Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (71. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. február 11. 06:54 | Sorszám: 182
"... Előtted, Uram, bűnös és por vagyok: irgalmadból élek, neked köszönhetek
mindent; alárendelem magam neked, hagyom, hogy fájdalmaid és szenvedéseid
teljesen átalakítsanak; teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva
hagyatkozom terád."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 10. 07:27 | Sorszám: 181
"...Atyám, vétkeztem ellened – mondom én is a tékozló
fiúval – már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra
teremtettél, nagy feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam
cselekedeteimben, beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy
vétkem! De rád tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus
nevében, aki értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet,
vétkeimet, gyöngeségeimet!
Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és tarts meg
kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni mindörökre."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 09. 06:37 | Sorszám: 180
"... Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 08. 13:02 | Sorszám: 179
".. Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak!
Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok vétkezni. Jézusom,
add ehhez kegyelmedet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 07. 10:41 | Sorszám: 178
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te Péter apostolt és halásztársait követésedre és
emberhalászatra hívtad meg. Ők kezdetben nem értették pontosan mit jelent
új feladatuk, az emberhalászat, mégis olyan erővel ragadta meg őket a te
hívásod, hogy nem tiltakoztak és nem ellenkeztek, hanem rögtön indultak és
tanítványaid lettek. Benned felismerték az Isten Fiát, akinek odaadhatják
életüket, s akit érdemes szolgálniuk. Segíts minket, akiket szintén
meghívsz követésedre és szolgálatodra, hogy mi is készséggel fogadjuk
hívásodat, és bátran vállaljuk az emberhalászatot, amivel megbízol minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 06. 08:05 | Sorszám: 177
"... Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet,
becsületemet és minden javamat.
Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól
és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
éljünk!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 05. 07:27 | Sorszám: 176
"...Ó, Jézusom, Megváltóm, itt vagyok lábaidnál! Szeretem, dicsérem és áldom
egész szívemből isteni gondviselésedet mindenért, amit rám küldtél vagy
megengedtél. Mert mindaz, ami általad történik, jó és csodálatra méltó.
Szent akaratod történik mindenben és minden által, bármennyire lázadozzék
is ellene természetem. Legyen áldott és imádott isteni végzésed
mindörökké! Ég és föld előtt megvallom, teljes szívemből hiszem, Uram,
hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést, sőt, sokkal többet is
megérdemlek bűneimért. Azért ezt a megpróbáltatást szívemből vállalom a te
dicsőségedre, igazságod kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére,
szenvedésed iránti tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el.
Eudes Szent János"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 04. 07:39 | Sorszám: 175
"... Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e
világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen
foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal
öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 03. 07:08 | Sorszám: 174
"... Uram Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak helyes megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod
szavát! Mert a te ajándékod, hogy elfogadtál minket Krisztusod
evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves
cselekedeteket vigyünk végbe. Akiket nekem adtál, azokat most átadom
neked, mint tieidet: kormányozd őket erős jobboddal, rejtsd el szárnyaid
árnyékában, hogy mindannyian dicsérjék és dicsőítsék nevedet, az Atyáét, a
Fiúét és a Szentlélekét.
Szent Metód imája"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 02. 08:33 | Sorszám: 173
"... Mária, Jézus Anyja és a papok anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük
nálad, Istennek szent anyja! Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése
által a pap Messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket és
a megtört szívűeket; őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,
Megváltónknak Anyja!
Hitnek Anyja, aki elkísérted a templomba az Emberfiát, hogy beteljesítse
az atyáknak adott ígéreteket; ajánld az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak
papjait, Szövetség Szent Szekrénye!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 01. 05:50 | Sorszám: 172
"... Imádkozzunk, hogy a Szentlélek lépjen be életünkbe, bárhol legyünk is, és
tanítson bennünket, hogy Jézushoz hasonlóvá válva lefelé lépkedjünk a
létrán, s fölfedezzük a Megváltót a szegények szívében, hogy megkaphassák
méltó helyüket a társadalomban és az Egyházban.
Jean Vanier"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 31. 06:56 | Sorszám: 171
"... Urunk, Jézusunk, lelkesen hallgatjuk szavaidat, s készek vagyunk arra,
hogy téged követve megvalósítsuk mindazt, amit kérsz tőlünk. Szavad
valóban örömhír, az üdvösség tanítása, igazság, amely az örök élet felé
vezető utat mutatja meg. Te az irgalmasság gyakorlását várod tőlünk.
Boldogan és nagy lelkesedéssel indulunk az irgalmasság útján, s tudjuk,
hogy neked segítünk minden emberben. Taníts minket alázatra, hogy az
irgalmasság gyakorlását mindig szolgálatnak tekintsük!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 30. 07:05 | Sorszám: 170
"... Méltatlan vagyok Uram, hogy megjelenj nekem. De mégis azt kérem,
kegyelmeddel erősíts meg ha félek, és mondd: „Ne félj!” Találjalak meg, ha
kereslek. Jöjj szembe velem, mikor feléd megyek. Küldj úgy, mint az
apostolokat. Adj békességet, amikor zaklatott vagyok. Segíts, hogy
Péterrel szívből kimondjam: „Szeretlek téged!”
Gyűrű Géza"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 29. 08:37 | Sorszám: 169
"... Aki benned bízik, Uram, és őszinte szívvel téged keres, az nem könnyen
botlik el. Ha pedig mégis bajba jut, ha mégannyira belékeveredik is, te
egykettőre kimented, megvigasztalod, mert te nem hagyod el véglegesen a
benned bizakodót. Ritka a hű barát, aki barátja mellett minden rosszban
kitart. Te, Uram, csak te vagy a fogyhatatlanul hű mindenben, kívüled
senki más.
Kempis Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 28. 08:13 | Sorszám: 168
"... Uram! Te mondtad: én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Ne
engedd, hogy a megváltás meddő maradjon bennem és embertársaimban! Ne
engedd, hogy valaha is elszakadjak az igazi szőlőtőtől! Hadd éljek szent
életközösségben, s hadd járja át kegyelmed ereje minden tettemet!
Fernand Lelotte jezsuita"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 27. 07:27 | Sorszám: 167
"... Szűz Mária, Jézus Anyja, őrizd meg szívemet, hogy gyermeki, tiszta és
átlátszó legyen, mint a forrás! Adj nekem egyszerű szívet, amelynek nincs
kedvére a komor töprengés! Szívet, amely nagylelkűen odaajándékozza magát,
és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hű, és nemesen érző szívet, amely
semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Hűséges és nemes
szívet, ami semmi jót nem felejt, és semmi rosszat nem tesz. Tedd, hogy
szívem szelíd és alázatos legyen, szeressen a viszontszeretés igénye
nélkül, boldog legyen, ha más szívekben háttérbe szorul az isteni szív
mögött. Adj nekem nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be
nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Szívet, amely Jézus Krisztus
dicsőségéért felemészti magát, és szeretetétől olyan sebet hord, amely
csak a mennyben gyógyul be.
Léonce de Grandmaison jezsuita"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 26. 06:35 | Sorszám: 166
".. Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet
angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt!
Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a
jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától!
Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a
tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és
dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt,
ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne! Nyújtsd
segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd,
hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá
bármihez!
Széchenyi István gróf"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 25. 07:29 | Sorszám: 165
"... Jóságos, szent Atyám, kegyességed szerint ajándékozz nekem: téged megértő
értelmet, téged megérző érzéket, neked tetsző érzelmet, téged kereső
buzgalmat, rád találó bölcsességet, téged felismerő szellemet, téged
szerető bensőt, rád figyelő szívet, téged dicsőítő tetteket, téged
hallgató figyelmet, rád tekintő szemet, téged dicsőítő nyelvet, neked
tetsző életet, rád várakozó türelmet, téged váró hűséget, tökéletes jó
véget, szent jelenlétedet, boldog feltámadást és az örök életet.
Szent Benedek"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 24. 08:56 | Sorszám: 164
"... Uram, Jézus Krisztus! Te egykor így kezdted tanításodat az emberek
körében: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.” A „ma”
minden nap megadatik számomra. Isten minden nappal új lehetőséget ad
nekem. Ma jött el számomra a megfelelő idő a lelki megújulásra, a
szeretetből fakadó bűnbánatra, hitem megvallására. Ha tegnap ezt nem
tettem meg, az mulasztás. Ha holnap szándékozom megtenni és megérem a
holnapot, az előrelátó bölcsesség. Ha nem érem meg, akkor felelőtlen
halogatás. Segíts engem, hogy az irgalmas Istenre találjak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 23. 08:01 | Sorszám: 163
"... Atyaistennek hatalma, erősíts meg engemet! Fiúnak bölcsessége, taníts
engemet! Szentléleknek szerelme, világosíts engemet! Adjad énnekem magadat
ismernem ahogy tudod és akarod! Mindenkor fölöttem légy, hogy engemet
megáldj. Énnálam légy, hogy engemet őrizz. Alattam légy, hogy engemet
elvígy. Utánam légy, hogy engem oltalmazz. Ki tökéletes Szent Háromságban
élsz és országolsz, örökül örökké.
Ismeretlen középkori magyar szerző"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 22. 06:51 | Sorszám: 162
"...Jézus, árassz el teljességeddel! Tested és véred legyen ételem és italom!
Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem! Jézus, te velem vagy, így
mindent megkaptam. Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd,
hogy elfussak felajánlott szereteted elől, és őrizz meg a gonosz
hatalmától! Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye! Hívj
engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, amikor szentjeiddel örökké
dicsőíthetlek téged!
Loyolai Szent Ignác"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 21. 05:45 | Sorszám: 161
"... Vedd el, Uram, egész szabadságomat! Vedd el emlékezetemet, vedd el
értelmemet, vedd el egész akaratomat! Amim van és amit birtokolok, te
ajándékoztad nekem. Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom,
hogy te irányítsd akaratod szerint. Csak szereteteddel ajándékozz meg
kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Loyolai Szent Ignác"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
Közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 20. 06:45 | Sorszám: 160
"... Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust! Vezess minket őhozzá! Taníts meg minket
megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élővíz forrásai lehessünk egy szomjazó világban!
XVI. Benedek pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 19. 07:14 | Sorszám: 159
"... Mindenható Istenünk, engedd, hogy folytonosan beragyogja és megújítsa
szívünket a mennyből közénk jövő Megváltónk, a világ világossága! Aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten örökkön örökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 18. 07:03 | Sorszám: 158
"... Úr Jézus Krisztus, Szűz Mária szülötte, neveden szólítunk, ezt mondjuk:
fogadd el gyermeki imánkat, szeretnénk mindent rád bízni és örülni annak,
amit beteljesítesz minden egyes emberben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola