Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (62. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 30. 04:54 | Sorszám: 407
"... Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 29. 06:02 | Sorszám: 406
"...Istenünk, add, hogy a Te akaratodat mindig készségesen teljesítsük,
hogy Jézus bennünket is testvéreinek tekinthessen. E világ gondolatai
nem a Te gondolataid, e világ útjai nem a Te útjaid. Add, hogy ebben a
világban élve bátran vállalhassuk, hogy sokan ostobának tartanak
minket, mert szeretnénk a Te útjaidon járni. Vezess bennünket a Te
parancsaidnak útján, a hit útján végső célunk, a teljesség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 28. 07:49 | Sorszám: 405
"... Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig Őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
számára az élet teljessége."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 27. 06:38 | Sorszám: 404
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te Simont, az egyszerű halászt Péternek, azaz
sziklának nevezted el. Az új név azt jelezte számára, hogy új
feladatot, küldetést kapott tőled. Ennek teljesítésére nem emberi
képességei, hanem a te megújító segítséged tette őt alkalmassá. Neki
adtad a mennyek országa kulcsait, az Egyház kulcsait. Segítsd minden
korban a pápát, hogy ajtót nyisson az emberek számára az üdvösség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános aty ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
_________
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 26. 06:46 | Sorszám: 403
... Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak.
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 25. 06:10 | Sorszám: 402
"... Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal,
tetteinket. Segíts, hogy életünk erősítője legyen társaink életének,
akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a
teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az
életre, hanem a pusztulásra vezet."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 24. 08:04 | Sorszám: 401
"... Mindenható Istenünk, Urunk! Te jól tudod, hogy mi lakik az emberben, mi
lakik a szívünkben. A te képmásodat hordozzuk magunkban, ami azt
jelenti, hogy nem önmagunkért, hanem neked élünk. Életünk akkor válik
igazi értékké, ha azt a te és az emberek szolgálatára szenteljük.
Alakíts át minket akaratod szerint, hogy szívünk mindig a te
szándékaidat keresse! Add nekünk a szívünket átformáló megtérés
kegyelmét, hogy Fiadhoz hasonlóan életünket áldozzuk neked!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 23. 06:54 | Sorszám: 400
"...Urunk, Jézus! Földi küldetésed teljesítése után visszatértél Atyádhoz a
mennybe. Tőle jöttél s most hozzá térsz vissza. A mennybemenetel
számodra megdicsőülést jelent. Te minden embert a mennybe hívsz és
megmutatod nekünk az üdvösségre vezető utat. Segíts, hogy szüntelenül
vágyakozzunk az üdvösségre és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy
halálunk és feltámadásunk után elnyerjük. Mutass nekünk utat a menny
felé! Vezess minket az örök életre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 22. 05:37 | Sorszám: 399
"... Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e
világban vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt!
Add, hogy minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned
béküljön meg a szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül
te vagy a nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 21. 18:50 | Sorszám: 398
"... Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is
felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra,
hogy feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a
leginkább abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat.
Érzem közelséged, érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem
jóságodat, érzem szereteted, s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled
mindenkinél boldogabb vagyok."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
__________________________
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 21. 05:18 | Sorszám: 397
Szelíd és alázatos szívű Jézus!
Maradj velünk az egész nap folyamán! Segíts és védj meg minket minden bajtól és veszedelemtől, a hirtelen és váratlan gyötrelmektől! Add, hogy a Te Szent Neveddel teljen el a Nap minden perce! Ámen!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 20. 10:40 | Sorszám: 396
Teremtő és Megváltást segitő Mennyei Atyaúristen. Megváltó Fiúisten. Vígasztaló Szentlélek Úristen! Rejtelmes, titokzatos és hatalmas Szentháromság!
Szent István államalapító királyunk évről évre visszatérő és megszentelő nagy magyar és egyetemes keresztény ünnepén áhitatos hódolattal borulkok Szent Fölséged elé.Könyörögve kérlek: segítsd meg Magyar Családjainkat Benned hívő és nem hívő magyar állampolgárainkat--egész szeretett népünket. Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására add meg nekünk a békét a boldogulást és egymás megbecsülésének kegyelmét! Ámen!
(Ma reggel nem jött ima Horváth István Sándor zalalövői plébános Úrtól, ezért a fenti imát én--keresztkem--írtam. Köszönöm Neked uram a szavakat, melyeket Előtted való hódolatomban megtaláltam.)
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 19. 11:23 | Sorszám: 395
"...Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 18. 04:45 | Sorszám: 394
"... Urunk, Jézus, te vagy a test és a lélek gyógyítója. Betegségeinkben,
bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben hozzád fordulunk. Hisszük, hogy
te tudsz és akarsz is segíteni rajtunk. Szavaidnak és cselekedeteidnek
olyan ereje van, amely képes megváltoztatni életünket, megszüntetni
mindazt, ami veszélyezteti azt vagy ami akadályozza lelki
fejlődésünket. Segíts, hogy a betegség, amely próbatétel számunkra, ne
gyengítse meg hitünket, hanem közelebb vigyen hozzád, aki vállaltad a
szenvedéseket. Uram, mindent elfogadok tőled!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya mareggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 17. 05:48 | Sorszám: 393
"... Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal
is, azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket
szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő
testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden
javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy
fogadják el.
Boldog Charles de Foucauld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 16. 05:08 | Sorszám: 392
"..Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában.
Sugalld szívükbe tanításod szavát! Hiszen a te ajándékod, hogy
elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél,
hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe.
Szent Metód"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 15. 03:57 | Sorszám: 391
"...Mária, égi édesanyánk! Te egész életedet Isten szolgálatába, a
megváltás szolgálatába állítottad. Engedelmesen elfogadtad Isten veled
kapcsolatos szándékát, amikor értesültél arról, hogy te leszel a
Megváltó Anyja. Isten akaratának tökéletes elfogadásáról, az Istennek
való teljes önfelajánlásról tanúskodnak szavaid. Alázatod és
engedelmességed segítsen minket abban, hogy keressük Isten szándékát,
elfogadjuk és teljesítsük azt a feladatot, amit számunkra kijelöl.
Veled együtt adunk hálát a mindenható Istennek, aki életet adott
nekünk! Járj közben fiadnál, Jézusnál, hogy megmutassa számunkra az
utat, miként juthatunk el a mennybe, ahová a mindenható Isten téged
felvett."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 14. 00:35 | Sorszám: 390
"...Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
testemet, becsületemet és minden javamat.
Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól,
kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új
életet éljünk!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 13. 09:11 | Sorszám: 389
"... Urunk, Jézus Krisztus! Vízen járásod csodájában nem látványos
mutatványt látunk, hanem annak igazolását, hogy te valóságos Isten
vagy. Felette állsz a természeti törvényeknek. Erősebb vagy a természet
erőinél. Ha csak ember volnál, akkor nem lennél képes ilyenre. Nem
volnál képes meggyógyítani pusztán szavaddal vagy érintéseddel a
betegeket, de megteszed, hogy cselekedeted által Isten irgalmassága
megmutatkozzék. Emberként nem volnál képes néhány falatnyi kenyérből
ezreket jóllakatni, de te isteni erőddel megteszed, hogy megmutasd
isteni jóságodat és gondoskodásodat. Emberként nem volnál képes a víz
tetején járni, de mégis jársz, hogy tanítványaid számára igazold
istenségedet. Uram, hisszük, hogy valóságos ember és valóságos Isten
vagy."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 12. 04:43 | Sorszám: 388
"... Urunk, Jézus! Te földi életed során hirdetted az örömhírt és
meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled.
Tanításoddal és gyógyításaiddal jelenvalóvá tetted Isten irgalmát az
emberek között. Megmutattad, hogy hatalmaddal képes vagy legyőzni a
gonoszt s ezáltal megszabadítani az embereket. Segíts minden embert,
hogy tanításodban felismerje a követendő utat! Segíts, hogy csodáid
növeljék hitünket! Mutasd meg nekünk, Urunk a te szeretetedet, hogy
abból táplálkozva kövessünk téged!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 11. 06:36 | Sorszám: 387
"Ó, élet Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként
értékeljük, mert telve van további ígéretekkel! Szeretettel valósítsd
meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy mindennap irgalmas
karjaidba veszel minket.
És ha eljön a végső "átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel
induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a
hosszú keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi
értéket, amit itt a földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk
mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 10. 04:03 | Sorszám: 386
"...Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap,
minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 09. 07:54 | Sorszám: 385
"...Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és a szerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és
legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged
most és mindenkor és mindörökkön örökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 08. 04:21 | Sorszám: 384
"... Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak
ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor
örök vággyal öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 07. 06:33 | Sorszám: 383
"... Urunk, Jézus, te boldogoknak nevezted azokat, akik hallgatják és
megtartják tanításodat. Mi is abban találjuk meg boldogságunkat, hogy
nyitott szívvel hallgatjuk, és életünkben megvalósítjuk mindazt, amit
tanítasz nekünk. Nem csodálkozni vagy álmélkodni akarunk szavaidon,
hanem megtenni azt. Urunk, a te szavad szabadítson meg mindattól, ami a
múlthoz köt vagy a bűn mélységébe húz! Tanításod indítson el az
üdvösség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola