Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (70. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. március 14. 06:48 | Sorszám: 207
"... Mindannyiunkban él félelem. A kisgyermek is sír az éjszaka közepén, ha
felébred, és a sötétben nem lát semmit maga körül. Fél, mert egyedül van,
elveszett, kiszolgáltatott. Ösztönösen egy nevet kiált, akinek
jelenlétében megnyugvást lel. A félelem a reménytelenségből fakad. Sötét
és kilátástalan annak a félelme, aki nem Istennél remél oltalmat. Istenem,
értük imádkozom most! Add, hogy egyszer egy kétségbeesett pillanatukban
rád ébredjenek. Hiszen senki sincs egyedül. Időnként talán nehezen veszik
észre jelenléted, de szeretném, ha megéreznék, hogy élsz. Hogy a léted
szeretet és gondoskodás. Bárcsak tudnák, hogy mennyire vágysz a
bizalmukra. Köszönöm, hogy én hittel fordulok hozzád kéréseimben. Kérlek,
tekints mindazokra, akik félnek, mert még nem találtak rád!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 13. 09:00 | Sorszám: 206
"... Atyám, te irgalmas szívvel hívsz engem, hogy találkozzak veled. Te nem
elítélsz, hanem kiemelsz bűneimből és elindítasz egy új úton. Be kell
ismernem, hogy sokszor ítélkezem embertársaim felett, és köveket ragadnék
a kezembe, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. A könyörtelen ítélkezés
elnyomja szívemben a megbocsátás lelkületét. Te feltétel nélkül
megbocsátasz mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel nélküli megbocsátást
szeretném megtanulni, s gyakorolni embertársaim felé. Segíts, hogy
szívemben őszinte bűnbánat ébredjen, és tudjak mindenkinek megbocsátani!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 12. 06:52 | Sorszám: 205
"...Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 11. 07:36 | Sorszám: 204
"... Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 10. 07:08 | Sorszám: 203
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 09. 06:17 | Sorszám: 202
"... Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál nekünk
a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy felismerjünk
téged minden emberben, a kicsinyekben is és téged szolgáljunk mindenkiben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. március 08. 11:16 | Sorszám: 201
"... Urunk, aki haláloddal és föltámadásoddal kinyilatkoztatod az Atya
szeretetét, hiszünk benned és bizalommal mondjuk neked ma is: „Jézusom,
bízom benned, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkém
P.s.: Mennyei Atyám! Megváltó Jézusom! Vígasztaló Szentlélek Úristen! Köszönöm, NAGYON KÖSZÖNÖM hogy használhatom újra az internetet
keresztkem
  Válasz | 2016. február 28. 14:36 | Sorszám: 200
VELEM VAGY MINDIG: ÉN URAM ISTENEM.
keresztkem
  Válasz | 2016. február 28. 08:32 | Sorszám: 199
"...Urunk, Jézus Krisztus! Súlyos teherként nehezedik ránk a tudat, hogy
felelősek vagyunk tetteinkért, és bűneinkért vállalnunk kell a
következményeket. Bűntudatra ébredve jogosan tartunk az isteni ítélettől.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyei Atyánk irgalmas és kész a
megbocsátásra. Urunk, a te tekintetedből nem elítélés, hanem megbocsátás
sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az irgalmas
szeretetre. Hiszem, hogy irgalmad nagyobb az én bűneimnél. Irgalmazz
nekem, Istenem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 27. 06:07 | Sorszám: 198
"..Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imára és taníts engem imádkozni! Nyisd
fel szememet, hogy a szenvedésben ne elviselhetetlen rosszat lássak, hanem
lehetőséget az Istenhez való közeledésre. Vezess engem az ima és a
szenvedés által a megtérés útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 26. 14:33 | Sorszám: 197
"...Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 25. 06:15 | Sorszám: 196
"... Nem tudom, hogy milyen megpróbáltatások és nehézségek várnak ma rám, de
azt tudom, hogy minden a te akaratodból történik Uram s ez elég nekem.
Kérlek, adj erőt, türelmet és alázatot, hogy a rám váró nehézségekkel
szeretetedhez méltón nézhessek szembe, s így áldozatomat egyesíthessem
Szent Fiad krisztusi áldozatával."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 24. 07:00 | Sorszám: 195
"... Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy biztosan
érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig időt találjak
a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy minden esetben a
lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra! Add
meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak
odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha téged hallgatnálak és
neked segítenék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 23. 15:49 | Sorszám: 194
"...Atyánk! Itt vagyok szolgálatodra, a te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti őt.
Boldog Kalkuttai Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 22. 08:18 | Sorszám: 193
"... Istenünk! Sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat! Bárcsak
Péterrel együtt válaszolhatnánk: igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!
Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk
családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 21. 10:13 | Sorszám: 192
"... Urunk, Jézus! A dicsőség fényében állsz előttünk, s feltárod isteni
dicsőségedet. Nem kellett neked a világ mulandó dicsősége és határozottan
visszautasítottad a sátán által kínált hamis dicsőséget. A reád váró
dicsőség látványa megerősít bennünket a hitben, erőt ad a mindennapi
kereszthordozáshoz és reményt ad, hogy feltámadunk az örök életre. Ne
engedd, hogy belefeledkezzünk evilági teendőinkbe és mulandó dolgok után
vágyakozzunk! Segíts minket, hogy észrevegyük az örök értékeket és mindig
szemünk előtt tartsuk végső célunkat, az üdvösséget!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 20. 06:31 | Sorszám: 191
"... Jézus Krisztus! Te azt kéred tőlem, szeressem ellenségemet. Könnyű
szeretni azokat, akik engem szeretnek. De te azt tanítod, hogy a szeretet
több, mint érzés. Te szétosztod magad a világnak. Szétosztod magadat
jóknak és gonoszaknak egyaránt, a kereszten gyilkosaidért könyörögsz. Ha
az én Uram ennyire szeret engem, örömmel vállalom a napi keresztet, mert
ha a rosszra jóval felelek, ellenségemben legyőzöm a gonoszt. Jézusom,
mindenekelőtt segíts legyőznöm saját megrögzött rossz szokásaimat, kihúzni
saját szememből a gerendát. Úr Jézus, te azt kéred, legyünk tökéletesek.
Ha ennyire bízol bennem, Uram, köszönöm, hogy nyomodban járhatok,
köszönöm, hogy nap mint nap tanítasz az alázatra!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli mája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 19. 08:33 | Sorszám: 190
"...Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal, hogy
tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a
szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet
ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes küldetésében
mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 18. 06:34 | Sorszám: 189
"... Jézus Krisztus, világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a
világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elhozd az
üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a
megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre kel.
Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 17. 06:48 | Sorszám: 188
"... Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és mindig
is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek téged. Nem valamiféle
földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes kérnem: tenmagadat
egyedül!
Kölni Szent Brúnó"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 16. 05:10 | Sorszám: 187
"... Uram, neked nincs szemed, vedd az enyémet, hogy meglássam a bajt és
igazságtalanságot! Uram, neked nincs kezed, vedd hát az enyémet, hogy vele
sok jót tehessek! Neked nincsen lábad, vedd hát az enyémet, hogy a
szegényekhez, a szomorkodókhoz menjek vele! Uram, neked nincs szád, vedd
hát az enyémet, hogy hirdessem a szabadságot, amit te hoztál nekünk! Mi
vagyunk az egyetlen biblia, melyet mindenki olvashat, engedd, hogy jó hír
legyek mindazok számára, akik az élet útján találkoznak velem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 15. 05:30 | Sorszám: 186
"... Uram, Jézus! Körülöttem a romlás, a pusztulás sokféle jelét látom.
Önmagukat pusztító embereket és saját világukat pusztító, élhetetlenné
tevő embereket. És te engem nevezel a föld sójának, a világ sójának és a
romlást megállító sónak. Tudom, hogy ebben a világban kell élnem, de
hozzád tartozva, hogy a te örömhíred, a te tanításod, a te igazságod jó
ízét adhassam a világnak. Éljen bennem a krisztusi íz: az öröm és a
jóakarat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 14. 07:36 | Sorszám: 185
"...Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól, hogy
szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá és
szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába
öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben ne
szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te
sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 13. 08:15 | Sorszám: 184
"...Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya irgalmas
szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, ő, aki Atya, Fiú és Szentlélek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 12. 06:48 | Sorszám: 183
".. Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal, buzgalommal,
elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk tőled, hogy
legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak, szeretetünk erőtlen
érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé ágaskodik, buzgalmunk
erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk elbizakodottsággá fuvalkodik.
Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos úton csak te tudsz vezetni
bennünket. A te szavad a legfőbb életszabályunk. Az életadó erőt is
belőled merítjük a hit csatornáján keresztül.
Boldog John Henry Newman"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola