Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (75. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 26. 07:12 | Sorszám: 82
"...Urunk, a föld határáig akarsz küldeni minket, hogy tanúid legyünk. Határok
azonban bennünk is vannak, amelyeket önzésünk és gőgünk által teremtünk
magunkban. Taníts arra, hogy ezeket a határokat kegyelmeddel átlépjük.
hogy küldetésed parancsát a mi hétköznapjainkban is betöltsük. És ha úgy
érezzük, hogy az elviselhetőség határához értünk, add nekünk a gyermeki
lélek határtalan bizalmát a te hatalmadban és jóságodban, és akkor
kivezetsz minket saját énünk minden határán túl a te végtelenségedbe.
U.Broll
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 26. 07:11 | Sorszám: 81
"...Urunk, a föld határáig akarsz küldeni minket, hogy tanúid legyünk. Határok
azonban bennünk is vannak, amelyeket önzésünk és gőgünk által teremtünk
magunkban. Taníts arra, hogy ezeket a határokat kegyelmeddel átlépjük.
hogy küldetésed parancsát a mi hétköznapjainkban is betöltsük. És ha úgy
érezzük, hogy az elviselhetőség határához értünk, add nekünk a gyermeki
lélek határtalan bizalmát a te hatalmadban és jóságodban, és akkor
kivezetsz minket saját énünk minden határán túl a te végtelenségedbe.
U.Broll
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 25. 09:11 | Sorszám: 80
"...Jóságos Atyánk! Az élet viszontagságaiban gyakran próbára teszed hitünket.
Kérünk, add, hogy felismerjük bennük gondviselő jóságodat, és bizalmunkat
mindig megőrizzük irántad."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 24. 06:14 | Sorszám: 79
"... Fény, mely soha el nem homályosodsz! Jaj azoknak, akik nem gyúlnak fel
tetőled! Jaj azoknak, akik elfordítják szemeiket, hogy ne lássák az
igazságot! Sötétségből sötétségbe botorkálva, azt sem tudják, hol
roskadnak össze. Szegények, kik nem tudják, mit veszítenek! Ó dicsőséges
ország, melyben Veled, Uram, tieid uralkodnak fénybe öltözötten! Ott
végtelen öröm vár ránk. Szomorúság nem vegyül vidámságunkba. Fájdalom nem
keserít bennünket. Fényedet nem kíséri árnyék, s az élet nem ismer többé
halált.
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 23. 10:07 | Sorszám: 78
"... Urunk, Jézus Krisztus! Szent Péter apostol egykor megvallotta, hogy az
örök élet igéi nálad vannak. Be kell látnunk, hogy csak akkor tudjuk
életünket helyes irányba állítani, ha egyre jobban megismerünk téged és
megismerjük azt az életformát, amire hívsz bennünket. Kihez mennénk, ha
nem hozzád? Kit hallgatnánk, ha nem téged? Kit követnénk, ha nem te
vezetnél minket? Ki éltetne minket, ha nem a te Szentlelked? Urunk, te
Isten vagy, te vagy az Atya egyszülött Fia. A te szavaid Lélek és élet.
Éltessen minket mindenkor a te Szentlelked!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 22. 06:09 | Sorszám: 77
"... Jézusom, a betegségnél a vele járó lelki szenvedések a legnehezebbek. A
lelki szenvedéseket orvossággal, operációval nem lehet megközelíteni.
Egyedül a te kegyelmed tudja ezeket a sínylődő embereket lelkileg talpra
állítani. A betegség az a lelki életben, ami a földrengés a természetben.
Itt életsíkok eltolódásáról, új rétegződéséről van szó. Jézusom, te
csodálatos égi orvos! Te gyógyítasz ott is, ahol megáll az emberi
tudomány.
Korompai J."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 21. 06:57 | Sorszám: 76
"...Édes Istenem, add nekem magadat, és azután magamat vedd el magadnak.
Szeretlek téged egész szívemből, de ha ez mégis kevés volna tőlem, úgy
pótold ki a te kegyelmi adományoddal. Add, hogy mindig csak feléd tartsak,
és az életben soha el ne lankadjak, míg hozzád nem érek az égbe, ahol
ölelésre vársz engem.
D. Sudermann"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 20. 07:09 | Sorszám: 75
"... Mindenható Istenünk! Magyar népünk Szent István királynak köszönheti, hogy
a keresztény igazság útján elindult. Lelke mélyéig hívő, keresztény ember
volt, aki cselekedeteiben Krisztust követte. Szent királyunk azzal a
meggyőződéssel igyekezett a keresztény hitet terjeszteni országunkban,
hogy ez a vallás erkölcsi mértéket és értéket ad az embereknek, az ország
felemelkedését szolgálja és biztosítja népünk megmaradását évszázadokon
keresztül. Segíts minket, hogy Szent István király példáját követve a
földi haza építése mellett az égi haza, a mennyország felé törekedjünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 19. 06:36 | Sorszám: 74
"... Uram, Istenem, szívesen élek csak általad. Te határozd meg éltem napjait.
Az akarok lenni, aminek te szántál. A korlátokat te állíthatod, és én
igent mondok szent akaratodnak. Add kegyelmedet, hogy mindez – ábrándozás
helyett – valóság legyen!
R. Guardini"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 18. 07:20 | Sorszám: 73
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te emberi szívvel vagy mennyei Atyádnál, és
szüntelenül imádkozol értünk. Növeld, kérlek, egyházadat szüntelenül az
emberszívekben, az én szívemben, egyházközségünk szívében, s az egész
világ szívében.
H. Walter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 17. 06:14 | Sorszám: 72
"...Tudom, Istenem, hogy minél jobban közeledem hozzád, annál inkább
részesedem a te jóságodból. A szentek a te közeledben váltak annyira
tökéletes emberré, mert szüntelenül találkoztak veled. Te vagy, Uram, a
végtelen jóság, az örök türelem és a mérhetetlen irgalmasság. Add, hogy
mindig jobban hasonlítsak hozzád!
J. Schorderet"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 16. 06:55 | Sorszám: 71
"... Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy a megszentelt kenyér, a te testeddé
átváltoztatott kenyér, a te valóságos jelenléted ebben a kenyérben teszi a
templomot otthonunkká és a szentmisét igazi ünneppé számunkra. A veled
való bensőséges találkozás a szentáldozásban megújítja életünket.
Köszönjük, hogy e kenyérben önmagadat adod nekünk. A szentáldozás azt
jelenti számunkra, hogy kifejezzük hitünket: te valóságosan jelen vagy az
átváltoztatott kenyérben, és a te közösségedhez, az Egyházhoz tartozunk.
Újítsd meg a mi életünket azáltal, hogy bennünk élsz!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 15. 09:11 | Sorszám: 70
"... Szűz Mária, égi édesanyánk! Megdicsőülésed, mennybevételed ünnepe az ég
felé emeli tekintetünket és arra ösztönöz minket, hogy megerősítsük
magunkban azt a törekvést, hogy eljussunk a mennyországba. Te szilárdan
hitted annak beteljesedését, amit Isten mondott neked hírvivője által és
mindig azt tetted, ami megfelelt Isten akaratának. A hit nyújtott neked
erőt ahhoz, hogy hűségesen teljesítsd hivatásodat és megtegyél mindent,
amit kért tőled. Így lettél megváltásunk szolgálója. Segíts minket, hogy
földi életünk során minden nehézség ellenére bátran és reménnyel emeljük
tekintetünket az ég felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:36 | Sorszám: 69
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:34 | Sorszám: 68
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:34 | Sorszám: 67
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:32 | Sorszám: 66
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:32 | Sorszám: 65
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:30 | Sorszám: 64
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 13. 16:27 | Sorszám: 63
"...Uram, adj nekem érzéket a humorhoz, add kegyelmedet, hogy megértsem a
tréfát, hogy ezáltal az életben egy kis örömöt leljek, s azt másokkal
megoszthassam.
Mórus Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 12. 10:08 | Sorszám: 62
"...Élő Isten, jöjj és alakítsd lelkünket Lelked templomává. Szentelj meg
minket, Urunk! Kereszteld meg egyházadat a Tűzzel, hogy az
egyházszakadások megszűnjenek, és egyházad, mint az igazság oszlopa és
támasza álljon a földön. Áraszd mindnyájunkra a Szentlélek adományait: a
testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a jóságos türelmet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 11. 05:26 | Sorszám: 61
"...Add kegyelmedet nekem, hogy én, a szegény köntös, amelyben te, elrejtőzött
Isten, az emberekhez közeledni akarsz, napról napra jobban megszabaduljak
az önzéstől és minden más bűntől. Akkor is az maradok, aminek lennem kell:
lepled és haszontalan szolgád. De legalább egyre hasonlóbbá leszek
Fiadhoz, aki Istensége örök fényét szolgai köntös alá rejtette. Ha
terhedet viselem, küldetésed terhét, ha lenyom a megbízatás, méltóságod
pedig megaláz, viszont gyöngeségem Fiadéba olvad, akkor bízhatom abban,
hogy az az akadály, melyet jövetelednek jelentek, mégis csak áldás lesz
testvéreim számára.
K. Rahner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 10. 09:32 | Sorszám: 60
"...Te, aki fölöttünk vagy, aki egy vagy közülünk, aki vagy, és bennünk is
vagy: add, hogy mindenki lásson bennem is! Hadd készítsem az utat
számodra, s köszönjem meg azt is, ami közben ellenem van, de mások gondját
ne felejtsem! Tarts meg szeretetedben, ahogy elvárod, hogy másokat is
megtartsak abban. Legyen bennem minden a te dicsőségedre, ne engedd, hogy
bármikor is kétségbe essem! Mert a te kezedben vagyok, benned csak erőt és
jóságot találok.
D. Hammarskjöld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 10. 09:32 | Sorszám: 59
"...Te, aki fölöttünk vagy, aki egy vagy közülünk, aki vagy, és bennünk is
vagy: add, hogy mindenki lásson bennem is! Hadd készítsem az utat
számodra, s köszönjem meg azt is, ami közben ellenem van, de mások gondját
ne felejtsem! Tarts meg szeretetedben, ahogy elvárod, hogy másokat is
megtartsak abban. Legyen bennem minden a te dicsőségedre, ne engedd, hogy
bármikor is kétségbe essem! Mert a te kezedben vagyok, benned csak erőt és
jóságot találok.
D. Hammarskjöld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánis atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 09. 09:01 | Sorszám: 58
"...Urunk, Jézus Krisztus! Bűneink miatt méltatlanok vagyunk arra, hogy
magunkhoz vegyük szent testedet, de a szentgyónásban megszabadulhatunk
bűneinktől. Szükségünk van arra, hogy Isten eltörölje bűneinket és
találkozzunk veled, aki önmagadat adod nekünk az Oltáriszentségben. Nem
utasítjuk vissza barátságodat és ajándékodat, hanem örömmel vesszük
magunkhoz a szentáldozáskor szent testedet, amely az örök élet kenyere
számunkra. Te vagy minden szeretet forrása és szereteted jele az, hogy
nekünk adod magadat. Szereteted viszonzásaként neked ajánljuk életünket."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola