Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (69. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. április 08. 07:02 | Sorszám: 232
"...Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod szavát!
Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának
hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket
vigyünk végbe."
(Horváth István Sándor zalalövői plábános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 07. 05:24 | Sorszám: 231
"... Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat,
hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid
beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek
szükségük van rám.
Boldog Kalkuttai Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 06. 06:44 | Sorszám: 230
"... Üdvözlégy, Jézus Krisztusomnak, Uramnak és Megváltómnak legszentebb és
valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél, akit
érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak feláldoztak.
Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki!
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébvános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 05. 06:35 | Sorszám: 229
"... Szentlélek! Te akkor is bennem és velem voltál, amikor nem is tudtam
rólad. Te akkor is mellettem álltál, amikor azt hittem, mindenki
elhagyott. Te akkor is bennem imádkoztál, amikor nem tudtam szólásra
nyitni ajkamat. Jöjj, töltsd el szomjazó lelkem a te igazságod
teljességével, és így vezess el a teljes szabadságra, mert ahol az Úr
Lelke, ott a szabadság."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 04. 05:41 | Sorszám: 228
"...Szent Szűz, Megváltónk Édesanyja, biztos vezetőnk Isten és a felebarát
felé, te, aki szíved mélyén megőrizted Jézus szavait, anyai
közbenjárásoddal oltalmazd a családokat és az egyházi közösségeket, hogy
segítsék a gyermekeket és a fiatalokat, amikor az Úr hívására nagylelkű
választ kell adniuk. Ámen.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 03. 08:00 | Sorszám: 227
Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk
meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és
irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket.
Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget
adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki
megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb
bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az
engedelmesség útján!
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 02. 07:18 | Sorszám: 226
"... Hálát adunk, Urunk végtelen jóságodért: elkészítetted nekünk országodat,
megadod kegyes irgalmadat, megbocsátod bűneinket. Kérünk, segíts, hogy e
világ útjain járva észrevegyük az éhezők, a szomjazók, a ruhátlanok,
valamint a betegek és a rabok szenvedésében a te szenvedésedet, hogy
minden rászoruló testvérünknek szolgálatára lehessünk, és örömmel fogadjuk
őket közénk. Tested és véred által add, hogy felismerjünk minden emberben,
és emberi kicsinységünk ellenére is viszonozhassuk nagy szereteted. Így
jöjjön el, Urunk a te országod, s legyen meg a te akaratod.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 01. 06:25 | Sorszám: 225
"... A beteg testvérek tapasztalataiban való tevékeny részvétel útján kísérjen
bennünket a boldogságos Szűz Mária, aki a kereszt tövében részt vett Fia
szenvedéseiben, és „szakértő” a fájdalomban. Ő kísérje állandóan és
szeretetteljesen mindazokat, akik testükön, lelkükben és szellemükben az
emberi lét korlátait és sebeit tapasztalják.
Reá, a betegek gyógyítójára és a béke királynéjára bízom a betegeket és a
hozzájuk közelállókat: anyai közbenjárásával segítse őket, hogy a szeretet
civilizációjának terjesztői legyenek.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 31. 06:50 | Sorszám: 224
"... Köszönjük, Urunk, hogy meghívtál bennünket lakomádra. Köszönjük
ajándékodat, hogy kiválasztottál bennünket, bár tudatában vagyunk
méltatlanságunknak. Meghívottaid között talán sokkal méltóbbak is vannak
nálunk, mégis elfogadjuk meghívásodat. Köszönjük, hogy mindig megtisztítod
ruhánkat, – ha mi kérjük – hogy méltóak legyünk a találkozásra veled.
Küldd el Szentlelkedet, hogy felismerjük ennek ajándékát, és ne
félelemmel, hanem örömmel öltöztessük ünnepi díszbe lelkünket, szívünket,
mielőtt megvendégelsz bennünket, hogy veled örvendezhessünk mindörökké a
te országodban!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 30. 06:00 | Sorszám: 223
"... Feltámadt Urunk! Te húsvéti jelenéseid során megnyitottad az apostolok
értelmét, hogy megértsék az Írásokat és küldetést adtál nekik, hogy
hirdessék a bűnbocsánatot és legyenek a feltámadás tanúi. E
megvilágosodás, valamint a tanúi küldetés volt számukra az a jel, amely
bizonyítja, hogy valóban veled, feltámadt Mesterükkel találkoztak. Nekünk
is az a küldetésünk, hogy a feltámadásod hirdetői legyünk a világban.
Segíts minket, hogy higgyük és hirdessük: Krisztus legyőzte a halált!
Krisztus él! Krisztus feltámadt! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 29. 06:57 | Sorszám: 222
"... Asztalodhoz hívsz bennünket, Urunk. Önmagadat osztod meg velünk.
Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, hogy fontos neked a lélek mellett a
test is, hogy egész emberségünkben szeretsz és elfogadsz minket, hogy
Szent Fiad kiüresítve magát, közösséget vállalt velünk. Köszönjük, hogy
csodáid által növeled bennünk a hitet, a testvériséget, a bizalmat. Hálát
adunk, hogy újra és újra a mindennapi kenyérben felismerteted velünk
nagyságodat és irántunk való nagy szeretetedet. Add, hogy példádat látva
mi is megosszuk utolsó falatunkat, és a nélkülözőkben, a hiányt
szenvedőkben, a betegekben, az elhagyatottakban szenvedő arcodat lássuk
meg. Úgy akarunk adni, ahogy tanítottál bennünket: mindent, magunkat,
egészen!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 28. 06:56 | Sorszám: 221
"... Áldott vagy, szentháromságos Istenem, akire halandó szem nem tekinthet,
aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl, s aki mégis megvilágosítod szívünk
szemét bölcsességed ajándékával, és lelkünk belső szobájában feltárod
magadat nekünk. Áldalak téged, aki mindeneket fenntartasz! Hálát adok
neked, hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed, hanem a szív
töredelmében és az igazság cselekedeteiben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 27. 08:29 | Sorszám: 220
"... Feltámadt Urunk! Te húsvéti jelenéseid során megnyitottad az apostolok
lelki szemét, hogy megértsék az Írásokat, és küldetést adtál nekik, hogy
hirdessék a bűnbocsánatot. E megvilágosodás, valamint a tanúi küldetés
volt számukra az a jel, amely bizonyítja, hogy valóban veled, feltámadt
Mesterükkel találkoztak. Nekünk is azt a küldetést adod, hogy a
feltámadásod hirdetői legyünk a világban. Segíts minket, hogy higgyük és
hirdessük: Krisztus legyőzte a halált! Krisztus él! Krisztus feltámadt!
Krisztus az irgalmas Atyához vezet minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 26. 05:52 | Sorszám: 219
"...Urunk, Jézus Krisztus! Feltámadásod erősíti hitünket, hogy van örök élet
és létezik a mennyország, ahová Isten végtelen irgalmának köszönhetően
eljuthatunk. Feltámadásod erősíti bennünk a reményt, hogy a mennybe
juthatunk. Az irgalmas mennyei Atya nem csak új, feltámadt testet ad
nekünk, hanem megajándékoz a boldogsággal. Az örök boldogság pedig azt
jelenti, hogy Isten közelében élünk és örökké vele lehetünk. Feltámadásod
számunkra és minden ember számára megnyitja az üdvösség kapuját. Élj
bennünk! Támadj fel bennünk és új életre támadunk benned! Köszönjük, hogy
irgalmas vagy hozzánk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 25. 07:02 | Sorszám: 218
"... Mindenható és irgalmas Istenünk! Hisszük, hogy a világban mindennek
értelme van, még akkor is, ha akaratodat, rendelésedet, szándékaidat
emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk
kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a
vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a
kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt.
Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet Fiad, Jézus Krisztus
tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka
előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 24. 06:22 | Sorszám: 217
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te az utolsó vacsorán úgy rendelted, hogy életed
folytatódjon tanítványaid, követőid életében, a mi életünkben. Szent
tested az Atyának szóló áldozat és nekünk adott ajándék, amely által
áldozatod naponta megújul és életed bennünk folytatódik. Az általad adott
csodálatos kenyér keresztény életünk forrása. Segíts, hogy áldozatodhoz
kapcsolódva mi is felajánljuk életünket a mennyei Atyának! Te példát adtál
nekünk az alázatosságra és a szolgálatra. Adj nekünk buzgóságot, hogy
embertestvéreinkben felismerjünk téged és neked szolgáljunk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 23. 04:38 | Sorszám: 216
"... Előtted, Uram, bűnös és por vagyok: irgalmadból élek, neked köszönhetek
mindent; alárendelem magam neked, hagyom, hogy fájdalmaid és szenvedéseid
teljesen átalakítsanak; teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva
hagyatkozom terád."
(Horváth István Sándor zalalövői pklébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 22. 05:25 | Sorszám: 215
"... Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal, buzgalommal,
elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk tőled, hogy
legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak, szeretetünk erőtlen
érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé ágaskodik, buzgalmunk
erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk elbizakodottsággá fuvalkodik.
Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos úton csak te tudsz vezetni
bennünket. A te szavad a legfőbb életszabályunk. Az életadó erőt is
belőled merítjük a hit csatornáján keresztül.
Boldog John Henry Newman"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 21. 06:37 | Sorszám: 214
"... Uram, neked nincs szemed, vedd az enyémet, hogy meglássam a bajt és
igazságtalanságot! Uram, neked nincs kezed, vedd hát az enyémet, hogy vele
sok jót tehessek! Neked nincsen lábad, vedd hát az enyémet, hogy a
szegényekhez, a szomorkodókhoz menjek vele! Uram, neked nincs szád, vedd
hát az enyémet, hogy hirdessem a szabadságot, amit Te hoztál nekünk! Mi
vagyunk az egyetlen biblia, melyet mindenki olvashat, engedd, hogy jó hír
legyek mindazok számára, akik az élet útján találkoznak velem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 20. 02:41 | Sorszám: 213
"... Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek
lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. Életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki
örökre magához ölelt a Golgotán álló kereszten. Társaid szeretnénk lenni
utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet! Segíts minket, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánbos atya ma ewggwli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 19. 07:19 | Sorszám: 212
"... Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé,
aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom,
társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 18. 05:21 | Sorszám: 211
"... Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte volna
hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával
átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem
nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán megáldotta, szent
kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 17. 06:36 | Sorszám: 210
"...Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 16. 06:07 | Sorszám: 209
"...Anyánk, bizalommal fordulunk hozzád imádságunkkal, aki akarod, hogy fiaid
és leányaid a Krisztus iránti teljes önátadás és a szeretet válaszában
lelkileg és apostoli tevékenységükben megújuljanak. Te, aki készséges
engedelmességgel, bátor szegénységgel és befogadásra kész termékeny
szüzességgel teljesítetted az Atya akaratát, eszközöld ki isteni Fiadnál,
hogy mindazok, akik megkapták a neki szentelt élet kegyelmét, a
megdicsőült lét tanúságát tehessék róla, boldogan eljutva a többi
testvérrel és nővérrel együtt a mennyországba és az örök világosságba.
Veled együtt kérjük, hogy mindenben és mindenkiben szeretet, áldás és
dicsőség legyen mindenek legfőbb Urának, az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 15. 04:59 | Sorszám: 208
Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás
szülessen, akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, igéjének
hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által amelyekkel folyamatosan
megújítod híveidet! Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és
lelkes őrzői az Eucharisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka
a világ megváltásáért! Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére,
hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék!
Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja Fiad Lelkének számos
sugallatát, és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon papi és
szerzetesi hivatásokról! Erősítsd meg a püspököket, papokat, diakónusokat,
szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet, hogy hűségesen
teljesítsék küldetésüket az evangélium szolgálatában! Kérünk téged
Krisztus, a mi Urunk által. Mária, Apostolok Királynője, könyörögj
érettünk!
XVI. Benedek pápa
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola