gondola Fórum
Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció

Téma: Hiteles emberek
mpd
2018. augusztus 28. 14:15 | Sorszám: 28
Na mivan?

Téma: Ki a Sátán a Biblia szerint?
mpd
2013. április 04. 07:35 | Sorszám: 18
A hajam égnek állt, mikor a rádióban hallottam valamelyik protestáns egyház istentiszteletét, és az ószövetségből idézgetett a lelkész a prédikációjában. Még a katolikusoktól is érdekes, de egy protestánstól egyenesen bizarr.
mpd
2013. április 03. 15:31 | Sorszám: 16
Egyébként egy dolog biztos. Ha Jézus olvasta volna az Ószövetséget, SOHA nem engedi, hogy az ő tanításait összekössék azzal a harmadrangú horror-regénnyel. Az ő Atyja semmiképpen sem állhatott a legtávolabbi rokonságban sem az Ószövetség elmebeteg, kicsinyes, rosszindulatú és vérgőzös Teremtőjével.
mpd
2013. április 03. 12:37 | Sorszám: 14
Bezzeg Asimovnak eszébe jutott, hogy az ember teremtette robotokba be kell programozni: nem fordulhatnak gazdáik ellen.
Az Úrnak ez nem tűnt lényegesnek....
mpd
2013. április 03. 11:15 | Sorszám: 11
Hisszen egyrészt a Sátán BUKOTT ANGYAL, s mint ilyen Isten teremtménye: teremtett lény angyalként, aki elkárhozott.


Ölég gagyi teremtés volt, ha ilyen előfordulhatott...


Téma: Higgyünk-e hamis istenképekben?
mpd
2013. április 03. 07:51 | Sorszám: 54
Maga ANNYIRA ünneprontó!!!!
mpd
2013. április 03. 07:49 | Sorszám: 53
Eszemben sincs. Biztosan az is olyan hihetetlenül idióta gondolatmenet, mint az "Akhilleusz és a teknős", vagy a kilőtt nyílvessző álproblémája. A régi görögök egy dologban hasonlítanak a maiakra: piszkosul ráértek mindenféle marhaságokon agyalni.
Platón és társai a világnak egy dolog miatt hasznosak: a bölcsészkaron kiváló szakdolgozatokat (sőt, gondolom, doktorikat is) lehet írni belőlük. Anélkül, hogy a könyvtárból ki kéne mozdulni.
mpd
2013. április 03. 07:42 | Sorszám: 52
Eszemben sincs. Biztosan az is olyan hihetetlenül idióta gondolatmenet, mint az "Akhilleusz és a teknős", vagy a kilőtt nyílvessző álproblémája. A régi görögök egy dologban hasonlítanak a maiakra: piszkosul ráértek mindenféle marhaságokon agyalni.
Platón és társai a világnak egy dolog miatt hasznosak: a bölcsészkaron kiváló szakdolgozatokat (sőt, gondolom, doktorikat is) lehet írni belőlük. Anélkül, hogy a könyvtárból ki kéne mozdulni.
mpd
2013. április 02. 13:58 | Sorszám: 38
Na ja, most becsaltad az öreget a Szívó utcába
Mert arra végképp semmi értelmes indokot nem fog tudni mondani, hogy a pártucat - mind hiten alapuló - vallás közül mért pont az övé az egyedüli jó.

Téma: Ki a Sátán a Biblia szerint?
mpd
2013. április 02. 13:46 | Sorszám: 3
Maga csak szómágiázik itten sáncmunkaként.
Az, hogy 'abszolút rossz', tökéletesen értelmetlen lózung. Mit takar ez maga szerint? Segítek: KINEK abszolút rossz?

Nekem pl. abszolút rossz a melegfront, mert olyankor szétesik a fejem, nade mások örülhetnek a csendes esőnek.

mpd
2013. április 02. 13:42 | Sorszám: 2
Sátán úr.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2013. március 27. 14:11 | Sorszám: 4453
Szóval te is ott ordibáltál: feszítsd meg!!!

Téma: Jézus kínhalálának évfordulója
mpd
2013. március 27. 08:59 | Sorszám: 14
Na jó, de őket nem kanonizálták legalább. De ezek az eszelős ős-zsidrákok a kereszténység Szent Könyvében vannak... ők az Úr kiválasztottai.
mpd
2013. március 26. 13:49 | Sorszám: 11
Aha, itt a magyarázat. Itt kérem a vallási tolerancia teljes hiánya érhető tetten:

Az Úrral szembehelyezkedõ népek bûnhõdését, mely a végsõ idõkben lesz teljessé, természeti katasztrófák kísérik. Az ellenséges népek közül fõleg Edomot emeli ki a próféta, mint a többi istenellenes hatalom képviselõjét.

mpd
2013. március 26. 13:46 | Sorszám: 10
Pl. ez az Edom nevű település vagy államocska mit véthetett? Akármit is, ez a fajta bosszú kicsit túlkapásnak tűnik:

Az Edomra váró ítélet

1Gyertek ide, népek és halljátok! Figyeljetek, ti nemzetek! Hallja a föld, s ami betölti, a földkerekség, s minden ami csak rajta él! 2Az Úr megneheztelt az összes nemzetre, haragja fölgerjedt minden seregük ellen. Átok alá veti, s megöleti õket. 3A megölteket szétszórják az utcákon, holttestükbõl bűz csap fel, vérüktõl szinte megolvadnak a hegyek, 4s az ég seregei szétoszlanak. Mint a könyvtekercs, összegöngyölõdnek az egek, és seregük úgy lehull, mint a falevél, mint a szõlõ, s mint a fügefáról a levél. 5Mert kardom megittasodott az égben. Nézzétek, hogy lesújt Edomra, a népre, amelyet pusztulásra szántam. 6Az Úr kardja jóllakik vérrel, s meghízik a hájon, a bárányok és kosok vérén, a bakok veséjének kövérén. Mert az Úr áldozatot rendez Boszrában, és nagy öldöklést Edom földjén. 7De ökrök helyett nemzetek hullnak el, és bikák helyett harcosok, egy egész sereg. Földjük megittasodik a vértõl és poruk csöpögni fog a hájtól. 8Mert az Úr bosszújának lesz a napja ez, a megtorlás esztendeje Sion védelmezõjének. 9Patakjai szurokká változnak, a pora kénkõvé, és földje égõ szurokká lesz... 10Nem alszik el sem éjjel, sem nappal, füstje örökké gomolyog. Nemzedékrõl nemzedékre pusztaság marad, nem is megy át rajta soha senki. 11Pelikán és sündisznó veszi birtokába, bagoly és holló tanyázik majd rajta. A megsemmisülés mérõzsinórját feszíti ki fölé az Úr, és a pusztaság mérõónját. 12Szörnyetegek laknak majd arra, fejedelmei sem lesznek többé, királyt többé ott ki nem kiáltanak, fõemberei mind semmivé lesznek. 13Bojtorján nõ majd palotáiban, csalán és bogáncs a váraiban. Sakálok nyugvóhelye lesz ott, és struccmadaraknak tanyája. 14Vadmacskák találkoznak ott hiénákkal, szõrös lények kiabálnak egymásnak. Ott vesz menedéket Lilit is magának, ott talál nyugvóhelyet. 15Ott fészkel majd a vipera és tojást rak, melegíti és ki is költi õket. Keselyűk gyűlnek oda, 16cott lesz a találkozóhelyük. 16abKutassatok az Úr könyvében és olvassatok: egy sem hiányzik ezek közül, mert ajka rendelte így, 16dés lelke gyűjtötte egybe õket. 17Maga vetett sorsot mindnyájunknak, keze osztotta ki nekik mérõzsinórral a földet. Az övék is lesz az mindörökre, és nemzedékrõl nemzedékre ott tanyáznak.

mpd
2013. március 26. 13:42 | Sorszám: 9
Ez az Izajás nevű gentleman kétséget kizáróan rendkívül súlyos elmebetegségek tucatjában szenvedhetett. Ennek más gondolata sem volt, mint az eszetlen, kegyetlen, kíméletlen pusztítás.
Meglehetősen negatív képet fest a Teremtőről:
http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=1&abbook=Iz&numch=24

Most komolyan, kinek kell ez?

mpd
2013. március 26. 13:32 | Sorszám: 8
Meglátogatom a földet vétkeiért, és gonoszságaik miatt a bűnösöket. Véget vetek a kevélyek gõgjének, és a zsarnokok büszkeségét megalázom. 12Ritkább lesz az ember a színaranynál, s az emberi élet Ofir aranyánál. 13Azért megrendítem az eget, s kimozdul helyérõl a föld a Seregek Urának indulatától, izzó haragjának napján. 14Akkor majd, mint a felriasztott zerge és mint a juhnyáj, amelyet nem tart össze senki, úgy siet vissza népéhez mindenki, és ki-ki szülõföldjére menekül. 15Mindenkit megölnek, akire rátalálnak, és kard élén hullik el, akit foglyul ejtenek. 16Gyermekeiket szemük láttára szétzúzzák, házaikat kirabolják, asszonyaikat meggyalázzák.

Na szép kilátások....

mpd
2013. március 26. 13:13 | Sorszám: 7
Hadtápos szemmel nem túl jó kilátások, még bor se lesz:

Azon a napon mindenki csak egy fejõstehenet és két juhot tart. 22És a tej bõsége miatt, amit adnak, aludttej és méz lesz mindenkinek a tápláléka, aki csak életben marad ebben az országban. 23Azon a napon minden helyet, ahol ezer ezüstöt érõ ezer szõlõtõ állt, bojtorján ver föl és gaz. 24Nyíllal és íjjal lép be oda az ember, mert az egész ország csupa bojtorján s gaz lesz. 25A hegyoldalakra, amelyeket kapával szoktak megkapálni, senki sem megy föl, annyira fél majd a bojtorjántól és a gaztól. Valamennyi a barmok legelõjévé lesz és juhok járnak rajta.

mpd
2013. március 26. 13:08 | Sorszám: 6
Nem rémlik, hogy Izajjás emlegette volna a bambuszt! Mintha elítélőleg emlegette volna azokat, akik disznót, csúszómászókat meg egeret esznek, de a bambuszra nem vélekszek.
mpd
2013. március 26. 11:00 | Sorszám: 4
...merthogy nem szeretnék aludttejen és mézen élni. Eleve laktóz-intoleráns vagyok.
mpd
2013. március 26. 10:54 | Sorszám: 3
Már, hogy mire lesz késő?
Az ateistáknak is?
mpd
2013. március 25. 12:41 | Sorszám: 1
Látnám mán ezt az Immánuelt....

Téma: Hahó ...
mpd
2013. március 25. 08:08 | Sorszám: 48
Rootie, kérünkszépen, csinálj valamit a 163-assal.....

Téma: Ki ez a Balogh Zoltán?
mpd
2013. március 22. 11:45 | Sorszám: 88
Korrekt.
mpd
2013. március 22. 11:42 | Sorszám: 87
Korrekt.

Téma: Üzenet
mpd
2013. március 21. 13:12 | Sorszám: 476
És a stadion fölül?
Lebeghetne ott vagy tíz Zeppelin, sok nézővel!
mpd
2013. március 21. 13:11 | Sorszám: 475
És a stadion fölül?
Lebeghetne ott vagy tíz Zeppelin, sok nézővel!

Téma: Ki ez a Balogh Zoltán?
mpd
2013. március 20. 15:50 | Sorszám: 56
MUSZÁJ neki hülyét csinálni magából? erre felelj. Ki kényszerítette? Ha vállalta, vessen magára. Nincs egy kis önbecsülése? Anemjóját.
mpd
2013. március 20. 15:34 | Sorszám: 53
Balog Zoltán egy kolosszális seggfej. Szép pár a Rózsikával.

Téma: Ki lesz a pápa?
mpd
2013. március 12. 12:11 | Sorszám: 0
1. keresztkém
2. alexander
3. rendes kis

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2013. március 08. 07:21 | Sorszám: 2740
Jaj ne izéjj mán. Nem mondtad eddig hogy közgazdász vagy.
A GDP olyan, mint az IQ, abszolúte nem mond semmit önmagában. Max. másokéval összehasonlítva, de még akkor se precíz.

Téma: Orbán Viktor 15. évértékelője 2013. február 22.
mpd
2013. március 07. 14:30 | Sorszám: 54
Vegyed észre, hogy az Öreg tréfál!!!!

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2013. március 07. 11:48 | Sorszám: 2733
????
Ki a fene tegezte magát banyek?! tegezze magát a hóhér!
mpd
2013. március 07. 11:47 | Sorszám: 2732
????
Ki a fene tegezte magát banyek?! tegezze magát a hóhér!
mpd
2013. március 07. 11:16 | Sorszám: 2730
A mi sütőnké? Hát a'mmeg hogy??
mpd
2013. március 07. 07:17 | Sorszám: 2728
Ha elég nagy az infláció, az önmagában elég lehet
És az mitől is jó?
mpd
2013. március 07. 07:15 | Sorszám: 2727
Ha elég nagy az infláció, az önmagában elég lehet
És az mitől is jó?

Téma: Tisztelt Szerkesztőség!
mpd
2013. március 06. 12:53 | Sorszám: 1081
mpd
2013. március 06. 12:50 | Sorszám: 1080
Szóval maga spontán kofa.

Idézet:
aprólékos árukkal kereskedő személy, leginkább asszony, akinek nincsen boltja, hanem aki csak bizonyos arra fentartott helyeken vagy a piacon a helypénz lefizetése mellett árul és leginkább élelmiszerekkel (gyümölcs, zöldség, kenyér stb.) kereskedik. Más mint az e célra kijelölt helyen a K. csak a városi hatóság engedélyével árulhat.

Forrás: Pallas Nagylexikon


mpd
2013. február 28. 12:28 | Sorszám: 1071
Furtonfurt perlekedik, cívódik, mint valami kofa.
Pax vobiscum!
mpd
2013. február 27. 12:18 | Sorszám: 1069
Maga Ön!
Ne legyen mán ilyen antiszociális, mert a Pokol tüzére kerül! Oszt jónapot!!

Téma: Irán: újabb háború??
mpd
2013. február 26. 15:36 | Sorszám: 851
De lehet, hogy az irániak csak cselből vették be, és így tovább.
Ockham Vilmos nem örülne az efféle matrjoskának.

Téma: Az ima ereje
mpd
2013. február 04. 14:01 | Sorszám: 401
Öregem, igazán elmormolhatott volna néhány fohászt, hogy a Fórum gyorsabban talpraálljon! Magának keresztyénként kutyakötelessége az ateisták érdekeit is képviselni a Teremtő előtt.

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2013. február 04. 13:57 | Sorszám: 3795
Bízzál kartácsam, az öreg agramónusba'! Érzem a csontyaimban a tavasz lehelletét!
mpd
2013. január 28. 15:46 | Sorszám: 3793
Oszt mingyán kétszer is..... kétszer ad ki lassan ad!!!
mpd
2013. január 28. 15:39 | Sorszám: 3792
Hála Odinnak, megmaradt ez a klasszikus, értékalapú, konzervatív értékeket megjelenítő, mélyen humánus és környezettudatos, ugyanakkor velejéig az Élenjáró Mainstream Todományt képviselő rovat!!
Üdvözlőm a túlélőket!
Ásót-kapát élezni véreim, mert idén korán tavaszodik!!!!
mpd
2013. január 28. 15:38 | Sorszám: 3791
Hála Odinnak, megmaradt ez a klasszikus, értékalapú, konzervatív értékeket megjelenítő, mélyen humánus és környezettudatos, ugyanakkor velejéig az Élenjáró Mainstream Todományt képviselő rovat!!
Üdvözlőm a túlélőket!
Ásót-kapát élezni véreim, mert idén korán tavaszodik!!!!

Téma: KÖTELEZŐ LATIN?????????????
mpd
2013. január 09. 15:22 | Sorszám: 160
Azt hiszem igazad van. Hozzátenném még az ajánlott nyelvek közé a ruszkit meg a kínait. Nem történelmi, gazdasági okok miatt.
mpd
2013. január 09. 11:52 | Sorszám: 141
Mi nekem a mucsai?

Jó kérdés.... hát butapest.
Szarvas az mongyuk egy tót porfészek. Az csak azé' nem Mucsa, mer mégse butapest.


Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2013. január 09. 11:42 | Sorszám: 489
Majd kitanájja.....

Téma: KÖTELEZŐ LATIN?????????????
mpd
2013. január 09. 11:38 | Sorszám: 134
Még az átkosban is a gimnáziumok nem tagozatos osztályaiban a latin volt a kötelező heti két órában az orosz mellett.


Na ez jókora zőccség. Nálunk nem is volt latin, mert választható lett volna ugyan, de csak néhány ember választotta és annyinak nem indították el.
(1975-79)
És a gimink 1979-ben az első féltucatban volt a sikeres felsőoktatási felvételiket figyelembe véve. Tehát nem a Külső-mucsai Bölényirha Gimnáziumról beszélek.


Téma: Rezsiszámla csökkentés
mpd
2013. január 09. 10:48 | Sorszám: 85
Ez nagyon igaz!!!
Mámma nagyon konstruktív nap van itt a fórumon.

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2013. január 09. 10:45 | Sorszám: 484
Elég fura EKG....
mpd
2013. január 09. 10:32 | Sorszám: 482
Tudtam. Ahol mérnökök, matematikusok nyüzsögnek, nem kellett volna belekezdenem.
mpd
2013. január 09. 10:27 | Sorszám: 480
No, akkor jó.
Én tippeltem 0 Ft/eurót, más meg semmit, ergó nyertem.

Téma: A széles középosztály egykeresős családmodellt feltételez?
mpd
2013. január 09. 10:25 | Sorszám: 8
Na mostan igazad van. Annak, hogy hányan végzik el a társadalom számára szükséges munkát, semmi (nulla) köze sincs sem a jóléthez, sem családmodellhez sem semmihez.
Ez pusztán munkamegosztás kérdése.
A fő baj, hogy a társadalmi igazságosság mint olyan, egyáltalán nem létezik, bizony, még a mostani zseniális kormány alatt sem.

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2013. január 09. 10:17 | Sorszám: 477
Hát az átlagot, mit.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2013. január 09. 09:58 | Sorszám: 2361
Idézet:
Egyrészt miért játszunk ilyen csapatokkal, mint izrael?

Ez jutott nekem is eszembe a hír hallatán
Fasza húzás volt, biztos megérte.


Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2013. január 09. 09:57 | Sorszám: 474
A múlt héten én jáccottam egyedül, kérem a hat pöttyöt!

Téma: KÖTELEZŐ LATIN?????????????
mpd
2013. január 09. 09:47 | Sorszám: 118
Szent Ágostont azért favorizálják, mert ő valóban előbb megtapasztalta az összes bűnt, aztán tért meg. Másfelől, aki az Univerzum alakját a Szent Tabernákulumhoz hasonlítja, az valóban érdemes a tanulmányozásra.
mpd
2013. január 09. 09:45 | Sorszám: 117
Akkor most tesséjk fikázni Hoffmant, hogy miért nem teszi kötelezővé a latin oktatását!!
Hisz a topikból kiderül, az bizony nélkülözhetetlen!
mpd
2013. január 08. 15:38 | Sorszám: 66
Keblemre vénember!!!
Maga az én líblingem.
mpd
2013. január 08. 15:21 | Sorszám: 63
Na és mik lennének ezek?

Téma: Védjük meg Bayer Zsoltot!
mpd
2013. január 08. 15:17 | Sorszám: 193
Szép ívű pálya lenne. Igaz, már csak ott nem volt ez a kitartó, elvhű ember.
De miből gondoljátok, hogy Vonának kellene?

Téma: KÖTELEZŐ LATIN?????????????
mpd
2013. január 08. 15:14 | Sorszám: 59
Miféle árverés...?
mpd
2013. január 08. 15:14 | Sorszám: 58
Helyesen: nyelvész-e vagy?
mpd
2013. január 08. 15:08 | Sorszám: 54
Vannak explicit és implicit állítások.
mpd
2013. január 08. 15:03 | Sorszám: 49
Osztán ha valaki németül, angolul, spanyolul meg oroszul beszél, az nem művelt?
mpd
2013. január 08. 14:52 | Sorszám: 47
Mondtam már, hogy objektíve a "jó" nem létezik. Minden, ami "jó", az valakinek jó, másvalaki(k)nek meg rossz.
A sör nekem jó, de a belefulladt légynek katasztrófa.
mpd
2013. január 08. 14:43 | Sorszám: 45
Két külön dolog a természetes szelekció meg az ivari szelekció.

Téma: Rohatt hideg van
mpd
2013. január 08. 14:26 | Sorszám: 2346
Apage havazás!!

Téma: KÖTELEZŐ LATIN?????????????
mpd
2013. január 08. 14:17 | Sorszám: 42
Sokat gondolkodtam, milyen lehetett a "mézsör"?

Téma: Rohatt hideg van
mpd
2013. január 08. 14:14 | Sorszám: 2343
Ide ne gyüjjön....

Téma: KÖTELEZŐ LATIN?????????????
mpd
2013. január 08. 13:56 | Sorszám: 38
De a szerzetesek evolúciósan stabil stratégiájának része a sör!!!

Téma: Védjük meg Bayer Zsoltot!
mpd
2013. január 08. 13:48 | Sorszám: 175
casus performanti!

Téma: KÖTELEZŐ LATIN?????????????
mpd
2013. január 08. 13:46 | Sorszám: 35
Bármelyik konkrét élőlény sikeres ősök utódja, és így ő maga is sikeresnek számít.
Úgy látom, Te a "jó" tulajdonságok alatt az "adaptív" tulajdonságokat érted.
mpd
2013. január 08. 13:44 | Sorszám: 34
Vagy, hogyaszongya: "sör".
mpd
2013. január 08. 13:41 | Sorszám: 32
Minek hamis elméletekkel tömni a fejüket?
Darwin elmélete ma már sokkal több, mint egy elmélet a sok közül. És, horribile dictu, ma már komoly emberek nem is kérdőjelezik meg, mert kinevettetik magukat.
mpd
2013. január 08. 13:40 | Sorszám: 30
Tényleg, mi?
Meg tudjuk magyarázni vagy csak dobálózunk vele?
mpd
2013. január 08. 13:38 | Sorszám: 28
A Kodolányi pl. indít továbbképzést pedagógusoknak, hogy erkölcstant taníthassanak.


Alapozó ismeretkörök: Etikatörténet Bevezetés a kereszténység erkölcsi tanításaiba Etikai érvelésmódok Emberi jogok, demokratikus értékek (legfontosabb nemzetközi egyezmények, nyilatkozatok mentén) Alkalmazott etika (üzleti etika, orvosi etika, pedagógiai etika) Az ember mint értékkövető lény

Törzstárgyakhoz kapcsolódó ismeretkörök: Az erkölcsi fejlődés lélektana (Piaget, Kohlberg, erkölcsi heteronómiától az autonómiáig) Jellemfejlesztés (értékátadás, magatartásformálás) Az etikatanítás módszertana (szövegelemzés, projektmunka, tankönyvek közötti eligazodás, tananyagok készítése, szerepjáték, vitavezetés, képek, filmek elemzése, kommunikatív és kooperatív technikák az oktatásban) Helyzetgyakorlatok (esetelemzések, játékok) Iskolai gyakorlat Alkalmazott etika: üzleti, orvosi, pedagógiai

mpd
2013. január 08. 13:34 | Sorszám: 25
miért is mentek ezrek a Szentföldre

Darwini szelekció. A fölös népesség eltávolítása, nehogy elkezdjenek lázadozni (mint ahogy persze mégiscsak elkezdtek).

mpd
2013. január 08. 13:33 | Sorszám: 23
Erkölcstan - az meg mi?
mpd
2013. január 08. 13:19 | Sorszám: 12
Én inkább a kötelező hittanon akadok ki.
Ha elkezdik a kisiskolásoknak az Ószövetséget, mind cihopata lesz nyolcadikra.

Téma: Védjük meg Bayer Zsoltot!
mpd
2013. január 08. 13:16 | Sorszám: 167
Mi volt az az időközben törölt harmadik pont?

Téma: Ökumené: ortodoxia vs. tolerancia
mpd
2013. január 08. 13:15 | Sorszám: 163
Meg, ugye, nem is LEHET, mert ott nem lehet eszet használni.

Téma: KÖTELEZŐ LATIN?????????????
mpd
2013. január 08. 12:41 | Sorszám: 3
Quae venit indigne poena, dolenda venit.

Téma: Ökumené: ortodoxia vs. tolerancia
mpd
2013. január 08. 12:30 | Sorszám: 161
Na és akkor ott mi lesz?

Téma: Bottal se piszkáld !
mpd
2013. január 08. 12:28 | Sorszám: 1521
Helyes, helyes. Tartsuk a három lépést.

Téma: Közérdekű kérdés: tényleg merev alkoholista Bayer Zsolt?
mpd
2013. január 08. 12:15 | Sorszám: 132
Most ezt vessük össze azzal a kijelentéssel, hogy EU-elnökségünk fél évének legjelentősebb eredménye a romastratégia elfogadtatása volt.

Én érzek itt némi inkoherenciát....


Téma: Nyelvédesanyánk.
mpd
2013. január 08. 12:10 | Sorszám: 1258
Aki meg tud tanulni arabul írni.... na az nekem a Csimborasszó.

Téma: Bottal se piszkáld !
mpd
2013. január 08. 12:07 | Sorszám: 1519
mpd
2013. január 08. 11:25 | Sorszám: 1515
Nana, ne bizalmaskoggyunk.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2013. január 08. 10:59 | Sorszám: 4301
Ez már másik téma. Taktika és stratégia.
Szerintem most elég lenne korrektnek lenni. Putyinnal szvsz lehet egyenesen beszélni.

Téma: Bottal se piszkáld !
mpd
2013. január 08. 10:57 | Sorszám: 1513
Aha!! A fúszgenger meg a sajt az drága, én meg csak kedves vagyok!?
Randa kirekesztés!!

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2013. január 08. 09:37 | Sorszám: 4299
Benne vagyok.
mpd
2013. január 08. 09:36 | Sorszám: 4298
(NA ez volt a bypass: a "Bad Gateway"

q.e.d., mi?
mpd
2013. január 08. 09:36 | Sorszám: 4297
Az AGRI miért lenne elterelés? Hisz onnan akarunk gázt venni! Nem olvastad a linket?
mpd
2013. január 08. 09:12 | Sorszám: 4295
Az AGRI miért lenne elterelés? Hisz onnan akarunk gázt venni! Nem olvastad a linket?
mpd
2013. január 08. 09:10 | Sorszám: 4293
Amíg ez csak lehetőség, nem érdekli őket.
Kapós a gáz, a friccek külön paktummal (nekik lehet? az nem gatyaletolás?) vezetéket építettek északon, most meg jön a Déli Áromlat..... Kína korlátlan mennyiséget vásárolna.
Persze, ha korrekt tárgyalásokon történik, bizonyosan engednek valamennyit. De ez a hozzáállás: harc lesz.... hát ezt nem kéne hivatalos állásponttá tenni, annyi bizonyos.
mpd
2013. január 08. 09:04 | Sorszám: 4290
Mindjárt meg is mondom: azért, mert:

1. a rendszerváltás szimbóluma lett a bős-nagymarosi balfaszkodás
2. az olajlobbi beint.

mpd
2013. január 08. 09:03 | Sorszám: 4289
Ez a beszéd. Semmi akadálya nincs annak, hogy pénzeket feccöljünk megújuló energia-kutatásokba.
De akkor miért nem csináljuk?

Téma: Bottal se piszkáld !
mpd
2013. január 08. 09:00 | Sorszám: 1509
Amúgy is annyira rámijesztett, jobb lesz kushadni....

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2013. január 08. 08:58 | Sorszám: 4287
Perszehogy nem kell megalázkodni. Csak fel kéne hagyni azzal, hogy a ruszkik ex-szatellitállamaiban rendre szembegyalogolunk velük. Egyrészt nulla közünk és beleugatási alapunk van bármely kaukázusi csetepatéhoz. Másrészt éppen ott toltuk le a gatyánkat, az azeri és grúz bandának, emiatt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Azerbajdzs%C3%A1n%E2%80%93Gr%C3%BAzia%E2%80%93Rom%C3%A1nia_f%C3%B6ldg%C3%A1zsz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3_rendszer

Az, hogy még az olájokat is belevettük, az különösen széles látókörre vall. Három rablóval Kft.-t alakítani, az általában jó perspektíva.

No, ehelyett kéne inkább Moszkvával haverkodnunk. Ez megalázó lenne? Nem hiszem. Legalábbis nem megalázóBB


Téma: Közérdekű kérdés: tényleg merev alkoholista Bayer Zsolt?
mpd
2013. január 08. 08:51 | Sorszám: 68
Ez kérlek családi örökség, a vakmerőség határait súroló bátorság!!! Bár megvallom, azért összeszorult kicsit a gyomrom, mikor ily merészen szólottam hozzád.

Ez az idézet meg tökéletes baromság, a bűnügyi statisztikákban nincs olyan rovat, hogy "az elkövető mely etnikumhoz tartozik?"


Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2013. január 08. 08:45 | Sorszám: 4284
Azt mondom, nem harcolni kell velük. Hanem partnerkedni. Ha beszüntetnénk az amúgy is tökéletesen kontraproduktív grúz-azeri-nyalizásunkat (az a hajó nemhogy megfeneklett, el sem indult a zátony felé), és kinyilvánítanánk, hogy inkább a ruszkik mellett tesszük le a garast, meg kötnénk néhány szimbolikus jelentőségű kulturális egyezményt, többre mennénk.
Még elgondolni is hajmeresztő, hogy a ruszkikkal küzdjünk. Megvonják a vállukat oszt másfele irányítják a gázt.

Téma: Közérdekű kérdés: tényleg merev alkoholista Bayer Zsolt?
mpd
2013. január 08. 08:32 | Sorszám: 66
EGYETLEN KÉSELÉS?
Neked elmentek otthonról Ede.
Tízezer késelés, húszezer nemi erőszak és milliónyi tulajdon elleni szbs., vétség valamint bűncselekmény az ilyen cikkek alapja.
Más kérdés, hogy újságban elég fura ilyeneket írni.
mpd
2013. január 08. 08:30 | Sorszám: 65
Ez mondjuk tőrőlmetszett eugenika. Az nem teljesen engedélyezett még....

Téma: Rezsiszámla csökkentés
mpd
2013. január 07. 15:30 | Sorszám: 60
Meg ne fullaggyatok!!
mpd
2013. január 07. 15:16 | Sorszám: 58
Na és a komfortérzés? Az smafu? Ménem raksz mingyán tüzet a konyhában egy liter tejavíznek?
Nyílt lángon főzni, micsoda provinciális módszer!!!
mpd
2013. január 07. 15:08 | Sorszám: 56
Én mágnessel járok edényt venni. Amékhez odaragad, az jó az indukciósra. Érdekes, hogy a teflonokat nem nagyon szereti.

Téma: NKSZM - Nemzeti Keresztény-Szociális Mozgalom
mpd
2013. január 07. 15:07 | Sorszám: 886
Ma hallottam a rádióba, hogy BCs valami szakimuki iskolát akar gründolni az adományokból a fattyacskáinak.
SZóval, van ottan gógyi. Viszont ha ennyire fölkapja a média, abbul baj szokott lenni. Nem akarok tippeket adni a szennymédiának, de úgyis tudjátok, hogy megy ez.
mpd
2013. január 07. 15:05 | Sorszám: 885
Legyen úgy!

Téma: A falvak népe Tesco-paraszttá lett
mpd
2013. január 07. 15:02 | Sorszám: 10
Az ideológiai hátterét nem ismerem, valahogy akkor az jól működött., persze a szocializmus szokásos trehány módján, és némi korrupcióval nyakonöntve.

Téma: NKSZM - Nemzeti Keresztény-Szociális Mozgalom
mpd
2013. január 07. 14:57 | Sorszám: 882
Tudod, mi jutott eszembe?
NAGYON féltem Böjte Csabát. Nem jó, ha valakiből sztárt csinálnak. Csak meg ne legyen a böjtje..... (bocs ez nem akarattal lett szójáték)

Téma: A falvak népe Tesco-paraszttá lett
mpd
2013. január 07. 14:55 | Sorszám: 8

Aaaaz mán igen!!!!

Téma: Rezsiszámla csökkentés
mpd
2013. január 07. 14:51 | Sorszám: 54
Van egy 9990 forintos indukciós főzőlapom, az csak teavíz forrralására van használva. Jobb a villanytűzhelynél is.

Téma: A falvak népe Tesco-paraszttá lett
mpd
2013. január 07. 14:45 | Sorszám: 6
Ez nem egyszerű kérdés.
Eladtuk azokat az iparágakat, amelyek felvásárolták a háztájiban termelt cuccokat.
Vetőmagot, élőmunka-igényes termékeket, csirkét-tojást-disznót. Egyszerűen nem veszi meg senki. nem kell.
Tojást még vesznek.... ha minden darab tojásra állatorvosi pecsétet üttetsz.
Agyrém.
Hazaárulás. EZ tényleg az.

Téma: Magyar identitás
mpd
2013. január 07. 14:19 | Sorszám: 2147
A KIZÁRÓLAG GENETIKAI-ANTROPOLÓGIAI-BIOLÓGIAI


Na ammeg mijjen? Az valami kiméra?


Téma: István Király, az Unióalapító
mpd
2013. január 07. 14:17 | Sorszám: 395
Sajnos, akkor automatikusan lesz Csák Máté is.

Téma: Xenofóbia?
mpd
2013. január 07. 14:16 | Sorszám: 10
Nahát. Úgyhogy, szóval na.
mpd
2013. január 07. 14:10 | Sorszám: 8
Mi is az akadálya, hogy a témáról beszéljünk?

Téma: A falvak népe Tesco-paraszttá lett
mpd
2013. január 07. 14:08 | Sorszám: 4
Akkor te vagy az első a világon, persze Gagarin mellett.
Háztájit látni, az olyan, mint "magánszektort" látni, vagy "bizalmat" hallani.

Téma: Rezsiszámla csökkentés
mpd
2013. január 07. 14:05 | Sorszám: 51
Az persze igaz, hogy a gáz minősége katasztrofális. De nem ám ott, ahol ruszki gáz jön, hanem ahol helyben bányásszák. Hétvégén MINDIG rosszabb a minőség, amíg gáztűzhelyem volt, jó korán kellett kelni, hogy a reggelihez tea legyen.
De elméletileg (mondom: ELMÉLETILEG) a fűtőértéken keresztül az ár követi a minőségváltozűást. (Ezt már nincs olyan kormánybizottság, aki ellenőrizni tudná, hacsak nem költöznek be a konyhámba. Mert papíron, gondolom, korrekt az elszámolás, a valóságban meg gyönyörű vörös meg sárga lánggal ég a gáz)

Téma: Mit eszünk ma ? 3.
mpd
2013. január 07. 12:18 | Sorszám: 94
Nem is csíkos, inkább pettyes:
mpd
2013. január 07. 12:17 | Sorszám: 93
mpd
2013. január 07. 12:14 | Sorszám: 92
Porzójául csupa idétlen fajtákat ajánlanak.
Nálam sok fajta van, nehéz megmondani, ki kit poroz, de talán a Jerseymac az ami hasonló időben virágzik. Vagy a Summerred. Ezek is finom nyári almák, bár nem magyarok. A Jerseymac nagyon szép liláspiros, a Summerred kicsit hengeres, színéből csíkos.
Persze, ha a szomszéd kertekben vannak almafák, alapozhatsz azokra is.
mpd
2013. január 07. 12:07 | Sorszám: 91
Kell hozzá porzó fajta.
Várj megnézem.
mpd
2013. január 07. 10:54 | Sorszám: 89
Ja értem már. "Fontos"
mpd
2013. január 07. 10:54 | Sorszám: 88
Mer? Én savanyú lennék?
mpd
2013. január 07. 10:51 | Sorszám: 86
Itt mintha lenne: http://kertvarazs-online.hu/kategoria/gyumolcsfak_alma/reszletek/nyari-fontos-gyn112
mpd
2013. január 07. 10:48 | Sorszám: 85
Nekem van belőle egy termő és két fiatal fám.
Nyári fontos a hivatalos neve, faiskolákban előfordul.
Tavaly egy (1) darab alma volt a fán, az is lepottyant időnap előtt.
Hanem 2011-ben..... nem akarok nagyot mondani, ezért csak egy mázsára (100 kilogramm) saccolom a termését. És nem volt ám savanyú, csak zölden. Ha engeded beérni, szép cirmos lesz és akkor már nyersen is kiváló ízű. Persze, évjárata válogatja. Pont ez a baja: szélsőségekre hajlamos.

Téma: Xenofóbia?
mpd
2013. január 07. 10:18 | Sorszám: 0
Ma reggel a Krónikában Zalaegerszeg polgármesterét kérdezgette a műsorvezető az új autóipari és gépipari klaszterről.
Feltette a kérdést, vajon nem járnak-e majd úgy, mint a Merdzsó Kecskeméten, hogyhát nem lesz megfelelő mennyiségű és képzettségű szakember?

(A polgármester válaszától kivert a víz. Megpróbálom szó szerint idézni, de aki nem hiszi, hallgassa vissza, úgy fél hét táján történt.)

- Nem lesz ilyen probléma - így a polgármester - mert az itteni emberek akarnak, szeretnek és tudnak dolgozni.


Téma: Dr. Hoffman Rózsa
mpd
2013. január 07. 10:13 | Sorszám: 120
Az nem is baj. De hátha az ország járna jól.....

Téma: Regisztráció
mpd
2013. január 04. 13:19 | Sorszám: 60
Ezt pofáztam én is. Ez a regisztráció sem nem sértő, sem nem diszkriminatív - egyszerűen csak FELESLEGES.
mpd
2013. január 04. 12:30 | Sorszám: 52
Idézet:
Az Alkotmánybíróság – az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatának figyelembevételével – megállapította, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok esetében a regisztrációs kötelezettség indokolatlanul korlátozza a választójogot, ezért alaptörvény-ellenes.

Az AB közleménye szerint a törvény a választójog gyakorlását egy többletfeltételtől, az előzetes választói feliratkozástól tette függővé, aminek elengedhetetlen az alkotmányosan igazolható volta. Az államnak az Ab szerint a rendelkezésére álló hatósági nyilvántartások alapján biztosítania kell, hogy az e nyilvántartásokban szereplő választók előzetes nyilvántartási kérelem nélkül is élhessenek a szavazati jogukkal.

Az AB arra is rámutatott, hogy az állami nyilvántartásokat a vizsgált törvény több helyen maga is úgy kezeli, mint amelyek a választók szükséges adatait hitelesen tartalmazzák, így alkalmasak a választások lebonyolítására.Téma: Orbán model lehet Európában
mpd
2013. január 04. 12:27 | Sorszám: 473
Nade akkor most van orvosképzés Norvégiában?
Vagy egyáltalán, bárhol a világon Mo.-on kívül?
mpd
2013. január 04. 11:53 | Sorszám: 468
Meg ez se? http://www.med.uio.no/english/

Érdekes. Miért is beszél marhaságot egy miniszterelnök?

mpd
2013. január 04. 11:51 | Sorszám: 467
Ez sincsen akkor? http://www.uib.no/mofa/en
mpd
2013. január 04. 11:46 | Sorszám: 466
Ez az, ami nincs?

Bergen University - Medical Graduates: 1,800
Oslo University - Medical Graduates: 2,000
Tromsö University - Medical Graduates: 1,200
NTNU University - Medical Campus Graduates: 1,100


Téma: Alföldi Róbert a Nemzeti élén...
mpd
2013. január 04. 11:37 | Sorszám: 24
Egyáltalán, hülyeség volt behívni a műsorba. Most aztán szíhattyák a fogukat.

Téma: Orbán model lehet Európában
mpd
2013. január 04. 11:27 | Sorszám: 459
A brunei szultán? A török miniszterelnök?
mpd
2013. január 04. 11:10 | Sorszám: 457
A japán miniszterelnök vajjon keresztény?
Vagy a kuvaiti emír?
mpd
2013. január 04. 11:09 | Sorszám: 456
Nafene. Kitört a világvége mégiscsak?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2013. január 04. 10:53 | Sorszám: 2354
Az a baj, hogy mi a vízilabdát nem sportnak, hanem magyar sorskérdésnek fogjuk fel.
Hülyeség.

Téma: Rossz filmek II.
mpd
2013. január 04. 10:45 | Sorszám: 174
Elkezdtem nézni a Fantom című új szuperakciófilmet.
Háztetőkön ugráló kölyökről derült ki, hogy ő nem is az, aki, hanem valami szuperman, egyből el is kezdte üldözni valami bűnbanda, aki az emberek agyi manipulálásával foglalkozott.
Érdekes, ha a főhős tetőkön rohangászik, akkor mindig van olyan bűnöző is, akit üldözhet a tetőkön. Pedig csak annyit kéne csinálnia a mafla latroknak, hogy lemennek a földszintre, oszt megmenekülnének a főhőstül.
Ja, a filmet az első negyedóra után sürgősen otthagytam.
mpd
2013. január 04. 10:43 | Sorszám: 173
Nadebizonyám!!!
Tán kifogytak a dobozokbul a rossz filmek?

Téma: Orbán model lehet Európában
mpd
2013. január 04. 10:32 | Sorszám: 451
""Lehetnek az ember életében fordulópontok.""

Ez igaz.

""Valóban nem feltétel a vallásosság a kormányzásban (pl. Horn se volt az, sőt - bérmálkozásai ellenére - Gyurcsány sem), de hasznos lehet.""

Hasznos lehet, de nem bizonyos, hogy hasznos.
Legyen valaki tisztességes oszt jónapot. A többi jön magától.

mpd
2013. január 04. 09:13 | Sorszám: 434
Szerintem ez a szokásos túlkompenzálás.
Annak idején, még más ideológiájú párt vezetőjeként ezt mondta. Most emiatt keresztényebb a keresztényeknél, keresztyénebb a keresztyéneknél.
Holott semmi szükség erre, egy nem-keresztény is remekül kormányozhat, nem feltétel a vallásosság szerintem.

Téma: Alföldi Róbert a Nemzeti élén...
mpd
2013. január 04. 09:09 | Sorszám: 18
Igaza van Öregem, az egész előadás elég gagyi volt.
mpd
2013. január 04. 08:32 | Sorszám: 16
Ez lenne Lucifer?

mpd
2013. január 04. 08:30 | Sorszám: 15
Hát én is láttam és hát nekem nem tetszett!
Egy nyavalygó, affektáló Lucifer, fujj.

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2013. január 04. 07:11 | Sorszám: 468
Ugyammá!!!! A részvétel a fontos. A versengés beteges izgalmat okoz.

Téma: Kampányhumor 2013
mpd
2013. január 03. 14:24 | Sorszám: 92
http://www.mavir.hu/documents/10258/107827/78_2012_NFM_rendelet.pdf/d6e48738-67b2-43b6-831b-0183e369a586
mpd
2013. január 03. 14:23 | Sorszám: 90
http://www.magyarkozlony.hu/keresesdatum
Dec. 22-én megjelent 178. sz. Közlönyben a 78/2012 NFM-rendelet.
mpd
2013. január 03. 14:03 | Sorszám: 85
Nem vicces ám ez!!!!!
Sokkal viccesebb százaléklábakat úgy összeadni, mint két sima számot.
Ha az egyik kezemről az ujjak 80%-a hiányzik, a másikról a 60%-a, akkor hány ujjam van összesen? Mínusz négy?
mpd
2013. január 03. 13:46 | Sorszám: 83
Hiéna ám a nénikéd, az a háromlábú sivatagi.
Neked elment a maradék eszed is.
Megint lógsz a gyöngyfűzés-foglalkozásról?!
mpd
2013. január 03. 12:27 | Sorszám: 79
És a villany még viszonylag egyszerű. A gáz a fogósabb. De mindegy is, akarja a fene ellenőrizni.
mpd
2013. január 03. 11:32 | Sorszám: 76
Kedves Barátom, tudod mit, inkább elhiszem Tulképpen így is indult a véleményem. Egyrészt egyszerűbb, másrészt ahogy mondják az előttem szólók, van miből csökkenteni.
Igazán az lenne a szép nap, amelyiken eltörlik a szolgáltatók Horngyula által biztosított garantált nyereségét. Az azóta is piszkálja a csőrömet.

Téma: GÁZÁREMELÉST!
mpd
2013. január 03. 11:27 | Sorszám: 5
Bármilyen gázáremelést támogatok, ha a fizetésem annál nagyobb százalékkal emelkedik!!!

Téma: Kampányhumor 2013
mpd
2013. január 03. 10:56 | Sorszám: 64
Nálunk mindent egyszer olvasnak le évente, és abból barkácsolnak átalányt, külön a nyári hónapokra, külön a téli hónapokra.
EGY adott számlán semmi se látszik. Változhat a fizetendő összeg azért, mert kazánt cseréltem, hőszigeteltem, az időjárás más, mint a viszonyítási hónapban volt, gáztűzhelyet villanyra cseréltem stb-stb.
Kategóriát léptem, emiatt változott az egységár.
Nem sorolom, ezer tényezője van.
Úgyhogy fölösleges kötözködni. Pláne, hogy elhiszem a jószándékot is, meg azt is, hogy akad majd legalább egy szakértő (és meg is kérdezik!!!!!), aki segít, hogy tényleg kijöjjön a 10%. Az se baj, ha Rogánnak is elmagyarázza
mpd
2013. január 03. 10:34 | Sorszám: 61
Mondtam már, én ELHISZEM, hogy lesz 10% csökkentés.
Csak azt nem tudom, hogyan tudnám leellenőrizni.
Ebbe kötött bele a Sali. Ő tudja, miért.
mpd
2013. január 03. 10:15 | Sorszám: 57
A villanyszámla alapján akár alaméniomot is önthet....
mpd
2013. január 03. 10:14 | Sorszám: 56
A gáz folyamatosan változó fűtőértékéről még nem is beszéltem, azt már úgyse érti egy Saláta.
mpd
2013. január 03. 10:12 | Sorszám: 54
Mért is kell hülyeségeket beszélned?
Éves leolvasás (májusban), előző év fogyasztása alapján kivetett átalány.
A tavaly januári számla az a 2010-2011 évi (májustól májusig) fogyasztás alapján lett kiszámolva, az idei januári a 2011-2012-es alapján. A tél se volt egyforma, az egyik évben ráadásul 3000 köbméter ALATT voltam, másik évben fölötte (más az egységár, jár/nemjár ártámogatás).
Ezek után GOTO Mea Culpa. Vagy, bánja fene, beszélj továbbra is hülyeségeket. Zümivel majd jól megérthetitek egymást.
mpd
2013. január 03. 10:08 | Sorszám: 53
De mostmár legalább tudom, kiről vette Matolcsy a "százezret lehet spórolni" példáját.....
mpd
2013. január 03. 10:07 | Sorszám: 52
600.000 forintos gázszámla....
Anyám pátyúgass!!!
Tiedé a Grassalkovich-kastély?
mpd
2013. január 03. 10:02 | Sorszám: 49
Kívánom Züminek, hogy a fizetését is így emeljék: az alapbérét emelik 1%-kal, a túlóradíját 29%-kal, a kiküldetési napidíjat 50%-kal.
Az ugye összesen 80% béremelés!!!

Téma: Orbán model lehet Európában
mpd
2013. január 03. 09:44 | Sorszám: 390
Negyed nyolckor? kora reggel?
Életművész.

Téma: Kampányhumor 2013
mpd
2013. január 03. 09:14 | Sorszám: 46
Az operettnáci segít, ahol tud.
mpd
2013. január 03. 08:23 | Sorszám: 44
Rávezető példa:

Ha valami kétféle összetevőből áll, és mindkét összetevő mennyiségét 50%-kal csökkentem, akkor

a, az egész mennyiség a felére csökken,
b, mivel 50%+50%=100%, az egész nullára csökken,
c, nem tudom, hülye vagyok hozzá

Esetedben a c, válasz a helyes.

mpd
2013. január 03. 08:20 | Sorszám: 43
Miféle hülyeség ez?!
Én nem vitatom, lehet, hogy a számlám majd tíz százalékkal csökken, egy hónapig legalábbis bízom benne (más kérdés, hogy ellenőrizni úgyse tudom, nincs két egyforma fogyasztású hónap).
De, hogy a 10% az nem úgy jön ki, ahogy itt írod, az a természettudomány jelenleg elfogadott törvényei alapján egészen biztos.

Ha valaminek két összetevője van, és az egyiket 8,4, a másikat 1,6%-kal csökkentem, akkor az összesített csökkenés a súlyozástól függően 1,6 és 8,4% közé fog esni. 10 nem lesz sose. Ez a villanyra vonatkozik. A gázárnál homályosabb a fogalmazás, azt először tisztázni kéne.
Már, ha így van, ahogy írtad.


Téma: FIDESZ KORMÁNY - 2/3-ad - HAJRÁ MAGYARORSZÁG !
mpd
2013. január 02. 13:53 | Sorszám: 163
Vagy az aranyifjú, drogos múltú szoknyabolond Klinton.

Téma: Közép-Európa
mpd
2013. január 02. 11:58 | Sorszám: 9
Nejem volt a nyáron kirándulni a Rzeczpospolitában. Ő is azt mondja, tiszta haváj, hozzánk képest.
Pedig én még emlékszem, hogy a nyolcvanas években konkrétan csak a feketepiacon lehetett normális kaját venni..... márkáért. Akkor hogy is van ez? Mikor kerültek elibénk? Vagy ők még nálunk is szeniálisabbak?

Téma: Rossz hírek
mpd
2013. január 02. 11:54 | Sorszám: 268
Jaaaaj.
Viszont, ha a "hiénasanda sajtó", meg a skandálók elkezdenék agyba-főbe dícsérni, akkor bezzeg azonnal le kéne mondania?
Ez egy agyrém. Ha a hiénasajtó azt mondja: hideg van, akkor azonnal trikóra-gatyára vetkőzöl, merthogy az úgyis hazudik?
Nem kéne a gondolkodás helyébe ilyen feltételes reflexeket iktatni.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2013. január 02. 11:43 | Sorszám: 427
Egykutya.

Téma: FIDESZ KORMÁNY - 2/3-ad - HAJRÁ MAGYARORSZÁG !
mpd
2013. január 02. 11:42 | Sorszám: 160
A brit hírszerzés is asztrológusokat bízott meg, hogy jósolják meg Hitler várható akcióit

Annak volt értelme, egyik asztrológus csaktán hasonló eredményekre jut, mint a másik.


Téma: Rossz hírek
mpd
2013. január 02. 11:36 | Sorszám: 265
A Magyar Nemzetnek adott interjújában Hoffmann Rózsa arról is beszélt, hogy az utóbbi hetekben őt ért durva támadások ellenére esze ágában sincs lemondani.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2013. január 02. 11:34 | Sorszám: 425
Affene, a busók is csörömpölnek, jó, tudom, az meg rác szokás.
Szeretném hinni, hogy az ősmagyarok értelmesebbek voltak ezeknél.

Téma: FIDESZ KORMÁNY - 2/3-ad - HAJRÁ MAGYARORSZÁG !
mpd
2013. január 02. 11:33 | Sorszám: 158
Az ilyen embereknek valami zárt intézményben lenne az igazi helye. Komoly országokat nem kéne rájuk bízni.

Téma: Közép-Európa
mpd
2013. január 02. 11:30 | Sorszám: 6
Nem nagyon értem, Szlovákia mitül friccebb, mint mondjuk a kimaradó Dánia.....

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2013. január 02. 11:27 | Sorszám: 422
Mit mondjak, az újévi rontásűző lármázás se egy nagy szellemi teljesítmény.....

Téma: FIDESZ KORMÁNY - 2/3-ad - HAJRÁ MAGYARORSZÁG !
mpd
2013. január 02. 11:25 | Sorszám: 156
Reagan kiváló példa. Soha nem hozott meg semilyen döntést az asztrológusának megkérdezése nélkül.
Ennél azért OV komolyabb ember

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2013. január 02. 10:10 | Sorszám: 416
Akárhogy is, ki nem állhatom. Pláne a tüzijátékot.
Az eszem megáll, már kezdik "néphagyomány"-ként előadni. Hogy zajogni kell, és akkor távoltartjuk a rosszat.
Na most, ha ennyire hülyék vagyunk, akkor meg is érdemeljük.
Előre félek, hogy a megkövezés is előkerül, mint régi néphagyomány.

Téma: FIDESZ KORMÁNY - 2/3-ad - HAJRÁ MAGYARORSZÁG !
mpd
2013. január 02. 10:01 | Sorszám: 154
Mikor is váltak ki a "libernyákok"? És meddig is volt OV a Liberális Internacionálé alelnöke?

Téma: Közép-Európa
mpd
2013. január 02. 10:00 | Sorszám: 2
De minek?

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2013. január 02. 09:34 | Sorszám: 414
Gőzöm nincs, mitől lett a Szilveszter (illetve az Újév) egyáltalán ünnep. Ha a téli napforduló lenne ünnep, még hagyján, lenne valami értelme. Vagy, február 28 (négyévente 29), annak is lenne értelme, vége a télnek, hallali.
De a tél közepét megünnepelni, annak mi a bánat értelme van?

Téma: BUÉK
mpd
2013. január 01. 16:27 | Sorszám: 88
Egy bajom van ezzel a Szilveszterrel!
Hogy télen van. Ez nagyon szar ügy.

Téma: Van-e mán csipp a kutyátokban?
mpd
2013. január 01. 14:54 | Sorszám: 25
Pont kaposvár külterületén él az az elvadult kutyafalka, amely már erősen szaporodik és embereket is megtámad.
Pár napja Miskolcról is ilyen kutyákról jött hír.
Ezeket vajon ki fogja csippezni?

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 28. 17:23 | Sorszám: 418
Bingó!
Ez nálunk is pont így van egy csomó adónem esetében.
Langyos vizet felesleges feltalálni.

Téma: Van-e mán csipp a kutyátokban?
mpd
2012. december 28. 11:52 | Sorszám: 6
Nyilván bele se gondoltál, mekkora zőccségeklet beszélsz. Aki meg akar szabadulni a kutyájától, az nem is rakat bele csippet. Ha mégis van a kutyában, akkor jól agyoncsapja oszt elássa. Sokkal jobb.
El ne higgyem már, hogy a gondos gazda ismérve a csippezés. Aki gondos gazda, az nem is hagyja elcsavarogni a kutyáját.
mpd
2012. december 28. 11:50 | Sorszám: 3
Zöldség barátom.
Ez nem más, mint egy uniós baromság, mint a disznók játékai, uborkagörbület, a tojóketrecekbe multimédia meg ilyemik.

Téma: Hova lett a flu?
mpd
2012. december 28. 11:47 | Sorszám: 76
Ezen az oldalon találtam valahol.... sok jó kép van. http://quicklol.com/funny-grand-theft-auto-images/

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 28. 11:46 | Sorszám: 395
Tisztára lesápadtam!!!!
MINDENKI JÓL JÁR????????????????
Hol élsz te eftássam?! az olyan megoldás, ahol MÁS IS jól jár, az ördögtől való, szóba se jöhet nálunk!!!
Sürgősen felejtsed el! ez nem fér bele az unortodoksziába.

Téma: Hova lett a flu?
mpd
2012. december 28. 11:43 | Sorszám: 75
Wales
mpd
2012. december 28. 11:39 | Sorszám: 74
Vigyázni kell, a birkák is terjeszthetnek valami vírust....

Téma: ünnepi készülődés
mpd
2012. december 28. 11:32 | Sorszám: 514
Jaja. A keresztény Istenről még rebesgetést se hallott ingyánokat is a hitetlenségük miatt mészároltuk annó. A természet se hallott még Istenről, hát úgy kell neki, teljes joggal pusztítjuk.

Téma: Van-e mán csipp a kutyátokban?
mpd
2012. december 28. 11:21 | Sorszám: 0
?

Téma: ünnepi készülődés
mpd
2012. december 28. 11:17 | Sorszám: 512
gazdálkodni = kizsákmányolni a természetet

Téma: Hova lett a flu?
mpd
2012. december 28. 11:16 | Sorszám: 71
Nono!

Téma: Sajtóper miatt előzetesbe helyezés karácsonykor
mpd
2012. december 28. 11:05 | Sorszám: 106
Gondolom, Panda valami ombuccmanhoz fordult, személyiségi jogai védelmében.....

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 28. 11:04 | Sorszám: 391
Nade akkor a visszaigényelt áfát szerepeltetned kéne az SZJA-bevallásodban!!!
mpd
2012. december 28. 11:03 | Sorszám: 390
Biztos tévedésből rossz módosító indítványnál nyomtak "igen"-t.

Téma: Minden, ami macska
mpd
2012. december 28. 10:56 | Sorszám: 1286
mpd
2012. december 28. 10:46 | Sorszám: 1285

Téma: Sajtóper miatt előzetesbe helyezés karácsonykor
mpd
2012. december 28. 10:42 | Sorszám: 104
Na! mi a baj?
mpd
2012. december 28. 10:42 | Sorszám: 103
Aztán meg:

[img]http://d1pax3e3t5tpyh.cloudfront.net/cdn/farfuture/k86kP9QJTJYCzlav_cO3iW-2q-ipN5XI5xjpELNAzIc/mtime:1351756314/sites/default/files/styles/main_image_857/public/panda-field-tr aining-wolong-1.jpg[/img]

mpd
2012. december 28. 10:37 | Sorszám: 102
mpd
2012. december 28. 10:35 | Sorszám: 101
Edd a rügyet, ne siránkozz!!
Ne szisszenj minden nódusznak!
És a Haza fényre derűl!
mpd
2012. december 28. 10:34 | Sorszám: 100
Nem tudom, nem is érdekel. Beleuntam a témába. De ha óhajtod, folytathatjuk....
De miért is fikatopik? kit fikáz?
Nem kéne minden falon Sátánt látni.
Lassan már mondjuk a rossz időjárásról se lehet topikot nyitni, mert azonnal megkapja az ember: mámegin a kormányt szidod!!!
mpd
2012. december 28. 10:23 | Sorszám: 97
Ne kötöszköggyél eftássam. Mars a bambuszligetbe, míg van!!!!


Téma: ünnepi készülődés
mpd
2012. december 28. 08:33 | Sorszám: 506
(Eleink se voltak normálisabbak, mint mi.....)
mpd
2012. december 28. 08:32 | Sorszám: 505
Ha a szarka fő tápláléka madárfióka lenne, már rég kihalt volna az összes kisebb madárfaj azokon a területeken, ahol szarkák élnek. Ha KIZÁRÓLAG madárfiókával táplálkozna, akkor persze ő maga előbb kihalna mint a zsákmányolt fajok.

Téma: 2010-2020: 1 millió új munkahely
mpd
2012. december 28. 08:26 | Sorszám: 556
A közmunka mióta munkahely?

Téma: Sajtóper miatt előzetesbe helyezés karácsonykor
mpd
2012. december 27. 15:53 | Sorszám: 82
Korrekt. Nincs is ezzel semmi baj. Ami szabályos és jogszerű, nem mindig értelmes és ésszerű, én csak ennek az elfogadását kérem.

Téma: "Magyarország megújul"
mpd
2012. december 27. 15:41 | Sorszám: 86
Csak hozzáteszem: még nem hallottam volna, hogy a görögök nagy számban halnának éhen, vagy fagynának meg.
Mint ahogy mi sem ehetjük meg a kiváló makrogazdasági mutatóinkat.
mpd
2012. december 27. 15:39 | Sorszám: 85
Ja. Nekem igazán azzal van bajom, hogy a kormányfő kiválóan beszél egyes dolgokról, az ember csettint a hallatán: ez az!!!!!
Aztán a gyakorlatban egészen más történik. Lásd oktatási reform, közigazgatási reform, munkahelyteremtés. Meg sok más még.

Téma: ünnepi készülődés
mpd
2012. december 27. 15:36 | Sorszám: 489
Igen kiváló szillogizmus!!!!
Maga egy retorikai géniusz.
mpd
2012. december 27. 13:39 | Sorszám: 475
Egyébként meg mi ez a zöldség itten a tápláléklánc csúcsáról? Az ember nem ragadozó, szögezzük le kiindulásnak.
mpd
2012. december 27. 13:38 | Sorszám: 474
az dicsőség, ha valaki betölti a teremtés rendjében (a táplálékláncban) neki kijelölt helyet.


Nafene. Tudja ezt a pulyka is?


Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 27. 12:25 | Sorszám: 2316
Maga nagyon dialektikus!!!

Téma: "Magyarország megújul"
mpd
2012. december 27. 12:23 | Sorszám: 83
Én is értem. És azt mondom: hát jó, ha már lenni kell betájoltaknak, inkább Te legyél, mint valami huló-féle megélhetési, vagy valami véresszájú.
De azt azért tudod ugye, hogy amit írtál, az egy gyönyörű tündérmese? Ezek a "az más", "ott más a helyzet", "azt nem lehet összehasonlítani", "nálunk az nem menne" típusú kijelentések bizonyíthatatlanok és abszolúte rugalmasan alkalmazhatók minden helyzetben.

Téma: Sajtóper miatt előzetesbe helyezés karácsonykor
mpd
2012. december 27. 12:17 | Sorszám: 62
Legyen önkényuralom.
mpd
2012. december 27. 11:49 | Sorszám: 58
Neked is minden jót Nemes Ellenfelem.

Most azonban nincs igazad: ez az ügy, úgy ahogy van, nevetséges és felesleges. Ugyan mit követhetett el ez az ember, hogy már 88 irat keletkezett az ügyében..... Úgy tűnik, ez az a fajta ügy, amit errefelé Mucsán "szarfűrészelés a porjáért" jelzővel illetnek. Gondolom, az ötvenes sorszámú ügyektől kezdve már a bíróság saját tekintélye védelmében kavarja a masszát.


Téma: "Magyarország megújul"
mpd
2012. december 27. 10:37 | Sorszám: 81
agy terem = egy terem
mpd
2012. december 27. 10:36 | Sorszám: 80
Nade magyar testvérem.
Nem lehetséges, hogy a jelenlegi világgazdaságban annyira beszűkült a mozgástér, hogy mindenki kényszerpályán mozog?
Ha egy kijárat van agy teremből, akkor vajon azt mondjuk-e, hogy mindenki követi az elsőt, lemásolva annak viselkedését; avagy azt mondjuk, hogy naná, hogy utána mennek, hisz csak arra lehet menni. És akkor az elsőnek pusztán annyi a kitüntetett szerepe, hogy vagy sürgős volt kimennie, vagy ő ült legközelebb a kijárathoz.
mpd
2012. december 27. 10:31 | Sorszám: 78
Bármi légyen is az, fokozott óvatosságot javallok.
A lelkesedés nehogy átcsapjon szervilizmusba.
A párthűség vallási bigottságba.
mpd
2012. december 27. 09:27 | Sorszám: 76
Eftássam, tudván tudod, milyen veszélyes bármiféle tudatmódosító szer túladagolása......
Majd, ha tiszta fejjel elolvasod a hozzászólásodat, nem győzöl restellkedni.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 27. 09:24 | Sorszám: 2314
Tuggya, Öregúr, egy nagyobbacska általános iskolában, ahol legalább 24 osztály van, és 18 osztálynak heti 3, 6 osztálynak heti 5 testnevelés órája van, könnyen kiszámítható, hogy ez 84 testnevelés óra. Egy hét, napi 6 órával számolva is csak 30. Ebből máris kitalálható, hogy nyáron az udvaron, télen a folyosón vagy az osztályban, ESETLEG jó idő esetén az udvaron lehet testnevelés órát tartani. A tornateremben - ld.még: gázszámla- nem is fenyeget annyira a megizzadás veszélye, hanem mikor ruhástul ugribugriznak az osztályban, vagy kimennek az udvarra hógolyózni kabátban, na akkor izzadnak meg a kis kenyérpusztítók.
Összevont órák is lehetségesek a tornateremben, dehát Hoffmann eftássnő ennek is jól keresztbetett: 2 db. harmincnál nagyobb létszámú osztály alaposan benépesíti azt a kicsi kis tornatermet.
mpd
2012. december 27. 08:42 | Sorszám: 2312
Hogyne vált volna be. Egyik lányom ötödikes és náluk pont be van vezetve. A testnevelés óráik általában reggel vannak, első órában. Az iskolában nincs zuhanyzó. Így egész nap, a hét minden napján, fáradtan és büdösen tanulnak.
Mi ez, ha nem csodálatos vívmány? Világraszóló siker?

Téma: Sajtóper miatt előzetesbe helyezés karácsonykor
mpd
2012. december 27. 08:35 | Sorszám: 43
Na lássuk csak, melyik rezsim alatt szokták elmegyógyintézetbe csukni az ellenzék hangadóit......
Megvan, Sztalin-Hruscsov-Brezsnyev idején.
Nem kéne ezt újra divatba hozni.
Az igazságszolgáltatás maradjon a jognál.
Viszont azt a bírót, aki előzetesbe helyezte ezt a gentlemant, beutalnám pár hónapra egy zárt intézetbe, csak hogy lásson valamit az életből. Utána majd nem küldene mindenkit elmeorvosi szakértői vizsgálatra, aki nem úgy gondolkodik, mint az átlag.

Téma: Gyors segítség kéne
mpd
2012. december 21. 11:27 | Sorszám: 83
Köszönet, és viszont kívánok minden jót Neked és a családnak.
mpd
2012. december 21. 10:54 | Sorszám: 79
Mindenképpen Barátom. Mindenképpen!!
Mi méricskéltük, és úgy döntöttünk, kétszer daráljuk: először a natúr alapanyagot, majd fűszerekkel együtt mégegyszer.
Hamarosan elveszítem a türelmemet és megkóstolom!!!
mpd
2012. december 21. 09:29 | Sorszám: 77
Még csak sütve ettem belőle! Úgy finom volt.

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. december 20. 11:14 | Sorszám: 5104
Semmi sör?
mpd
2012. december 20. 11:09 | Sorszám: 5103
Semmi sör?

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 20. 10:48 | Sorszám: 950
50 millió azért a fércmunkáért?!

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 20. 10:10 | Sorszám: 1002
Nem szeretem a HÖK-öket. Az iskolai kiszbizottságra emlékeztetnek.
mpd
2012. december 20. 10:09 | Sorszám: 1001
Persze, fene se kívánja őket vissza. De az se jó, ha velük ijesztgetik a szavazókat: vagy lehajoltok a szappanért, vagy visszajönnek Fletóék!!!
nem jönnek vissza, és ezt ők is tudják, csak éppen kapálóznak még. Velük ijesztgetni, az olyan, mint a padlón heverő tigrisbőrre mutogatni: nem féltek tőle?
mpd
2012. december 20. 09:47 | Sorszám: 995
Akkor ne nagyon varrjuk az egészet az általam amúgy igen kevéssé tisztelt HÖOK nyakába.
mpd
2012. december 20. 09:41 | Sorszám: 993
Csak félve kérdezem, nehogy hőbörgésnek nyilvánítsa valaki: nem lehetett volna még a kormánydöntés ELŐTT egyeztetni? Vagy, jó, ne egyeztessenek a diákokkal, egyeztessenek a tanárokkal! Vagy ha azokkal se lehet, legalább nem lett volna érdemes jobban ÁTGONDOLNI?
mpd
2012. december 20. 09:19 | Sorszám: 988
Mink itt Mucsán kullogunk az események után!!
Múlt héten még fellélegeztünk: végre!!!! önfenntartók lesznek a felsőoktatások!!! Most meg: plusz 24 milliárd..... de ennek is örülünk!!!
mpd
2012. december 20. 09:00 | Sorszám: 986
Engem piszkosul nem érdekel a HÖOK. Elmehetnek a vasporosba tőlem.
Itten az átgondolatlan, kapkodó kormányzati munkáról van szó, meg arról, ahogy a hívek milyen rugalmasan követik ezeket a hektikus kilengéseket! Egy szín hol fehér, hol fekete, de az biztos, hogy aki mást mond az szekértoló.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 20. 08:24 | Sorszám: 949
És télleg!!!!
nagy vagy, mint a hegy!
mpd
2012. december 20. 08:23 | Sorszám: 948
Nem csodálkozok. Bosszankodok.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 20. 08:15 | Sorszám: 982
Nos. Semmi kétségem afelől, hogy azok a kartácsok, akik lelkesen üdvözölték az államilag finanszírozott helyek csökkentését és az önfenntartó felsőoktatás irányába tett lépést (azaz a pénzkivonást), azok most ugyanolyan lelkesen hurráznak a finanszírozott helyek számának és a finanszírozás összegének visszaállítása kapcsán.

Akik viszont a kiszivárogtatott tervezetet (amit most szépen visszacsináltak) kritizálták, azok természetesen manifeszt hőbörgők. Igaz-e?


Téma: MAGYARORSZÁG VÉGNAPJAI?
mpd
2012. december 19. 13:28 | Sorszám: 152
Lehet, Ülló is föláldozta magát érettünk....
mpd
2012. december 19. 13:12 | Sorszám: 150
http://www.youtube.com/watch?v=O8ajBowIuqg

Téma: Templom.
mpd
2012. december 19. 12:46 | Sorszám: 954
Ja. Hari Seldon is tévedett néha.

Téma: Gáti-dosszié
mpd
2012. december 19. 12:26 | Sorszám: 37
Bokros Lajos? Minek a bánatnak a szakértője ő? A hülyeségnek?

Téma: Templom.
mpd
2012. december 19. 12:10 | Sorszám: 952
Inkább ne..... látjuk, hogy amiről gondoskodnak, annak annyi.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 19. 12:09 | Sorszám: 934
Bár sütne a Nap....hetek óta alig látni.

Téma: Templom.
mpd
2012. december 19. 10:56 | Sorszám: 950
Azé' van kormányunk, hogy ők gondolkodjanak a jövőről!

Téma: Területi közigazgatás
mpd
2012. december 19. 09:19 | Sorszám: 42
A régi járás se volt jó, mert abszolút párhuzamosan működött a település és a megye között, ugyanazokkal a feladatokkal. Mondjuk, a települések felett ellenőrzési joguk volt, de ahhoz elég lett volna a megye.
A mostani, új járási rendszer kicsit más, elméletileg nem lesz átfedés a település meg a járás feladatai között.

Mondom, elméletileg, mert már most kezdik alább adni....

mpd
2012. december 19. 09:16 | Sorszám: 41
Már most tudják. Legalábbis azoknak a nevét, akik NEM IS INDULNAK.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 19. 09:01 | Sorszám: 929
Arról nem is szólva, hogy az igazi vaDisznókat is inszinuálja ezzel!
Ej, ej, békétlenek ezek a protestáncsok.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 19. 08:56 | Sorszám: 4140
Ő nem "közönséges halandó". Most majd elválik, Dániel az-e.
mpd
2012. december 19. 08:33 | Sorszám: 4138
Nem érted? Ha van pénzed (vagy jövedelmed), fizetned KELL.
Nem piac ez, hogy válogatni lehessen meg alkudozni!
Mire ítélte a bíróság? PÉNZBÜNTETÉSRE.
Nem közmunkára.
mpd
2012. december 19. 08:29 | Sorszám: 4136
De mégis, mi az, hogy NEM FIZET?
Nem kívánságműsor ez, közönséges földi halandónak azonnal letiltást adnak ki a fizetésére, vagy inkasszót a bankszámlájára, nem válogathat!

Téma: Területi közigazgatás
mpd
2012. december 19. 07:09 | Sorszám: 38
Mi az, hogy "végre"?
Ki a fenének hiányzott?
Ha nem tudnád, mi végre jönnek létre a járások, olvasgasd Navracsics erről szóló nyilatkozatát a közelmúltból.
Fehéren-feketén kifejti, hogy a Parlamentből a létszámcsökkentés miatt kimaradó képviselőknek csinálják a hivatalvezetői állásokat, olyan fél- és egymillió közti fizetéssel.
Ha ennek örülsz, hát gratulálok, sokat értesz a mai magyar valóságból.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 18. 15:40 | Sorszám: 916
No, ez a te bajod. Szinte kiprovokálod, hogy az Ede-féle macsók rád szálljanak.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 18. 15:39 | Sorszám: 930
Lehet éppen. Nekem van már itt egy Magyar Ököl Pártja nevű alakulatom, igaz, most éppen inaktív, úgymond, underground mozgalom.

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 18. 14:57 | Sorszám: 216
Volt az Indexen egy Székkutas nevű nick. Rája emlékeztetsz.

Téma: A Fidesz és az őrjöngő ballib-csürhe
mpd
2012. december 18. 14:55 | Sorszám: 13
Bion-bion, a struktúra, az rendberakva az igazi. A mienkére mán nagyon ráfért egy kis rendberakás.

Téma: Mit ígérnek a vallások a "végidőkre", azaz napjainkra?
mpd
2012. december 18. 14:29 | Sorszám: 129
http://www.youtube.com/watch?v=UyRJzdKUho0

Téma: A Fidesz és az őrjöngő ballib-csürhe
mpd
2012. december 18. 14:25 | Sorszám: 7
Ez van kérlek. Rendberakta. Oszt jónapot.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 18. 14:17 | Sorszám: 914
Borítékoltam volna, hogy ezt fogod csinálni.
Olyan kiszámítható vagy mint egy elsőfokú egyenlet.
Sajna, irányítható is. Most éppen rossz ember kezében vannak a marionett-zsinórok, a jelek szerint.
mpd
2012. december 18. 14:16 | Sorszám: 913
Ezt nem értem. Hogyan lehet többet inni, mint kéne?

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 18. 13:31 | Sorszám: 206
Megint valami, amiben egyetértünk.
Két nap alatt a második!!!
This is the beginning of a beautiful friendship??

Téma: Liberális kulturális terrorfsták
mpd
2012. december 18. 13:00 | Sorszám: 84
Akkor István (Vajk) magával az Úrral fog mindenféle perverziókat űzni. Kiváló előadás lesz. Kíváncsi vagyok, az Úr férfi lesz-e avagy nő.....

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 18. 12:31 | Sorszám: 920
Jó-jó, valaha a Fidesz is fiatal demokratákat jelentett...

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 18. 12:27 | Sorszám: 909
Na mondom ugye. Még neki áll föllebb. Bár ideges lehet, mert csak minden második betűt ír le.....

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 18. 12:15 | Sorszám: 2291
Hát gondolom, meghatotta, hogy ünnepelték! Pont ezt mondom.

Téma: Liberális kulturális terrorfsták
mpd
2012. december 18. 12:13 | Sorszám: 80
Broáf!
Eszek baszki, délben nem kéne ilyesmit....

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 18. 12:09 | Sorszám: 908
De az az anyázás.... amiatt ki kéne vágni végleg.

Téma: Jó hírek
mpd
2012. december 18. 10:44 | Sorszám: 1277
Jó. Szóval az az egy volt neki.
Csudálatos, kolosszális elme lehetett.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 18. 10:38 | Sorszám: 904
Ede már nem először IRL-ezik.

Téma: Jó hírek
mpd
2012. december 18. 10:34 | Sorszám: 1275
Na bravó. Ez aztán valami.
mpd
2012. december 18. 10:33 | Sorszám: 1274
Legyél már eszednél. A hetvenes évekbeli jólét, miként a jelenlegi nyomor is rendszer- és kormányfüggetlen. Egyszerűen akkor még emberibb volt a társadalom, ma meg iszonyat sivár, elidegenedett, antiszolidáris és embertelen.
Mondom, ez rendszer- és kormányfüggetlen volt akkor is, és az most is.
mpd
2012. december 18. 10:26 | Sorszám: 1273
Legyél már eszednél. A hetvenes évekbeli jólét, miként a jelenlegi nyomor is rendszer- és kormányfüggetlen. Egyszerűen akkor még emberibb volt a társadalom, ma meg iszonyat sivár, elidegenedett, antiszolidáris és embertelen.
Mondom, ez rendszer- és kormányfüggetlen volt akkor is, és az most is.
mpd
2012. december 18. 10:23 | Sorszám: 1271
Önkéntes rendőrök.... na az a legszemetebb emberfajta volt. Volt velük konfliktusom, rohaggyon meg, amék még él.
mpd
2012. december 18. 10:19 | Sorszám: 1270
Te nagyon buta vagy. Összekevered csermaneket a hetvenes évek általános európai jólétével. Mi köze volt ahhoz a vén baromnak? Semmi. Ha rajta múlt volna, minden nemzeti vagyont átjátszott volna brezsnyevéknek. Ha kérték volna, a Hősök terén nyalja ki bármelyik orosz kiskatona seggét.
nem volt egy önálló gondolata.
Megjárta Rákosi börtönét, megalázkodott, majd kieresztették, és ugyanott folytatta.
Buta, agyatlan, tisztességtelen seggfej volt, semmi egyéb.

Téma: Csönd
mpd
2012. december 17. 15:31 | Sorszám: 55
Csak két esetben: veres ugyebár a kutya f....a és a pávián s....e.
mpd
2012. december 17. 15:18 | Sorszám: 53
Akkor ez nem analóg a vörös-veres viszonylattal?
mpd
2012. december 17. 15:02 | Sorszám: 51
http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E
mpd
2012. december 17. 14:40 | Sorszám: 49
Te meg Gyengy.

Téma: Jó hírek
mpd
2012. december 17. 14:23 | Sorszám: 1255
"Persze nem biztos, hogy igazad van!"

Ez biztos?

mpd
2012. december 17. 14:22 | Sorszám: 1254
Kádárról beszélni egyrészt elmekórtani téma, másrészt büntetőjogi.

Téma: A XX. század sorsfordító magyarjai
mpd
2012. december 17. 14:18 | Sorszám: 66
És Bartók?
Na neeeeeeeeeee.....
mpd
2012. december 17. 14:11 | Sorszám: 64
Hol van Neumann János?

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 17. 13:00 | Sorszám: 850
Illetménykiegészítés
234. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságánál, a Közbeszerzési Hatóságnál és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál az illetménykiegészítés mértéke a
felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.
(2) Az Országgyűlés Hivatalánál, a Köztársasági Elnöki Hivatalnál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában, az Állami Számvevőszéknél, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 80%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 35%-a.

A bértáblához képest ezen vezetői pótlékok nemtommelyikét kaphatják.

Egy föllelt pályázat annyit tartalmaz, hogy besorolása osztályvezető, illetmény a bértábla és az egyéb - belső!!! - szabályzatok alapján.

mpd
2012. december 17. 12:47 | Sorszám: 845
Ilyen információk kerengenek a neten. Igazak vagy nem, nem tudom. Ezt a Hír24-en találtam:

Lebanov Józsefet, az albertirsai Fidesz elnökét nevezték ki a nagykőrösi tankerület igazgatójává. Pécsett a polgármester testvére kapta a megbízást, Nagykanizsán a polgármester korábbi titkárnője.

mpd
2012. december 17. 12:43 | Sorszám: 842
Azért egy érdemi vizsgálatot megérne az ügy. Tankerületek valóban léteznek, vezetőik csakugyan vannak. És gondolom, nem minimálbéren fognak tengődni.
Tehát: mi az igazság, lássuk.
mpd
2012. december 17. 12:34 | Sorszám: 834
Bocsika, nem gond, ha valaki a témához szól hozzá?

Ezt pl. hogyan értsem?

Idézet:
A kormány a tanulmányi költségek teljes állami fedezetéért itthoni munkavállalást vár el.

Ha valaki egy multicégnél dolgozik, az jó, ha egy magyar cég külföldi telephelyén, az meg nem?
Vagy hogy van ez?


Téma: Jó hírek
mpd
2012. december 17. 12:31 | Sorszám: 1249
Nem muszáj kompromittálnod magad a kedvemért....
mpd
2012. december 17. 12:15 | Sorszám: 1247
Bahhhh. Kádár egy undorító seggfej volt, legalább ebben értsünk mán egyet eftássak.

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 17. 12:03 | Sorszám: 140
Regnum és Gallicoop felvágottakat vettem, Orsi baromfimájast meg Somogyi Házikolbászt!

Téma: Csönd
mpd
2012. december 17. 10:35 | Sorszám: 45
A kazánszerelőm is ezt kérdezte: mit csinálok a világvége után?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 17. 10:32 | Sorszám: 2288
A norvégok nem hitték volna. Hát most elhitték. Na bumm, igazán tragikus, tízévente elveszíteni egy döntőt.

A magyar kapitányt figyeltem, a mikor megnyertük a bronzmeccset, a lefújás után hűvös, visszafogott északi úriemberhez méltón mosolygott egy kicsit, majd nagyon meglepődött, mikor a csapat segítői (két fickó, tán az orvosi stáb?) a nyakába ugrottak és ölelgették. Próbálta higgadtan a lehető legkevesebb érzelmi vihar nélkül elviselni, de aztán jöttek a játékosok és a levegőbe dobálás...... és nem volt mese, át kellett vennie az ünneplős hangulatot
Remélem, sok ilyenben lesz még része és majdcsak megszokja.....


Téma: A fideszes köztévé éppúgy hazudik mint régen a szoci
mpd
2012. december 17. 09:29 | Sorszám: 13
Aha.
Ez a "volt egy diák aki azt mondta nekem", ez annyira szép. És hiteles.

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 17. 09:15 | Sorszám: 133
Bakondi György újabb feladatot kapott: koordinálja a téli időszak társadalmi problémáival kapcsolatos feladatokat.
mpd
2012. december 17. 09:13 | Sorszám: 132
Majd ott jön egy negyedik verzió.
mpd
2012. december 17. 08:49 | Sorszám: 126
Akkó'meg mit hiperaktívkodol?! Neszívassámá'.
mpd
2012. december 17. 08:14 | Sorszám: 117
Ez meg az eleje. A kettő közt van néminemű különbség.


Több mint a negyedére csökken az államilag támogatott egyetemi és főiskolai férőhelyek száma

Szerdai ülésén elfogadta a kormány az államilag finanszírozott felsőoktatási keretszámok drasztikus csökkentését, melynek tervezete kedden szivárgott ki - tudta meg az Origó egy kormányzati forrásból. Ez azt jelenti, hogy a jelenleginek alig több mint a negyedére csökken azon egyetemi és főiskolai férőhelyeknek a száma, amelyek után nem kell fizetni.
Giró-Szász András kormányszóvivő a lap kérdésére annyit mondott, hogy valóban született döntés a kormányülésen, a témában csütörtök délelőtt tartanak sajtótájékoztatót.
A kedden kiszivárgott tervezetben az állt, hogy a mostani 38 ezerről 10 480-ra csökkenne az államilag támogatott felsőoktatási helyek száma 2013-ban. Pár héttel korábban még arról volt szó, hogy 30 ezer ember tanulmányait fizeti az állam a felsőoktatásban. 46 330-an részösztöndíjas felsőoktatási szakképzésben (ők a képzés árának felét fizetik), alapképzésben és osztatlan képzésben kezdhetnék meg tanulmányaikat. Mesterképzésen 16 ezren, doktori képzésben 1300-an tanulhatnának.

További részletek: http://kuruc.info/r/2/105028/#ixzz2FI77PL00

mpd
2012. december 17. 08:12 | Sorszám: 116
Ez a vége:
http://www.miniszterelnok.hu/cikk/ingyenesnek_kell_maradnia_a_felsooktatasnak_bizonyos_pontszam_felett
mpd
2012. december 17. 08:07 | Sorszám: 113
Ebben az ügyben minden a virtuális térben zajlik. Nyugi, a kormány zseniálisan kezeli a problémát (kezeli: előidézi, tagadja majd megszünteti.)

Emlékszel a napkitöréses katasztrófafilmre? Hogyan is menekült meg a Föld?
Úgy, hogy kiderült, a hülye tudós rosszul számolt! Ezt a napkitörés is tudomásul vette, és megszűnt.
Na ez történik most felsőoktatás-ügyben.


Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. december 17. 08:04 | Sorszám: 3761
Úgy érti, föloltottam-e a villanyt?

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 17. 08:01 | Sorszám: 111
Egy saját maguk által gerjesztett problémát oldott meg.
Némi veszteséggel, mondjuk 2-300000 szavazat elveszítése árán. Hát nem zseniális?
Lásd még: gödörásás és betemetés. Közben meg nő az entrópia.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. december 17. 07:24 | Sorszám: 3758
Ki az a Ruperi?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 17. 07:15 | Sorszám: 2282
nem mintha Montenegro nem érdemelte volna meg a címet

Lehet, hogy megérdemelte, de sohasem fogom megérteni, hogy a délszlávok miért csinálnak háborút a sportból. Nézem a norvég (magyar, dán, orosz, német) játékosokat, góllövés után ÖRÜLNEK a gólnak, mosolyognak. Ugyanilyen helyzetben a szerbek-crnagorácok kidagadt torokkal, vörös fejjel, kimeredő szemmel torkuk szakadtából ordítanak. Ha kés lenne náluk meccs közben, hát nem haboznának használni.
Ez a Montenegró..... mindenkit megfélemlítenek a meccs elején, és végig ütnek, bodicsekkelnek, rángatnak.
El kéne nekik magyarázni, hogy ez sport, nem a kilencvenes évek eleji háború folytatása.

mpd
2012. december 17. 07:10 | Sorszám: 2281
Összességében szerintem van kire építkezni.

Na. Ebben bízok én is.

mpd
2012. december 17. 07:09 | Sorszám: 2280
Nem kenyerem a sajtot védeni, de szerintem így értette:
A végén PEDIG püntették őket.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 16. 21:16 | Sorszám: 787
Ecséd neked a Bodri kutya.

Téma: Jó hírek
mpd
2012. december 16. 21:08 | Sorszám: 1227
De. EZ jó hír. Nem is annyira a rezsiköltségek csökkenése miatt, bár az az évi 20-30 ezer is jó, ha megmarad.
Az a legjobb benne, hogy már le mernek mondani ennek áfájáról. Mintha ez annak a jele lenne, hogy csökken a szorítás.

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 16. 20:55 | Sorszám: 86
Mindenki meghibbant itt?!
Hovatovább beletörődjünk, hogy minden fontos kérdésben ez a kapkodósdi tohuvabohu lesz a döntés folyamata?
mpd
2012. december 16. 20:51 | Sorszám: 85
Ha jobb, mint a nemmagyar, akkor veszek is. De ha drágább és szarabb, akkor nem. Nem engedhetem meg magamnak.
mpd
2012. december 16. 16:47 | Sorszám: 54
Terelsz. A témához szólj inkább. Szerinted ez a jó módszer? Mégcsak ki se fizetődik, egy ilyen húzd meg-ereszd meg minden alkalommal mínusz néhány százalék. Akit az első verzió szarul érint, kiábrándul. Aki az első verzió nyertese lett volna, a második verziótól ábrándul ki.

Ha nem haragszol, én Magyarországnak drukkolok, nem a Fidesznek. Ez a különbség kettőnk között.


Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 16. 16:40 | Sorszám: 2271
Na most tegye föl a kezét, aki azt állítja, hogy fejben rendben vagyunk.... a norvégok ellen 23 eladott labda.....
És a végén öröm!
Elképesztő, de igaz: 50%-os teljesítménnyel lettünk bronzérmesek!!! Ez azért rohatt nagy mázli.
Na mindegy, megnyertük azt a két meccset, amivel a Kisantantot aláztuk le. Nekem ez bőven elég!
Ennek az egésznek annyi értelme volt dióhéjban, hogy az olimpiai résztvevők által lelazsált EB-n észrevétlenül kiharcoltuk a VB-indulás jogát. Most lesz két évünk csapatot építeni. Két új szélső, egy új beállós, és hát kéne legalább EGY stabil kapus. A hisztis Tomorinak kéne egy alternatíva (a norvégok ellen egy egész félidőt végigduzzogott a pályán), hogy rá legyen kényszerítve az összeszedettségre. Rédei jó, Triscsuk jó lesz.

Téma: Döntéshozatal Orbán-módra: 20 perc romkocsmai merengés után teljes újratervezés
mpd
2012. december 16. 16:35 | Sorszám: 51
Ugyan ne röhögtess már, minek védeni az abszolúte védhetetlent..... csak magadat is kinevetteted.
mpd
2012. december 16. 16:35 | Sorszám: 50
Nevetséges az ilyen kormányzás.
Az alattvalóknak persze inkább őrjítő: percenként változhat a szélirány.

Téma: Rohatt hideg van
mpd
2012. december 15. 09:48 | Sorszám: 2276
vagy mi még pár milliárddal többen, vagy ők.

Úgy értendő: vagy ők EGYÁLTALÁN. Azaz,ha még több embert akarunk, nem lesz vaddisznó.

mpd
2012. december 15. 09:47 | Sorszám: 2275
Ezen már túlmentünk. Itt már a kérdés úgy merül fel, hogy:
vagy mi még pár milliárddal többen, vagy ők.
Hétmilliárd ember mellett nem férnek el a medvék, a vaddisznók, csak és kizárólag rezervátumokban.

Táplálkozási konkurrensek.

mpd
2012. december 15. 09:44 | Sorszám: 2274
Oroszlánnal táplálkozó ragadozóból egész Afrika nem tartana el egy tucatnál többet. Ezért aztán ilyen ragadozó nincs is

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 15. 09:39 | Sorszám: 657
Kuss a neved rudi!!!
Örülj hogy megtűrünk itt, úgyhogy húzd meg magad!

Téma: Miért nem jó (rossz!) a FIDESZ/KDNP kommunikácioja ?
mpd
2012. december 14. 12:24 | Sorszám: 93
Hihi, asszem igaza van Karana eftássnak. Az úr nem modorosságból szúrta oda ezt a "nézd"-et, hanem konkrétan megmutatta neki a jövőt. Mint amikor rámutatsz valami fontosra: nézd mekkora kutya szalad ott az úton!

Téma: Bottal se piszkáld !
mpd
2012. december 14. 12:14 | Sorszám: 1485
Életvidám csávó. Most mit búslakodjon?

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 14. 12:05 | Sorszám: 590
Azokból, amit köré bástyáztak a kartácsok, lehet, hogy nem. De azok nem is lényegesek. Melyik lap mit ír, melyik diákvezérnek milyen kocsija van - ki nem sz..ja le?
Lényeg, hogy a képzési struktúra nem változik, a szakok megmaradnak, a kreditrendszer megmarad, továbbra is lehet lébecolni, azaz, semmiféle valós probléma nem oldódik meg.
Ez tény.
mpd
2012. december 14. 11:15 | Sorszám: 581
Fórumtársak!
A HÖK vezetők személyisége, vagyoni helyzete, pártkötődése egy dolog.
A reformnak nevezett pénzelvonás a felsőoktatásból pedig egy másik dolog.
A HÖK pocskondiázása, korruptságának leleplezése még nem elégséges érv a "reform" igazolására.
Csak úgy szólok.
mpd
2012. december 14. 08:02 | Sorszám: 536
Nabakker. Jó, azt megértem. De, hogy ott miért kell a maszterra újra felvételizni, na, azt nem. Ha az alapképzésre alkalmas volt, és még három évet tanult hozzá, csaktán nem lett alkalmatlan időközben.....
Mondjuk, amputálhatták a fél karját ( )
mpd
2012. december 14. 07:50 | Sorszám: 534
Nemán, az én csemetém az alapképzésre is felvételizett!
mpd
2012. december 14. 07:34 | Sorszám: 532
No, mostanra már ki-ki megrághatta a dolgot.

Nézzünk egy konkrét példát.
Adott egy, a bolonyai alapképzést végző hallgató.
Már létében cáfolja azt a marhaságot, hogy a jelenlegi egyetemistákat nem érinti az intézkedés, ugyanis az alapképzés után a maszterra újra kell felvételizni. Nem tudom, mindenhol így van-e, de amit én látok, ott igen.
Tegyük fel, a jelentkezés idejére végleg eldőlnek a dolgok, leosztják a kvótákat, emberünk februárban tudni fogja, hova jelentkezhet.
Tegyük föl, fel is veszik.
Szeptembertől tehát meg tanulni, és a szüleinek (vagy más eltartójának) ez havi 80-100 ezer forintba kerül havonta. Igen, az ingyenes oktatás.
Na most, ha tandíjas helyre veszik föl, ehhez jön még havi 30-60 ezer forint.
Ha két szülővel rendelkezik, egyikük keresete rámegy.
Vegyen föl diákhitelt. Jó. Ő két vagy három évre veszi föl, aki most érettségizik, öt vagy hat évre.
Az összesen, csak a tandíjat nézve egymillió (hárommillió) forint.
2%-os kamatra csak a törlesztés kezdetéig 26% (37%) a növekmény, plusz az alacsony törlesztőrészlet miatt (fizu 4%-a), ezt kvázi egész életében fizetheti, ha nem lesz belőle politikus, mert azok jobban keresnek.
Ezen felül, gondolt már arra valaki, hogy ha nyakamban egy diákhitel, egyetlen bank se ad nekem pl. lakáshitelt?
Ugye nem?


Téma: Mit ígérnek a vallások a "végidőkre", azaz napjainkra?
mpd
2012. december 14. 07:13 | Sorszám: 87
Na, hun vót mostanába' öreg?

Téma: SZÖRÉNYI
mpd
2012. december 13. 11:26 | Sorszám: 2
Úgy látom, igaza lesz Edének.
Egy szűk kör kivételével itt már mindenki ellenség. Kommancs, libsi, operettnáci, manifeszt, ruszkibérenc stb-stb.
Elég szomorú összemosni becsületes operettnácikat holmi nyavalyás libsikkel, komancsokkal!!!!

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 13. 11:24 | Sorszám: 2462
Brrr, nem szeretnék ott elveszni. Egyáltalán, ott élni. Azért az túl természetközeli nekem.

Téma: MAGYARORSZÁG VÉGNAPJAI?
mpd
2012. december 13. 11:14 | Sorszám: 20
Jó, legyen nagystílű. De tolvaj.
Nincs egy őszinte mondata, és a legnagyobb baja, hogy látszik a pofáján a hazugság. Úgymond, puha az orra.
mpd
2012. december 13. 11:07 | Sorszám: 16
Bajnai egy kisstílű tolvaj. Érted? TOLVAJ. Ha mégoly tehetséges lenne is, de persze nem az, alkalmatlan lenne bármiféle közhivatal viselésére.
mpd
2012. december 13. 11:05 | Sorszám: 15
Igazaid vannak. Gyönyörű tájak, iszonyú nyomorral.
Pécsen állítólag 20.000 egyetemista van, meg sokezer oktató, egyetemi személyzet stb.
Ennek leépítése katasztrófa lesz.
De a város jól kistafírozta magát az uniós fővárosi projektből, bírja egy darabig.
Ellenben, ahogy írod, a térség, az már félig meg van halva.
Arrafelé nincs SEMMI, csak a reménytelen nihill.
mpd
2012. december 13. 11:00 | Sorszám: 11
Már itt is....... bocsi,.
mpd
2012. december 13. 10:59 | Sorszám: 10
Na tessék.... most kezdtelek megvédeni. Mért kell ilyen hülyeségekkel elkomolytalanítani a témát?

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 13. 10:55 | Sorszám: 2460
Vigyázz ezekkel a metaforákkal, mer' a magamfajta nyers mucsai parasztgyerekek nemigen értik az ijjent!

Téma: MAGYARORSZÁG VÉGNAPJAI?
mpd
2012. december 13. 10:53 | Sorszám: 6
Nem látom, hogy Ede Bajnait emlegette volna megváltóként....
mpd
2012. december 13. 10:52 | Sorszám: 5
Autópályák..... nemrég mentem Pécsre. Bátaszéktől délre az egész autópálya tökéletesen üres. Az alagutakban megy a szellőzés, világítás, tip-top minden, csak épp forgalom nincs fikarcnyi se.
Hány egyetemi férőhelyet lehetett volna abból finanszírozni? Ötvenezret, százkilencven éven keresztül.
mpd
2012. december 13. 10:18 | Sorszám: 1
Tulajdonképpen igazad van. Az ember sokszor csodálkozik: hogyhogy ez a kupleráj még működik? Minden kavarás, rombolás ellenére.
A tehetetlenség viszi szvsz az országot.
De, hogy milyen irányba.......

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 13. 09:34 | Sorszám: 447
McCarthy szenátor visítozna örömében, ha kicsit megszuttyogtathatná az európai vezetőket
mpd
2012. december 13. 09:33 | Sorszám: 446
Azért utálnak bennünket teljesen jogosan, mert nem vagyunk képesek elszámolni a múlttal. És emiatt abszolút jogos a gyanakvás: nem a komenizmusban gyökeredzik-e némelyik politikusunk, nem emiatt születnek-e bizonyos döntések....

Emellett jogtalanul is utálnak minket, ez főleg a jelenlegi európai elit mienkhez hasonlóan sötét múltja miatt van. Maóisták, anarchisták, trockisták valamint STASI-ügynökök viszik a prímet Európában.


Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 13. 08:26 | Sorszám: 891
Ahogy kiképző őrmesterem mondta volna: pofa súlyba!
Ne szaporítsad a bajt.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 13. 08:25 | Sorszám: 2457
Az utolsó jó hír, amit ember kapott, és nem másik ember balszerencséjéről szólt, kb. így nézett ki:
- Gyerekek, itt a domb túloldalán egy mammut törött lábbal vergődik!
mpd
2012. december 13. 08:21 | Sorszám: 2456
Nade innentől két szemem rajtatok, nehogy szidni merészeljétek a Teszkót!!!!

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 13. 07:30 | Sorszám: 2256
De vajon elég jók-e? A németek elleni meccsből úgy látszik, leszállóban vannak.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 13. 07:29 | Sorszám: 2454
Biztos. Bill Gates behódol a fideszkormánynak. Nagyon hihető.
Ma reggel hallom, hogy további cégekkel fognak még stratégiai megállapodást kötni. A felsorolásból a Tesco-Globál ütötte meg a fülemet.....

Téma: ünnepi készülődés
mpd
2012. december 12. 15:06 | Sorszám: 364
Nem klopfolóval szokták pépesre verni?

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. december 12. 14:58 | Sorszám: 3752
...pódium

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 12. 12:28 | Sorszám: 2442

Osztán a tisztesség, a böcsület?! Az smafu?!!!??

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 12. 12:27 | Sorszám: 2254
Még a franciák is lehetnek amott másodikok! Ehhez le kell győzniük a szerbeket. Bár, a dánok....... nemtom, kivel játszanak. Ők is lehetnek még továbbjutók.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 12. 12:15 | Sorszám: 2440
Nem akartam mondani, az ember ne hőbörögjön folyton, még ha manifeszt is.
De bebetonozni ezt a fost, mégha mikró is...... ez is egy kisebb hazaárulás.
mpd
2012. december 12. 12:11 | Sorszám: 2438
Én támogatom ezt a dugódíjat. Sőt, külön butapest-adót vezetnék be minden fővárosi lakos terhére.

Téma: ünnepi készülődés
mpd
2012. december 12. 11:00 | Sorszám: 358
Nade várj csak. Hogy csinálod a tatárbifszteket? és miből?
Hátha kedvet kapok elkészíteni.
mpd
2012. december 12. 10:59 | Sorszám: 357
Egyszerű ételek...... azé' elmennék hozzátok kosztosnak.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 12. 09:10 | Sorszám: 368
A vak is láttya!
mpd
2012. december 12. 08:32 | Sorszám: 366
Hogy a hallgatóknak megváltozzon a tanuláshoz, a felelősséghez, az országhoz való viszonya.

Utóbbi az rögtön megváltozott, abban nincsen hiba.


Téma: Dr. Hoffman Rózsa
mpd
2012. december 12. 07:54 | Sorszám: 97
Munkapárt?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 12. 07:20 | Sorszám: 2252
A szerbek vagy a dánok se könnyebbek, más okok miatt. Mindegy is, innentől jutalomjáték, elvárások nélkül.
mpd
2012. december 12. 07:19 | Sorszám: 2251
Guráááááá!!!
Feltámadtak a szélsőink, bár azért egy-egy félidőt villogtak csak, de mán az is valami.
Óriási köszönet ezért a meccsért! Ha tizenhatodikként végzünk, de a rómaiakat megverjük, én már akkor is elégedett lettem volna. A Kárpátok majmait így lealázni, csodálatos élmény volt!
Igazából azon kell elgondolkodni, hogy a következő meccsen a Tomorira épülő, elég egysíkú játékunkat erőltetjük-e, avagy ezt a tegnapi, többpólusú kreatív stílust. Esetleg ötvözni is lehetne, na az lenne az igazi.
Szerintem a spanyolok megverik Montenégust.

Téma: Autózás
mpd
2012. december 11. 15:38 | Sorszám: 9
Ez igaz. De a mobilozás is, a követés is kisebb kockázat alacsonyabb sebességnél.
mpd
2012. december 11. 15:33 | Sorszám: 7
Na meggyüttél mán, Főszáguldozó eftáss!!!!
Egy ember élete is sok az autó-divat oltárán. Nemhogy 16.
Persze, neked mondjam....bocsi.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 11. 14:47 | Sorszám: 3964
Szerintem Mú kontinenssel vannak valami összefüggésben....

Téma: Autózás
mpd
2012. december 11. 14:46 | Sorszám: 4
Ugyan Testvér. Ha közlekedsaz, tudod: MINDENKI gyorsabban megy a szabályosnál.
mpd
2012. december 11. 14:45 | Sorszám: 3
Nana!!!
Miért nem lehet max. 130 km/órával járó kocsikat árulni? Lehetne az nagy teljesítményű, csak a váltóját kéne úgy megcsinálni, hogy ennél ne forogjon gyorsabban.
Mi értelme 250 kilométeres óránkénti végsebességű kocsikat árulni? Életveszély mind egy szálig.
Cserében a fogyasztást lehetne csökkenteni, plusz a kényelmet és biztonságot javítani.
Nem az eszelős száguldozókhoz kéne igazítani az autógyártást.
Nem érné meg évi többszáz ember életének megóvása (Mo.-on)? Ráadásul fele ártatlanul, vétlenül hal meg.
mpd
2012. december 11. 14:33 | Sorszám: 0
Aszongya a statisztika, a közúti balesetek negyede a gyorshajtásra vezethető vissza.
No akkor, várom, hogy egy tökös ügyvéd beperelje az autógyártókat.
Kimutatható ugyanis, hogy évente X ember hal meg azért, mert a közlekedési szabályoknak NEM MEGFELELŐ autókat gyártanak, azok veszélyesek az emberekre.
A dohánygyárakat már megszívatták hasonló alapon.
Fegyvert se adunk mindenki kezébe, mondván: nem muszáj azzal lőni....

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 11. 13:05 | Sorszám: 291
az [b]állam továbbra is mindent fizet[(b].Mondom: mindent.


Úgy van, tehát az összes büfé-ruhatár szakot is.
Akkor hol itt a szerkezeti átalakítás?
Megmondom: sehol, ez kizárólag egy kis többletbevétel érdekében történt.

mpd
2012. december 11. 12:39 | Sorszám: 280
(275)
mpd
2012. december 11. 12:14 | Sorszám: 275
Beszéljünk kicsit a lényegről. Amennyire én látom, a sokak által méltán ostorozott büfé-ruhatár szakok ezzel az intézkedéssel nem szűnnek meg, csak fizetőssé válnak, ráadásul a kedvező diákhitel segítségével gyakorlatilag ugyanannyian el is végezhetik!

Akkor most mutasson rá valaki, hol vannak itt szakmai indokok? Struktúraváltás?

mpd
2012. december 11. 12:10 | Sorszám: 274
Úgy ám, hogy elég!
Aztán, ha úgy dönt, hogy nem vesz fel diákhitelt, elmegy az érettségijével..... na hova is? segíts mán! hol kap azzal állást?
Igaz, négy évet elkúrt az életéből, mert 3 év 10 hónapig azt hitte, majd megy továbbtanulni, dehát mondd már! ahol fát vágnak ott hullik a favágó.

Téma: Kinek fáj a gázárcsökkentés?
mpd
2012. december 11. 12:05 | Sorszám: 91
Ja télleg.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 11. 11:26 | Sorszám: 270
"nem volt ildomos" a jelentkezés előtt két hónappal tkp. bezárni az egyetemek kapuit a fiatalok előtt

Eeeegen. Ez különösen idióta dolog. Az ember már csak csodálkozik: hogyhogy nem januárban született meg a döntés? A papírforma az lett volna.
Két hónap még egy alkotmányhoz is elég.


Téma: Kinek fáj a gázárcsökkentés?
mpd
2012. december 11. 11:18 | Sorszám: 89
Na álljunk csak meg. Nem Rogán haknizott együtt Bajnaival és Mesterházyval csak a minap?
Hátrább az agarakkal eftássaim.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 11. 10:10 | Sorszám: 2405
Bocsika, csak ma szavaznak. De ezek már tegnap kiszivárogtak.
mpd
2012. december 11. 10:08 | Sorszám: 2404
Meg kéne nézni az elfogadott költségvetést a hozsannázás előtt. Mintha az inflációs előrejelzést felfelé, a gazdasági növekedést lefelé tornászták volna....

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. december 11. 09:47 | Sorszám: 3746
Aha. Éngemet meg Bem apónak hínak.
mpd
2012. december 11. 09:44 | Sorszám: 3744
A brokkolihiány miatt?

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 11. 09:43 | Sorszám: 246
Azér nem kéne ilyen brutálisan kegyetlennek lenned.....

Téma: ARISZTOKRÁCIA
mpd
2012. december 11. 09:33 | Sorszám: 3
Frászt. Miért akarunk megint feudalizmust? nem elég a jótékony kapitalista etalonja, Demján papa?
Igenis tessünk a skandináv modell felé menni. Miért legyenek akkora társadalmi különbségek, mint mondjuk Vak Béla idején?

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 11. 09:30 | Sorszám: 243
Perszehogy nem. Minden a legnagyobb rendben van, minden tiltakozás csak komcsi vagy operettnáci ármány.
üdv: Pangloss mester
mpd
2012. december 11. 08:46 | Sorszám: 239
Aha. Csakhogy a városi sutyerákok majd ELVESZIK a paraszttól a megtermelt kaját oszt jónapot.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. december 11. 07:26 | Sorszám: 3742
Mégpedig?

Téma: Ángyán ügy
mpd
2012. december 11. 07:11 | Sorszám: 1099
Te most ezt komolyan mondtad? Mert akkor sürgősen pszichiátriai ellátásra van szükséged.
Nem kevesebbet állítasz, mint hogy a (most éppen) fideszes zugügyvéd tisztességesebb, mint a nemfideszes zugügyvéd.
Nooormális?!

Téma: ARISZTOKRÁCIA
mpd
2012. december 11. 07:09 | Sorszám: 1
Lószart. Sehogyan se.

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 11. 07:08 | Sorszám: 951
Na átlapoztam. És nem találtam benne. Tudod, mi jutott eszembe? Van egy valóságalapú novellája, ami arról szól, hogy valami kutatóintézetbe kerül persze fogolyként, és ott a cellájukban sok nagyon értelmes ember (fizikusok) gyűlik össze. Na, mintha ott fejtegetné az egyik ezt a kommunista-kérdést.
Azaz, Sz.is csak idézi az illetőt.

De az is lehet, Máraitól van az idézet, vagy Csőrcsilltől. Sokan mondhatták volna.


Téma: Kinek fáj a gázárcsökkentés?
mpd
2012. december 10. 15:27 | Sorszám: 56
Platán. De vastagabb volt, mint én, a törzse. Gondolom, a számos platánerdő egyikéből vágták

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 10. 15:24 | Sorszám: 134
Seggberúgni a lusta férgeket. Megemelni az UV díját. Lemorzsolódást gerjeszteni, szívatni őket, mint Gödöllőn a gépészeket a rajzokkal. Aki csak hesszelni akar, hamar elmenne a kedve oszt lelépne.
Magyarul: KÖVETELNI a diákoktól.
Ez nem kerül semmibe. Csak az idióta kreditrendszert kéne eltörölni a Föld színéről.

De a főiskolákból nem engedek. Azok nagyon fontosak lennének. Sok-sok gyakorlati képzéssel.

Ez akár kompromisszum is lehetne nem? Egy átmeneti forma, nem egyetem de több, mint az éreccségi.


Téma: Kinek fáj a gázárcsökkentés?
mpd
2012. december 10. 15:20 | Sorszám: 51
Jóvanna!!!
A Teszkó parkolójában olcsóbban is kapok fát, tölgyet, bükköt.....originált erdélyi fa.
Akkor hidaltam le, mikor az egyik szomszédom nál egy nagy bazi pótkocsiról jómegjelenésű emberek pakoltak lefelé......sose találnád ki, PLATÁNFÁT!!!!
Na, az tuti legális vágás lehetett
mpd
2012. december 10. 14:47 | Sorszám: 46
http://www.tuzelocentrum.hu/

Lustábbak kedvéért:

AKÁC 15.500 Ft/m3

Kályhakész, hasgatott száraz tüzifa 1x1x1 m


Hosszúság: 25-28 cm
Húr és élméret: 15cm
Nedvességtartalom: 15-20%
1 ömlesztett köbméter kb 5,0 - 5,3 mázsa frissvágásu fának felel meg.

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.


Ebbion 3000Ft/métermázsa


Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 10. 14:45 | Sorszám: 945
Na mindegy, megnézem. De miért is ilyen fontos ez? Lehet, hogy Cézár se mondta soha, hogy "a kocka el van palántálva", de neki tulajdonítják oszt jónapot.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 10. 14:40 | Sorszám: 131
Nade már ne is haragudj, de ha ezt a lébecolást meg lehet csinálni, akkor talán mégiscsak van a rendszerben is valami probléma.....
Nem a diákok hibája, hogy meghirdetnek egész légiónyi létszámmal andragógiai képzést, anélkül, hogy bárki is sejtené, mire jó ez az egész. A diák csak kihasználja a helyzetet.

Téma: zene,zene,zene
mpd
2012. december 10. 14:16 | Sorszám: 2838
http://www.youtube.com/watch?v=Tow0lLfUg5E

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 10. 14:11 | Sorszám: 129
Az bizony nagyon is elképzelhető, hogy ez a helyzet.
Node, vajon az a jó megoldás, hogyha nem megfelelő az oktatás színvonala, akkor szüntessük meg?
Én nem hiszem.
Az, hogy fizetőssé teszik, nem old meg semmit.
Ki kéne dobni a szemétbe - ahová való - a bolonyai rémálmot, visszahozni a főiskolákat kőkemény gyakorlati képzéssel.
De többféle út is ígérkezne biztosan, erről a mostaniról viszont egyetlen dolog rí le, de az nagyon: pénzt kell elvonni, mindenhonnan, az ésszerűtlenségig erőltetett adósságtörlesztésre.

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 10. 14:04 | Sorszám: 943
Dehát én emléxek rája.
mpd
2012. december 10. 13:57 | Sorszám: 941
http://www.youtube.com/watch?v=6FgKMhgZ6N8

Téma: Csönd
mpd
2012. december 10. 13:41 | Sorszám: 42
Direkt kerestem egy kevésbé tragikus strófát!

Nade várj csak:

Békesség szeretet advent
Kimondták ránk az áment
Bankok kaszinók biznisz
Piszkos kezekre friss víz

Áldozat oltár és jászol
Halottat haldokló gyászol
Prófétán jelvény a sebhely
Foglyot a föld
Mint pénzt a persely

Békesség szeretet advent
Kimondták ránk az áment
Golgota kereszt és gyarmat
Késpengén vérünk a harmat


Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 10. 13:36 | Sorszám: 126
Vagy betájolt.

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 10. 13:16 | Sorszám: 939
Föllapozom a kedvedért. Ha még olvasható. A Végh Antal kalózkiadása, valami förtelmes budipapírra nyomva, ami két hónap után szépen besárgult....

Téma: GÁZÁR
mpd
2012. december 10. 12:23 | Sorszám: 50
Az csak a mi érdekünkben történt!

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 10. 12:15 | Sorszám: 935
Nincs rá bizonyítték? Há' el köll olvasni a Gulág szigeccsoportot, ott van benne.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 10. 12:08 | Sorszám: 2245
Ménem Vérten vagy Kovacsicz helyett?
Higgyem el, hogy ők majd följavulnak?
mpd
2012. december 10. 11:34 | Sorszám: 2240
Mongyuk a kézilabdában allergiásak a reklamálásra. Abban a szituban ráadásul igaza se volt. Mindegy, jobb ez így, mintha elborult fejjel sérülést okozott volna valakinek, amit aztán bánhatott volna...
mpd
2012. december 10. 11:32 | Sorszám: 2238

Tök jó!
mpd
2012. december 10. 11:28 | Sorszám: 2236
Tomorit kár volt visszaküldeni a pályára. Nem hibáztatom, emberek vagyunk, eldőlt benne a bornyú, de az edzőnek kellett volna előrelátóbbnak lenni.
Na mindegy, Klivinyi úgyis jó formát mutat, majd az olájok ellen megmutathattya legalább.
Csak könyörgöm Jézus sebeire, ne Vérten és Kovacsicz kezdjen a széleken.....
mpd
2012. december 10. 11:26 | Sorszám: 2235
Gondolkodjunk már reálisan, a nagycsapatoknak az idén az olimpia volt a fő verseny.

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. december 10. 11:08 | Sorszám: 5030
nem rossz, nem rossz.....

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 10. 11:05 | Sorszám: 932
A panelprolikra gondolsz?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 10. 10:58 | Sorszám: 2232
Most mit izmozol?! Tán kézizik a jányod?
Elkerültük a jobb csapatokat már a csoportban is (a spanyolok vagy nem vették komolyan, vagy generációváltás lesz), a középdöntőben is (nincs skandináv a csoportban).

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 10. 10:33 | Sorszám: 929
Kommunista......nincs itt már kommunista. A maffia rendszersemleges.

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. december 10. 10:25 | Sorszám: 5027
Gourmand Feinschmeckerek!!
Kaptam két, olyan szűk kilós csukát.
Karácsonyra kéne valami jó recept. Mindenképp sütni akarom, lehetőleg egyben (illetve kettőben, mert kettő van).
Fokhagyma, füstölt szalonna....
??

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 10. 09:32 | Sorszám: 3939

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 10. 09:31 | Sorszám: 926
Igen, nagyon köszi, hogy leleplezted ezt az operettnáci ármányt!!!

Téma: Csönd
mpd
2012. december 10. 07:53 | Sorszám: 40
Ünnepi áhitat hoz fényt a szemekbe
Zörget zsebekben téli diót –
Nem alázat, csak hű szeretet
Ünnep szava szól értetek most –

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 10. 07:15 | Sorszám: 2227
Szélsők és beállós nélkül nem lehet játszani.
Emellett a kapusaink is gyengébbek voltak eddig minden ellenfelünk kapusainál.
Lássuk be: ez a csapat ugyan be fog férni a hatba, de egyszerűen nem elég jó.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 07. 20:35 | Sorszám: 3866
Elegem van ebből az egészből. Ezek a hihetetlen nagytudású zseniális politikusok csak és kizárólag lopással, hazudozással, plágiummal tudnak érvényesülni?
Menjen az összes a vasporos picsába.
Tökmindegy, mi volt szabályos, mi nem, a vak is látja, hogy derogált ennek is önállóan összedobni egy dolgozatot, holott nyilván képes lett volna rá, ha nagyon megerőlteti magát. De neeeeem, már csak elvből sem volt hajlandó rá.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 07. 20:28 | Sorszám: 864
Köszönöm szépen.

Téma: Technikai
mpd
2012. december 07. 12:23 | Sorszám: 571
12:43

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 07. 12:16 | Sorszám: 3840
""Vitézy apjának első felesége Sipos Katalin. Akinek testvére, Sipos Erzsébet történetesen Orbán Viktor anyukája.""

Az csak véletlen egybeesés.


Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. december 07. 11:17 | Sorszám: 863
Root, kérlek, a Kossuth című rovatot zárold. Ha indokolni kell, legyen, mondjuk családi okokból.

Téma: Kossuth
mpd
2012. december 07. 10:28 | Sorszám: 8
Root, megkérhetnélek, hogy zárd le ezt a topicot?
Valahogy ebből is az jött ki, hogy Vona hazudik, mindig is hazudott. Ezen a nyomon nem akarom folytatni.
mpd
2012. december 07. 08:24 | Sorszám: 6
(pontosítok, viszahallgatás után: ......vagy amit Mohácsi jogvédő hölgy elmond)
mpd
2012. december 07. 08:18 | Sorszám: 5
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-12-07

Elindítani a 180 percet (06.00), és 6.38 körül kezdődik.

mpd
2012. december 07. 08:14 | Sorszám: 4
Megvan! Kocsis Éva!
mpd
2012. december 07. 07:53 | Sorszám: 3
Vona egy reagálása, nem szó szerint: na most tisztázni kéne, mi is az én véleményem, amit én mondok, vagy amit ön elmond?
mpd
2012. december 07. 07:52 | Sorszám: 2
Nem találom, ki volt ma reggel a műsorvezető......
mpd
2012. december 07. 07:23 | Sorszám: 0
Mármint a rádió.
Ma az affektálva beszélő műsorvezetőnő Vonát kérdezgette.
Direkt nem mondtam interjút, merthogy EZT nem lehet interjúnak nevezni.
Kérdezett valamit, a válasz közben közbevágott, egész más témát vetve közbe. Aztán elmondta Vona helyett a választ, persze a saját prekoncepciója szerint.
Egyáltalán, olyan hangot és stílust engedett meg magának egy, a Parlamentbe demokratikusan bejuttatott párt elnökével szemben, ami példátlan. Ha, na nem OV-ral szemben, de mondjuk Mesterházival szemben ilyen hangot használ, már ma tele lenne minden sajtótermék a felháborodott vinnyogással.
De Vona az ugye más elbánást érdemel, lehet vele fölényeskedni, utálkozni, lehurrogni, szót beléfojtani, félremagyarázni.
Hát így működik nálunk a demokrácia.
Civilizáltabb helyen ez után a műsor után tíz perce lett volna a ribancnak összepakolni és eltakarodni a közmédiából! Nálunk ellenben, lefogadom, többen gratulálnak is neki, jól helyretette ezt a fasisztát.
Meg is keresem, ki volt ez a repedtsarkú idióta.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. december 06. 15:01 | Sorszám: 261
Ebben igazad is van.
mpd
2012. december 06. 14:32 | Sorszám: 258
Akkor végülis kinek ártott Gyöngyösi felszólalása?
Az E-seknek a jelek szerint.
Akkor meg miért is kell hisztizni?

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 06. 14:30 | Sorszám: 3013
Örülhettek azok a nyavalyás eretnekek, hogy máglyára nem küldték őket.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 06. 14:29 | Sorszám: 39
Ne viccelj. Hisz olvashatod a kartácsok beírásaiban, hogy ez nem leépítés, hanem igenis minőséget javító intézkedés, és maguknak az egyetemistáknak a javát szolgálja.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 06. 14:14 | Sorszám: 3011
Tartok tőle, hogy a testvériség alatt nem ugyanazt értették a Dantonék, mint Te. Ahogy te érted (keresztény testvériség), úgy persze igen, az télleg.

A szabadság.... a keresztény egyházak sose buzdítottak felkelésre, forradalomra mondjuk a királyságok korában.
Adjuk meg a császárnak, ami a császáré.


Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 06. 14:04 | Sorszám: 2352
Őszintén megmondva, én félek az akkora vizektől, mint a Duna. Valami fóbia ez. Egyszer, a gyerekek kedvéért, oda-vissza kompoztunk Kalocsánál. A folyó közepén rámjött a pánik, kis híján beugrottam a vízbe, hogy meneküljek - pedig pont a víztől rettegtem.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 06. 14:01 | Sorszám: 35
Dehogy nézek.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 06. 13:45 | Sorszám: 2350
Jaj, hogyan lehetne már megfontolandó, amikor egy radikálmanifeszt javasolja?! Több pártszerűséget, ha kérhetem!!! Ha csak úgy elfogadod, akkor min fogunk vitázni?, kérdem én!

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 06. 13:43 | Sorszám: 32
Akkor nem is értem!! Hát pont ezt akarjuk elérni, hogy legyen elegendő szakimuki! Akkor itt a Kánaán! Nem is kell hozzá semmit csinálni. (Persze akkor nem lehet pénzt költeni)
mpd
2012. december 06. 13:37 | Sorszám: 30
Nem, de kíváncsi lennék rá. Éppen erről vitázok a barátaimmal.
mpd
2012. december 06. 13:36 | Sorszám: 29
Zöldség. Pénzelvonás ez, semmi más. Megszorítás, ami ugye nincsen is.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 06. 12:59 | Sorszám: 3825

Ebben a kérdésben Te messziről jött ember vagy. Itt délkeleten tudjuk, amit tudunk. Itt zajlott minden. Ismerősök, rokonok, kollégák csinálták/üldözték.
mpd
2012. december 06. 12:32 | Sorszám: 3821
Olajvitézekről beszélsz? Jól meggondoltad? Tudok egy minisztert.....

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 06. 12:30 | Sorszám: 2348
Azé' mondom. A környezetvédelemnek is segítenének vele.
mpd
2012. december 06. 12:20 | Sorszám: 2346
No!! Ez mán valami!
Ezzel párhuzamosan jövedéki termékké tenném a tüzifát. Akkor az állam bevétele se csökkenne, plusz a bűnözés határára szorítanák vissza a fával fűtést.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 06. 12:12 | Sorszám: 3814
De valljuk meg, rém fantáziaszegény ez még rémhírnek is.
mpd
2012. december 06. 12:09 | Sorszám: 3812
Sosem értettem, ugyan mit akarhat nálunk a KGB. Némi aránytévesztésre vall őket látni hazai események mögött.
mpd
2012. december 06. 11:39 | Sorszám: 3806
Vitassam? Minek? Ha így lenne, nem veszítettek volna két választást is. Vagy vitatod?
mpd
2012. december 06. 11:18 | Sorszám: 3801
Ál-szakmai hadova, szubjektív következtetések inkoherencs összedobálása. Bizonyíték szokás szerint nuku, ex cathedra kijelentések helyettesítik.

Téma: A FIDESZ ÉS TANDÍJ
mpd
2012. december 06. 11:09 | Sorszám: 2
Ez van! Az élet nem habostorta.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 06. 10:56 | Sorszám: 3799
Nem. Télleg nem biztos.
De ne is legyél betájolt, azt javaslom. Előbb-utóbb csalódik az ember.
mpd
2012. december 06. 10:28 | Sorszám: 3797
Ízlelgetem ezt az igazság-kérdést. Úgy gondolom, elég kicsi a valószínűsége, hogy egy újságból tudjuk meg az élet nagy igazságait.
Az újságíró birtokában lenne az igazságnak? Hát, hadd kételkedjek ebben. Ő írja a cikkeket, mert ezért fizetik, de, hogy ennek köze lenne az igazsághoz? Mi szól emellett? Nem lehet, hogy csak az éppen aktuális véleményét írja le? ami adott esetben változhat is?
mpd
2012. december 06. 10:24 | Sorszám: 3796
Nem szeretem ezt az ürgét. Akármit ír. A szélkakas hozzá képest egy betonszarkofágba temetett piramis.
Aszondom, sose bízz az ilyenekben.
Az igazság.... nagy szavak ezek. Már Pilátus is elgondolkodott rajta. Amúgy meg Gyöngyösi se érdekel jobban, mint a harangöntés.
mpd
2012. december 06. 10:14 | Sorszám: 3794
Most muszáj volt ezt betenni?!
Kis híján elolvastam ennek a nímandnak egy cikkét! Ffffűű, meleg helyzet volt.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. december 06. 09:51 | Sorszám: 252
Miket ki nem talál mán......
mpd
2012. december 06. 09:24 | Sorszám: 249
Jobban szeretem, ha náciznak, fasisztáznak vagy manifeszteznek. Kérem, ne egyénieskedjen.
mpd
2012. december 06. 08:55 | Sorszám: 247
Zöldség Öregem.
Ez semmi más, mint annak a kifejtése, hogy az ember kapott egy lehetőséget arra, hogy felülemelkedjen a természeti folyamatokon. Hogy elnyomja az állatvilágból örökölt ösztöneit, törekvéseit, eredendő önzőségét. Hogy valóban ember legyen.
Kérdezze csak meg RK kartácsot, nem ugyanezt forszírozza-e ő is?

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 06. 08:04 | Sorszám: 3000
Nem, barátom. A szabadság sohasem volt az egyház fő eszméje, a testvériség az neszesemmi-fogdmegjól, az egyenlőség gondolata meg megintcsak távol áll tőlük.
Ezek afféle utópista eszmények.

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2012. december 06. 07:19 | Sorszám: 439


Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. december 05. 15:29 | Sorszám: 3734
Most nem akarok a "hülyeközönség" szerepében tetszelegni, de muszáj ezeknek mindig drámai tartalmúaknak lenni? Kis filozofikus (zen szellemiséghez hasonló) ábrándok, elmélkedések nem jáccanak? Nem, nem ingyombingyom, deszépazélet-szerűségekre gondolok, hanem csak hogy ne lenne nemzethalál, rögvalóság-tragédia meg effélék mindég.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 05. 15:25 | Sorszám: 2183
Feladom. Kérek engedéjt.
mpd
2012. december 05. 14:26 | Sorszám: 2181
Nem mondom, hogy nincsenek kivételek. Másfelől az iskolai végzettség nem feltétlenül meghatározó, de miért is kell ezt magyaráznom....
Megfogalmazom újra: buta játékos manapság már nem lesz világklasszis.
mpd
2012. december 05. 14:18 | Sorszám: 2178
Fradi ide, Fradi oda, ez most a magyar válogatott.
mpd
2012. december 05. 14:15 | Sorszám: 2177
Régi duma.... de attól még igaz.
8 általánost végzett játékos max. az NB I-ben jó, de a nemzetközi mezőnyben az mán kevés. A tehetség ma már az alapkövetelmény, a sok tehetséges közül a gógyisabb fog érvényesülni.
A hetvenes években volt világbajnok Jody Schekter a Ferrarival. Buta ember mint a kotu. De vezetni tudott. Manapság tesztpilótának se alkalmazná senki, mert vezetni százan is tudnak, viszont az ma már kevés.

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2012. december 05. 13:08 | Sorszám: 430
Lásd még:

Leoldom az axonomról,
sej, a lipid réteget....

(Biológusnóta a XX.szd.-ból)


Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. december 05. 12:57 | Sorszám: 3732
Nekem teccenek! Bár nem értek hozzája.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 05. 11:21 | Sorszám: 2172
Én nem kárhoztatnám a kapitányt.
Ez a csapat egyszerűen NEM ELÉG JÓ. És kész.
Fejben gyengék.
Manapság már fociban sem ér el eredményt, aki lassú, tompa gondolkodású. Egy válogatott játékosnak fel kell tudni érni ésszel, hogy ha valami tízszer egymás után nem jön be, akkor váltani kéne. Ha ezt is a kapitánynak kell megmondani, akkor megette a fene az egészet.
Hogy a jobbszélsőnkről kilenc gólt dobtak, az messze nem a kapitány hibája.

Téma: K. hideg van
mpd
2012. december 05. 09:16 | Sorszám: 18
Ehhez mérten nálunk esik, mi egyik említett megyéhez se tartozunk.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 05. 08:00 | Sorszám: 2982
(Robert Schumann egy zeneszerző volt, nem? Aki bedilizett.)
mpd
2012. december 05. 07:59 | Sorszám: 2981
Nem röhögöm ki. Ez sokkal értelmesebb és konkrétabb meghatározás, mint RK maszatolása.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 05. 07:28 | Sorszám: 2167
Aztán a rossz döntések. Iskolapélda, amikor a végefelé egyik lányunk a megszerzett labdát a pálya közepén elkezdte pattogtatva vezetni. Hiába sprinteltek a szélsőink, kaphatták volna a labdát, de ő csak pattogtatott, mígnem technikai hibát vétett és elvették tőlünk a labdát.
Iskolás, ovis hiba. Ha megszerzünk egy labdát, megállunk, körülnézünk, kit lehet indítani.
mpd
2012. december 05. 07:25 | Sorszám: 2166
Az a baj, hogy ez a csapat semmilyen.
Fejben iszonyat gyengék, gondolkodásban is, morálisan is.
A norvég edzőnek szólni kéne, hogy ezek a nők magyarok, nálunk nem természetes és automatikus az a tartás, az az önbizalom, ami a skandináv kézilabdásokat jellemzi.
Kapusaink gyengék, szélsőink nincsenek, beállósunk egy töpörtyű. de ez hagyján, mindent lehet ellensúlyozni. A baj viszont nyak fölött van.
Hogyha egy szélső nem veszi észre, hogy az ellenfél egymás után dobja a gólokat az ő helyén, akkor butuska. Ha a csapat többi tagja, mondjuk a mellette védekező "kettes", a kapus, vagy a csk. se szól neki, az már kínos, érthetetlen és megmagyarázhatatlan. És ez csak egy példa a sok közül.

Téma: K. hideg van
mpd
2012. december 04. 15:34 | Sorszám: 0
Brr.

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 04. 14:27 | Sorszám: 864
Így van, az a biztos.
mpd
2012. december 04. 14:27 | Sorszám: 863
Egyáltalán nem irigylem őket. Ismerek egy-két politikust, mind idegbeteg. Agyonstresszelik magukat, ráadásul feleslegesen. Nem tudom miért, de ezeknek manapság minden SÜRGŐS. Semmi se várhat, illetve, kín kivárni, míg nekifognak valaminek, de akkor aztán minden azonnali sürgősségű. Idegroncsok lesznek 14-re.
mpd
2012. december 04. 14:22 | Sorszám: 861
Én Gödöllőn találkoztam velük. Ott üléseztek a kollégiumban, nyilván a Glattfelder szobájában (?? nem biztos, nevekre nem emlékszem). Kértem egy srácot, aki járt oda, ajánlana be. Legközelebb azzal jött: ő se megy többet, ezek csak a vízlépcsővel tudnak foglalkozni.
Na. Így nem lettem én fideszes.
Pedig..... a mi megyénkben én lehettem volna az alapító tag.
mpd
2012. december 04. 14:16 | Sorszám: 859
És akkor a többiekre még ki se tértem. A rózsaszín bárcás unokanagynénémre, az említett szocdem nagyapámra, aki zabigyerek volt, a másik meg zsellér, akik nyáron gyűjtött száraz tehénszarral (ld. árvaganyé) fűtöttek, mert fájuk sem volt, a kitelepített rokonra, a bukott alkoholista színészre, a pedellus-gyerek nagyanyámra, a négy elemit végzett másikra, a disszidáltakra.... igazi káder-sikertörténet mind. Életművészek, a rendszer kegyeltjei.
Ilyen háttérrel determinálva voltam a karrierre.
mpd
2012. december 04. 14:10 | Sorszám: 857
Hm-hm. Ez a "nyúl a hurokban" ez az én kedvenc dumáim egyike. Hümm-hümm, kezdesz gyanús lenni.....te is én lennék?
mpd
2012. december 04. 14:08 | Sorszám: 855
Lásd milyen az igazi komonista, kikerestem neked te lusta féreg:

De tagja volt a szervezetnek Bajnai Gordon, Palotás János (őt a fiatalabbak dobják a keresőbe) Becker Pál, Mádl Ferenc kabinetfőnöke, Blanckenstein Miklós pápai prelátus, püspöki helynök, esztergomi szeminárium rektora.

mpd
2012. december 04. 14:05 | Sorszám: 853
Ezt azért érdemes lereagálni. A GazOrbánt senki se bántotta. A sleppjével van baj, azoknak van enyhe vajsavas svungja.
mpd
2012. december 04. 14:03 | Sorszám: 851
Jó. Közöljed. Nekem ugyan fingom sincs, kik az illető úr szülei, de nem is érdekel. Ha most hirtelen mindenki lemondana képviselői mandátumáról, akinek a szülei vagy ő maga párttag vagy funkci vagy káder volt, hát mernék fogadni a határozatképtelenségre......
mpd
2012. december 04. 14:01 | Sorszám: 850
Az is én vagyok, nyugi.
mpd
2012. december 04. 14:00 | Sorszám: 849
Elkezdjem én is? nagyapámmal, akitől elvették az iparengedélyt, mikor nem lépett át Marosánékkal az emeszempébe? Apámmal, aki a katonai fősulit hagyta ott 56 telén? Minek.....mindenki azt mond, amit akar.
mpd
2012. december 04. 13:49 | Sorszám: 845
Bizony, el ne feledjük.
Ne feledjük el a Soros-ösztöndíjamat se.
Abszolúte a régi rendszer kedvezményezettje vagyok, semmi kétség. Szüleim jól megszedték magukat a privatizációból, nem csoda, ha elit egyetemre jártam, és első munkahelyem mindjárt egy kádergyűjtő volt.
Bizony, bizony, jobb lesz, ha meghúzom magam.
De már a nagyszüleim is.... egyik nagyapám Nagy-Magyarország egyik bíborbanszületettje, másik jól menő földbirtokos.
mpd
2012. december 04. 13:44 | Sorszám: 844
A MISZOT eddig három miniszterelnököt, egy országgyűlés elnökét, egy alkotmánybírót, és egy katolikus közjogi méltóságot és Bayer Zsoltot adta az országnak a számtalan egyéb funkcionárius mellett.
mpd
2012. december 04. 13:38 | Sorszám: 842
Bizony! Különösen a kiskunhalasi dolomitbányák.
mpd
2012. december 04. 13:36 | Sorszám: 841
No itt akkor be is zárult a kör. Azt mondod, bármelyik.... persze kivéve azokat a helyeket, ahol mostani fideszesek dolgoztak. (tudom: Kövér nem volt osztályvezető, és a MISZOT-ban is csak éppenhogy rosszkor volt rossz helyen)
És ennyi.
Ez így jó is, szép kerek.
mpd
2012. december 04. 13:16 | Sorszám: 834
Valóban nem volt véletlen. Az előző titkár, hogyismongyam, eléggé rugalmasan kezelte az alapszervezet pénztárkönyvét és pláne a pénzt magát. A bizonylati fegyelem nem volt erős oldala. Rendbe kellett rakni a dolgokat. Külsősre, meg ugye, nem bízhatnak ilyesmit.....államtitkot?!
mpd
2012. december 04. 13:02 | Sorszám: 831
A barátod is nagy igazságot mondott. Ha már Illyés.... ő mondta, hogy a zsellérekből, nincstelenekből (akiket az agyonajnározott Horthy-korszak kvázi rabszolgasorban tartott) a Dunántúlon nyilasok, a Tiszántúlon ávósok lettek. Láttak egy lehetőséget a nyomorból kitörni, és megragadták. A feleségem családjában voltak ilyenek, közelről ismerem a sztorit.
mpd
2012. december 04. 12:59 | Sorszám: 830
Nem.

Na ez a lényeg. Senkinek eszébe se jut gyanúsítani téged. És miért? Hát azért, mert nem forgolódtál olyan helyeken, ahol rajtad kívül mindenki párttag volt. Kövér több ilyen helyen is feltűnt, a MISZOT-ban, a kutatóintézetben.... ne csodálkozz, ha gyanakszik az ember. Ilyen véletlenek nemigen vannak.

mpd
2012. december 04. 12:57 | Sorszám: 829
Nem erről van szó, engem kineveztek kisztitkárnak. Úgy, hogy kisztag se voltam. De ez télleg nem ide való, hanem a viccrovatba.
mpd
2012. december 04. 12:09 | Sorszám: 825
Nem ismertem ott senkit. Egy korábbi ismerősöm lett a városi titkár, és időnként kért tőlem segítséget rendezvényhez helyszínt találni, versenyekhez-vetélkedőhöz kellékeket, díjakat gyűjteni meg effélék. És amikor a megyénél agrár-embert kerestek a kizbizoccságra, ajánlott engem (korábban egy ideig én is voltam a cégnél kisztitkár!!!).
mpd
2012. december 04. 11:45 | Sorszám: 821
(komolyan kérdezem, nem fikázódásból)

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. december 04. 11:42 | Sorszám: 2315
Igyekeznek kiküszöbölni a kapkodás miatti hátrányokat, ez a javukra írandó, de az ember nem is érti: miért nem lehet az adótörvényeket időben elkezdeni előkészíteni? miért kell az utolsó pillanatban, kapkodva összegányolni?
Nem jó ez senkinek.
És egy magyarázata van: az önálló módosító indítványok általi jogalkotás. Nem vált ez be, túl kéne lépni rajta.

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 04. 11:39 | Sorszám: 820
Te voltál párttag?
mpd
2012. december 04. 11:38 | Sorszám: 819
Hohó, engem még 1987-ben is hívtak dolgozni a........megyei KISZ-bizottságba!!! A városi titkár ajánlott, mert pár rendezvényük szervezésében segítettem nekik.
Elmentem az elbeszélgetésre, de még csak magasabb fizetést se ajánlottak, mint amennyit az akkori munkahelyemen kerestem, úgyhogy mindenféle kellemetlenség nélkül vissza tudtam utasítani.

Na és most kapaszkodj meg: akivel beszéltem ott, az ma egy megyei szakigazgatási szerv első embere!

Na ennyit erről meg a mesékről.

mpd
2012. december 04. 11:03 | Sorszám: 816
Jó rendben. És?
Mivel a kérdés kívülről eldönthetetlen, mindenki leírta a véleményét, oszt mi van? Okosabbak lettünk? Nem. Bebizonyosodott, hogy "az volt"? nem. Meg lett cáfolva? nem.
Beszélgetünk, az Ég szerelmére.
Ennyi erővel be kéne tiltani a tőzsdeguru topikot, mert telistele van légbőlkapott feltételezésekkel.
mpd
2012. december 04. 10:58 | Sorszám: 815
Ha így van, akkor halleluja.
mpd
2012. december 04. 10:26 | Sorszám: 812
Hogy ne kelljen görgetni:

Kövért nem ismerem, nem ismertem korábban sem, így nem tudok véleményt mondani róla. Azt se tudom, volt-e párttag.
Egyvalamit tudok: abban a társ.kutatóintézetben nem dolgozhattak csak úgy, véletlenszerűen kiválasztott emberek. Ahhoz megbízhatónak kellett lenni. Ha nem volt párttag, akkor beérték azzal, hogy a KISZ-ben jó neve van. Pár éven belül biztos, hogy beléptették volna, ha ott folytatja, szerencséje volt, hogy közbejöttek más dolgok.

mpd
2012. december 04. 10:25 | Sorszám: 811
Még eccer, bőccsészek kedvéért: én NEM állítottam, hogy Kövér párttag volt.
GOTO (798)
mpd
2012. december 04. 10:19 | Sorszám: 809
Finom kis helyen lehetsz.....
mpd
2012. december 04. 10:11 | Sorszám: 807
Ez van: óvatlan voltam és lebuktam mint Rottenbiller.

A kutatóintézetre deduktív alapon következtettem. Tekintve, hogy TAPASZTALATOM SZERINT (tudom, tudom, átkozott pragmatizmus)egy sokkal jelentéktelenebb, pártszempontból elhanyagolható téeszcsé elnöke se lehetett AKÁRKI, alapos joggal vélelmezhető, hogy egy ilyen komoly kutatóintézetnek még az egyszerű munkatársait is kellő szűrővel válogatták.

mpd
2012. december 04. 10:06 | Sorszám: 805
Nem utálom az illető gentlemant. Csak nem tartom korrektnek, bizonyos témákban. Sokszor nagyon nagy igazságokat ír, debizony, ha előkerülnek az operettnácik, kicsit elhomályosul a tekintete
mpd
2012. december 04. 10:04 | Sorszám: 804
Az, hogy "a legtöbb".
mpd
2012. december 04. 10:03 | Sorszám: 803
Még annyit.
Ha velem egykorú vagy, emlékezned kell, hogy a párttagságot kérvényezni kellett, két párttag ajánlóval. Az értelmiség arányát meg próbálták szinten tartani, ezért nem vettek fel automatikusan mindenkit (mégiscsak munkáspárt ugye).
mpd
2012. december 04. 09:55 | Sorszám: 801
Itt százalékos bontásban.... http://www.pewforum.org/Government/Faith-on-the-Hill--The-Religious-Composition-of-the-113th-Congress.aspx
mpd
2012. december 04. 09:54 | Sorszám: 800
Ez meg a Wiki......
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_politicians
mpd
2012. december 04. 09:53 | Sorszám: 799
Mellesleg, nézzétek csak ezt a listát: amerikai szenátorok vallási hovatartozását mutatja. És mintha nyilvános lenne..... http://www.pewforum.org/uploadedfiles/Topics/Religious_Affiliation/appendix.pdf
mpd
2012. december 04. 09:51 | Sorszám: 798
Kövért nem ismerem, nem ismertem korábban sem, így nem tudok véleményt mondani róla. Azt se tudom, volt-e párttag.
Egyvalamit tudok: abban a társ.kutatóintézetben nem dolgozhattak csak úgy, véletlenszerűen kiválasztott emberek. Ahhoz megbízhatónak kellett lenni. Ha nem volt párttag, akkor beérték azzal, hogy a KISZ-ben jó neve van. Pár éven belül biztos, hogy beléptették volna, ha ott folytatja, szerencséje volt, hogy közbejöttek más dolgok.
mpd
2012. december 04. 09:48 | Sorszám: 797
Néztem a felsorolást: én nem hazudok, legalábbis nem szerepelek az általad felállított kategóriákban. Így aztán, mivel nem ingem, nem veszem magamra.
Nyikhajok nekem se hazudozhatnak a nyolcvanas évekről.

Egyébként, én ezt a hazugságot róttam föl Matyisajtnak:

Idézet:
És valamit a tagságról. "Fénykorában" az MSZMP-nek Magyarországon 800 ezer tagja volt.
Ebből legtöbb egyszerű, becsületes civil, akinek köze nem volt a kommunizmushoz vagy annak bűneihez, csupána munkahelyi, szakmai előmeneteléhez "megkínálták" egy párttagsággal.

Téma: Izrael nem bír magával.
mpd
2012. december 04. 09:44 | Sorszám: 353
Nadehát ez tőrőlmetszett antiszemitizmus!!!!
Rogán írja már a beszédét erre a tüntetésre?

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 04. 07:21 | Sorszám: 792
Ja megvan!!! a demokratikus ellenzéké!!!
mpd
2012. december 04. 07:21 | Sorszám: 791
Találgatok csak: az operettnáciké....?
mpd
2012. december 04. 07:20 | Sorszám: 790
Sajnos, manapság már elhiszik az ilyet.
Pedig én is a nyolcvanas években kezdtem, és első két munkahelyemen is azt tapasztaltam, hogy egy nyomorult téeszelnök megválasztását is JÓVÁ KELLETT HAGYNIA a helyi pártbizottságnak! Már előzetesen is! A jelölését!
Aztán elmentem egy állami céghez, a helyi (Mucsa) körzeti igazgató HELYETTESÉNEK se akartak kinevezni egy fickót, mert nem volt párttag.

Úgyhogy Matyisajtnak üzenem: még várjon húsz évet, mire a mi korosztályunk kihal, már mindenki elhiszi majd ezt a rohadt nagy hazugságát.


Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 03. 15:48 | Sorszám: 2974
Na ez a beszéd. Ez valóban jó lenne. Sajna, az Unnyó főnökségét elnézve, nincsenek illúzióim.
mpd
2012. december 03. 15:25 | Sorszám: 2971
Ezek nem keresztény értékek. Ne idétlenkedjünk, ha kérhetem!!!!

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. december 03. 15:12 | Sorszám: 4979
Nyamm. A petrezselymes újkrumpli a gyengém...

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 03. 15:10 | Sorszám: 2968
Mik azok a keresztény értékek, amiken a politikának alapulnia kéne?

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. december 03. 14:40 | Sorszám: 4977
No abból a szűzsültből tolhatnál egy katonát....

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. december 03. 14:37 | Sorszám: 770
Ez aztán kolosszális melléfogás!!
mpd
2012. december 03. 14:08 | Sorszám: 768
Na és Pokorni eftáss?! A besúgó fater az mán smafu?!
mpd
2012. december 03. 13:24 | Sorszám: 765
Hát....öööö....ezzel a kőkomcsi származással szerintem ne nagyon erőlködj, mert könnyen fordítva is elsülhet.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 03. 12:33 | Sorszám: 2961
Ezennel felkérjük Miniszterelnök Urat! Oszt jónapot.

Téma: X-faktor
mpd
2012. december 03. 12:13 | Sorszám: 14
Hát csak.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 03. 12:11 | Sorszám: 2958
Benne vagy? akkor akár most azonnal!
mpd
2012. december 03. 11:50 | Sorszám: 2951
Martin John Rees, Baron Rees of Ludlow, OM, FRS (born 23 June 1942, York, England[1]) is a British cosmologist and astrophysicist. He has been Astronomer Royal since 1995 and Master of Trinity College, Cambridge since 2004. He was President of the Royal Society between 2005 and 2010.
mpd
2012. december 03. 11:09 | Sorszám: 2947
(lehet, hogy nem báró, hanem lovag )
mpd
2012. december 03. 11:08 | Sorszám: 2946
Freud azonnal hiteltelenné vált, mikor az első mániás depresszióst meggyógyították valami lítiumszármazék pilulával.
Szerintem, a Királyi Csillagász (Martin Rees báró) elméletét olvasva, a teremtéshez magához hat perc sem kellett. Azt a pár kiindulási paramétert ha kiagyalta a Teremtő, csak bepötyögte valahová oszt jónapot, a többi ment magától.
mpd
2012. december 03. 11:04 | Sorszám: 2945
Akkor menjünk eggyel visszább. Minden dolog nem lehet jó - mindenkinek. Ami nekem jó, neked lehet, hogy nem az.
Ami neked jó, nem biztos, hogy jó XY-nak.
Na persze, ha egy panglossiánus világban gondolkodunk, ugye, akkor a lisszaboni földrengés is lehet jó. Azért kíváncsi lennék, mit mondanak erről a lisszaboniak.
mpd
2012. december 03. 10:48 | Sorszám: 2942
Ha minden dolog "jó" lenne, akkor nem lenne szükség magára a fogalomra.

Téma: Technikai
mpd
2012. december 03. 10:30 | Sorszám: 567
10:36

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 03. 10:25 | Sorszám: 2940
Olyan sincs pl. hogy "emberi természet". Illetve, lehet, de akkor tízmilliárd van belőle, és mind más.
mpd
2012. december 03. 10:24 | Sorszám: 2939
Jó. És ki dönti el végülis, hogy egy bizonyos dolog jó-e avagy rossz?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. december 03. 10:07 | Sorszám: 2157
Ez egy majom.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 03. 09:43 | Sorszám: 2937
Föl nem foghatom, hogy értelmes emberek úgy dobálózzanak a "jó" és a "rossz" kifejezésekkel, hogy közben fingjuk sincs, mit is jelentenek ezek.
Ezek a legeslegszubjektívebb fogalmak a világon.
Az ellenreformáció üldözései kinek voltak jók? A Szent Bertalan-éj? És kinek rosszak? És melyik nézőpont a valós?
mpd
2012. december 03. 09:41 | Sorszám: 2936
Föl nem foghatom, hogy értelmes emberek úgy dobálózzanak a "jó" és a "rossz" kifejezésekkel, hogy közben fingjuk sincs, mit is jelentenek ezek.
Ezek a legeslegszubjektívebb fogalmak a világon.
Az ellenreformáció üldözései kinek voltak jók? A Szent Bertalan-éj? És kinek rosszak? És melyik nézőpont a valós?

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. december 03. 08:36 | Sorszám: 3763
Álatka megmondta előre, hogy ez lesz.
Lövetni kéne.

Téma: X-faktor
mpd
2012. december 03. 08:32 | Sorszám: 12
ZENEI ALAPOT?
Ez komoly?
Bármikor megcsinálom egy ingyenes hangszerkesztő programmal.

Téma: A fogamzásgátlás mellékhatásai
mpd
2012. december 03. 08:31 | Sorszám: 286
Egyépként a házi szárnyasokra is igaz! A kakasok már nem mindig akkora kakasok, mint mutatják.
mpd
2012. december 03. 07:39 | Sorszám: 284
Ebben egyetlen szó se esik a spermaszámról....
A körtével cáfolod az almát.
mpd
2012. december 03. 07:37 | Sorszám: 283
Mondjuk. Az bőven elég egy ilyen változáshoz.
mpd
2012. december 01. 12:49 | Sorszám: 278
Eftássaim, az igazság a domesztikáció. Az ember domesztikációs jeleket mutat, úgymond, magát domesztikálja.
Ennek egyik tünete a férfiak spermaszámának csökkenése.
És pont.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. december 01. 09:06 | Sorszám: 242
Hirdetem néktek az emberfölötti embert. Az ember olyas valami, a minek fölébe kell kerülni.
Mit tettetek, hogy fölébe kerüljetek?
Eleddig minden lény teremtett valamit, őt fölülmulót: ti pedig ennek a nagy árnak apadása
akartok lenni és inkább váltok megint állattá, semhogy az embernek fölébe kerüljetek?
Mi a majom az embernek? Nevetség avagy fájdalmas szégyen. És kell, hogy ugyanez legyen az
ember az emberfölötti embernek: nevetség avagy fájdalmas szégyen.
Megtettétek az utat a féregtől az emberig és bennetek még sok van a féregből. Egykor majmok
voltatok és még most is az ember majomabb akármelyik majomnál.
mpd
2012. december 01. 08:04 | Sorszám: 240
Nevetség, avagy fájdalmas szégyen.

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. december 01. 07:10 | Sorszám: 4967
mpd
2012. december 01. 07:09 | Sorszám: 4966
Chinacisalys a megoldás. A kininnél nincs jobb lázcsillapító. És a maláriavírust is öli!

Téma: Magyar és Zsidó emberek együttélése
mpd
2012. december 01. 07:06 | Sorszám: 1624
Ezt azért, valljuk meg, rajtad kívül nem sokan hiszik el.
Az elmebajnak ez a formája szerencsére elég ritka.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. december 01. 07:03 | Sorszám: 2898
Még egyszer mondom, Magyarországon NINCS ingatlanadó.
Sem állami, sem helyi adó formájában.
Építményadó, vagy telekadó, az lehet ha bevezeti az adott önkormányzat, de ez nem AZ az ingatlanadó. Azt asszem Bajnai-Oszkó Tandem akarta bevezetni, de az AB elmeszelte.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. december 01. 07:00 | Sorszám: 238
Nemtom, a fővárosi levegő teszi-e, de mintha arrafelé az átlagosnál nagyobb arányban fordulnának elő elmebetegek.
Voltam egy koncerten a deák-téri templomban, és mivel jó hamar odaértünk, kicsit üldögéltünk és nézelődtünk a téren.
Egy szűk óra alatt kétféle demonstráció is volt a téren, az egyik ott telepedett le, a másik úgy tucatnyi emberből állt és csak elvonultak a tér túlsó sarkán.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. november 30. 20:32 | Sorszám: 2892
Neked elárulom (de csak neked) hogy szó sincs arról, hogy minket követnének, ugyanis nálunk NINCS ingatlanadó.
Arról van szó éppen, hogy nálunk IS bevezettetik.
Örülj neki, ha van kedved.
De nem a kormány fogja bevezetni, hanem majd az önkormányzatok nyakába varrják. Mostanában ez a trendi.
mpd
2012. november 30. 20:29 | Sorszám: 2890
AntiSzadi, elkeserítően naív vagy.
Ez magyarra fordítva így hangzik: a munkát terhelő adók egekbe emelése után most már illenék a fogyasztást és a vagyont is kurvára megadóztatni! A lehető legszélesebb körben! (a száraz kenyeret is jövedéki adóval sújtani, és a lerobbant putri után is horribilis ingatlanadót kivetni!)
Senki se fogja a munkát terhelő adókat csökkenteni a másikak emelésével párhuzamosan!
Ha ennek örül valaki, hát az már tébolydába való.

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2012. november 30. 13:49 | Sorszám: 398
Jaja. Oda mán közel van Ámerika.
mpd
2012. november 30. 13:19 | Sorszám: 396
Kolima? ki beszélt itt Kolimáról? Maximum Vorkuta került szóba. Meg esetleg Csukcsföld.

Téma: Ej, de szép is ez....
mpd
2012. november 29. 15:34 | Sorszám: 40
El kell határolódni, ez a megoldás. A képvisellők tőrőlmetszett nácik, Papcsák jól látja eztet.
mpd
2012. november 29. 15:03 | Sorszám: 36
Megvan!!! Lebukott!
RK = Rogán!!!
mpd
2012. november 29. 14:57 | Sorszám: 34
Megtiszteltél bennünköt eftássam!!

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. november 29. 14:22 | Sorszám: 4953
Csak remélni tudom ezek után, hogy a kyselina citronóva nem okoz ilyesmit....

Téma: Ej, de szép is ez....
mpd
2012. november 29. 14:19 | Sorszám: 25
Egy kerti budiba esett ember történetéből:

.....empirikusan megtapasztalhatta, csupa dialektika az élet, minél jobban erőlködik hogy kivergődjék, annál mélyebbre süllyed.


Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. november 29. 14:10 | Sorszám: 4951
tits for tats?
mpd
2012. november 29. 14:09 | Sorszám: 4950
A nyomok ehhez az ürgéhez vezetnek:

mpd
2012. november 29. 14:07 | Sorszám: 4947
Megvan: az más néven Azanaphthalin
mpd
2012. november 29. 14:05 | Sorszám: 4946
Ja az a benzopyridin lánykori neve! (és az mi?)
mpd
2012. november 29. 14:03 | Sorszám: 4945
Ez a megjegyzés a chinolin-hoz van fűzve! Mer az micsoda? És miféle üdítő az amit nem lehet kölköknek adni?
mpd
2012. november 29. 13:59 | Sorszám: 4943
Pedig most akartam megosztani veled afölötti örömömet, hogy moze mat skodlivy vplyv na cinnost a pozarnost deti.
mpd
2012. november 29. 13:47 | Sorszám: 4941
Nadenade!!!!! 100 ml priemerne csak 5,9 kJ energetická hondotát obsahujet!!
mpd
2012. november 29. 13:45 | Sorszám: 4940
De szörnyű fenyegetően hangzik!!
Mint az etilvanillin! vagy a bétakarotin! nem szólva az aceszulfámról!
mpd
2012. november 29. 13:23 | Sorszám: 4938
broskynovy pretlak 1% !!!
viszont semmi se lehet tökéletes: obsahuje zdroj fenylalanínu

Téma: Ej, de szép is ez....
mpd
2012. november 29. 12:56 | Sorszám: 15
Minek? A dialektikába mindig is beletört a fogam. Öregségemre nem kezdem el megtanulni.
mpd
2012. november 29. 12:54 | Sorszám: 14
Nem vagyok jobbikos amúgy, sose voltam. Jobbik szavazó, az igen, az voltam. Nemtom, leszek-e még.... az képlékeny.
mpd
2012. november 29. 12:54 | Sorszám: 13
Szóval szerinted helyénvaló Rogánnak ezekkel együtt demonstrálni?
Érdekes.
mpd
2012. november 29. 12:25 | Sorszám: 8
Levezetted, persze. Roppant dialektikusan. Sztalin eftássnak volt egy hasonlóan brilliáns levezetése, miszerint az állam a saját megerősödése révén fog elhalni.
Koba örülne a Te tézisednek is.
mpd
2012. november 29. 12:19 | Sorszám: 5
ez már a megszokott mpd-hang.

Master's voice

mpd
2012. november 29. 12:18 | Sorszám: 4
Most akkor elhatárolódsz Rogántól vagy támogatod, hogy együtt performanszozzon ezekkel?

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. november 29. 12:16 | Sorszám: 4936
Broskinovy nápoj

Téma: Ej, de szép is ez....
mpd
2012. november 29. 12:11 | Sorszám: 2
RK szerint ez a liberálcsürhével szembeni küzdelem eszköze, együtt tüntetni velük.
mpd
2012. november 29. 12:05 | Sorszám: 0
Náciellenes tömegtüntetést tartanak vasárnap délután háromkor a Kossuth téren Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő parlamentben elhangzott náci kijelentései miatt. A demonstráción beszédet mond Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője, az MSZP részéről Mesterházy Attila pártelnök, az Együtt 2014 mozgalom részéről pedig Bajnai Gordon volt miniszterelnök is. Felszólal Ungvári Tamás, a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány kuratóriumi elnöke is. A tüntetésen fellép Hernádi Judit és Somló Tamás, a rendezvény moderátora Bombera Krisztina lesz.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. november 29. 11:29 | Sorszám: 2291
Én a MOSTANI eseményekről beszélek.
mpd
2012. november 29. 11:00 | Sorszám: 2288
A legszörnyűbb az önkormányzatok tönkretétele.
Ez van napirenden. Ha szándékosan, az bűn, ha hülyeségből, az is.

Téma: X-faktor
mpd
2012. november 28. 15:29 | Sorszám: 2
Egy nagy fasság a rap. Azé' markolásszák.

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. november 28. 15:27 | Sorszám: 676
Nade ezt (a seggnyalást) beismerni, na az a nehéz. Inkább úgy csinálnak, mintha ez valami zseniális stratégia lenne.
mpd
2012. november 28. 15:15 | Sorszám: 672
Na ez mán aztán heroikus!!!
Elhatárolódással az ellenséges agresszió ellen!!
Hogy ez Béla királynak nem jutott eszébe!! Vagy II. Lajosnak..... csak el kellett volna határolódnia Szapolyaitól, oszt a lófarkasok meg se állnak hazáig.
mpd
2012. november 28. 15:10 | Sorszám: 670
Akkor meg nem tökmindegy?!
mpd
2012. november 28. 15:09 | Sorszám: 669
OFF
Na kié lett a 666?
Csúcskirályság!
mpd
2012. november 28. 15:04 | Sorszám: 666
Ezek szerint az azonnali elhatárolódók meg jól keresztbetesznek a palesztin gyerekek gyilkosainak?
mpd
2012. november 28. 15:03 | Sorszám: 665
Ez elég nyakatekerenc logika.

Téma: zene,zene,zene
mpd
2012. november 28. 14:52 | Sorszám: 2823
Néha gitár, néha oud:


Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. november 28. 13:38 | Sorszám: 640
Ugyan. Ha szükségesnek látják, úgyis visítanak, nem kell ahhoz indok nekik.

Nem kell ebből ügyet csinálni, vihar egy éjjeliedényben.
Ezek a gyors elhatárolódások, ezek viszont viszolyogtatóak.

mpd
2012. november 28. 12:14 | Sorszám: 626
(olvasta az újságban, azaz dehogynem!!!!)

Téma: zene,zene,zene
mpd
2012. november 27. 08:14 | Sorszám: 2816
http://www.youtube.com/watch?v=p_9EBL7JUw0

Téma: Az LMP végnapjai?
mpd
2012. november 27. 08:01 | Sorszám: 11
Nem mindegy nekünk, a ballibsik milyen pártnéven kavarják a szart?

Téma: Cigányok
mpd
2012. november 25. 21:45 | Sorszám: 3217
Hát ez jókora butaság.
HA a tehetségről beszélnél a művészek esetében, az oké. De, hogy valaki még élvezni is csak több generációs előélettel tudja a művészeteket, na az égbekiáltó zőccség.
De, bánja kánya, támaszd alá valamivel, hátha felfedeztél valamit!

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. november 23. 08:26 | Sorszám: 2255
Kész! Az Unnyónak befellegzett!!! Matolcsy megkopasztja őket.

Téma: Cigányok
mpd
2012. november 22. 15:20 | Sorszám: 3185
Brrr!! Végigfutott a hátamon a hideg. Vérfagyasztó!!!
mpd
2012. november 22. 15:12 | Sorszám: 3183
Nameg masíroztak. Az a fő bűnük ugyanis.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. november 22. 11:38 | Sorszám: 2221
Most te hülyének akarsz nézni minket? (Alit lehet!)
A pénzügyminiszter a kisujját se mozdítja a költségvetés kidolgozása során. Van ott egy féltucat-tucat ember, akik csinálják, nekik meg ez a szakmájuk.
A miniszter szerepe annyi, hogy ha az IMF elfingja magát, és még kér 90 milliárdnyi megszorítást, akkor kiadja, hogy most innen vagy amonnan ezt el kell venni, vagy éppen emeljünk a közműadón kicsit, és vegyük el a sutyerák önkormányzatoktól, majd kivetnek helyette valami helyi adót, és a lakosság majd őket szidja nem a kormányt.
mpd
2012. november 22. 11:33 | Sorszám: 2219
Kit érdekel szakma, hitelesség......
a legsnájdigabb miniszter tutira a mienk!!!

Téma: Ballib médiapatkányok
mpd
2012. november 22. 11:02 | Sorszám: 2940
(az enyém jobb, mert Landrider felnivel van szerelve....)
mpd
2012. november 22. 11:00 | Sorszám: 2939
Ezen a képen messze van, de az én példányomon egészen közel:
mpd
2012. november 22. 10:55 | Sorszám: 2937
Tageszkám, ne hergeld magad. Nem újdonság ez, akkor meg mit tombolsz.
Közben megoldódott a biciklim zörgése is: a csomagtartóra szereltek gyárilag egy széles téglalap alakú macskaszemet, annak az alja egytized milliméterre van a sárhányó felett, emiatt finoman rázós utakon éppen annyit rezonál, hogy hozzáér.

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. november 22. 10:48 | Sorszám: 3789
Átütőnek talán nem kell nevezni, de hasznos lehet, ha továbbgondolják.
Napenergiával működő vegyiüzem, magyarul.
mpd
2012. november 22. 10:45 | Sorszám: 3788
Átütőnek talán nem kell nevezni, de hasznos lehet, ha továbbgondolják.
Napenergiával működő vegyiüzem, magyarul.

Téma: Sakálok, hiénák, dögkeselyűk, ügyvédek, végrehajtók...
mpd
2012. november 22. 10:30 | Sorszám: 85
Idézet:
Ha mégis úgy érezted, ezennel megkövetlek.

Ne izéjj mán.....


Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. november 19. 15:20 | Sorszám: 182
Én? Mondjuk egy Kalasnyikovot.

Téma: Sakálok, hiénák, dögkeselyűk, ügyvédek, végrehajtók...
mpd
2012. november 19. 15:18 | Sorszám: 30
Há'mer úgy rámszóltál. Biztos marhaságot mondtam
mpd
2012. november 19. 15:10 | Sorszám: 28
Eeegen. Száradjon el a szíve.
mpd
2012. november 19. 15:09 | Sorszám: 27
Upppsz.
Bocsánatért esedezem.
mpd
2012. november 19. 14:53 | Sorszám: 22
Ez is igaz. De az alapja az egész felesleges eljárásnak a könyvelési hiányosság, ami nem az ügyfél mulasztása. Ilyenkor, ha már a cég a hunyó, legalább visszamenőleg méltányos lehetne.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. november 19. 14:45 | Sorszám: 179
Dehogyis minden!!!!
A jó sohasem gyűrűzik be.

Téma: Sakálok, hiénák, dögkeselyűk, ügyvédek, végrehajtók...
mpd
2012. november 19. 14:45 | Sorszám: 20
Ez így valóban képtelenség. Nincs annál a cégnél analitikus könyvelés?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. november 19. 12:20 | Sorszám: 2134
Ja. SZVSZ az amúgy is hülyeség.
Ha elkezdesz foglalkozni 20 db 12 éves gyerekkel, 6 év múlva azt tapasztalod, hogy az eredeti 20-ból 2 se focizik, ellenben jött a helyükre 13-14-16 sőt 17 évesen olyan, aki kezdőként is jobb volt, mint az évek óta ott edzők.
mpd
2012. november 19. 12:09 | Sorszám: 2132
Bahhhh!
Játékost VENNI nem emberkereskedelem, csak ELADNI az?

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. november 19. 12:02 | Sorszám: 2215
Most éppen belebarmolt a végszavazás előtt álló adótörvénybe. Levett úgy hatvan milliárdocskát az önkormányzatoktól (közműadó), mi az nekik..... http://index.hu/gazdasag/2012/11/16/valtoznanak_a_kozmuado_szabalyai/

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. november 19. 11:55 | Sorszám: 2130
Ez nekem szimpatikus!
Bár ennek mindig bukás a vége. Emlékszem, a kilencvenes évek közepén a Karlsruhe csinálta ezt.
Sternkopf, Scholl, Nowotny, Kahn, Kirjakov, Sean Dundee, és még számolatlan tehetség kezdte náluk, mind eladogatták, és az UEFA-kupadöntős csapat pár év múlva kiesett.
mpd
2012. november 19. 11:28 | Sorszám: 2128
Kiscsapat, kiscsapat. De játszott a kezdőben vagy hat magyar gyerek, ami párját ritkítja manapság.
Szombaton megnéztem a Győr-Eger első félidejét. 2:0 után mondom a jányomnak, te, ebből lehet 6-7 gól is.
Erre a Takács gólpasszt adott az egrieknek. 2:1.
És az is maradt.
Ilyet.....
mpd
2012. november 19. 10:40 | Sorszám: 2126
Teccett a Kaposvár a Fradi ellen!
Na, nem egy világszám, de gyorsan, lendületesen játszottak, és némi gógyi is szorult a játékosokba. A sokpasszos tilitoli helyett, ha megszerezték a labdát hátul, a labdás ember villámgyorsan megiramodott, harminc-negyven méterrel előbbre, és már az ellenfél térfelén kezdődött aztán a támadás-szervezés. Ez láthatólag szokatlan volt a Fradinak, manapság nem ez a szokásos játékstílus. De szerintem, a spanyol lufi kipukkadtával majd ez lesz az új divat.
Megláttyátok, húsz-harminc év fejlődés, és visszakerülünk a középmezőnybe!

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. november 19. 10:12 | Sorszám: 4893
Jut eszembe, én most készülök káposztát savanyítani.
A káposztafélékből mire szüretelni kellett, nem maradt csak karalábé meg téli káposzta.
mpd
2012. november 19. 10:11 | Sorszám: 4892
Hát ja. A rizses húsfélék elég népszerűek a mediterráneumban meg keleten, ha jól tudom (bár sose voltam Töröko.-ban se meg keletebbre se)
mpd
2012. november 19. 09:35 | Sorszám: 4890
A csonkaországban azt mi rakott káposztának híjjuk. A toros alatt azt értjük, amit a zizi mond.
Eltérő nyelvjárás, ez okozza a félreértést.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. november 16. 12:58 | Sorszám: 796
Semmi sem szubjektívebb, mint a jó és a rossz. Ez így elég semmitmondó.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. november 16. 12:05 | Sorszám: 2192
Rendőr, postás, vasutas.....
mpd
2012. november 16. 10:58 | Sorszám: 2191
Rendőr, postás, vasutas.....

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 16. 10:57 | Sorszám: 3451
Ebből irdatlan botrány lesz a szerbeknél!!! Azok nem olyan népek, akiket folyamatosan lehet alázni.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. november 16. 09:57 | Sorszám: 793
Ki az a gentleman? sose hallottam róla.
Elképzelésnek persze jó. Mesének is.
Hanem, honnan veszed, hogy az emberiség fejlődik? és mit értesz ezen?

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 16. 09:43 | Sorszám: 3678
Félreértettél: az inszinuáció az mpd-re vonatkozik

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. november 16. 09:41 | Sorszám: 4854
Úgy szokott lenni. Estére készül a káposzta, de este soha senki nem éhes már rá. Majd másnap.

Téma: Média-baromságok, avagy...
mpd
2012. november 16. 09:40 | Sorszám: 45
Úgy érted!!! De lehet, így értik: szép Napot!
A Nap szép, nem?
mpd
2012. november 16. 09:08 | Sorszám: 42
Bevállaljuk az elbánást?

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 16. 09:00 | Sorszám: 3676
Ha kérhetem, fejezzék be a kartácsak a folyamatos inszinuációt!!!

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. november 16. 08:58 | Sorszám: 791
Zoroaszter korában már az is dícséretes volt, hogy származtatta valahonnan, nem pedig teremttette.

Mindamellett az ember őse úgy 5-6 millió évvel ezelőtt valami majomszerű lény volt. Ld. Proconsul. (tudom, az korábban volt, de akkor is)

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. november 16. 07:31 | Sorszám: 4852
Holnap disznólkodás. Hála Odinnak, felpucolva, negyedelve adják át a dögöt, onnan folytatjuk mi.
Lesz friss sülthús tepsiben, pir.máj, este friss töpi.
mpd
2012. november 16. 07:23 | Sorszám: 4851
Holnap disznólkodás. Hála Odinnak, felpucolva, negyedelve adják át a dögöt, onnan folytatjuk mi.
Lesz friss sülthús tepsiben, pir.máj, este friss töpi.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. november 16. 07:17 | Sorszám: 789
Megmondta már Nietzsche is: Mert mi a majom az embernek? Nevetség avagy fájdalmas szégyen. És ez lesz az ember is az Emberfeletti Embernek: nevetség avagy fájdalmas szégyen.

Téma: Média-baromságok, avagy...
mpd
2012. november 15. 15:08 | Sorszám: 36
Azannya!!!!

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 15. 14:50 | Sorszám: 3673
A brit kutatók ezt már régen tudják.

Téma: Mit ígérnek a vallások a "végidőkre", azaz napjainkra?
mpd
2012. november 15. 14:49 | Sorszám: 82
Éppen kihalófélben van, nem ér rá.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. november 15. 14:01 | Sorszám: 779
mpd
2012. november 15. 14:00 | Sorszám: 778
Hogyhogy? A borsosmenta épphogy epehajtó!
De ha az nem, hát akkor a fodormenta.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 15. 12:23 | Sorszám: 3413
Arról nem is szólva, hogy vaskos kirekesztés. Mi az, hogy "pesti srácok"? És mi van a "vidéki srácok"-kal?
mpd
2012. november 15. 12:20 | Sorszám: 3411
A fórumozókat szűröd, ilyen fosadékokat meg elolvasol?

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. november 15. 11:10 | Sorszám: 1165
Na de, ha az Unnyó kéri....???

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 15. 09:48 | Sorszám: 3396
Nem hát. Ezek, halmaz a halmazban (ld. még: Matrjoska-baba).
Vannak a "fideszre szavazók", akiknek része a "fideszesek" halmaz, annak meg része a "betájoltak" még kisebb halmaz.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. november 15. 08:59 | Sorszám: 138
Bizonyára van is. Mint ahogy a tankönyvek egységesítésének is. Ezzel épeszű ember nem vitatkozik.
De mi van az egyházi iskolákkal? van olyan település, ahol az ált. iskolák (tanulólétszám alapján)több, mint kétharmada egyházi iskola lett a közelmúltban!
mpd
2012. november 15. 08:55 | Sorszám: 136
Ez meg utalás az új hivatalokra:

Mint elhangzott, járási szinten tankerületek alakulnak, azok vezetői lesznek az igazgatók felettesei, a tankerületek pedig közvetlenül a KIK elnökéhez tartoznak. A tankerületek tehát nem tagozódnak be a járási hivatalokba. A kormányhivatal oktatási osztálya a hatósági ellenőrzést végzi majd. A szakképzés irányítását, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a kollégiumok irányítását a megyeszékhelyi tankerület kapja feladatul, így ott a létszám is magasabb lesz.

mpd
2012. november 15. 08:54 | Sorszám: 135
Ezt találtam:

Jövő év január 1-jétől az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) támogatása.

mpd
2012. november 15. 08:51 | Sorszám: 134
A rezsit fizetik, és megtartják a tulajdont, avagy átadják azt is az államnak.
Magát az intézményt megtartani? ezt nem tudom, lehet-e, annyit tudok, hogy később visszavehetik talán. De, hogy most.... azt nem tudom.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 15. 08:49 | Sorszám: 3393
Ez nagyon igaz. Egy ilyen felmérésnek eleve nulla értelme van. De meg kell élni a közvéleménykutatóknak is.
És lám, hogy kamelják az ilyesmit a pártok!!!! Naná, hogy egymás után készülnek ilyen felmérések.
mpd
2012. november 15. 08:45 | Sorszám: 3391
Alapvetően miért higgyem el, hogy valóban megtörtént egyáltalán annak a sok embernek a megkérdezése?
Ha igen, mi alapján vették biztosra, hogy valóban jobbikos volt, aki válaszolt?
Ha engem megkérdeznek, és fideszesnek vallom magam, hogyan ellenőrzik le?

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. november 15. 08:42 | Sorszám: 132
De, hogy elejét vegyem egy mellékszálnak: szerintem semmi kifogásolnivaló nincs az államosításban. Nem ez a lényeg.
Hanem, hogy ennek ürügyén mindent felforgatunk.
mpd
2012. november 15. 08:41 | Sorszám: 131
Az iskolák vajon hány %-a lesz állami?
Merthogy az egyházak már átvettek egy jókora szeletet.
mpd
2012. november 15. 08:39 | Sorszám: 130
Megint megkérdezem: a józan ész alkalmazásának miért feltétele a gyökeres felforgatás?
Mennyiben lesz spórolás a járásonként létrehozandó több tucatnyi oktatási csúcshivatal?

Megfordítva:

Miért garancia az államosítás arra, hogy a jövőben majd mindig ésszerűen fognak eljárni?


Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. november 15. 08:19 | Sorszám: 1148
Én azt hívom civilnek, aki nem egyenruhás (~ szervezet, testület tagja.)

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 15. 08:16 | Sorszám: 3389
Node a kérdésfeltevés!!! Miért nem úgy tették fel, hogy mennyire szívesen szavazna XY-ra? Ha egyszer arra voltak kíváncsiak?
Megmondom: mert akkor nem lehetne belemagyarázni semmit.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. november 15. 08:14 | Sorszám: 127
Ehhez nem kéne gyökerestül felforgatni az egészet.
mpd
2012. november 15. 07:34 | Sorszám: 125
Abszolúte hanyattvágtam magam tegnap OV nyilatkozata láttán!! (M1 Híradó)

Azt mondta, igyekszem hűen idézni:

Magyarországon nincsenek megszorítások. Mo. megszorítások nélkül vészelte át a válságot. Ehhez újra kell(ett) szervezni a pazarló rendszereket.

Ehhez két dolog: a megszorításokra január közepefelé vissza fogok térni. Sokakat fog néhány igen kellemetlen meglepetés érni, de ezekről majd akkor.

A másik. Ugyan, az elmúlt években melyik "rendszer" volt pazarló? Az egészségügy? megalázóan alacsony bérekkel, állandó filléres gondokkal? Tudja-e OV, hogy a vidéki kórházakban a gyógyszereket receptre felírják a fekvőbetegeknek, a hozzátartozók kiváltják valamék patikában és beviszik a kórházba? Tudja vajon, hogy a betegekkel bevitetik az otthon szedett gyógyszereket, és ott abból a készletből osztogatnak a többi betegnek? (Ha Sanyi bácsi behozza a szívgyógyszerét, azt Kovács néninek odaadjuk, az ő kenőcse meg jó lesz Klárikának stb.)
Döbbenten mesélte egy állatorvos, hogy a kis magán-állatklinikájukon korszerűbb, jobb sebvarró cérnát használnak, mint a humánorvosok az emberkórházban.
Ez lenne a pazarlás?
Vagy az iskolákban? ahol a szülők fénymásolják a munkafüzeteket? a dolgozatokat azért mégsem, azt másolgatja az iskola, de kifizettetik a szülőkkel!!
A szülők veszik a függönyt az ablakra, a pedagógusok szégyenletes bérért dolgoznak.
Pazarlás?
Hol él a mi miniszterelnökünk? Mennyit tud a mai magyar valóságról?
Van egy rossz sejtésem: a pazarló rendszereket az öreg Skála-kópé szokta szajkózni széltibe-hosszába, lehet, ő rángatja dróton a min.elnököt?

Nem lenne jó.....


Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 15. 07:14 | Sorszám: 3386
Ezt nem értem. Az, hogy "inkább kedvező, mint kedvezőtlen véleménye van" valakinek valakiről, az miért is jelenti azt, hogy adott esetben rá szavazna?
Az egyfordulós rendszerben hogyan állhat elő olyan helyzet, hogy a jobbikosok Bajnai meg OV között választhatnak?
Ne csúsztatgassunk, kéremszépen!

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. november 14. 14:45 | Sorszám: 117
Hála Odinnak.....

Téma: Gyors segítség kéne
mpd
2012. november 14. 12:07 | Sorszám: 54
Hja kérem, Kőrösi Csoma jakfaggyúval dúsított teán telelt ki a sziklakolostorban.
mpd
2012. november 14. 11:50 | Sorszám: 49
Pandából lehet pacalt csinálni?
mpd
2012. november 14. 11:42 | Sorszám: 47
De én aszittem, hogy veséBŐL van.
mpd
2012. november 14. 11:25 | Sorszám: 42
Emlékszem, ifjúkoromban sok angol regényt olvastam, és a "vesepudding" emlegetésekor mindig fölfordult a gyomrom
mpd
2012. november 14. 11:22 | Sorszám: 40
Na az angoloktól nem fogok kolbászreceptet csórni....
mpd
2012. november 14. 11:21 | Sorszám: 39
Ugyanez van nálunk is.
Az igazán erőset már én se bírom, de a jányok egyáltalán nem bírják.
mpd
2012. november 14. 10:56 | Sorszám: 35
Mi eddig csak édes paprikát tettünk bele, a borsot az erős HELYETT tettük.

Téma: Média-baromságok, avagy...
mpd
2012. november 14. 10:52 | Sorszám: 34
Ajjó. Merthogy a Szuezi-csatornán keresztül a Vörös-tenger élőlényei benyomakodnak a Fődközi-tengerbe, és kiszorítják az őshonos (illetve fenét őshonos, a legutóbbi elárasztás előtt az Atlanti-óceánban őshonos) növényeket és állatokat.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. november 14. 10:45 | Sorszám: 748

Téma: Gyors segítség kéne
mpd
2012. november 14. 10:43 | Sorszám: 33
Egyszer kipróbáltam egy szegfűborsos receptet. Félelmetesen rossz lett.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. november 14. 09:42 | Sorszám: 746
A Dűnében a navigátorok, azok ollyanok.

Téma: Gyors segítség kéne
mpd
2012. november 14. 09:38 | Sorszám: 31
(szoktunk!)
mpd
2012. november 14. 09:04 | Sorszám: 29
Majoranna nem kell a kolbászba. Hurkába esetleg.
mpd
2012. november 14. 09:03 | Sorszám: 28
Tudod, hogy csinálják? Vízbe áztatják. Ezért serceg úgy sütéskor, mint a pokol, lemérni meg ugye sütés előtt volt szokás..... akkor, mikor még én is vettem néha.

Téma: Déjà vu
mpd
2012. november 13. 15:32 | Sorszám: 51
Dáyes vu?
mpd
2012. november 13. 15:31 | Sorszám: 50
Nocsak. Tán TSZ-es voltál?
mpd
2012. november 13. 15:30 | Sorszám: 48
Há'mer bisztos nem jártál gimnázijomba....

Téma: Média-baromságok, avagy...
mpd
2012. november 13. 15:29 | Sorszám: 27
(esetleg a Földközi-tenger....)
mpd
2012. november 13. 15:29 | Sorszám: 26
Fogas kérdés: Panamát vajon az Atlanti- vagy a Csendes-óceán szeli ketté?

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. november 13. 15:20 | Sorszám: 3784
Annyi anyóst, ember....

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 13. 15:14 | Sorszám: 3667
A fősuli alatt megyen el a Bene-patak. Az ménem elegendő?

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. november 13. 13:56 | Sorszám: 3782
Nem nagyon értem, mi az, amit vitatnak? Hogy egy pár fickó végigjárta volna az összes nőket? Eleve hülyeségnek hangzik.
Az inkák (nagy I-vel) gyűjtötték össze a birodalom java nőit, pont ezért, hogy minél több utódjuk legyen, nadehát inka legyen a talpán, aki ezer meg ezer nővel elbír. SZVSZ csak azt érték el, hogy az uralkodó környezetében lévő fickók örökítettek aránytalanul sokat
Európában meg szerintem sose volt ilyesmi.

Téma: Gyors segítség kéne
mpd
2012. november 13. 13:36 | Sorszám: 2
Néha getavéj-van.

Téma: Gyors segítség kéne
mpd
2012. november 13. 13:14 | Sorszám: 16
Igen, a hivatalos receptet birtokolom, de olyasmire lettem volna kíváncsi, hogy kinek mi vált be, házi gyártásban.
mpd
2012. november 13. 12:15 | Sorszám: 10
Most ez a legfontosabb?! Majd átrakja a Rút ha akarja.
Precíz Peti!!
mpd
2012. november 13. 12:01 | Sorszám: 2
Ennél kicsit konkrétabb recept kéne.
Érdekes, a tótok jó kolbászt csinálnak, és ők pont borsot nem raknak bele, köményt ellenben igen.

Téma: Média-baromságok, avagy...
mpd
2012. november 13. 11:34 | Sorszám: 18
Meg a Thetis-tenger.

Téma: Gyors segítség kéne
mpd
2012. november 13. 11:26 | Sorszám: 0
Hétvégére kéne egy jó kolbászrecept!!!

Téma: Gyors segítség kéne
mpd
2012. november 13. 11:26 | Sorszám: 0
Hétvégére kéne egy jó kolbászrecept!!!

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. november 13. 11:14 | Sorszám: 2173
Kíváncsi lettem volna a véleményedre. De, látom, nincsen.
mpd
2012. november 13. 11:04 | Sorszám: 2171
És az évi 5,5%-os növekedés? az reálisnak tűnik?
mpd
2012. november 13. 11:00 | Sorszám: 2169
Dehogy, inkább rávezetem! (a sínekre)
mpd
2012. november 13. 11:00 | Sorszám: 2168
Mávos hasonlatodnál maradva, a fatalista meg olyasmi, mint a forgalmista.
mpd
2012. november 13. 10:57 | Sorszám: 2166
Szóval te fatalista vagy.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 13. 10:53 | Sorszám: 3335
Biztos vagyok benne, hogy ezt ők maguk biztató és megerősítő jelként értékelik.
mpd
2012. november 13. 10:50 | Sorszám: 3333
Biztos vagyok benne, hogy ezt ők maguk biztató és megerősítő jelként értékelik.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. november 13. 10:47 | Sorszám: 2162
A türelem beleszámít-e a GDP-be?
mpd
2012. november 13. 10:46 | Sorszám: 2161
Lassan már másunk se lesz.....
mpd
2012. november 13. 10:43 | Sorszám: 2159
Hallottál már, ugye, vámokról?
mpd
2012. november 13. 10:32 | Sorszám: 2157
Hát ez az.
mpd
2012. november 13. 10:27 | Sorszám: 2155
Mert? Mo.-on nincs, aki kapát gyártson?
Önellátás országon belül, pupák. Nem népi kohók.
mpd
2012. november 13. 10:23 | Sorszám: 2152
Zőccség. Ilyet senki se mondott.
Az egész idióta GDP-sdit fel kéne rúgni, mint kakas a töreket.
Rá kéne jönni, hogy mindenkinek az önellátás a jó megoldás.
Igaz, akkor a nemzetközi pénzvilágnak nem lesz extraprofitja, na mondd már, majdcsak túléljük. Meg néhány tucat fuvarozó cégnek bealkonyul, és nem kell annyi autópálya sem. Szar ügy.
mpd
2012. november 13. 10:08 | Sorszám: 2147
Okoskám, éppen az bizonyult fenntarthatatlannak, amit 30 évvel ezelőtt (is) tanítottak.
Ha lenne néhány érzékszerved, az utóbbi években láthattad-hallhattad volna, amint kártyavárként omlott össze.
mpd
2012. november 13. 09:56 | Sorszám: 2142
Meg az kell, hogy ebből a körforgásból ne sokat vonjanak ki folyamatosan (adók). Mert valahol azt pótolni kell, hogy a rendszer folyamatosan működjön.
mpd
2012. november 13. 09:54 | Sorszám: 2141
Meg az kell, hogy ebből a körforgásból ne sokat vonjanak ki folyamatosan (adók). Mert valahol azt pótolni kell, hogy a rendszer folyamatosan működjön.
mpd
2012. november 13. 09:44 | Sorszám: 2137
A legszebb meg az lenne, hogy az állam beszedne 2700 forint Áfát, meg mondjuk 3000 forint jövedelemadót (járulékokkal együtt).
A semmi után.
Ez az 5700 forint a semmiből keletkezett, virtuális pénzek valóságos vonzataként, amit az állam el tudna költeni nagyonis valóságos adósságcsökkentésre.
Kolosszális. Na ennyire komoly ez az egész.
mpd
2012. november 13. 09:41 | Sorszám: 2136
Akkor duplázzuk meg szolgáltatásból!!
Te megborotválsz engem, én meg téged. Ha mindenki maga borotválkozik, az semmi. De így, számlázva, ÁFÁval, úgy már GDP. Kolosszális növekmény, 0-ról mondjuk, jó vastagon fog mindkettőnk ceruzája, 2*5000 Ft+Áfa összegre. 12700 ha jól számolom.
mpd
2012. november 13. 08:57 | Sorszám: 2127
De mi a fenétől is nőne? A kerékpárutak építésétől? A pénzszórás még nem GDP, ha meg az, akkor piszkosul tévútra visz mindenkit.
Ha ezer vagonnal több krumplit termelünk, az valóban növekedés. De ha ötszáz városban átépítjük a főteret, az túró, nem növekedés.
mpd
2012. november 13. 08:47 | Sorszám: 2124
Inflációból GDP, az meg tán a legjobb mind közül. Az egészen bizonyosan fenntartható , csakhogy hosszú távon az eredménye az éhhalál.
Mert, az infláció miatti növekedés virtuális hasznát nagyon is valóságosan fölözik majd le a bankok, a görögök meg ott állnak a néhányszoros nullával (mi meg az 5,5*0-val) oszt kilessz a csupasz valaguk meg nem lesz mit enniük. Igaz, ők legalább nem fagynak meg, mi még ezt se mondhatjuk el.
mpd
2012. november 13. 08:43 | Sorszám: 2123
Az olajbogyó csak példa. Mi a fenében akarnak növekedést produkálni a görögök? Ha nem termelés az alapja, akkor még a hámozott léggömbnél is kevesebbet ér. Turizmusból GDP? az megint a semmi ragozása.
mpd
2012. november 13. 07:02 | Sorszám: 2119
5,5% növekedés.... kinek a rovására? Mit akarunk növelni? Az máshonnan fog hiányozni, és ők is növekedni akarnak! Mindenki!
Ez a vicc az egészben.
Mindenki fújja a növekedés-lufit, senki nem tanul semmiből.
Tízszer nulla éppúgy nulla, mint az egyszer nulla.
mpd
2012. november 13. 06:59 | Sorszám: 2118
Nézem tegnap a Híradóban a görög miniszterelnököt. Igen bízik a növekedésben, ami majd kirántja őket a szarból.
A pattogatott kukorica kihullott a számból, ahogy tátva maradt!
Ezek a közgazdászok még mindig itt tartanak?
Semmiből sem tanulnak, csak nyomják az eszeveszett hülyeségeiket?
Miféle növekedés? Hol? Miből? Mi? Ötször annyi olajbogyót termesztenek? kinek? ki veszi meg? a Holdra exportálják?
Ha sürgősen nem zavarjuk el a véresbe ezt a sok majmot, tényleg baj lesz.

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. november 12. 13:10 | Sorszám: 1047
Az nem lenne az. Legföljebb kellemes csalódás.
De Bajnait meg Oszkót dícsérni, hát, csodálom, hogy kibírod hányinger nélkül.
mpd
2012. november 12. 12:08 | Sorszám: 1038
Fúszgenger!
Nagyot csalódtam benned.
mpd
2012. november 12. 10:45 | Sorszám: 1014
Kevés ellenszenvesebb embert láttam még, mint Oszkó. Süt róla a rosszindulat, az embergyűlölet. Mondjuk, Bajnai meg borzasztó sunyi, és rosszul hazudik, azaz, egy hiteltelen ember már ránézésre is. Gyönyörű páros voltak, annyi szent.

Téma: Ajánlott linkek
mpd
2012. november 10. 10:22 | Sorszám: 333
Ébresztő Vénség!!!
Egy ilyen Matuzsálemnek nem kell mán tízórákat aludni!

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. november 10. 10:18 | Sorszám: 458
Asszem, elegem kezd lenni a politikából. Egy Orbán-Bajnai koalíció, na az végképp betenné a kaput. Márpedig ez az egyetlen lehetőség, ha a Jobbik nem kell.
Bírom ezt a szemérmességet egyébként. Lehet, hogy kell koalíció, de megnevezni a lehetséges partnert, na az nem fog működni. Majd a választás után, nesztek.
Ennél már a kétharmad is jobb.

Téma: Zöld
mpd
2012. november 10. 08:43 | Sorszám: 15
Az emberiség minduntalan feltalálja a langyos vizet. Meg a csőbe a lyukat.

Téma: Ajánlott linkek
mpd
2012. november 10. 08:40 | Sorszám: 332
És lehet-e automatikusan létezőnek tekinteni valamit, amire nincs semmi bizonyíték?
mpd
2012. november 10. 08:39 | Sorszám: 331
Öreg Csont, nem az emberi lét létét kérdőjeleztem meg, hanem a lélek létezését.
Irány a látszerész, vagy a szikvízüzem, még vastagabb szódásüveget szerezni!!

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. november 10. 08:36 | Sorszám: 2847
Öööö...nem lehetséges, hogy nevezett büdöskomcsik most éppen melldöngető fidesz-szimpatizánst játszanak?
Állásuk érdekében változhat az értékrendjük.

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. november 10. 08:32 | Sorszám: 456
Nade, ha az operettnácikkal nem, akkor kivel?
Előbb-utóbb színt kell vallani. Kampány előtt kínos lesz mindenképpen.

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2012. november 10. 07:19 | Sorszám: 321
Hát még RK!!!
Jön föl, mint a talajvíz.
mpd
2012. november 10. 07:16 | Sorszám: 320
Proxémia, mi?
mpd
2012. november 09. 12:44 | Sorszám: 317
Akkor a progresszió erői is kapnak nehány pontocskát!
Guráááááá!

Téma: Ajánlott linkek
mpd
2012. november 09. 11:21 | Sorszám: 320
Meg egyáltalán, a létét sem.

Téma: Európa végnapjai? Mi lesz itt?
mpd
2012. november 08. 10:52 | Sorszám: 194
Vili. Én csak arra céloztam, hogy ezek csinájják a fricc GDP-t.
mpd
2012. november 08. 10:29 | Sorszám: 192
(Hát éppen ezért!!!)

Téma: Asszociáljunk lassan, megfontoltan!
mpd
2012. november 08. 10:28 | Sorszám: 6002
Helló szépség, merre van a pékség?

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 08. 10:16 | Sorszám: 3217
Az az utolsó grafikon....... a Jobbiknak egy egyenlő mellett a másik 3 mutatója mind jobb az mszp-nél, ennek ellenére a nagyság szerinti rendezésben valahogy alájuk került....
Ocsmány, pitiáner húzás, de jelzésértékű, úgymond.

Téma: Asszociáljunk lassan, megfontoltan!
mpd
2012. november 08. 09:07 | Sorszám: 5999
mendegél a mandarin

Téma: A magyar igazságszolgáltatás
mpd
2012. november 08. 09:03 | Sorszám: 651
Hova gondol öreg, méghogy én szidnám magát....... ?!
Ebben most kivételesen, sok értelmes gondolatot tett közzé, csak nagyon nehéz ezt a formátumot olvasni. De most megérte, mert jókat mondott, magához képest meglepően jókat!!!

Téma: Európa végnapjai? Mi lesz itt?
mpd
2012. november 08. 08:59 | Sorszám: 189
Hát nem is ők fognak háborút kezdeni.....
mpd
2012. november 08. 08:58 | Sorszám: 188
Illetve, a Németországban dolgozó vendégmunkások.

Téma: Fűben-fában orvosság
mpd
2012. november 08. 08:28 | Sorszám: 23
De NEM hat, ércsed meg. Ha nem nyeled le, hanem öblögetsz vele, akkor helyileg igen. De, ha lenyeled, max. a bélbolyhokat gyalulja le.
mpd
2012. november 08. 08:27 | Sorszám: 22
Igaz, igaz.

Téma: Asszociáljunk lassan, megfontoltan!
mpd
2012. november 08. 08:26 | Sorszám: 5997
lenolaj

Téma: Európa végnapjai? Mi lesz itt?
mpd
2012. november 08. 08:24 | Sorszám: 185
Európai Föderáció = III. világháború
mpd
2012. november 08. 08:24 | Sorszám: 184
Igaz. Ebből megint baj lesz.
A szerbek sohasem fogják tudomásul venni, hogy így megcsonkították őket, ráadásul tenger nélkül maradtak.
Nagyon rövid időn belül elkezdenek akciózni szerintem.

Téma: Ötvenezresek Klubja
mpd
2012. november 08. 08:12 | Sorszám: 14
Fasza. Még egy klub se lehet meg veszekedés nélkül.

Téma: A magyar igazságszolgáltatás
mpd
2012. november 08. 08:07 | Sorszám: 649
Nanebanyek mán.
A saláta leszakítása nem ölés? A csirke levágása nem ölés?
Összevisszaság ez.
Tudatos, nem tudatos....
Hány ember gondol csecsemőgyilkosságra, mikor letép és elfogyaszt egy szem cseresznyét?
Ki gondol részvéttel egy agyoncsapott szúnyogra?
haggyuk mán ezt az antropomorfisztikus ömlengést.

Téma: Zöld
mpd
2012. november 07. 15:50 | Sorszám: 10
Ez nem is zöld.
De amúgy praktikus. Persze nem újdonság, ilyet pl. anyósoméknál is láthattál volna nemrégiben. A mosogató alatt egy vödörbe folyt a víz, és onnan át lehet vinni a wc-be.

Téma: Ballib médiapatkányok
mpd
2012. november 07. 15:39 | Sorszám: 2835
Vannak azért nemzeti parkok, van világörökség is. Állítólag már a Bajkál-tó sem marja szét percek alatt a fürdőzőket.
mpd
2012. november 07. 15:38 | Sorszám: 2834
Jó, ezen nem veszünk össze. Úgyse megyek én sehova.
mpd
2012. november 07. 14:49 | Sorszám: 2829
Lassan itt az ideje visszafoglalni!
mpd
2012. november 07. 14:30 | Sorszám: 2827
http://dsc.discovery.com/pdi/files/2011/07/wild-deer-streams-nature-park-in-siberia.jpg
mpd
2012. november 07. 14:18 | Sorszám: 2825
Nézd ezeket végig: http://www.flickr.com/photos/prokudin-gorsky/3285173548/in/photostream/

Vagy a Vicsegda folyót.....

mpd
2012. november 07. 13:31 | Sorszám: 2822
Mér? ingyánok is vannak még?
mpd
2012. november 07. 13:28 | Sorszám: 2820
Hasonlít egy kicsit a kiesebb szibériai vidékekre. Arrafelé is vannak ilyen csuda helyek.
mpd
2012. november 07. 13:26 | Sorszám: 2818
Hasonlít egy kicsit a kiesebb szibériai vidékekre. Arrafelé is vannak ilyen csuda helyek.
mpd
2012. november 07. 13:25 | Sorszám: 2817
Hát ez azé' elég elhanyagolt.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 07. 12:41 | Sorszám: 3647
Ó, mely dicső ész omla össze itten.....

Téma: Fűben-fában orvosság
mpd
2012. november 07. 12:39 | Sorszám: 19
Kamillateát INNI placebó.
A kamilla helyi gyulladásgátló. Borogatásban, öblögetésre jó, de ha megisszuk, a hatóanyaga nem viselkedik gyógyszerként.

Téma: Ballib médiapatkányok
mpd
2012. november 07. 12:15 | Sorszám: 2810
Ez a Vájling ez jó hely lehet. Ha valaha a ZUSÁBA költözök, hát ott veszek egy kisded farmocskát.

Téma: Ötvenezresek Klubja
mpd
2012. november 07. 11:49 | Sorszám: 0
Na?

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 07. 11:29 | Sorszám: 3643
Én meg 1 ateista fasiszta vagyok.
Most akkor mi lesz?

Téma: Barack Obama az USA új elnöke
mpd
2012. november 07. 11:11 | Sorszám: 301
Hát, ha a héja elmebeteget jelent, akkor korrekt.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 07. 11:05 | Sorszám: 3640
Gede?!
Dejszen magaakkor etty fasiszta!!!!
mpd
2012. november 07. 10:36 | Sorszám: 3636
Meg a köpölyözés is!
mpd
2012. november 07. 10:34 | Sorszám: 3634
Gratulálok a jól megérdemelt vérnyomásához!
De mostmár nyomás!

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 07. 07:45 | Sorszám: 3182
Hejjj, 1996-ban még volt LEFELÉ út.
Ma már...... lejjebb csak a bányászbéka valaga van, ha egyáltalán.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 07. 07:18 | Sorszám: 3630
Megütközésemnek kell hangot adnom, hogy hajlott kora ellenére így elragadtatja magát!
Amellett a vérnyomásnak se tesz jót!
mpd
2012. november 06. 15:02 | Sorszám: 3617
Na ez ám a méretes csúsztatás!!!!
Maga az Úr parancsolta meg Ábrámnak, illetve akkor már valóban Ábrahámnak hítták, hogy áldozza föl Izsákot!!
Bezzeg Izmáélt Hágárral együtt kiküldette a sivatagba.

Téma: A magyar igazságszolgáltatás
mpd
2012. november 06. 14:56 | Sorszám: 643
Vedd már észre Gidránkám, hogy ebben az esetben is a természetellenes körülmények a ludasak. A természetben a róka egy tyúkot képes elkapni, a többi simán elmenekül. De egy ólban.....

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 06. 14:43 | Sorszám: 3615
Hát, lehetne példákat hozni az Úr végtelen jóságára.... lásd Ábrám esetét a családjával.
mpd
2012. november 06. 12:44 | Sorszám: 3612
Na csak nehogy valaki keresztbetegyen....

Téma: Fűben-fában orvosság
mpd
2012. november 06. 11:58 | Sorszám: 9
Adok én neked pauzát édesapám, olyat, hogy nem kérsz mégeggyet!!!
mpd
2012. november 06. 11:57 | Sorszám: 8
Fenéket, kamillatea helyett javasolta a doki.
mpd
2012. november 06. 11:24 | Sorszám: 4
A sima zsályatea játszik?

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 06. 10:59 | Sorszám: 3607
kerek ogre görbe ogre

Téma: A magyar igazságszolgáltatás
mpd
2012. november 06. 10:51 | Sorszám: 635
A kutya egy kölyökkorban megrekedt farkas.

Téma: A halálbüntetés visszaállítása
mpd
2012. november 06. 10:50 | Sorszám: 65
Olvastam. Higgaggyál le.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 06. 10:45 | Sorszám: 3605
Mit kijabálsz?!
mpd
2012. november 06. 10:45 | Sorszám: 3604
Mondom, öreg, írjon nyugodtan nagybetűkkel, de előtte kapcsolja be a Kapsz Lokkot!

Téma: A magyar igazságszolgáltatás
mpd
2012. november 06. 10:44 | Sorszám: 633
Kimondottan tetszik, ahogyan az "állat" ölésre kialakult természetének indoklásaképpen a domesztikációval eltorzított viselkedésű háziállatok kerülnek elő.

Elejét véve ennek a sorozatnak, leszögezem, hogy a baromfiak is csak ketrecben (tyúkok esetleg a szűk tyúkudvarban) csípkedik halálra egymást, a kutyák meg csak "idomítás" után ölik meg egymást. Mondjuk a kutyák a legjobban eltorzított lények körülöttünk.


Téma: A halálbüntetés visszaállítása
mpd
2012. november 06. 10:37 | Sorszám: 63
Jaj ne fárasszál mán Fecó.
Fantomra lüvődözöl.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. november 06. 07:52 | Sorszám: 2776
Ali, bakker, te ugyanolyan lökött vagy, mint voltál.

Téma: A magyar igazságszolgáltatás
mpd
2012. november 06. 07:26 | Sorszám: 629
Idézet:
Az állat ölhet, olyan a természete.

Ilyen vadakat minek beírni?
Az állatnak NEM (illetve, SEM) olyan a természete.


Téma: A halálbüntetés visszaállítása
mpd
2012. november 06. 07:23 | Sorszám: 59
Hogy újra mederbe tereljem a széthulló témát: a halálbüntetés funkciója kettős.
1. a súlyos bűncselekményeket tervezgetőket visszariasztja
2. a javíthatatlan, társadalomra kiemelten veszélyes (értsd: többszörös gyilkos) vagy a társadalom által kiemelten elítélt bűncselekményt elkövető (ezt persze precízebben meg kellene fogalmazni, de asszem érthető) személyeket kiiktatja a társadalomból.

És kész. Azt a kutyát, amelyik már emberre támadt, veszélyesként kell nyilvántartani és ennek megfelelően tartani. Ha újra emberre támad, kivégzik. Kutyának nem szabad, embernek szabad gyilkolászni?

mpd
2012. november 06. 07:19 | Sorszám: 58
Némelyik betájolt eftáss igen okos itten

A hirtelen felindulásból elkövetett emberölést SEMMIVEL (mármint semmilyen jogi eszközzel) sem lehet megelőzni, lévén, hogy azt hirtelen felindulásból követik el és nem tervezgetik. Az ilyet eszembe se jutna, hogy halálbüntetéssel kéne fenyegetni vagy szankcionálni.
Talán, ha gondolkodnánk egy picit.....

mpd
2012. november 05. 19:02 | Sorszám: 43
Idézet:
A Jobbik szvsz. a halálbüntetés visszaállításának követelésével erkölcsileg, intelligenciában meghaladott filozófiát képvisel.

Na ez meg még nagyobb marhaság.

mpd
2012. november 05. 19:01 | Sorszám: 42
Marhaság. A halálnál nincs rosszabb.
mpd
2012. november 05. 14:55 | Sorszám: 18
Bizony, bizony, az értelem nem csak a jóra használható.
mpd
2012. november 05. 14:52 | Sorszám: 16
Miért is lennénk? Mi is az állatvilág részei vagyunk.

Téma: Rossz filmek
mpd
2012. november 05. 13:04 | Sorszám: 2657
Ki kéne használni, hogy a világ csakraközpontja itt van Mo.-on.
Lehetne abból egy átjáró egy párhuzamos világba, és ebből már mindenféle jópofa sztorikat ki lehetne kerekíteni.
mpd
2012. november 05. 13:01 | Sorszám: 2656
Ki kéne használni, hogy a világ csakraközpontja itt van Mo.-on.
Lehetne abból egy átjáró egy párhuzamos világba, és ebből már mindenféle jópofa sztorikat ki lehetne kerekíteni.

Téma: A halálbüntetés visszaállítása
mpd
2012. november 05. 12:56 | Sorszám: 9
Kérem, kérem. Én a pluralizmus híve vagyok.
De akkor ne csodálkozzatok ezeken az eseteken.
Soha sehol az állatvilágban nem működik ez a nagyfene jókodás.
mpd
2012. november 05. 11:33 | Sorszám: 3
Ha valaki tudja, hogy elkerülhetetlenül felderítik és kivégzik, meggondolja.
Ha van esély, hogy fel se derítik, és ha felderítik, akkor is megússza tíz évecskével, megkockáztatja.
És az áldozaton nem segít, ha mégis lebukik a tettes.

Ezért ÉPPEN A MEGELŐZÉSHEZ lenne szükséges a halálbüntetés bevezetése.
Az, hogy bevezetik, még nem jelenti azt, hogy ALKALMAZZÁK IS.
De fenyegetésnek, bizony elkelne.

mpd
2012. november 05. 11:30 | Sorszám: 2
a bűnt csak megfelelő súlyú fenyegetéssel lehet megelőzni. Még úgy se teljesen, de az ilyen jellegű bűncselekményeket talán igen.
Breivik luxuscellája kit tart vissza a tömeggyilkosságtól?

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 05. 10:48 | Sorszám: 3093
Valami gatyaway vót....
mpd
2012. november 05. 10:12 | Sorszám: 3091
Hibbant volt, mint minden Habszburg. A minap valamék délelőtti fosadék beszélgetős műsorban Habsburg György seggét nyalták a riporterek. Aztán persze kiderült, hogy a velük meghívott Gundel-főnökét inkább, aki hozott szakácsokat magával és megkajáltatta a stábot. A női műsorvezető még valami szakács-tanfolyamba is bepofátlankodta magát.

Ezt utálom a tévésekben piszkosul, ezt az állandó potyázást. Riportot csinálnak éttermekben (potya kaja), borászokkal (potya pia), nyáron a strandokon vagy a Balcsin (potya fürdőzés). Időnként riport a brazíliai magyarokkal (potya utazás).

mpd
2012. november 05. 10:10 | Sorszám: 3090
Hibbant volt, mint minden Habszburg. A minap valamék délelőtti fosadék beszélgetős műsorban Habsburg György seggét nyalták a riporterek. Aztán persze kiderült, hogy a velük meghívott Gundel-főnökét inkább, aki hozott szakácsokat magával és megkajáltatta a stábot. A női műsorvezető még valami szakács-tanfolyamba is bepofátlankodta magát.

Ezt utálom a tévésekben piszkosul, ezt az állandó potyázást. Riportot csinálnak éttermekben (potya kaja), borászokkal (potya pia), nyáron a strandokon vagy a Balcsin (potya fürdőzés). Időnként riport a brazíliai magyarokkal (potya utazás).

mpd
2012. november 05. 10:09 | Sorszám: 3089
Hibbant volt, mint minden Habszburg. A minap valamék délelőtti fosadék beszélgetős műsorban Habsburg György seggét nyalták a riporterek. Aztán persze kiderült, hogy a velük meghívott Gundel-főnökét inkább, aki hozott szakácsokat magával és megkajáltatta a stábot. A női műsorvezető még valami szakács-tanfolyamba is bepofátlankodta magát.

Ezt utálom a tévésekben piszkosul, ezt az állandó potyázást. Riportot csinálnak éttermekben (potya kaja), borászokkal (potya pia), nyáron a strandokon vagy a Balcsin (potya fürdőzés). Időnként riport a brazíliai magyarokkal (potya utazás).


Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. november 05. 10:03 | Sorszám: 3591
Papa, inkább boldozza az irományait, ezeket a nagybetűket nem jó olvasni. Mondjuk, kapcsolja be a Kapsz Lokkaot, akkor naggyal írhat nyugottan, mi meg kisbötűket látunk a képernyőn.
mpd
2012. november 05. 09:58 | Sorszám: 3590
Papa, inkább boldozza az irományait, ezeket a nagybetűket nem jó olvasni. Mondjuk, kapcsolja be a Kapsz Lokkaot, akkor naggyal írhat nyugottan, mi meg kisbötűket látunk a képernyőn.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. november 05. 09:52 | Sorszám: 3087
Minap hallottam valami médiumban, hogy azoktól az űberhiper-giccses Sissy-filmektől Romy Schneider is megcsömörlött.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. november 05. 09:40 | Sorszám: 2103
Pedig a szlovák kézilabdázás évszázados múltra tekinthet vissza!

Téma: Fegyveres ellenforradalom/pucss készül?
mpd
2012. november 05. 09:30 | Sorszám: 28
Áhhh, lényeg, hogy észben tartsanak olyan fontos dolgokat, mint hogy mikor kezdődik a karácsonyi vásár.
mpd
2012. november 05. 09:04 | Sorszám: 25
Lehet, hogy a fülkeforradalomra célzott...??

Téma: Most pedig nevessünk ...
mpd
2012. november 05. 07:01 | Sorszám: 1251
Bezzeg, ha ezt játszották volna: http://videa.hu/videok/zene/john-cage-4-perc-33-avantgard-csend-komolyzene-OQ0yLhmTuiEwRaTx

Téma: Romney?
mpd
2012. október 31. 15:13 | Sorszám: 23
De még jó, hogy nem az a digó lett jelölt, az az antidarwinista.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. október 31. 15:11 | Sorszám: 2070
Ez meglehetős hálószaggató öngól volt Matyikám.....
mpd
2012. október 31. 15:03 | Sorszám: 2069
Ez meglehetős hálószaggató öngól volt Matyikám.....
mpd
2012. október 31. 15:01 | Sorszám: 2068
Méghogy OV, de a fórumlakók nagy része is!
De most komolyan, meg vagy lepve?
Ez az első múlthamisítás?

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. október 31. 14:57 | Sorszám: 4724
Hát nálatok én ma éhen vesznék! Egyiket se szeretem.

Téma: Pénz? Nem számít!
mpd
2012. október 31. 14:49 | Sorszám: 50
Azon gondolkodom.... de komolyan..... hogy hol a határ a lojalitás és a szervilizmus között?
Vagy, hogy hogyan isteníthetnek komoly emberek politikusokat, ami, tudvalevőleg, a legrosszabb emberfajta? Más kapcsolataik rovására is!

Én valamikor a Bős-Nagymaros ügy kapcsán tanultam meg, hogy politikusnak sose higgyek, és hogy a legnagyobb gyanakvás sem elég velük szemben!

Hát, nem tudom. Elég szomorú dolgok ezek.

mpd
2012. október 31. 14:22 | Sorszám: 47
mpd
2012. október 31. 14:12 | Sorszám: 45
Baromság, baromság. Ez a havi hatszáz ruppó azért hasbavágott.

Téma: Jobbik: 855.109
mpd
2012. október 31. 13:54 | Sorszám: 3358

Téma: Pénz? Nem számít!
mpd
2012. október 31. 13:52 | Sorszám: 43
Tízezer kilométer havonta..... az 300 kilométer naponta. Plusz 157 a hivatali járgánnyal.
Mozgékony ember....
Mert arra gondolni se merek, hogy csak úgy elteszi a benzinpénzt, oszt nem is megyen a saját kocsival....
mpd
2012. október 31. 13:50 | Sorszám: 42
Mán nem merek semmit mondani, merhát ez demagógia!
Havi 626.000 forint elkocsikázása a legtermészetesebb dolog a demokráciában. Ez alig 1400 liter benzin. 14 literes fogyasztással épphogy tízezer kilométer! A Közértig is éppcsak elegendő!

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2012. október 31. 12:44 | Sorszám: 283
Ammá' majnem etanol.
mpd
2012. október 31. 12:44 | Sorszám: 282
...meg nagy, konya bajsza....

Téma: Achtung!
mpd
2012. október 31. 12:41 | Sorszám: 31
Könnyen beszél.... hisz úgyis pelenkázva van.

Téma: Pénz? Nem számít!
mpd
2012. október 31. 12:40 | Sorszám: 40
Te osztán nem cicózol......

Téma: Romney?
mpd
2012. október 31. 10:57 | Sorszám: 12
A Koka jobb hányinger ellen. Hűtve, a buborékot kikavarva belőle.
mpd
2012. október 31. 10:56 | Sorszám: 11
Ugye? Akkor te is azt hallgattad amit én.
De az a riporternő....tejóisten. Mikor a szakértő így kezdte: akkor most mondok valami érdekeset!; na akkor egy mondat után félbeszakította valami eszement hülyeséggel. Biztos, hogy csak diliflepniseket érdemes alkalmazni a rádióban?

Téma: Pénz? Nem számít!
mpd
2012. október 31. 10:53 | Sorszám: 37
Abbion lehet.
Majd megmondom Salinak is.
mpd
2012. október 31. 10:22 | Sorszám: 35
Akkor mostmár elmondhatom a konkrét véleményemet, összefoglalva: az 57.600 kilométer egy évre önmagában valóban nem extrém. A járulékos költségekben már meglátszik a közbeszerzés kezenyoma. Összességében viszont az bizonyos, hogy a politikusaink, az ogy.képviselőket is ideértve, túl sokat furikáznak. Talán 2014-től javul a helyzet, kevesebben lesznek és nem lehet polgármester képviselő, azaz, nem fog senki villámként cikázni a két munkahelye között.
mpd
2012. október 31. 10:08 | Sorszám: 32
Vasárnap is?
legközelebb olyat kell választani, aki ott lakik közelebb.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 31. 10:02 | Sorszám: 2953
Csak nem érted.
Egy átlagos populáció átlagos asszonya volt a Mitokondriális Éva. Volt a populációban több nő is, ők (vagy az ő lány leszármazottaik) azonban nem hagytak maguk mögött leány utódot, akinek ma is élhetne leány utóda.
A Mitokondriális Éva, ne feledd, csak minden ma élő nő ősannya.
Ha igaz lenne, hogy a neandervölgyiekkel is keveredtünk, akkor a Mitokondriális Éva valószínűleg egy Australopithecus lenne. (Hátrébb kéne vinni az időben)
mpd
2012. október 31. 09:54 | Sorszám: 2952
Csak nem érted.
Egy átlagos populáció átlagos asszonya volt a Mitokondriális Éva. Volt a populációban több nő is, ők (vagy az ő lány leszármazottaik) azonban nem hagytak maguk mögött leány utódot, akinek ma is élhetne leány utóda.
A Mitokondriális Éva, ne feledd, csak minden ma élő nő ősannya.
Ha igaz lenne, hogy a neandervölgyiekkel is keveredtünk, akkor a Mitokondriális Éva valószínűleg egy Australopithecus lenne. (Hátrébb kéne vinni az időben)
mpd
2012. október 31. 09:50 | Sorszám: 2951
Csak annyit kell elfogadni hozzá, hogy mindenkinek van anyja.

Téma: Pénz? Nem számít!
mpd
2012. október 31. 09:48 | Sorszám: 30
Ezt inkább ne feszegessük, merthogy az szabálytalan.
mpd
2012. október 31. 09:47 | Sorszám: 28
Hja, ki ne ismerne ilyen példákat. Ezek a gépek tök fölöslegesek, kártékonyak, aki meggazdagodott rajtuk (van ám köztük, aki ma politikus....) az meg szemét ember.
mpd
2012. október 31. 09:46 | Sorszám: 27
Jó-jó, Vettel a hétvégén az edzésekkel együtt vezetett vagy ezer kilométert, neki pl. az a munkája. Neked meg Mackónak távol van a munkahelyetek. De az nem szükségszerű, hogy az OGY elnöke feszt furikázzon.
mpd
2012. október 31. 09:43 | Sorszám: 26
Ebben a "közületek" a lényeg, a szép alapgondolaton kívül.
Én nem vagyok "közülük" való. "Ők" inkább a Kajafás-féle vezető elit.
mpd
2012. október 31. 09:40 | Sorszám: 25
Imádom a rejtvényeket!!!
Máris nézem.

Téma: Madárles, és egyéb állatok kukkolása
mpd
2012. október 31. 09:14 | Sorszám: 361
Az lesz érdekes, amikor a szokottnál gyorsabb klímaváltozásnál a téli és a nyári szállásukon is felforgatódik a tápláléklánc.
Kétlem, hogy lennének annyira rugalmasak, hogy új helyeket keresnének. Valószínűbb, hogy odarepülnének és éhen pusztulnának.

Téma: Pénz? Nem számít!
mpd
2012. október 31. 09:10 | Sorszám: 19
A pártpolitikusok élből megérdemlik. Egyik ember se tökéletes, ők meg aztán végképp nem. Vállalták a közszereplést, hát vállalják a kritikát is. Annyi pénzért már lehet.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. október 31. 09:05 | Sorszám: 3582
(viszont nyelvtanilag helytelen csak lusta voltam gondolkodni)
mpd
2012. október 31. 09:03 | Sorszám: 3581
(viszont nyelvtanilag helytelen csak lusta voltam gondolkodni)

Téma: Pénz? Nem számít!
mpd
2012. október 31. 08:51 | Sorszám: 15
Komolyan sértegetni akarsz?
Mire jó ez? A Tiedtől eltérő vélemény az default áskálódás? Nem nagyon értem ezt sem.
mpd
2012. október 31. 08:49 | Sorszám: 14
Ha kapok rá engedélyt, azért morgolódok kicsit azon, hogy mi a bánatért kell az OGY elnökének mérgezett egér módjára jönni-menni? Az Országgyűlés elnöke, ülésnapokon minimum, hogy a Házban legyen, hisz az a munkahelye. Nem nagyon értem, ezt a munkát hogyan lehet Sülysáp és Mende között egy autóban végezni.
Az utóbbi huszonévben mintha kicsit túlzásba esnének politikusaink: állandóan úton vannak, egyszerre ötfelé mennek és tízfelé telefonálnak.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 31. 08:44 | Sorszám: 2945
Jó, hát ilyen értelemben Stanley és Livingstone is afrikai volt.

Téma: Romney?
mpd
2012. október 31. 08:18 | Sorszám: 0
Mit hallok reggel a Krónikában: egy amerika-szakértő kijelentette, hogy a választás eldőlt, Romney simán nyer.
Hát ezt meg így.... hogy?

Téma: Ez is át lett ám gondolva....
mpd
2012. október 31. 08:17 | Sorszám: 0
Hipp-hopp megszületett a választási eljárásról szóló törvény is, szinte az alkotmánymódosítással egyidőben. A bizottságok tagjai kaptak tíz percet az áttanulmányozására.
Mi lesz ebből megint?
Hetente fogják módosítani, mert kiderül, hogy erre nem gondoltak, azt nem kalkulálták be, emez passzus meg üti amazt....
Mire jó ez?
Miért erény a kapkodás?

Téma: Pénz? Nem számít!
mpd
2012. október 31. 08:14 | Sorszám: 11
Fontosabb kérdés, hogy aki napi átlagban 157 kilométert autókázik, akkor az az illető mikor és mennyit dolgozhat?

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 31. 08:07 | Sorszám: 2943
A madagaszkáriak keletről jött őseinek az ősei Afrikában éltek.

Téma: Achtung!
mpd
2012. október 31. 08:06 | Sorszám: 28
Na. Ez megint az a Vén Salabakter, aki mérges, mert kiesett a pohárból a protkója.
mpd
2012. október 31. 08:05 | Sorszám: 27
Játsszunk egy kicsit!
Mit szólnál egy olyan húzáshoz, hogy mondjuk a Jobbik kijelentené: a miniszterelnök-jelöltje nem más, mint OV!!
Vagy. A Fidesz előállna azzal, hogy miniszterelnök-jelöltje Lázár János! (Rogán, Martonyi, választhatsz.)
Esetleg a KDNP, vagy a Gazdakörök külön jelöltet állítanának!
Vajon az általad felvázolt világlátásba beleférne ez? vagy túl bonyolult lenne a tömegeknek?

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 31. 07:48 | Sorszám: 2941
Természetesen. Akinek nem maradt fenn, az nem őse már senkinek.
mpd
2012. október 31. 07:47 | Sorszám: 2940
De legalább MEGPRÓBÁLTAD megérteni?
Tíz perc olvasással megoldható. Persze, ha nem akarja valaki.....
mpd
2012. október 31. 07:30 | Sorszám: 2938
De legalább MEGPRÓBÁLTAD megérteni?
Tíz perc olvasással megoldható. Persze, ha nem akarja valaki.....
mpd
2012. október 31. 07:29 | Sorszám: 2937
Az biztosan nem igaz, az afrikaiaknak nem lehet ázsiai őse.
mpd
2012. október 31. 07:28 | Sorszám: 2936
Fecókám, ne keseríts.
Nézzél utána a dolognak légyszíves.
Ősanya -> a női ágon az időben visszafelé haladva elérkezünk egy nőhöz, aki a ma élő összes nőnek az ősanyja.
(Mitokondriális Éva)
Az ősapát meg az Y kromoszóma alaján lehet visszafejteni.

Téma: Achtung!
mpd
2012. október 31. 07:25 | Sorszám: 24
Ja, megint oda lyukadunk ki, hogy aki nem a Fideszre szavaz, az hazaáruló? Ennél azért kreatívabbnak gondoltalak Kartácsnő.
mpd
2012. október 31. 07:24 | Sorszám: 23
Mondom én, hogy Maga egy hasadt személyiség, Öregúr!

A (20) egy komplett zagyvaság, a (22) meg egy értelmes hozzászólás.


Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 30. 12:27 | Sorszám: 3607
Na most lebuktam!
Próbálok valami protézist szerezni.

Téma: Achtung!
mpd
2012. október 30. 12:25 | Sorszám: 18
http://hvg.hu/itthon/20121029_Orszagjarason_fog_feliratkozasra_buzditan
mpd
2012. október 30. 12:25 | Sorszám: 17
Molnár Zsolt, kifene ez, sose hallottam még róla.
Na az a másik nagy durranás, ha Lendvaiék helyett ilyen viszonylag értelmesnek tűnő pofák nyilatkoznak újabban.
A Fidesztől meg Selmeczi....
Huhhhh.
mpd
2012. október 30. 12:21 | Sorszám: 16
Képzeld el, a regisztráció utolsó napjánodacsődítenek-visznek többszázezer embert a regisztrációs helyekre (adig tán az is kiderül, hol lesz ez).
Lenne pánik asszem.
Márpedig ezt meg lehet csinálni.
Az a hogyishíjják tegnap elég értelmesen szólt erről, valami új nyilatkozó az mszp részéről.

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 30. 12:06 | Sorszám: 3603
Hát azok is vicces emberek....

Téma: Achtung!
mpd
2012. október 30. 11:57 | Sorszám: 14
Teszem azt megnyerhetik a választást, ha a jobboldal nem kap észbe. Mozgósítás terén mindig is erősek voltak.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 30. 11:54 | Sorszám: 2923
Az egyiptomi dinasztiák valóban így jártak el. És tudod, mire volt ez jó? Rengeteg genetikai hibát kiküszöböltek vele - sok-sok torzszülött, halvaszületett vagy korán meghalt gyerek árán. Ha ezt tudták, vagy legalább sejtették volna, évezredekkel az eugenika előtt járhattak volna.

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 30. 11:42 | Sorszám: 3599
Majd, ha látok egy-két csodát.
Mondjuk - átmegyek viccesbe - egy csomó leszázalékolt betegből meg nyomorékból újra keresőképes embereket csinálni, az mán megvót....

Na bocsi a blaszfémiáért.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 30. 11:16 | Sorszám: 2917
Sajna, semmiféle törvény nincs erre a természetben.
Annyi van, hogy MINDENKI óvakodik olyanokkal párosodni, akik vele - úgymond - egy háztartásban élnek.

Röviden, az ember esetében az egy háztartásban nevelkedett mostohatestvérek SEM vonzódnak egymáshoz, ellenben a külön nevelkedett testvérek minden további nélkül. Tehát nincs afféle genetikai vészcsengő, ami meggátolná a vérfertőzést.


Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 30. 10:47 | Sorszám: 3593
Nagyon remélem, hogy most csak tréfálsz.....

Téma: Hol a pofátlanság határa?
mpd
2012. október 30. 10:47 | Sorszám: 66
Nadehátugye nem ez volt a szempont....hanem az egyszerűsítés....

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 30. 10:46 | Sorszám: 2913
Jeszenszky a magyar Parlamentben is mondott már olyat, amitől még a Fidesz is kivonult a teremből.....

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. október 30. 10:40 | Sorszám: 2047
Elhiszem.
De a Magyar Állam csak tán találna az oktatás átalakításhoz megfelelőbb embert HR-nél, a közigazgatáséhoz meg SzE-nél....

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 30. 10:03 | Sorszám: 3591
Hát valahogy én nem vagyok képes OV-t Messiásnak tekinteni. Biztos velem van a baj.

Téma: Achtung!
mpd
2012. október 30. 10:00 | Sorszám: 5
Jól van, látom, senki se fogta föl, amit mondani akartam ezzel.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. október 30. 09:54 | Sorszám: 2038
Az állami rendszereket nem egy hétvégi ötletbörzén összedobott javaslat alapján, és területenként egy, a területen gyakornokként-beosztottként pár évet eltöltött "szakértő" felügyeletével szokás átalakítani. És föl nem foghatom, miért olyan fontos ez most.

Az Unnyót utálom, minden konfrontálódást támogatok velük. Nade folyamatosan visszakozunk.... dugni meg szűznek maradni, már régen megoldhatatlan feladat.

Az egykulcsos az egy példa volt. És senkit se ez mentett meg a csődtől, hanem a mellékesen bevezetett családi adókedvezmény. Az több kulcs esetén is működne, függetlenül a kulcsok számától.

mpd
2012. október 30. 08:51 | Sorszám: 2034
Érthető.
De.
Vannak intézkedések, amik egyszerűen feleslegesek (ellenben sokba kerülnek); ilyenek pl. az állami rendszerek kapkodó, hebehurgya mindenáron átalakításai. Vagy mondjuk úgy, jelenlegi helyzetünkben talán nem ez a legfontosabb, és nem erre kéne nagy pénzeket költeni.
Aztán itt van a folyamatos konfrontálódás az Unnyóval, az IMF-fel, és válogatott ellenfelekkel (most éppen Örményország....); ezt általában visszasunnyogás követi, ezeket sosem visszük végig.
És vannak intézkedések, amik egész egyszerűen tévedésnek minősíthetők, és kártékonyak még a saját szempontjukból is, ilyen az egykulcsos szja.

Ezeket miért muszáj védeni?


Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 30. 08:44 | Sorszám: 3586
Na innentől nem értem.
Szerintem ez misztifikálása a miniszterelnök küldetésének.
Mission impossibile, remake.

Téma: Achtung!
mpd
2012. október 30. 08:25 | Sorszám: 0
Vigyázat, a baloldal ráérzett, hogyan fordíthatja javára a regisztrációt! Ha sikerülne valami eszement óriási mozgósítást véghezvinniük, abból baj lehet. Nehogy a zebra menjen át a gyalogoson!

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 30. 08:20 | Sorszám: 3583
Miért? Magad mondod, hogy ez az út a pusztulásba vezet. Miért is kell ezen haladnunk?

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. október 30. 08:16 | Sorszám: 2029
Ha komolyan nézzük a dolgot magát, megállapíthatjuk, hogy OV érzi a közelgő változásokat, mint macska az esőt, és próbál lavírozni.
Mi is érezzük, lásd pl. Karana kartács világvége-vízióját valamék szomszéd rovatban.
Egy közös vonásunk van a miniszterelnökkel: egyikünk se tudja igazán, mi fog történni, hogyan lehetne elébemenni a bajoknak, vagy megelőzni őket.

Ebből a szemszögből ami itt folyik, az gyermekes, pajkos cívódás, marginális témákon. Afféle baráti csevely sörök mellett, legalábbis én így tekintem.
De az olyan izé, amikor valaki körömszakadtáig védi a hatalmat, minden józan érv ellenére is. Persze ugyanúgy az is izé, amikor nem ismerjük el a jó intézkedéseket sem, és elvtelenül fikázódunk.
Nem fehér és nem fekete itten semmi.

mpd
2012. október 30. 08:01 | Sorszám: 2027
"e jó lesz?


Téma: Választási csalás
mpd
2012. október 30. 07:23 | Sorszám: 0
Nahát, mik vannak. Tiszavasváriban talán már 2014-re dresszíroztak a progresszió erői.

Téma: Hol a pofátlanság határa?
mpd
2012. október 30. 07:20 | Sorszám: 63
Vajon az egységes 3% nem lett volna ugyanilyen egyszerű?

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 29. 12:26 | Sorszám: 3514
Na most mondd, milyen bambák meg szájtátiak vagyunk.
Dehát majd te megvilágosítod előttünk ennek az átalakulásnak a kvintesszenciáját.
mpd
2012. október 29. 12:20 | Sorszám: 3511
Huhhh. Már megijedtem, hogy erényövet kell vennem.
mpd
2012. október 29. 12:13 | Sorszám: 3507
Berlint javaslom! Csak néhányszáz verszta, és ott még szívesen látják a független értelmiséget!
mpd
2012. október 29. 12:07 | Sorszám: 3504
Bizony, Rudikám! Mégpedig miattad aggódunk! mi lesz veled ebben a borzasztó fasiszta rendszerben?! Összedobjunk neked egy kanadai vízumravalót?
mpd
2012. október 29. 11:53 | Sorszám: 3501
Legyen. De fenntartásaim vannak, mindkét párttal szemben. Valami továbbképzésre kéne őket íratni, hogy rájöjjenek: a társadalom NEM ellenség. Nem ellenség a pedagógus, az orvos, a nyugdíjjas, a hivatalnok, a vasutas..... viszont ellenség a nyugdíajas pártállami miniszter, ellenség minden egyes ügyeskedő joavblum, és hogy a tanácsadókat kell a legjobban megválogatni.
Lenne már egy kis társadalmi béke.
mpd
2012. október 29. 11:43 | Sorszám: 3499
Valami borzasztó szánalmas, hogy ezzel a lúzer bandával akarnak sikert elérni.
Ennyi erővel Kuncét is elővehetnék.
mpd
2012. október 29. 11:41 | Sorszám: 3497
Ez még semmi, Rudikám, ez még semmi, majd meglátod.
mpd
2012. október 29. 11:17 | Sorszám: 3493
Lejár az időtök Rudikám.....finito, ende, kraj, harangoztak!
Ez van.
Nem kell félni, nem fog fájni.
mpd
2012. október 29. 10:59 | Sorszám: 3490
Elkúrtátok, Rudolf, Bajnainál még Fletó is jobb jelölt lett volna.
Irány az öt percent!!
mpd
2012. október 29. 10:50 | Sorszám: 3487
Na Bajnai lesz az utolsó, aki miatt izgulni fogok.
Lejárt lemez, hazudós lúzer és ráadásul az arcára van írva az őszintétlenség.
Rossz lóra tettetek Rudikám.
mpd
2012. október 29. 10:16 | Sorszám: 3483
Hát télleg. Itt rágtam le a húsz körmömet, hogy vajjon mi lehet veled.

Téma: Támogatom
mpd
2012. október 29. 10:08 | Sorszám: 148
Majd meglátjuk a karón a varnyút!!! Visszatérünk erre a témára úgy februárban.
mpd
2012. október 29. 10:02 | Sorszám: 146
Nade!!!! az nem ennek a rovatnak a témája, mert azt pl. nem támogatom.
mpd
2012. október 29. 10:01 | Sorszám: 145
Majd lesz gesztus, egy 20%-os leépítés

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 29. 09:59 | Sorszám: 3481
És ez miért is biztos? Ami átalakítás (értsd: talajszintre rombolás és újratákolás) eddig folyt, az nem feltétlenül 100%-ig pozitív...

Itt van pl.az Alaptörvény. Egy éven belül immár másodszor módosítják. Akkor? mennyire volt átgondoltan megszerkesztve? És aki megvette díszkötésben, most kap hozzá egy hibajegyzéket? Valahogy több átgondoltság nem lenne kárunkra.


Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 29. 09:56 | Sorszám: 2092
Néztem, Nagylaci derűsen tűrte, nagyon sportszerűen. Végig az volt az érzésem, hogy a Veszprém nem akar mindenáron nyerni. A Szegednek kijár évente egy veszprémverés. De jól is van ez így, fölösleges lenne háborút csinálni a rangadóból. Mikler Roli viszont kolosszális.

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 29. 09:24 | Sorszám: 3478
Régóta mondom, hogy nem kell már velük foglalkozni.
Egy baj van, nevezetesen, hogy a Fidesznek nem lesz komoly ellenfele, emiatt nincs teljesítménykényszer.
mpd
2012. október 29. 09:18 | Sorszám: 3474
Nem vettem észre!
Biztos mától egy másik nicket használ.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 29. 08:52 | Sorszám: 2089
Rohatt egy unalmas futam volt! Ha ebéd után van, jót alhattam volna rajta.
Erre mondom én: kizárt dolog, hogy az első félévben átlagos Redbull-kocsi egyszerre két másodperccel jobb legyen mindenkinél körönként. Ez tisztességesen nem megy. Ez júniushoz vagy öt másodperces javulás.

Téma: Támogatom
mpd
2012. október 29. 08:49 | Sorszám: 142
Hát igen. Az ilyen anomáliákra mondom, hogy meg lehetett volna előzni, egy ilyen konszolidáció mindig igazságtalan.
Mondjuk, egy Szentgotthárd ne akarjon segítséget....

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 29. 08:44 | Sorszám: 3471
Ásni?!
Életében nem vett még nyeles szerszámot a kezébe.....

Téma: Kiváló magyar termék
mpd
2012. október 29. 07:18 | Sorszám: 29
Fecókám, higgadj le. Magyar sör a Dreher? Magyar cigi a Sopianae? Magyar tej a Milli?
Na, irány a Mea culpa.
mpd
2012. október 29. 07:17 | Sorszám: 28
Tegye fel a kezét, aki meglepődne, ha a Gyulai Húskombinát valahogyan Csányi érdekeltségébe kerülne!

Téma: Támogatom
mpd
2012. október 29. 07:13 | Sorszám: 140
Támogatom az önkormányzati adósságrendezést is.
Bár Szitának tökéletesen igaza van, erre nem lett volna szükség, ha a finanszírozás nem csökkent volna az utóbbi húsz évben monoton módon.
mpd
2012. október 29. 07:10 | Sorszám: 139
Valóra vált!!
Íme megjelentél, csak azért, hogy fikázhassál.
Nemhogy szépen szólnál hozzám, mint régi cimborához, beesel ide mint egy féltégla.

Téma: Klientúraépítés???
mpd
2012. október 27. 13:08 | Sorszám: 17
Egyértelmű.

Téma: Kiváló magyar termék
mpd
2012. október 27. 13:07 | Sorszám: 11
Szegény Mercurius akkor vált végleg nevetségessé a nagyfene vakcinakampányával.
mpd
2012. október 27. 13:00 | Sorszám: 8
Hümm-hümm. Legyen úgy. De erre a célra általában megfelel egy fals sertéspestis-járványról szóló cikk.

Téma: Ajánlott linkek
mpd
2012. október 27. 12:52 | Sorszám: 265
Meg aztán a tenger alatt macerás lenne alagutakat ásni.
mpd
2012. október 27. 12:51 | Sorszám: 264
Manapság a XXI. században csaktánnem a föld alatt nyomulnak a zombik? Felaszállnak az ElAl-ra oszt biznisz-klasszon terpeszkednek.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 27. 12:48 | Sorszám: 2078
Én is mindég hallgattam a körkapcsolást.

Téma: Kiváló magyar termék
mpd
2012. október 27. 12:20 | Sorszám: 5
Az mindennapos dolog minálunk.
Itthon a kereskedelem mintha egy ideje csak arról szólna, ki tudja jobban becsapni a vevőt. (ezt hívják versenyelőnynek)

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 27. 12:17 | Sorszám: 2076
Ritka nagy baromság ez az ügy úgy en bloc.
Mondjuk Egerben sose volt túl sok néző.

Téma: Kiváló magyar termék
mpd
2012. október 27. 12:12 | Sorszám: 3
mpd
2012. október 27. 12:09 | Sorszám: 2
Má'megin? Előbb-utóbb azért gyanakodni kezdek...

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 27. 12:07 | Sorszám: 2074
Ha az egriek nem játszhatnak otthon, mi a bánatos lófaszér engedték egyáltalán indulni őket? Mi értelme ennek?
Abszurdisztán.

Téma: Kiváló magyar termék
mpd
2012. október 27. 12:06 | Sorszám: 0
Festékkel marhahússá maszkírozott hús Svéd és Szlovák exportra.
Ebből megint valami exportkorlátozás lesz.
Köszönjük a magyar húsiparnak.

Téma: Klientúraépítés???
mpd
2012. október 27. 12:04 | Sorszám: 15
Kössenek át hozzájuk sokan, több föld, több támogatás. Valami agyas kiszámolta, hogy megéri.
Lehet, már kiszivárgott valami az öntözésfejlesztésről is.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 27. 11:59 | Sorszám: 2072
Nem vitás eftássam, nem vitás!!
mpd
2012. október 27. 11:54 | Sorszám: 2070
És a Nap nyugaton, vagy akár északnyugaton kelne föl!
mpd
2012. október 27. 11:44 | Sorszám: 2068
Még érdekesebb lenne, ha Greenwichtől mondjuk 4 óra 19 percce maradnak el.

Téma: Klientúraépítés???
mpd
2012. október 27. 11:42 | Sorszám: 12
Nafene. Az utolsó kettőben is?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 27. 11:36 | Sorszám: 2065
Az m1 szégyene, hogy online nem lehetett nézni. A SkySporton néztem a végét.

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. október 27. 11:33 | Sorszám: 727
Az inge alá is azt tömködi? Mer' elég jól ki van párnázva újabban.

Téma: Változnak az idők
mpd
2012. október 27. 10:56 | Sorszám: 71
Kezet mosott legalább, mielőtt a káposztában turkált volna? Jobb helyeken csak eldobható nejlonkesztyűben nyúlnak bele.
mpd
2012. október 27. 10:56 | Sorszám: 70
A kereskedőt jól meg lehetne büntetni, aki odaengedte! Szakképzetlen eladó nem szolgálhat ki!

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 27. 10:17 | Sorszám: 2059
Nnna. Így mindenki rosszul járt, megnyugodhatunk. Remek.
mpd
2012. október 27. 09:53 | Sorszám: 2056
Akkor Fettel jó darwinista. Kipróbál valamit, megnézi hogyan válik be és kitotózza, hogyan kéne még módosítani.
Állítólag a mosóporgyárak is így válogatták ki a megfelelő, kaotikusan csavarodó-tekeredő fúvókákat a szemcsésítéshez.

Téma: Ajánlott linkek
mpd
2012. október 27. 08:59 | Sorszám: 260
Lesz nagy nyüzsi a Tel-Aviv repülőtéren!!
Ahogy ismerem őket, 90%-tól megtagadják a bautazási vízumot.
Kérdés: a reptéri terminál már Izráélnek számít-e?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 27. 08:55 | Sorszám: 2054
Jó. De akkor Webber miért nem olyan jó?
mpd
2012. október 27. 08:31 | Sorszám: 2052
Akkor ugyanolyan unalmas verseny lesz mint legutóbb.....
Ez a Fettel harmadik éve rohadt gyanús. Van valami titkos szerkezetük, amivel két-három körben irtózatosan erős lesz a motorgyuk. Az élről indul, és 3-4 kör után akkora előnyt szerez, amivel aztán végig gazdálkodhat és megnyeri a versenyeket. Később már nem szignifikánsan gyorsabb a többieknél, mindent az első pár körben dönt el. Ezért olyan fontos neki a pole, mert a hatodik helyről rajtolva hiába minden.
Nem lehet, hogy mondjuk a benyába raknak valami, húsz perc alatt lebomló anyagot?

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. október 27. 08:26 | Sorszám: 3777
Ássál be sok ződet. A galambszar elég dús nitrogényba'.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 27. 08:21 | Sorszám: 2050
Köszönöm szépen. Úgy saccoltam én es, hogy India az úgy -4 óra.
mpd
2012. október 27. 07:43 | Sorszám: 2047
Véreim, ma mikor lessz Forma-1 a tévébe'?

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. október 27. 07:40 | Sorszám: 3775
Hát aztat nem árt fölásni ősszel. De jó darabosra haggyad.

Téma: Rohatt hideg van
mpd
2012. október 27. 07:22 | Sorszám: 2203
(Magánszemély nem fog adózni emiatt. Én tegyem helyre a rémhíreket? Egy operettnáci?)

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2012. október 26. 15:35 | Sorszám: 275
Erő szakos?

Téma: MINDENNAPI MOSOLYGÓ (vicc, humor)
mpd
2012. október 26. 15:22 | Sorszám: 415
Pillanatok alatt besorolnának az "Egyéb, személyi jellegű szolgáltatás" kategóriába.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. október 26. 11:22 | Sorszám: 3577
Dehonnem: maja druzja....

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. október 26. 07:18 | Sorszám: 350
Na ja. A semmit nem tevés az biztos, kiszámítható eredménnyel jár mindig. És semmi sem fontosabb, mint a kiszámíthatóság, igaz-e Pangloss von Patópál tata?
mpd
2012. október 26. 07:14 | Sorszám: 349
Lefogadom, hogy a visszafizetés miatt súlyosabb szankciókat kapunk a nyakunkba, mintha felfüggesztenénk a törlesztést.
Az egész nyugati világrend alapjait rengetné meg, ha minden adós elkezdené visszafizetni az adósságát.
Jelenleg ugyanis az államadósságok kamataiból él a komplett pénzügyi elit. És közben nyugodt, hogy a tőkéje csorbítatlanul megmarad. Ezért minden állam adósságszintjét olyan szinten tartják, amit még éppen elbír. Ha nagyon csökkenne, kapnak valami "készenléti" vagy "biztonsági" hitelkeretet, lényeg, hogy kamatot lehessen szedni utána.
mpd
2012. október 25. 21:48 | Sorszám: 342
Tudod jól, hogy a mi adósságállományunk, az MÁS. Olyan még nem volt senkinek, az egyedülálló, megismételhetetlenül különleges és persze újratárgyalhatatlan.
Ez paradigma, mégpedig az elsőszámú.
Megint más kérdés, hogy rajtunk kívül a világtörténelemben egyetlen példa van arra, hogy valaki VISSZA akarta fizetni az államadósságot - egy oláj suszter, bizonyos Ceausescu volt még ekkora ökör.
Az államadósságot ugyanis nem VISSZAfizetni kell, hanem
- a hitelezők érdekeinek megfelelően FOLYAMATOSAN törleszteni szükséges,
- a buzgó törlesztőnek pedig FINANSZÍROZNI kell.

Visszafizetni, hallatlan. Maguk a hitelezők óckodnak ettől a legjobban. Mifenét kezdenének hirtelen annyi pénzzel? Hova a rákba helyeznék ki anélkül, hogy valami tőzsdei katasztrófát okoznának vele?
Vagy tán egyék meg?


Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 25. 21:38 | Sorszám: 2037
Hány magyar is van a Videjotonban?

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. október 25. 15:35 | Sorszám: 327
Az azé' érdekes lesz, mikor a keleti határainkat a Pacific mossa.....

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 25. 15:24 | Sorszám: 695
Jaja. Aközt, hogy a tulajdon a munkások kezében van, vagy hogy a tulajdon EGY munkás kezében van, úgyszólván csak árnyalatnyi a különbség.

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. október 25. 15:22 | Sorszám: 3773
Megnéztem az ismertetőjét azért.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 25. 15:21 | Sorszám: 2027
Mit vitatkoztok ezzel a léalmával?

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. október 25. 14:38 | Sorszám: 318
József, az ácsmester?

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 25. 14:26 | Sorszám: 693
Izé.
A magántulajdon se pártellenes, ha teszem azt, a megfelelő káder kezében van. Mondjuk, az enyémben.

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. október 25. 14:19 | Sorszám: 3771
Ma rendeltem meg a könyvkapu-n.

(Állítólag remek humoral megírt könyv, majd idézek belülle)

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. október 25. 14:17 | Sorszám: 315
Értem. Hát, ez szomorú.
mpd
2012. október 25. 13:05 | Sorszám: 304
És? Hol itt az Ószövetség?
mpd
2012. október 25. 12:14 | Sorszám: 301
Hallja öreg? Almával került egy platformra! Gratulírozok!
mpd
2012. október 25. 12:13 | Sorszám: 300
Egyrészt nem jártam, másrészt meg az Ósz. egy szóval se említ semmiféle keresztényeket.
mpd
2012. október 25. 12:10 | Sorszám: 296
Mer mi a harmatos lóf..z köze van a kereszténységnek az Ószövetséghöz?
mpd
2012. október 25. 11:46 | Sorszám: 292
Tudomásul vesszük. Ez esetben legyenszíves visszaadni a hatóságoknak a magyar igazolványait, oszt kérjen helyettük másikat Szent Ágostontól.

Téma: Demszkyt számon kérik végre?
mpd
2012. október 25. 11:41 | Sorszám: 21
Bizonyítékok természetesen vannak.
Csakhogy a jogszabályok olyanok, hogy nem lehet azok alapján még nagyon vádat emelni se.
Pl. az elévülés az csak egy légbőlkapott valami, úgy határozza meg minden állam, ahogy akarja.
Blumot milyen alapon is mentették fel? "Nem tudta szegény, hogy azt nem szabad....."

Téma: A Jobbikra már nincs szükség?
mpd
2012. október 25. 11:34 | Sorszám: 289
Én viszont akár Vona is lehetnék: hóttbunkó tahóparaszt.
mpd
2012. október 25. 11:13 | Sorszám: 287
Te kigyúrt agyú, kopasz izompacsirta vagy?
mpd
2012. október 25. 11:13 | Sorszám: 286
Te kigyúrt agyú, kopasz izompacsirta vagy?
mpd
2012. október 25. 11:08 | Sorszám: 284
40? 140!!
mpd
2012. október 25. 11:08 | Sorszám: 283
Csak szólok, tata, hogy a Jobbik egy hangsúlyosan keresztény párt.....
mpd
2012. október 25. 09:03 | Sorszám: 278
Mit akarsz, ott van a kolosszális AGRI-egyezmény.... majd attól lészen Kánaán.
A megbízhatatlan ruszkik helyett a tökéletesen megbízható azeriekkel és grúzokkal bizniszelünk.
mpd
2012. október 25. 08:51 | Sorszám: 276
Kíváncsi vagyok, most, hogy OV is kelet felé kacsintgat, mit kezdenek a korábban atomász érvként hangoztatott ruszkibérencséggel.....

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 25. 08:11 | Sorszám: 688
A Világforradalomnak nem lehet akadálya a vasúti árboom!

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 24. 15:10 | Sorszám: 2844
Akkó' mostan tankojjál keveset.
mpd
2012. október 24. 14:58 | Sorszám: 2841
Na az a párját ritkíttya. Nem mondom, volt már, de korántsem jellemző.
mpd
2012. október 24. 14:51 | Sorszám: 2839
De mér péntektül? Mi ez a formabontás? Kizökken az ember a megszokott ritmusából: minden második szerdán tankol, akkor éppen lejjebb viszik az árakat.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 24. 14:49 | Sorszám: 683
Biztosan megint a trockisták tökölődnek. Majd száműzünk pár tucatot oszt lenyukszanak.

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. október 24. 14:44 | Sorszám: 3769
Akkó' az jó talaj.
mpd
2012. október 24. 14:30 | Sorszám: 3767
Várj még.... amíg be nem fagy a föld, ráérsz. A felszín alatt is hadd csírázzon ki minél több. Kis nitrogén (mondjuk hosszabb lebomlású karbamid) nem árt, a bektériumok hatékonyabban bontyják majd le. Meg, remélem, Lumbricusokkal el vagy látva.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 24. 14:04 | Sorszám: 681
Biztos nem a Párt programját végzik!

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. október 24. 13:51 | Sorszám: 616
Nade minden kib...ott kommancs funkci vagy a helyén maradt, vagy mégjobb helyekre bukott! Az állami vagyont meg vitte magával!
Azért nehogymár ez ellen ne lehetett volna tenni....
Emlékszel, össze volt csomagolva a beszari banda, beletörődtek, hogy most aztán el lesz kapva a grabancuk, és semmi bántódásuk nem lett!! ezért aztán elszemtelenedtek és még kártékonyabbak lettek.

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. október 24. 13:45 | Sorszám: 3765
Egyébként a korai ásásnak az lehet az értelme, hogy a gyommagvak kicsírázzanak-kikeljenek még ősszel. És akkor vagy bedolgozod (még ősszel), vagy jól elfagynak tavaszra.
mpd
2012. október 24. 13:43 | Sorszám: 3764
A gazokat be kell ásni. Na jó, a tarackot, a folyondár gyökerét illik kiszedni. De nincs jobb zöldtrágya a gyomoknál.
Véget vetni sohasem fogsz tudni a gyomokkal való küzdelemnek. Meg kell tanulni nem ellenségnek tekinteni őket, hanem kihasználni őket.
Ez nem vicc, komolyan mondom.
Nyáron, 40 fokban, 10-es UVB sugárzásnál minden négyzetcentiméter csupasz földterület alatt pusztul a humusz. Ezt tudomásul kell venni, mielőtt tisztára kapálod a területet.

Téma: Lázár János--OV utóda?
mpd
2012. október 24. 13:09 | Sorszám: 216
Eccer mentem egy ponyvás kamion után, a 32-es úton valahol. Éccaka kint állhatott, mert a ponyváról időnként lavórnyi jegek potyogtak elébem. Igencsak észnél kellett lenni.

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. október 24. 12:27 | Sorszám: 612
Azé' azt ne várja papa, hogy nagyon hozsannázzak az ún. rendszerváltó elitnek. Nem volt az egy sikertörténet.

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. október 24. 12:21 | Sorszám: 3563
Emberhangon beszél a bálna:
http://www.vilagszam.hu/cikkek/emberhangon-beszel-az-emberekhez-a-balna-a-buvarokat-kuldene-ki-a-vizbol.html/4340?utm_source=hirlevel&utm_medium=hirlevel&utm_campaign=hirlevel

Téma: Lázár János--OV utóda?
mpd
2012. október 24. 11:17 | Sorszám: 195
Igazad van szerintem. Balesetek vannak összeesküvés nélkül is. Lázárnak se kell - emiatt! - mindjárt a fejét követelni.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 24. 10:12 | Sorszám: 2818
Választás előtti évben az nem mindennapi lámerség lenne még ettől a kormánytól is.
Kolosszális öngól.
Ezúttal igaza van a Sajtnak. Már így is elkésett (és részben tök fölösleges volt) ezeknek az alrendszereknek a felforgatása, ill. annak befejezése.

Téma: Láttátok ? ( 7.)
mpd
2012. október 24. 10:07 | Sorszám: 6
Soha nem lesz jó szónok: képtelen leplezni, hogy hazudik. Egyetlen szava sem őszinte, és ez lerí róla, mintha kiírná a homlokára.
mpd
2012. október 24. 10:06 | Sorszám: 5
Jól látom ott Pataki Attilát?

Téma: Mpd Gazda válaszol
mpd
2012. október 24. 09:18 | Sorszám: 3761
Korainak tartom az ásást.
Tavaszra úgyis ledöglik. Kivéve persze, ha valami űberkötött talajod van.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. október 19. 22:05 | Sorszám: 2529
mpd
2012. október 19. 22:04 | Sorszám: 2528
Odin, segíts......

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. október 19. 21:43 | Sorszám: 311
Szerintem ott a lényeg, amitől vészjósló az egész okfejtés, hogy az adósságokat nem lehet és nem is elvárt viszafizetni.
Az lenne a hitelező csődje, ha hirtelen minden pénzét visszakapná. Hiszen, amelyik állam megszabadulna az adósságtól, azt venné észre azonnal, hogy lámcsak, vannak forrásai! És eszébe se jutna újabb hitelt felvenni.
Nem-nem. Az adósságot nem visszafizetni, hanem FINANSZÍROZNI kell ebben a szisztémában. Ez az ördögi. Egy kolosszális kelepce.
mpd
2012. október 19. 21:36 | Sorszám: 310
Tökmindegy, ha kibővíted a kört. Ez egy nulla összegű játék, sőt még annál is rosszabb, mert folyamatos pénzkibocsátással még súlyosbítják.

Téma: Támogatom
mpd
2012. október 19. 18:15 | Sorszám: 61
Minek vagy itt, ha ennyire lenézel minket? Menj jobb társaságba.

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. október 19. 13:03 | Sorszám: 297
Tessék, cáfold. Csak így, bemondásra nem hiszem el.

Téma: Tőzsdecápák, tőzsdeguruk és spekulánsok...(X.)
mpd
2012. október 19. 12:01 | Sorszám: 218
Bakker legalább 87 lett volna a vége...
mpd
2012. október 19. 11:02 | Sorszám: 212
Na!!!! Hát nem az számít?
mpd
2012. október 19. 10:15 | Sorszám: 209
Izé. Helytelen a többes, Auróra nem jáccik.
mpd
2012. október 19. 10:14 | Sorszám: 208
Vagy pedig...győznek a progresszió eftássai!!!!

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. október 19. 09:58 | Sorszám: 4622
Értem...... nagy dolog ám a demokrácia....

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. október 19. 09:57 | Sorszám: 293
Kijózanító írás. Eszerint kolosszális parasztvakítás ez a színjáték, aminek tanúi vagyunk. És elszenvedői.
De nagyon logikusan hangzik...

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. október 19. 09:09 | Sorszám: 4620
De miért van áthúzva?

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. október 19. 07:23 | Sorszám: 3561
Figyuzzon Tata, olvassa el mégeccer, ezúttal tegye föl a szódásüveget is az orra hegyire:

Idézet:
Pedig tudhatnák, hogy a megfigyelés megváltoztathatja (befolyásolhatja!!!)a megfigyelt szervezet állapotát!

Ha sikerült, a lényeget kivastagítottam.
Adja még hozzá a "fizikailag tilos" és a "hatóságilag tilos" elektronpályákat, és máris belekóstolt a Polfizikába.


Téma: Támogatom
mpd
2012. október 18. 15:31 | Sorszám: 50
http://www.youtube.com/watch?v=u67nsLRCxTg&feature=relmfu
mpd
2012. október 18. 15:15 | Sorszám: 49
Ismertem egy városi elöljárót, aki azt mondta: Bécset kéne lövetni, hátha elfoglalnák a Dunántúlt...
mpd
2012. október 18. 15:14 | Sorszám: 48
Lövetni, ha nincs más megoldás, nem rossz dolog.
Hohó, megvan ám annak is a helye.
mpd
2012. október 18. 15:09 | Sorszám: 46
És akkor én vagyok a pesszimista?
mpd
2012. október 18. 15:02 | Sorszám: 44
Nem vagyok se pro, se kontra pártkatona.
Ha valami tetszik, szóvá teszem, ha valami nem, azt is.
Magyarul: van véleményem. Saját!!!

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. október 18. 14:01 | Sorszám: 3557
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=IMmMs7F_BTU&feature=endscreen
mpd
2012. október 18. 13:41 | Sorszám: 3556
Tudom
mpd
2012. október 18. 13:33 | Sorszám: 3554
Pedig tudhatnák, hogy a megfigyelés megváltoztathatja (befolyásolhatja!!!)a megfigyelt szervezet állapotát!

Téma: PUSZTULJ, MAGYAR! - Ez az EU hivatalos politikája!
mpd
2012. október 18. 11:53 | Sorszám: 8
http://mandiner.hu/cikk/20121018_harom_autoval_tartoztatta_fel_vonaekat_a_rendorseg_miskolcon
mpd
2012. október 18. 11:51 | Sorszám: 7
Azért az aranyos, hogy Vona kocsiját feltartóztatták. Tiszta Európa.

Téma: Támogatom
mpd
2012. október 18. 11:50 | Sorszám: 35
Tévedésben vagy: nem hívott ide senki.
mpd
2012. október 18. 11:49 | Sorszám: 34
Oszt mennyi ember ez? Pár száz?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 18. 11:34 | Sorszám: 2000
""Szóval NEM BIZUNK a "dolgok" megismerhetőségében, az igazi okok föltárhatóságában?""


Vegye be az agy-gyantáját Szakikám!!!
A légyszaros példámból kozmikus következtetéseket leszűrni, maraggyonmá'......
Pusztán azt akartam kifejteni, hogy egy futballmeccsen oly rengeteg bizonytalansági tényező, megjósolhatatlanul jelentkező külső körülmény van, hogy képtelenség azt állítani, pl. a kapitány zesniális taktikája eredményezte a győzelmet.
Mert a törökök némi joggal kenhetik az egész vereséget a bíróra, Koman Vlagyimir magának vindikálhatja a dicsőséget, a semleges néző meg kijelentheti: az enyhe délnyugati szellő segítette a magyarokat. Csányi Sanyi bá' mondhatja: kérem, az MLSZ átgondolt stratégiájának köszönhető ez az eredmény. A pályagondnok: lám, ha nem nyírom le ilyen klasszul a füvet, nem nyertünk volna.....
Ésígytovább.


Téma: Támogatom
mpd
2012. október 18. 11:17 | Sorszám: 31
A feliratkozás (lánykori néven regisztráció) fényében az ingadozóktól kevésbé kell tartani.
De, ugyan már, melyik ember viselné ennyire szívén a bankok extraprofitját? a közműszolgáltatókra is haragszik mindenki.
mpd
2012. október 18. 10:16 | Sorszám: 24
De ki a jófenét érdekel a ballib agyrotty? ne figyelj oda oszt jónapot.
mpd
2012. október 18. 09:07 | Sorszám: 22
Blöffölnek, ember. Nincs semmi adu a kezükben.
mpd
2012. október 18. 09:00 | Sorszám: 20
Na csak vigyázz, nem kell szaporítani a szentek számát....
De ne offoljunk!
mpd
2012. október 18. 08:55 | Sorszám: 18
Hát ne is akarjon!!! HA pénz kell, vegyük el a bankoktól adó formájában, nehogymár kamatot fizessünk utána!
mpd
2012. október 18. 08:49 | Sorszám: 16
Én nem tartom ezt se furcsának, se tragikus nagyságnak, sőt, még igaznak se. Ne misztifikáljunk már, szó sincs itt valami Űbermencs-ségről.
mpd
2012. október 18. 08:48 | Sorszám: 14
No! Ez a kockázat. Ez az elpuhult bürokrata bagázs még erre se lesz képes szerintem.
mpd
2012. október 18. 08:47 | Sorszám: 12
Nem baj az! Legyünk csak sarokba szorított patkányok, és harapjunk. De ne egymást.
mpd
2012. október 18. 08:21 | Sorszám: 7
Én úgy látom, most a kisebbik baj az Unnyóval kötözködni. Egy éve még feltörölték velünk a ringet, de most kicsit más a helyzet. Kockáztatni kell, szerintem most nem engedhetik meg maguknak, hogy velünk babráljanak. Túl sok baj van arrafele nyugaton.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 18. 08:15 | Sorszám: 1997
Nézze Öregúr. Ha egy légy rászarik a labdára, attól kicsit megváltozik a röppályája, és a kapust becsapva gól lesz egy lövésből.
Emögött aztán lehet összefüggéseket keresni, a kapus magánéleti problémáitól a stadion világításának hibáiig, de a valóság a légyszar. És erre senki se jön rá, mert nem is feltételeznek ilyet.

Téma: Támogatom
mpd
2012. október 18. 08:08 | Sorszám: 4
Induljunk ki abból, és immár fogadjuk el, ne csak fű alatt mondogassuk: az EU le van tojva. Az EU maga is új utakat keres (hogy szépen fogalmazzak), némi harsánykodástól eltekintve nem fog ráérni minket cseszegtetni.
A bankok meg akkor vinnyogjanak, ha nem kaszálnak nálunk a világon legnagyobb extraprofitot.
mpd
2012. október 18. 07:52 | Sorszám: 2
Jobban szerettem volna, ha önként hozunk ilyen intézkedést, de ha egy háború része, az se baj.
mpd
2012. október 18. 07:12 | Sorszám: 0
.... a tegnapi Matolcsy-csomagot. Végre nem olyasmiket tesz, ami a lakosságot érintené, legalábbis közvetlenül. Az, hogy a bankok továbbháríthatják a pluszterheket, egy nagy kalap semmi, merthogy aki nem hitelből él, azt ez annyira se érinti, mint a harangöntés. Na bumm, a számlavezetési költségeim havi párszáz forinttal emelkednek, kibírom. A nagykereskedők plusz adóztatása kimondottan nyerő ötlet, miként a közműszolgáltatóké is.
Na kérem!!! ez kellett volna már korábban is! Akik a nagy lét lekaszálják, azok perkáljanak is utána!
(Kicsit olyan Putyinos intézkedéscsomag ez, de sebaj, ott is jól működik)

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 18. 06:56 | Sorszám: 1994
Urambátyám, a futball egy egyszerű játék. Csak azok keresnek benne magasabbrendű összefüggéseket, akik ebből doktorálnak.
Egyetlen, szerencsésen alakuló lövésszerű beadás eldöntötte a meccset. Nem azzal, hogy gól lett, hanem azzal, hogy a pillangóhatáshoz hasonlatosan, meghatározta az egymás után következő történéseket. Mindig csak a következőt, az meg az azt következőt. És emellett még további, véletlenszerűen bekövetkező események is mind minket támogattak. Azt talán tagadja Kend, hogy az olasz bíró töröktizenegyes-elnézése véletlen volt? Éspedig számunkra szerencsés véletlen.

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. október 17. 15:12 | Sorszám: 4611
Rendel a pizzafutárnál

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 17. 13:57 | Sorszám: 1991
Kuka kee.
Megmondtam világosan: ott volt a pályán Koman. Ez determinálta a meccs történéseit a 30. perctől kezdve.
mpd
2012. október 17. 12:44 | Sorszám: 1984
Még, hogy 11-es, de Pátkainak akkor már volt egy sárgája.... egyébként azt az ámokfutót minek kellett becserélni?
mpd
2012. október 17. 12:42 | Sorszám: 1983
Má'hogy? eladják?
mpd
2012. október 17. 12:32 | Sorszám: 1981
Csask zárójelben: én le se fújtam volna.
De mindegy, szerencsére a digó lefújta oszt jónapot.
mpd
2012. október 17. 10:29 | Sorszám: 1977
Ha a románokat megvernénk itthon, akkor onnantól nem nekünk kéne idegeskedni. Dehát hol van még ez....
mpd
2012. október 17. 10:28 | Sorszám: 1976
Kegyelmi fittyfene! Volt most egy játékos, aki nem dermedt le a bekapott góltól (Koman), és akadt némi támogatója (Hajnal).
A balszárnyunk kiválóan működött!
Tartok tőle viszont, hogy ha Dzsudzsák majd játszhat, ezt a kiválóan működő balszárnyt feldúrják miatta.
mpd
2012. október 17. 10:24 | Sorszám: 1975
Még egy jó jobbekk kéne, és akkor azt lehet mondani, a védelem, a mi szintünkön, megfelelő.
Ez a Kádár gyerek, ez meglepően jó. Erős, határozott, és lám micsoda gólpasszt adott.
Azt továbbra se értem, miért kell a védelem előtt immár két szűrő-ember is? Korcsmár meg Elek, kicsit sokalltam.
mpd
2012. október 17. 10:01 | Sorszám: 1969
Hajtottak, DE csak akkor, amikor bejött az egyenlítés. Ez aggaszt, mert fordítva kéne: hajtsunk, HOGY egyellítsünk. Ehelyett a mieink hajtanak, HA egyenlítenek.
Szerintem az történt, hogy Egervári kivárásos taktikáját betartották egészen a török gólig, onnantól viszont kicsit tanácstalanul bár, de elkezdtünk támadgatni, és lám, ki is egyenlítettünk! Ez megadta a szükséges lökést.
De miért kell hazai pályán, győzelmi kényszer melett kivárásra játszani? Ezt sose fogom megérteni. Ha a törökök is kivárásra játszanak, abszolút betonbiztos 0:0 lett volna a végeredmény?

Aztán, valljuk meg, ez a mai török válogatott mintha ugyanazokkal a problémákkal küzdene, mint a mienk. Nekik van a közelmúltból egy kiemelkedő szakasz, aminek a lendülete még viszi őket néha, de alapjaiban piszkosul lefelé ívelnek.

mpd
2012. október 17. 09:49 | Sorszám: 1967
A csapat ugyanúgy kezdett játszani mint az észtek ellen. Egy momentum volt, illetve kettő, ami kibillentette őket a lejtmenetből: Koman és Kádár. Koman, hogy Gera végre nem lógott a nyakán és nem zavarta, kiválóan játszott a balszélen is, Kádár meg tökre lezárta az Antilop vezette török jobbszárny előtt a sorompót. Hol volt eddig ez a fickó? Laczkónál fényévekkel jobb, oszt még egyszer le is futott valakit, azaz viszonylag gyors is.
Végre Szalai is csinált valamit, nyilván fölbosszantotta és ezzel ellenállásra késztette az a szakállas Jumurdzsák, aki őrizte. De azért ez az egycsatáros felállás, ez továbbra is szuicid dolog. Ha nem rúgja Koman azt a potyagólt, és szünetben 0:0, iszonyú nagy bajban lettünk volna.

Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 15. 13:50 | Sorszám: 56
Na egy okkal több, hogy ateista legyek.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 15. 13:48 | Sorszám: 1943
Esélyünk, az volt a hollandok ellen is..... a kezdőrúgásig mindenképpen.

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. október 15. 10:54 | Sorszám: 4596
(Nem volt ......)(Túrós tésztát csináltam)

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 15. 10:53 | Sorszám: 662
Legalább virágnyelven elmesélhetné, mi történt. Értünk mink a célzásokbul is.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 15. 10:50 | Sorszám: 1927
Na ja! Olyan magyar aki külföldön edzősködik! Jó ötlet! De Bölöni se rossz szvsz.
mpd
2012. október 15. 09:12 | Sorszám: 1924
Nálunk ez éppen annyira lehetetlen, mint a fából vaskarika.
mpd
2012. október 15. 08:50 | Sorszám: 1922
Hát igen, az MLSZ....... asszem, bebetonoztuk a sikertelenséget.

Téma: A Matolcsy-program végnapjai
mpd
2012. október 15. 08:48 | Sorszám: 1933
Ali bazmeg, mért nem húzol vissza oda, ahonnan jöttél? Ki a fenének hiányoztál?

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 15. 08:43 | Sorszám: 1919
Perszehogy ez biztos.
De nekünk Jenei Imre se volt elég jó.....
Bölöni!
Őt kéne valahogyan megfűzni. És ötven éves, felbonthatatlan szerződést kötni vele.
mpd
2012. október 15. 08:14 | Sorszám: 1915
Hirtelen nem tudnék JÓ magyar edzőket sorolni.....
mpd
2012. október 15. 08:13 | Sorszám: 1914
Egyetértünk. Feczesint én kicsit jobbnak tartom, de mondom, semmiképp se mondjuk Szalai helyett, hanem MELLETT kéne játszatni. Az Alaptörvénybe pedig be kéne cikkelyezni, hogy Magyarországon fővesztés terhe mellett tilos egy csatárral játszani.
mpd
2012. október 14. 22:51 | Sorszám: 1911
Aki erőlteti nálunk ezt az egycsatáros játékot, azt statáriális
alapon, irgalmatlanul seggbe kéne rúgni. Mióta ezt csináljuk, csatár
nálunk nemigen rúg gólt, akcióból bizonyosan nem. De leginkább
helyzetbe se kerülünk.
Aztán nem világos nekem Gera szerepe sem. Most nem találta a helyét,
mert hiányzott Koman, akit zavarni szokott a játékban, állandóan a
nyakán lógva. A középső védelmünket a holland meccsen sikerült
teljesen elbizonytalanítani, szétzilálni.
Nameg ott van a védelem előtti szűrőemberünk, aki valójában ötödik
védőt játszik, feladata a két középső védő zavarása. Néha meg kisegít
a szélsőhátvédek zavarásában is. Labdát szerezni, összeszedni,
leosztani, mint más csapatokban a hasonló poszton játszó - na ezt
végképp nem csinál(hat)ja.
Vissza a csapatba Vass Ádámot, Feczesint, Rudolfot és - és Husztit.
Ha ehhez ki kell rúgni a kapitányt, sebaj. Kapitány, mint égen a
fűszál, de Bundesliga-gólpasszkirályból nincs túl nagy választék
nálunk. Minimum két csatárt előre, de még jobb a két
szélsőcsatár+középcsatár felállás.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 14. 22:12 | Sorszám: 660
Akkó' hülyén halok meg.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 14. 16:14 | Sorszám: 1908
Időugrás

2016. októbere, a magyar labdarúgó válogatott barátságos mérkőzést játszik az Arany Alkony Idősotthon "B" csapatával.
A meccset a 98. percben megítélt büntetővel 1:0-ra megnyerte a nemzeti 11.
A meccs utáni nyilatkozatok:

Béla, a gólszerzőnk:

- Mindig a kötelező győzelmek a legnehezebbek. Ez is ilyen volt, de végül szerintem megérdemelten nyertünk.

Sanyibá, a kapitány:

- Nem foglalkozunk a kritikákkal, győztes meccs után amúgy sem kell magyarázkodni. Az első félidőben akadozott a játékunk, de a második félidőben a fiúk elkezdték megvalósítani amit kértem tőlük, és fokozatosan felőröltük az ellenfelet. Megyünk tovább a megkezdett úton, egyre több biztató jelet látok, szerintem a VB-selejtező csoportunkban nem elérhetetlen a 6. hely sem.


Ésígytovább.......


Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 14. 16:09 | Sorszám: 47
Köszönöm Papa!
Valóban, nincs bennem rosszindulat Kigyelmed iránt, inkább afféle pajtáskodó összekacsintás.
Na, gurujjon arrébb a tolószékkel, oszt jónapot.
mpd
2012. október 13. 21:57 | Sorszám: 37
Hát mostan, tetszik, nem tetszik, Öreg, egyetértünk.
mpd
2012. október 13. 21:56 | Sorszám: 36
Szerintem ez az egész ezotéria egy divathóbort. Az emberek szeretik a titkos dolgokat, és minden mögött felfedezni vélnek valami magasabbrendű igazságot, szándékot stb.
Beavatottak... ugyan már. KI AVATTA BE ŐKET? A még beavatottabbak? És őket? És miért? Mifene az a hatalmas nagy titok, amit nem tudhat mindenki, csak valami "beavatottak"? Semmi értelme ennek Klausz kartács, hidd el.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 13. 21:50 | Sorszám: 655
De mi a bánat volt az, mondjad mán meg......
Juszt is:
5. mpd

Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 12. 11:01 | Sorszám: 27
Kopás alma!!!!

Téma: Mit eszünk ma ? 2. - új konyha
mpd
2012. október 12. 10:58 | Sorszám: 4583
Valami frissensültet fogok enni! A Spárt a legjobban utálom az összes szatócsüzlet közül, de időnként csinálnak előre bepácolt húsokat (gondolom, a közeli szavatos készletből). Ezeket gyorsan ki lehet a minigrillben sütni. Mostan ilyenre fáj a fogam.

Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 12. 10:56 | Sorszám: 24
Betojok, a zsidóknak még a vallásában is a kölcsön körül forog minden. Még az erkölcsöt is a kölcsönökkel összefüggésben értelmezik.
Azért ez nagyon lehangoló. Nem is hiszem, hogy lenne még ilyen vallás.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. október 12. 10:10 | Sorszám: 2501
Jaja. Meg amikor Tagesz javasolta, megfeszegettem kicsit a láncvédőt.
mpd
2012. október 12. 09:57 | Sorszám: 2499
Ne csak térben, időben is gondolkozz. Néha zörög, néha nem.
mpd
2012. október 12. 09:29 | Sorszám: 2496
Javuló tendenciát mutat.

Téma: Na mit szóltok?
mpd
2012. október 12. 08:36 | Sorszám: 19
Náci? Inkább csak egy büdös barom.
mpd
2012. október 12. 08:22 | Sorszám: 14
Másojjad mán be eftássam lécci....
mpd
2012. október 12. 08:21 | Sorszám: 13
Kiirtani az ilyet! Célozhattak volna kicsit jobban a fakabátok.
mpd
2012. október 12. 08:15 | Sorszám: 10
Amúgy meg, teljesen hihetetlen nekem ez az egész. Hogyan képes valaki áthajtani egy másik emberen? Szándékosn!? Ennyire nem lehet valaki bedurranva.
mpd
2012. október 12. 08:13 | Sorszám: 9
Nem vagyok rendőrpárti, nagyon nem, de azt hiszem, hogy rendőrt gyilkolni, az valahol a REND felborítására tett kísérlet, egy lépés a káosz felé, és ezért az ilyet irgalmatlanul meg kell torolni.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
mpd
2012. október 12. 08:03 | Sorszám: 2494
Nem-nem-nem. Nem jól nézi Főméltóságod a dolgot.
Ez egy művészeti aktus volt, egy performansz, és mint ilyen, az emberek gyönyörködtetésére szolgál. Mint amikor zöld esernyőket kellett nyitogatni a Lánchídon például. Mivel húszan adták elő, ez egy kamara-performansz.

Téma: Na mit szóltok?
mpd
2012. október 12. 07:59 | Sorszám: 7
Na majdcsak kiderül. Mindenesetre túllépett egy határt, rendőrgyilkost még akkor se tudnak kimosni, ha mindjárt valami főhajjakend fia az illető.
mpd
2012. október 12. 07:54 | Sorszám: 4
Azt írják, hogy "német sofőr". Vagy csak a rendszám alapján gondolják?
mpd
2012. október 12. 07:18 | Sorszám: 0
A rendőrgázoló fricc vadászhoz?
Hogy a fenébe gondolta, hogy ezt megúszhatja?
Bízom benne, hogy a "szigorú rendőri őrizet" a kórházban, az azt jelenti, hogy naponta többször bemennek a szobájába és véresre verik.
Otthon rendőrgyilkolásszon a mocskos állatja!

Téma: Változnak az idők
mpd
2012. október 12. 07:14 | Sorszám: 0
Emlékszem, 2001 őszén az Indexen még 56-ról, Kádár szerepéről, Mansfeldről vitáztunk a ballibbantakkal. És keményen nyomták ám a kommancs agitpropdumát. (Hulot megmondhatja )
Micsoda jobboldali egység volt még akkor, édes Istenem.... kisgazdák, emdéeffesek, radikálisok, fideszesek..... hejj-hejj.
Azóta 56 ilyen értelemben nem vitatéma már, sajna a jobboldali egységnek sincs már híre-hamva se. De, valamit valamiért, a ballib is végső oszlásnak indult, ami azért eredmény.

Téma: Kérés a moderátorhoz (8)
mpd
2012. október 11. 13:27 | Sorszám: 642
Puszta véletlen....
mpd
2012. október 11. 13:10 | Sorszám: 640
Az hagyján! Nekem az "összes hozzászólás"-aim közé bekerült két Mackó-hozzászólás!

Nem baj, hamarabb meglesz az 50.000 (nem sok híjja mán).

Téma: Tagathon
Békáscity
2012. október 11. 15:57 | Sorszám: 1
Ez szimpla fenyegetés. Habár háború van mint tudjuk
Békáscity
2012. október 11. 15:57 | Sorszám: 1
Ez szimpla fenyegetés. Habár háború van mint tudjuk
mpd
2012. október 11. 11:45 | Sorszám: 3003
Aztán Oszkó beterjesztette ezt a javaslatot ősszel, tehát 2010-ben így nézett volna ki a dolog:

A tervek szerint a személyi jövedelemadó alsó sávhatára 5 millió forintra emelkedne, és a mostani 18 százalék helyett 17 lenne az alsó kulcsa. A felső kulcs 36-ról 32 százalékra csökkenne. Jövőre megszűnne a tételes eho, és a munkáltatói járulék idei öt százalékos csökkentését minden jövedelemre kiterjesztenék.

mpd
2012. október 11. 11:41 | Sorszám: 3001
(Nem pontos. 2009 közepén szavazták meg ezt:

Az egyik legjelentősebb változás, hogy az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa 20 százalékról - az előző kabinet által tervezett 23 százalék helyett - 25 százalékra emelkedik 2009. július 1-jétől. Bevezetnek egy középső kedvezményes, 18 százalékos kulcsot is, amely a tejre, tejtermékekre, kenyérre, pékárukra, illetve a távhőszolgáltatásra lesz érvényes, de az utóbbi esetében csak augusztus 1-jétől vezetik be.

A személyi jövedelemadó (szja) alsó sávhatára - a 18 és 36 százalékos adókulcs megmaradása mellett - a korábbi elképzeléseknek megfelelően január 1-jéig visszamenőleg 1,7 millióról 1,9 millió forintra emelkedik. Ez 1,9 millió forintos bruttó jövedelemnél 3 százalékos nettó jövedelem-növekedésnek felel meg, a fölött az előny kisebb.

mpd
2012. október 11. 11:27 | Sorszám: 2997
Hátha elfelejtődik, gondolják.
mpd
2012. október 11. 11:18 | Sorszám: 2995
Hagyd el.... ezt már ötvenszer beírtuk.

Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 11. 07:20 | Sorszám: 20
Uramatyám! Csak nem tekintetted eddig a Bibliát hiteles forrásnak?!

Téma: Ángyán ügy
mpd
2012. október 11. 07:17 | Sorszám: 1035
Na mostanra már jól belebonyolódtak az eftásak!
Tudja még valaki, ki mit és kit támogat?

Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 10. 15:34 | Sorszám: 16
Értem. Nem érte el az ingerküszöbüket.

Téma: Olvastátok ? ( 23.)
mpd
2012. október 10. 15:11 | Sorszám: 2555
Vagy holmi alkotmánymódosítás. Azon volt, hogy egy egész hétvégét rágódtak.

Téma: Tagathon
mpd
2012. október 10. 14:08 | Sorszám: 2962
Még véletlenül se mondtam olyanokat, amiket fejemre olvasol. Amiket meg mondtam, azt nem olvasod el, vagy félreérted.
Hagyjuk ezt a témát szerintem. Nincs jó napod oszt kész.
mpd
2012. október 10. 13:16 | Sorszám: 2959
Hát beszélj világosan eftássam! Te is meg Álatka is ollyan virágnyelven szóltok, hogy győzze megfejteni az emberfia.

Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 10. 13:14 | Sorszám: 14
Jó, de némi lázongással párosult az ügy. Persze ez se biztos, nem voltam ott....
Most akkor nincs római forrás?

Téma: Tagathon
mpd
2012. október 10. 12:20 | Sorszám: 2957
Ez megint jelentős igazságtartalommal bíró állítás!
mpd
2012. október 10. 12:19 | Sorszám: 2956
Eftássam, emberek vagyunk, osz néha ez van. De vigasztaljon, hogy remekül mulattam az eset kapcsán!
Na, meg ne orrolj mán!
mpd
2012. október 10. 12:16 | Sorszám: 2953
Ha csak egy van, akkor kulcsuk. Punkt um.
mpd
2012. október 10. 12:10 | Sorszám: 2951
Szerintem nem. Mert van, aki ezt állítja?
(remélem, értem, mire gondolsz: a száz és a tízezer tíz százalékára?)
mpd
2012. október 10. 12:08 | Sorszám: 2950
Nem tehetek róla, ne engem okolj.
Éntőlem ugyan akárhány kulcsos lehet az szja, már kifejtettem százszor, hogy ez önmagában se nem jó, se nem rossz egyik esetben sem. Attól függ, hogyan és mivel kompenzálják az igazságtalanságokat. Az egy kulcs plusz családi adókedvezmény az pl. nem rossz verzió.
Éppen ezért nem értem, miért kell körömszakadtáig védeni az egykulcsost?
Az egy kulcs miatt pedig totálisan biztos, hogy kiesés keletkezett, azaz, a költségvetés szempontjából bizonyítottan rossz húzás volt. Ezt nem lehet magyarázkodással negálni.
mpd
2012. október 10. 12:04 | Sorszám: 2948
tényleg nem látod be az u és az o közti különbséget?
Pedig a "kulcs" szóban mintha felismernéd..... oszt a szó toldalékában már nem.
De, korlátlan türelmem jeléül, megmagyarázom.
kulcsok -> több kulcs
kulcsuk -> több ember kulcsa
Hogy érthetőbb legyen: az ő kulcsuk.
Konkrétan ez esetben a magas jövedelműek (adó)kulcsa.
Ha ezt képesség szinten elsajátítod, már joggal és eséllyel pályázhatsz a felső tagozat valamelyik évfolyamára.
mpd
2012. október 10. 11:56 | Sorszám: 2944
(Jó vannak kivételek, mint Hulot.....)
mpd
2012. október 10. 11:51 | Sorszám: 2943
Ember- és honfitársam elvégre is!
De a legkomolyabban mondom, hogy nagyon nem tartom jónak, ha egy kimondott szót az alapján minősítünk, hogy ki mondta.
Ennek semmi értelme.
Képzeld el, ilyen alapon, ha fletó dícsérőleg szólna Petrucciról, többet nem hallgatnád?
mpd
2012. október 10. 11:12 | Sorszám: 2941
Majd ha megértem, mire célzol....
mpd
2012. október 10. 10:58 | Sorszám: 2939
Elképesztő mennyiségű zagyvaságot képesek összehordani....
mpd
2012. október 10. 10:49 | Sorszám: 2937
Na ez nem kabaré, ez mese. Ne is menjünk bele, hagyjuk az ilyesmit a Grimm-fivérekre.
mpd
2012. október 10. 10:33 | Sorszám: 2935
Itt is van némi inkoherencia: a 2011 és 2012 összehasonlítása megintcsak nem ugyanaz, mint 2012 és 2013 összehasonlítása. És mindkettő különbözik a 2010 és 2011 évek összehasonlításától.
mpd
2012. október 10. 10:31 | Sorszám: 2934
Nem tudom, melyik osztályban is tanítják a nyomtatott kisbetűket?
Na oda kéne visszairatkoznod.
Az "u" az nem ugyanaz, mint az "o".
Ez van. Lehet ezt nem szeretni, de akkor is ez van.

A másik meg némi logikai bakugrás.
A kis- és nagyjövedelműek összehasonlítása sajnálatos módon nem ugyanaz, mint a magas jövedelműek két kölünböző évi adózásának összehasonlítása.

Kissé elkapkodott hozzászólás volt eftássam! Erre még a pártszerűsége sem mentség!


Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 10. 10:14 | Sorszám: 11
El nem tudom képzelni, hogy korabeli jelentések ne lettek volna. És Pilátus "udvarában" is megfordultak nyilván más közéleti emberek is, akik esetleg irkáltak, tehát tutira kellett lenni korabeli beszámolóknak is.

Téma: Tagathon
mpd
2012. október 10. 10:06 | Sorszám: 2930
Azt azért nem kis bravúr lenne kimutatni, hogy az adókulcsuk csökkenése után a magas jövedelműek több adót fizetnének.
Talán a kabaré felé nem kéne elmennünk.

Téma: Ballib médiapatkányok
mpd
2012. október 10. 09:46 | Sorszám: 2694
Úgy gondolod, olcsóbb lesz a szemétszállítás?
Meglepne.

Téma: Mi által lettünk megváltva?
mpd
2012. október 10. 08:33 | Sorszám: 9
Pilátus csak beszámolt időnként Rómának, mi történik a provinciában?
Nem létezik, hogy egyetlen említés se történik.!?
mpd
2012. október 10. 07:47 | Sorszám: 7
Tájékozatlan vagyok, de kíváncsi: a római források mit írnak a dologról?

Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. október 10. 07:45 | Sorszám: 55
""Én nem feledkezem meg semmiről.""

Dehogyisnem!
"Akié a jelen, azé a múlt!"

És valóban úgy hiszi Ferkó barátunk is, hogy úgy volt télleg.


Téma: Ángyán ügy
mpd
2012. október 10. 07:16 | Sorszám: 1031
Bingó.
Ez az ábra, precízen.
mpd
2012. október 09. 21:51 | Sorszám: 1026
Hát Ángyán. Tök világos, nem?

Téma: Tagathon
mpd
2012. október 09. 21:48 | Sorszám: 2918
Tömpe István a Magyarnarancsban:

Mivel egyszerű tanácsadóként nem lehetett volna vagyonügynökséget szervezni, Németh Miklós privatizációs kormánybiztossá tett engem és Martonyi Jánost. Én az intézményrendszert szerveztem, Martonyi feladata pedig a külföldi tőke idecsábítása volt. Persze szorosan együttműködtünk.

Tudom, tudom, színtiszta hazugság.


Téma: CÖF Békemenet 2012
mpd
2012. október 09. 21:43 | Sorszám: 43
Na neeeeeeee.
Olvastad biztos Lázár legújabb ötletét a kétmillió forintos kampánypénzről. Vagy azt is a média találta ki?

Téma: Minden a halálról. Végállomás vagy átszállás?
mpd
2012. október 09. 15:43 | Sorszám: 2892
Menny már.....

Téma: Cigányok
mpd
2012. október 09. 15:09 | Sorszám: 3124
Ja hogy a bulgár rokonokhoz megy szüretelni?
Na maradjon is ottan.
mpd
2012. október 09. 14:58 | Sorszám: 3122
Hol fog almát szedni novemberben?
Homokot meg minek lapátolni?

Téma: Tagathon
mpd
2012. október 09. 14:53 | Sorszám: 2879
Hát, micsinájjak, ilyen pragmatikus vagyok. Még nem vagyok képes párthatározatokkal fűteni, makrogazdasági mutatókat enni....
mpd
2012. október 09. 12:42 | Sorszám: 2871
Eeeegen. Ötven éve ezt hallja az ember.
mpd
2012. október 09. 12:19 | Sorszám: 2868
Ha annyira nincs pénz semmire az adósság miatt, akkor minek ez a sok, irtózatos költségekkel járó átszervezés?

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
mpd
2012. október 09. 08:45 | Sorszám: 3459
Azé' banyek, mer mink itten rasszisták, xenofóbok sőt nejlonnácik vagyunk!
Mintha nem tudnád!

Téma: Tagathon
mpd
2012. október 09. 08:43 | Sorszám: 2858
Nehogymán alival kezdjél vitázni!!
Hát nem ismered?

Téma: Időközi választás
mpd
2012. október 09. 08:25 | Sorszám: 148
Mer a Párt azt kéri az aktivistáitól, azért.
mpd
2012. október 08. 11:56 | Sorszám: 127
Létezik az oroszban is a "királyi többes" vagy hogyhíjják.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 08. 11:17 | Sorszám: 1891
Ja. Családi program. Egy hokimeccs a körítésekkel egy egész estés program. Aminek csak része maga a meccs.
mpd
2012. október 08. 10:54 | Sorszám: 1889
Nahát ez az éppen. Ha már volt sportcsatorna, muszáj volt néznem.
mpd
2012. október 08. 10:45 | Sorszám: 1887
Nagyritkán ráfanyalodok!

Téma: Időközi választás
mpd
2012. október 08. 10:44 | Sorszám: 123
Goszpogyi pamilujtye.....
mpd
2012. október 08. 10:04 | Sorszám: 121
Ez azért szükségtelen durvaság.
Ismerem az atyaffyt, nem büdöskomcsi. Előbb volt jobboldali, mint bármelyőtök.
Nincs még kampány, nem kell még durvulni.

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 08. 09:47 | Sorszám: 1885
Én úgy gondolkodom, hogy legyen egy köztévé, amék hetente egyszer ad valami nemzetközi kupameccset.
Mikor volt kábeltévém (még amikor lakásszövetkezetes voltam), nem győztem kattintgatni, na most akkor mit nézzek. Nem volt jó, ha az Arsenal-Liverpoolt adták, én a Mencseszter-Evertont néztem volna. Megcsömörlöttem az NHL-től is, heti 3-4 jékkorongmeccs az sok.
Rájöttem, sport nélkül is van élet.
De az a heti egy, az hiányzik.
mpd
2012. október 08. 09:44 | Sorszám: 1884
Na azt én is megnéztem, bár ne tettem volna.
Jobb volt, míg nem közvetítettek magyar bajnokikat.
Ez kérem a futball megcsúfolása.

Téma: Magyar és Zsidó emberek együttélése
mpd
2012. október 08. 08:04 | Sorszám: 1364
Hátha kőccsönadnád a sajátodat....??

Téma: Sport, úgy általában
mpd
2012. október 05. 12:34 | Sorszám: 1873
a mindígtévéért éppen 0 Ft+ÁFA-t fizetek!

Téma: Keresők - egyház nélkül
mpd
2012. október 05. 11:58 | Sorszám: 3545
Az mijjen álatnak a tojássa? A disznó meg a tyúk keresztezése?