Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (49. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. július 14. 14:41 | Sorszám: 732
"... Urunk, Jézus! Te valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben, jelen
vagy templomainkban. Minden templom az igaz Isten imádására és
tiszteletére szolgáló hely, jelenléted helye, a hívő közösség helye, a
veled való találkozás helye, az irgalom helye. Jelenléted, közelséged
miatt templomainkban mindannyian otthon érezhetjük magunkat. A templom
számunkra egy kis földi mennyország. Segíts minket, hogy a mennyei Atya
földi házából az ő örök házába, a mennybe jussunk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 14. 06:28 | Sorszám: 731
Istenem Uram! Megváltó, értem is szenvedő Jézusom! Vigasztaló Szentlélek Úristen!
Maradj velem, maradj és légy velünk e nap folyamán! Óvd és védd szeretteimet Isteni terveid és tetszésed szerint.Légy mindannyiunk irányitója és szerető gondozója minden percünkben úgy és olymódon ahogyan Te jónak itéled.
Aki élsz és uralkodol e Világ fölött mindörökkön örökké. Ámen!
keresztkem
  Válasz | 2018. július 13. 05:12 | Sorszám: 730
"... Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem
dolgozzék, s kitartson velem mindvégig! Add, hogy mindig azt kívánjam
és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik! A te
akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a
lehető legjobban értsen vele egyet.
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 12. 05:54 | Sorszám: 729
"... Uram, ne engedd, hogy azt higgyem, a jóság, a barátságos magatartás
csak afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat,
önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó
kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni
tökéletesség találkozik bennem.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 11. 05:23 | Sorszám: 728
"... Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon
mindenkinek. Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből,
gyöngeségeinkből, bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester,
könyörülj rajtunk! Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást
lelkünknek egyedül tőle nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk
megkeményedjék. Add, hogy készek legyünk mindig őszinte köszönetet
mondani neki, aki nem taszít el magától soha senkit, s aki azért jött
közénk, hogy mindannyiunknak élete legyen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 10. 06:57 | Sorszám: 727
"... Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Mindennapi kenyerünket, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg
nekünk ma, annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és
tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk
mondott, tett és szenvedett.
Assisi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 09. 04:46 | Sorszám: 726
"... Mindenható Istenünk! Gyújtsd fel szívünkben a szeretet tüzét, hogy
szereteted által szentté legyünk! Add nekünk az irántad való szeretetet
és az emberek felé forduló önfeláldozó szeretetet! Megdicsőült
szentjeid csodálatos élete adjon erőt, hogy felismerjük hivatásunkat és
magunk is jellé, szereteted, jóságod jelévé váljunk a világban! Segíts
minket, Istenünk, hogy úrrá tudjunk lenni emberi gyengeségeinken,
legyőzzük bűneinket és szentek legyünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 08. 04:59 | Sorszám: 725
"... Urunk, Istenünk! Életutunk során olykor meggyengül bennünk a hit.
Kérünk, erősítsd hitünket! A hit ott kezdődik, ahol az emberi
gondolkodás már nem képes továbblépni. Ott kezdődik, ahol már nem
találunk emberi magyarázatokat. A hit ott kezdődik, ahol az emberileg
megtehetőnél többre van szükség vagy több történik. A hit olyan helyre
vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem jutnánk el soha. Istenünk, a
hit a hozzád vezető út. Emberi véges kicsinységünk és a te végtelen
nagyságod között nem létezik más út, csak a hit útja. Vezess minket a
hit útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 07. 05:41 | Sorszám: 724
"... Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad
örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd
őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s
a szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az
örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül
dicsérjék irgalmadat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 06. 04:49 | Sorszám: 723
"... Ó, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen
szeretettel szereted azokat, akiket fiad és Istened benned és általad
királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának
kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem
őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd
a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy
csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók megkapják a bocsánatot, s
a megigazultak a dicsőséget!
Damiani Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 05. 05:07 | Sorszám: 722
"...Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 05. 05:07 | Sorszám: 721
"...Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 04. 04:58 | Sorszám: 720
...Uram, Jézus! Te azt kéred tőlem, hogy ne legyek türelmetlen, ne
veszítsem el reményemet, ne tagadjam meg hitemet, amikor Isten a
szenvedésekkel vagy bármi más "rosszal" próbára tesz! Azt kéred, hogy
szeressem őt a jón és a rosszon keresztül is, mert minden mögött Isten
rejtezik! Keresztáldozatod azt mutatja, hogy az Atya iránti szeretet
engedelmességet, tehetetlenséget, szenvedést jelent, de ugyanakkor
mégis állandó Istenre figyelést és Isten akaratának elfogadását is.
Uram! Segíts, hogy egész életemet a szeretetnek szenteljem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 03. 06:31 | Sorszám: 719
"... Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy
meglássuk embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az
úton találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk,
segítségre szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem
sebeinket bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen
cselekedjünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 02. 06:20 | Sorszám: 718
"... Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te fiadat, Isten Fiát. Te teljesen
ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely
Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket őhozzá. Taníts
meg minket megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető
emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 01. 05:48 | Sorszám: 717
"...Urunk, Jézus Krisztus. Értetlenül és tehetetlenül állunk, amikor
találkozunk a szenvedéssel vagy a halállal. Segíts minket, hogy
bajainkban, nehéz élethelyzeteinkben is mindig érezzük, hogy te nem
hagysz magunkra minket és képes vagy segíteni rajtunk. Segíts, hogy ne
veszítsük el isteni erődbe és szeretetedbe vetett hitünket! Segíts,
hogy a legkilátástalanabb helyzetben is gondoljunk a te gondviselő
szeretetedre! Bizalommal és hittel fordulunk hozzád: Mutasd meg, Urunk,
hogy velük vagy!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 30. 22:38 | Sorszám: 716
"...Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és
hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged
keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri
tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon
hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk
magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak
értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged
illet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 30. 08:40 | Sorszám: 715
Mindenható Uram Istenem! Segitő Szűzanyám!
Mély hódolattal és imádattal kérlek Benneteket, maradjatok velem ezen az előttünk álló napon. Kaphassam meg Tőletek a bizodalmat és reménységet, hogy Rátok szegezett tekintetem javulásomat és tisztulásomat segiti. Adjátok meg nekem, hogy az Úr Szava a Szentírás legyen iránytűm és zsinórmértékem az Élet nehéz döntéseiben. Kérlek Benneteket segitsétek hozzátartozóimat--kicsiket és nagyokat--is abban, hogy Veletek maradjanak egész nap és minden cselekedetükben a Mi Urunk Jézus Krisztus Szent nevében Ámen.


P.S.: A fönti ima "keresztkem" imája, mert ma reggel a Horváth István Sándoré nem jött meg nekem.

keresztkem
  Válasz | 2018. június 29. 05:44 | Sorszám: 714
"... Urunk, Jézus Krisztus! A te számodra nincs elveszett ember. Te a
kudarcot megélő emberben is meglátod, hogy nagy dolgokra képes a te
kegyelmi segítségeddel. Belátjuk, hogy együtt kell működnünk az isteni
kegyelemmel, hogy szentté válhassunk és életünket egészen a te
szolgálatodba állítsuk. Te mindannyiunkat meghívsz egy nagyszerű
feladatra, arra, hogy legyünk a te követőid és tanúid! Adj nekünk
apostoli buzgóságot, hogy evangéliumodat bátran hirdessük az
embereknek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 28. 06:11 | Sorszám: 713
"... Ó Krisztus keresztje, igaz reménységünk! Valahányszor a bűn és az
emberi gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a
megbékéléshez! Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért
fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik
föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 27. 04:44 | Sorszám: 712
"...Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat
és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és
így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran
viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz.
Kalkuttai Szent Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 26. 05:10 | Sorszám: 711
"... Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy
vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük
távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te
dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik
nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen
tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára
készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a
szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 25. 04:30 | Sorszám: 710
"... Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Hozzád megyek, aki a
kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő
arcodra és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy
megértsem az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy
te vagy az Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a
világban: te vagy az Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül benned van
üdvösségünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 24. 06:27 | Sorszám: 709
"...Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az isteni irgalmasság áradt
ki az emberiség felé. A veled való találkozásunk feltétele az, hogy
szakítsunk bűneinkkel. Bűnbánatunkkal azt fejezzük ki, hogy életünkben
nincs helye a kísértéseknek és a bűnnek, hanem szeretnénk visszakerülni
az isteni kegyelem állapotába. Adj szívembe irántad való szeretetből
fakadó bűnbánatot, hogy képes legyek a lelki megújulásra és örömöd
befogadására! Teljesedjen be az én életemben is a mennyei Atya akarata!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 23. 04:35 | Sorszám: 708
"... Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre,
s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre,
egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig
méltass általa, hogy bár bűnös vagyok, dicsőséged jobbján állhassak
szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!
Alexandriai Szent Cirill"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola