Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (63. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 06. 05:37 | Sorszám: 382
"...Urunk, Jézus Krisztus! Színeváltozásod alkalmával istenségedet, isteni
dicsőségedet tártad fel a kiválasztott apostoloknak. Azért mutattad meg
isteni dicsőségedet Péternek, Jakabnak és Jánosnak a Tábor-hegyen, hogy
kereszthalálodat látva ne veszítsék el reményüket. Ők később, erre az
eseményre gondolva megérthették, hogy a szenvedés útjának végső
állomása nem a halál, hanem az Isten által ajándékozott új élet, a
feltámadás, amely révén az örök dicsőségbe jutunk. Életünk egyes
pillanataiban ugyanúgy átérezhetjük Isten közelségét, ahogyan azt
megtapasztalta a három apostol. Add, hogy amikor a kereszthordozás
nehézségeit érezzük, szívünkben ott éljen a feltámadás és az isteni
dicsőség megtapasztalásának reménye!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 05. 04:32 | Sorszám: 381
"...Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod
legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a Te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan Te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 04. 04:20 | Sorszám: 380
"... Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 03. 02:08 | Sorszám: 379
"... Uram, Jézus Krisztus! Te vagy a világ világossága! Te vagy az én
világosságom. Veled nem járok sötétségben, hanem Isten felé visz
életutam. Te a sötétségből a világosságra hívsz, és azt kéred tőlem,
hogy a világosság fiaként éljek. Ha a te követődként, a világosság igaz
fiaként élek, akkor magam körül szétsugárzom az isteni fényt és
szeretetet. Az örök világosság felé vezető utamon legyen közbenjáróm
édesanyád, Szűz Mária, aki méhében hordozott téged, a világ
világosságát! Segíts, hogy letérjek a bűn sötét útjáról és mindig a hit
világosságának útján járjak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 02. 05:53 | Sorszám: 378
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 01. 05:25 | Sorszám: 377
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atyától jöttél a világba, őt dicsőítetted
meg életeddel. Mindenkor az ő akaratát teljesítetted, neki
engedelmeskedtél. Vállaltad, hogy emberré legyél, emberként éljél és
vállaltad a halált is. Segíts minket, hogy észrevegyük közelségedet,
jelenlétedet, szeretetedet! Segíts minket, hogy megtaláljunk téged, s
vezess minket az Atyához! Maradj örökké köztünk, hogy szereteted
állandóan bennünk legyen! Add meg nekünk az újjászületést, hogy egészen
Istennek élhessünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 31. 07:57 | Sorszám: 376
"...Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik
igédet hirdetik, miként János, a Keresztelő tette. Küldj ma is
követeket hozzánk, akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy te,
Urunk, bennünk növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk, akik érted és
nem önmagukért élnek. Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy
szolgálhassunk neked, és előkészíthessük számodra az utat az emberek
között, hogy megvalósulhasson a te országod."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 30. 04:45 | Sorszám: 375
"... Urunk, Jézus! A te nevedben gyűlünk össze vasárnaponként a templomban,
hogy szavadat hallgassuk és részesedjünk áldozatodban. Mindkettő kincs
és forrás számunkra. Együtt keressük az Isten országát és közösen
építjük azt. Örömhíred alakítson minket élő közösséggé, amely hirdeti
tanításodat. Örömhíred minden emberhez szól, ezért nem csupán annak
befogadására törekszünk, hanem annak továbbadására is. Adj nekünk
buzgóságot, hogy országod lelkes munkásai legyünk! Az üdvösséget Isten
kegyelméből és irgalmából nyerjük el, de tudjuk, hogy nekünk is tennünk
kell érte. Nevelj minket az engedelmességre és a szeretet gyakorlására!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 29. 04:45 | Sorszám: 374
"...Urunk, Jézus Krisztus! Senki nem tudhatja előre jöveteled időpontját,
de biztosak vagyunk abban, hogy egyszer bekövetkezik. Taníts minket
készenlétre, fokozott figyelemre, türelmes várakozásra! Annak
érdekében, hogy ne érjen minket váratlanul a te érkezésed, lelkünket
szeretnénk felkészíteni, hogy mindig készen legyen a veled való
találkozásra! Élj bennünk, hogy jelenléted fénye világosság legyen a
világ számára! A hit, a remény és a szeretet a mi lelkünk égő mécsei,
amelynek lángját őriznünk kell. Segíts minket ébernek maradnunk, hogy
soha ne aludjon ki bennünk jelenléted lángja!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 28. 05:25 | Sorszám: 373
"... Istenünk! Életünk egyes pillanataiban ugyanúgy átérezhetjük
közelségedet és jelenlétedet, miként azt a három kiválasztott apostol a
színeváltozás hegyén megtapasztalta. Azokban a napokban és órákban,
amikor a kereszthordozás nehézségeit érezzük, szívünkben ott él a
feltámadás és az isteni dicsőség megtapasztalásának reménye, mert a
szenvedés útjának végső állomása nem a halál, hanem az Isten által
ajándékozott új élet, a feltámadás. Istenünk, jó nekünk veled lennünk,
veled élnünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 27. 06:28 | Sorszám: 372
"...Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 26. 06:39 | Sorszám: 371
"... Istenünk, te időt ajándékozol nekünk, és föltárod előttünk életünk
értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni. Kérünk, segíts,
hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldogabb világot, amelyben nem a
pillanatnyi érdekek, hanem az örök értékek határozzák meg az emberek
cselekedeteit. Add, hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet
birtokolunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a mulandó dolgokhoz, és szívünk
tebenned váljék gazdaggá."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 25. 07:24 | Sorszám: 370
"...Jézusunk! Jól tudod, mily szörnyű érzés a bizonytalanság, hiszen
emberségedben hordoztad annak aggodalmát. Néhanap még nekem is, aki
hiszek a világban és az emberben, szörnyűségesnek tűnik a világ:
hatalmas, vak, brutális. Közönyösen lökdös minket ide-oda. Az biztos,
hogy az ember hősiesen eljutott már oda, ahol lakható zónát teremtett
magának. De mily kezdetleges ez a mi otthonunk! Csak vékonyka fal
választ el a szörnyűségestől: tűz, pestis, vihar, földrengés, sötét
erkölcsi erők. Mindez téged is levert az olajfák hegyén. De te semmit
le nem tagadtál és mindent legyőztél, és a vihar harsogásán át is
halljuk szavadat: "Kicsinyhitű emberek, miért kételkedtek?"
Teilhard De Chardin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 24. 05:08 | Sorszám: 369
"...stenünk, a próféták elől biztos menedékbe rejtőztünk. Kényelmetlenné
váltak számunkra, túl nyíltan beszéltek. Talán szenvednénk is attól,
amit mondanak. Kijelentjük, hogy ma már nincsenek próféták; valaha
ilyenek is voltak. Mintha ma már nem kellene tartanunk tőlük. De itt a
szívünk, tele vágyódással, meglehet: utánad és Szentlelked után epeszti
a szomjúság. Vágyódik az élet után, szomjazik a világosságra! Istenünk,
törd át pünkösdi Lelkeddel éjszakánk zárt kapuit."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 23. 04:35 | Sorszám: 368
"... Urunk, Jézus Krisztus! A te tanításod jó magként, tiszta búzaként hull
a szívünkbe. Nem haszontalan gyomnövény, amit ki kellene irtani.
Miközben te az üdvösség tanításának jó magját veted el szívünkbe, a
sátán a hazugság, a megtévesztés magjait igyekszik belénk ültetni. Adj
nekünk bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat!
Adj nekünk okosságot, hogy ne essünk a gonosz lélek csapdájába, aki a
rosszat jónak tünteti fel, és nem engedi, hogy a dolgok mélyén
észrevegyük a rossz szándékot, a helytelen célt. Az örömhír, az
üdvözítő üzenet a feltámadás örömében születik meg. Tanításodat akkor
értjük meg és valósítjuk meg, ha meghalunk a bűnnek és új életre
támadunk Istenben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 22. 10:46 | Sorszám: 367
"...Urunk, Jézus! A világmindenség királyaként és életünk királyaként
tisztelünk téged. Te arra hívsz minket, hogy Isten országa
megvalósuljon bennünk. Felszólítasz bennünket a megtérésre és arra,
hogy elfogadjuk Isten uralmát, akaratát személyes életünkben. Te nem
szabadságunkat akarod csorbítani, hanem azt szeretnéd, hogy felismerjük
a mennyei Atya üdvözítő szándékát és elinduljunk felé. Vezess minket
igazságod által az örök életre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 21. 05:34 | Sorszám: 366
"...Apostolod mondotta, Urunk: "Élek ugyan, de már nem én élek, hanem
Krisztus él bennem". A szentáldozás után én is azt szeretném, ha bennem
élnél, Uram, ha velem küzdenél szenvedélyeim ellen, ha velem tűrnél,
mikor igazságtalanságot kell szenvednem, ha velem dolgoznál, mikor
kötelességet kell teljesítenem, ha gyakorolnád bennem szeretetedet,
mikor ápolnom, gondoznom, nevelnem kell valakit. A te akaratod
valósuljon bennem, amikor kedvem ellenére is engedelmeskedem. A te
jóságod buzgólkodjon, amikor másokat boldogítok. Így maradjak én
benned, te pedig énbennem, Uram."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 20. 05:54 | Sorszám: 365
"...Uram, taníts megismerni a szenvedés értelmét és értékét. Te tudod, hogy
félek tőle, s minden ember így van vele. Jó órákban, mikor közelségedet
érzem, mindenre kész vagyok, erősnek érzem magam, és igent tudok
mondani a kereszthordozásra. Néha az is eszembe jut: kérnem kell téged,
hogy küldj szenvedéseket, hogy hozzád hasonló lehessek. Érzem lelkem
mélyén, hogy a szenvedés drága ajándék, a te szereteted
felbecsülhetetlen kincse."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 19. 06:56 | Sorszám: 364
"... Urunk és Istenünk, azt kívánod, hogy kiegyensúlyozott, megérlelődött
emberek legyünk, akiknél a befejezés gondolatának békéje még alakítólag
hat ránk és az emberekkel való kapcsolatainkra. Segíts rajtunk, Urunk,
hogy az öregedés napjaiban is jól használjuk ki időnket, lehiggadva és
bölcsen cselekedjünk, nagyvonalúak és jóságosak maradjunk, és
bizakodással tekintsünk a túlvilágban való beteljesedésre. Ajándékozd
meg életünket az utolsó napig is tartalommal és vonzó értékekkel."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 18. 03:08 | Sorszám: 363
"...Urunk, Jézus Krisztus! Gyorsan változó világunkban biztos pontot
keresünk, amire életünket alapozhatjuk. Az újszerűnek tűnő elméletek
folyamában maradandó igazságokat keresünk, amelyekhez igazodhatunk.
Keressük helyünket, feladatunkat a világban, mert folytatni szeretnénk
a teremtés művét és felebarátaink szolgálatára szeretnénk lenni. Ég és
föld elmúlnak, mert ez a világ mulandó, de a te szavad, tanításod örök
igazság marad, amely utat mutat számunkra az üdvösség felé. Segíts
minket az üdvösség útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 17. 06:32 | Sorszám: 362
"... Istenem és Atyám, segíts úgy élnem. hogy minden evilági cselekedetem
előkészület legyen a végső, boldog nyugalomra, hogy amit most hiszek,
azt megláthassam; hogy amit remélek, annak boldog birtokosa legyek;
hogy szeretetemet kövesse a teljes egyesülés teveled, legfőbb célommal,
mindenek fölött levő jóval.
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 16. 06:51 | Sorszám: 361
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te az örök élet tanításának jó magját veted el
szívünkbe. Segíts, hogy jó, termékeny talajra hulljon lelkemben az
isteni üzenet! Segíts, hogy a megértés szándékával hallgassam, olvassam
Isten szavát! Segíts, hogy értelmemmel és akaratommal befogadjam Isten
országát, mint lelki valóságot! Hiszem, hogy a te tanításod az örök
életre vezet. Segíts törekvésemben, hogy megéljem, megvalósítsam
mindazt, amit közölsz velem. Add, hogy küldetésemnek tekintsem az
örömhír hirdetését!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 15. 06:24 | Sorszám: 360
"... Urunk Jézus Krisztus, szíved szeretettől lángoló invenciójával
megteremtetted az eukarisztiát és Isten-éhségünk szüntelen
csillapítására nekünk a földön hagytad. Így mindenkorra elítéltél
minden olyan gondolatot, mely az anyagiságot merőben rossznak,
romlottnak állítaná. Étel és ital akartál lenni itt a földi mezsgyéken,
mindenható, édes szeretettel hajoltál anyagiságunk fölé és
megszentelted azt. Légy áldott érte!
Prohászka Ottokár"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 14. 06:03 | Sorszám: 359
"... Uram, az ifjúság sok nehézségnek és veszélynek van kitéve. Szíve
lelkesen tágra nyitott, ezért képtelen mindig felismerni a látszat és
igazság, a hamisság és becsület ellentéteit. Őrizd meg az ifjú szíveket
a hozzád vezető egyenes úton. Őrizd ártatlanságukat és örömüket,
hálájukat és vidámságukat. Őrizd meg őket a te szeretetedben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 13. 06:34 | Sorszám: 358
"... Uram, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagy te is. Benne vagy
minden kézfogásban, minden találkozásban. De különösen ott vagy, amikor
szent áldozatod körül gyűlünk egybe. A szeretet szent találkozása ez,
ne engedd hát, hogy figyelmetlen, érzéketlen szívvel vegyek részt
benne."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola