Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (64. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. július 12. 06:40 | Sorszám: 357
"...Uram, megköszönöm Neked azokat az örömöket, amelyekben a lelkem
segítségével részesedem. Köszönöm a költészet és a zene szépségeit, az
életemet eligazító és betöltő igazságokat. Köszönöm a sok jót, amelyet
felismertem és megtettem. Köszönöm minden szavadat, amelyet nekem
kinyilatkoztattál, és minden indítást, amely megérintette bensőmet.
Köszönöm Uram, hogy te magad vagy az igazság, és hogy benned megtalálom
életem értelmét."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 11. 06:58 | Sorszám: 356
"... Istenem! Hosszú az út! Sokan elfáradnak; feladják vagy azt gondolják:
nem lehet segíteni, ezért együnk-igyunk, és vigadjunk. Ámde mi a te
ajándékaidat fogadtuk magunkba. Szent ételeddel megerősítve új utakat
kell keresnünk egymás felé. Add, hogy osztozkodjunk egymással azon,
amit magunkhoz vettünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 10. 06:34 | Sorszám: 355
"... Uram, nem szabad azt hinnem, hogy az egyház a maga intézményes
valóságában nem a te szereteted és gondviselő útmutatásod kifejezője
lenne. Győzd le kevélységemet. hogy felismerjem: nem lehet az Isten
Atyja annak, akinek az egyház nem édesanyja. Segíts, hogy mindig
szeressem egyházadat, mint édesanyámat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 09. 05:15 | Sorszám: 354
"...Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus! Akaratodat, mondanivalódat,
üzenetedet szelíden közlöd velünk. Nem kényszerítesz minket semmire,
hanem azt kéred, hogy szabadon elfogadjuk törvényeidet, amelyek földi
boldogságunkat és örök üdvösségünket egyaránt szolgálják. Mennyi jóság,
barátság, rokonszenv fedezhető fel szavaidban. Mennyi megértést,
elfogadást tanúsítasz a bűnösök, a gyengék iránt. Milyen türelemmel
várod, hogy megértsünk téged. Segíts minket, hogy egyre jobban
megismerjük és megértsük tanításodat, és amit megértettünk, azt meg is
valósítsuk."
(Horvárh István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 08. 03:14 | Sorszám: 353
"... Uram, szívem szeretet nélkül nem tud meglenni. De még sokáig kell veled
menetelnem, míg szeretetedet igazán megismerem. Akkor talán megtanulom,
hogy a szeretet ott kezdődik, ahol kész leszek feltétel nélkül magam
odaadni. Szívem tele van boldogság utáni vággyal, de ez a vágy is
megkínoz, mert nem tud igazán beteljesülni. Ezért kell előbb abba a
sötétségbe esnem, mely önző kívánságaimat kioltja. Csak akkor lesz a
szeretetem oly erős, mint a halál, mert akkor saját önzésem börtönét
törtem át, és szabaddá lettem, mint ahogy a halál szabaddá tesz
bennünket az isteni élet dicsőségére. Uram, töltsd be ürességemet, hogy
szereteted halvány sugarát mindig láthassam!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 07. 06:56 | Sorszám: 352
"...Urunk, arra rendeltél minket, hogy örömben éljünk. A munka egyedül nem
töltheti be életünket; add hát, hogy megértsük az öröm mélyebb
értelmét, az ünnep, az ünneplés, a játék, az üdülés, a pihenés, a
művészet belső gazdagságát és felemelkedettségét, de leginkább add meg
a bennünket szerető, ránk váró emberekkel való együttlét örömét.
Örömvárásunknak az legyen a csúcspontja, mint ahogyan te is mondottad:
öröm nekem az emberek között lenni."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános azya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 06. 04:58 | Sorszám: 351
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul
odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott
áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az
örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi
jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk
szent tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium
hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy
akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te
áldozatodhoz odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész
életünket Istennek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 05. 06:12 | Sorszám: 350
"...Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Te egyszülött Fiadat,
a mi Urunkat, Jézus Krisztust örök főpappá és a mindenség Királyává
tetted, hogy szeplőtelen áldozatként a kereszt oltárán engesztelésül
odaadja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét.
Részesíts minket az ő országának lelkületéből, mert az ő országa
igazság és élet, kegyelem és szentség, az igazságosság, a szeretet és a
béke."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 04. 05:11 | Sorszám: 349
"...Uram, azt parancsoltad nekünk, hogy felebarátunkat úgy szeressük, mint
saját magunkat. Szerettél bennünket, ezért nem elégedtél meg azzal,
hogy a biztos part felől csak tanácsokkal láss el minket. Nem is
hagytál ránk kész receptgyűjteményt, hogy bármely szituációban
gondolkodás nélkül kövessük azokat. Azt kívánod tőlünk, hogy téged
követve, életünket megosszuk másokkal, mint ahogy te tetted, Királyunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 03. 03:35 | Sorszám: 348
"... Urunk, Jézus Krisztus! Amíg közénk nem jöttél, azt gondolhattuk, hogy
Isten csak a fölöslegből adott nekünk. De amióta önmagadat kiüresítve
közénk jöttél, egy lettél velünk, tudjuk, hogy a te lényegedhez
tartozik ez a szeretetből fakadó szegénység: nemcsak valamit akarsz
adni mérhetetlen gazdagságodból, mint a földi gazdagok, hanem
mindenedet - önmagadat adod nekünk. Adj Uram, nekem is lelkületedből!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 02. 06:30 | Sorszám: 347
"... Életem Ura, Jézus Krisztus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül
induljak és kövesselek téged! Tudom, hogy nehéz lesz ez az út számomra,
de vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az örök élet
felé, az üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi.
Nem akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te
légy vezetőm az örök élet felé! Te vagy az egyetlen, akiben megtalálom
boldogságom és örök életem. Segíts, vezess, élj bennem! Adj erőt, hogy
hűséges tanítványod és követőd legyek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 01. 05:55 | Sorszám: 346
"... Hála neked, szentséges Atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható
szentélyt építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának
csodálatos jelképe és színhelye: ide várod jóságos szívvel az élet
zarándokútját járó népedet. Híveidből is itt építesz magadnak élő
templomot, és itt gyarapítod világszerte elterjedt Egyházadat, hogy
Krisztus titokzatos testévé váljék, és mennyei Jeruzsálemmé legyen
végül, mint valóra vált béke-látomás. Ezért szentjeid boldog seregével
együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 30. 05:54 | Sorszám: 345
"...Hála neked, szentséges Atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható
szentélyt építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának
csodálatos jelképe és színhelye: ide várod jóságos szívvel az élet
zarándokútját járó népedet. Híveidből is itt építesz magadnak élő
templomot, és itt gyarapítod világszerte elterjedt Egyházadat, hogy
Krisztus titokzatos testévé váljék, és mennyei Jeruzsálemmé legyen
végül, mint valóra vált béke-látomás. Ezért szentjeid boldog seregével
együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 29. 03:21 | Sorszám: 344
"...Urunk, Jézus Krisztus! Elvinni a szeretetet, a te szeretetedet az
emberekhez, ez az apostoli lelkületet őrző Egyház feladata minden
korban és napjainkban is. Add, hogy közösségben, valódi
szeretetközösségben legyünk veled és egymással. Így válhatunk a
szeretet tanúivá, a közösség szolgálóivá. A testvéri szeretet tesz
bennünket valódi közösséggé, a szeretet Egyházává, amely ily módon jel
lehet a világban élők felé, akik talán még személyesen nem ismerik, de
szívük mélyén vágyakoznak az isteni szeretetre. Az irántad való
szeretet adjon nekünk bátorságot és erőt az evangélium hirdetésére!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 28. 06:01 | Sorszám: 343
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy
elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és
kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban
ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem
is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy - miközben
hittel valljuk a három isteni személyt - éljünk is egységben az
Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy
eljussunk az örökkévalóságba!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 27. 05:45 | Sorszám: 342
"... Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A veled való találkozás egykor
megerősítette az apostolokat a szeretetben. Új hit és új remény ébredt
bennük. Új erőre gyulladtak a te szeretetedtől, majd pedig pünkösdkor
megkapták a Szentlélek ajándékát, hogy erős lélekkel végezzék az
evangélium hirdetését és az emberhalászatot. Új élet kezdődik számomra
is. Adj nekem erőt ahhoz, hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem azt
a feladatot, amelyet rám bízol, hogy tanúságot tegyek az evangélium
igazságáról a reményvesztett embereknek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 26. 08:09 | Sorszám: 341
"...Kérünk Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad
felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt,
amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 25. 06:54 | Sorszám: 340
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te meghívsz minket, hogy téged kövessünk és
vezetéseddel eljussunk a mennyei Atyához. Meghívsz, hogy tőled
tanuljunk és szolgálatodba álljunk. Tudjuk, hogy tanítványodként
ugyanaz a sorsunk, mint a tiéd, aki mesterünk és tanítónk vagy. Nem
akarjuk kikerülni a keresztutat. Nem keresünk más utat, ami könnyebbnek
tűnhet. Azzal a szándékkal hallgatjuk szavaidat, hogy azok szerint
éljünk. Hozzád hasonlóan engedelmeskedünk a mennyei Atyának, mert
hisszük, hogy türelemmel viselt szenvedéseink jutalma az örök élet és
az örökké tartó boldogság lesz. Segíts minket az üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 24. 04:29 | Sorszám: 339
"... Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk
hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak
öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember
adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is
kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a
szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi
elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 23. 06:23 | Sorszám: 338
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az irgalmasság kimeríthetetlen forrása
minden ember számára. Te vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! Te mondtad
egykor: "Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak!" Taníts
minket arra, hogy irgalmasok legyünk embertársainkkal, miként az Atya
is irgalmas hozzánk! Tégy bennünket az irgalmasság evangéliumának
hirdetőivé, hogy minden ember megismerje és megtapasztalja az irgalmas
Isten szeretetét! Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy
fölismerjük bűneinket, s azokat őszintén megvalljuk! Adj nekünk őszinte
bűnbánatot és tiszta szívet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 22. 05:35 | Sorszám: 337
"... Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 21. 07:13 | Sorszám: 336
"...Jézusom! Hálát adok neked, hogy feltételek nélkül elfogadsz engem,
hozzád tartozom, és nem mondasz le rólam. Hálát adok, hogy kegyelmed
halálom napjáig ingyenes, hogy teljes jóságodban nem hiányosságaimat
kéred számon tőlem. Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha, ha
el is fordulok tőled, te akkor is rám találsz. Nem akkor jössz, ha
várom, hanem ha nem számítok rá. Csöndesen átölelsz, befogadsz
határtalan szeretetedbe. Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a
rossz, csak az örök lehetőség, hogy bennem élve, általam kifejezd
magad. Szólj rajtam keresztül, nyilvánulj meg bennem, hogy többé már ne
én legyek a fontos, hanem csak te. Segíts, hogy közvetítsem jelenléted
a világban."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 20. 05:56 | Sorszám: 335
"...Könyörülj rajtam, Uram, Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és
szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és
veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
éljünk!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 19. 07:12 | Sorszám: 334
"...Urunk, Jézus Krisztus! Földi küldetésedet befejezvén visszatértél a
mennybe, az Atya közösségébe, s ezzel megmutattad, hogy hová vársz
bennünket. Megígérted, hogy elküldöd a Szentlelket, aki megerősít
minket a tanúságtételben. Várjuk Szentlelked eljövetelét, aki megtanít
bennünket arra, hogy az Egyház tagjaiként az evangélium örömhírét
terjesszük a világban. E küldetésünk teljesítése közben sem feledkezünk
el végső célunkról, azaz arról, hogy a mennybe jussunk.
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 18. 08:41 | Sorszám: 333
"... Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben.
Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott
kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk,
amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted
átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a
szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt
minket egymással is. Egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te
bemutatod áldozatodat és önmagadat az örök élet kenyereként adod
nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő közösségét hozod létre
belőlünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola