteljesedését, amit Isten mondott neked hírvivője által és
mindig azt tetted, ami megfelelt Isten akaratának. A hit nyújtott neked
erőt ahhoz, hogy hűségesen teljesítsd hivatásodat és megtegyél mindent,
amit kért tőled. Így lettél megváltásunk szolgálója. Segíts minket, hogy
földi életünk során minden nehézség ellenére bátran és reménnyel emeljük
tekintetünket az ég felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:36 | Sorszám: 69
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:34 | Sorszám: 68
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola