Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (50. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. június 22. 06:49 | Sorszám: 707
"... Jóságos Atyánk, váljék erősebbé a szeretet irántad és a felebarát
iránt: Krisztus tanítványai támogassák az igazságosságot és a békét. A
szegényeknek hirdettessék az evangélium, s az Anyaszentegyház mutassa
meg különleges szeretetét a kicsinyek és kitaszítottak iránt. Dicsérünk
téged, Atyánk, mindörökké!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 21. 04:28 | Sorszám: 706
"... Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszűntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
számára az élet teljessége."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 20. 05:06 | Sorszám: 705
"... Igazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal,
amiket, Uram, teérted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni
rájuk, ha mégoly nagy számmal volnának is! Boldogok azok, akik nagy
tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Ó, Uram! Tégy engem képessé
valami jóra, ha már annyira szeretsz!
Avilai Szent Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 19. 05:41 | Sorszám: 704
"... Örökkévaló Isten! Szomjazom tanításodat, kutatom az igazságot, keresem
az örök élet igéit. Hiszem, hogy a Szentíráson keresztül te szólsz
hozzám, te vezetsz engem az üdvösség felé. Adj nekem türelmet,
kitartást, figyelmességet, tanulékony lelket és alázatot! Add, hogy
készséges legyek mindannak megvalósítására, amit üzenetedből megértek.
Kinyilatkoztatott szavad és a megtestesült Ige, Jézus Krisztus legyen
számomra a mindennapi lelki táplálék és a hit szerinti élet forrása!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 18. 05:20 | Sorszám: 703
"... Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te
egyszülött Fiadnak. Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és
megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni.
Szentlélek, jöjj, és taníts meg Isten dicsőségére, az ő akaratát
megcselekedve, mindenkor hitben és alázatban élni. Köszönöm, Uram,
irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy a te lelkületeddel szolgálhassak
másoknak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 17. 00:13 | Sorszám: 702
"... Uram, Jézus Krisztus! Segíts észrevennem kegyelmi segítségedet és az
általa végbemenő lelki növekedést! Segíts, hogy magamat jó talajnak
készítsem elő tanításod befogadására és adj erőt követnem
útmutatásaidat, amelyek a mennyei Atya felé vezetnek! Hiszem, hogy
segítségeddel képes vagyok a lelki megújulásra. Segíts felismernem
életem végső célját és legyen erőm Istenre bízni életem! Ha hűséggel
teljesítem kötelességeim, nincs okom félni, mert kegyelmed eredményt
hoz, gyümölcsöt fakaszt életemben. Légy velem és kísérjen áldásod, hogy
az evangélium igazságának megvalósítása által növekedjék bennem az
Isten országa!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánns atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 16. 04:19 | Sorszám: 701
"... Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és
küldetésében, kerested őt, a Mestert a sokaságban, mellette álltál,
amikor fölmagasztalták a földről, s odaadta magát egyetlen és örök
áldozatul; aki fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el az öröktől fogva
meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben és
szolgálatukban a te fiaidat, Papok Édesanyja!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 15. 06:32 | Sorszám: 700
"... Imádság:
Minden örömöm, Uram, amelyben nem te vagy, legyen félelmemre és
utasítsam azt el! Csak téged keresselek! Érted dolgozni legyen igazi
örömöm, és a nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre! Add, hogy
sokszor emelhessem hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened,
megbánással és új jó feltétellel ki tudjalak engesztelni!
Aquinói Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 14. 08:47 | Sorszám: 699
"... Istenünk, a teremtett világ erőit te az ember munkájának rendelted alá.
Kérünk, hogy munkánkat keresztény lélekkel végezve őszinte szeretetben
élhessünk testvéreinkkel, és teremtő munkád folytatásában méltó módon
vehessünk részt. Kérünk, Urunk, földi ajándékaiddal segíts és
kormányozz minket, akiket mennyei kenyereddel tápláltál."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 13. 06:33 | Sorszám: 698
"... Istenünk! Te minden embert meghívsz szolgálatodra és megígéred nekünk
az örök üdvösséget. Segíts, hogy egész életünkben neked szolgáljunk, a
te nevednek szerezzünk dicsőséget. Szolgálatunkat szabadon vállaljuk és
irántad való szeretetből végezzük az üdvösség reményében. Légy hozzánk
igazságos és irgalmas! Segíts minket, hogy végső célunkat, az örök
életet mindig szem előtt tartsuk és szüntelenül törekedjünk feléd!
Tartsd távol tőlünk az irigységet, hogy örülni tudjunk annak, ha mások
is az üdvösségre jutnak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 12. 05:22 | Sorszám: 697
"...Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj
nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 11. 06:01 | Sorszám: 696
"... Köszönet és hála neked, Urunk, aki táplálékul nyújtod felénk tested, a
mennyből alászálló kenyeret, hogy aki e kenyérből eszik, az örökké
éljen. Elfogadom, Uram ezt a hatalmas, Szent Szívedből jövő áldozatod,
és megtartom szövetségedet, hogy én benned élhessek, te meg bennem,
mert életem, amit adtál, csak az öröklétben hirdetheti mindenkor
hatalmas fenségedet és dicsőségedet. Mi Urunk! Legyen tetszésed
szerint, most és mindörökké!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 10. 04:35 | Sorszám: 695
"... Mindenható Isten! Te minden embert üdvözíteni akarsz és ezt a
szándékodat minden emberrel közlöd. Te ébreszted fel bennünk a vágyat,
hogy téged keressünk, neked szolgáljunk és földi életünk után is veled
legyünk majd az örökkévalóságban. Ugyanakkor felismerjük azt is, hogy a
gonosz lélek le akar téríteni minket az üdvösség útjáról. Segíts
minket, Istenünk, hogy a kísértéseket felismerjük és visszautasítsuk!
Segíts, hogy üdvözítő akaratod megvalósuljon és eljussunk az
üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 09. 05:23 | Sorszám: 694
"... Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt
megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az
ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton,
amelyen a te szereteted megvalósul.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

P.s.: Mégis megjött, csak később.

keresztkem
  Válasz | 2018. június 09. 05:16 | Sorszám: 693
".."Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek: Békességetek növekedjék! Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét! Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából."
Dániel 6,26-27"
(Részlet Restás László lelkész szombati üzenetéből)
közli:
keresztkem

P.s.: Horváth István Sándor ma reggeli imája nem érkezett meg.

keresztkem
  Válasz | 2018. június 08. 05:02 | Sorszám: 692
"... Uram, Istenem! Szenvedésed és kereszthalálod szemlélése annak
megvallására ösztönöz, hogy te vagy az Úr, az Atya engedelmes Fia, te
vagy a Megváltóm. Halálod nem volt értelmetlen, hanem meghozta minden
ember számára az üdvösséget. Haláloddal tökéletes módon megvalósult az
Atya üdvözítő szándéka. Taníts engem a kereszthordozásra!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 07. 05:14 | Sorszám: 691
"... Én irgalmas Uram, én jó Istenem! Bárcsak juttatnál nekem a szent
forrásnak vizéből, hogy az élő vizek kútjából igyam, azokkal együtt,
akik téged szomjaznak! Ott laknék én is az égi honban, örökké ujjongva
jóságodban, és mondanám boldogon: Mily édes az Élő Vizek forrása, amely
az öröklétre fakad, és soha-soha nem apad! Én Istenem! Te vagy a
Forrás, aki folyton szomjat oltón áradsz! Úr Jézus, add mindig e vizet,
hogy egyre szomjamat enyhítsem. Könyörgök nagy jótéteményeidért! Hiszen
te mindenünk vagy, napi életünk: táplálékunk, italunk, üdvösségünk,
Istenünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 06. 06:13 | Sorszám: 690
"... Hálát adok, neked, mert nálad mindig van kenyér számunkra, még ha nem
is tudunk róla. Áldott legyél, Atyánk, akinek úgy tetszik, hogy
megosszuk egymással kenyeredet. Áldunk téged, Jézus, aki tested
kenyerével tápláltad tested tagjait. Kérünk, vezess ki minket a
pusztába és add nekünk minden nap e mennyei kenyeret, mely megerősíti
szívünket, az országodba vivő hosszú úton."
(Horváth István Sándor zalalövői pláébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 05. 05:30 | Sorszám: 689
"... Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még
mindig hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A
helyes beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a
kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég
sikeres és eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 04. 03:10 | Sorszám: 688
"... Köszönjük, Istenünk, hogy Krisztus által felkaroltál és magadhoz
emeltél bennünket, akik eltávolodtunk tőled. Te mindig utánunk jössz
kegyelmeddel, szereteteddel megelőzöl minket: bárcsak méltók lehetnénk
a te szeretetedre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imáha)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 03. 05:21 | Sorszám: 687
"... Uram, Jézus Krisztus! Hiszem, hogy valóságosan jelen vagy az
Oltáriszentségben. Valahányszor elindulunk a templomba, a szentmisére
felébresztem szívemben az irántad való szeretetet és hálát. Azzal a
szándékkal veszlek magamhoz az Oltáriszentségben, hogy megerősítsem
szeretetemet. A veled való egységből és a szent testeddel való
táplálkozásból erőt merítek mindennapi feladataimhoz és a bűn elleni
küzdelemhez. Köszönöm, Uram, hogy jelenléteddel megerősítesz!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 02. 06:16 | Sorszám: 686
"... A te szent akaratodat teljesítem. Uram Jézus, taníts meg arra, hogy
nagylelkű legyek, és úgy szolgáljalak, amint megérdemled: adjak
számolgatás nélkül, harcoljak nem gondolva arra, hogy sebeket kaphatok,
dolgozzam pihenés nélkül, egészen odaadva magam a te szolgálatodra, nem
várva más jutalmat, mint azt, hogy tudom: a te szent akaratodat
teljesítem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 01. 05:20 | Sorszám: 685
"... Istenem! Tűz vagy. Szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. Tűz vagy.
Fölemészted minden szűkkeblű önzésünket. Tűz vagy. Fényednek köszönöm,
hogy megismertem igazságodat. Szépség vagy minden szépség fölött.
Újjáteremtettél Fiad vérében, s ebben az újjáteremtésben ismertem meg,
hogy szerelmese vagy teremtményed szépségének.
Sienai Szent Katalin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 31. 06:10 | Sorszám: 684
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te arra bátorítottad tanítványaidat és buzdítasz
minket is, hogy szüntelenül imádkozzunk. Szükségünk van bátorításodra,
hiszen sokszor kételkedünk az ima erejében. Ha Isten nem azonnal
teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan mi szerettük
volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell imádkoznunk,
mindig azzal a bizalommal, hogy Isten mindent megad nekünk, ami a
lelkünk üdvösségét szolgálja. Segíts minket a hit próbatételei idején,
hogy szívünkben megőrizzük a jóságos Isten arcát!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánoss atya mareggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. május 30. 05:34 | Sorszám: 683
"... Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts
minket egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk
azzal, amit te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola