Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (58. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. december 07. 07:17 | Sorszám: 507
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 06. 07:56 | Sorszám: 506
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! Te azért küldted el Fiadat bűnös emberi
világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját.
Jézus nélkül soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára, nem találnánk rá
a te irgalmadra. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként.
Érints meg minket irgalmaddal! Bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk
már tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk
most feléd. Jézus születése egykor nagy változást hozott a világba.
Istenünk! Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a
bűnösöket szentté változtatni. Hozz megújulást az én életembe!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 05. 06:13 | Sorszám: 505
"... Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek
érezzük is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk
megosztani veled mindazt, ami az életben ránk nehezedik."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 04. 06:35 | Sorszám: 504
"...Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk! Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
legyen! Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk! Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is!"
(Horváth István Sándor zalalövői pklébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 03. 03:45 | Sorszám: 503
"... Mindenható Istenünk! Te azt akarod, hogy minden gyermek boldog felnőtté
váljon. Add, hogy gyermekeink ne csak testben, hanem lélekben is
növekedjenek, felnőtté váljanak! Add, hogy gyermekeink az ismeretek
elsajátítása mellett hitükben is napról napra fejlődjenek! Ültesd el
lelkükben Igéd magjait, adj nekik erőt, hogy életükben hűségesek
legyenek hozzád, és majd egykor felnőttként ők is továbbadják
gyermekeiknek a hit igazságait! Segítsd őket, hogy gyermekként és
felnőttként országod építésében munkálkodjanak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 02. 04:26 | Sorszám: 502
"...Uram, Jézus! Nagy öröm él szívemben, mert emberré lettél, beszálltál
életem hajójába és ezzel részt vállaltál életemből. Azért teszed ezt,
hogy velem együtt indulj a világ nagy tengere felé. Emberi erőm sokszor
kevésnek bizonyul. Kudarc és sikertelenség ér nap mint nap, de a veled
való találkozás óta újra erőt érzek magamban, és lelkesedést, hogy
ismét érted fáradozzak. Taníts engem, hogy mindig engedelmeskedjek
szavadnak és emberhalász legyek, aki bátran indulok az emberekhez, hogy
hirdessem a te evangéliumodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 01. 06:47 | Sorszám: 501
"...Uram, Jézus, nyisd meg szívemet az elveszett bárány reményére, hogy
minden eltévedésem és bűnöm ellenére te keresel engem, s nem engeded,
hogy örökre elvesszek. Add szívembe a megtalált bárány örömét, aki újra
biztonságban érezhetem magam a te közeledben! Add, hogy őszintén
megbánjam bűneim és megtapasztaljam a te végtelen irgalmadat!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 30. 06:54 | Sorszám: 500
"...Urunk, Jézus Krisztus! Lelkesen hallgatjuk szavaidat, s készek vagyunk
téged követni. Szavad valóban örömhír, az üdvösség tanítása, igazság,
amely az örök élet felé vezető utat mutatja meg. Boldogan és nagy
lelkesedéssel indulunk el ezen az úton, s tudjuk, hogy te kísérsz
minket. De nem szeretnénk elbizakodottak lenni, hiszen a mi életutunk,
miként a tiéd is, keresztútként végződik. Kereszthordozásod,
szenvedésed, türelmed és az Atyának való engedelmességed példája adjon
erőt ahhoz, hogy ne forduljunk el soha tőled, hanem mindig hittel
kövessünk téged!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 29. 04:54 | Sorszám: 499
"...Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való megerősödés és megújulás
kegyelméért fordulunk hozzád. Elismerjük, hogy erős hitre van
szükségünk ahhoz, hogy bátran teljesítsük azt a küldetést, amit te adsz
nekünk. Rólad, életünk értelméről, középpontjáról és végső céljáról
akarunk tanúságot tenni a világban, hiszen az embereknek szüksége van
szereteted megismerésére és megtapasztalására."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 28. 04:32 | Sorszám: 498
"...Uram, Jézus, vezess engem a gyógyulás útján és a hit útján. Benned
ismerem fel gyógyítómat és te vagy a hit ajándékozója. Időt adsz
nekem a bűnbánatra és a megtérésre. Időt adsz nekem a lelki megújulásra
és hitem elmélyítésére. Időt adsz nekem, hogy veled találkozzak.
Megbocsátó kegyelmed mindennél többet ér számomra"!
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 27. 06:21 | Sorszám: 497
"...Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
________________________________
keresztkem
  Válasz | 2017. november 26. 09:26 | Sorszám: 496
"... Uram, Jézusom! Te vagy a mindenség királya! Hittel várom eljöveteledet
és a veled való találkozást. Tudom, hogy életem nagyszerű lehetőség
arra, hogy embertársaim segítésével kimutassam irántad való
szeretetemet. Mindenkiben, de főként a szegényekben, a segítségre
szorulókban téged akarlak látni, a te arcodat szeretném felfedezni,
neked igyekszem segíteni. Segíts, hogy soha ne mulasszam el a
segítségnyújtást és jócselekedeteim érdemként számítsanak majd a végső
ítéleten!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 25. 06:48 | Sorszám: 495
"... Mindenható Isten! Hiszem, hogy a szentírás szavai által te szólsz az
emberekhez, te szólsz hozzám. Nem elégszem meg szavad hallgatással és
olvasásával, hanem arra törekszem, hogy a megismert igazságot
mindennapi életemben megvalósítsam. Szeretnék nap mint nap figyelni
üzenetedre. Segíts, hogy a tanítás ne maradjon bennem "holt betű",
hanem életté váljon bennem. Segíts, hogy a szavak mögött meglássalak
téged, aki az üdvösség útját mutatod meg számomra. Igéd által alakítsd
át gondolkodásomat, ébressz bennem hitet és ösztönözz jócselekedetekre!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 24. 07:08 | Sorszám: 494
"... Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s
adj erőt mindannak megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Segíts
engem abban, hogy becsületesen, tisztességesen élve, az embereket
szolgálva és hozzád hűségesen haladjak előre az örök élet felé. Céljaim
és végső célom elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a
Szentlélek! Taníts engem a tökéletes engedelmességre és
istenszolgálatra! És taníts engem embertársaim önzetlen szolgálatára!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 23. 07:46 | Sorszám: 493
"...Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon
mindenkinek. Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből,
gyöngeségeinkből, bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester,
könyörülj rajtunk! Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást
lelkünknek egyedül tőle nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk
megkeményedjék. Add, hogy készek legyünk mindig őszinte köszönetet
mondani Neki, aki nem taszít el magától soha senkit, s aki azért jött
közénk, hogy mindannyiunknak élete legyen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 22. 04:12 | Sorszám: 492
"... Istenünk, add, hogy megértsük: a szolgáló szeretet nagyobb hatalom
minden földi hatalomnál. Add, hogy szembe tudjunk nézni kudarcainkkal,
és megértsük: életünkből nem hiányozhat soha a kereszt, amelynek
vállalásából számunkra is élet fakad. Add, hogy tudjuk vállalni mindig
a jövőt! Add, hogy tudjuk elfogadni és igazán életre nevelni a
gyermekeket: tudjunk különbséget tenni igazi értékek és látszat-javak
között. Add, hogy egymást elfogadó, egymásnak szolgálni képes, jövőt
vállalni tudó emberek lehessünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 21. 08:29 | Sorszám: 491
"...Irgalmas Atyám! Beismerem, hogy sokszor eltékozlom a tőled kapott
kegyelmi kincset, kegyelmi örökséget. Elszakítom magamat tőled és
szeretetedtől. Elveszítem istengyermeki és emberi méltóságomat. A lelki
sötétség pillanatában és a tőled való elszakítottság állapotában sem
akarok elfeledkezni arról, hogy a gyermeked vagyok, mert mindig annak
tekintesz. Adj erőt, hogy visszainduljak hozzád, akinél megtalálom a
biztonságot, a boldogságot és a szeretetet! Ölelj magadhoz, Uram!
Bocsáss meg nekem, Istenem! A te gyermeked vagyok. Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 20. 05:30 | Sorszám: 490
"... Istenünk, te időt ajándékozol nekünk. és feltárod előttünk életünk
értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni. Kérünk, segíts,
hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldogabb világot, amelyben nem a
pillanatnyi érdekek, hanem az örök értékek határozzák meg az emberek
cselekedeteit. Add, hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet
birtokolunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a mulandó dolgokhoz, és szívünk
tebenned váljék gazdaggá."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 19. 01:51 | Sorszám: 489
"...Mindenható Istenünk! Te megbízol bennünk és arra kérsz minket, hogy
talentumainkat helyesen használjuk fel. Segíts, hogy felelősségünk
tudatában minden talentumunkkal, képességünkkel és adottságunkkal a te
dicsőségedet szolgáljuk, és segítsük mások és magunk örök üdvösségét!
Te nem kívánsz lehetetlent tőlünk, csupán azt, hogy munkatársaid
legyünk, fedezzük fel magunkban talentumainkat és akaratod szerint
éljünk azokkal. Adj nekünk bölcsességet, önzetlenséget és szelídséget,
hogy a teremtett világot jobbá tegyük! Segíts minket, hogy minden
adottságunkkal önmagunk és mások üdvösségét segítsük, s ezáltal
dicsőséget szerezzünk neked."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 18. 07:37 | Sorszám: 488
"... Urunk, Jézusunk! Te örömhírt hirdettél az embereknek és olyan
igazságokat tanítottál, amelyek emberségünk legmélyét érintik. Te azt
várod tőlünk, hogy ne kényszerből, hanem önként és szeretettel
kövessünk téged. Te azt kéred tőlünk, hogy keresztutadon is kövessünk.
Érted és az üdvösség reményében lemondunk a kényelemről, az evilági
előnyökről és személyes érdekeinkről. Nem ragaszkodom régi életemhez,
hanem élek az új élet lehetőségével, amelyet te adsz. Töltsd el
szívemet az újrakezdés örömével! Töltsd el szívemet az irántad való
őszinte szeretettel! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 17. 07:05 | Sorszám: 487
"... Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 16. 05:34 | Sorszám: 486
"...Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig Őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
számára az élet teljessége."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 15. 01:21 | Sorszám: 485
"...Istenünk, add, hogy a te akaratodat mindig készségesen teljesítsük,
hogy Jézus bennünket is testvéreinek tekinthessen. E világ gondolatai
nem a te gondolataid, e világ útjai nem a te útjaid. Add, hogy ebben a
világban élve bátran vállalhassuk, hogy sokan ostobának tartanak
minket, mert szeretnénk a te útjaidon járni. Vezess bennünket a te
parancsaidnak útján, a hit útján végső célunk, a teljesség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 14. 07:26 | Sorszám: 484
"... Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem,
hogy Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te
kezedben van, minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz
mindannyiunkat. Köszönöm, hogy Te vagy az állandó változásban az élet
nyugvópontja, amelyhez tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem
van Benned, és így a jövőm nincs a véletlenre bízva."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 13. 02:24 | Sorszám: 483
"...Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek
érezzük is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk
megosztani Veled mindazt, ami az életben ránk nehezedik."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola