gondola Fórum
Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció

Téma: Kellemes karácsonyi ünnepeket!
terra
2012. december 23. 23:49 | Sorszám: 15
terra
2012. december 23. 17:56 | Sorszám: 10
Minden kedves fórumtársnak áldott és boldog Karácsonyt kívánok!

Téma: Polgárháborús előészületek
terra
2011. május 18. 15:50 | Sorszám: 319
Mindig van valaki. Az ördög sosem alszik, csak a neve és kinézete változik.

Téma: Politikai paletta az ún. rendszerváltáskor, a jelenben és a jövőben
terra
2011. május 18. 14:04 | Sorszám: 137
Ebben én nem bíznék. A régi ügyei elévültek, újakban nem lehet fogást találni rajta.
terra
2011. május 18. 14:00 | Sorszám: 135
A nemzetközi pénzvilág urai Gyurcsánynak és az MSZP-nek illetve a párt jelenlegi vezetésének is elkészítették a selyemzsinórt. Nekik már csak a kiszolgáló lakájszerep marad.
Az új ember, akit most építgetnek maguknak, Bajnai Gordon.

Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2011. május 12. 13:43 | Sorszám: 4429
Oké, fordítsuk komolyra a szót, próbáljuk kitalálni, hogy Gyurcsány "őrjöngő röpte" hova vezethet.

Gyurcsánynak valóban lételeme, sőt politikusi életformája a küzdelem egészen egyszerűen azért, mert csak ehhez ért és amíg valamilyen küzdelmet tud produkálni, addig nem derül ki a normális emberi együttélésre, az alkotásra és vezetésre való képtelensége.

" ÁDÁM (eszmélve)
Élek megint. - Érzem, mert szenvedek,
De szenvedésem is édes nekem,
Oly iszonyatos az, megsemmisülni. - - -
Óh, Lucifer! vezess földemre vissza,
Hol oly sokat csatáztam hasztalan,
Csatázzam újra, és boldog leszek. -"

LUCIFER
S aztán? - Van-é küzdés, nagyság, erő
A mesterkélt világban, mellyet az
Ész rendezett teóriáiból,
S melyet magad szemlélhetél imént. -

ÁDÁM
Vezess csak vissza, égek látni már,
A megmentett földön mi új tanért
Fogok fellelkesülni.
"

Hát igen. Gyurcsány soha nem tud válaszolni a luciferi "S aztán?" kérdésre: mi lesz a küzdelem után?

Gyurcsány küzdelme abban különbözik Ádám küzdelmétől, hogy ő csak a saját maga által létrehozott virtuális közegben tud és akar harcolni. Különbözik abban is, hogy Gyurcsány nem valódi emberi eszmékért, mások tanaiért folyó küzdelembe száll be, hanem a győzelemért, ehhez képest minden csak eszköz és az eszméket, a küzdőteret, a játékszabályokat és a résztvevőket is maga akarja meghatározni. Ha "game over" van, akkor jöhet az új játék, új eszmékkel, új szabályokkal, stb.

terra
2011. május 12. 13:23 | Sorszám: 4425
Bizonyára nagyon örülne. A giccses versek "költőcskéje", Szabolcska Mihály is bizonyára nagy költőnek érezte volna magát, ha olvashatta volna Karinthy "Szabolcska verseit".
terra
2011. május 12. 12:53 | Sorszám: 4422
"Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán kijelentette, megküzdenek mindenkivel, aki kétségbevonja küzdelmük tisztességét."
(Népszava)

"Küzdelem" egy mondatban kétszer, küzdelem a küzdelemért,ez nagyon jellemző ...

Gyurcsány Ádám szerepében, amint madách-i magasságokba emeli a permanens gyurcsányi kampfot... óhhhhhh...

(Remélem Madách Imre megbocsát nekem... )

ÁDÁM
Őrjöngő röptünk, mondd, hová vezet?

LUCIFER
Hát nem vágytál-e, menten a salaktól,
Magasb körökbe, honnan, hogyha jól
Értettelek, rokon szellem beszédét
Hallottad?

ÁDÁM
Az igaz, de ily ridegnek
Nem képzelém feléjök útamat.
E tér oly puszta, ollyan idegen,
Mint hogyha szentségsértő járna benne,
S keblemben két érzés küzdelme foly:
Érzem, mi hitvány a föld, hogy magas
Lelkem lezárja, s vágyom el köréből;
De visszasírok, fáj, hogy elszakadtam. -
Ah, Lucifer! nézz csak földünkre vissza,
Először a virág tűnt el szemünkből,
Aztán az erdők rezgő lombjai;
A jólismert táj száz kedves helyével
Jellem nélkűli síksággá lapult.
Mi érdekes volt, minden elmosódott.
Most már a szirt törpül le rossz görönggyé,
A villámterhes felhő, melyben ott lenn
Szent szózatot sejt a pór s megriad,
Mi nyomorú párázattá silányul.
A bömbölő tenger végetlene
Hová, hová lett? szürke folt gyanánt áll
A gömbön, mely keringve elvegyül
Milljó társ közt, s az volt egész világunk.
Óh, Lucifer, aztán meg ő, meg ő - -
El kelle tőlünk annak is maradni? - -

LUCIFER
Emelkedett szempontunkból, hiába,
Először a báj vész el, azután
A nagyság és erő, míg nem marad
Számunkra más, mint a rideg matézis. - -

ÁDÁM
A csillagok megettünk elmaradnak,
S nem látok célt, nem érzek akadályt.
Szerelem és küzdés nélkül mit ér
A lét. Hideg borzongat, Lucifer!

LUCIFER
Ha eddig tartott csak nagy hősiséged,
Úgy térjünk vissza porban játszani.

ÁDÁM
Ki mondja ezt? előre hát, előre:
Csak addig fáj, míg végképp elszakad,
Mely a földhöz csatol, minden kötél. -
De, hajh, mi ez, lélekzetem szorul,
Erőm elhágy, eszméletem zavart,
Több volna-é mesénél Anteus,
Ki addig élt csak, míg a föld porával
Érintkezett?

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA
Igen, több az mesénél.
Te ismersz már, a földnek szellemét,
Csak én lélekzem benned, tudhatod.
Itt a sorompó, eddig tart hatalmam,
Térj vissza, élsz - hágd át, megsemmisülsz,
Mint ázalagféreg, mely csöpp vizében
Fickándozik. - E csepp a föld neked. -

ÁDÁM
Dacolok véled, hasztalan ijesztesz,
Testem tiéd tán, lelkem az enyém,
A gondolat s igazság végtelen,
Előbb megvolt az, mint anyagvilágod.

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA
Hiú ember! próbáld, s szörnyet bukol.
Előbbvaló-e rózsánál az illat,
Alak a testnél, s napnál a sugára?
Óh, hogyha látnád árva lelkedet
A végtelen űrben keringeni,
Amint értelmet és kifejezést
Keres hiába, idegen világban,
S nem érez többé semmit és nem ért,
Megborzadnál. Mert minden felfogás
És minden érzés, mely benned feszül, csak
Kisúgárzása e csoport anyagnak,
Mit földednek hívsz, s mely ha más leendne,
Nem létezhetnék többé, véled együtt. -
A szépet, rútat, üdvöt és pokolt
Csak szellememtől vontad el magadnak,
Mely kis hazádnak rendét lengi át. -
Óh, ami itten örökös igazság,
Egy más világban az tán képtelen,
És a lehetlen tán természetes.
A súly nem létez, a lét nem mozog,
Mi itten lég, az ott tán gondolat,
Mi itten fény, az ottan hang talán,
S jegecül tán, mi itten nőve nő. -

ÁDÁM
Nem tántorítsz el, lelkem felfelé tör. -

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA
Ádám, Ádám, a végső perc közelg:
Térj vissza, a földön naggyá lehetsz,
Míg, hogyha a mindenség gyűrüjéből
Léted kitéped, el nem tűri Isten,
Hogy megközelítsd őt - s elront kicsínyül. -

ÁDÁM
Ugyis nem ront-e majd el a halál? -

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA
A vén hazugság e hiú szavát
Ne mondd, ne mondd, itt a szellemvilágban -
Egész természet átborzadna tőle. -
Szentelt pecsét az, feltartá az Úr
Magának. A tudás almája sem
Törhette azt fel.

ÁDÁM
Majd én feltöröm.
(Továbbrepülnek. Ádám egy sikoltással megmerevül.)
Végem van!

LUCIFER (kacagva)
Győzött hát a vén hazugság. -
(Amint Ádámot eltaszítja magától.)
E báb-istenség most már elkeringhet
Az űrben, új bolygóként, mellyen újra
Számomra fog tán élet fejledezni. -

A FÖLD SZELLEMÉNEK SZAVA
Korán a káröröm még, Lucifer!
Csak érinté az idegen világot,
Nem oly könnyű országomból kitörni. -
Honos szózat hív, térj, fiam, magadhoz!

ÁDÁM (eszmélve)
Élek megint. - Érzem, mert szenvedek,
De szenvedésem is édes nekem,
Oly iszonyatos az, megsemmisülni. - - -
Óh, Lucifer! vezess földemre vissza,
Hol oly sokat csatáztam hasztalan,
Csatázzam újra, és boldog leszek. -

LUCIFER
S e sok próbára mégis azt hiszed,
Hogy új küzdésed nem lesz hasztalan?
S célt érsz? Valóban e megtörhetetlen
Gyermekkedély csak emberé lehet. -

ÁDÁM
Korántse vonz ily dőre képzelet,
A célt, tudom, még százszor el nem érem.
Mit sem tesz. A cél voltaképp mi is?
A cél, megszűnte a dicső csatának,
A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.

LUCIFER
Valóban szép vigasz, már hogyha még
A harc eszméje volna legalább nagy,
De holnap gúnyolod, miért ma vívsz,
Gyermekjáték volt, ami lelkesített. -
Nem vérezél-e el Chaeroneánál
A megbukott szabadság védletében,
És Constantinnal nem küzdél-e később,
Világuralmát hogy megalapítsd?
Nem vesztél-é el hitmártír gyanánt,
S később a tudománynak fegyverével
Nem álltál-é a hitnek ellenében?

ÁDÁM
Igaz, igaz, de mindegy, bármi hitvány
Volt eszmém, akkor mégis lelkesített,
Emelt, és így nagy és szent eszme volt.
Mindegy, kereszt vagy túdomány, szabadság
Vagy nagyravágy formájában hatott-e,
Előre vitte az embernemet. -
Óh, vissza hát a földre, új csatára. -

LUCIFER
S feledted-é már a tudós szavát,
Ki felszámolta, hogy négy ezredévre
Világod megfagy - a küzdés eláll?

ÁDÁM
Ha tudományunk nem dacol vele.
De fog dacolni, érezem, tudom. -

LUCIFER
S aztán? - Van-é küzdés, nagyság, erő
A mesterkélt világban, mellyet az
Ész rendezett teóriáiból,
S melyet magad szemlélhetél imént. -

ÁDÁM
Csak mentse meg a földet - elmulik
Az is, mint minden, ami hívatását
Betölté, s akkor újra felmerűl
Az eszme, melly éltet lehel reája.
Vezess csak vissza, égek látni már,
A megmentett földön mi új tanért
Fogok fellelkesülni.

LUCIFER
Vissza hát! -


Téma: Olvastátok ? ( 21.)
terra
2011. május 10. 20:15 | Sorszám: 2464
Én elolvastam, ha jól emlékszem nyolc oldal az egész.

Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2011. május 10. 19:18 | Sorszám: 4417
Nem kell vele törődni, mérgelődni pedig különösen kár.

Ebben a cikkben jó nagy közeli fotók vannak, csak rá kell nézni Gyurcsány megviselt ábrázatára, az sokkal többet elárul, mint az unalomig ismert süketelése.

terra
2011. május 10. 19:00 | Sorszám: 4414
"Én hiszek önmagamban, önmagunkban (királyi többesszám? , hogy még ha időnként rossz kompromisszumokkal is, de tisztességesen, a jó oldalon álltunk. De sokan, sőt, ma még a többség, az ellenkezőjét gondolja. Hát, nem egy könnyű helyzet. (Bizony, nem könnyű...) De nem várok a politikától azonnali megértést, holnapi sikert. Eddig is küzdöttem, ezután is küzdeni fogok." (Hajrá Fletó, így tovább!)

"Igen, szeretném, ha mi, demokraták (na persze, más rajtatok, különleges anyagból gyúrtakon kívül eleve nem lehet demokrata ugye?) meg tudnánk állítani a Fidesz nemzeti hőzöngését, piacellenes lózungjait, önkényuralmi törekvéseit. Ezt nagyon ambicionálom. Ez izgat. (Tudjuk.) A középszer (huhh Fletó elvtárs, de magasra tetszett mászni!) gáncsoskodását, a „karaktergyilkos” ármánykodást (gyilkos legyen a talpán, aki ebben a karakterben még képes kárt okozni!) fel sem veszem. Akkor sem, ha a Fidesztől jön, akkor sem, ha máshonnan."

"Orbán Viktor pontosan tudja, amit itthon mond, az külföldön nem eladható , de azzal is tisztában van, hogy amit a külföld felé kell kommunikálnia, itthon neki a totális politikai bukást jelenti.(Te pedig pontosan tudod, hogy amit külföldön hazudoztok, az itthon nem eladható és totális bukás. Ezért mondatod ki a hazugságokat külföldi elvtársaiddal) Ám az, hogy két különböző szöveget használ, már egyenlő a lebukással. Lehet, hogy ma, vagy holnap, vagy a közeljövőben ezt megússza, de fél év múlva pórul fog járni.(Te már csak tudod, megtapasztaltad milyen pórul járni.) Minden ilyen történettel szavazókat veszít, nem maradhat következmények nélkül mindaz a kormányzati disznóság, ami jellemzi a Fidesz politikáját."

Nem találok olyan mértékadó, független elemzőt, aki azt mondaná, hogy a soros magyar EU-elnökség még képes lenne saját programját megcsinálni. (Talán szét kellene nézned a számodra "mértékadó, független" elemzőt. ) Ennek a félévnek már az indítása is szörnyű volt. (Gondoskodtatok róla, hogy az legyen.) A médiatörvény egyértelmű európai kritikájával a kormány már az első percben morális és politikai vereséget szenvedett. Európa sajnos nagyon várja, hogy mielőbb vége legyen a magyar EU-elnökségnek. Orbán rossz emlék marad Európában. (Álmaidban biztosan így van.) Azért is küzdök, hogy itthon is ez legyen a sorsa. (Tudjuk. Az eddigiekhez hasonló sikert kívánunk hozzá!)


Téma: Gyurcsány Fegyenc II
terra
2011. május 10. 18:26 | Sorszám: 881
Ne haragudj, de a foci drukker hasonlatoddal nem tudok mit kezdeni, ez a fociklub alapú utálkozás nekem idegen világ annak ellenére, hogy már három éves koromban meccsekre jártam (nem vicc, édesapám futballbíró volt, bár nem vezetett NBI-ben, csak alsóbb osztályokban. )

Felhívnám nagyrabecsült figyelmedet továbbá arra a tényre, hogy nem csak összeborulva lehet együtt csinálni valamit.

Gyurcsány megjelenik itt-ott, ezzel alkalmat teremt a Jobbiknak, hogy ugyanott megjelenjen. A Jobbik pedig a tüntetésével nem csak magának teremt közfigyelmet, hanem Gyurcsánynak is, bingó, Gyurcsány és a Jobbik is elérte, amit akart.
Ha a Jobbik is letojná nagy ívben Gyurcsány megjelenéseit, akkor a kutya sem figyelne rá, hogy a bukott böszme merre jár, mit csinál.

terra
2011. május 10. 18:06 | Sorszám: 877
Talán fáj az igazság?

Hol látsz ebben gyűlöletet, drukkerséget? Ez tény és még azt sem mondhatod, hogy elítélő a hangnem.
Nem a politikai realitások kimondása, hanem annak tagadása a drukkerség.

Az MSZP és a Jobbik is ellenzékben van, minden alkalmat meg kell ragadniuk, hogy megmutassák magukat és híveket szerezzenek. Nincs ezzel alapvetően semmi baj, a világon mindenütt ez az ellenzéki pártok gyakorlata, de miért kell ezt Gyurcsány elleni tüntetéssel gyakorolni?

Gyurcsány személy szerint "kettős ellenzékben" van, mivel egyelőre a pártjában sem tud dominanciát szerezni. A legnagyobb fájdalma, hogy a parlamentben már nem szónokolhat vég nélkül, Orbán és a Fidesz gyakorlatilag átnéz rajta, legnagyobb igyekezettel sem tud nagy feltűnést keltő vitát, konfrontációt kiprovokálni. Volt miniszterelnökként a legritkább esetben aikerül megjeleníteni magát. A nyilvános megjelenésein is csak néhány száz öreg fan tapsol neki és végig mehet az utcán, gyakorlatilag senki nem tüntet ellene, ami egyenlő azzal, hogy megszűnt érdemleges politikai tényező lenni és ez egyre kínosabb számára.
Gyurcsánynak egyenesen létkérdés, hogy állandóan felhívja magára a figyelmet és ami még lényegesebb számára, hogy mint volt miniszterelnök, fajsúlyos poltikai személyiség mutatkozhasson meg. Ha valaki ellene tüntet, akkor ezt a vágyát teljesíti, nem egyszerűen felhívja rá a figyelmet, hanem súlyt kölcsönös a megjelenésének.

Ennek alapján teljesen reális az a megjegyzésem is, hogy ennyi erővel követhetné a Jobbik mindenhova Gyurcsányt, együtt haknizhatnának Tolnától Baranyáig.


Téma: Cigányok
terra
2011. május 10. 17:40 | Sorszám: 1974
"A költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket, vagy törvényi rendelkezéseket..."

Hol látsz te ebben tulajdont érintő részt, lakást, bankbetétet, nercbundát?!

Nem kellene ennyire elvetni azt a bizonyos kalapácsnyelet.

terra
2011. május 10. 17:35 | Sorszám: 1969
Vannak magyar lumpenek is. Egy dolgot azért nem szabad elfelejteni, a cigányok ma is nagycsaládi-törzsi viszonyok között élnek, ami az alapvetően individualista beállítottságú magyarokra soha nem volt és nem is lesz jellemző. Ehhez jön még a teljesen eltérő temperamentum, ebből a két tényezőből adódnak az elsősorban cigányokra jellemző bűncselekmények, mint pl. a bandákban elkövetett rablások, pillanatok alatt kialakuló tömegverekedések, lincselések.
terra
2011. május 10. 17:11 | Sorszám: 1967
Én a szememnek hiszek leginkább. Ha az ember utazgat az országban (főleg a Tiszántúlon), akkor azt tapasztalja, hogy egyik faluban már szinte csak cigányok vannak, a következőben alig látni őket.

Téma: Gyurcsány Fegyenc II
terra
2011. május 10. 17:00 | Sorszám: 872
Tulajdonképpen a közös érdek hozza össze ezt a Gyurcsány látogatást + tüntetést. Gyurcsány és a Jobbik is arra törekszik, hogy állandóan figyeljenek rájuk.

Nem lennék meglepve, ha ezek után Fletó a Jobbikkal közösen végig haknizná az egész országot.

terra
2011. május 10. 16:58 | Sorszám: 871
Fletó éppen erre vágyik. Számára az lenne a kudarc, ha a kutya sem figyelne fel Szegeden a látogatására.

Nem kellene megadni számára ezt a sikerélményt, de hát a pszichológiai és diplomáciai érzék nem erőssége a Jobbiknak.


Téma: Cigányok
terra
2011. május 10. 16:54 | Sorszám: 1964
Az utolsó olyan felmérés során, amikor még a cigányt szabad volt cigánynak nevezni - a Kádár-rendszerben - 700-800 ezer körüli létszámúra becsülték a cigány etnikumot.
Szerintem azóta sokkal többen vannak. A szaporodási rátájuk nőtt (míg a magyaroké csökkent), ha nem lenne az átlagnál jóval alacsonyabb az életkoruk, még nagyobb lenne az összlakosságon belüli arányuk.
A területi eloszlás nem egyenletes.
Az én tapasztalataim szerint megindult egy spontán gettósodás. Ahol a cigányok elérnek egy kritikus arányt, a magyar lakosság elköltözik, másrészt a cigányok számos olyan helyről kiszorultak, ahova asszimilációs szándékkal, lakástámogatással megpróbálták beköltöztetni őket és ezek a cigányok is olyan helyekre mentek, ahol a sajátjaik vannak többségben.

Téma: FŰNYÍRÓ-ELV
terra
2011. május 10. 16:16 | Sorszám: 1
Igazából nem nagyon értem, hogy miről szól a topic. Inkább leírok egy nagyon régi viccet, ami erről jutott eszembe:

A hidegháború enyhülése után találkozókat szervez az amerikai és szovjet hadvezetés. Először az amerikaiak a házigazdák, bemutatják a legújabb szuper fegyvereiket, repülőgép anyahajóikat. A szovjetek ámulnak-bámulnak és azon törik a fejüket, mivel tudnák ezt a bemutatót überelni.
Hazamennek a tisztek és kiadják a parancsot, törje mindenki a fejét olyan bemutatható szenzációs újdonságon, ami az amerikaiaknak biztosan nincs és nem kerül túl sokba sem.

Amikor megérkezik az amerikai küldöttség, az oroszok előrukkolnak a farbával: az automata hajnyíró géppel.
Elmondják a bemutatón, hogy amíg a hagyományos kézi hajnyírás legalább tíz percig tart, a gépi nyírás két másodpercig, ezzel sok millió rubelt takarítanak meg.
Be is mutatják a gép működését, jön egy orosz kiskatona, bedugja a fejét a gépbe, katt és már készen is van a katonás frizura.

Az amerikaiak elámulnak, azonban az egyik tiszt egy kis gondolkodás után megkérdezi:

- Uraim, ez tényleg nagyon innovatív, de szerintem mégis van egy kis probléma: nem minden kiskatona feje egyforma.

Mire az orosz vezérkari főnök ezt válaszolja:

- Hát igen, eleinte valóban nem.


Téma: Gyurcsányra rájár a rúd..
terra
2011. május 10. 15:50 | Sorszám: 571
Igazi színháztörténeti esemény lesz, Néró Dimitrov szerepének eljátszására készül.

Téma: Veresország - jelentések
terra
2011. május 10. 14:40 | Sorszám: 34

Sajnos nagyon kevés időm van fórumozásra.
Másrészt kicsit talán bele is untam a politikába. Örök optimista lévén azt hittem, hogy a kormányváltás után kicsit békésebb, racionálisabb, építkezésre alkalmas lesz a hangulat ebben az országban. Egyelőre ennek nem sok jelét látom, úgyhogy inkább igyekszem kimaradni ebből a bolondériából.
terra
2011. május 10. 14:35 | Sorszám: 32
A jósdás testvér Péter.

Téma: Gyurcsány Fegyenc II
terra
2011. május 10. 14:07 | Sorszám: 868
Szia Egérke! Te sem jársz túl sűrűn erre, örülök, hogy látlak.

Gyurcsány szerencsére most is azt adja, ami a lényege, nem tanult semmit.

Gyurcsányban most is egymás mellett, egymás ellenében működik a kóros pszichéjéből eredő megszállott énje és a racionális, machiavelli-képességű énje.

A racionális "én" már időben felmérte azt, hogy vissza kell vonulnia, háttérből szőni a szálakat és majd a megfelelő időben előállni újraszervezett "haderőkkel". Ennek jegyében intézte úgy Gyurcsány, hogy a pártcentrumot képviselő, jövőbeni valódi ellenfélként szóba nem jöhető Lendvai, majd a karakter nélküli, gyenge Mesterházy legyen a pártelnök. Tudatában volt annak, hogy ő maga és támogatói csapata is gyenge, így arra törekedett, hogy más érdekcsoportok se tudjanak megerősödni, dominánsá válni a pártban. Nagy részben Gyurcsánynak köszönhető, hogy az MSZP hosszú ideje bénult állapotban van.
Gyurcsány tudatos énje pontosan felmérte, hogy új párt alakítása kockázatos és a sikere erősen kétséges, különösen a személyes és az MSZP által elszenvedett nagy bukás után, ezért inkább elkezdett taktikázni és építkezni.
A racionális "én" ezen taktikázásának eddigi eredménye, hogy sikerült megszerezni a pártkassza lényeges elemét képező Táncsics Alapítvány irányítását és országos platformként elismertetni az általa szervezett új platformot, ami lehetőséget biztosít arra, hogy megfelelő időben országos kiterjedésű, összehangolt akciót kezdhessen.

Ha csak ezeket a lépéseket és eredményeket nézzük, akkor azt mondhatnánk. hogy Gyurcsány tudatos és ügyes politikus, aki a bukás után képes volt megmaradni az élvonalban.

Csakhogy ott volt, van állandóan az a bizonyos másik, irracionális, megszállott én, ami ugyanúgy lerombolja most is a tudatos én által keservesen létrehozott félkész építményt, mint ahogy eddig is tette.

Ez a megszállott én képtelen türelmesen várni, csendben maradni. Gyurcsány bizonyos értelemben ugyanis szenvedélybeteg, ezért a vágyainak és ösztönös késztetéseinek, azok azonnali és folytonos kielégítésének nem tud ellenállni. Ugyanúgy, ahogy az alkoholistának vagy drogfüggőnek azonnal és bármi áron kell a napi "szer adag", Gyurcsánynak is szüksége van a gyűlölt ellenfél elleni visszavágás, harc és a vélt vagy valós sikerek élményére. A másik - nem kevésbé erőteljes - motiváció a félelem attól, hogy véglegesen fölé kerekednek, lemarad valamilyen lehetőségről.

A tudatos énje ráadásul rosszul mérte fel a helyzetet, ami most pánikot okoz számára. Azt hitte, hogy a csődtömeget, amit az új kormányra hagytak, képtelenség kezelni és a Fidesz gyorsan el fogja veszíteni a támogatottságát (nyilván ennél abból indult ki, hogy 2006-ban vele és pártjával ez történt). Túlságosan bízott a nemzetközi támogatókban is, csakhogy a világ ebben is megváltozott az utóbbi időben, néhány nagy hatású médium elfogult cikke, néhány szocialista képviselő ágálása az EP-ben már nem elég egy nemzeti kormány megbuktatásához még akkor sem, ha itthon jól megtervezett provokációkkal (romaügy) próbálnak rásegíteni.

Gyurcsány egyre türelmetlenebb, ezért szokás szerint "túladagolja" magát, ezzel elriasztja a potenciális támogatóit és rohan ész nélkül előre, így idő előtt ellövi az összes puskaporát.

Ha létezik abszolut alkalmatlan időpont az MSZP "belső átszervezésére" illetve új párt alapítására, akkor a mostani időpont biztosan az.
A józan ész azonban a szenvedélybetegnél mindig alulmarad. Gyurcsány még ha fel is méri tudatosan és meg is tapasztalja, hogy nem volt helyes és célszerű, amit tegnap csinált, ha ezért sokszor ostorozza is önmagát, holnap mégis megteszi ugyanazt, mert képtelen másként tenni.

Ezzel azt hiszem választ is adtam a kérdéseidre. Gyurcsány számára elképzelhetetlen verzió tartósan, hogy másodhegedűs legyen akármilyen pártban, mint ahogyan az is, hogy önként eltűnjön a politika színpadáról.
Ha az MSZP-t nem sikerül maga alá gyűrni, akkor meg fogja csinálni az új pártot.


Téma: Tüntetés!
terra
2011. május 10. 12:51 | Sorszám: 1275

Amikor nézem ezt az ún. szakszervezeti demonstráción készült "viktátorozós" képet és a többi manapság zajló esemény (pl. Gyöngyöspata) képeit, egyre jobban elszomorodom.

Eddig nagyjából lehetett tudni, hogy mi micsoda és ki kicsoda, kik a valódi szervezők, kik a provokátorok.

Ma egyre inkább nem lehet tudni kitől származik az alapfőzet, kik azok, akik ezt-azt belepancsolnak a fazékba és mi is a főzőcske végső eredménye és célja.

Gyöngyöspata: a jobbikos hátszelű Szebb Jövőt és a Jobbikkal anno együttműködést hirdető Betyársereg, kétes hátterű Véderő, az LMP-t támogató Field és a Vöröskereszt, Gyurcsány az egymilliós "adományával", Horváth Aladár, Iványi Gábor és a többi "jogvédő"...

Rendvédelmi dolgozók tüntetése: "balos" és "jobbos" szakszervezetek, MSZOSZ és Tettrekész Rendőrség együtt, viktátorozó Orbán-fóbiások, rendbontó tázoltók, Dávid-csillagot égető és sokan mások...


Téma: A rettegő hazai szoclib és külföldi prókátorai
terra
2011. május 10. 11:06 | Sorszám: 252
"Ez a harc lesz a végső
csak összefogni hát!
és nemzetközivé lesz
holnapra a világ!"

Téma: Gyurcsány Fegyenc II
terra
2011. május 10. 11:00 | Sorszám: 852
"Szerinted nem bírja elcsaklizni a Táncsics Alapítványt vagy a kapcsolat.hu-t?"

Ez csak egy része annak az eszközrendszernek, amit Gyurcsány most az MSZP-n belül még ingyen használhat. Ezen felül ott van a teljes MSZP irodahálózat, személyzet, az MSZP által támogatott szolgamédia (Népszabadság, Népszava stb.) a helyi szervezetekben lévő párttag vezetők és szimpatizánsok, stb.

terra
2011. május 09. 16:28 | Sorszám: 834
Gyurcsány nem enged „világbékére” hajazó kérdéseiből
2011. május 9. 13:48

Ragaszkodik a pártszavazáshoz Gyurcsány Ferenc, noha Mesterházy Attila pártelnök több sajtóorgánumban is világossá tette, hogy nem támogatja a kezdeményezést. Horváth Csaba, az MSZP budapesti elnöke is bírálta a bukott miniszterelnök elképzelését.


A volt szocialista miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt írja: a vidéket járva megerősítést nyert abban, hogy a szocialista pártban változásra van szükség. Gyurcsány szerint a korábban a reformok mellett kiálló pártvezetők saját pozíciójukat féltve a változások ellen érvelnek.

A hétfő reggeli adatok szerint eddig 1027-en írták alá Gyurcsány pártszavazási kezdeményezését.

Nem lehet az utcáról üzengetni

Nem hiszek abban, hogy az utcáról kell üzengetni egyébként párttagoknak egymás számára – mondta el az ATV reggeli műsorában Horváth. A politikus a műsorban hangsúlyozta: „Maguk a kérdések, amik majd felmerülhetnek akár egy pártszavazáson, azoknak a színvonala azért nem magasabb, mint a világbéke megfogalmazása, amivel ugye maximálisan egyetért mindenki.” Ennél konkrétabban kell egy párt jövőjéről a párbeszédet megfogalmazni – tette hozzá az MSZP fővárosi elnöke.

(HírTV, ATV)

Nem nyugszik Fletó, házhoz megy a pofonért...
Azzal az 1027 emberrel nehéz lesz pártot alapítania főleg ha nem állnak rendelkezésére az MSZP pénzalapjai és eszközei (Táncsics Alapítvány, kapcsolat.hu, stb.).

terra
2011. május 08. 19:49 | Sorszám: 819
És Trockijtól?
terra
2011. május 08. 10:37 | Sorszám: 811
Azt az angol nyelvtudást, amivel Gyurcsány rendelkezik, nem nagy kunszt elfelejteni.

Téma: Láttátok ? ( 5.)
terra
2011. május 08. 10:34 | Sorszám: 4906
"Nagyon is jó a kérdés. Mond az a név neked valamit: Tábor Béla? Segítek. Ő írta a Zsidóság két útja című könyvet. Olvasgassad."

Olvasgassa a fene.


Téma: Gyurcsány Fegyenc II
terra
2011. május 07. 19:25 | Sorszám: 802
Ez a komment különösen tetszik:

polom13 2011. május 7. 11:51
"Angol nyelvű előadásomban a szokásos, korábban is többször elmondott módon és tartalommal válaszoltam a kérdésre"
Okéj Frenk,jú ken spík inglis.Mi tú.

terra
2011. május 07. 18:35 | Sorszám: 799
Talán nem is az ész, hanem a mersz hiánya a legnagyobb probléma. Félnek Fletótól, nyilván neki is vannak titkos dossziéi az MSZP prominensekről, amit bármikor befújhat a szél valamelyik újság postaládájába.

Biztos, hogy sokan eltakarítanák Gyurcsányt az MSZP-ben, de mindegyik arra vár, hogy ezt inkább valaki más tegye meg és vigye a bőrét a vásárra.

terra
2011. május 07. 18:32 | Sorszám: 798
Ha lenne eszük ezt csinálnák, de nincs...
terra
2011. május 07. 18:32 | Sorszám: 797
Türelmetlen a fiú...
Érthető, a jelek szerint a pártja sem siet őt pajzsra emelni, Orbán sem akarózik egyhamar megbukni, nem úgy mennek a dolgok, ahogy tervezte.

Marad a "nagy fellépés", Dimitrov elvtárs védő-vádbeszédének 1.0. gyurcsányi verziója Sukkoró ügyben.


Téma: Láttátok ? ( 5.)
terra
2011. május 07. 12:19 | Sorszám: 4894
"Szóval a tűzoltó égetett és ezért a tűzoltó a szemét népség???"

Ne tégy úgy, mintha nem tudnál olvasni.

terra
2011. május 07. 12:15 | Sorszám: 4893
"Te mit tettél a gyűlölködő és szándékosan gyűlöletet terjesztő vagy korrupt hazaáruló zsidók ellen?
Semmit. Ezer évek óta nem volt egy belső takarítást ebben a népben."

Rossz a kérdés. Számomra nincs korrupt hazaáruló zsidó, cigány, kommunista, liberális, konzervatív, radikális stb., csak korrupt és [b]hazaáruló]/b] van, amiből sajnos akad bőven az összes felsorolt csoportban. A korruptság és a hazaárulás nem zsidó és nem is baloldali "kiváltság". úgyhogy ha takarítás, akkor az legyen általános nagytakarítás!

"Miért kellene ezeknek az embereknek becsülni annak az országnak a szimbolumát aminek a szenilis elnöke eldicsekedett azzal, hogy felvásárolnak minket és aminek az értelmisége nyíltan fenyeget az egész világ elpusztításával a cionista kaland kudarca esetére?"

Nem kell becsülni, de ettől még nem feltétlenül kell elégetni. Főleg nem egy olyan demokratikusnak és belpolitikai célúnak mondott tüntetésen, amit rendészeti dolgozók szerveztek.

terra
2011. május 07. 07:44 | Sorszám: 4885
Nem rendőr,hanem egy tűzoltó, a többiek pedig tétlenül nézik.
Szomorú, szánalmas, felháborító, nem is tudom melyik jelző a helyesebb.

Nem is a tűzoltókkal van bajom, tüntessenek, ha úgy érzik, hogy ezt kell tenniük, de nem kellene eltűrniük, hogy mindenféle ilyen-olyan odali szemét népség rátelepedjen a tüntetésükre.


Téma: Mit mondanánk, mit tennénk a Fidesz politikusai helyében ( 6.)
terra
2011. május 04. 12:24 | Sorszám: 3162
A pénzügyi megállapodást Medgyessyék hozták tető alá 2003 év elején , ők fogadták el az EU pénzügyi ajánlatát. Az ő "érdemük", hogy a magyar gazdák a nemzeti kiegészítéssel együtt is csak a nyugati versenytársak támogatásának 55 %-át kapták. (Örültek is tőlünk nyugatra, hogy végül milyen olcsón megúszták a magyarok csatlakozását.)
terra
2011. május 04. 12:07 | Sorszám: 3157
Az érdemi csatlakozási tárgyalások már a Horn-kormány idején megkezdődtek. A 2002-es kormányváltáskor 31 fejezetből 24 téma tárgyalása volt lezárva. A maradék hét témának a tárgyalása - közte például az agrárium kérdése - már Medgyessyék idején történt.

Téma: Gyurcsány Fegyenc II
terra
2011. május 04. 11:51 | Sorszám: 722
Szerintem is egyértelmű. Először kategórikusan, nagybetűsen állítasz valamit azzal, hogy talán majd visszovonod. Nem lehetne egyszer legalább fordítva?
terra
2011. május 04. 11:45 | Sorszám: 718
Előtte viszont nagybetűkkel állítottál valamit. Azt is vissza fogod vonni?
terra
2011. május 04. 11:43 | Sorszám: 716
Honnan tudjam? Neked van bajod, nem nekem.
terra
2011. május 04. 11:40 | Sorszám: 714
Össze tudod-e számolni a két kezeden, hogy az elszámoltatási kormánybiztos hány feljelentést tett? Szerintem nem, sőt talán még a lábujjaid sem lennének elegendők a számoláshoz.

A kormány szerintem megtesz mindent az elszámoltatás érdekében, de arra már nincs ráhatása, hogy a feljelentésekből lesz-e ítélet és milyen.


Téma: Mit mondanánk, mit tennénk a Fidesz politikusai helyében ( 6.)
terra
2011. május 04. 11:28 | Sorszám: 3143
"Már az első fideszkormányban is az volt, lásd a hihetetlenül jól sikerült uniós csatlakozás, a rendkívül kedvező feltételekkel!"

Nem is tudtam, hogy 2004-ben, az EU csatlakozáskor "fideszkormány" volt.


Téma: Gyurcsány Fegyenc II
terra
2011. május 04. 11:25 | Sorszám: 712
"Lecsukni ellenben le lehet(ne). De úgy látszik, a tavaly tavaszi elszámoltatási szándék
HAZUGSÁG
volt.
Ha kiadja a bizottság és vádat is emelnek, akkor ezt vissza fogom vonni."

Na persze, szerinted HAZUGSÁG volt, így csupa nagybetűvel. Fújd a kürtöt jó hangosan, ne is törődj olyan aprósággal, hogy az igazságszolgáltatás nem a kormány dolga, nem is szólhat bele.


Téma: Cigányok
terra
2011. április 28. 09:06 | Sorszám: 1550
"Tegyünk különbséget a Szebb Jövőt Polgárőr Egyesület, és a rájuktelepült Véderő és Betyárok között.
Utóbbiaktól a Jobbik is elhatárolódott."

2009. júniusában a Jobbik Szegeden radikális szervezeteknek szervezett találkozón együttműködést hirdetett a Betyársereggel is. Akkor is tudták Vonáék, hogy a Betyársereg magát törvényen kívüli szervezetnek tekinti, amiben a priusz nem szégyen, hanem dicsőség.
Tyirityán Zsolt, a Betyársereg szóvivője a betiltott Vér és Becsület főszónoka, vezéralakja volt, másfél évet ült a sátoraljaújhelyi fegyházban, faji alapon elkövetett súlyos testi sértésért.

Utólag persze lehet elhatárolódni, de ha valaki egyszer kiállt az utcasarokra, ne csodálkozzon rajta, ha később lekurvázzák.


Téma: Hárítás
terra
2011. április 27. 21:17 | Sorszám: 79
Mi a probléma a hasonlatommal?
Milch egyébként soha nem volt pilóta.
terra
2011. április 27. 17:52 | Sorszám: 67
A külföldi úriembert milyen alapon lehetne kiutasítani?
Gyurcsánynak nem az uszításai miatt kellene ülnie, hanem sokkal súlyosabb bűnök miatt. Remélem egyszer erre is sor kerül.
terra
2011. április 27. 17:50 | Sorszám: 66
Bizony, Göring. Sértegetés helyett inkább elgondolkodhatnál egy kicsit a hasonlaton.

Téma: Cigányok
terra
2011. április 27. 17:46 | Sorszám: 1500
Neked meg elment teljesen az eszed.

Téma: Hárítás
terra
2011. április 27. 17:46 | Sorszám: 63
Ezt nekem írtad? Tudhatnád, hogy utálom a kábszereket.
terra
2011. április 27. 17:45 | Sorszám: 62
Elsőre nekem is ez jutott eszembe. Zsidók gettója rossz, Jobbik gettója jó.
terra
2011. április 27. 17:44 | Sorszám: 61
Vona jól elhajította a kalapácsnyelet.
Most már csak az a kérdés, hogy egyszerűen csak arról van-e szó, hogy feltalálták a börtönt, ahova az igazságszolgáltatás által törvényesen elítélteket bezárják (ez a kedvezőbb eset), vagy Göring módszerét adaptálva úgy gondolják, hogy ők döntik el ki a "közrendet veszélyeztető egyén".
Mivel ezt az egész szörnyedelmet a cigánysággal kapcsolatban vezette elő, elég egyértelműnek látszik, hogy a telepre csak cigányokat akar bezárni. (Pontosan úgy, ahogy Gyurcsány a jobboldaliakat szerette volna sintértelepre vitetni. Göring, Gyurcsány, Vona, jó kis társaság...)
Frankó, a nyugati sajtónak végre lesz megint muníciója, méghozzá úgy, hogy nem is kell hazudniuk.
terra
2011. április 27. 17:25 | Sorszám: 57
Őszintén szólva az utóbbi időben ha az ember behunyt szemmel hallgatná a parlamenti közvetítéseket és nem figyeli a hozzászólók nevét, igen nehéz lenne különbséget tenni a két párt képviselői között.
terra
2011. április 27. 17:23 | Sorszám: 55
Te elvakultabb vagy, mint Novák Előd.

Nem semmi azért eljutni olyan mélységekbe, amikor Orbán és Rákosi között egyenlőségjelet tesz egy "hazafi".

terra
2011. április 27. 17:17 | Sorszám: 53
A cigánytelepről költöztették be, azok nem vándorcigányok voltak.

Az igazi vándorcigányok (nálunk már régen nincsenek ilyenek, de Romániában nemrég még tömegesen vándoroltak az ekhós szereiken) gyakorlatilag törvényen kívüli életet élnek.

terra
2011. április 27. 16:46 | Sorszám: 45
Ez lenne a lehető legrosszabb, erre a lehetőségre utaltam #14-ben.

Ha egy település elgettósodik, majd elkezdenek kirajzani a gettóban lakók, akkor még rosszabb lesz a helyzet, ami rendőri eszközökkel sem kezelhető.

Nem véletlen, hogy a XIX-XX. században a cigányok lakta országokban a kormányok mindenütt megpróbálták letelepíteni a vándor romákat. Annak idején Ceausescu Romániában elrendelte a vándorló cigányok összefogdosását és táborokba zárását.
A nyugati országokban (Olaszország, Franciaország) megjelenő vándorcigányok kisebb csoportjai is hatalmas problémát okoztak. Jönnek-mennek, lopnak, rabolnak, sokuk a személyi nyilvántartásban sem szerepel, ha el akarják kapni őket, akkor odébbállnak. Ahol megjelennek, ellehetetlenítik az életet és konfliktusokat generálnak.

terra
2011. április 27. 16:39 | Sorszám: 43
Kellene, hogy legyen, de ott nem lesz, ahol kívülről jött politikai hátszelű csoportok kavarnak.
Ha például Gyöngyöspatán valakiknek netán eddig volt is olyan tervük, hogy településőrséget szervezzenek, a történtek után tutira meggondolják magukat. Inkább bevonulnak a házukba és magukra zárják az ajtót, hogy bele ne keveredjenek a mesterségesen teremtett zavargásokba.
terra
2011. április 27. 16:33 | Sorszám: 39
Nekem sincs ötletem, sőt feltételezem, hogy az én életemben már ez a probléma nem fog megoldódni.

Azt azonban nagyon nem szeretném, ha polgárháborús viszonyok között kellene leéni a hátralévő életemet, márpedig mostanában igen sokan éppen ezen ügyködnek.

terra
2011. április 27. 16:31 | Sorszám: 36
Lehet, hogy ebben van igazság, itt is elkelne némi rendszerváltás. Csakhogy ennek nem az a módja, hogy megjelenik a faluban egy vagy több más fajta párthadsereg.

A helyieknek kell megoldaniuk a problémát, mindenféle politikai színezet nélkül. A máshonnan betolakodó párthadseregeket pedig el kell hajtani a fenébe.

terra
2011. április 27. 16:27 | Sorszám: 34
Megy egy mentor program, de szerintem kevés sikerrel.

Volt itt már ezerféle elnevezésű program, de mindnek az volt a baja, hogy többnyire kirakat-program volt illetve az egész komplex problémának csak egy szeletét fogta meg, így nem vezethet eredményre.

Egyszerre kellene sok mindent kezelni, erre kellene egy program és azt következetesen végrehajtani. Sajnos ha létezne is ilyen program, akkor is rengeteg idő kellene, mire az első látható eredmények jelentkeznének.

Tartok tőle, hogy mielőtt bármi is megkezdődnek, totálisan elmérgesednek a viszonyok, főleg akkor, ha ez jobbról-balről sokan aktívan elő is segítik.
Egyáltalán nem vagyok optimista.

terra
2011. április 27. 16:22 | Sorszám: 29
Na látod, ez a tipikus drukker-duma.

Arról írtam, hogy mekkora szükség lenne helyi tisztességes polgárőrökre, mire te rögtön megtaláltál két konkrét embert, akik ráadásul genetikailag kódoltak is. Komoly érvelés.

terra
2011. április 27. 16:17 | Sorszám: 27
Hülyeség.
terra
2011. április 27. 16:17 | Sorszám: 26
"Felnőtt egy(két) generáció aki nem más mint két lábon járó ösztöngép: lop, rabol, gyilkol. Ezekkel nem lehetséges az együtt élés."

Igen, vannak ilyenek. Na és mit csináljunk velük? Fellőjük őket a Holdra?
Sok évtized hibás cigánypolitikájának és szegénypolitikájának a "gyümölcsét" nem lehet egyik napról a másikra eltakarítani. Valószínű, hogy egy nem kis embertömeggel nem lehet mást tenni, mint elkapni, bekasztlizni, amikor kiszabadul, akkor újra elkapni és így tovább... Ők már nem fognak megváltozni, hiába lesznek munkahelyek, dolgozni sem fognak. Ez a tömeg valóban kriminális problémát jelent, ami iszonyú nagy terhet ró a rendőrségre, az igazságszolgáltatásra és a büntetésvégrehajtásra.

A fiatalabbakkal és a jövendő generációkkal még talán lehet kezdeni valamit, de ez egy nagyon komoly munka lesz, ami eleve meghiúsultnak tekinthető, ha az etnikai feszültségek tovább mélyülnek. Nagy baj, ha több generáció munkanélküli, sőt bűnöző közegben nő fel, ezt nagyon nehéz megváltoztatni.

Ha azonban ezután generációk az etnikai gyűlülködés közegében nőnek fel, akkor semmilyen megoldás nem marad, állandósul a polgárháború. Ezt a veszélyt veszik semmibe azok, akik gerjesztik a feszültséget, ezzel semmi hasznot nem hajtanak, ezzel szemben iszonyú nagy kárt okoznak, eljátszák még azt a maradék kis esélyt is, ami még megmaradt.

terra
2011. április 27. 16:04 | Sorszám: 21
A munkájukat csendben, hatékonyan végző, köztiszteletben álló helyi polgárőrökre nagyon nagy szükség lenne mindenütt.
Politikai haszonra hajtó, exhibicionista, átmenetileg importált seggfejekre kevésbé.
terra
2011. április 27. 16:00 | Sorszám: 18
Szerinted a Gárda, Szebb Jövő, Betyársereg, Véderő és hasonló baromságok megoldást jelentenek? Megszűnik a hídpénzszedés, uborka- és tyúklopás?
Esetleg ettől jobban fog működni a rendőrség? Egy frászt. Minden rosszabb lesz, legalábbis a köznépnek. Ezzel szemben a pecsenye-sütögetők learatják a maguk szánalmas, aljas kis politikai hasznát. A Jobbik azzal próbál szavazókat szerezni, hogy ő bezzeg..., a Véderő valakitől nyilván megkapja a maga tisztes zsoldját, Gyurcsány, Horváth Aladár, Iványi és társaik végre újra nyilvánosságot kapnak és szajkózhatják itthon és külföldön a maguk mantráját a Magyaroszágon dúló fasizmusról és rasszizmusról, az LMP elmondhatja, hogy na tessék, ilyen a kormány, bezzeg mi, demokraták, stb., stb.
terra
2011. április 27. 15:46 | Sorszám: 15
"Elgondolkodhatnál a helyszínek kiválasztásán.
Mert csak ott jelent meg a Gárda/Polgárőrség, ahol cigányok által elkövetett bűncselekmények történtek és a helyi lakosok vagy a polgármester hívására vonultak fel, a többségi lakosság védelmére."

És? Megvédték a lakosságot?
Gyanítom, hogy az az idős hölgy, akit megvert a cigányasszony, nem ezen a véleményen van.

"Pontosabban a "seggfejek és provokátor gazemberek" által felhecceltek ellen."

Gyanítom, hogy seggfejen és provokátor gazemberek nem ugyanazokat értjük.

"Nem kellene ezt a drukker-mentalitást követned..."

Kettőnk közül nem én vagyok a drukker...

terra
2011. április 27. 15:42 | Sorszám: 14
Közhely? Magyarázd el ezt azoknak, akik például Gyöngyöspatán élnek és később is ott fognak élni, amikor a mindenféle sütögetők megunják a játékot és hazamennek.

Mit értek el azon kívül, hogy sikerült magukra irányítani a közfigyelmet? Nagyjából annyit, hogy a cigány-magyar együttélés a faluban teljesen ellehetetlenült, az amúgy is gyenge rendőrséget sikerült még jobban lejáratni és jókora muníciót kaptak a Magyarországot, annak jobboldali kormányát támadó rasszistázó hazudozók.

Nyilván az a megállapítás is közhely, hogy egy nagyon régi, nagyon mélyen meggyökeresedett problémát nem lehet egy-kettőre, kizárólag rendőri módszerekkel megoldani, de ettől még a megállapítás igaz.

Eszembe jutott egy régi történet, ami még a Kádár-rendszerben történt. Szülővárosomba nagyon sok cigány járt be dolgozni busszal (bizony, akkoriban a cigányok majdnem akkora arányban dolgoztak, mint a magyarok!) és jöttek gyerekek is iskolába, asszonyok vásárolni, stb.
Volt közöttük néhány renitenskedő marha, akik nem akartak fizetni a buszjegyért, molesztálták a buszvezetőt, aki egyszer megunta és a rendőrség felé kanyarodott. A hátsó kapunál dudált, a rendőrök kinyitották a kaput, majd amikor a busz beállt, bezárták. A sofőr ekkor nyitotta ki a busz ajtaját, a rendőrök pedig egyenként lekapdosták a cigányokat a buszról. Válogatás nélkül ütöttek mindenkit, akinek cigány kinézete volt, asszonyt, gyereket is.
Közben elég nagy tömeg jött össze a kerítésen kívül (mind "fehér bőrűek"), akik élvezték a műsort, hurráztak, füttyögtek, tapsoltak. Én is éppen arra mentem hazafelé és megálltam döbbenten. Nagyon fiatal voltam még, jóformán gyerek, de a lelkem mélyén biztosan tudtam, hogy ami ott történik, az nem helyes.
A cigányok a röhögő tömeg előtt megalázva, félve húztak el, amikor vége lett a "fenyítésnek".
Biztos vagyok benne, hogy azok a cigányok, akik felnőttként vagy gyerekként átélték ezt az esetet, esetleg ártatlanul kaptak néhány ütést a "Kádár-kolbásszal", amíg élnek nem felejtették el és ettől nem kedvelték meg sem a magyarokat, sem a "jogrendjüket".

A történet nem véletlenül jutott eszembe, mert egy régi ismerősöm éppen a napokbnan a gyöngyöspatai események kapcsán említette ezt az esetet dícsérő hangsúllyal, hogy "látod akkor ezt a problémát meg tudta oldani a rendőrség, bezzeg Pintér..."

Az ilyen "megoldás" hosszú távú hatékonyságáról csak annyit mondanék, hogy abban a bizonyos faluban, ahonnan a cigányok jöttek, akkoriban nagyjából fele-fele arányban éltek magyarok és cigányok különösebb feszültség nélkül. A cigányoknál persze akkor ia magasabb volt a kisebb bűncselekmények (mezei lopás, stb.) aránya, ezt mindenki tudta. Akkor azonban inkább a helyi tsz földjeit dézsmálták, többé-kevésbé tiszteletben tartották a magántulajdont.
A fenti és hasonló "megoldások" azonban nem tettek jót a magyar-cigány együttélésnek, egyre nőtt a feszültség.

A gengszterváltás után sorra bezártak azok az üzemek, ahol a képzetlen cigányok korábban munkát kaptak. Maradt a segély, a kocsma, a gyerekcsinálás. Egyre több lett a cigány és egyre kevesebb a magyar a faluban. A végén a helyi tsz is beadta a kulcsot, így munkahely egyáltalán nem maradt helyben sem. Kuncze belügyminisztersége idején éledt fel először érezhetően a cigány nacionalizmus, amit a ballib gazemberek önző politikai érdekből folytatott "romavédő" tevékenységén túl nagy részben a felgyülemlett sérelmek tápláltak.
A faluban a magyarok lettek a kirekesztett kisebbség, ők itták meg a levét a különböző rendszerek elhibázott cigány-politikájának. Végül minden magyar elmenekült, igazi falu-gettó alakult ki, ahol végtelen nyomor és törvényen kívüliség uralkodik. Senki nem dolgozik, mindenki segélyből él. Az elmenekült magyarok házait elfoglalták vagy elbontották, az éghető ablakokat, a kertek fáit eltüzelték. Amikor már nem maradt semmi, akkor egymástól vették el, amit lehetett. Ott már nincs "közbiztonsági probléma", mert senki nem kiált rendőrért, bár néha megvernek, leszúrnak egy-két embert. Gondolom egyeseknek ez lenne az ideális megoldás: fehér falvak és fekete falvak. Csakhogy ez a szisztéma csak addig működik, amíg az összes ház össze nem dől és az állam bácsi az adófizetők pénzéből hajlandó és képes odalökni annyi segélyt, amivel a fekete falvakban tarthatja a cigányokat.

terra
2011. április 27. 14:27 | Sorszám: 6
Ha zavargások törnek ki országszerte, akkor a világ legerősebb rendőrsége is tehetetlen lenne.

Nagy bűnt követnek el, akik felelőtlenül gyufával játszadoznak egy lőporos hordó tetején. Nem megoldják, hanem súlyosbítják, megoldhatatlanná teszik a problémát.

Egy ideje a rendőrség az amúgy is elégtelen erőit egyre inkább arra fordítja, hogy a seggfejek és provokátor gazemberek által kiporovokált feszültség gócok helyszínére küldjön nagy erőket, hogy ne legyen vérontás. Persze a Gyöngyöspatára és más helyekre átvezényelt rendőrök máshonnan nyilván hiányoznak.


Téma: Cigányok
terra
2011. április 27. 14:18 | Sorszám: 1480
Ki is teremtett olyan helyzetet, hogy a hazugság gőzhengere ismét beindulhasson?

Téma: Az LMP és a Jobbik (is) összeért
terra
2011. április 27. 14:17 | Sorszám: 57
"Tehát üljünk a puskaporon és ne csináljunk semmit?"

Gyufával minden esetre nem kellene játszadozni.


Téma: Hárítás
terra
2011. április 27. 14:15 | Sorszám: 3
A magam részéről már nem igazán tudom eldönteni, hogy a sok cigány témában kavaró felelőtlen, politikai haszonleső bagázs közül melyik a legundorítóbb.
Sütögeti a pecsenyéjét a Jobbik, az LMP, az MSZP, ott sündörög Roma Aladár, a TASZ, Iványi és még sorolhatnám...
Éppen csak azzal nem törődnek, hogy mi lesz azokkal, akik azokon a helyeken fognak élni, ahol a sz...t jól felkavarták. Amikor majd végeznek a pecsenyesütögetéssel, odébb állnak és legközelebb majd más faluban csinálják a balhét.
Közben minden gazember a rendőrségre mutogat ahelyett, hogy hamut szórnának a fejükre és elhúznának oda, ahonnan jöttek.

Téma: Tiszavasvári
terra
2011. április 22. 17:29 | Sorszám: 93
A rendvédelem állami monopólium, a rendvédelmi szervek tagjai az állam nevében járnak el. Ezzel szemben az őrzés-védelem pedig egy szolgáltatás. A kettő SOHA nem lehet egy kategória, legalábbis demokratikus államban nem. Ahol ezt az állam megengedi (vagy nem tudja megakadályozni) - ld. például Mexikót - ott állandósul az önbíráskodás, az anarchia, a bandák harca.
Nem állami "rendvédő alakulat" pedig nem létezhet, legalábbis nem állami rendvédelmi jogosítványokkal felruházva.
terra
2011. április 22. 17:12 | Sorszám: 89
Azt hiszem, hogy a rendre várhatunk még egy darabig.

Hülyeség volt olyat ígérni, amit nem lehet betartani ("két hét alatt rend lesz").
A rendőrségi jelenlét érezhetően erősödött az elmúlt évben, de elkeserítő a rendőrség színvonala. Tapasztalt rendőrt alig lehet látni az utcán (ők nyilván "jól megérdemelt" nyugdíjukat élvezik negyvenévesen). Jobb híján felvettek válogatás nélkül rengeteg fiatalt, akik között szerintem olyanok is vannak, akik talán írni-olvasni sem tudnak rendesen, ellenben - tisztelet a kivételnek - arrogánsak, legalábbis az ártalmatlannak ítélt tisztes polgárokkal szemben.

Nem az a megoldás, hogy mindenféle maszek rendvédő alakulatok lepjék el az utcákat, amik a rendőrséggel, de később talán egymással is fasírtban lesznek (ld. a hagyományos polgárőr szervezetek kontra Szebb Jövőt csapat). Nemrég azt olvastam, hogy valamelyik libsi megmondóember azt javasolta, hogy jöjjenek létre liberális kommandók is. Az lesz majd az igazán szép, ha ezek egymásnak esnek. Abból minden lesz, csak nem rend.

A rendőrséget kell normális szintre fejleszteni.

terra
2011. április 22. 16:34 | Sorszám: 80
Politikai pecsenye-sütögetés volt a rózsadombi jogvédők sok éve tartó akciózása és ugyanebbe a kategóriába tartozik a gárda és a Jobbik akciózása is. Mind a két sütögetést nagyon kártékonynak tartom.
Egyik sem a rendet segíti, hanem ellentéteket szít és anarchiát teremt.

Téma: Heller Félkrajcáros Ágnes
terra
2011. április 22. 16:25 | Sorszám: 132
Ez az egész történet nagyon jellemző a marxista és a komcsiból "haladó baloldali demokratává" átvedlett bagázs gondolkodására, mentalitására és jellemére.

Kiválasztottság- és küldetés tudaton alapuló gőg, arrogancia, ugyanakkor végtelen szervilizmus és elvtelenség.

Rengeteg ilyen embert ismertem a kommunista hatalom különböző szintjein. Nyalizással, sokszor egymás elárulásával beügyeskedték magukat a kommunista elit köreibe és a hatalom bástyáinak védelmében hintették örök, megcáfolhatatlan igazságként a napi propaganda anyagot. Egyik nap ilyet, másik nap teljesen mást, de vérig sértődtek, ha ezt valaki szóvá tette. Ezek a szélkakas-szócsövek a lelkük mélyén is szilárdan meg voltak győződve, hogy az uralkodó széljárás szerinti forgolódásuk tulajdonképpen haladó gondolkodás és elvhűség.

Ugyanazok az emberek, akik korábban acsarkodva szapulták az imperialistákat, a magántulajdont, a polgári értékeket, a széljárás megváltozása után magától érthetődő természetességgel kiáltották ki magukat a "haladó nyugatias értékek", a kapitalizmus működésének "törvényszerűségei", a "nemzetközi nagytőke által vezérelt globalizmus, multikulturalizmus, a szent és sérthetetlen magántulajdon és a polgári értékek védelmezőjeként. Vörös Október Ruhagyárban gyártott öltöny helyett Gucci, szolgálati Volga helyett szolgálati Audi, így haladtak a korral...
Szerintük a világ természetes rendje azon alapul, hogy ők legyenek hatalmon, tök mindegy, hogy a hatalom éppen milyen színű, milyen ideológiát képvisel.
Minden más alternatíva, amiben a hatalom nem náluk van, az szerintük eleve csak rossz lehet, ilyenkor kórusban jajonganak, hogy itt a diktatúra, a fasizmus már a spájzban van.

Az ő diktatúrájuk csak demokrácia, a mások demokráciája csak diktatúra lehet. Aki mást mond, az a demokrácia és haladás ellensége, a logikai kör ezzel be is zárult.

Ezek az örök "megmondó" elvtársak és elvtársnők képesek arra bravúrra is, hogy bebizonyítsák, '56-ban mindkét oldalon ők voltak és mind a két oldalon az abszolut igazságot képviselték.
A Hellerhez hasonló lukácsisták és marxisták, a "fényes szelek nemzedéke", a "'68-asok" az örök uralkodó osztálynak képzelik magukat.
A többi ember, aki mellettük elhaladt a történelem országútján, csak biodíszlet a "nagy játékosok" előadásában.

Éppen ideje, hogy távozzanak a színpadról.


Téma: Tiszavasvári
terra
2011. április 22. 15:42 | Sorszám: 76
Ez az egész "csendőrség, de mégsem az" úgy, ahogy van, egy nagy marhaság, másrészt színpadias politikai pecsenye-sütögetés.

Ahhoz, hogy valódi - értsd rendvédelmi hatáskörrel rendelkező - önkormányzati csendőrség jöjjön létre, az Alkotmánynak kellene erről rendelkeznie.
Amit ezek a tiszavasvári fiúk csinálnak, az polgárőrség, az elnevezésen kívül semmi köze sem a valamikor létezett magyar, sem a egyes más országokban jelenleg is létező csendőrséghez.
A Jobbik programjában szerepelt a csendőrség létrehozása, ami nem történt meg, csak megpróbálnak úgy tenni, mintha Tiszavasváriban megtörtént volna, pedig dehogy...


Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2011. február 26. 21:09 | Sorszám: 4141
"Mintha magáról írna.."

A projekció tipikus esete. Gyurcsány az, aki:

- felelőtlen és gyáva ember
- a legprimitívebb és legfelelőtlenebb magatartást folytatta, ígért a népnek nyakló nélkül, feltüzelte a vágyakat, de ódzkodott a valóságos kormányzástól.
- most bajban van.
- pojáca, képtelen erős férfiként, ha nem is államférfiként, legalább tiszteletre méltó politikusként viselkedni
- eszébe sincs szembenézni önmagával, tragikus döntéseivel, folytatja a régi szöveget és bűnbakot keres.


Téma: Filozófusok
terra
2011. január 14. 11:13 | Sorszám: 74
Én is láttam a riportot, elképesztő volt a nyanya külsőleg és a mondókáját, stílusát illetően is.
Heller megtestesíti az általam legjobban utált libsi "elitnek" minden tipikus tulajdonságát. Külsőleg rettenetesen ápolatlan (úgy látszik a posztmarxista-liberális körökben a haj- és testápolás és a normális öltözködés tiltott), a beszéd- és vita(?stílusa pedig az elvbarátai által már megszokott übermensch-tahó stílus iskolapéldája.

Legjobban az tetszett, amikor arra a kérdésre, hogy a technikai innováció tárgyában kiírt pályázatba hogyan passzol Lukács és Nietzsche munkásságának elemzése, mély sértettséggel és lenézéssel azt válaszolta, hogy egyesek leragnak a mosógép működésének szintjén, bezzeg ő és filozófus társai a technika foglamát sokkal magasabb szintről közelítik meg.


Téma: Az Év Nickje
terra
2011. január 14. 10:58 | Sorszám: 71
Támogatom, hogy Kutató legyen az Év Nickje. Nagyon-nagyon megérdemli!

Téma: Nemzetközi összefogás Orbánék ellen--
terra
2010. december 06. 19:41 | Sorszám: 129
Egyre kétségbeesettebben próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra a korábban bevált eszközökkel. Orbán a nemzetközi pénzmaffiára azért jelent nagyon nagy veszélyt, mert már a bankadó bevezetésekor kiderült, hogy az ehhez hasonló intézkedések hamar követőre találnak más országokban is. Orbán ráadásul a soros EU elnökség előtt áll, ami a szokásosnál is nagyobb figyelmet biztosít számára.
Van tehát mitől félniük. Ami nagyon biztató, hogy a jelek szerint a legutóbbi pénzpiaci válság, amin nagyon sok ember rengeteget vesztett, alaposan megnyirbálta a pénzpiac urainak és a hitelminősítők, "mértékadó pénzügyi szakemberek" hatalmát és szavahihetőségét.

Gondolom a pénzvilág nagy gurui átkozzák Gyurcsányt is, mert a kedvenc MSZP-SZDSZ brancsot sikerült olyan mélyre taszítania, hogy jelenleg nincs esélyes vetélytárs váltópárt a láthatáron és a Fidesz nagy támogatottsága továbbra is stabil.


Téma: Konzervatív fiatalok csalódása a Fideszben
terra
2010. december 01. 21:55 | Sorszám: 25
Ez egy nagy-nagy blablabla lufi.

Téma: Kormánykommunikáció
terra
2010. november 26. 21:39 | Sorszám: 54
Teljesen egyetértek. A komcsik '45 után államosították a meglévő pénztárakat. Bevezették az állami nyugdíjrendszert és rendszeresen abba nyúltak bele, ha pénzre volt szükség. A gengszerváltáskor a kasszában alig volt valami. Az 1990 után keletkezett adósság nagy része a nyugdíjkassza fenntartására ment el.

Aztán jött a Horn kormány, a Bokros csomag legatyásította az ország lakosainak nagy részét, ugyanakkor megajándékozták a manyup-okat egy pénzszivattyúval, ami mostanáig működött.


Téma: Elvárásaim Orbán miniszterelnök úrral szemben
terra
2010. november 26. 21:34 | Sorszám: 328
Márpedig téved. A munkaadók (és a vállalkozók a saját bérük után) megosztva utalják a munkaadói járulékot. Egy részét az APEH nyugdíjszámlára, a másik részét a magánnyugdíjpénztár számlájára.
terra
2010. november 26. 21:27 | Sorszám: 324
"Javíts ki, ha tévedek"

Kérésed számomra parancs: kijavítalak, tévedsz.

terra
2010. november 26. 21:07 | Sorszám: 320
Kedves Tappancs! Abban igazad van, hogy a nyugdíjad negyedét nem az állami nyugdíjkassza fogja fizetni, de...

A munkáltatók által a munkavállalók bére után befizetett járulék soha nem volt a dolgozóé, hanem az egy adójellegű befizetés, ami arra szolgál, hogy a nyugdíjrendszert működtesse. A Horn-kormány erről az állami bevételről lemondott a nyugdíjpénztárak javára! Ebből egyenesen következik, hogy most nem elveszi, hanem visszaveszi ezt az összeget.
Méghozzá teljes joggal, hiszen többek között a te nyugdíjad háromnegyedének a biztosítására hosszú évek óta minden ellenszolgáltatás nélkül százmilliárdokat fizet az állam a nyugdíjkasszába az én pénzemből, sőt a te pénzedből is, amit adóként befizetsz.

Ritka aljas húzás volt a nyugdíjpénztárak ilyen formában való létrehozása, amit aztán betetéztek azzal - a szerintem előre betervezett, csak a jónép átvágása céljából gondosan titkolt - későbbi intézkedéssel, ami a pályakezdőknek kötelezővé tette a manyup tagságot.
Ezzel nem csak az aranytojást tojó tyúkot nyújtották át ingyen a manyupoknak, hanem veszélybe sodorták az összes magyar ember nyugdíját. Nem csak az én egész nyugdíjamat, de a te nyugdíjad háromnegyedét is. Másrészt - és talán ez a legfontosabb -, létrehoztak egy olyan szörnyszülöttet, aminek nincsen semmi helye (sem nálunk, sem máshol) a munkavállaláshoz kötött társadalmi nyugdíjrendszerben. Az ilyen rendszerek ugyanis több, mint száz éve ugyanazon az elven működnek: a ma dolgozó befizetők teremtik meg a mai nyugdíjasok nyugdíjának fedezetét, az ő jövőbeni nyugdíjuk fedezetét pedig a jövő befizetői fogják megteremteni.

Azok a magánnyugdíjpénztárak, amik szerte a világban működnek, többnyire önkéntes pénztárak. Vannak hasonló pénztárak is - főleg ott, ahol a kötelező állami nyugdíj nem létezik vagy nincs nagy szerepe -, ezeknél azonban nincs kötelező belépés sem fiatalnak sem öregnek, másrészt nagyon régen működnek és az évtizedek alatt felhalmozódott befizetésekből folyamatosan nyugdíjat is fizetnek.

Nálunk ezzel szemben gyakorlatilag nulla befektetéssel indultak el a manyupok, a kormányzat erőteljes (félrevezető) kampányt folytatott annak érdekében, hogy minél több ügyfelük legyen, ennek során még arra is ügyeltek, hogy gondosan az emberek fejébe véssék, hogy negyven év felettiek ne jelentkezzenek, csak a fiatalok. Pontosan emlékszem erre a kampányra már csak azért is, mert annak idején engem is megvezettek és beléptem (2009-ben léptem ki, amikor erre lehetőség nyílt).

Szerintem azzal, hogy a fiataloknak kötelezővé tették a belépést, sokkal súlyosabban megsértették az állampolgárok szabad döntéshez való jogát, mint most, amikor egy rossz és hosszú távon katasztrófális következményekkel járó kormányzati döntést próbálnak helyrehozni.

A manyup-ok most csak szedték a pénzt, kifizetniük alig kellett, mert a tagság többsége a kötelező belépés miatt fiatal. Ha a rendszer úgy maradt volna, ahogy eddig volt, akkor néhány éven belül az állami nyugdíjkasszába alig folyt volna be 100 %-os befizetés, mert a fiatalok a manyupba lettek terelve, a nyugdíjba menők pedig szinte kizárólag olyanok, akik 100 %-ban az állami alapból igénylik a nyugdíjat. Ergo az állam egyre többet és többet kell, hogy befizessen az állami kasszába ezért, hogy a törvény által garantált nyugdíjakra legyen fedezet.

Mit gondolsz mit tud tenni ekkor egy olyan állam, amit egyébként is eladósítottak a banditák? 1.) Kénytelen elfogadni az IMF "segítségét", ami eddig minden "megsegített" országot szegénységbe és romlásba taszított vagy tovább növeli az egyéb adósságot (erre egy idő után már nincs lehetőség, a GDP arányos adósságunk már 80 % körül van). 2.) Egyre növeli a nyugdíjkorhatárt (ezzel magának népszerűtlenséget, a manyup-oknak további hasznot teremt) és csökkenti a nyugdíjak reálértékét (nem emel inflációkövető mértékben, esetleg ténylegesen is csökkenti a nyugdíjak mértékét.) 3.) Adó és járulék emeléssel próbálja csökkenteni a hiányt. Ezzel először lelassítja a gazdaságot, hosszabb távon gazdasági visszaesés következik be, nő a munkanélküliség, ennél fogva még kevesebb befizetőnek kell fenntartani a nyugdíjkasszát, vagyis a hiány tovább nő. 4.)Egy huszárvágással megszünteti ezt a parazita rendszert.

Az Orbán-kormány az utóbbit tette és tisztelem Orbánt a bátorságáért.

Még egy személyes megjegyzés. Amikor lehetőség nyílt arra, hogy visszalépjek az állami nyugdíjrendszerbe, habozás nélkül megtettem. Annak ellenére is, hogy talán én személy szerint nem biztos, hogy jól jártam ezzel, de úgy éreztem, hogy ez a helyes. Társadalmi szolidaritás nélkül nincs igazi társadalom!

Nekem az elveim fontosabbak, mint havi néhány ezer forint. Ugyan mennyit "nyertem" volna, ha maradok? Tegyük fel, hogy folyamatosan jól prosperál a befektetés (ilyen egyébként nem létezik) és a nyugdíjam egynegyede tartósan több lett volna, mint az állami nyugdíj egynegyede (ilyen sem létezik, ugyanis a pénzpiacok törvényszerűen ingadoznak és a lejtmenetben történt nyugdíj kifizetések igen intenzíven apasztják az egyéni számlát!)


Téma: A magyar nyugdíjrendszer múltja, jelene és jövője
terra
2010. november 26. 13:44 | Sorszám: 815
Nem a három pillérrel van a probléma, hanem azzal, ahogyan ezt nálunk megcsinálták.
Először is az EU régi tagországaiban ez a rendszer már sokkal régebben működik, tehát a manyupokban vannak olyanok, akik már nyugdíjasok - előtte évtizedekig fizettek a pénztárba - és vannak fiatalok. A manyupok tehát ténylegesen részt vállalnak most is a nyugdíjak kifizetésében szemben a magyarországi helyzettel, ahol a manyupok csak szedik be a pénzt a fiatalabbaktól, de a többi nyugdíj előtt álló és nyugdíjas ellátásból semmit nem vállalnak. A másik lényeges szempont, hogy - tudomásom szerint - sehol tették kötelezővé a pályakezdőknek a belépést, csak nálunk.

Ezzel a nálunk bevezetett rendszerrel egy piramisjáték kezdődött, aminek a kedvezményezettjei egyelőre a magánnyugdíjpénztárak, a vesztese pedig a magyar állam és az állami nyugdíjkassza. Mint minden piramisjáték, az elején látszólag még jól működik, egyesek nagyot kaszálnak az üzleten, aztán az egész összeomlik.

terra
2010. november 26. 13:18 | Sorszám: 806
Szerintem elég rosszul kommunikálta a kormány ezt a lépést, ezért tudnak egyesek hisztit kelteni. Mindenkivel meg kellene értetni végre, hogy a manyup befizetések - különösen nem a munkáltató által befizetett járulékok - nem egyéni megtakarítások és a manyup nem befektető, hanem nyugdíjpénztár!

Ma írtam ezzel kapcsolatban a másik topikba Tappancs olvtársnak egy dühös kis szösszenetet.
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=reply&f=2&t=003633&replyto=000294

Egyre jobban kiakadok azon, hogy egyébként értelmes, nemzeti érzelmű emberek félinformációk alapján korlátoltan és előítéletesen alkotnak véleményt és elszántan harcolnak valamiért, ami a többségnek biztos, hogy nagyon rossz, de nagy valószínűséggel nekik is.

Ha a manyup rendszer tartósan így marad, ahogy eddig volt, akkor bedől az állami nyugdíjkassza is, vagy pedig drákói intézkedéseket lenne kénytelen meghozni a kormány.
Fenntarthatatlan az az állapot, hogy az állami nyugdíjrendszerből egyre több nyugdíjat kell kifizetni, miközben egyre kevesebb a teljes befizető, eközben pedig a manyupoknál - amik ennek a hiánynak a pótlásából semmiféle részt nem vállalnak - a kötelező belépés miatt egyre több a befizető, a kifizetéseik zöme pedig a távoli jövőben lesz (ha lesz.) Addig boldogan herdálják a milliárdokat, az állam meg csináljon azt a nyugdíjasaival, amit akar.


Téma: Elvárásaim Orbán miniszterelnök úrral szemben
terra
2010. november 26. 11:25 | Sorszám: 294
Kedves Tappancs! Amit ténylegesen a te béredből von le a munkáltató és utal át a magánnyugdíjpénztárba, az csak egy töredéke annak, amit a bár járulékaként a munkáltató fizet ezzel arányosan a manyupnak. Ez a pénz nem a te pénzed, hanem az állami nyugdíjkassza költségvetéséből hiányzik! A nem manyup tag dolgozók után a munkáltatók az állami nyugdíjalapba fizetik a járadékot, ennek kellene fedeznie a tisztán állami nyugdíjrendszerbe tartozó jelenlegi és jövőbeni nyugdíjasok nyugdíját.

Mivel a manyuphoz a fiatalabb korosztály tartozik (tehát a manyupok csak szedik folyamatosan a pénzt, fizetniük viszont még alig kell), ezzel szemben az állami nyugdíjrendszerbe jellemzően az a korosztály tartozik, amelyik vagy már nyugdíjas, vagy hamarosan nyugdíjas lesz, a korosztály szerinti megoszlás aránytalansága miatt az állami nyugdíjkassza hiánya évről évre nő és ezt a hiányt az államnak az összes adófizető állampolgár pénzéből kell fedeznie. A manyup-ok eddig egy büdös fillérrel nem járultak hozzá a hiány pótlásához.

Te itt állandóan azon sopánkodsz, hogy ellopják a te pénzedet. Egy nagy fenét lopják el. Ha valaki lop, akkor azok a magánnyugdíjpénztárak. Kihasználják, hogy a szoclib kormányok segítségével sikerült kiemelniük a rendszerből azt a fiatalabb befizető rétegeget, akik csak befelé viszik a pénzt, kifelé még nem. A manyup hatalmas vízfej apparátusa, az alapkezelők stb. vidáman élnek ebből a pénzből, elsődlegesen a mi kárunkra, akik nem vagyunk manyup tagok, a nyugdíjkorhatárt ezért emelték fel több lépcsőben, ezért szigorosik a nyugdíjrendszer, továbbá a mi adónkból (és a manyup tagokéből is) nyomja befelé az állam a milliárdokat, hogy az állami rendszer össze ne dőljön, emiatt értelemszerűen kevesebb jut egészségügyre, oktatásra stb. Nem véletlen, hogy Európában csak Magyarországra sikerült rákényszeríteni ezt a fajta kötelezővé tett magánnyugdíjpénztári rendszert.
Megjegyzem azt is, hogy a manyup tagok is fújhatják a "gyümölcsöző" befektetéseiket, ha az állam egyszer csak azt mondja, hogy fájront, nincs több pénz, dőljön be a nyugdíjkassza. Akkor te sem fogod megkapni a nyugdíjad állami nyugdíjkasszából folyósított részét, akkor próbálj megélni abból, amit a manyuptól kapsz.

Szerintem a saját pénzecskédet, ami a megkeresett béred része kockáztasd kedved szerint, dotáld belőle a manyup menedzsment bagázst, de ne akarj "nagyfiú" lenni a többség kárára.


Téma: A gyurcsányi végjátszma gátlástalan trükkjei
terra
2010. november 26. 10:59 | Sorszám: 660
Nem milliót mondott, hanem néhány százmilliót.

Téma: Gyurcsányra rájár a rúd..
terra
2010. november 08. 14:45 | Sorszám: 386
Ennek a lököttnek mániája, hogy minden gyáva, csak ő a bátor (pontosan úgy, mint a cigány lova .)

Most is ravaszkodik, mert akkor teszi fel a kérdést, amikor tudja, hogy Orbán nincs ott, így a házszabály szerint csak két hét múlva válaszolhat, addig Gyurcsány boldogan harsoghatja, hogy lám-lám, Orbán még mindig nem adott választ, mert fél. Szánalmas.


Téma: A ballib legszórakoztatóbb sirámai
terra
2010. november 07. 18:27 | Sorszám: 405
Mindig felmegy bennem a pumpa, amikor azok ugatnak a leghangosabban, akiknek szellemi elődei vagy maguk okoztak egy katasztrófális helyzetet, most pedig kritizálják és támadják azokat, akik az általuk okozott kárt megpróbálják enyhíteni. (Jól mondta Orbán, hogy azok kritizálják a tűzoltókat, akik a tűzvészt okozták.)

A bolsevik gyökerű internacionális (újabban globalista) baloldal ebben semmit nem változott. Az általuk indított (világ)forradalmak, reformok mindig a nemzetek ellen, a nemzetek valódi lényegének megsemmisítésére irányultak. A szláv és indoerópai tengerek közé szigetként beékelődő magyar nemzet pedig különösen szúrta, szúrja a szemüket. A mi házi balpatkányaink pedig mindig készségesen szövetkeztek a magyarság ellenségeivel és mindig kíméletlenül megpróbálták eltaposni azokat, akiknek ez nem tetszett.


Téma: A magyar nyugdíjrendszer múltja, jelene és jövője
terra
2010. november 07. 18:05 | Sorszám: 342
Rossul írtam. Az eltérítés "csak" 8 %. Ez a manyuposoknak kevés lehet ahhoz, hogy a kieső 25 % hiányát pótolja, de katasztrófális következménnyel járhat a nyugdíjkasszára és az egész társadalomra. Ld. az előző hozzászólásomat.

Ennél a manyup-nál sokkal jobb biznisz, ha valaki nyugdíjelőtakarékossági számlát nyit vagy befektetési életbiztosítást köt és az nem vágja agyon a költségvetést és az állami nyugdíjalapot sem.

terra
2010. november 07. 18:01 | Sorszám: 341
A manyup-fanok azt nem értik, hogy akkor sem járnak jól, ha a manyup befektetései jó hozamot hoznak.

Ha valaki nem hisz nekem, akkor olvassa el az Alianz nyugdíjpénztár tájékotatóját:

"A munkavállalók bruttó bérének 9,5 százaléka nyugdíjjárulék, amelyet a munkáltató von le és fizet be. A magán-nyugdíjpénztári tagok esetében eddig ebből 8 százalék a tag választott magán-nyugdíjpénztárában vezetett egyéni számlájára került továbbutalásra, a fennmaradó 1,5 százalék pedig az állami Nyugdíjbiztosítási Alapba (TB nyugdíj). A nem magánnyugdíjpénztár-tag munkavállalók esetében a teljes 9,5 százalék került a Nyugdíjbiztosítási Alapba.

A Nyugdíjbiztosítási Alap a munkavállaló bruttó bére után további 24 százalékot kap a munkáltatótól.

Magán-nyugdíjpénztári tag esetében tehát a bruttó bér 8 százaléka került a magánnyugdíjpénztárba, 25,5 százaléka pedig a Nyugdíjbiztosítási Alapba. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a magán-nyugdíjpénztártagok a nyugdíjkorhatár betöltésekor a Nyugdíjbiztosítási Alap által kalkulált nyugdíj háromnegyedét kapják majd meg, a fennmaradó részt pedig a magánnyugdíjpénztártól.

Mitől függ a nyugdíj mértéke?

Az állami nyugdíjrendszerben az aktív munkavállalóktól levont nyugdíjjárulékból fizetik ki az aktuális nyugdíjakat. A jelenlegi demográfiai változások miatt a jövőben egyre kevesebb aktív munkavállaló járulékából kell majd kifizetni a nyugdíjakat, így a felosztó-kirovó rendszerben rendszeressé válnak majd kiigazítások, ami kiszámíthatatlanná teszi a rendszert.
Az állami nyugdíjrendszerben a munkavállalók jogosultságokat gyűjtenek a jogosultsági évek és a jövedelem függvényében, melyek alapján a nyugdíj összegének kiszámítása bonyolult, és nehezen átlátható. Kockázata, hogy az aktuális kormányzat mennyit tud nyugdíjkifizetésekre fordítani.

A magánnyugdíjpénztárak esetében a nyugdíjat az egyéni számlán felhalmozott tőke és az elért hozam (a pénztár teljesítménye) határozza meg. Kockázata, hogy a gazdaság – állami költségvetés és a piacgazdaság – összességében milyen teljesítményt nyújt a felhalmozási időszakban."

Érthető ugye? A manyup tagok a belépéssel lemondanak az állami nyugdíj 25 %-áról. Az általuk befizetett 8 %-ok nettó hozamának - vagyis a pénztár által felszámított költségek levonása után megmaradó hozamnak - kellene behoznia vagy meghaladnia a várható állami nyugdíj 25 %-át, amiről a tag lemondott.

Nézzük csak ezeket a bizonyos hozamokat az Alianz-nál:

"Adatok magánnyugdíjpénztárunk gazdálkodásáról és teljesítményéről

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár befektetési stratégiája mindenkor a hatályos jogszabályi kereteknek megfelelően kerül kialakításra. A 2008-as válság az általunk kezelt portfóliókat sem kerülte el, de a veszteségeket már 2009-ben ledolgoztuk és az alábbi eredményeket értük el:

Portfólió 2009. évi nettó hozamráta 10 éves átlagos hozamráta
2000 -2009 Portfólió árfolyamváltozása
2010.01.01. – 2010.09.30
Növekedési 21,41% 7,21% 9,02%
Kiegyensúlyozott 15,45% 6,67% 8,21%
Klasszikus 10,75% 6,23% 3,83%
Infláció mértéke 5,60% 5,90%"

Vegyük hozzá ehhez, hogy az állami nyugdíjak inflációkövető emelését törvény garantálja, ezt is be kellene hozni annak a bizonyos hozamnak, méghozzá birtosan és tartósan. Behozza? Naná, hogy nem! A legnagyobb hozampotenciálú növekedési portfolió is csak 10 éves hozamrátában tud kimutatni jelentősebb növekedést, ebben azonban az azóta kipukkant pénzpiaci lufik időszaka is benne van.

Az Alianz tájékoztatója is elismeri, hogy a manyup hozamok is függnek az állami költségvetés teljesítményétől. Ha a költségvetés helyzete éppen azért romlik, mert egyre többet kell betenni a közösből a nyugdíjkassza hiányának pótlására, akkor a kis 8 %-ok hozama is oda lesz és mindannyian rosszul járunk. Ez a nyugdíjakban - a manyup-osok állami nyugdíjból kapott 75 %-ban is! - merkánsak megmutatkozik és ezen felül más téren is. Például kevesebb jut oktatásra, egészségügyre, infrastruktúrára, az állam emelni kénytelen az adókat, stb.

A szerencsétlen manyup-os nem biztos, hogy boldoggá teszi, ha azt látja, hogy a befizetett 8 %-ai (mennyi is az? havi 200 eFt bruttó fizetés után havi 16 eFt) után most éppen havi 1000 Ft az elért értéknövekedés, de ez semmivé lehet akár egy nap alatt és a bányászbéka feneke alá süllyedhet és újabb három év fog eltelni azzal, hogy az árfolyamesést behozzák az alapok. A manyup persze a rossz időkben is leszedi a mga sápját, ami azt jelenti, hogy az alsó hullámvölgyekben a befektetési egységek alacsony értéke miatt intenzíven csökkentik a költségek a befektetést.

terra
2010. november 07. 17:09 | Sorszám: 337
Pontosan erről van szó. A nyugellátást nem lehet kiemelni sem a társadalmi rendszerből, sem az állami kirovó-elosztó rendszerből. Az állam támogatja a gyermekek születését, felnevelését, oktatását, az egészségügyi ellátást, stb. Ez a támogatás teszi lehetővé azt is, hogy megfelelő számú, képzettségű, egészségi állapotú dolgozó álljon rendelkezésre a munkahelyeken. Természetesen támogatja az állam azt is, hogy minél több munkahely legyen. Az állam gyakorlatilag minden polgárának biztosít valamilyen ellátást akkor is, ha annak nincs meg a befizetési fedezete az egyén esetében. Mindezt az adó és járulék formájában beszedett bevételekből biztosítja, ebbe a körbe tartozik a nyugdíj járulék is. Az államnak tehát ellátási felelőssége van, ezért a nyugdíjkassza hiányát is kipótolja. Természetesen ezt az összeget el kell venni valahonnan, tehát más célokra, pl. egészségügyre, oktatásra ennyivel kevesebb jut. Mivel a magyar társadalom átlagéletkora egyre nő és egyre kevesebb az aktív járulékfizető, egyre nagyobb összeget kell betenni a nyugdíjkasszába.

A manyupok létrehozása merénylet volt az amúgy is ingatag és a Kádár rendszerben kirabolt nyugdíjkassza ellen. Először ámították a népet mindenféle hamis ígéretekkel, hogy lépjenek be a manyup-ba. Utána már ez sem volt elég, a fiatalok - vagyis az aktív járulékfizetők - esetében kötelezővé tették a belépést. Ez azt jelenti, hogy az aktív dolgozók közül egyre nagyobb arányú lett a manyup tag és az idő múlásával, ahogy a középkorúak nyugdíjba vonulnak, egyre kisebb a 100 %-ban állami nyugdíjalapba befizetők száma.

Ez természetesen azzal a következménnyel jár, hogy az államnak egyre többet kell betennie az állami nyugdíjalapba, ha meg akarja őrozni az ellátások biztonságát és eddigi szintjét.

A másik lehetőség a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése és a nyugdíjak csökkentése. Harmadik lehetőség nincs! A felháborodott és rettegő manyup-fanok figyelmét felhívnám két lényeges kérdésre:

1.) Igazságos-e az, hogy a manyup tagok állami nyugdíjalaptól eltérített 25 % befizetéseinek hiányát az egész társadalom viselje? (Kevesebb jut a különböző állami feladatokra, romlik az ellátások szintje, romlik az államháztartás helyzete, ennél fogva a forint értéke, magasak maradnak a kamatok, stb.)

2.) Sokra mennek-e a manyup-fanok a nyugdíjpénztártól remélt - egyébként abszolut bizonytalan - nyugdíj résszel, ha a nyugdíjkorhatár további emelése miatt egyre később mehetnek nyugdíjba és az államtól kapott 75 % nyugdíjrész pedig egyre kevesebb lesz?

terra
2010. november 07. 14:27 | Sorszám: 330
Annyi mindenről beszélnek az emberek - köztük a politikusok is - a manyup kapcsán, de valahogy a lényegről mégis keveset.
A lényeg ugyanis az, hogy a nyugdíjrendszer egy társadalmi szolidaritáson, érdek- és kockázatközösségen alapuló rendszer, ami szervesen illeszkedik más elosztó rendszerekhez. Nem csak nálunk van így (illetve kellene, hogy így legyen), hanem más országokban is.

A nyugdíjrendszer és a hozzá kapcsolódó pénzügyi alap nem üzleti kategória. Nem egyéni betét vagy üzleti befektetés, hanem társadalmi célú, elkülönített költségvetési alap, aminek az a lényege, hogy a mindenkori aktív dolgozók befizetéseiből származó bevételekből és - ha az alapnak hiánya van - a költségvetés által nyújtott kiegészítő támogatásból finanszírozza az alap a mindenkori nyugdíjasok nyugdíját.

A rendszer lényegéhez tartozik a közös kockázat és a szolidaritás, ez adja a biztonságot a jelenlegi és a jövőbeni nyugdíjasoknak is. A biztonság abban áll, hogy a nyugdíj az élethossztól függetlenül jár akkor is, ha az egyénhez kapcsolódó saját és munkáltatói befizetések és annak hozamai ezt nem fedezik. Ezzel szorosan összefügg a kockázatközösség, vagyis van, aki meghal fiatalabb korban, ezért a személyéhez kapcsolódó befizetéseket nem kapja vissza teljes egészében nyugdíj formájában, mások pedig - akik sokáig élnek - jóval többet kapnak. (Az utóbbiról érdekes módon a manyup megtakarításaikért rettegők mindig elfelejtenek szólni.)

Ez az állami nyugdíjrendszer lényege. A manyupok bevezetése a befizetések egynegyedét kivonta ebből a rendszerből, beékelte a parazitaként élősködő pénztárakat, amik a saját működésükre elköltik a befizetések nem kis részét. Közben a korfa torzulása és foglalkoztatottsági tényezők folyamatosan növelik az állami nyugdíjalap hiányát. Ne felejtsük el, hogy az egyre öregedő magyar társadalomban a ma ötven év feletti életkorúak többsége kizárólag az állami nyugdíjalapból kapja majd a teljes nyugdíját és [b]azok is ebből a közös kasszából tartanak igényt a nyugdíj 75 %-ára, akiknek manyup megtakarításuk van!.

Az állami költségvetés évről évre nagyobb összeggel kénytelen kipótolni az állami kassza hiányát, méghozzá az összes adófizető pénzéből.
Arról miért nem beszélünk, hogy a manyupos spekuláns rettegők nyugdíjának jelentős részét miért fedezi az állam azok pénzéből, akik nem manyup tagok, miközben a manyup befektetések hasznához úgymond semmi közük, mert az a manyup tagok saját vagyona?


Téma: A ballib legszórakoztatóbb sirámai
terra
2010. november 07. 13:56 | Sorszám: 402
jav.: "megpróbálja"
terra
2010. november 07. 13:54 | Sorszám: 401
Zsófika fordítva ül a lovon. Meg próbálja úgy beállítani a helyzetet, mintha Orbán kitalált volna a saját politikai céljaira egy "magyar világnemzetet", egy soviniszta eszmerendszert, amit megpróbál a szomszédos országok nemzeti érdekeit sértve, nemzetközi konfluktisokat generálva erőszakosan érvényesíteni.

Zsófika és társai a hasonló hisztérikus, rettegő kitöréseik során érdekes módon mindig elfelejtenek szót ejteni arról, hogy a magyar miért, hogyan lett "világnemzet". Kinek is köszönhető a tranoni békediktátum, aminek következtében elveszítette Magyarország a területekkel együtt a lakossága jelentős részét? Véletlenül nem a baloldal által sztárolt tehetségtelen, tisztességtelen Károlyi Mihálynak volt ebben meghatározó szerepe? (Kun Béláról már ne is beszéljünk...) Az elszakított országrészeken élő magyarok nem mentek a szülőföldjükről sehova, mégis egyik napról a másikra idegen állam polgára lett belőlük. A magyarságukat a durvábbnál durvább asszimilációs módszerek ellenére megőrizték.

Na és 1956-ban miért menekült el Magyarországról több, mint 200 ezer ember, közte a magyar értelmiség, a fiatalság jelentős része? Véletlenül nem baloldali volt az a hatalom, ami 1956 előtt elviselhetetlenné tette az életet ebben az országban, majd szovjet megszállókat hívott be az országba, vérbe fojtotta a magyar forradalmat, véletlenül nem emiatt emigrált a világ minden tájára ennyi magyar ember?

Az elszakított területeken élőkből és az '56-os emigránsokból nem Orbán akar belőlük magyart csinálni, mert ezek az emberek és leszármazottaik enélkül is magyarok akár tetszik Zsófiának és társainak, akár nem, ez ténykérdés. Orbán csak kimondja világosan azt, hogy a határon túl élő magyarok a nemzethez tartoznak és az anyaországnak elemi kötelezettsége törődni az országhatorokon túl élő nemzettársainkkal, biztosítani ezen nemzetrészek szerves kapcsolódását az anyaországi nemzetrészhez. Ez az, amit nagyon nem szeretnek hallani a mihályzsófiák.


Téma: A magyar nyugdíjrendszer múltja, jelene és jövője
terra
2010. november 03. 21:22 | Sorszám: 282
Nono, egy dolgot ne felejtsünk el. Az igaz, hogy hosszabb távon a kockázatosabb protfolió nagyobb hasznot hozhat, de nyugdíj megtakarítás esetében van két komoly kockázat is. Az egyik, hogy a nyugdíjba vonulás egy adott időpontban történik. Ekkor a részvény árfolyamok lehetnek fent, de lehetnek a bányász béka feneke alatt is. Amikor a nyugdíj folyósítása megkezdődik, folyamatos kivonás történik a részvényalapokból. Ha egy meghatározott összeget minden hónapban kiutal a nyugdíjpénztár, akkor az árfolyamoktól függ, hogy mennyi részvény befektetést kell kivonni egy adott árfolyam mellett. Ha néhány hónapig lent vannak az árfolyamok, akkor hatalmas csökkenést jelenthet a befektetési jegyek számában egy rövid időszak is. Később hiába emelkedik az árfolyam, azok a részvényalap befektetési jegyek, amelyeket a nyugdíj kifizetésre felhasználtak, már nem részesülhetnek az árfolyam emelkedésben. Ez azt jelenti, hogy néhány rossz időszak alatt egyre csökken a befektetési jegyek száma, vagyis egyre kevesebb befektetési jegynek kell egyre magasabb hozamot produkálnia ahhoz, hogy az érték szinten maradjon. A másik kockázat, hogy a költségek folyamatosan terhelik a befektetést akár magas az árfolyam, akár alacsony, vagyis a rossz időszakokban a költségek is intenzíven fogyasztják a befektetés értékét.

Téma: Gyurcsányra rájár a rúd..
terra
2010. november 03. 21:09 | Sorszám: 348
Nem véletlen, nekem is rögtön feltűnt. Most is Orbánt utánozta, mint korábban is oly gyakran.

Emlékezzünk csak, Orbán használt korábban plexi papírtartót a beszédei alatt, aminek az elejére valami rövid szlogent helyeztek. Gyurcsány korábban többnyire papír nélkül vagy apró cetlivel a kezében beszélt, aztán úgy tűnik rájött, hogy neki is ilyen kell és jól áll neki beszéd közben a papírok nézegetése és hajtogatása. Most is ott volt a papírtartó, az elején "A joggállamért!" táblácskával.
Orbán régi szokása, hogy lezseren egyik kezével rákönyököl a tartóra, miközben a lábát keresztbe teszi. Gyurcsány hamarosan ugyanezt a testtartást vette fel.

Orbán találta ki a nemzeti konzultációt és a a rendezvények helyszínének szokatlan elrendezését. Talán emlékeztek arra, hogy Orbán hol egy stokira ült le, hol valamilyen más berendezési tárgyra, miközben a nézők félkörben vették körül. Gyurcsány ezt a formációt is lenyúlta, az emlékezetes kóbor kutyás monológját is ülve adta elő.
Nagyon sok hasonló utánzást fel tudnék sorolni.


Téma: A demokrácia végnapjai
terra
2010. november 02. 21:08 | Sorszám: 352
Mpd változatlan és örök...
Lehet szoclib kormány, lehet jobbos kormány, az mpd-i alapvetés változatlan: minden politikus gazember.

Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2010. október 31. 18:10 | Sorszám: 4124
Hallom Gyurcsány tüntetést szervezett Halottak Napjára. Mit mondjak, jellemző...

Több, mint öt éve kezdtem írogatni Gyurcsány jelleméről. Hálás "páciens", mindenben beigazolja azt, amit róla írtam.
Ez nem csak azt jelzi, hogy az alkalmazott személyiségelemző módszer jó, hanem azt is, hogy Gyurcsány nem képes változni, évek óta rendületlenül és makacsul menetel a rossz úton.

"Válasz | 2005. október 25. 20:55 | Sorszám: 186

Egyre rosszabb helyzetfelmérés, egyre meggondolatlanabb és a nagy többség számára nem éppen szimaptikus emberi megnyilvánulások sorozata, egyre olcsóbb és hatásvadászóbb retorika, fokozódó Orbán-fóbia. A "nemes államférfi" képét maga rombolja le és ha így folytatja, akkor nagyon könnyen valóra válhat a legnagyobb félelme is: hogy kinevetik."

terra Válasz | 2005. október 25. 22:40 | Sorszám: 206

olyan összeomlásban lesz része, amiben kevés embernek. A sors (részben azok jóvoltából, akik strómanként futtatták) a tenyerén hordta, magasra emelte, nem tanította meg, hogy hogyan kell a kudarcokat kezelni és elviselni, most pedig ugyanez a sors hirtelen leejti a magasból. Hiába a nagy vagyon, a luxususzoda, nem fogja tudni élvezni. Vagy az lesz a sorsa, hogy megszállott bozótharcosként újra és újra megpróbálja elérni a csúcsot (és ezzel rendeget kárt fog okozni magának és nekünk is), vagy pedig megkeseredett, visszavonult ember lesz belőle."


Téma: 01:15 AM
terra
2010. október 17. 15:59 | Sorszám: 2445
Ebben a tipikus gyurcsányi dumában egyértelműen benne van a beismerés, hogy Gyurcsányt és társait teljesen hidegen hagyta a "kurva ország" érdeke, ezzel egyáltalán nem is törődtek, csak a győzelem és a hatalom volt a fontos.
terra
2010. október 13. 14:11 | Sorszám: 2369
Fordítva ülsz a lovon barátom. Az államigazgatás nem érték- és nyereségtermelő, hanem kiszolgáló "ágazat".

Az állami működés és gazdálkodás tervezése is teljesen más, mint az üzleti szférában. Az ideális a nulla bázisú tervezés lenne, vagyis a feladatok számbavétele után minden egyes feladathoz definiálni kell a tevékenységeket, hozzárendelni a feltétlenül szükséges tárgyi és személyi kapacitásokat, a dologi, személyi és beruházási éves kiadásokat, majd ezeket a legoptimálisabb szervezeti, intézményi struktúrába illeszteni.

Gyanítom, hogy ha végre venné magának a fáradtságot az állam, hogy ezt a felmérési és tervezési folyamatot a teljes államigazgatásban véghez vigye, nem 5 % létszámcsökkentés jönne ki, hanem annál jóval több.

terra
2010. október 13. 14:02 | Sorszám: 2365
Ez nem a "terrorista" ügy, hanem ez egy cikk miatt indult Budaházy ellen, amiben a főváros körülzárására való felhívás is volt.

Téma: A vörösiszap katasztrófa
terra
2010. október 13. 12:56 | Sorszám: 1151
Nincs ellentmondás. A környezetvédelmi felügyelőség illetékességi körébe tartozik az ajkai tározó (mint ahogy számos más hatóság illetékességi körébe is), de a hatóság feladatköre és jogköre nem terjed ki a műszaki állapot ellenőrzésére.
Véleményem szerint a helyi önkormányzat építésügyi hatóságának van ilyen jogköre.

Téma: 01:15 AM
terra
2010. október 13. 12:20 | Sorszám: 2340
Egyetértek. Nagyon rossz nézőpont és módszer szembeállítani a vállalkozókat , más munkavállalókat a köz szolgáival, akiknek a nevükben is benne van, hogy mi a szerepük.
Az is nyilvánvaló, hogy szükség van közszolgálati szférára, de annak a költségeit jó szervezéssel a szükséges mértékre kell korlátozni. Hajlamosak vagyunk szerencsétlen közszolgákat szidni azért, hogy sokan vannak és mégsem halad az ügyintézés. (Éppen tegnap volt nekem is egy ilyen élményem egy okmányirodán. Ültek ott négyen, ebből egy ember foglalkozott az ügyemmel, aminek az elintézése a csekkel való szaladgálást is beleértve majdnem két óráig tartott.)

Szerintem túl sok szervezet van, túl sok emberrel, akik nem öszehangoltan dolgoznak, ezért a rendszer nagyon költséges.


Téma: Gyurcsányra rájár a rúd..
terra
2010. október 13. 12:13 | Sorszám: 159
"Olyan jó lenne, ha egyszer 1 kicsit többet is írnál OVról..Persze, csak a jót !"

Ez az, ami ki van zárva. Ha csak a jót írnám, komolytalan és etikátlan lenne. Ha nyilvánosan boncolgatnám Orbán személyiségét, azzal az ellenfeleinek adnék muníciót, ezt értelemszerűen nem akarom.

Őszintén szólva magam is meglepődtem, hogy az általam hosszú idő óta hobbiként gyakorolt személyiségelemző módszer mennyire jó és hatásos. Eszem ágában sincs ezt a módszert és tudást az ellenfél rendelkezésére bocsátani. Ha Orbán kérdezné, neki a fülébe súgnám a véleményemet...

terra
2010. október 13. 12:07 | Sorszám: 158
Nem kérkedik, hanem élére rakja, befekteti valahol. (Érzésem szerint egy jó részét Délkelet-Ázsiában).

Nem kell a pénzt lobogtatni ahhoz, hogy mások tudjanak róla. Gyurcsányról köztudott, hogy hatalmas vagyona van, másrészt ne felejtsük el, hogy a bukása közben is sikerült rendelkezése alá vonni a Táncsics Alapítványt, ami az MSZP pénzeszsákja, abból fizetnek egy csomó pártapparatcsikot és különböző programokat, a pénz felhasználásról pedig Flető dönt.

terra
2010. október 13. 12:01 | Sorszám: 156
(Lehet, hogy mind a ketten írtuk. Számomra ezen a téren felejthetetlen emlék volt a tévékamerák előtt lobogtatott két pokróc, amit a cunami áldozatainak ajánlott fel Gyurcsány.)
terra
2010. október 13. 11:59 | Sorszám: 155
(véletlenül entert nyomta, folytatom).

Az oksági láncolat nagyjából így épül fel:

Cél-motivációs lánocolat:

Én-kép = siker = pénz = hatalom = több pénz = nagyobb hatalom = nagyobb siker lehetősége = nagyobb Én-kép.

Mióta eljutott miniszterelnökkéánt és pártelnökként a csúcsra, a láncolat visszafelé is érvényes.

Félelem-motivációs láncolat:

Nagyobb Én-kép megőrzése = ha nem lesz újra nagyobb siker, elvész a nagy Én-kép = ha nem lesz újra nagyobb hatalom, elvész a nagyobb siker lehetősége = ha nem lesz nagyobb siker, nem lesz több pénz = ha nem lesz több pénz, akkor a jelenlegi hatalom is veszélybe kerül = ha elvész a jelenlegi hatalom, elvész a jelenlenlegi pénz is = a pénzzel együtt minden siker lehetősége elvész = ha nincs siker, összeomlik az Én-kép.

Neki az a tudat kell, hogy sok pénze van és az, hogy ezt mások is tudják. Esze ágában sincs elkölteni egy fillért sem, ha nem muszáj. Ha mégis rákényszerül, akkor ez lelki kínt okoz számára akkor is, ha az összeg a vagyonához képest nem jelentős, mert a pénz csökkenését mindig a potenciális hatalom és siker lehetőségének csökkenéseként éli meg.

terra
2010. október 13. 11:39 | Sorszám: 153
Igen, Gyurcsány végtelenül fösvény. Azt sem tartom kizártnak, hogy otthon a gyerekek napi zsebpénzét is fillérre kiporciózza.
Annak idején a "pszichi" topicban írtam a pénzzel való viszonyáról. A pénz nem azért kell neki, hogy elköltse. Egyrészt a csóró gyerekkorból hozott magával egy megcsontosodott reflexet, hogy a pénzt gyűjteni kell, mert abból sosem elég. Másrészt nála a pénz egy személyiségében mélyen gyökerező oksági láncolat meghatározó eleme.
terra
2010. október 13. 10:04 | Sorszám: 149
(Hopp, véletlenül az utolsó bekezdés kétszer került be.)
terra
2010. október 13. 10:01 | Sorszám: 148
Gyurcsány hiába próbálkozik, soha nem lehet olyan, mint Orbán. Egészen egyszerűen azért, mert minden embernek csak a saját önmegvalósítására van esélye, ha más ember akar lenni nem önmaga, akkor ez eleve kudarcra ítélt vállalkozás.

Orbán és Gyurcsány teljesen különböző személyiségű, adottságú ember. A két ember közötti különbséget a drámaíró-színész hasonlattal tudnám érzékeltetni.

Orbán olyan, mint egy drámaíró, aki egy önálló alkotó folyamat során a saját gondolatait, érzéseit egy műben rendezi, sűriti össze, majd bemutatásra alkalmas kész, végleges produktumként teszi az asztalra.

A színész megpróbálja eljátszani a rá kiosztott szerepet. Az előadások során állandóan figyeli a közönség és a kritikusok reakcióit, ennek megfelelően folyamatosan korrigálja a saját előadását.

Vannak tehetséges drámaírók és színészek, mind a kettő lehet a maga műfajában kiemelkedő személyiség, de ha a tehetséges színészből többnyire soha nem lesz jó drámaíró és a drámaíróból sem jó színész.

Gyurcsány színész, de a drámaírót akarja utánozni. Ráadásul színésznek is csak középszerű, így egyik műfajban sem tud hiteleset és maradandót alkotni.
A tehetséges színészek tisztában vannak azzal, hogy bár el tudják játszani mondjuk Lear király szerepét, de soha nem tudnának megírni egy hasonló drámát. Gyurcsány ezzel szemben maga akarja írni a drámát is, de úgy, hogy a "mű" állandóan változik a közönség reakciói és a saját hangulatai, kénye-kedve szerint. A képlékeny drámát ő akarja rendezni is, sőt az összes főszerepet is eljátszani úgy, hogy minden előadáson más szerepben lép a közönség elé vagy ugyanazt a szerepet másként adja elő estéről estére. Mivel a darab menet közben íródik, nincs igazán eleje, nincsenek benne drámai csúcspontok, nincs végső mondanivaló és katarzis, ezért sokkal inkább egy folytatásos szappanopera lesz belőle, mint dráma.
Nem csoda, ha a közönség egy idő után megunja a soha véget nem érő, minden rendezői és színészi koncepciót nélkülöző előadást és tele lesz a hócipője az író-rendező-színész kóklerrel is.

Megjegyzem, hogy Orbán esetében is előfordult, hogy nem csak drámaíróként, hanem színészként is próbálkozott, ami az ő esetében sem járhatott sikerrel. Nem csak azért, mert Orbán nem igazán jó színész, hanem elsősorban azért, mert ő az elhivatott drámaírókhoz hasonlóan éppen attól hiteles és sikeres, hogy mindig a saját belső lényegét adja és nem a közönségnek játszik nap mint nap. Ha mégis ezt teszi, akkor azt a közönség rögtön megérzi és ezzel a drámaírói hitelességét is kockára teszi. Szerencsére úgy tűnik Orbán felismerte ezt és az utóbbi néhány évben már nem próbálkozott, maradt annál, amihez Isten adta tehetsége van.

Az fent leírtakból ered Gyurcsány és Orbán politikusi karrierjének különbsége is. A drámaíró megbukhat egy-egy darabjával, mert az éppen nem nyeri el a közönség tetszését. Ettől azonban a drámaírónak még esélye marad arra, hogy a következő darabja sikeres lesz, sőt még arra is, hogy egy "bukott" műveit később értik meg az emberek.

A megunt színésznek erre gyakorlatilag alig van esélye.

Megjegyzem, hogy Orbán esetében is előfordult, hogy nem csak drámaíróként, hanem színészként is próbálkozott, ami az ő esetében sem járhatott sikerrel. Nem csak azért, mert Orbán nem igazán jó színész, hanem elsősorban azért, mert ő az elhivatott drámaírókhoz hasonlóan éppen attól hiteles és sikeres, hogy mindig a saját belső lényegét adja és nem a közönségnek játszik nap mint nap. Ha mégis ezt teszi, akkor azt a közönség rögtön megérzi és ezzel a drámaírói hitelességét is kockára teszi.


Téma: Jobbik: 855.109
terra
2010. október 13. 08:25 | Sorszám: 2902
Na még egy rettegő párt.

Téma: A gyurcsány-blog rejtélye
terra
2010. október 12. 19:21 | Sorszám: 26
Telesírhatja, a jelek szerint ez a BP olajkatasztrófa óta senkit nem hat meg. Világszerte kezd elege lenni az embereknek azokból a kevesekből, akik hihetetlen vagyonokat harácsoltak össze, a földünk erőforrásait két kézzel pazarolják és gátlástalanul rongálják csak azért, hogy még több profitra és vagyonra tegyenek szert.

Téma: Gyurcsányra rájár a rúd..
terra
2010. október 12. 18:58 | Sorszám: 140
Írhat bármit a blogjában, nem tudja megtagadni önmagát, ahogyan azt a Demokratikus Koalícióhoz való csatlakozási felhívása is mutatja:

"Naivnak tetsző, mégis önfeljelentő a vágy: legyünk tisztességesek! Ha ki akarunk törni a politikát behálózó erkölcstelenség mocskából, akkor nekünk kell önmagunkat finanszírozni. Nekünk kell eltartani pártunkat, platformunkat.
Nem kivenni kell a politikából, hanem beletenni. Munkát, tehetséget, és néha pénzt.
Az a főnök, aki a pénzt adja. Ha átláthatatlan csatornákon érkezik a pénz, akkor láthatatlan emberek és csoportok irányítanak bennünket. Persze el lehet fogadni támogatást, de csak átláthatóan és nyilvánosan.

Szóval pénzt gyűjtünk a Demokratikus Koalíciónak. Programokra, alakuló ülésre, politikai akciókra.
Az alakuló ülést Budapesten, a XIII. kerületi Szent István parkban felállított sátorban tartjuk. Sátort kell bérelnünk, székeket, hangosítást, stb. Költségeink elérhetik a másfélmillió forintot.

Kérem, hogy aki tudja, támogassa a Demokratikus Koalíciót. A Táncsics Alapítvány Kapcsolat.hu kft-je nyitott egy adománygyűjtő számlát e célra. Aki tud, küldjön száz forintot, vagy háromszázat, aki bírja, az ezret vagy tízezret."

Önfeljelentő vágy? (Sigmund bácsi ismét kacag egyet a túlvilágon).

A közpénzből évi 500 milliót felmarkoló Táncsics Alapítvány feje, a milliárdos Gyurcsány száz forintokat koldul, miközben tudja, hogy úgysem jön össze jelentős összeg. Sebaj, majd ő, a főnök ad (a mi pénzünkből) teljesen átláthatóan és nyilvánosan.


Téma: A gyurcsány-blog rejtélye
terra
2010. október 12. 18:42 | Sorszám: 21
"Bizony, bár a min.elnöki ambícióit jelenleg csökkenti a zabszem..."

Hát igen, nagy valószínűséggel nem azért hordja azt a zabszemet, mert prosztata masszázsra vágyik.

terra
2010. október 12. 18:35 | Sorszám: 18
Hehe, méghogy nincs ambíciója és "könnyű szívvel" mondja...
Nem hisz már neked senki Ferkó. Mindenki tudja, hogy majd megesz a fene, hogy ismét miniszterelnök legyél.

Téma: Gyurcsányra rájár a rúd..
terra
2010. október 12. 18:29 | Sorszám: 136
"A balgaság és a bátorságnak hazudott gyávaság ült trónt tegnap Tisztelt(?) Házban."

Ezt a freudi mellékzöngéket sem nélkülöző mondatot biztos, hogy Gyurcsány találta ki, nem valami bértollnok. Gyurcsány nem véletlenül köröz évek óta megállás nélkül a bátorság és a gyávaság témája körül. Látszólag Orbánt kritizálja, valójában a saját, a hozzá hasonló "húgycső-jellemű"* emberekre jellemző problémáját vetíti ki az ellenfelére. Az ilyen jellemű ember legfőbb gondja, hogy kényszeresen bátornak akar mutatkozni mindenki előtt, minden helyzetben, holott valójában mélységesen gyáva. Mindig, minden helyzetben első akar lenni, elől akar állni, előadja a nagy ívűnek szánt, lendületes szövegeit, egy lépést tesz előre, utána két lépés hátra (esetleg valaki háta mögé), végül soha nincs a cselekvéseinek semmilyen érdemi hatása. Ez egyfajta önámítás, pótcselekvés, a bátor cselekvés látszatával enyhíteni a valódi bátorság hiánya miatt érzett belső hiányérzetet.

Gyurcsány most is az a valamikori esetlen, cingár, szemüveges gyerkőc, aki előszeretettel beolvas a nagyobb fiúknak, de mindig csak akkor, ha a háta mögött ott áll egy erős valaki, aki megvédi, aki mögé elbújhat, esetleg van egy bűnbak is, akit majd helyette a pofont kapja.

Gyurcsány a lelke mélyén érzi ezt, ezért mélységesen irígyli és gyűlöli Orbánt, aki valóban bátor és akinek bátorsága személyiségének valódi autonómiájából fakad.

* húgycső-jellem: elfuserált fallikus jellem


Téma: 10:59 PM
20-100. blank . 00:00 | Sorszám: 1288
20-100. blank . 00:00 | Sorszám: 1286
20-100. blank . 00:00 | Sorszám: 1283

Téma: Börtönt és vagyonelkobzást a "vörösiszap-terrorisa" gyurcsanyistáknak
terra
2010. október 12. 14:59 | Sorszám: 21
Ha belegondolok, hogy mi történt volna az első Orbán kormány idején egy ilyen lépés esetén...
Összehangolt nemzetközi támadás, diktatúrázás, stb.
Most pedig a világsajtó dícséri a magyar kormányt és egyre több médium emlegeti a magyar oligarchákat, mégpedig nem éppen szimpátiával.
http://hvg.hu/vilag/20101012_kulfoldi_reakciok

Már Orbán bankadó bevezetésével és az IMF elutasításával kapcsolatos bejelentései után is érzékelhető volt, hogy a széljárás jelentősen megváltozott, méghozzá számunkra kedvezően.

A piac és a gátlástalan profitnövelés neoliberális "apostolainak" és a globális pénzügyi világ korábban megkérdőjelezhetetlen kinyilatkoztatásai és diktátumai mintha tényleg veszítenének a hatalmukból és hatásukból. A nyugati jóléti társadalmakat most már sorozatban érik olyan események, amiket már nem lehet semmibe venni. A felelőtlen bankárok és spekulánsok okozta pénzpiaci, majd globális gazdasági válság, a szaporodó természeti és ipari katasztrófák nem múlnak el hatástalanul, kezd ébredezni a világ gazdagabbik fele is. Éppen ideje volt, ki kell használni a kedvező változást.


Téma: A gyurcsány-blog rejtélye
terra
2010. október 12. 14:28 | Sorszám: 14
Íme a bizonyíték, hogy Gyurcsány az utolsó - támadó - blogbejegyzésével ismét rosszul mérte fel a helyzetet.

A külföldi sajtó - nyilván a Mexikói-öbölben történt olajkatasztrófa hatására is - már nem olyan toleráns a Gyurcsány-féle felelőtlen oligarchákkal szemben.

"Bakonyi Zoltán őrizetbe vételének bejelentésekor Orbán Viktor a parlament előtt kapzsisága miatt is ostorozta a magyar céget – írja cikkében a New York Times, amely szerint a MAL-vezér őrizetbe vétele „feltárta az üzlet és a politika összetett metszéspontjait is azoknál az állami vállalatoknál, amelyeket sietve privatizáltak az 1990-es években”. A lap ismerteti a magyar cég tulajdonosi szerkezetét, és kiemeli, hogy Bakonyi Zoltán édesapja, Bakonyi Árpád Orbán Viktor politikai ellenfelének, Gyurcsány Ferencnek „közeli üzleti partnere”."

"Szerkesztőségi blogjában az Economist is említést tesz Orbán Viktorról, aki a bejegyzés írója szerint jól kezelte a válsághelyzetet, „gumicsizmában körbejárva a baleset által sújtott falvakat és a közvélemény dühét a felelősök felé terelve”."

"A MAL vezetőjének őrizetbe vételével kapcsolatos amerikai beszámolókat kommentálva sok olvasó a BP olajkatasztrófájához hasonlította a magyarországi eseményeket. „Remélhetőleg az Egyesült Államok Legfőbb Ügyészi Hivatala le fogja tartóztatni a British Petroleum vezetőit a Mexikói-öbölben történt olajkatasztrófa miatt” – írja például online hozzászólásában a CNN híroldalának egyik olvasója. Az amerikai olvasók kommentárjai között rengeteg hasonló véleményt lehet olvasni."

"Az egyik legnépszerűbb amerikai hír-, vélemény- és blogoldal, a Huffington Post tegnap délután egész címlapját a MAL-vezető őrizetbe vételének szentelte, hatalmas zöld betűkkel a következő címet adta írásának: "Okozz mérgező áradást, és vonulj börtönbe"."

Az itt megjelent vélemény is a katasztrófákat okozó vállalatok vezetőinek felelősségre vonását firtatta, a több mint kétezer olvasói hozzászólás között pedig számos olyan is akadt, amely a BP-vezetők megbüntetését hiányolta, illetve dicsérte Magyarországot Bakonyi Zoltán őrizetbe vételéért. „Legalább még van igazság valahol a világon” – írta például az egyik hozzászóló.
http://hvg.hu/vilag/20101012_kulfoldi_reakciok

Bizony, bizony Gyurcsány, Tolnay, Bakonyi és hasonszőrű elvtársurak. Változik a világ, békának sem örök a tó, ahogy mifelénk mondják.


Téma: A vörösiszap katasztrófa
terra
2010. október 12. 14:11 | Sorszám: 1074
Na ugye!
terra
2010. október 12. 14:07 | Sorszám: 1070
Dolomitból, amire - Keller elvtárstól tudjuk - ha ráesik az eső, sav keletkezik és volt gát, nincs gát.

Téma: 01:15 AM
terra
2010. október 12. 14:02 | Sorszám: 2310
Valszeg félreértettelek, bocs.

Téma: A vörösiszap katasztrófa
terra
2010. október 12. 14:00 | Sorszám: 1060
Nem is neked írtam a válaszomat, hanem a tulajoknak.
terra
2010. október 12. 13:55 | Sorszám: 1057
Gyenge érvelés. Nem igaz, hogy nem látták a saját szemükkel, hogy folyik a trutyi és repedezik a gát.
Az sem igaz, hogy nem tudták, hogy sokkal több iszap van a tárolóban, mint amennyi biztonsággal lehetne.

Téma: A demokrácia végnapjai
terra
2010. október 12. 13:50 | Sorszám: 68
Az MTV Zrt. állami tulajdonú részvénytársaság. Ha nem lenne médiatörvény, akkor értelemszerűen a tulajdonos, vagyis a kormány által kinevezett személyek irányítanák a köztévét. (Ugyanez a helyzet a rádióval is.)
A parlament által választott tagokból létrejött testület általi médiafelügyelet elvileg éppen azt szolgálná, hogy ne a kormány irányítsa a köztévét.

A médiatanács és a kuratórium szerepe egyébként nem csak a közszolgálati médiára korlátozódik.


Téma: 01:15 AM
terra
2010. október 12. 13:43 | Sorszám: 2305
Nocsak, már a Vaskefét is véded?

Miért nem lehet kimondani arról a rondaságról, hogy rondaság? Szerintem is egy szörnyszülött, ami minden jóízlésű ember szemét sérti.


Téma: A demokrácia végnapjai
terra
2010. október 12. 13:39 | Sorszám: 65
Ez a "darab-darab" szemlélet már eddig sem jött be. Az SZDSZ és az MDF ennek az elvnek az alkalmazása miatt töltött be teljesen jogtalanul és érdemtelenül meghatározó szerepet a médiafelügyeletben. Most pedig van egy darab Fidesz, egy darab KDNP, ez a két párt a választóktól a mandátumok több, mint kétharmadát kapta meg. Van továbbá három másik párt, amelyek együttesen sem tudtak egyharmados támogatottságot produkálni. Ez a három párt ráadásul szinte semmiben nem ért egyet.

Tőlem egyébként ott ülhetnének a tanácsban ellenzéki képviselők is, de ha hárman lennének az öt tagú tanácsban, akkor az nem lenne összhangban a választói akarattal. Ha ketten lennének, akkor melyik két párt képviselője kerülne a tanácsba? Elvileg persze lehetne nagyobb létszámú ez a tanács, de akkor is értelemszerűen a Fidesz-KDNP képviselőinek kellene többségben lennie, éppen a demokrácia okán.


Téma: 01:15 AM
terra
2010. október 12. 13:25 | Sorszám: 2298
Nem tudom ki hogy van vele, de ha én horváthcsaba lennék, nem örülnék neki, ha Tarlós "aranyos fiúnak" nevezne és megsimogatná a buksimat.

Téma: A demokrácia végnapjai
terra
2010. október 12. 13:21 | Sorszám: 62
Teljesen elveszítetted a realitásérzékedet, sőt mintha már egy jól fejlett paranoia jeleit is látnám...

Tulajdonképpen mi bajod van? Ha minden marad a média felügyeletben úgy, ahogy eddig volt, az sem lenne jó a Jobbiknak. A helyzet legfeljebb annyiban lenne más, hogy a régi nem működő rendszer menne tovább, ami már senkinek sem volt jó.

Persze gondolom számodra az lenne az ideális, ha Jobbik többség lenne mindenhol, de hát sajnálatos módon a választók túlnyomó többsége ezzel nem értett egyet.

Teccettek volna választást nyerni.

terra
2010. október 12. 13:17 | Sorszám: 60
Pontosan így van. Az MSZP és az SZDSZ 1994-ben tartósan összebútorozott és mind a két párt tudta, hogy ez a szövetség tartós lesz. Ezzel szemben az is nyilvánvaló volt, hogy a másik oldalon egyhamar nem lesz egység, aminek érdekében a baloldal meg is tett mindent. (A kisgazdákhoz és az MDF-be már a rendszerváltás során beépítették a maguk ügynökeit, később az MDF, a régi KDNP és az MDNP érdekemberei már nyíltan is melléjük álltak, a Fideszt minden erővel össze akarták mosni a MIÉP-el, miközben bőszen fasisztáztak, stb.)

A baloldal szempontjából teljesen evidens feltételezés volt, hogy a baloldalon egységre számíthatnak, míg a jobboldal széthúz és szükség esetén leszalámizható. A baloldal szempontjából az 1998-as választás "véletlen balesetnek" tűnt, nem számítottak arra, hogy a Fidesz ennyire megerősödik és arra sem, hogy a MIÉP bejut a parlamentbe. 2002-ben a látszat szerint helyreállt a "rend", ami a baloldal szempontjábl ideális volt a média terén is, egészen 2010-ig.


Téma: A gyurcsány-blog rejtélye
terra
2010. október 12. 13:05 | Sorszám: 11
Gyurcsány legfőbb problémája éppen az, hogy a portékáira egyáltalán nincs vevő, teljes érdektelenségbe fulladnak a próbálkozásai.
Szerintem még azon kevesekben is, akik figyelemre méltatták a két eltérő blogbejegyzést csak az jött le ebből, hogy Gyurcsány egy szélkakas.

Téma: A demokrácia végnapjai
terra
2010. október 12. 13:02 | Sorszám: 54
Cöcöcö... Elfelejtetted, hogy az általad emlegetett haramia koalíció módosította az összes 2/3-os törvényt? A Bokros-csomag kapcsán pedig hozott egy csomó olyan történyt, amit az Alkotmánybíróság megsemmisített.
Az AB kontroll akkor is rendelkezésre állt az ellenzék számára, mint ahogy most is megtámadhatja a Fidesz többség által hozott törvényeket.

Egyébként azt nem gondoltam volna, hogy az álláspontod igazolására eljutsz a Horn kormány dicsőítéséig is.

terra
2010. október 12. 12:37 | Sorszám: 50
Ja. Sőt képzeld, a kormány összetétele (csupa fideszes) is a választók akaratát tükrözi. Még mutatóban sincs közöttük egy mszp-s, jobbikos vagy lmp-s.
(Ejrópa segíccs!

Egyébként mit változtatna a helyzeten, ha a médiatanácsba mandátum arányosan delegálna egy vagy két főt az ellenzék (amiben egyébként az egyes ellenzéki pártok egymással sem tudnak nemhogy megegyezni, de szót érteni sem)? Semmit.

Tudomásul kell venni, hogy a Fidesz minden téren olyan kivételes mértékű választói felhatalmazást - és ne feledjük, felelősséget is! - kapott, ami feljogosítja arra, hogy a média terén is maga eldönthessen mindent.


Téma: A gyurcsány-blog rejtélye
terra
2010. október 12. 12:28 | Sorszám: 8
Biztos, hogy ez is megfordult Gyurcsány fejében, de sokkal inkább a tipikus újgazdag posztkommunista vadprivatizátor reakcióról van szó: "hogy jönnek ezek ahhoz, hogy...?"
A kommunista pártelitből kapitalista újgazdag elitté átvedlett, egymással és az MSZP-vel máig szoros véd- és dacszövetségben, maffia elemekkel is átszőtt hálózatként működő brancs eddig teljesen meg volt győződve a saját sérthetetlenségéről. A "mi az, hogy, nagyon is!" gyurcsányi önigazoló mentalitás jellemző volt az egész hálózatra és paradox módon éppen azok emlegették legtöbbek a "tulajdon szentségét", akik a kommunista rendszerben legbőszebben érveltek a magántulajdon és a kapitalizmus ellen.

Ez a brancs úgy gondolta, hogy a tulajdon alkotmányos védelme, az elévülés, a pénz- és kapcsolati tőke adta hatalom együttesen sérthetetlenné és érinthetetlenné teszi őket. Minden támadást a tulajdon szentsége elleni, ezzel együtt a demokrácia elleni támadásnak tekintettek és biztosak voltak abban is, hogy a nemzetközi jog, a globális pénzvilág hatalmi rendszere és a nyugati sajtó rögtön megvédi őket, csak kiáltaniuk kell.

Ez a szemlélet teljesen nyilvánvaló volt a MAL ZRt. tulajdonosainak első reakcióiban is. Felháborodás, magabiztos fölényeskedés, érzéketlenség...
Aztán jött a nagy meglepetés, mire észbe kaptak, már egy egész ország utálta ezeket a fazonokat pártszimpátiától függetlenül. Nyilvánvaló lett, hogy még a volt és jelenlegi szoci szavazók is szívből utálják a Tolnay és Bakonyi féléket, akik a melósok generációi által összehordott közvagyont fillérekért megszerezték és most ráadásul még fölényeskednek is. Eddig a szoci szimpatizánsokban ez az érzés talán nem is tudatosult, de az elméjük, lelkük zugaiban ott fészkelt az ún. rendszerváltás óta és most elemi erővel kitört.

Gyurcsány pontosan tudja, hogy ő is ebbe a brancsba tartozik és az átlagember is ide sorolja őt, akármit is mond vagy csinál. Könnyen előfordulhat ezért, hogy politikailag őt is elsodorja ez az áradat akkor is, ha a Motim közvetlenül nem kerül képbe.
Jobb híján megpróbálja menteni a menthetőt, a régi reflexek szerint előadja az "ejrópa segíccs!" jellegű magánszámát, a jelek szerint nem sok sikerrel.


Téma: A demokrácia végnapjai
terra
2010. október 12. 12:03 | Sorszám: 42
Nem értem a problémát. A választók kétharmados többséget adtak a Fidesznek a parlamentben. A médiatanácsot jelölő bizottságban értelemszerűen szintén a választók akaratának megfelelő szavazati arányok voltak. A Fidesz képviselői a Fidesz jelöltjeire szavaztak, a parlament pedig megválasztotta ezeket a jelölteket. Mi ezzel a gond? Sokkal demokratikusabb ez a megoldás, mint annak idején az, hogy a különböző pártok képviselői - függetlenül az adott párt valós választói támogatottságától - azonos szavazattal és súllyal voltak az ORTT-ben. Az SZDSZ és az MDF a maga csekély választói támogatottságával sikeresen irányította, esetenként megbénította az ORTT működését. Ez volt szerintem az igazán antidemokratikus megoldás.

A kuratóriumban helyet kaptak az ellenzéki pártok, de szintén természetes szerintem, hogy nem lehetnek többségben a kormánypárttal szemben, hiszen ez ellentétes lenne a választói akarattal.


Téma: A gyurcsány-blog rejtélye
terra
2010. október 12. 11:19 | Sorszám: 5
Én sem vagyok meglepve, ez jellemző Gyurcsányra. Nem tudja megállni, hogy ne nyilvánítson véleményt, de tudja, hogy számára egyik véglet sem lenne jó (a támogatás és az ellenvélemény sem). Mit tesz tehát? Megfogalmaz két egymásnak merőben ellentmondó véleményt, így mindenki azt választja, ami számára szimpatikusabb.
Tipikus Gyurcsány-féle kaméleon-kóklerség.

Téma: 01:15 AM
terra
2010. október 06. 17:49 | Sorszám: 2195
terra
2010. október 06. 17:28 | Sorszám: 2192
Az, hogy hétméteres, még nem jelenti azt, hogy ez egy robosztus, "emberevő" növény. Lehet, hogy csak van egy hétméteres szára, amivel fel tud kúszni a fénybe, rajta pedig olyan kis rovarcsapda virágok, mint az egyszerű kancsókán, amit itthon is lehet kapni a legtöbb virágboltban.

Téma: Szakad az MSZP ?
terra
2010. október 06. 17:17 | Sorszám: 793
Ez a pofátlanság nekem is megkapta a szememet.

Méghogy demokraták... pffffffffff....

Érdekes azonban a folytatás is:

"Gyurcsány korábban két, már működő platform egyesítését szerette volna elérni, ám a Társulás a Szociáldemokrata Értékekért és a Magyar Progresszív Társaság egyesülését a szociáldemokrata platform tagsága elutasította. A két platformot egyébként Gyurcsány közeli szövetségesei vezetik, a progresszívek elnöke Ficsor Ádám, a szociáldemokratáké Vitányi Iván. A szociáldemokrata platform társelnöke Hiller István, úgy tudjuk, az egyesítés gondolatát ő fúrta meg.

Az MSZP alapszabálya szerint párttagok szabadon létrehozhatnak platformokat, amelyek politikai nézetközösségen alapuló, a párt programjának, irányvonalának bizonyos elemeit érintően önálló, másoktól eltérő véleménnyel rendelkező nyilvános csoportok. A platformhoz csak párttagok csatlakozhatnak, egy párttag csak egy platformnak lehet a tagja."

Gyurcsány tehát aktívan közreműködik a párt egyre kisebb cafatokra szakadásában. A platform és tagozat ugyan bevett forma az MSZP-ben és eddig, "békeidőkben" nem is okozott nagyobb gondot a platformok léte (kivéve a Gazsó-féle társadalompolitikai tagozatot, ami már régen szakított Gyurcsánnyal és gyakorlatilag az MSZP-vel is). A mostani helyzetben azonban sokat elárul, hogy az egyes platformok már egymással sem állnak szóba.


Téma: Menekülnek a patkányok
terra
2010. október 04. 22:33 | Sorszám: 26
Szili kilépése azt jelenti, hogy Gyurkányban egyre jobban bízhatsz.

Az MSZP válságba kerülése óta két lehetséges alternatíva van: vagy Gyurcsány szakít ki magának egy darabot az MSZP-ből és új pártot csinál (a jelek szerint ezt kockázatosnak érezte, ezért nem szorgalmazta ezt a megoldást), vagy az anti-gyurcsányisták hagyják el a pártot, így megnő Gyurcsány esélye, hogy az MSZP-ben átvegye a hatalmat. Szili kilépésével még inkább a második alternatíva az elérhető Gyurcsány számára és ahogy ismejük, ezt biztosan meg is fogja próbálni.
Ha sikerül átvennie a hatalmat az MSZP-ben, akkor a szociknak végük, Gyurcsány beteljesíti, amit elkezdett és teljesen szétveri a párt maradékát is.


Téma: Mekkora csapás lesz október 3. az MSZP-re?
terra
2010. október 04. 13:09 | Sorszám: 103
B. Nagyról nem hallottam semmi rosszat a szegedi ismerősöktől, de szerintem a kampányát eléggé elszúrták.

Nem tudom, hogy miért nem indították polgármester jelöltként is Bohács Zsoltot. Esetleg jó jelölt lett volna Kalmár is (KDNP), aki a közgyűlésnek régen tagja és akit a szegedi emberek többsége kedvel.


Téma: Szegednek annyi
terra
2010. október 04. 13:05 | Sorszám: 40
Szegeden Orbánnak valóban takarítania kell a Fideszben, erre most meg is van az ok.
A szegedi Fidesz esélyeit annak idején Bartha játszotta el, azóta sem működnek normálisan. A szervezetben dúlnak az állandósult belső klikkharcok és a hihetetlenül béna volt kommunikációjuk. Sok szavazót szereztek Botkának azzal, hogy meglehetősen primitív támadásokat intéztek ellene, ld. például a zanzibári út esetét.

Téma: Mekkora csapás lesz október 3. az MSZP-re?
terra
2010. október 04. 12:59 | Sorszám: 99
Kellemetlen - országos politikára kiható - következményei lehetnék még annak, hogy Botka Szegeden győzni tudott.
Szanyi szerepét is az értékelte fel az MSZP-ben, hogy a totális kudarc viszonyai mellett győzött.

A másik dolog, amire oda kell figyelni, hogy a polgármesteri posztot, képviselői helyet elnyert ún. függetelenek között hány MSZP-s bújt meg.


Téma: 01:15 AM
terra
2010. szeptember 28. 16:15 | Sorszám: 1905
Ennek így az égvilágon semmi értelme nincs. A Jobbiknak önálló polgármester jelöltje van, tehát vagy a Jobbik jelöltjére szavaz valaki (és a szavazata elveszik, mert azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy a Jobbik jelöltje győzhet), vagy a Fidesz jelöltjére, vagy Botkára. Negyedik lehetőség nincs.

Elméletileg elképzelhető, hogy valaki a Fidesz polgármester jelöltjére szavaz és a Jobbik képviselőjelöltjeit támogatja. Ha sokan választják ezt a megoldást, akkor talán B. Nagy nyerhet Botka ellen, viszont előfordulhat, hogy a Fidesz frakciót simán leszavazzák a Jobbik és az MSZP képviselői, így "kettős hatalom" jön létre, ami nem szokott sok jót jelenteni egy városnak. Az együtt szavazás nagyon is reális lehetőség, elvégre az országgyűlésben az MSZP és a Jobbik is ellenzéki párt. Elvileg persze szavazhat együtt a Jobbik a Fidesszel is, ez esetben jön a ballib hörgő kórus. Esetleg szavazhat a Fidesz az MSZP-vel, akkor pedig nem csak a Jobbik, hanem a Fidesz hívei is rögtön nagykoalíciót kiáltanak. Kinek jó ez?


Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2010. szeptember 28. 14:35 | Sorszám: 4064
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_topic&f=2&t=011103&m=000029

Téma: Mekkora csapás lesz október 3. az MSZP-re?
terra
2010. szeptember 28. 14:27 | Sorszám: 29
Az MSZP soha nem lesz már a régi. Ennek oka nem a Fidesz erősödésében, hanem magában az MSZP-ben illetve abban a működési és lélektani mechanizmusban - illetve annak összeomlásában - keresendő, ami az MSZP-t kormányképes erőként fenntartotta az elmúlt csaknem húsz évben.

Az MSZP egy feudálisan felépülő és működő párt volt a kezdetektől máig. A Kádár-rendszer vazallus rendszerét inportálták a rendszerváltás utáni időkre. A személyekben történt némi változás, az apparatcsikok egy része már nem Vörös Október Ruhagyár által gyártott, hanem nyugati márkás öltönyökben jár, de a működési mechanizmusban lényeges változás nem történt.

Az a bizonyos mély társadalmi beágyazódás is alapvetően nem személyekhez, hanem ehhez a vazallus rendszerhez igazodva alakult ki és működött. A nagy vazallusok alatt ott voltak az alvazallusok, az alvazallusok vazallusai és végül a jobbágyok. Fentről lefelé mindenki tudta, hogy hol a helye a rendszerben és milyen juttatásokra, védelemre számíthat a fölötte állóktól. Ez adta az erejét ennek a rendszernek és ezért került ez nekünk ilyen sokba az elmúlt húsz évben és azelőtt is.
Ez a rendszer a szétesés folyamatában van és ezt a folyamatot tovább erősítheti az önkormányzati választáson várható vereség. Maradnak elszigetelt erődítmények, de a birodalom a vazallusok összefüggő hálózata nélkül már nem működtethető. A talpon maradottak pánikszerűen menekülnek a vesztes birodalom árnyékából, mert tudják, hogy a hűséggel már nem nyerhetnek semmit, de annál többet veszíthetnek. Most már nem csak a vörös szegfű ciki a jelöltek plakátjain, de már a vörös kockát és "MSZP" feliratot sem vállalják. A gazdasági és értelmiségi holdudvar a cikis párttól szintén menekül, ezután a pártról leszakadva inkább egymás között próbálnak új erőcsoportokat szervezni.

Az MSZP támogatottságának lélaktani alapjait is nagy részben a vazallus rendszer biztosította. Az emberek jelentős része az ún. rendszerváltásból leginkább azt érzékelte, hogy a Kádár rendszer viszonylagos biztonsága és rendje helyett bizonytalanság lett és káosz. Az MSZP régre visszanyúló, szerteágazó gyökerű, stabilnak látszó hálózata sok ember számára bizonyos értelemben a rend és az állandóság illúzióját testesítette meg. Az új pártokat, politikusokat hatalomra törő bajkeverőnek tekintették. Ez volt az oka annak is, hogy az MSZP-nek és politikusainak gyakorlatilag mindent elnéztek, az "újaknak" semmit.

Aztán jött Gyurcsány... Először megcirógatta balos érzelmű tömegek hiúságát azzal, hogy ő lesz az, aki visszaadja a baloldal becsületét és tekintélyét. Lendületesnek és hozzáértőnek állította be magát, olyan embernek, aki tehetséges üzletember és vezető, született reformer. Elhitette, hogy ő az a régen várt "megváltó", aki képes legyőzni, földbe döngölni a gyűlölt Orbánt. Színészi képességeit használva eleinte mesterien játszott a balos szavazók érzelmi húrjain, kiben a gyűlöletet élesztgette, kiben az infantilis lelkesedést. Az MSZP hátterében munkálkodó érdekcsoportokat megregulázta, átmenetileg egyértelmű hierarchikus viszonyokat teremtett, ami a pártegység látszatát keltette.

Az MSZP megkopott imázsát és népszerűségét úgy akarta helyreállítani, hogy drukkertábort épített. Ezzel a 2006 évi választáson az utolsó pillanatban sikerült győzelemig felhozni a táborát, de nem számolt a drukkerség hátrányaival. A baloldal legmegbízhatóbb szavazó tábora olyan emberekből állt, akik részben megszokásból, részben a gondosan karbantartott Orbán-fóbia okán mindig az MSZP-re szavazott, de magával az MSZP-vel, mint párttal és annak politikusaival szemben elvárásokat nem támasztott, a többségük a két választás közötti időszakban nem is érdeklődött különösebben a politikai iránt. Ha nincs Gyurcsány, akkor ezt a szavazói tömböt semmi sem tudta volna szétverni, továbbra is szorgalmasan húzogatták volna az ikszet négyévenként az MSZP neve mellé.

A "drukkerré" tett baloldali szavazó azonban más, mint a megszokásból szavazó. A drukkernek elvárásai vannak és ha csalódik a csapatában, a sztárjátékosban, akkor hajlamos csalódottságában dühöngve leköpni azt, akiért napokkal azelőtt még kritikátlanul rajongott.

Gyurcsány egyre többet hibázott, a szélhámosságra épített imázs összeomlott, csalódtak benne a drukkerei és ezzel magával rántotta a pártját is. Az egyszemélyes showban a Fideszre és Orbánra sem figyeltek az emberek, Gyurcsány tulajdonképpen saját maga verte meg saját magát és az MSZP-t az SZDSZ-el együtt. A sors iróniája folytán éppen a drukkerek átpártolása folytán izmosodott meg a Jobbik, az LMP az SZDSZ által hagyott űrbe tudott benyomulni, a Fidesz pedig különösebb erőfeszítés nélkül csak azáltal is növelte a táborát, hogy Gyurcsányt és bandáját egyre többen találták ellenszenvesnek.

Az MSZP elvesztett valamit, amit a korábbi formájában már soha nem kaphat vissza, mégpedig a megszokásból szavazó balos tömeget. Eddig ez kb. 2 milliós tömeg magától érthetődően mögötte állt, a kisujjukat sem kellett mozdítani a szavazatokért. Most már küzdeni kellene a visszacsábításukért, de nincs mivel és nincs kivel.

Gyurcsány erőlködhet, talán sikerül is az MSZP vagy annak egy része fölött hatalmat szereznie - esetleg új pártot alapítania -, van még egy szűk rajongói csapta is, de a benne személyesen csalódott érzelmileg csalódott balos tömeget soha nem fogja visszaszerezni. A drukkerségre építő politikus és a drukker tábor közötti viszony ugyanis olyan, mint a szerelem. Amíg a mézeshetek tartanak, az elfogult rajongás vakká teszi a szerelmeseket. Egyszer aztán váratlanul jön a kiábrándulás. A korábbi szerelmes csodálkozva nézi a szerelme tárgyát, nem érti, hogy mi a fenét evett ezen a nagy orrú, hazug, ripacs pasason. Nagyon-nagyon ritka az, amikor a kiábrándult szerelmes újból beleszeret abba, akiből már egyszer kiábrándult.
Gyurcsány nyolc év alatt alaposan túladagolta magát, még a saját híveinek többsége is halálosan unta már, tehernek érezte a túlmozgásos kókler szereplési mániáját. Gyurcsány hiába vonult háttérbe, ezzel nem sokat javított a visszatérési esélyein. Eljátszotta már az összes repertoárját, új szerepe nincs, amit a közönség még nem ismer, ezért megújulni sem tud.


Téma: 01:15 AM
terra
2010. szeptember 10. 15:04 | Sorszám: 1582
A PESA villamosok tudtommal a legforgalmasabb vonalon fognak járni, ezek egyébként ránézésre is legalább kétszer akkora befogadó képességűek, mint a most közlekedő tuják.
A többi vonalon (főleg, ahol a "bengálik" járnak), kisebb kocsik is elegendőek.

Az SZKT egyébként a trolikat is maga fogja gyártani.


Téma: Járások
terra
2010. szeptember 10. 13:38 | Sorszám: 49
"Sokat lehetne spórolni egy újabb szint közbeiktatásával valóban.
Mik az érvek a járások mellett? Amikor nem rég még a megyéket is feleslegesnek vélték?"

Tisztázzunk egy lényeges dolgot. A most tervezett "járás" nem önkormányzati, hanem közigazgatási (végrehajtói) szint lesz, szemben a régi "járási tanácsokkal".

A járási tanácsok velejéig antidemokratikus képződmények voltak, mert beiktattak a választott helyi tanácsok (ma: képviselőtestület) és a megyei tanácsok közé egy közbenső önkormányzati szintet, amit ugyan közvetlen módon választottak, de a gondos politikai szelekció útján kiválasztott jelölteket a választók többsége nem ismerte, mert nem a saját falujából való ember volt. A járási tanácsok a helyi tanácsoktól gyakorlatilag elvették a tényleges döntési és cselekvési tér nagy részét.

A járásoknak ugyanakkor a közigazgatás szempontjából pozitív szerepük is volt, mert egy-egy járás területén bizonyos szakfeladatokat, az ahhoz szükséges eszközöket és képzett létszámot koncentrálni tudták úgy, hogy a megyénél sokkal közelebb és szakszerűbben tudták megoldani.

Létezik egy olyan demokratikus, egyben szakmai alapelv, amit idegen szóval "szubszidiaritás elvének" neveznek. Ennek az a lényege, hogy minden döntés meghozatala és végrehajtása a lehető legalacsonyabb szinten történjen, ahol kellő hozzáértéssel rendelkeznek.
A járási tanácsok léte ezt az elvet sértette az önkormányzati önállóság terén, de a közigazgatás körében, bonyolultabb szakfeladatoknál és térségi fejlesztéseknél és egyéb ügyeknél teljesen indokolt volt és most is az lehet.

Mondok erre egy példát. A szubszidiaritás elve értelmében az a helyes, ha egy község saját választott képviselőiből álló testülete döntsön rendelettel a helyi rendezési tervről és építési előírásokról. Ez egy olyan önkormányzati jellegű feladat, amit nem szabad elvenni a községektől.

Az építésügyi szakigazgatás, a hatósági engedélyezés stb. viszont már kemény szakmai kérdés és feladat, aminek megoldásához nem lehet minden községben biztosítani a szakapparátust és ez nem is lenne célszerű. A következő lépcsőfok - a megyei közigazgatási apparátus - pedig alapvetően másodfokú feladatot lát el, tehát oda a szakfeladatok elsőfokú elvégzése nem telepíthető.

A "középfok" hiányát eddig a a községek úgy próbálták pótolni, hogy megállapodásokkal körzetesítettek bizonyos feladatokat olyan módon, hogy egy nagyobb községben biztosították a szakapparátust és az több községre kiterjedően látta el a szakfeladatot. Ilyen jellegű megoldás a körjegyzőség is, mert képtelenség minden apró faluban megfelelő képzettségű jegyzőt foglalkoztatni.

Ha a sokféle megoldás helyébe a járásokat - mint közigazgatási, tehát nem közhatalmi szervezeteket - helyezi a mostani kormány, azt maximálisan helyeselni tudom, mert nem csorbítja a helyi önrendelkezést, de gazdaságosabbá és hatékonyabbá teszi a közigazgatást és a térségi igazgatási, fejlesztési feladatok ellátását.

A szoclib kormányzat által kitartóan erőltetett kistérség+régió koncepció igazi célja ezzel szemben elsődlegesen nem a közigazgatási szakfeladatok ellátásának megkönnyítése volt, hanem a járási önkormányzatok visszacsempészése (ezzel együtt a helyi önkormányzatok önrendelkezési jogának csorbítása) és a hagyományos vármegye rendszeren alapuló megyerendszer elsorvasztása. Ez ténylegesen visszaállította volna az 50-es években bevezetett rendszert, amiben a választók és a döntéshozás egyre messzebb kerül egymástól, a helyben lakók beleszólása a saját lakóhelyük életének ügyeibe - na és a közpénzek elosztásába és felhasználásába - egyre szűkebb körre korlátozódott volna.


Téma: 01:15 AM
terra
2010. szeptember 04. 20:18 | Sorszám: 1286
Ez a szösszenet ékesen igazolja, hogy Gyurcsány teljesen megbuggyant.
terra
2010. szeptember 04. 10:10 | Sorszám: 1267
"Kedves Terra!
Ne haragudj érte, de én nem vagyok képes egy megfelelési kényszer miatti állandó, kóros, önfeladó, szuicid kompromisszumkereső viselkedést egy zseniális stratégia részének látni.

Kedves Mpd!

Nem haragszom.
Sőt, ha arra gondolok, hogy a választás előtt ia a Fidesz/Orbán "kóros, szuicid, kompromisszumkereső" magatartása miatt folyamatosan csúfos vereséget és bukást vizionáltál, szerintem kifejezetten jók a jövőbeni kilátásaink is.

terra
2010. szeptember 04. 10:04 | Sorszám: 1266
"Igaz. A változás, "érést" én is látom.
De azt is, hogy így a "saját oldaláról" veszít embereket."

Nem baj. Ez is része a tekintélyelvűségre, táborokba rendeződésre hajlamos, a amerikai stílusú kereskedelmi médiumok által "celebesített" magyar társadalom gyógyulásának.

Ne az legyen a meghatározó, hogy ki mond valamit, hanem azon gondolkodjanak el az emberek, hogy mit mond. Az sem baj, sőt kifejezetten jó, ha Orbán egyre inkább nem "celeb", akit csak vagy szeretni, vagy utálni lehet és a mondanivalójához és döntéseihez is ennek megfelelően viszonyulnak az emberek.
Az utóbbi időben látom a változás határozott jeleit. Olyan emberek, akik echte baloldali szavazók voltak és semmilyen korülmények között nem szavaznának a Fideszre, egy-egy konkrét intézkedés kapcsán azt mondják, hogy "én nem szeretem Orbánt vagy a Fideszt, de ezzel egyeértek, ezt jól csinálják". Egy évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen volt.


Téma: Jobbik: 855.109
terra
2010. szeptember 02. 16:23 | Sorszám: 2679
"Még mindig nincs pl. Szegeden polgármesterjelöltjük. Meg jó pár másik nagyvárosban..."

Biztos, hogy ez véletlen? Én nem vagyok erről meggyőződve...

Az MSZP-nek létkérdés, hogy abban a néhány városban nyerjen, ahol a polgármester jelöltnek van esélye. Szeged ezek közül is a legfontosabb, mert Botka az MSZP stratégiai embere.
Szoros Botka(MSZP)-B.Nagy (Fidesz) meccs lesz Szegeden és ha az LMP jelöltet indítana, az Botka esélyeit rontaná jobban.


Téma: 01:15 AM
terra
2010. szeptember 02. 15:46 | Sorszám: 1209
1./ Nem az számít, hogy hányan utasítják el, hanem az, hogy hányan tekintik hitelesnek.
2./ A mondanivaló és/vagy az ember, csoport stb. hitelességének elvesztése előbb-utóbb törvényszerűen a mainstreamből való kieséshez vezet. Hiába erőltetik a hiteltelen eszmék, emberek szerepeltetését, egy idő után ez nem a megmaradást segíti, hanem inkább gyorsítja a kiesést.
3./ Mainstreamre éppen azért van szüksége a tömegeknek, mert nem értik a folyamatokat.
terra
2010. szeptember 02. 15:43 | Sorszám: 1208
Ez nem így működik. A hivatalos hatalom illetve a tényleges politikai hatalom birtokosai (ez nem mindig esik egybe, különösen a média terén nem! Ld. az első Orbán kormány időszakát) a rendelkezésükre álló eszközökkel mindig törekednek arra, hogy helyzetbe hozzák a saját támogatóikat, megmondó embereiket ahhoz, hogy mainstream személyiségekké váljanak egy társadalomban vagy annak egyes rétegeiben, az ország egyes területein, egy adott szakmában, stb. Ilyen eszköz elsődlegesen a médiabefolyás használata, de ide tartoznak a kitüntetések, szakmai díjak, a szellemi termékek (könyvek, cikkek, filmek stb.) széles körű megjelentetésének deirekt vagy közvetett támogatása, stb.

Ez azonban csak a lehetőség megteremtése, de a tényleges siker a megcélzott társadalmi, szakmai stb. közeg fogadókészségén múlik.

Az, hogy mennyire fogadókész egy adott közeg, sokban múlik a mainstream további (bővebb, szűkebb) szintjeinek fogadókészségén.

A mainstream a mai világ - legalábbis annak "nyugatinak" nevezhető része - ugyanis egy globális struktúra. Mindig van egy globális uralkodó mainstream irányzat, amihez a regionális, országszintű, területi, stb. mainstream csoportok csatlakoznak. A ma - szerencsére hanyatlónak tűnő - neoliberális-(ál) baloldali mainstream gyökerei közvetlenül a '68-as mozgalmakhoz nyúlnak vissza, de a még távolabbi időkre visszatekintve a francia felvilágosodás illetve forradalom, sőt a marxizmus, a baloldali anarchizmus elemei is benne vannak.

A politika, a közgazdaságtan, a művészet, a kultura stb. területein ezek az elemek jól felismerhetők, ez uralja évtizedek óta a sajtót, ez ömlik a filmekből, stb.
Az ún emberi szabadságjogok és az antirasszizmus túllihegése, a piac és a pénz szerepének túlértékelése, a multikultura mindenhatósága, stb. mind egy emlőből táplálkozik. Az a nézet, művészeti alkotzás stb., ami ehhez hozzáillik, az a személy, aki beáll ebbe a sorba, az válhat a "maistream" részévé, ami/aki nem illik bele, azt mellőzik, nem kap megjelenési, véleménynyilvánítási lehetőséget, kritikusok, "mértékadó szakemberek" ledorongolják, ellehetetlenítik.
Az egyszerű ember ebből pedig csak azt érzékeli, hogy nagyon sok "tekintélyes" ember nagyon sokszor ugyanazt mondja, ezzel szemben nagy ritkán hall alig ismert emberektől valamit, amiről a többség azt mondja, hogy hülyeség vagy nem "PC". Nyilván vakon elhiszi, hogy az az egyedül igaz és üdvözítő, amit a "tekintélyes többség" kórusban hirdet.

Aztán jön egy-két nagyobb válság, ami megkérdőjelezi a mainstream ideológiák helyességét és a mainstream megmondó médiumok, szervezetek, emberek hitelességét, kiderül, hogy a lehülyézett embereknek sok mindenben igaza volt. Elindul a politikai erjedés, ami előbb-utóbb politikai kurzusváltáshoz, ezzel együtt a politikai, szakmai, művészeti, stb. mainstream lecserélődéséhez vezet. Most ennek vagyunk a tanúi, remélhetőleg a megindult folyamat nem szalmaláng és tovább folytatódik.

terra
2010. szeptember 02. 14:00 | Sorszám: 1205
Bauer jó példa arra, amiről #1191 és 1199-ben írtam.

Bauer ezelőtt tíz évvel még a mainstreamhez tartozott, ma a kutya sem törődik vele, hogy mit mond, súlytalan figura lett belőle.


Téma: Katalógus
terra
2010. szeptember 02. 13:15 | Sorszám: 155
Jelentkezem!


Téma: 01:15 AM
terra
2010. szeptember 02. 12:46 | Sorszám: 1199
A mainstream nem meghatározott emberekből álló, kinevezett testület és ugyanúgy nem váltható le, mint a nép. Egy csoport és annak tagjai addig tekinthetők mainstream-nek, amíg az emberek nekik ítélik ezt a státuszt. A "mértékeadó értelmiségi" attól lesz megmondó ember, hogy a társadalom többsége annak fogadja el. Ha ez az elfogadás megkopik, megszűnik, akkor az illető tőbbé nem mértékadó, nem megmondó, vagyis a mainstreamből kiesik.
A neoliberális maistream korábbi prominensei akkor sem biztos, hogy még mindig a mainstream részei, ha ugyanabban a pozícióban vannak, ahol régen.
terra
2010. szeptember 02. 12:18 | Sorszám: 1191
"Pontosan ebben áll OV tévedése. (Jó lenne, ha Terra némi felvilágosítással szolgálna számukra)
OV első generációs értelmiségi. Okos, de a megerősítést igényli. Különösen azoktól akik a mainstreamhoz tartoznak.
És pontosan erre faragott rá legutóbb is! Mert ezek fogják a legkisebb hiba esetén hátba támadni."

A magam részéről nem látom aggasztónak a helyzetet. A helyzet alapvetően változott, változásban van, nem csak nálunk, hanem a világban is. A változás lényege éppen az, hogy a mainstream változik, ezért teljesen más a felállás, mint ezelőtt tíz évvel. A mainstreamhez nam csak úgy lehet közel kerülni, hogy egy politikus húzódik közel az aktuális mainstream-hez és annak igényei szerint változik, hanem úgy is, hogy a mainstream körében történik "őrségváltás" és az újak világnézete és mentalitása közelebb áll az adott politikushoz, így értelemszerűen közelebb kerülnek egymáshoz. Orbán is változott, szerintem előnyére, mondhatni beérett emberként és politikusként és felismerte ezt a második alternatívát, amit a világban és az országban lezajló változások is erősítenek. Orbán - nagyon helyesen - a maga eszközeivel éppen azopn ügyködik, hogy a mainstream körében végbemenő váltást erősítse, így szövetségeseket talál anélkül is, hogy ő maga jelentősebben elmozdulna a saját belső emberei és világnézeti centrumából.

A taktikája is érettebb, mint korábban, már nem akar mindig minden folyamat élharcosa lenni, tudja, hogy mikor kell a háttérbe húzódva átengedni a csatateret, ahol elvégzik az aprómunkát mások.


Téma: Kósa Lali Guiness rekordja
terra
2010. június 07. 22:38 | Sorszám: 719
Kötéhúzás. Bele akarják szorítani a Fideszt abba a zsákutcába, hogy az ilyen reakcióktól félve csak szépet és jót mondjanak - magyarul hazudjanak -, amit aztán a fejükre lehet olvasni, másrészt ne akarjanak sokat kérni vagy elérni.

Szerencsére úgy látom, hogy ez a második Orbán kormány nem ijedős, ami nagyon helyes is, hiszen ott van mögöttük egy kétharmados támogatás.


Téma: Végnapok
terra
2010. június 07. 22:35 | Sorszám: 4
Olyan is volt már, sőt a végnapok végnapja is.

A magam részéről most legszívesebben az árvíz végnapjait látnám. Nézni sem bírom már a félelmetes és szomorú képsorokat, a rengeteg emberi tragédiát.


Téma: Kósa Lali Guiness rekordja
terra
2010. június 07. 22:31 | Sorszám: 713
Bízom benne, hogy lesz még olyan időszak, amikor többet tudok fórumozni, de a mostani sajnos még nem ilyen...
terra
2010. június 07. 22:24 | Sorszám: 707
Én is így gondolom. Ez egy tipikus "jó fiú-rossz fiú" játék.

Kósa nem tagja a kormánynak, de ismert és a Fidesz szűk vezető köréhez tartozó politikus, akire odafigyel a sajtó. Mondott egy erőteljes mondatot, amit felkapott a világsajtó, vagyis a "csődhelyzet" bekerült a nemzetközi közhtudatba. Ezt követően azonban Varga, aki szintén ismert politikus, gazdasági szakember és a kormányban is szerepet tölt be, nyugodt tónusban korrigált, megnyugtatta a "piacokat", ugyanakkor - szerintem helyesen - Kósa által érzékeltettük azt is, hogy mit örökölt ez a kormány és készüljenek fel a "piacok" arra is, hogy a kormány kemény és határozott lépéseket fog tenni.


Téma: ORBÁN VIKTOR Miniszterelnök.
terra
2010. június 07. 22:17 | Sorszám: 531
Ez a kézfogás felér egy kemény viadallal. Én is azt tartom valószínűnek, hogy Barroso - nem éppen udvariasan, egyértelműen a helyzetet kihasználva - kezdeményezhette idejekorán a kézfogást, amikor Orbán még nem lépett fel vele egy szintre. Orbán viszont erőteljesen egyensúlyozta a helyzeti hátrányt azzal, hogy megemelte az egész alkarját Barrosoéval egy szintre és úgy emelte fel a fejét, hogy gyakorlatilag "lenézi" Barrosot. Különösen árulkodó a két kéz helyzete. Mind a két fél erőteljesen, dominanciára törve ragadta meg a másik kezét, igyekezve azt "hatalmába keríteni" a hüvelykujjal, de ez egyik félnek sem sikerül a másik határozott ellenállása miatt, így nagyjából patthelyzetet mutat ez a kézfogás.

Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2010. június 07. 22:01 | Sorszám: 3942
Kedves papuc!

Elnézést, hogy csak most válaszolok, de mostanában ritkán fórumozok.

Sajnos nem láttam az egész parlamenti közvetítést, csak kis részleteket, így csak abból tudok kiindulni és találgatni, amit Gyurcsány viselkedéséről és mozgásáról leírtál. A felsőtest ritmikus ingatása többnyire a katatónia megnyilvánulása. A katatónia pedig több - meglehetősen súlyos - problémára utalhat, például skizofréniára, de ez Gyurcsány személyiségtípusára nem igazán jellemző. Inkább tippelnék disszociatív zavarra, ami tartós pszichés terhelés esetén könnyen kialakulhat olyan embereknél, akik rendeszeresen több (ál)személyiséget felváltva öltenek magukra, ami Gyurcsánynál valóban jellemző. Gyakorlatilag ez az én-azonosság kóros megbomlását jelenti, több párhuzamos személyiség egymás melletti, egyidejű létezését.
Megfigyeltem azt is, hogy Gyurcsány arca egyre gyakrabban természetellenesen kipirult, "lázrózsás", ami szintén jellemző a tünetek között.

Ha vicces akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy Gyurcsány személyiségei ilyenkor egymással beszélgetnek és egymást erősítik egyfajta önhipnózisban, hogy "Orbán eltűnik, Orbán eltűnik, Orbán eltűnik...", de inkább nem viccelődök, mert tulajdonképpen sajnálom ezt a szerencsétlen embert.

Persze lehet, hogy nincs igazam, merészség lenne messzemenő következtetést levonni néhány külső tünetből.
Kíváncsi vagyok missmarple mit gondol erről.

terra
2010. május 16. 19:49 | Sorszám: 3922
Néztem a parlamenti közvetítést, a kamera néha rásvenkelt Gyurcsány orcájára, miközben Orbán beszélt.

Kész tanulmány volt a pasas. Pengevékony, összeszorított ajkak, lázrózsás arc, merev tekintet, görcsösen összeszorított, kifehéredett bütykű kezek.
Az összekulcsolt kezek különösen árulkodnak a tulajdonosukban dúló hatalmas érzelmi viharról. Ez arról árulkodik általában, hogy az illető legszívesebben csapna-vágna, kiabálna vagy elfutna, ezért így tartja "megkötözve" helyben magát.

Megjegyzem azt is, hogy tahók gyülekezete az egész MSZP frakció. Még véletlenül sem tapsoltak egyetlen egyszer sem, a Székely himnusz alatti cihelődés és kivonulás már csak hab volt a tortán.


Téma: TTT (Terelő Témák Topikja)
terra
2010. május 13. 11:55 | Sorszám: 115
"A Jobbik elfogadta az MSZP javaslatát, és azt is, hogy az MSZP alelnöki szinten vegyen részt a mezőgazdasági, valamint a mentelmi bizottságban. A megállapodás szerint a Jobbik adja az alelnököt az alkotmányügyi, valamint az önkormányzati bizottságban."

Annak fényében, hogy a Jobbik a földkérdést és az elszámoltatást állította a kampánya középpontjában, kissé érthetetlen, hogy ilyen könnyen lemondtak a mezőgazdasági és a mentelmi bizottság alelnöki tisztségéről az MSZP javára.


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. május 13. 11:42 | Sorszám: 1421
Van ennél sokkal lényegesebb különbség is.

Lányi és az Élőlánc kifejezetten antiglobalista és a céljait tekintve klasszikusan baloldali "zöld". Az Élőlánc ökopárti jellege szervesen ráépül az antiglobalizmusra, ugyanis azt vallják - amivel én is nagyon egyetértek -, hogy a neoliberális, profitközpontú, szabadpiacot és korlátlan gazdasági növekedést hirdető globalizmus tönkreteszi a bolygónkat.

Az LMP ezzel szemben egy liberális globalista párt, ami ugyan lájtosabbnak tűnik, mint az SZDSZ, de lényegében azonos alapról indult. Az LMP "zöld" jellege ezért sokkal inkább egy külső máz, ellentétben az Élőlánc Mozgalommal, aminek a zöldpártisága a lényegéből fakad.

Lányit éppen ezért átkozták ki a "zöld liberálisok".


Téma: ORBÁN VIKTOR Miniszterelnök.
terra
2010. május 07. 16:51 | Sorszám: 250
(A törzskari vezetés nem katonai, hanem szervezéselméleti fogalom. )

3.) Egyszerűbb, gyorsabb, személyes konzultációra alapozott döntéshozatal. (Ennek nagy jelentősége van a személyi állomány ismeretanyagának növelésében és a szélesebb látókör kialakításában, mert a kozultáció mindig tanulás, tapasztalatcsere is!)
4.) Szervezetek és közötti rivalizálás és "exhibicionizmus" nagyrészt elkerülhető illetve a nyilvánosság előtt nem jelenik meg, mert a döntés a miniszter illetve minisztérium egységes döntéseként jelenik meg.
5.) Személyi és tárgyi erőforrások gazdaságosabb hasznosítása
6.) Egyértelmű és fokozott miniszteriális felelősség (nem kenheti rá a miniszter a terület problémáit a társminisztériumra). Ez nagyobb tekintélyt is jelent a miniszternek.
7.) A dereguláció (a szabályozás egyszerűsítése és egységesítése) könnyebb és koncentráltabb (pl. egyetlen minisztérium által előkészített törvény és egy miniszteri rendelet tudja szabályozni a halászat és a vadászat szorsan vett halász-vadász szakmai, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, erdészeti stb. vonatkozásait.)


Téma: "...a dolgot őt magát nézzük..."
terra
2010. május 07. 16:31 | Sorszám: 4
Hm. Mintha ez a pár sor pont azt igazolná, hogy mindig táborokban gondolkozol.

Téma: ORBÁN VIKTOR Miniszterelnök.
terra
2010. május 07. 13:10 | Sorszám: 247
Ez a lineáris-törzskari vezetési modell, amit olyan bonyolult, szakmailag sokrétű szervezetnél, mint az államapparátus, kifejezetten előnyösnek tartok.

A legnagyobb előnye az, hogy a miniszter (és a minisztérium rendeletei) szintjén egyeztetett, egységes koncepció jelenik meg és az erős, közvetlen felsővezetői (miniszteri illetve miniszterelnöki) irányításnak jó szervezeti feltételt teremt, gazdaságilag pedig kétségtelenül a leghatékonyabb, legtakarékosabb forma.

terra
2010. május 07. 12:53 | Sorszám: 245
Réthelyit nem szabad lebecsülni. Húsz éve dolgozik a KDNP egészségügyi műhelyében, volt főosztályvezető a Népjóléti Minisztériumban és az oktatási tárcánál is, nem utolsósorban is mert és elismert tudós.

Abban az újszerű irányítási rendszerben, amit Orbán most bevezet, a "csúcsminisztereknek" nem több szakmában való alapos jártassággal, hanem elsősorban jó áttekintő, iránytó és szervező képességgel kell rendelkezniük.
A szakfeladatok irányítására ott lesznek az államtitkárok. A miniszter politikusi és vezetői képességeinek ott lesz igazán jelentősége, ahol több részterület érdekei ütköznek, ami szinte minden "csúcsminisztériumnál" törvényszerűen be fog következni, főleg a költségvetési források elosztásában.

Lesznek olyan belső ütközéseik is, amelyek kifejezetten szakmaiak, mint például az egy tárcához tartozó mezőgazdaság és környezetvédelem között. A jogász végzettségű Fazekas is lehet nagyon jó mezőgazdasági miniszter, ha képes lesz a különböző érdekek szintetizálására és a szakmai ütközések jó megoldást hozó ütköztetésére.

Nekem kifejezetten tetszik ez az új modell, remélhetően nem lesz annyi szerteágazó lobbizás, az erőforrások szétforgácsolása, pazarlása és olyan kaotikus szabályozás, mint eddig.


Téma: Fórumtalálkozó
terra
2010. május 06. 20:58 | Sorszám: 200
Jóvanna, elírtam véletlenül...
Persze, hogy 3,5 dl-es volt az üveg.
(Jól néztem volna ki, ha megiszok 3,5 l jégbort. Tán még most is keresztbe állna a szemem tőle. )

Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2010. május 05. 20:58 | Sorszám: 3904
"Nem kérte választóit, hogy támogassák az alkotmány átírását."

Ez az egy rövid kis mondat is illusztrálja Gyurcsány "hozzáértését".

Először is az Akotmány szót, ha közvetlenül az alaptörvényt említjük, mindig nagy betűvel kezdjük, de tekintsük ezt formai hibának. Sokkal súlyosabb tartalmi hiba, hogy az Alkotmány "átírásáról" ír, ami azt mutatja, hogy fogalma sincs az alkotmányozás folyamatáról.


Téma: Szabad vasárnap és egyéb hibák
terra
2010. május 05. 20:49 | Sorszám: 97
Nagymamám rengeteget dolgozott egész életében, de vasárnap még egy tűt sem volt hajlandó megfogni.

Szombaton mindig zsúfolt napja volt, már kora reggel a piacra ment, utána a boltba, ha kellett valami, utána takarítás, sütés-főzés.

Vasárnap délelőtt szépen felöltözött, elment a templomba. Utána legfeljebb a vasárnapi ebédhez azt csinálta meg, amit csak frissen lehetett elkészíteni, egyébként mindent előkészített szombaton. Délután sétált, összejött a barátnőivel, rokont látogatott - vagy hozzá jöttek - , újságot vagy könyvet olvasott, játszott az unokákkal.

Eleinte pedig nem volt hűtőszekrénye sem és mindenért sorba kellett állni, mégis mindent megoldott.
Volt abban az életformában ráció, az egészséges életmódhoz hozzátartozik a pihenés, a társasági élet is, amit semmiféle shoppingolás nem pótolhat.


Téma: Fórumtalálkozó
terra
2010. május 05. 18:31 | Sorszám: 198
"hát itt megittátok a nagy izgalomban szegény terra féltve őrzött jégborát"

Most látom csak, hogy milyen szervezkedés folyt a jégborom elfogyasztására.

Tartok tőle, hogy a legjobb szándék mellett sem tudtam volna mindenkit megkínálni, ugyanis ezt az itókát egy 3,5 l-es palackban forgalmazzák, én pedig - sajnálatos módon - nem rendelkezem Jézus borszaporító képességével.

A féltve őrzött borocskát beosztottam a két fordulóra. Az első fordulónál jobban izgultam, ezért megittam belőle 2 dl-t, a második forduló estéjén a maradék 1,5 dl-t.

Nagyon mérges voltam az első fordulónál az OVB-re, mert késő estig nem tudtam, hogy bontsam a palackot vagy ne bontsam? Igazából úgy képzeltem, hogy kényelmesen bevackolok este hét után a tévé előtt, kezem ügyében a palack, a nyitó és a pohár, majd amikor jönnek folyamatosan a hírek - 1%-os feldolgozottságnál...., 5%-os feldolgozottságnál... stb., apránként kortyolgatok.
Ebből aztán nem lett semmi, mert mire az OVB elszánta magát, hogy elindítsa az infókat, durr bele, csaknem rögtön jött a végeredmény.
Azért ezt a végeredményt látva igazából nem voltam csalódott...


Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. május 05. 16:33 | Sorszám: 3210
Legyen inkább Fletó Öszödövics Böszme.
terra
2010. május 05. 16:25 | Sorszám: 3209
Legyen inkább Fletó Öszödövics Böszme.

Téma: Szabad vasárnap és egyéb hibák
terra
2010. május 05. 14:17 | Sorszám: 52
És?
terra
2010. május 05. 13:00 | Sorszám: 47
Az élelmiszert is áruló kis üzletek többsége legalább délelőtt nyitva van vasárnap is.
terra
2010. május 05. 12:50 | Sorszám: 41
A kis boltok többsége családi vállalkozás, vagyis a tulajdonosai illetve családtagjaik "önfoglalkoztatók".

Ha összeadnánk azoknak az ilyen jellegű munkahelyeknek a számát, amelyek a multik túlzott térnyerése és a korlátozás nélküli nyitvatartás miatt szűnt meg, igen nagy számot kapnánk.

Az így megszűnt munkahelyek után nem folyik be adó és járulék, az államnak sok pénzébe kerül a munkanélküli ellátás, nem is szólva az egyéb hátrányos következményekről.


Téma: Mit imád Pintérben Orbán???
terra
2010. május 05. 12:45 | Sorszám: 332
Miniszterelnöki megbízott vizsgálja majd a 2006 októberi történéseket
2010. május 5., szerda 12:21 InfoRádió / MTI

A Fidesz-KDNP első döntése, amint megkapja a kormányzati felhatalmazást, az lesz, hogy Orbán Viktor egy miniszterelnöki megbízottat nevez ki Balsai István személyében a 2006 októberében történtek kivizsgálására. Ebben az ügyben nincs helye óvatosságnak, hezitálásnak - hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz-KDNP-frakciószövetség szerdai alakuló ülésén az Országházban.

A leendő kormányfő kijelentette: nem fogják szó nélkül hagyni, ami 2006. október 23-án történt. "Ezért felelni kell" - a törvényes keretek között - mindenkinek, aki ebben részt vett. Nincs kivétel sem rangra, sem beosztásra, sem életkorra tekintettel - szögezte le Orbán Viktor.

A politikus szerint két ügy van, amely nem tűr halasztást: az elszámoltatás és az ország megmentése a gazdasági összeomlástól. Csak e két ügyet követheti majd az "alkotmányozási munka". "Utána alkossuk meg azt az összefoglaló dokumentumot, amelyre Magyarország minden polgára büszke lehet" - fogalmazott.

Orbán Viktor közölte, rövid időn belül nem tudnak új alkotmányt alkotni.
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-350556


Téma: Szabad vasárnap és egyéb hibák
terra
2010. május 05. 11:51 | Sorszám: 29
Azt el is felejtettem említeni, hogy a Tesco megnyitása után a környéken bezárt két közepes kis ABC is (legalább öt-hat embert foglalkoztatott egy bolt), bezárt továbbá egy kis pékség, egy húsbolt, egy "100 forintos" vegyesbolt és egy olyan - több generáció óta kereskedelemmel foglalkozó - családi kereskedés, ami iparcikkeket, mezőgazdasági cikkeket és élelmiszert is árult. Hány munkahely is ez?
A Tesco ezzel szemben foglalkoztat mondjuk max. tíz embert éhbérért, ezeket is többnyire állandóan váltogatják, próbaidő után nem véglegesítik őket, hanem mást vesznek fel a helyükbe, mert így olcsóbb és a dolgozó kiszolgáltatottabb.

Nem közömbös szerintem a kereskedés minősége, hangulata sem. A régi kis boltokban ismert a boltos, ha kértem, eltette a kenyeret, ha kértem valami árut, akkor beszerezte és - nem utolsósorban - a vásárlás személyes, kedélyes hangulatban folyt.

terra
2010. május 05. 11:43 | Sorszám: 26
Természetesen lehet családjuk, mint ahogyan annak a rengeteg aprócska bolt tulajdonosának is, akik a Tesco és társai miatt zártak be és szűnt meg a saját maguk teremtette munkahelyük.
A lakóhelyem közvetlen környezetében kapásból öt ilyen kis üzletet tudok, amelyek nem bírták a versenyt és be kellett zárniuk az elmúlt két-három évben. Ezek közül három két embernek adott bejelentett munkahelyet (férj és feleség), kettő ennél nagyobb volt, három családtagot és két alkalmazottat foglalkoztattak. Ezek az emberek mind elveszítették a munkahelyüket, mi ott lakók pedig azt a lehetőséget, hogy száz méteren belül elérhető üzletben vásárolhassunk akár szombaton vagy vasárnap friss kenyeret, tejet, vagy valami apróságot, amiről általában főzés közben szokott kiderülni, hogy elfogyott. Most ha véletlenül nincs valami otthon, kocsiba kell ülnöm és el kell mennem a legközelebbi nagy üzletbe. Nálunk egy-két kilométeres körzetben ilyen kettő van, egy Coop bolt, ami szombatok 14 óráig, vasárnap 11-ig van nyitva, vagy a Tesco, ami este nyolcig.
terra
2010. május 05. 11:31 | Sorszám: 21
Támogatom a vasárnapi nyitvatartási tilalmat. Meg kell hagyni azt a szabályt, ami azoknak a kis boltoknak most is engedélyezi nemzeti ünnepeken is a nyitvatartást, amelyekben a tulajdonosok maguk dolgoznak.
Ezekben a kis üzletekben a legszükségesebbeket (tej, kenyér, stb.) megveheti az, akinek nem elég a hét hat napja arra, hogy minden szükségeset bevásároljon. (Ez a szabály ezeknek a halódó kis boltok forgalmát is fellendítené. A multik ugyanis az elmúlt néhány évben az ilyen kis boltok többségét - amik családoknak adtak munkahelyet - tönkretették.)

Téma: Mit imád Pintérben Orbán???
terra
2010. május 03. 15:59 | Sorszám: 68
Ejnye.

Téma: ORBÁN VIKTOR Miniszterelnök.
terra
2010. május 03. 14:35 | Sorszám: 153
"Ezeknél a nagy minisztériumoknál több helyen látom azt, hogy a politikai bizlmas(nak lászó) személy kapja a miniszteri tisztséget, a szakember meg az államtitkárit."

Ez így normális, csak mi már elszoktunk tőle. A miniszter elsősorban politikus, aki a miniszterelnök bizalmát élvezi. A szakmai munkát a közigazgatási államtitkárok irányítják.

"Pl. a honvédelemben a polgárikörös Hende Csaba lesz a miniszter (neki szakmailag van köze a szakmához?) a szakértő Simicskó pedig az államtitkár."

Hende nyugállományú ezredes.


Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2010. április 28. 13:38 | Sorszám: 3894
Isten ments! A kivonulás az ellenzék "fegyvere". Vonuljon ki Gyurcsány.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
terra
2010. április 28. 13:22 | Sorszám: 1043
Természetesen ez is Orbán miatt van.

Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2010. április 28. 12:59 | Sorszám: 3891
Gyurcsány beteges személyiségére* jellemző, hogy nem maga állt ki nyíltan az MSZP vezetése elé, hogy át akarja venni a hatalmat, hanem a mamelukjaival íratott zsaroló leveleket, miszerint az egyes alapszervezetek feloszlatják magukat, ha nem Gyurcsány lesz ismét a vezér.

* Húgycsőjellem (missmarple tudja, hogy mit jelent) + tipikus bolsevik mentalitás és módszer.


Téma: Offshore lovagok, takarodó!
terra
2010. április 27. 10:55 | Sorszám: 6
Elagánsabb dolog az átszervezéssel lapátra tétel, a felelősségrevonás ettől függetlenül is működhet.

Szerintem nagyon sok "bebetonozott" elvtárs így fog távozni. Nem váltják le őket, nem kapnak busás végkielégítést, csak eltűnik alóluk a szék és a fejük fölül a hivatal.

terra
2010. április 27. 10:48 | Sorszám: 3
Egyéb szempontból sem lenne rossz egy ilyen összevonás. Az MNB a bankfelügyelet létrehozása előtt ellátta már ezt a feladatot, nem is rosszul. Az átszervezéskor az volt az érv, hogy az MNB-nél "profiltisztítást kell végezni, hogy a fő feladat maradjon itt, a monetáris irányítás. Az is tény viszont, hogy az MNB-nek volt, van továbbra is joga ahhoz, hogy rendelet erejű rendelkezésekkel szabályozza pl. a pénzforgalmat. A PSZÁF szerintem súlytalan, eszköztelen hatóság, nem tudja betölteni a szerepét.

Egy új, kibővített jegybank-pénzügyi felügyelet hatóságnak törvény adhatna erős jogosítványokat, amikkel jobban lehetne szabályozni, kordában tartani a pénzügyi-pénzintézeti szférát.

Ha rajtam múlna, Szász Károlyt, a PSZÁF törvénytelenül eltávolított, banditák által megvert, hamis vádakkal besározott volt vezetőjét nevezném ki ennek a hatóságnak az élére. Kiváló szakember és megérdemelné az erkölcsi rehabilitációt és jóvátételt, ami egyben szimbolikus intézkedés is lenne az új, nemzeti többségű parlament és kormány részéről.

terra
2010. április 27. 10:24 | Sorszám: 1
De.

Téma: GYURCSÁNY KAPUT!
terra
2010. április 27. 10:24 | Sorszám: 106
Ma ugrik a majom a vízbe. Az MSZP elnöksége ma tárgyal arról, hogy kit javasolnak frakcióvezetőnek.

Téma: Meglesz a kétharmad
terra
2010. április 22. 15:09 | Sorszám: 1611
Ha Gyurcsány frakcióvezető lesz (márpedig ez valószínű), akkor valóban ez lesz a fő fegyvere a napirend előtti szólózáson felül. Érdekes lesz, ha ezt a Jobbik támogatásával fogja elérni.

Téma: KÉT VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁGON
terra
2010. április 21. 21:19 | Sorszám: 5
Ez nem véletlen, hanem magyar sajátosság.

A magyar választók hagyományosan egy domináns pártot választanak ki, a többiek pedig ettől jelentősen elmaradva, sokkal kisebb arányú mandátumot nyernek, vagyis a jelek szerint a magyarok nem kedvelik a koalíciós kormányzást.

Így volt ez régebben is, a rekordot a Szabadelvű Párt tartja, ami 1875 és 1905 között minden választáson biztos többséget szerzett, de ugyanez volt a helyzet 1922-től az Egységes Párttal is.
Az 1990-es választáson az MDF szerzett domináns szerepet, 1994-ben az MSZP. Az 1998-as választáson is több listás szavazatot kapott az MSZP, mint a Fidesz, Orbán csak koalícióban tudott kormányt alakítani, 2002-ben és 2006-ban ismét MSZP győzelem volt.

Jelen helyzet szerint a domináns párt egyértelműen a Fidesz lett és remélhetőleg a hagyományokat követve tartósan az is marad.


Téma: 07:28 PM
terra
2010. április 21. 18:59 | Sorszám: 1234
Köszi! (Kutatónak is!)

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. április 21. 18:55 | Sorszám: 3333

Téma: A Jobbik végnapjai
terra
2010. április 21. 15:25 | Sorszám: 433
Reménytelen vagy.
terra
2010. április 21. 15:22 | Sorszám: 431
Ez nem mond ellent annak, amit én írtam.
terra
2010. április 21. 15:21 | Sorszám: 430
A német hadsereg példája ugyan nem tudom hogy jön ide, de amúgy egyetértek.

A Jobbikban remélhetően lesz tisztulás, de ha mégsem, akkor jön az "kisgazdásodás".

terra
2010. április 21. 15:01 | Sorszám: 427
Örömködni a drukkerek és ellendrukkerek szoktak. Én csak a realitásokra hívtam fel a figyelmet.

Becsukhatod a szemedet, hogy ne lásd, a Jobbik akkor is egy meglehetőseg ingatag tákolmány. A radikális pártokra ez amúgy is jellemző, de a Jobbiknak a mindenféle emberek és nézetek válogatás nélküli beszippantásával elért gyors növekedés árát pluszban is meg kell fizetnie.


Téma: A kétharmad veszélyei
terra
2010. április 21. 14:24 | Sorszám: 186
Nem tudom, nem ismerem és nekem nem szokásom sommás ítéletet kimondani olyan emberről, akit nem ismerek.

Azt tudom, hogy jó beszédkészségű, határozott kiállású ember, ennek alapján alkalmas lehet frakcióvezetőnek.

terra
2010. április 21. 14:07 | Sorszám: 184
Nem tudom, hogy Hódmezővásárhely mennyire van eladósodva illetve mennyivel jobban, mint a többi önkormányzat. Ne felejtsük el, hogy a nyolc éves szoci-szadesz ámokfutás az alapvető oka annak, hogy az önkormányzatok helyzete romlott.

A vásárhelyiek a jelek szerint kedvelik Lázárt és bíznak benne.

terra
2010. április 21. 13:52 | Sorszám: 182

Mesélj, hány haszid zsidó települt le a cikk megjelenése óta eltelt több, mint egy évben? Lett-e kóservágóhíd, haszid székház, stb. ?


Téma: A Jobbik végnapjai
terra
2010. április 21. 13:47 | Sorszám: 424
Igen, de csak akkor, ha Molnár nyer. A jobbikos jelöltnek nincs esélye.

Ha a helyi jobbikosokban lenne némi pragmatizmusra való képesség, akkor egyetértenének a jelölt visszaléptetésével. Ez lesz a probléma a későbbiekben is a Jobbikkal. Nem adok hozzá sok időt, hatalmas repedések lesznek a párton belül.

Többek között ezért sem szeretném, hogy egy ilyen kialakulatlan, kiszámíthatatlan társaságon múljanak kétharmados döntések a parlamentben. Ez nem tenne jót a Jobbiknak sem, mert tovább növelné a repedéseket, a frakció egyik része a Fidesszel szavazna, a másik része pedig ellene.

terra
2010. április 21. 13:40 | Sorszám: 422
Kezdődik a hacacáré, pedig még meg sem alakult a Jobbik frakció.

Téma: A kétharmad veszélyei
terra
2010. április 21. 13:39 | Sorszám: 180
A nemzeti radikálisok így is támadják a Fideszt, úgyhogy ez nem oszt, nem szoroz.
terra
2010. április 21. 13:38 | Sorszám: 178
Ebben nem látok semmi problémát.
Rapcsák meghalt, Lázár, aki második ember volt, előlépett.

A zsinagógát nagyon sok helyen felújították, többnyire kultúrális intézményként használják.

Hódmezővásárhelyen nem csak az első holokauszt múzeum, hanem az első vidéki "Terror Háza" is létesült Emlékpont néven, ami a kommunizmus bűneit mutatja be.

A haszid zsidók betelepítése pedig egy hoax, amit Toroczkai indított el és egy nagy hülyeség.

terra
2010. április 21. 13:07 | Sorszám: 173
Mit akarsz ezzel?

Lázárról nem tudnék profilt készíteni akkor sem, ha akarnék. Nincs hozzá elég információm.

terra
2010. április 21. 12:55 | Sorszám: 171
Lehetséges.
terra
2010. április 21. 12:33 | Sorszám: 169
Mi a problémád Lázárral?

Téma: 07:28 PM
terra
2010. április 21. 12:02 | Sorszám: 1228
Szegeden hol van ilyen tejdiszkont?

Téma: JÖN Gyurcsány új pártja: a MASZEP
terra
2010. április 20. 20:32 | Sorszám: 134
Igen, ez az egyetlen, ami Gyurcsányt megállíthatja.

Nem kizárt ez sem, például érdekes dolgok derülhetnek ki a tévéostromban játszott szerepéről és a korrupciós ügyek tengerében bármelyik szál elvezethet Gyurcsányig, bár valószínűleg óvatos volt. Ha a belharc élesedik, akkor viszont könnyen kaphat egy kiadós döfést hátulról, a saját cimboráitól.

terra
2010. április 20. 20:22 | Sorszám: 132
Nagyjából így látom én is, az előző hozzászólásban tulajdonképpen már válaszoltam is a kérdésre.
terra
2010. április 20. 20:20 | Sorszám: 131
Húgycső-jellem: elfuserált (ál)fallikus.
terra
2010. április 20. 20:18 | Sorszám: 130
Szia.

Nehéz kérdések, különösen az első. Szerintem van rá esély, hogy a Mesterházy-csapat visszaszorítsa a törtető Gyurcsány-csapatot. Az is lehet, hogy kompromisszum születik és Mesterházy lesz a pártelnök és Gyurcsány a frakcióvezető. Gyurcsány ezzel elérné a fő célját, de elég nagy kockázatot is vállalna, mert ha az őszi önkormányzati választáson nem születik számottevően jobb eredmény, mint a mostani választáson, akkor könnyen Gyurcsányra kenhetik a párttagok a kudarcot.

Ha nem tudnak megegyezni, akkor két variáció lehetséges. Az egyik, hogy Gyurcsány - élve a házszabály adta lehetőséggel - most lépi meg az új frakció (illetve párt) alakítást, de ezzel elég nagy kockázatot vállalna és feladná az MSZP pénzcsapokhoz való hozzáférés lehetőségét. A másik variáció, hogy Gyurcsány féken tartja a türelmetlenségét és tovább játsza a szerény "egyszerű párttag" szerepet, közben persze gondosan keverve a háttérben a lapokat és az önkormányzati választás esetleges kudarcának kockázatát Mesterházyra hárítja, aki kénytelen lesz előadni az ósdi megújulási trükköt is, ami szintén vagy aikerül vagy sem. Ha nem sikerül, akkor Gyurcsány előléphet és átveheti a hatalmat.

Jelenleg minden variációt elképzelhetőnek tartok, kivéve azt, hogy Gyurcsány megelégedne az egyszerű mezei képviselői státusszal.

terra
2010. április 20. 20:03 | Sorszám: 126
Már nem emlékszem, hogy ki nevezte az ilyen típust "húgycső-jellemnek", de nagyon találó.

Téma: MSZP-kampánybukták
terra
2010. április 20. 20:02 | Sorszám: 195
Többektől, több helyről is hallottam és ma magam is megtapasztaltam a legújabb bolsi trükköt. Automata telefonhívások jönnek, amiben azt közlik, hogy a Fidesz és a Jobbik jelöltje is bejutott a parlamentbe, ezért szavazzak az MSZP jelöltjére.

Ezek teljesen hülyének nézik a népet, de ez nem újdonság. Kíváncsi vagyok, hogy hány embert tudnak megvezetni az ilyen hazugságokkal.


Téma: JÖN Gyurcsány új pártja: a MASZEP
terra
2010. április 20. 19:44 | Sorszám: 121
Fallikus-ödipális.
terra
2010. április 20. 19:34 | Sorszám: 118
Őszintén szólva egyetlen jó tulajdonsága sem jut eszembe.
terra
2010. április 20. 19:33 | Sorszám: 117
Gyurcsányt a nagy választási vereség megszabadítja az MSZP azon részétől, amit nehezen tudott kezelni, ilyen értelemben neki személy szerint a Fidesz nagy arányú győzelme kifejezetten jól jött.

Most majd felülről dolgozza meg az MSZP helyi és megyei szervezeteit, hogy a kongresszusban is az ő befolyása legyen a meghatározó és féljenek tőle a funkcionáriusok.

Arra számít, hogy az őszi önkormányzati választásig a Fidesz népszerűsége csökken és a mostani katasztrófális választási eredményhez képest bekövetkező javulást a saját eredményének könyvelheti el.

terra
2010. április 20. 19:28 | Sorszám: 113
Gyurcsány egyik negatív jellemvonása a sok közül, hogy a végtelenségig fösvény.
Mindig a közpénzt és mások pénzét szereti osztogatni, a sajátját soha.
terra
2010. április 20. 19:12 | Sorszám: 109
Gyurcsánynak ezért nem állt érdekében, hogy az MSZP 20 % fölé kerüljön.

Hihetetlen bagázs ez az MSZP. Gyurcsány nyilvánvalóan tönkretette a pártot, ennek ellenére adtak neki egy előkelő negyedik helyet az országos listán, a rendelkezése alá helyezték a párt legfőbb legális pénzosztó szervezetét (Táncsics Alapítvány), tétlenül nézték, hogy Gyurcsány akarata érvényesüljön a listák összeállításánál, most pedig valószínűleg ugyanilyen bambán nézik végig, ahogy Gy.F. ismét elfoglalja az MSZP-t.


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. április 17. 17:16 | Sorszám: 1045
"LMP (valódi nevükön: Liberálisok Magyarországi Pártja, a Lehet Más a Politika csak beetető név volt)."

Amikor annak idején először hallottam, hogy Schiffer és társai megalakították az LMP-t, rögtön ez jutott eszembe.


Téma: JÖN Gyurcsány új pártja: a MASZEP
terra
2010. április 17. 15:42 | Sorszám: 16
Minden országnak olyan kormánya van, amilyet megérdemel...

Ez az ország a választópolgárok többségének vaksága és tudatlansága miatt sajnos ilyet érdemelt és le kellett süllyednünk a gödör fenekéig, hogy végre elindulhassunk felfelé. Sokszor írtam már arról, hogy ennek mi az oka és mindennél beszédesebb az a tény, hogy egy ilyen nyolc év után a szavazók csaknem 20 %-a még mindig az MSZP-re szavaz, több, mint 7 %-a egy olyan pártra, aminek a legtöbb ember egy politikusát sem tudja megnevezni.

A választások mindig a fejekben és a lelkekben dőlnek el, a magyar fejek és lelkek pedig nagyon lassan változnak. A következő kormányzatnak - ami remélhetőleg nem csak egy, hanem legalább két ciklusra kap bizalmat és cselekvési lehetőséget - ezért nem csak, sőt talán nem is elsősorban a gazdaságot kell rendbe tennie, hanem a fejeket és a lelkeket...

Vannak, akik már nem fognak megváltozni sem fejben, sem lélekben, de a fiatalokban én nagyon bízok. A jobboldal választási sikere nem kis részben annak köszönhető, hogy a fiatalok aktivizálódtak és kinyilvánították a változás iránti igényüket.


Téma: Politikai paletta az ún. rendszerváltáskor, a jelenben és a jövőben
terra
2010. április 17. 14:16 | Sorszám: 117
Azt hiszem aktuálissá vált ez a 2004 évben nyitott topic és az általam "elkövetett" topicnyitó, amit még akkor írtam, amikor Medgyessy volt a miniszterelnök.


terra Válasz | 2004. május 07. 16:33 | Sorszám: 0

Sok szó esik a napi politikai küzdelmekről, az árkokról, a "normális" Magyarországról, de sokkal kevesebb arról, hogy miért is alakult ez ki, mi a mai anomáliák oka és mi ebből a kiút a jövőben?

Magyarország jelenleg még mindig egy felemás rendszerváltást követő átmeneti állapotban van, ezért nem lehet összehasonlítani a nagy múlttal rendelkező, fejlett demokráciákkal, ahol a politikai pártok hosszabb történelmi fejlődés eredményeként, természetes módon alakultak ki.

Nálunk az ún. rendszerváltás a reform-kommunisták kezdeményezésére és irányításával ment végbe, az akkori "szalonellenzék" közreműködésével, amelynek működését már korábban elnézte a hatalom, 1988-ban pedig már kifejezetten támogatta . A pártok jellemzően nem társadalmi önszerveződés alapján létrejött liberális és konzervatív szerveződések voltak, hanem egyrészről ott volt az MSZP, amely gyakorlatilag a diktatúra állampártja volt új néven, másrészről pedig voltak a reform-kommunisták által partnerként elfogadott elit szerveződések, amelyek egy része nemzetközi segítséggel és támogatással jött létre (SZDSZ, FIDESZ) illetve ott volt az MDF, amely sokkal inkább volt mozgalom, mint szervezett párt, amelyben egy meglehetősen vegyes világnézetű és elkötelezettségű meg alkotta a vezetést és a tagság is igen vegyes volt. A történelmi Kisgazdapárt újraélesztése, majd az MDF-től való elszakadása (és a Torgyán általi későbbi likvidálása) szintén a reform-kommunisták tervei szerint történt meg.

Egyáltalán nem véletlen, hogy az első szabad választáson indult különböző spontán csoportosulások közül egyik sem tudott megmaradni.
(A topic címében és szövegében nem véletlenül használtam az "ún. rendszerváltás" kifejezést. Az akkori köréményekről, anomáliákról szándékomban áll egy külön topicot nyitni).

Ez a reform-kommunisták által kitalált, mesterségesen, az elitek által felülről vezérelten létrehozott pártstruktúra a mai napig fennáll. Nem a választók igénye alakította ki a pártokat, hanem a választók igazodtak a már meglévő pártstruktúrához, ami nem normális jelenség.

Ezt a státuszt állandósították, mondhatni bebetonozták az 5 %-os parlamenti küszöb meghatározásával, amit csak minősített többséggel lehetne megváltoztatni, de ez egyik nagy pártnak sem érdeke.

A legabnormálisabb az MSZP helyzete. Adva van egy párt, amelyiknek nincs önálló arculata, hol szociáldemokrata, hol liberális retorikát alkalmaz, de leginkább a magát a diktatúrából politikailag és gazdaságilag átmentett, újsütetű szociáldemokratává illetve tőkéssé avanzsált nómenklatúra érdekeit és hatalmi törekvéseit képviseli. Vagyis igazából – egészében - nem baloldali párt. Az MSZP csak van és nem tesz mást, mint a jobboldallal szemben próbálja meghatározni magát és erősíteni a mindenkori pozícióit. A párton belül is markánsan különböző nézetű és érdekű csoportok vannak, teljesen mást akarnak a neoliberális irányba forduló nagytőkések emberei és megint mást a szociáldemokraták.
A párt kiszolgáltatott a támogatói holdudvarnak is, hol innen, hol onnan érik nyomások, ezért a jelenlegi formájában képtelen egyértelmű politikai célokat, irányvonalat és arculatot meghatározni. Ennek megfelelően a választóinak többsége sem az MSZP-re vagy a programjára szavaz, hanem vagy megszokásból, vagy a jobboldal ellen.

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a politikai struktúra tulajdonképpen egyoldalú.
Egyik oldalon van a gazdasági hatalmat és a média többségét uraló MSZP, amelyik ezt a reform-kommunisták által kitalált helyzetet és állapotot akarja megőrizni, a másik oldalon van a jobboldal, amelynek csoportjai ennek a helyzetnek a megváltoztatását akarják.

A konkrét irányvonalak és célok többsége a jobboldalon van, az MSZP ezek visszaszorítása érdekében dolgozik.

A fejlődőképes demokráciákban a politikai küzdelem célja, hogy a választók különböző csoportjainak nézeteit, érdekeit a pártok integrálják, ütköztessék és a többség által akart változások ennek eredményeként megtörténjenek.

Nálunk viszont a politikai harcok arról szólnak, hogy melyik oldalnak sikerül a másikat az adott időszakban legyűrni. Mivel a baloldal legnagyobb pártjának nincs saját politikai irányvonala, a harc nem a különböző társadalmi helyzetű választói csoportok érdekeinek képviseletéről szól, hanem a hatalomról. Ha a jobboldal győz, akkor a kormányzása alatt változásokat hajt végre. Azt, hogy mik legyenek konkrétan a változások, a jobboldalon belül is külön küzdelem dönti el. A baloldali ellenzék a kormány minden lépését megtámadja, majd amikor győz, akkor a legtöbb változást megsemmisíti és nagy részben visszaállítja a régi állapotot. Ha a jobboldal újra győz, akkor kezdődik az egész elölről.

Magyarország egyre nyilvánvalóbb stagnálásának, sőt fejlődésben lemaradásának ez az abnormális és 15 éve konzerválódott helyzet az alapvető oka.

Ebből két módon lehet kilépni:

1.)Létrejön legalább egy (de szerencsés esetben több) valódi baloldali párt (vagy az MSZP gyökeres átalakulásával, vagy új párt(ok) formájában. Ezt a lépést külső kényszerítő körülmény nélkül az MSZP vezetése soha nem teszi meg, mert a jelenlegi helyzet nekik jó.

2.)A jelenlegi jobboldal egy vagy több párt balra tolódik és megerősödik olyan mértékben, hogy az MSZP helyét is részben betölti a baloldalon és erős nemzeti-liberális kormánytöbbséget alakít ki. Ez kikényszeríti a baloldalon is a változást, mert az MSZP eddig monolit tömbje több részre szakad és a baloldalon is létrejön egy egészséges pártstruktúra. A jobboldal középtől jobbra eső része is előbb-utóbb elszakad a legerősebb párttól és önálló pártként adott helyzetben akár a jobb-közép koalíciós partnere, de ellenzéke is lehet.
A pártszerveződés egyik eleme a jobboldalon lehet az EU-hoz való viszony is (ld. Jobbik), ehhez a hamarosan várható csalódás és kiábrándulás kellő alapot adhat.


Szvsz Orbán nem csupán a napi pártharcokban, pártvezérként gondolkodik, hanem hosszabb távon, államférfiként is. A jobboldalon ma a Fidesz az egyetlen kormányképes párt, a többi párt parlamenti bejutása is kétséges. Ebben a helyzetben Orbán nagyon racionálisan arra törekszik, hogy egy néppárt keretében egyesítse az erőket, hogy kormányra juthasson, hiszen kormányzási lehetőség nélkül a jobboldali politikai erők egyike sem érhet el semmilyen konkrét célt. Kormányra kerülni pedig csak úgy lehet, ha maximalizálni tudja a szavazatokat és a legkisebb mértékre korlátozza a szavazatvesztést. Ha az MDF nem képes elérni az 5 %-ot és szövetségre sem hajlandó lépni, akkor nincs más lehetőség, mint megszerezni az MDF-es szavazatokból annyit, amennyit lehet.

Megítélésem szerint Orbán is tudja, hogy a néppártiságnak is vannak határai és lehetetlen a jobboldal egészét lefedni tartósan úgy, hogy közben balra is tolódik a párt. Amennyire lehet, most kiterjeszti a pártot, de szvsz tökéletesen tisztában van vele, hogy egy bizonyos pont után nem tudja a pártot egyben tartani és új pártalakulatok jönnek létre, erősödnek meg a jobboldalon.

Akkor azonban már – reményeim szerint – az MSZP a jelenlegi formájában már nem fog létezni, vagyis baloldalon is megtörténik végre egy átalakulás, vagyis eljut az ország egy egészségesebb és fejlődőképesebb politikai rendszerhez.
A Fidesz, mint néppárt pedig a baloldalon szerzett állásait fogja elszántan védelmezni – hiszen onnan jön a nagyobb veszély -, ezért a jobboldalon a kormányra kerülés után lazítania kell. Így teret fog hagyni a kisebb pártoknak, vagyis ott is egy differenciáltabb, egészségesebb pártstruktúra jöhet létre. (Tulképpen ez a tér részben már most is rendelkezésre áll, csak nincs olyan jobboldali párt, amelyik ezt úgy be tudná tölteni, hogy be is jusson a parlamentbe.)


Éppen ezért nem kell félni véleményem szerint attól sem, hogy a kétpárti rendszer kialakul és tartóssá válik. A Fidesz néppárti törekvésének pozitív – mondhatnám történelmi – hatása is lehet, mert ha ez a folyamat végbemegy, akkor normalizálódhatnak a belpolitikai viszonyok és az ország egészségesebben, nyugodtabban fejlődhet tovább.
Ez persze nagyban függ Orbán személyén is. Remélem lesz benne annyi erő és akarat, hogy ezt végigcsinálja és annyi államférfiúi bölcsesség is, hogy belássa mikor és hol kell engedni, visszavonulni a cél érdekében.


Téma: JÖN Gyurcsány új pártja: a MASZEP
terra
2010. április 17. 13:54 | Sorszám: 8
Gyurcsánynak kifejezetten érdekében áll, hogy az MSZP minél nagyobbat bukjon, mert így félre tudja állítani a teljes MSZP vezetést, elsősorban Mesterházyt és a mögötte álló csapatot.

Az új párt hírének kiszivárogtatása is Gyurcsány stratégiájának része lehet, ugyanis a második forduló után közvetlenül, még az új parlament illetve a frakciók alakuló ülése előtt a szabályok szerint lehetőség van új párt és frakció bejelentésére.

Gyurcsány tehát már most üzent a szociknak: vagy beadják a derekukat és átadják neki ismét a vezetést, vagy jön az új párt és a maradék MSZP koporsójába talán ez üti be az utolsó szöget.

Nem lennék meglepve azonsem, ha Szanyi leégetése mögött is Gyurcsány állna, ugyanis Szanyi az anti-gyurcsányista szárny egyik erős embere és ha egyéniben nem tud győzni, akkor nem lesz képviselő.

terra
2010. április 17. 13:48 | Sorszám: 7
Na és nem az lett? Ha Gyurcsány nem puccsolja meg Medgyessyt, az MSZP ma is erős párt lenne, az SZDSZ stabilan bent lenne a parlamentben, a Jobbik pedig egy-két százalékos támogatottságú párt lenne ma is.

A Fidesz, ha netán győzni tudott volna is 2006-ban vagy most, kis különbséggel előzhette volna meg az MSZP-t, esetleg ismét rá lett volna kényszerítve egy rossz koalícióra és nem lett volna esélye sem arra, hogy valóban gyökeres, mélyreható változásokat indítson el, négy év múlva pedig szokás szerint jöttek volna ismét a szoclibek.

Valljuk be, Gyurcsány elvtársnak tulajdonképpen sokat köszönhetünk, személye pedig garancia arra is, hogy a baloldalon ne legyen újra egy erős, egységes tömb.


Téma: MSZP-Jobbik összefogás 2. fordulóban!
terra
2010. április 15. 22:46 | Sorszám: 17
Molnár Oszkár esete: ld. #9.
terra
2010. április 15. 22:30 | Sorszám: 9
Kedves Marcona, ne légy morcos.
Ez a legjobb döntés lenne szerintem mindkét jobboldali párt számára.

A Jobbik sikerként kommunikálhatja, hogy ha nem is az ő jelöltjük Molnár, de az ő támogatásukkal győz, ugyanakkor az országos listáról is kap a Jobbik töredékszavazatokat. A Fidesz is töredékszavazatokat szerez, amik jól jönnek az országos listán való osztozkodásnál, ugyanakkor lesz a parlamentben egy független jelölt, aki várhatóan mellettük szavaz.


Megkockáztatom, hogy a Fidesz eleve számolt ezzel a forgatókönyvvel, ezért indított egy gyenge jelöltet.


Téma: Névshowr
terra
2010. április 15. 22:05 | Sorszám: 15
Engem is zavar, nem is kicsit. Nem akarom elhinni, hogy nincs nála alkalmasabb, kevésbé támadható ember.
terra
2010. április 15. 22:04 | Sorszám: 14
Navrasicsnak olyan komoly feladata lesz, amihez tényleg ő kvalitásai kellenek, kancelláriaminiszter lesz.

Ez nem azt a semmirevaló pozíciót jelenti, mint pl. Kiss Péter betöltött, hanem valódi kancellári típusú kormányzást, ahol ez a szerv hangolja össze a minisztériumok tevékenységét és alakítja ki az egységes kormány-stratégiát. Ehhez olyan ember kell, akinek nagyon részletes, ugyanakkor áttekintő ismerete van az egész közigazgatási rendszerről és akinek súlya, tekintélye van a miniszterek, államtitkárok és más főtisztviselők előtt. Navrasics ilyen ember és jelenleg nem tudnék nála alkalmasabbat erre a posztra.

terra
2010. április 15. 21:57 | Sorszám: 12
Remélem a Fidesz a kiválasztásban ügyesebb lesz, mint eddig. Nem tartom profinak magamat ezen a téren, de lehet, hogy jobban ki tudtam volna választani a megfelelő emberkéket, mint azok, akiknek a Fideszben ez volt a dolga.

Az utóbbi időben azért mintha javultak volna ezen a téren is.

terra
2010. április 15. 18:50 | Sorszám: 10
Nagyszerű. Lázárt kár lenne "elpazarolni" mondjuk honvédelmi miniszterként.

Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. április 15. 18:36 | Sorszám: 2655
Nem a területi lista a lényeges a Jobbik esetében, hanem az országos.
terra
2010. április 15. 18:34 | Sorszám: 2654
Szokjál re róla, hogy minden esetben, ha a Jobbikról van szó és jobb érved nincs, akkor "fideszezel", mert ez nem elegáns.

(A fideszezős szöveged egyébként tartalmilag sem ül, mivel a Fidesz országos listáján tök mindegy, hogy kik vannak az első néhány hely kivételével, mivel a Fidesz az egyéni helyek szinte kivétel nélkül meg fogja nyerni, így országos listán alig lesz mandátuma.) :P )

Ami pedig a Jobbik jelöltjeinek egyéni helyezéseit illeti, a párt vezetése pontosan tudta, hogy egyéniben gyakorlatilag nulla az esély a mandátum szerzésre, így csak azok jutnak be, akik a listák "nyerő" helyein vannak.


Téma: Névshowr
terra
2010. április 15. 18:15 | Sorszám: 7
Hol látod, hogy Lázár és Harrach frakcióvezető lesz? Lehet, hogy vak vagyok, de én ezt még sehol sem láttam.

Egyébként mindkét ember jó választás lenne, különösen Lázár. Kiváló beszédkészségű, megnyerő és higgadt ember, aki tud kemény is lenni, mint az acél. Kellően autonóm személyiség és ami nem lényegtelen, egyéni mandátummal rendelkezik és biztos nyerő a saját körzetében, vagyis a párton belüli csoportok és vezető politikusok sem tudják valamilyen irányba befolyásolni.


Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. április 15. 18:10 | Sorszám: 2649
Azt hiszem abban a topicban írtam egy-két hónapja arról, amiről Pindroch ebben a cikkben.

Teljesen nyilvánvaló volt, hogy többségében a Jobbik kiváltságos karrieristái lesznek a kizárólagos haszonélvezői annak a lelkes "talpasok" rengeteg munkájának, ami feszültségekhez fog vezetni.

Most még próbálják simítani az ellenéteket, mert a "talpasokra" szükség lesz az őszi önkormányzati választáson, de utána fel fog erősödni a morgolódás.


Téma: Meglesz a kétharmad
terra
2010. április 15. 18:05 | Sorszám: 1516
Fogd vissza magadat.

Téma: Sólyom vagy valaki más?
terra
2010. április 15. 18:03 | Sorszám: 62
Kiváló választás lenne.

Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. április 15. 18:00 | Sorszám: 2647
Miért lenne hülye? Pontosan arról ír, hogy azok, akik az országos listán vannak (többségépen butapestiek) be fognak kerülni a parlamentbe annak ellenére, hogy silány eredményt értek el egyéniben, azok a (többségében vidékiek), akik rengeteget dolgoztak és egyéniben jó eredményt értek el, csak a tévében nézhetik a parlamenti közvetítést.
terra
2010. április 15. 17:48 | Sorszám: 2645
A szocik komplett hülyék.
Maguk sem gondolják komolyan, hogy ezzel az erőltetéssel az LMP szavazóit meg tudják nyerni. Most inkább arra játszanak, hogy az LMP-t is "rányomják" a Fideszre, mint ahogy a Jobbik esetében is ezt erőltetik. Így - a kis butuskák szerint - majd ők lesznek az "igazi" ellenzék.
Úgy tűnik teljesen elveszítették a realitás érzéküket. Most hallgatnak, mint hal a szatyorban, mert még nem dőlt el, hogy Gyurcsány az országgyűlés alakuló ülése előtt bejelenti-e az új párt és frakció létrehozását vagy rá tudja kényszeríteni ismét az akaratát a szocialistákra.

Érdemes elolvasni az MNO-ban megjelent elemzést.
http://mno.hu/portal/707340


Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
terra
2010. április 13. 10:29 | Sorszám: 855
Nagyon tetszett Orbán nemzetközi sajtótájékoztatója. Nagyon kritikus szemmel néztem Viktor szereplését, nem csak a mondanivaló, hanem a kommunikáció szempontjából is (testbeszéd, hangsúlyok és hangszín, stb.)

Azt kell mondanom, hogy hibátlan volt.
Különösen tetszett, amikor jól Orbán odacsippentett az amerikaiaknak azzal, hogy ha nem lenne náluk egy sajátos (értsd: bebetonozott kétpárti) választási rendszer, akkor náluk is lenne szélsőséges párt legalább 15 %-os támogatással.


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. április 12. 21:40 | Sorszám: 702
Honnan tudod? Nem is ismered őket.
Még egyszer mondom azt is, hogy a listás képviselőket bármikor le lehet cserélni! A jóarcú, kedves idealistáknak tűnő emberkék megkapják a megérdemelt jussukat és jöhetnek a keményvonalas neoliberálisok.

Ne legyen igazam, de ez is egy reális forgatókönyv. Emlékezzél csak arra, hogy az SZDSZ annak idején a radikális antikommunizmus álcájával szerzett több, mint húsz százalékot, még a jelenleg nemzeti radikálisokra szavazók némelyikét is sikerült megtéveszteniük.

terra
2010. április 12. 21:34 | Sorszám: 699
Nono, nem árt az óvatosság. Nem kap akármilyen incifinci párt ekkora külföldi támogatást és nem megy hozzájuk vizitálni az amerikai nagykövet.

Ne felejtsük el azt sem, hogy az LMP-nek listás képviselői lesznek a parlamentben, méghozzá nem is kevesen. A listás képviselőket bármikor ki lehet cserélni.

Láttam én már karón varnyút, sőt trójai falovat is!


Téma: Jobbikosok: A 2. fordulóban Csak a Fidesz!
terra
2010. április 12. 21:21 | Sorszám: 20
Jak kedves Lehet, olvasd már el még egyszer kicsit figyelmesebben, hogy mit írtam! Hol látsz olyat, hogy a jobbikos szavazó az lmp-re vagy az mszp-re szavazna?

A történet arról szól, hogy a második fordulóra jelölt nélkül maradt lmp, mdf. stb. szavazók vajon szavaznak-e majd az MSZP jelöltjére? Ha igen, akkor jó párt körzetben nagy baj lehet, ha a jobbikosok otthon maradnak, mert az MSZP jelöltje győzhet részben az lmp-s, mdf-es szavazatokkal, részben az alacsonyabb választási részvétel miatt.


Téma: 2010 országgyűlési tippverseny
terra
2010. április 12. 21:17 | Sorszám: 114
Gratula nemszadistának!

Én elfelejtettem tippelni, de nem nyertem volna. Ha jól emlékszem, 56 %-ot jósoltam a Fidesznek, 18 %-ot az MSZP-nek, 16 %-ot a Jobbiknak, 6,5 %-ot az LMP-nek, a maradékot pedig a reclipártoknak.


Téma: Jobbikosok: A 2. fordulóban Csak a Fidesz!
terra
2010. április 12. 21:14 | Sorszám: 17
Csizmár aláírta?

Téma: Jobbik kritikák jobbikos szavazóktól...
terra
2010. április 12. 21:13 | Sorszám: 62
Ez durva általánosítás. Vannak a Jobbikban kifejezetten értelmiségi beállítottságú emberek is jócskán, csak a kampányban nem ez volt az uralkodó stílus (talán tényleg a harsányabb, radikálisabb hangnem kellett ahhoz, hogy "kádár népét" is meghódítsa a Jobbik).

A jövőben kizárólag a Jobbikon múlik, hogy mennyire lesz látható és jellemző ez értelmes politizálás.
Számomra a választás éjszakáján Balczó és Vona megnyilvánulásai ebből a szempontból kifejezetten biztatóak voltak.

terra
2010. április 12. 21:09 | Sorszám: 59
Igen, pontosan ezt akartam írni, de lehet, hogy nem fejeztem ki magamat elég értehtően.

Téma: Jobbikosok: A 2. fordulóban Csak a Fidesz!
terra
2010. április 12. 21:07 | Sorszám: 14
Azokban a körzetekben, amiket felsoroltam nem lesz Jobbik jelölt csak Fidesz és MSZP jelölt. A háttérben pedig ott vannak az LMP szavazók és néhol az MDF-esek. Az MSZP jelöltjei nélkülük legtöbb helyen nem tudják megverni a jobboldali jelöltet, de mi van, ha mind elmennek és az MSZP-re szavaznak, a Jobbik szavazói pedig otthon maradnak?

Téma: A FIDESZ NYERTE A VÁLASZTÁST.
terra
2010. április 12. 20:58 | Sorszám: 170
Szerintem nagyon ritkán adódik ilyen egyszerű és átlátható helyzet, mint ami most kialakult, nem kell hozzá túl nagy politológusi tudás és tehetség az elemzéshez, csak egy kis logika.


1.) Az MSZP-re a megmaradt "keménymag" szavazott az első fordulóban. Mivel az MSZP-nek köztudottan győzelemre listán nulla, egyéniben is alig-alig volt esélye, ezek az emberek elkötelezettségből mentek el szavazni.

Konklúzió: ezek az emberek a második fordulóban is el fog menni szavazni.

2.) Budapesten a második fordulós egyéni választókerületekben szinte mindenütt azonos a helyzet: a Fidesz és az MSZP jelöltje maradt versenyben a második fordulóra. Az LMP jelöltje kapta a harmadik legtöbb szavazatot, a negyedik többnyire a Jobbik jelöltje, mögötte esetleg van még MDF-es is, ők nem indulhatnak a második fordulóban.

Ilyen kerületek különösen: III. ker. (03,04 evk), IV. ker. (05,06 evk), VI. ker. (08 evk), VII. ker. (09. evk.), VIII. ker. (10. evk), XX. ker. (13. evk), XIII. ker. (19. evk), XIV. ker. (21. evk), XV. ker. (23. evk), XVIII. ker. (27 evk), XIX. ker. (29.) evk.

Ilyen továbbá Szegeden az 1-es és a 3-as evk. is.

A rázós ezeknél a körzeteknél az, hogy nagyon sok helyen az LMP, MDF szavazók - ha úgy döntenek, hogy a második fordulóban is szavaznak és nem a Fideszre, hanem az MSZP-re - eldönthetik a választást az MSZP jelöltje javára.
Abban az esetben viszont, ha a Jobbik szavazói a Fidesz jelöltjét támogatják a szavazatukkal, akkor ez biztosan nem következik be!

Konklúzió: ha a Jobbik szavazók nem szeretnének az MSZP jelöltjeinek győzelmét, akkor legalább ezekben a körzetekben a Fidesz jelöltjére kellene szavazniuk.

3.) Azokban a körzetekben, ahol a Jobbik jelöltjei 15 % feletti szavazatot szereztek, vagyis indulhatnak a második fordulóban (jellemzően Észak-Magyarországon), többnyire a Fidesz jelöltje vezet, az MSZP és a Jobbik jelöltje sem tudja várhatóan beérni a Fidesz jelöltjeinek többségét. Az LMP ezekben a körzetekben nem rugott labdába, tehát a szavazói nem lehetnek "tartalékok" egyik párt számára sem. A Jobbik vagy az MSZP jelöltje csak akkor nyerhetne, ha valamelyikőjük visszalépne a másik javára, ami kizárt. Itt tehát nincs más teendő, mint a Jobbik szavazóinak minél nagyobb számban támogatniuk a saját pártjukat, hogy ezekben a körzetekben megszerezzék a második helyet és az MSZP jelöltje súlyos, megalázó vereséget szenvedjen.
Konklúzió: harcoljon mindkét jobboldali párt teljes erejéből azért, hogy a saját jelöltjei minél több szavazatot kapjanak.


Téma: Jobbik kritikák jobbikos szavazóktól...
terra
2010. április 12. 20:30 | Sorszám: 49
Szerintem nem értetted pontosan a mondanivalóm lényegét, de te is rögtön hárítasz, projektálsz.

Téma: Jobbikosok: A 2. fordulóban Csak a Fidesz!
terra
2010. április 12. 20:28 | Sorszám: 3
Mielőtt nagyon belemelegedne az úri közönség egy újabb meddő, érzelemtől hevített vitába, bemásolom a "kétharmad" topicba írt hozzászólásomat, mindenki gondolkodjon el rajta.

Csináltam egy kis felmérést és javaslatot a második fordulós stratégiára.
Van Budapesten 13 olyan egyéni választókörzet, ahol a Jobbik jelöltje nem indul a második fordulóban és az MSZP az LMP, MDF stb. szavazókkal veszélyesen meg tudja szorítani a Fideszt illetve van közte olyan körzet is, ahol igazi MSZP nagykutyák indulnak (Orosz, Csizmár, Szabó Z., Szanyi, Bárándy), akik megérdemlik, hogy a lehető legnagyobb mértékben lealázzák őket.

Ha a jobbikos szavazók elmennek szavazni és a Fidesz jelöltjére szavaznak, akkor biztos a győzelem illetve a lealázás.

Ezek a kerültek illetve körzetek: III. ker. (03,04 evk), IV. ker. (05,06 evk), VI. ker. (08 evk), VII. ker. (09. evk.), VIII. ker. (10. evk), XX. ker. (13. evk), XIII. ker. (19. evk), XIV. ker. (21. evk), XV. ker. (23. evk), XVIII. ker. (27 evk), XIX. ker. (29.) evk.

Edelényben a Jobbik jelöltje helyében visszalépnék Molnár Oszkár javára. A Fidesz az első fordulós töredékszavazatok után mandátumot szerezhetne az országos listán és lenne a parlamentben egy független képviselő.

Ahol még nagyon bele kellene erősíteni a jobbikos szavazók segítségével, az a két szegedi Csongrád 01. (Bodó kontra Újhelyi) és a 03. (Bohács kontra Botka) egyéni választókerület.

Azokban a körzetekben (döntően Észak-Magyarország), ahol a Jobbik jelöltje második vagy harmadik helyen végzett, legalább annyi jobbikosnak el kell menni ismét és a saját jelöltjére szavazni - annak ellenére is, hogy gyakorlatilag nincs esélyük a győzelemre -, mint az első fordulóban, mert itt a cél az MSZP lealázása. Ne felejtsük el, hogy az MSZP megmaradt szavazó bázisa elkötelezett, el fognak menni ismét szavazni. Ha kisebb lesz a részvételi arány, akkor valószínűleg legtöbb helyen így is úgyis a Fidesz jelöltje győz, de a százalékos arányok alapján látszatra úgy fog kinézni, mintha az MSZP jelölt javított volna az első fordulós eredményen, holott ez csak az alacsony részvétel következménye lenne.
Én ezt nagyon nem szeretném, olyan jó látni, hogy pl. Veres Jani 15 %-ot sem kapott, Vidám Szekeres Imre pedig alulról nyalta a 20 %-ot.


Téma: Jobbik kritikák jobbikos szavazóktól...
terra
2010. április 12. 20:23 | Sorszám: 47
Morvaival éppen ezért lesz probléma, ha nem változtat a stílusán és továbbra is sokat szerepel itthon.

Az ilyen személyiségű ember nagyon hasznos és hatásos tevékenységet tud kifejteni, ha offenzívan kell fellépni valamilyen ügy, az igazság érvényesítése, elnyomottak védelme stb. érdekében. A baj csak az, hogy permanens módon, szinte kényszeresen ezt teszi akkor is, ha éppen nincs "ügy".

Egyszer a Demokratában olvastam egy jópofa írást, ami erre a személyiségtípusra nagyon ráillik. Az írás arról szól, hogy az ilyen ember ha kell, tíz körmével szétbontja a Bastille-t, de amikor végez vele, utána is ugrál a romokon és azt kiabálja: "engedjenek ki!"

terra
2010. április 12. 20:10 | Sorszám: 44
Nem baj, csak felhívtam a figyelmedet - szintén jószándékúan -, hogy a kritika ösztönös és azonnali hárítása, másra való kivetítése (projektálás) megakadályozza a józan gondolkodást, a problémák felismerését és megoldását.
terra
2010. április 12. 19:54 | Sorszám: 36
Kedves Michelle, ez a topic a Jobbik krikájáról szól és nem másokról. Mivel a topicnyitó felhatalmazta a nem jobbikos szavazókat is, hogy kritikai észrevételeket tegyenek, én megtettem, méghozzá őszinte jószándékkal.
terra
2010. április 12. 19:50 | Sorszám: 34
Nem ez a gond. Morvainak a személyisége alapjában ilyen, mégpedig a helyzettől függetlenül. Ami az egyik helyzetben elfogadható és kívánatos stílus (rendőri brutalitás elleni fellépés), az egy másik helyzetben már kevésbé elfogadható, sőt kontraproduktív.
terra
2010. április 12. 19:48 | Sorszám: 33
Nem mondtam, hogy ki kell lökni, csak megfogalmaztam a kritikámat. Morvaival lesznek még komoly bajai a Jobbiknak. Remélhetőleg elvonul Brüsszelbe és ott ténykedik és kevesebbet a belpolitikában.

Téma: Meglesz a kétharmad
terra
2010. április 12. 19:43 | Sorszám: 1369
Ő már meg van alázva és javítani sincs lehetősége. Megérdemelte a kis nyakónyikhaj.

Téma: Jobbik kritikák jobbikos szavazóktól...
terra
2010. április 12. 19:41 | Sorszám: 30
Nem kritikával kezdem, hanem dícsérettel. Nagyon tetszett Balczó Zoltán megnyilatkozása a választás éjszakáján, amiben azt fejtegette, hogy nem folytatnak sérelmi politikát, hanem a nemzet érdeke szerint fogják gyakorolni a parlamenti jogodítványaikat. Gyakorlatilag Vona is ugyanezt mondta ma reggel is. Ámen, úgy legyen!

Kritikám is van, nagyon nem tetszett Morvai Krisztina tegnapi szereplése, amikor szerencsétlen Krakkó Ákosnak nekiesett, gyakorlatilag még azt sem tette lehetővé, hogy feltegyen bármilyen kérdést.
Ezt a hisztérikus viceházmesterné stílus nem illik sem egy jogászhoz, sem egy EP képviselőhöz, sem egy parlamentbe kerülő párt prominens politikusához.


Téma: Meglesz a kétharmad
terra
2010. április 12. 19:31 | Sorszám: 1367
Csináltam egy kis felmérést és javaslatot a második fordulós stratégiára.

Van Budapesten 13 olyan egyéni választókörzet, ahol a Jobbik jelöltje nem indul a második fordulóban és az MSZP az LMP, MDF stb. szavazókkal veszélyesen meg tudja szorítani a Fideszt illetve van közte olyan körzet is, ahol igazi MSZP nagykutyák indulnak (Orosz, Csizmár, Szabó Z., Szanyi, Bárándy), akik megérdemlik, hogy a lehető legnagyobb mértékben lealázzák őket.

Ha a jobbikos szavazók elmennek szavazni és a Fidesz jelöltjére szavaznak, akkor biztos a győzelem illetve a lealázás.

Ezek a kerültek illetve körzetek: III. ker. (03,04 evk), IV. ker. (05,06 evk), VI. ker. (08 evk), VII. ker. (09. evk.), VIII. ker. (10. evk), XX. ker. (13. evk), XIII. ker. (19. evk), XIV. ker. (21. evk), XV. ker. (23. evk), XVIII. ker. (27 evk), XIX. ker. (29.) evk.

Edelényben a Jobbik jelöltje helyében visszalépnék Molnár Oszkár javára. A Fidesz az első fordulós töredékszavazatok után mandátumot szerezhetne az országos listán és lenne a parlamentben egy független képviselő.

Ahol még nagyon bele kellene erősíteni a jobbikos szavazók segítségével, az a két szegedi Csongrád 01. (Bodó kontra Újhelyi) és a 03. (Bohács kontra Botka) egyéni választókerület.

Azokban a körzetekben (döntően Észak-Magyarország), ahol a Jobbik jelöltje második vagy harmadik helyen végzett, legalább annyi jobbikosnak el kell menni ismét és a saját jelöltjére szavazni - annak ellenére is, hogy gyakorlatilag nincs esélyük a győzelemre -, mint az első fordulóban, mert itt a cél az MSZP lealázása. Ne felejtsük el, hogy az MSZP megmaradt szavazó bázisa elkötelezett, el fognak menni ismét szavazni. Ha kisebb lesz a részvételi arány, akkor valószínűleg legtöbb helyen így is úgyis a Fidesz jelöltje győz, de a százalékos arányok alapján látszatra úgy fog kinézni, mintha az MSZP jelölt javított volna az első fordulós eredményen, holott ez csak az alacsony részvétel következménye lenne.
Én ezt nagyon nem szeretném, olyan jó látni, hogy pl. Veres Jani 15 %-ot sem kapott, Vidám Szekeres Imre pedig alulról nyalta a 20 %-ot.


Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. április 12. 17:56 | Sorszám: 3236
Emlékezetem szerint Mesterházy azt mondta, hogy "a fasisztákra és a Fideszre". Azért vagyok biztos ebben, mert rögtön az jutott az eszembe, hogy ezért a Jobbik és a Fidesz is simán beperelhetné.

Téma: Balfasz OVB
terra
2010. április 12. 13:21 | Sorszám: 27
Abszolut tárgyilagos volt a megállapításom a dudorokkal. Soha nem szoktam gúnyolódni azon, ha valakinek a Teremtő kevésbé tetszetős külsőt adott, mert nem tehet róla. A szépség egyébként sem kívülről, hanem belülről, a lélekből ered.
Ellenben ha valaki hiúságból belekontárkodik a Teremtő művébe és ilyen randa lesz a végeredmény, miért ne mondhatnám el erről a véleményemet?

Téma: Jobbik: 855.109
terra
2010. április 12. 13:17 | Sorszám: 15
Gratulálok a Jobbiknak az eredményhez!

Kívánom, hogy a lehetőséggel úgy éljenek, ahogyan az egy valóban "jobbik" nemzeti erőhöz illik.


Téma: Balfasz OVB
terra
2010. április 12. 13:11 | Sorszám: 22
Ha már a pszichológiánál tartunk, akkor ez több, mint valószínű. Az MSZP a tömegpszichózisra épített minden választás előtt, amit ezelőtt tíz évvel épített ki és azóta is igyekezett gondosan ápolgatni. A gond ezzel csak az, hogy a tömegpszichózis előidézése profi eszközökkel, média háttérrel viszonylag könnyű, a fenntartása - főleg nyolc év pocsék kormányzás, korrupció- és hazugsághegyek mellett - meglehetősen nehéz. A tömegpszichózis úgy működik, mint a szerelem.
Egyik nap a szerelembe esett ember gyönyörűnek látja az imádottját, lehozná neki a csillagokat is, aztán egy következő reggelen csodálkozva bámul rá, hogy ki a fene ez a másik ember, aki csúnya is, buta is és fogalma sincs róla, hogy mit evett eddig rajta.

A kiábrándult szerelmes a legritkább esetben tér vissza a korábbi szerelméhez, sőt az esetek többségében a szerelem átcsap egy ellenérzésbe. Ez az MSZP már soha nem tudja visszaszerezni azokat a szavazókat, akik faképnél hagyták. Magamban azon szurkolok, hogy Gyurcsánynak sikerüljön elfoglalnia az MSZP-t, mert akkor sem neki, sem az MSZP-nek még annyi esélye sem lesz, mint most.


Téma: Ibolya lemondott
terra
2010. április 12. 12:59 | Sorszám: 21
Igen, végre!

Addig jár a korsó a kútra, míg el nem lopják. Dávid a szokásos "itt sem vagyok-ott sem vagyok" szövegeléssel megint be akarta söpörni a két nagy pártot nem kedvelők szavazatait, ezzel szemben most őt tette taccsra a pártjával együtt a Lopjunk Magunknak Pártot nevű alakulat. Stílusos befejezés egy politikai kalandor számára.


Téma: Az MSZP mindent megtesz hogy a Fidesznek ne legyen 2/3a
terra
2010. április 12. 12:53 | Sorszám: 17
" Grippene van??"

Volt neki, de már kikezelték.


Téma: Balfasz OVB
terra
2010. április 12. 12:50 | Sorszám: 18
Valóban nem jött be a számításuk. én például az elején bosszankodtam egy kicsit, de ennél sokkal jelentősebb, felemelő érzést jelentett az állampolgári joguk gyakorlása érdekében kitartóan és zúgolódás nélkül sorbanálló - egyáltalán nem MSZP szavazónak látszó - emberek látványa. Az OVB pedig Szigetivel az élén csúnyán lejáratta magát.

Nem járt jobban Botox Ildikó sem, aki bebizonyította, hogy az MSZP nem csak győzni nem tud méltósággal és elegánsan (ld. narancsos bukta zabálás), de veszíteni sem. Az állandóan változó botox-dudorokkal leginkább a mesék vasorró bábájára hasonlító asszonyság egyébként a logikával is hadilábon áll, hiszen az ő pártjának kormánya találta ki ezt a szavazási szabályt és ugyanez a kormány nem biztosította a feltételeket a szavazás normális lefolytatásához.

Mesterházy akár még egy jó kis pert is megérdemelne a "fasiszták és a Fidesz" mocskos kiszólásért. Ott állt ez a szakálltalanított kis nímand és mögötte néhány teljesen ismeretlen ifjú arc. A húsos kondér körül hosszú évek (némelyek esetében évtizedek) óta nagykanállal tülekedő ismert szoci politikusok közül egy sem vállalta fel, hogy az ún. miniszterelnök jelölt mögé kiálljon.

Az MSZP-s chipollák varázsereje megtört, remélhetőleg végleg.


Téma: Az MSZP mindent megtesz hogy a Fidesznek ne legyen 2/3a
terra
2010. április 12. 12:25 | Sorszám: 7
Szekeres, mint az országos fideszekéző verseny reklámarca? Hahaha...

Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. április 12. 12:22 | Sorszám: 678
"A boldogságos ünneplés közepette engedtessék meg nekem, hogy a Tárgyilagosság kategóriában terra és mezeiegér olvtársaknak adjak két aranyérmet!"

Nagyon szépen köszönöm. Ha a két virtuális aranyérem között mégis lehet különbséget tenni, akkor az abszolut elsőbbséget én mezeiegér kartácsnak adnám. Ő valóban könnyedén és természetesen tárgyilagos volt végig, nekem a kampány végén néha már viszketett a tenyerem, hogy beszálljak a csehóban folyó bunyóba.


Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
terra
2010. április 09. 17:55 | Sorszám: 822
terra
2010. április 09. 17:53 | Sorszám: 820

Ezt éppen te mondod nekem ? Ez volt a hét vicce.

Na most már tényleg elmentem, nálam indul a kampánycsend.

Előtte azonban, amíg el nem felejtem: Hajrá Magyarország! Hajrá Fidesz!


Téma: Mi lesz hétfőtől?
terra
2010. április 09. 17:50 | Sorszám: 60
Én minden esetre kiszállok, meghirdetem a magam kampánycsendjét.

Előkészítettem vasárnap estére egy üveg nyolc éves jégbort, amit erre az alkalomra tartogattam.


Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
terra
2010. április 09. 17:41 | Sorszám: 817
Hol is van ebben a "Csuhások térdre imához" felkiáltás, ami mint te is tudod soha nem hangzott el?

Egyébként pedig szokás szerint működik nálad a kettős mérce.
Ha valaki mondjuk Morvai vagy bármelyik jobbikos politikus múltját firtatja, akkor mélyen megsértődsz arra hivatkozva, hogy mindenki megváltozhat.
Orbán viszont patás ördögnek született és az is marad.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 09. 17:34 | Sorszám: 6062
Nevessél csak és figyelj.

Téma: Mi lesz hétfőtől?
terra
2010. április 09. 17:33 | Sorszám: 58
Ez egyáltalán nem csak a nőkre jellemző mostanában, sőt a férfiak közül többnek ment el az esze. (Az utánfutós jobbikos fazon is egy jól megtermett macsó volt).

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 09. 17:30 | Sorszám: 6060
Az igaz, de Morvai jelöléséhez 50 (nyilván jobbikos) képviselő kellene.

Ha jelölik Morvait, akkor egy ok arra, hogy erősítsék az addigra várhatóan már erősen megcsappant és ellankadt jobbikos tábor harci szellemét.

Persze addig még nagyon sok víz lefolyik a Dunán. Könnyen lehet, hogy akkorra már az MSZP-ből és a Jobbikból is két-két frakció lesz.


Téma: Mi lesz hétfőtől?
terra
2010. április 09. 17:23 | Sorszám: 54
Hm. Mi bajod a női véleményekkel?

Téma: Kubatov végnapjai
terra
2010. április 09. 17:22 | Sorszám: 26
Ezt örömmel hallom.

Téma: Mi lesz hétfőtől?
terra
2010. április 09. 17:18 | Sorszám: 52
Remélhetőleg hétfőtől egy kicsit nyugisabb lesz az élet.

Ez már nem normális, ami itt folyik. (Nem csak a fórumra gondoltam, hanem úgy általában az egész országra.)

Ha az ember nyitott szemmel és füllel jár, lépten-nyomon azt látja, hogy az emberek megkergültek, mintha elveszítették volna a logikus gondolkodásra való képességüket.

Az imént voltam fültanúja három nő beszélgetésének. A téma természetesen a választás volt. Az egyik azt mondta azért szavaz az MSZP-re, mert Orbán nem fogja visszaadni a 13. havi nyugdíjat. Szemtelenül megkérdeztem: na és tessék mondani egészen véletlenül nem az MSZP kormány vette el? Azt mondja igen. Akkor miért nem rájuk haragszik? Válaszolni nem tudott, de úgy nézett rám, mintha én lennék a bolond. A második nő megjegyezte, hogy igen, igaza van a másiknak, ezért szavaz ő a Jobbikra. A harmadik nő hallgatott és végül azt mondta, hogy ő meg az összes pártot utálja, inkább levágja vasárnap a kakast és főz belőle egy jó pörköltet.

Délelőtt egy cégnél voltam, ott a titkárságon egy fideszes és egy mszp-s szavazó gyepálta egymást verbálisan.
Reggel pedig majdnem belém jött egy autó, ami után egy utánfutó volt kötve, rajta egy hatalmas Jobbik transzparens. Ha nem fékezek, akkor csattanunk. Nem túl udvarias kézmozdulattal fejeztem ki a véleményemet, aminek semmi köze nem volt az illető pártszimpátiájához, sokkal inkább az elmebéli és autóvezetési képességeihez (ugyanezt a mozdulatot kapta volna akkor is, ha Fidesz transzparenssel felszerelve hajtott volna elém), mire kiüvöltött az illető az ablakon: "mit mutogatsz te büdös komcsi!"


Téma: MH: Bocsi, az Oroszok a Fidesz, s nem a Jobbik mögött állnak...
terra
2010. április 09. 17:00 | Sorszám: 31
Ezzel a kis szösszenettel csak két dolgot bizonyítottál:

1.) nem tudod, hogy mit jelent a tömegpszichózis
2.) magad is áldozatául estél ennek a fertőzésnek.


Téma: Kubatov végnapjai
terra
2010. április 09. 16:58 | Sorszám: 23
Te már rosszabb vagy, mint toloba.

Mit fogsz kezdeni magaddal, ha beáll a kampánycsend?


Téma: Tévhitek a szavazat-megosztásos taktikáról
terra
2010. április 09. 14:17 | Sorszám: 86
Az MSZP és az SZDSZ együttműködése végig erről szólt. Az MSZP nem ment volna sokra + 2-3 % szavazattal, de ha ezt átadta az SZDSZ-nek, ami enélkül talán akkor megvolt a koalíciós pertner és a többség.

(Ld. az előző írásomat is).

terra
2010. április 09. 14:15 | Sorszám: 84
Kedves kutató, még egyszer mondom: az egy teljesen más helyzet volt. Az MSZP és az SZDSZ koalíciós partnerek voltak már 1994-ben is. Az SZDSZ az 5 % szélén billegett már jó ideje, tehát az MSZP-nek érdeke volt erősíteni az SZDSZ-t.

Azt se felejtsük el, hogy az a segítség kölcsönös volt, vagyis adott területeken az SZDSZ visszasegített az MSZP-nek. Szerinted a Jobbik segítene bárhol is a Fidesznek? A Jobbik szavazói megtennének hasonló gesztust?
Egy részük talán még most is, de a Jobbik olyan mértékben felfokozta a Fidesz-ellenes kommunikációját, hogy én erre már nem nagyon számítanék.

A Fidesznek sem az MSZP, sem a Jobbik nem lehet koalíciós partnere és a valós érdeke az, hogy ez a két párt egymással versengjen és egyik sem erősödjön meg túlságosan.

terra
2010. április 09. 14:09 | Sorszám: 81
Úgy tűnik te nem érted, hogy a választás és úgy általában a politika nagy részben pszichológiai csata.

A Fidesz érdeke kizárólag a saját mandátumának maximalizálásához fűződik, hogy magas legyen a kormány legitimációja, enélkül ugyanis nehéz lenne ebből a siralmas helyzetből kikeveredni, amiben az ország jelenleg van. Mivel a Fidesznek egyformán kínos lenne akár az MSZP-vel, akár a Jobbikkal együttműködni, a Fidesz szempontjából majdnem mindegy, hogy a két (esetleg három) párt közül hogy oszlanak el töredékszavazatokból számolt mandátumok.

Az azonban pszichológiai szempontból nagyon nem mindegy az önkormányzati választás, a következő parlamenti választás és úgy általában a helyi erőviszonyok szempontjából, hogy az egyéni jelölt mennyi szavazatot kap. Miért mondana le a Fidesz erről a lélektani előnyről, amire később nagyon nagy szüksége lehet?

Az MSZP-n nem segít, ha mondjuk nem 13 %-ot kap, hanem 16 %-ot. Az MSZP egyéni jelöltjeinek többsége számára is borítékolható a bukás, nekik is mindegy, hogy százalékosan egy kicsit jobb vagy rosszabb eredményt érnek el, mert a legtöbbjüknek inkább múltja van, mint jövője, így később sem lesz a többségük számottevő ellenfél.

A Jobbik viszont már most többre becsüli a támogatottságát, mint amnnyire számíthatnak.
Ha a Jobbik egyéni jelöltjei fideszesktől kapnának "soekulatív" szavazatokat, az a legitimációjukat erősítené részben pártként, részben a politikusaikét a saját szavazókörzetükben. Jó ez a Fidesznek? Nagyon nem!

terra
2010. április 09. 13:58 | Sorszám: 63
Az egy teljesen más helyzet volt.
terra
2010. április 09. 13:54 | Sorszám: 57
A szocik már most is mély válságban vannak, úgyhogy a pártszakadás szerintem borítékolható, ahogyan azt már évekkel ezelőtt megjósoltam.

A Jobbik viszont hirtelen felfutott párt, talán nem kellene tovább erősíteni.

terra
2010. április 09. 13:51 | Sorszám: 55
Na és? Akkor nem lesz töredékszavazatom, de más pártnak sem!

Számoltál-e azzal egérke, hogy a mostani arányok szerint, amikor a Fidesz szavazói nagyjából kétszer annyian vannak országos szinten, mint a többi párté, milyen hatással lenne egy ilyen spekuláció hosszabb távon az erőviszonyokra?

Nagyon sok olyan körzet van - hála Istennek -, ahol a Fidesz első körben győzni fog. Ha ezekben a körzetekben a Fidesz szavazói az egyéni szavazatukat a Jobbikra adják, azzal a Jobbikot erősítik. Ezt pedig nem biztos, hogy egy bizonyos határon túl szeretném.

Gondolni kell az őszi önkormányzati választásra is! A parlamenti választáson elért szavazati arányok - közte az egyes jelöltekre leadott szavazatok - komoly befolyást jelentenek majd a szavazói döntésekre.
Ha például nálunk a Jobbik egyéni jelöltje sokkal több szavazatot kapna a fideszesek "matekolása" következtében, mint amennyi valódi támogatója van, akkor ősszel - amikor a Fidesz várhatóan nem lesz olyan kényelmes helyzetben, mint most - ez nagyon visszaüthet, mert a Jobbik jelöltjének támogatottságát, esélyét nagyobbnak tünteti fel a valóságosnál !

Erre is gondolni kell, úgyhogy szerintem nem kellene kockáztatni.


Téma: MH: Bocsi, az Oroszok a Fidesz, s nem a Jobbik mögött állnak...
terra
2010. április 09. 13:39 | Sorszám: 23
Az orosz medve Közép-Európában nyomult, nyomul és nyomulni fog, Magyarország pedig geopolitikai kulcspozícióban volt van és lesz ebben a térségben.

Ilyen egyszerű, a többi csak rizsa.


Téma: A lejárató videók igazi funkciója
terra
2010. április 09. 13:36 | Sorszám: 15
Tömegpszichózis.
Ilyen állapotban észérvek nem használnak.

Téma: Tévhitek a szavazat-megosztásos taktikáról
terra
2010. április 09. 13:33 | Sorszám: 39
Ha a jelöltem az első körben győz és rá szavaztam, akkor az én szavazatom nem fogja egyik általam nem kedvelt párt töredékszavazatait sem gyarapítani.

Szerintem nagyon kockázatos ez a játszadozás. Nem tudom ki hogy van vele, de én a saját körzetünkben nem tudom felbecsülni az esélyeket. Csak kapkodom a fejemet, amikor a korábban betonbiztos maszop szavazó és a volt fideszes szavazó - most már Jobbik szavazóként - egymás hátát veregetik az utcánkban, hogy együtt akadályozzák meg a Fidesz kétharmadát és majd jön még kutya világ a hozzám hasonló gyöpös fideszekre, ha a Jobbik győz.

Az MSZP jelöltje itt sem kampányol, a háttérbe húzódva nézi maszop szavazókkal együtt a Jobbik nyomulását.

terra
2010. április 09. 13:22 | Sorszám: 24
Hm. Ezek szerint egy megoldás van: a jelöltünknek 50 %+1 szavazattal győzni kellene az első körben.

Téma: MH: Bocsi, az Oroszok a Fidesz, s nem a Jobbik mögött állnak...
terra
2010. április 09. 13:18 | Sorszám: 19
Kedves GM, te régebben sokkal logikusabban gondolkodtál.

Mi köze az általad "beismerésnek" titulált tárgyalásnak ahhoz, hogy a Jobbikot pénzelik-e az oroszok vagy sem?

Hónapok óta figyelem ezt a sajátos tömegpszichózist, ami azt eredményezi, hogy értelmes emberek elvesztik a logikus gondolkodás képességét. Csak és kizárólag arra koncentrálnak, hogy ha az "ellenség" mond valamit, akkor arra gyorsan mondajanak valamit, ami szerintük az "ellenségre" vet rossz fényt. Közben egy fikarcnyit sem törődnek azzal, hogy a lövöldözésben felhasznált tények miről szólnak, összefüggésben vannak-e egymással.

terra
2010. április 09. 13:14 | Sorszám: 17
Istenem, hogy te milyen naív vagy...

Téma: Tévhitek a szavazat-megosztásos taktikáról
terra
2010. április 09. 13:13 | Sorszám: 17
Miért is lenne érdekem az, hogy a Jobbik országos listájáról több jelölt jusson be?

Minden hibája ellenére azt szeretném, ha a Jobbik a parlamentben lenne, de ez a jelenlegi helyzetben az én szavazatom nélkül is biztosított.

Azt viszonyt nagyon nem szeretném, ha a Jobbik zsaroló pozícióba kerülne és emiatt nem lenne a Fidesznek kétharmada.

Ergo: mindkét szavazatom a Fideszé.


Téma: MH: Bocsi, az Oroszok a Fidesz, s nem a Jobbik mögött állnak...
terra
2010. április 09. 13:05 | Sorszám: 13
Az oroszoknak egyértelműen az az érdeke, hogy a Fidesz ne szerezzen kétharmadot és a Jobbik minél erősebb legyen. Oroszországnak ugyanis nem érdeke, hogy Közép-Európában egy erős támogatottságú nemzeti kormány legyen, az pedig végképp nem, hogy újra elinduljon közép-kelet európai integráció, ami annak idején a "visegrádi négyek" találkozóin kezdett kialakulni.

Az oroszoknak ahhoz fűződik érdeke, hogy a szélsőséges nacionalizmus a parlamentben is képviselve legyen és ennek is köszönhetően a "magyar kártya" kijátszható legyen akár Szlovákiában, akár Szerbiában. (A szerbek EU orientáltsága és a magyarok felé megnyilvánuló gesztusai különösen idegesítik az oroszokat, mert a geopolitikai befolyásukat csökkenni érzik a térségben).


Téma: Tévhitek a szavazat-megosztásos taktikáról
terra
2010. április 09. 12:58 | Sorszám: 10
A Jobbik számomra egy végtelenül ellenszenves és megbízhatatlan párttá vált, ennek ellenére talán hajlandó lennék az egyéni szavazatomat az ő jelöltjüknek adni a "választási matematika" jegyében, mert nem vagyok elvakult drukker.
Mégsem teszem, mert a mi választókörzetünkben még mindig túl erős az MSZP. Csak akkor kockáztatnám ezt a lépést, ha biztos lennék a Fidesz jelöltjének sima első körös győzelmében.

Téma: MH: Bocsi, az Oroszok a Fidesz, s nem a Jobbik mögött állnak...
terra
2010. április 09. 12:53 | Sorszám: 9
Nem, de őszintén szólva nem is érdekel.
Mi köze van ennek a Fideszhez?

Téma: KAMPÁNYCSEND
terra
2010. április 09. 12:40 | Sorszám: 100
Én is.

Téma: MH: Bocsi, az Oroszok a Fidesz, s nem a Jobbik mögött állnak...
terra
2010. április 09. 12:37 | Sorszám: 7
Mi az, hogy "beismerő"?

Ez megint a "ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka..." tipikus esete.

Eddig az volt a Jobbik baja a Fidesszel, hogy túlságosan atlanti irányultságú és az oroszokkal szemben egyáltalán nem együttműködő, most meg az, hogy a leendő külügyminiszter tárgyal az oroszokkal.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 09. 12:15 | Sorszám: 6055
Nem is olyan nevetséges ez. Államfő jelöléséhez legalább 50 képviselő ajánlása szükséges, megválasztasához pedig kétharmados többség.

A Jobbik tosztában vele, hogy választást nem nyerhet és kormányozni sem fog, de többek között azért akarnak legalább 50 képviselőt és megakadályozni a Fidesz kétharmadát, hogy jelölni tudják Morvait és ezzel lehetetlen helyzetbe hozzák a Fideszt.

A Fidesznek ugyanis ez esetben két lehetősége lenne: vagy kiegyezik az MSZP-vel egy közös jelöltben - ez esetben a Jobbik is árulózhat ezerrel és a Fidesz szavazói közül is sokan csalódottan fordulnának el a Fidesztől, vagy támogatja Morvait, ezzel pedig nem csak saját magát, de az országot is lehetetlen helyzetbe hozná. Mind a két megoldás rossz lenne az országnak. Gyengítené a kormányzó párt társadalmi támogatottságát egy válsághelyzetben, a második variáció esetén pedig a nemzetközi megítélésünk is a béka feneke alá esne és a kormány és a köztársasági elnök közötti borítékolható napi ellentétek állandósult feszültséget jelentenének.

Egyszerűen nem értem, hogy a Jobbik szavazóinak az a része, aki valóban nemzeti érzelmű és nem elvakult drukker, miért nem ismeri fel ezeket a törekvéseket és azok következményeit.

terra
2010. április 08. 19:01 | Sorszám: 6022
Tömegpszichózis. Fogják még ezek a szerencsétlenek Vonát is kergetni, csak idő kérdése.

Téma: Miért fogok a Jobbikra szavazni?
terra
2010. április 08. 18:33 | Sorszám: 124
Harag nincs, de nagyon rosszul döntöttél.
terra
2010. április 07. 20:24 | Sorszám: 75
Mintha a pánik jeleit látnám a Jobbiknál.

Nem jött be a stratégia?

A Jobbik nagy reménye az volt, hogy a választásig kitart az a lendület, amit néhány bombasztikus retorikai lufi kidurrantásából merítettek és jó sok parlamenti ülőkét megcsíphetnek maguknak aztán már nem érdekes, hogy mi lesz. Hát nagyon úgy tűnik, hogy a lendület nem tart ki.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 07. 19:28 | Sorszám: 5982
"E manipulatív pszichológiai irányzatnak a rendészetihonvédelmi világgal fenntartott kapcsolata nem meglepő - még a szovjet időszakban a pszichológusok álltak a belső felforgatókkal vívott állambiztonsági harc élvonalában."

Hm. Nem lennék meglepve, ha ezek a pszichológus elvtársak adtak volna tippeket a Gárda létrehozásához és imázsának kialakításához. Mindig is túl profinak találtam az egész PR ötletet és a kivitelezést ahhoz, hogy ezt Vonáék találják ki.


Téma: MEGLESZ A KÉTHARMAD?
terra
2010. április 07. 19:19 | Sorszám: 750
Kedves gorgó, ne izgasd fel magadat. Nem akkora durranás ez, mint amekkorának szánták. Az MSZP-n ez már nem segít, a Jobbiknak pedig inkább árt.
Fene nagy ostoba buzgalmukban, hogy megakadályozzák a Fidesz kétharmados győzelmét, nem gondolnak arra, hogy a Jobbik potenciális szavazói között vannak sokan, akik finoman szólva sem fogják díjazni ezt az akciót.

Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. április 07. 15:27 | Sorszám: 2470
Evidens. Mindenki aljas, aki a Jobbikra egy rossz szót mer szólni. Ha a Jobbik ekézi a Fideszt, az igazságos és támogatandó.
Egyenlő mérce rulez.

Téma: Miért fogok a Jobbikra szavazni?
terra
2010. április 07. 11:40 | Sorszám: 64
Nem csak sötét vagy, de végtelenül cinikus is.
terra
2010. április 07. 11:39 | Sorszám: 63
Nem tudsz olvasni, vagy neked is elment a maradék józan eszed?

Téma: "Európa jövőjét a nemzeti szocializmusban látom"
terra
2010. április 07. 11:37 | Sorszám: 305
Egy kicsit nem ártana, ha néha elgondolkodnál azon, hogy te magad hány hívet szereztél a Jobbiknak az intoleráns, minden "másként gondolkodót" egy kalap alá vevő, operettnácizó írásaiddal.

Valójában te is ugyanúgy gondolkodsz, mint az elvakult jobbikosok. Neked is vannak "többiek", akiket le kell radírozni, át kell nevelni. Te is "drukker" vagy, bár kétségtelenül az intelligens fajtából.

Az intolerancia intoleranciát, a drukker ellendrukkert, az ellendrukker újabb drukkereket termel, vagyis egyre kevesebb lesz a normálisan, reálisan gondolkodó ember és egyre több az érzelemvezérelt ösztönlény, akik a karrierlovagok táborát gyarapítja. Gyurcsány is ebből építette a táborát és a Jobbik is ebből építi.

Nem a mérsékelt jobboldal túlzott toleranciája hozta létre az "ótvarságokat", hanem azok egy rendkívül rossz mentális állapotú, mondhatni beteg társadalom törvényszerű tünetei. Ezen az állapoton azzal nem segít senki, ha maga is közreműködik a saját és mások mentális állapotának rongálásában azzal, hogy előítéletesen és monomániásan hajtogatja a saját álláspontját, a "többieket" agyagba döngölve.

Sajnos ezt tapasztalom most a saját ismerősi, sőt baráti körben is és ez most már nem csak a Jobbik drukerekre jellemző. Értelmes, tisztességes magyar emberek átmentek gondolkodó emberből drukkerbe, sokukkal lehetetlen értelmesen beszélni, csak fújják a maguk érzelemtől túlhevített, végtelenül elfogult, sokszor minden logikát és racionalitást nélkülöző szövegét.
Különösen sajnálom azt, amikor többre hivatott, fiatal embereknél látom ezt a hozzáállást és viselkedést.
Őszintén remélem, hogy nekik jön meg leghamarabb az eszük és végre normális közállapotok alakulnak ki ebben az országban.


Téma: Miért fogok a Jobbikra szavazni?
terra
2010. április 07. 10:34 | Sorszám: 60
Csak ennyi a kifogásod?
Ennek helyt adok, vedd úgy, hogy átfogalmaztam egyes szám második személyre.
terra
2010. április 07. 10:30 | Sorszám: 58
Nyugodt vagyok. Szerencsére az általatok mélységesen lenézett "többiek", akiket ti átnevelnétek, eltaposnátok, sokkal többen vannak, úgyhogy az esélyetek a hatalom megszerzésére ugyanannyi, mint a két másik hasonló gondolkodású csipet-csapatnak, az SZDSZ-nek és az MSZP-nek.

Kénytelenek lesztek belenyugodni, hogy a többség akarata fog érvényesülni, ti pedig kezdhetitek a saját felszalámizásotokat.

Az álszenteskedést pedig abbahagyhatod, nem áll jól neked.

terra
2010. április 07. 09:38 | Sorszám: 53
Nem is vártam, hogy megérted. Ha megértenéd, akkor nem írnál ilyen hülyeséget, amit ráadásul nem is "felfogásnak", hanem egyenesen "tényállításnak" nevezel.

A történelem összes tetves zsarnoka és zsarnokságra törekvő politikai csoportja ezt a nézetet - ah, bocsánat, "tényállítást" - vallotta és vallja.

Ezt a "tényállítást" hangoztatta Hitler, Sztálin Rákosi és ez jellemezte a jelenkori kommunista utódpártot és az SZDSZ-t is. Mind azt állították és állítják, hogy az igazság kizárólag mellettük áll, megváltoztathatatlan és örökérvényű, amit "többiek" mondanak, azok aljas hazugságok (ergo a "többiekkel" szemben minden eszköz megengedett, a "többieket" az igazság nevében el kell taposni, ha nem állnak be a sorba).

Kösz, de én nem kérek egyetlen "megmondó", zsarnokoskodó csoportból sem, így a Jobbikból sem, amíg ilyen "tényállításokra" alapozzák a politikájukat.


Téma: Fagyi visszanyal: Morvai követel Völgyesitől elszámolást
terra
2010. április 07. 09:05 | Sorszám: 48
Azért a #37-re válaszoltam, mert arra akartam, amit írtam, az pedig nem "hablaty", hanem egyszerű, közismert szabály.

Ami pedig a #36-ban írtakat illeti, arról már korábban kifejtettem a véleményemet. Meg kell vizsgálni, hogy ki, milyen címen vett fel pénzt az adományokból, jogosw volt-e a kifizetés, vontak-e le adót, stb. Ha valaki szabálytalanul járt el, akkor kapja meg érte a jól megérdemelt büntetést személytől függetlenül.

Morvai attól pedig nem lesz patyolat-tiszta, ha mások is besározódnak. A pénz felvételét ugyanis nem tagadja, sőt a hétmilliós összeget sem. Ez enyhén szólva is erkölcstelen, mivel Morvai nagyasszony az igazség önzetlen védelmezőjének állította be magát és ebből kovácsolta a politikai karrierjét is.

Egyébként mindezt már legalább háromszor leírtam és ezt te is pontosan tudod.

terra
2010. április 07. 08:21 | Sorszám: 43
"Nem vehetett, mert nem volt rá jogosultsága..."

Rendelkezni nem volt jogosultsága az alapítvány pénze felett, de ettőlbármennyi pénzt kaphatott, ha a kuratórium két rendelkezésre kijelölt tagja utalványozta a kifizetést.

Nem igaz, hogy ezt ezt te nem tudod vagy nem érted. Inkább nem akarod érteni.


Téma: Miért fogok a Jobbikra szavazni?
terra
2010. április 07. 08:10 | Sorszám: 38
Szerinted az én topicom "jobbikfikázó"? Ezt mire alapozod?
terra
2010. április 07. 08:07 | Sorszám: 36
"A Jobbik mellett az igazság van, ami megváltozhatatlan és örök érvényű!— míg a többiek mind aljas hazugságokra építkeznek."

Na látod, ezért nem szavazhat magát gondolkodónak tartó ember a Jobbikra, amíg ezt az álláspontot és mentalitást képviseli a párt.

Ostoba, önhitt, demokráciában elfogadhatatlan és működésképtelen felfogás.


Téma: "Európa jövőjét a nemzeti szocializmusban látom"
terra
2010. április 06. 18:53 | Sorszám: 266
A Fidesznek eddig is volt több, mint két-két és fél millió állandó szavazója. Bizonyára vannak olyan volt MSZP szavazók, akik most a Fideszre szavaznak, de ez nem meghatározó a szavazóbázison belül. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az MSZP szavazók idősek, a Fidesz - szerencsére - a szavazókorúvá váló fiatalok köréből is gyarapodik.

Téma: Meghalt az értelmes nemzeti radikalizmus?
terra
2010. április 06. 18:48 | Sorszám: 20
Igen, lesznek itt még abszurd történések a Jobbikon belül. Most még a "nagy győzelem" reményének eufóriája egyben tartja őket, de aztán jönnek a szürke hétköznapok. Ráadásul lesznek, akik haszonélvezői lesznek ennek a változásnak és lesznek, akik kívülről nézhetik a szerencséseket.

Lesznek szaftos hazaárulózások, kilépések, átlépések, minden, amit csak el lehet képzelni.

Megjegyzem, hogy a radikális pártok természetüknél fogva soha nem válnak tartósan még középpárttá sem, nemhogy nagy párttá. Ha ez bekövetkezne, akkor az már nem radikális párt. A valódi radikalizmus lényege a kisebbségi lét, mivel az ilyen pártoknak az a szerepük, hogy mindig a meglévő, általánosan lefogadott társadalmi status quo határait feszegessék. Ezért természetes az is a radikális pártoknál, hogy nem alakul ki tartós egységes platform, mindig vannak különböző nézetű csoportok. Csak az így működő radikális párt lehet képes arra, hogy betöltsön pozitív szerepet.


Téma: "Európa jövőjét a nemzeti szocializmusban látom"
terra
2010. április 06. 18:40 | Sorszám: 262
Nem böszmeség. Ez a valóság. Nézd csak meg, hogy hol a legerősebb a Jobbik. Azokon a területeken, ahol mindig magasan győzött az MSZP. Mit gondolsz honnan jöttek azok a Jobbik szavazók? A Holdról?
terra
2010. április 06. 18:33 | Sorszám: 259
Radikalizálódtam? Ezt honnan veszed? A neonácikat mindig is utáltam, de eddig nem merték kidugni a fejüket. Most már ott tartunk, hogy ilyen alakok bekerülhetnek az országgyűlésbe is, hála a Jobbik jelenlegi vezetésének, akiknek mindegy, hogy kicsoda-micsoda az, aki hozzájuk csatlakozik és rájuk szavaz.

Szerintem az én nézeteim nem sokat változtak az elmúlt tíz évben. A magyar társadalom azonban egyre betegebb. Évek óta írom a sötétebbnél sötétebb jóslataimat, hogy a frusztráltság, az általános anómia hova vezethet, de azt nem gondoltam, hogy idáig jutunk.

Most azok, akik nemrég még együtt énekelték Gyurcsánnyal, hogy "igen, igen", összeborultak a magukat nemzeti radikálisnak nevező mindenféle zavaros agyú népséggel, akinek jelentős része sem nem nemzeti, sem nem radikális, egyszerűen az eltorzult lelki igényeik kielégítésének keresnek teret. Most ők a Jobbik szavazótáborának gerince. Amit legjobban sajnálok, hogy jóérzésű, tisztességes, többre hivatott magyar fiatalokat is sikerült átmenetileg megnyerniük.

A gondolkodó nemzeti radikálisok hangja egyelőre alig hallatszik ebben a hangzavarban és sokakat foglyul ejtett a hamis lojalitás.
Ez a mai Jobbik az emberekből többségében a legrosszabbat, a legsötétebb jellemvonásokat hozza ki. A sajátjaiból és az ellenfél pártok szimpatizánsaiból is. A saját barátaimból, ismerőseimből, de talán még belőlem is.

Tudom - vagy legalábbis remélem -, hogy ez nem lesz tartós, meg fog indulni egy józanodás és tisztulás.


Téma: Meghalt az értelmes nemzeti radikalizmus?
terra
2010. április 06. 18:03 | Sorszám: 2
Ezt a legkönnyebb.
terra
2010. április 06. 17:56 | Sorszám: 0
Két éve nyitottam egy topicot, amiben a valódi nemzeti radikalizmus lényegéről és az eltorzult, mindenféle alakokat befogadó álradikális párt veszélyeiről írtam.

Az utolsó szóig vállalom és fenntartom, amiket akkor abban a topicban írtam.
http://www.fw.hu/remekm/forum/index.php?f=2&t=9693&m=0

Sajnálatos módon a helyzet még annál is rosszabb lett, mint amit legrosszabb verzióként feltételeztem.

A valódi és értékes, értelmes nemzeti radikalizmust, aminek éppen csak a csírája kezdett kialakulni, maga alá temette egy gátlástalan, karrierista bagázs által elfoglalt és feduzzasztott, felhígult párt, ami szerintem csak bitorolja a Jobbik nevét, mert annak eredeti szellemiségből és igényességéből semmi nem maradt.


Téma: "Európa jövőjét a nemzeti szocializmusban látom"
terra
2010. április 06. 17:44 | Sorszám: 246
Számomra nincs kétféle - valamilyen "táboron belüli" és "táboron kívüli" - bűn és erkölcstelenség.

Az ilyen Kis Csaba féle neonáci szemetek nekem attól nem lesznek elfogadhatóbbak, hogy más bűnösök is vannak.
Az ilyenek beengedése a közéletbe csak tovább duzzasztja a mocskot.


Téma: Fagyi visszanyal: Morvai követel Völgyesitől elszámolást
terra
2010. április 06. 17:41 | Sorszám: 6
Az a minimum, hogy legyen elszámolás.

Az már egy ezen túlmenő - erkölcsi - kérdés, hogy például az én adományomat arra használták-e, hogy Morvai (vagy bárki más) sztárügyvéd gázsit vegyen fel, miközben úgy tüntette fel a tevékenységét, mint önzetlen társadalmi munkát és ezzel politikai karriert is csinált.

Egyszer már kifejtettem, hogy semmi kifogásom az ellen, ha költségeket fedeztek ebből a pénzből, elvégre senkitől nem várható el, hogy ezeket saját zsebből fedezze. A jelek szerint azonban itt nem erről volt szó.


Téma: "Európa jövőjét a nemzeti szocializmusban látom"
terra
2010. április 06. 17:36 | Sorszám: 242
Nem mindegy, hogy a portál megszűnt vagy sem? Egy nem is olyan régen - éppen két éve - megjelent interjúról, Kis Csaba nézeteiről kellen nyilatkoznod. Egyetértesz vele vagy sem?
Ne feledd, hogy ez az ember jelenleg a Jobbik balmazújvárosi jelöltje.
terra
2010. április 06. 17:20 | Sorszám: 236
Arról a szövegről nyilatkozzál, amit én tettem be. Ne terelj.
terra
2010. április 06. 17:16 | Sorszám: 232
Szokás szerint megy a terelés ezerrel.

Nem lenne egyszerűbb kimondani kedves Jobbik szimpatizánsok, hogy "ezzel az emberrel akkor sem vállalunk semmilyen közösséget, ha a Jobbikban politizál", és nem magatoknak kellene kivágni a saját soraitokból az ilyeneket?
terra
2010. április 06. 17:06 | Sorszám: 227
Szerintem neked vannak szövegértési nehézségeid, nem is szólva arról, hogy a szöveg többi részének tartalma felett elegánsan átlépsz. HOgy vagy képes még egy "ilyet" is védeni csak azért, mert a "csapatodhoz" tartozik? Nem voltál te régen ilyen Onogur.

A szövegre visszatérve:

Az illető "úriembert" az idegesítené legjobban, ha "szellemi toprongy agymosottak" is viselnék ezt a cuccot. Ők a rabszolgák.

Ezennel kijelentem, hogy soha nem venném fel ennek a nácinak a cuccait. Ha ezzel kiérdemelném a "szellemi toprongy agymosott" és "rabszolga" jelzőket, akkor sem.


Téma: Fagyi visszanyal: Morvai követel Völgyesitől elszámolást
terra
2010. április 06. 16:57 | Sorszám: 3
Kedves GM, attól valaki nem lesz patyolat-tiszta, ha másokat is bemázol sárral. Morvai ugyanis egy szóval sem cáfolja, hogy ő maga kapott pénzt, csak azt hajtogatja, hogy nem ő rendelkezett a pénz felett és abból mások is kaptak.

Én csak azt tudom, hogy - én hülye - többször is adtam pénzt ennek a bizottságnak.
Ha nem csak Morvai, hanem a többiek is vettek fel pénzt vagy tárgyi juttatást (adóztak-e a kapott pénz után?), akkor az összes trógert meg kell büntetni morvaistól, mindenestől.


Téma: "Európa jövőjét a nemzeti szocializmusban látom"
terra
2010. április 06. 16:48 | Sorszám: 222
Ha eddig kételyem lett volna, hogy a Jobbik mindenféle mocskot maga alá gyűjtött és a Jobbik szimpatizánsok - tisztelet a kivételnek - a legrosszabb értelemben vett "egy a tábor" szellemében - bármilyen mocskot tolerálni tudnak, akkor erről most meggyőződhettem volna.

Egyértelmúbb nem is lehetne ennek a senkiházi nácinak a "filozófiája". A végén felbukkan a "rabszolga" motívum is, ami azt is mutatja, hogy az utóbbi évek egyik legundorítóbb videó felvételén böfögő Jobbik szóvivő "hélótázása" egyáltalán nem a véletlen műve.

"1. A márkanév kiválasztásánál, miért a HARCOSRA esett a szavazat, számodra mit jelképez ez a szó?
Akár bal, akár jobb, a politikai elitnek nevezett élősködők ássák a sírunkat. De nem csak nálunk, egész Európában ez a helyzet: bevándorlók és cigányok milliói rendezik át kontinensünk etnikai arculatát. Ezért kell most nekünk is harcosoknak lennünk. (...)

Én mindenkit meg akartam célozni, aki vállalja a „HARCOT”: a futballszurkolót, a skinheadet, hungaristát, nacionalistát, nemzetiszocialistát, a kevésbé elkötelezettet, a nagyon radikálist vagy éppen a csak még most eszmélő kamaszt.

7. A HARCOS márkán kívül továbbra is készítesz „egyéb” nemzeti ruhatermékeket. Ezek közül az egyik a PANZER póló, amelyből már elkészült a második sorozat. Mesélj egy kicsit ezekről a pólókról!


A PANZER póló a HARCOS márkán belül készül, és most került fel a netre az új változat a PANZER 88. Az első PANZER pólót szinte csak saját magamnak készítettem. Ehhez tudni kell, hogy nagyon érdekel és nagy tisztelettel adózom a II.világháború német páncélos hadviselése iránt. Ha időm engedi makettokat is szoktam összerakni. Aki olvasott már a német páncélos fegyvernem II.világháborús teljesítményéről az sejtheti, miért állítottam emléket pólómmal pont ezeknek a harceszközöknek és kezelőiknek. Az első széria megjelenése óta már többször utána kellett nyomnom. Úgy látszik nem csak engem nyűgöznek le a többszörös túlerő ellen kitartóan harcoló, kiváló technikával felszerelt páncélosok.

11. Biztosan tudod, hogy a skinhead mozgalmon belül létezik egy nemzetiszocialista-nacionalista ellentét. A te szíved melyik „táborhoz” húz?

- Nacionalistaként indultam az úton. Végignézve a világot, a társadalmi berendezkedéseket, a II.világháború győzteseinek mocskát, Európa jövőjét, a kor kihívásaihoz igazított nemzetiszocializmusban látom.

12. A LONSDALE-t manapság talán gaydale-nek vagy gypsydale-nak lenne célszerű nevezni, hiszen nemcsak a nevében nem londoni, hiszen már rég nem brit fehér emberek készítik, hanem mindenféle kínaiak és arabok. A cég finoman fogalmazva egy ideje már nem angolszász tulajdonban van. Kérlek mondj pár érvet, hogy mi magyar emberek miért a HARCOS márkát viseljük a fentebb említett termék helyett!

- A HARCOS termékek mint már említettem, nem mindenkinek készülnek. Sőt, kifejezetten idegesítene, ha szellemi toprongy agymosottak is viselnék. Ez a mi márkánk és ráadásul magyar termék, nem Ázsiában készül mint a mai „menő” márkák túlnyomó része. Ezzel megkülönböztetjük magunkat a „rabszolgáktól”. Hát csak ennyi."


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 02. 11:28 | Sorszám: 5550
terra
2010. április 02. 10:53 | Sorszám: 5547
Ennyi?

Amúgy nem vagyok nagysasszony. Kérdésem pedig csak egy van, mivel Nagypéntek van.

"A Magyar Gárda pártok és határok felett áll. A nemzetközösség erő- és érdekközössége akar lenni."

Mi van, ha a nemzetközösség nagyobb része ezt nem akarja? Hm?

terra
2010. április 02. 01:11 | Sorszám: 5539
Mindenkire, aki politikai haszonszerzésre használja ezeknek a fiataloknak a lelkesédését és tennivágyását.
terra
2010. április 02. 01:05 | Sorszám: 5537
Jav.: "nem zavar"
"érzésre"
terra
2010. április 02. 01:02 | Sorszám: 5536
Nekem nincsenek előítéleteim a gárdistákkal szemben sem, éppen ellenkezőleg.
Kedves elvbarátod, prepegyit szerint én "aljább" vagyok. Nem tavazr, kaptam én már különb jelzőt is.

Én pedig azt mondom, hogy a legeslegaljábbak azok, akik ezeknek a többségében jószándékú, hazafias élményekre és közösségi érzés vágyó fiataloknak hamis célokat adnak és kihasználják őket a saját politikai céljaikra.
Aztán majd ha nem lesz már rájuk szükségük, eldobják őket, mint egy használt papírzsebkendőt.

terra
2010. április 02. 00:42 | Sorszám: 5532
Igen, tényszerű válaszokat akarok hallani.

Nézzük csak, mi a Gárda deklarált célja?

"A Magyar Gárda Mozgalom a következő feladatokat tűzi maga elé:

A felesketett gárdisták fizikai, lelki és szellemi képzése és önképzése, hogy feladataikat példamutató hatékonysággal, kellő erővel, céltudatossággal és alázattal hajthassák végre."

Milyen képzés, milyen feladatokra?

"Ápolja a magyar kultúrát és történelmünk emlékeit, adja tovább a felnövekvő generációk épülésére."

Konkrétan?

"Aktívan vegyen részt katasztrófa-elhárításban, rend- és polgárvédelmi feladatokban."

Legyünk igazságosak, a gárdisták valóban részt vettek (egyszer?) árvízvédelemben, egyszer parlagfüvet is irtottak, néhányszor kivonultak cigányügyben, de ez egy kissé soványka produkció ennyi embertől ennyi idő alatt.


"Karitatív és szociális missziók támogatása és szervezése."

Konkrétan?

"Rendkívüli helyzetben a nemzeti önvédelem erősítése.
Része vagy gerince kíván lenni a majdan felállítandó Nemzetőrségnek."

Egyelőre ez nem nagyon fér össze az Alkotmánnyal.

terra
2010. április 02. 00:26 | Sorszám: 5529
Ja. Még annál is aljább.
Mi más lehet, aki ilyen kellemetlen dolgokat merészel kérdezni a Gárdáról?
terra
2010. április 02. 00:21 | Sorszám: 5525
Úgy gondolod?

Te is válaszolhatsz a kérdésemre, ha tudsz.

terra
2010. április 02. 00:18 | Sorszám: 5522
Hehehe.
Nem tudsz válaszolni, igaz?
terra
2010. április 02. 00:08 | Sorszám: 5519
Miért, szerinted ezen felül mit csinálnak? Sorold csak fel pontról, pontra.
terra
2010. április 01. 23:52 | Sorszám: 5515
Mondom én, hogy ezek szegény őszintén lelkes emberkék már csak biodíszletnek kellenek. Kíváncsi vagyok mikor jönnek rá erre és mikor unják meg.

Téma: A magyar lónak nincsen háta
terra
2010. április 01. 22:30 | Sorszám: 13
Ez tetszik.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 01. 21:52 | Sorszám: 5505
India az oktatási rendszer reformjával vált az egyik leggyorsabban fejlődő országgá, na és persze a kedvező demográfiai mutatóival.

Ma már a Szilícium-völgyben is több indiai mérnök, informatikus dolgozik, mint amerikai.

terra
2010. április 01. 21:47 | Sorszám: 5503
Nyomják Krahácsot. Vagy mégsem?

Téma: A magyar lónak nincsen háta
terra
2010. április 01. 21:42 | Sorszám: 6
Igazából én tényleg irigylem egy kicsit azokat a nemzeteket, aminek polgárai a ló hátán kényelmesen üldögélve lovagolnak és közben meglátják a világ szépségeit is.

Ha elmegyünk például Dániába, nyomát sem látni az állandósult politikai hacacárénak, a gyűlölködésnek, permanens háborúskodásnak.
Nem is kell olyan messzire menni és nem is feltétlenül csak a jólétben élő nemzetek ülnek a ló hátán. Elég, ha az ember elmegy Erdélybe és egy kicsit megmerítkezik az ottani nemzettársaink között uralkodó hangulatban.
Szegények, de közel sem olyan megkeseredettek, szemellenzősek, mint az anyaországi magyarok.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 01. 21:18 | Sorszám: 5501
Én mondom.

Téma: Csalódtam a Jobbikban, Kilépek
terra
2010. április 01. 18:59 | Sorszám: 103
Szívemből szóltál. Ugyanígy látom én is.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 01. 17:43 | Sorszám: 5490
A hatalom nem egyenlő a kormányzásképességgel.

Először talán mutassanak valamit a parlamentben, a különböző szakbizottságokban, mutassanak fel jó szakembereket, jó törvényjavaslatokat.
Orbánt kezdettől tehetséges politikusnak tartottam és a környezetében is akadt sok képzett, tehetséges ember. Mégsem adtam volna a kezükbe a kormányzást 1990-ben, sőt 1994-ben sem.

A Jobbiknak még egy olyan miniszterelnökjelöltje sincs, akit a saját szimpatizánsai alkalmasnak tartanak erre a posztra. Vonát mindössze 4 % tartja alkalmasnak, ez bizony nem túl hízelgő eredmény.

Én nem bízok bennük, először bizonyítsanak. Oszt jónapot.


Téma: Minden napra egy címlapbotrány a Fideszről
terra
2010. április 01. 17:30 | Sorszám: 356
Nem feltétlenül törvénytelenségről van szó - bár kissé fura ez a kifizetési módszer -, hanem arról, hogy ha valaki busásan megfizetett szakértő, akkor ne adja ki magát emberi jogi aktivistának - az aktivisták ugyanis többnyire ingyen végzik a tevékenységüket, társadalmi munkában - és ne építse egy hamis imázsra a politikai karrierjét.
terra
2010. április 01. 17:25 | Sorszám: 354
Hoppá.
(Először írtam és csak utána olvastam.)
terra
2010. április 01. 17:23 | Sorszám: 353
"Édasapám, ha szerinted ügyvédek ingyen dolgoznak, akkor minek pénzt adni az alapítványnak? Akkor mire kéri az alapítvány a támogatást? Mozijegyre?
Hirtelen olyan naivak lettünk..."


Vannak tényleges költségek is. Például utazás, postaköltség, terembérlet, fénymásolás, stb.
Azt nem várja el senki még egy társadalmi munkástól sem, hogy ezeket a költségeket maga viselje.

Sztárügyvéd gázsiról nem esett szó.

terra
2010. április 01. 15:26 | Sorszám: 314
Morvai hétmilliójával kapcsolatban nem kapok választ?
terra
2010. április 01. 15:24 | Sorszám: 312
Egyetértek.
A hétmillió (+ a Lévai Katalin minisztériumától bizonyítottan kapott cirka egymillió) azonban már komolyabb.
Sok jószándékú ember - én is - többször is adtunk pénzt azért, hogy segítsük a rendőri brutalitás áldozatait és az eseményeket társadalmi munkában kiviszgáló bizottság munkáját.
Morvai "szentté avatása" tulajdonképpen azzal a hiedelemmel kezdődött, hogy úgymond önzetlenül, időt és fáradtságot nem kímélve dolgozott ezen az ügyön.
terra
2010. április 01. 15:09 | Sorszám: 301
Nem a kérdésre válaszoltál.
terra
2010. április 01. 14:58 | Sorszám: 297
Szöőr Anna egyáltalán nem látszik bosszúálló típusnak.
Amikor Morvaival elváltak az útjaik, akkor is nagyon visszafogottan nyilatkozott ugyanúgy, ahogyan dr. Völgyesi Miklós is.

A kérdésemre egyébként nem válaszoltál. Szóval ha ez igaz, akkor ez sem számít? Erre is azt mondod, hogy "És ha igaz, akkor mi van?"

terra
2010. április 01. 14:44 | Sorszám: 284
Hiába tűzdelted tele szmájlival a mondókádat, te sem arra válaszoltál, amit kérdeztem.
terra
2010. április 01. 14:43 | Sorszám: 283
És ezt ki mondja? Orbánról is elhittél mindent?"

A kérdésemre válaszolj légy szíves. Szóval ha ez igaz, akkor ez sem számít? Erre is azt mondod, hogy "És ha igaz, akkor mi van?"

terra
2010. április 01. 14:30 | Sorszám: 276
"És, ha igaz, akkor mi van?"

Erre is azt mondod horngyulásan, hogy na és?

"Morvai Krisztina 2008 februárjában végül arra hivatkozással mond le a Civil Jogász Bizottság társelnöki posztjáról, hogy úgymond „nem tud azonosulni” a szervezet irányultságával és tevékenységével. Később Gaudi is kilép.

Bizottsági forrásaink mindenesetre megjegyzik: ekkortól inkább már ők nem tudnak azonosulni Gaudi és Morvai ténykedésével.

Közben kiderül, hogy Morvai Krisztina 2007. februárja és decembere között mintegy hétmillió forintot kap a bizottság hátterében működő Október 23. Bizottság Alapítványtól. Úgymond munkadíjként. (Morvainak nincs bankkártyája az alapítvány bankszámlájához, így a kért összegeket – néha 200 ezer, máskor 800 ezer forintot – Szöőr Anna veszi föl és adja át neki. Az a Szöőr Anna, aki ugyancsak tagja a civil bizottságnak, és aki később belép, majd kilép a Jobbikból.)

A többi tag ennél lényegesen szerényebb. Van, aki a hosszú hónapok munkájáért mindössze 4-500 ezer forintot kér. Van, aki annyit se. Az alapítványt közadományokból tartják fönt. Van olyan adakozó, aki utolsó 200 forintját fizeti be, hogy a 2006 őszi megnyomorítottakat segítse.

Morvainak viszont hétmillió jár egyébként valóban áldozatos munkájáért, amit több bizottsági tag szóvá is tesz. Honlapján ezenközben azt írja: „ma pénz- és profitközpontú gondolkodás uralkodik a világban, amely mindig mindenről azt kérdezi: mennyi pénzt, mennyi hasznot hoz?”."

Megjegyzem, hogy többször is adtam pénzt az alapítványnak, de nem arra, hogy Morvai zsebre tegye.
Nem várom el senkitől, hogy saját pénzéből álljon olyan tényleges költségeket, amik a bizottsági ténykedéssel kapcsolatban ténylegesen felmerülnek. Munkadíjról- különösen sztárügyvéd gázsinak is beillő hétmillióról - szó sem lehet. Az pedig különösen visszataszító, ha valaki ezek után ráadásul még önzetlen áldozatvállalásnak igyekszik feltüntetni a pénzért végzett munkát.


Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. április 01. 14:18 | Sorszám: 2408
Nem csuzli, hanem parittya.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. április 01. 14:01 | Sorszám: 5444
jav.: "köztársasági elnökjelölt asszony"
terra
2010. április 01. 14:00 | Sorszám: 5443
"Figyeld csak, terra asszonyka, hogy hol van koncepció a rendvédelemre, és azt is, hol a know-how.

Figyeld ennek a palinak a beszédét, hanghordozását, szakszerű "kommunikációs készségét"!"

Valóban értelmes a pali és jól kommunikál. Soha nem állítottam, hogy a Jobbik környékén nem akadnak ilyen emberek. Ez azonban egy fikarcnyit sem változtat azon a tényen, hogy a Jobbikot kormányzásképtelen erőnek tartom.

A "know-how-t pedig nem látom. Attól, ha a régi kmb rendszer helyett csendőrség lenne, szerintem nem változtatna semmit. A Fidesz szerint 3000 rendőr hiámnyzik, a Jobbik szerint 1000, a lényeg az, hogy hiány van, amit be kell tölteni.

Feltételezem, hogy te sem az alábbi hangzatos mondatban látod magát a megoldást :

""LÉSZEN REND!" - mondja minden magyar, aki tudja mi az."

Van azonban még valami, ami ebben az interjúban szemet szúr. A Duna tv - irányultásga és elfogultsága gondolom szerinted sem vitatható - olyan interjút készített a Jobbik politikusával, ami szinte már a szoci politikusokkal készített alázatosan alákérdező interjúk hangulatát idézi. Különösen árulkodó volt az, amikor a műsorvezető hatalmas nyalistással Morvait "köztársasági jelölt asszonynak" titulálta.


Téma: BOTRÁNY!!!
terra
2010. április 01. 13:47 | Sorszám: 44
Engem az bosszant leginkább, hogy többször is támogattam pénzzel a bizottság munkáját. Nem gondoltam, hogy ez Morvai zsebébe fog vándorolni, én nem erre a célra adtam.

Téma: A magyar lónak nincsen háta
terra
2010. március 31. 22:22 | Sorszám: 0
A magyar lónak nincsen háta. A magyar lónak csak két oldala van, hol az egyiken himbálózunk a kengyelbe akadt lábbal, hol a másikon. Kényelmetlen testhelyzet, a lovat sem tudjuk irányítani, a ló is beledöglik előbb-utóbb, de úgy látszik, mi csak így tudunk lovagolni.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 31. 20:35 | Sorszám: 5405
Itt van a kutya elásva. Azért nyüzsög a Jobbik ezerrel, mert ezt a helyzetet akarják elkerülni.
A retorika először csak arról szólt, hogy "ellenőrizni" akarják a kormányt, de ezt megtehetik akkor is, ha 2/3-a van a Fidesznek. Most már kibújt a szög a zsákból, Vona nyíltan kimondta, hogy zsarolni akarnak, ezért hajtanak minden mandátumért ennyire.
terra
2010. március 31. 20:27 | Sorszám: 5397
Neked legyen igazad. Azt azonban szeretném, ha a Fidesznek kétharmada lenne, mert például olyan alapvető kérdések, mint a romjaiban heverő önkomrányzati rendszer átalakítása, 2/3-os többséget igényel.

A Fidesz abban a pillanatban, amikor valamilyen törvényhez más párt képviselőinek szavazata is kellene, elég nehéz helyzetbe kerülne.


Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2010. március 31. 20:18 | Sorszám: 3207
Nekem van egy olyan aggasztó érzésem, hogy MSZP-t alulmérik.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 31. 20:16 | Sorszám: 5389
Know-how? Viccelsz, ugye?

Gondolom ez a know-how azt is precízen tartalmazza, hogy miből működjön a két rendőri szervezet, amikor arra sincs pénz, hogy a rendőrautókat megtankolják.

Azt sem hinném, hogy a kakastollaktól majd úgy berezelnek a cigányok, hogy egyből leszoknak a bűnözésről.

terra
2010. március 31. 20:08 | Sorszám: 5384
Lehet, hogy ebben van némi igazság, de a helyzet jelenleg már annyira rossz, hogy ha két párt lenne a parlamentben, akkor is az lenne a legfontosabb kérdés, hogy tud-e rendet teremteni a következő kormány.

A Jobbik nem biztos, hogy ösztönzően fog hatni a rendteremtésre, különösen ha hónapokig nem a lényegről folyik a vita, hanem a formáról (csendőrség legyen vagy ne legyen).

terra
2010. március 31. 20:00 | Sorszám: 5380
Szedsz valamit? Úgy repdesel, mintha be lennél lőve.
terra
2010. március 31. 19:59 | Sorszám: 5378
Hogy mi "bal" és mi "jobb" ebben a helyzetben már nem lehet tudni. Újabban a Jobbik kezd nyomni egyre gyakrabban olyan szövegeket, amit Thürmer is megirigyelhetne.

Téma: Láttátok ? ( 5.)
terra
2010. március 31. 19:52 | Sorszám: 2968
Én is erre gyanakszom, már csak azért is, mert egy provokátor terjeszti.
(Onogur pedig védi ezt az igazságtomi-alma izét a moderátor topicban, Root pedig tűri, ahelyett hogy kivágná innen.)

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 31. 19:49 | Sorszám: 5374
Ehhez nem kell a Gárda, de a Jobbik sem.

A Fidesznek tizstában kell lennie azzal, hogy a közbiztonság egy olyan neuralgikus pont, ahol eredményt kell elérniük, mert a saját szavazóik ezt várják el elsősorban.

terra
2010. március 31. 19:43 | Sorszám: 5372
A Gárdában vannak jócskán rendes, nemzeti érzelmű emberek is, többségében fiatalok.
Most még a kampány hevében úgy-ahogy sikerül fenntartani a látszatot, hogy a Gárdának van valami értelmes célja is, de ez egyre nehezebb lesz. Rá fognak jönni, hogy az egésznek semmi kézzelfogható értelme nincs, hogy már nincs rájuk szükség és nagyon csalódottak lesznek.
terra
2010. március 31. 19:31 | Sorszám: 5369
A gárdisták hamarosan csalódottak lesznek. Az értelmesebbjei rá fognak jönni, hogy csak biodíszletnek használják őket és azt is egyre kevesebbszer. A mór megtette a kötelességét, a mór mehet.

Téma: A Nagy Átverés: a Fidesz is neoliberális politikát fog folytatni
terra
2010. március 31. 19:27 | Sorszám: 39
Jó.

Téma: Kérés a moderátorhoz (7)
terra
2010. március 31. 19:26 | Sorszám: 3324
Az egész nem tetszik.

Amúgy pedig te is tudod, hogy alma egy sunyi kis provokátor, de úgy látszik őt is meg kell védened csak azért, mert méltóztatott provokatív céllal betenni egy zsidózó plakátot.


Téma: A Nagy Átverés: a Fidesz is neoliberális politikát fog folytatni
terra
2010. március 31. 19:21 | Sorszám: 35
A topicnyitóban fa sincs, nemhogy erdő.

Mivel is nyaltam én be a globalistáknak?

Ha nem haragszol, azt inkább én döntöm el, hogy kikre bízom a megoldást.
Az biztos, hogy nem az ilyen-olyan "szellem" alapján döntök, hanem a képesség, alkalmasság és a realitás alapján. Ettől még vagyok olyan hazafias, mint akik valamilíen "szellemet" neveznek ki mindenhatónak.

Volt már néhány ilyen "szellem" megoldás a magyar történelemben és mind csúfos kudarc volt.

A kommunisták első dolga az volt, amikor hatalomra kerültek a háború után, hogy a hozzáértő embereket kirugták, megbízhatatlanná minősítétteék és a saját embereiket tették a helyükre. Lakatosból lett gyárigazgató, zsellérből tsz-elnök. Ők is azt hitték, hogy az általuk képviselt "szellem" az egyedül üdvözítő, ami majd mindent megold. Az eredmény ismert.


Téma: Kérés a moderátorhoz (7)
terra
2010. március 31. 19:08 | Sorszám: 3322
Alma elvtárs produkciója:
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_topic&f=2&t=009898&m=002965

Téma: A Nagy Átverés: a Fidesz is neoliberális politikát fog folytatni
terra
2010. március 31. 19:07 | Sorszám: 27
Tiltsátok be a számokat, mert zavarják a Nagy és Egyetlen Magyar Igazságotokat.
terra
2010. március 31. 19:02 | Sorszám: 25
Nem veszed észre, hogy ez a cikk nem más, mint személyekre kihegyezett fikázás? Ezen az sem változtat, hogy aki ezt a semmitmondó betűhalmazt összehordta, aláírja, hogy xy közgazdász.

Az általad felvetettekre:

Mi az, hogy globalista? A globalizmus létezik és létrehozott egy gazdasági, kulturális, stb. környezetet, ez egy olyan tény, amit ha tetszik ha nem, tudomásul kell venni. Még azon szerencsés országokra is áll ez, amelyek gazdaságilag erősek, jók a természeti adottságai, stabilak a politikai viszonyok, stb. Magyarország sajnos nem tartozik ezek közé, az elmúlt nyolc év még a kis mozgásterünk nagy részét is elvette, ami korábban volt.

A következő kormány borotvaélen fog táncolni, hogy elkerülje a pénzügyi-gazdasági és/vagy szociális összeomlást.

Meg lehet persze tenni, hogy a "nép ökle" rögtön lecsap a multikra, kiseprűzi őket a bankokkal, biztosítókkal együtt, kérdés hogy mi lenne a lyuk helyén, ami a foglalkoztatásban, infrastruktúrában, adó- és járulék bevételben, lakossági szolgáltatásban keletkezik.

A szétvert magyar ipart, mezőgazdaságot, élelmiszeripart, kereskedelmet, pénzügyi szektort, stb., a magyar kisvállalkozásokat nem lehet jelszavakkal egyik napról a másikra naggyá varázsolni.
Azért tartom nagy hülyeségnek az ilyen címkékkel és jelzőkkel való operálást, mert rengeteg mindent kell rövid idő alatt helyrerakni úgy, hogy közben ne omoljon a fejünkre az egész, ez egy sok-sok részből álló folyamat lesz.


Téma: Csalódtam a Jobbikban, Kilépek
terra
2010. március 31. 18:32 | Sorszám: 88
Biztos vagyok benne, hogy ezt Vonáék is tudják. Azért igyekeznek annyira, hogy tömeget produkáljanak, minőség nem számít. Reményeik szerint tavasszal jó sok képviselőjüknek szereznek bársonyszéket és a választás után az Orbán kormány elleni támadásokkal az önkormányzatokban is megszereznek helyeket.

Ha ez megtörténik, már nem lesz szükségük tömegekre.


Téma: A Nagy Átverés: a Fidesz is neoliberális politikát fog folytatni
terra
2010. március 31. 18:28 | Sorszám: 18
Mit akarsz ezen vitatkozni?
Nagy hülyeség az egész.

Téma: Csalódtam a Jobbikban, Kilépek
terra
2010. március 31. 16:46 | Sorszám: 70
Nagyon rosszul tette.

Téma: A naív, a buta, a beépített és a gazember
terra
2010. március 31. 16:45 | Sorszám: 53
Ne kulákozz te aljas!

Láttál egyet ma a "földeken" mi? Fogadni mernék, hogy földet csak virágcserépben szoktál látni.


Téma: Csalódtam a Jobbikban, Kilépek
terra
2010. március 31. 16:37 | Sorszám: 63
Csak nem a Vona gyerek az?

Orbán mindig is rossz emberismerő volt.


Téma: A Nagy Átverés: a Fidesz is neoliberális politikát fog folytatni
terra
2010. március 31. 16:29 | Sorszám: 10
Dugulj már el, szánalmas kis provokátor.

Téma: Csalódtam a Jobbikban, Kilépek
terra
2010. március 31. 16:27 | Sorszám: 58
A régi Jobbik sem volt a Fidesz gyermeke, a mostani pedig különösen nem az. Később fog kiderülni, hogy ki az igazi apjuk.

Téma: A naív, a buta, a beépített és a gazember
terra
2010. március 31. 14:12 | Sorszám: 32
Igen. Elmehetsz a meakulpába.
terra
2010. március 31. 14:08 | Sorszám: 29
"A kulákok fenyegetőznek."

Hát ezt is megértem, már kulákoztok is. Legutóbb ötven éve volt ez a divat, a nagyapámat akkor verték meg a kommunista pribékek és elvették mindenét.

Bravó mpd.

Amúgy ez a topic sem tetszik.


Téma: Minden napra egy címlapbotrány a Fideszről
terra
2010. március 30. 19:40 | Sorszám: 180
A történelmi esély elszalasztásáért nem fog minket vigasztalni, ha a radikális párt saját magát veri szét, amire egyébként elég nagy az esély.

Lesz újabb négy év iszapbírkózás, kompromisszumokkal vagy elmulasztott intézkedésekkel, egyhamar pedig nem lesz esély arra, hogy a nemzeti oldal kétharmaddal véghez vigyen változásokat.

terra
2010. március 30. 19:35 | Sorszám: 178
Nem egy párt lesz, hanem három vagy négy és kettő vagy három fogja megakadályozni a kormánypártot abban, hogy megcsináljon dolgokat, amiket meg kellene.
terra
2010. március 30. 19:34 | Sorszám: 176
Na látod, pontosan ilyen dramatikus kérdéseket fognak feltenni a Jobbik képviselői a parlamentben.
Orbán és a Fidesz lesz a gonosz, mert odadobja a szegény védteleneket a cigánybűnözőknek ahelyett, hogy csendőrséget hozna létre.

Az már kevesebb hangsúlyt fog kapni, hogy a közbiztonság nem csak csendőrséggel teremthető meg, különösen nem egy ilyen gazdasági helyzetben, amiben a meglévő rendőri szervezetre sincs pénz, nemhogy egy párhuzamos rendfenntartó erőre.

Ha Orbán enged és jobb megggyőződése ellenére mégis belemegy a csendőrség létrehozásába, akkor is ő lesz a gonosz, csak éppen a ballib szemében. Gyurcsány milyen lánglelkű, könnyfakasztó beszédet tartana, ha ez bekövetkezne.
A Jobbiknál sem szerezne jó pontot Orbán ezzel, mert ezt a Jobbik a saját győzelmeként és Orbán megfutamodásaként kommunikálná.

terra
2010. március 30. 19:20 | Sorszám: 171
Ahhoz, hogy egy radikális párt hatékony kontrollt gyakorolhasson a kormányzat felett, nem kell akkora frakció, ami a többi - legkevésbé sem nemzeti - párttal együtt képes meghiúsítani a valóban szükséges átalakításokat, amihez 2/3 kell. Például az önkormányzati rendszer átalakítását, ami régen esedékes.

A radikális párt a saját imídzsét igyekszik majd megőrizni elsősorban, ez pedig nem éppen a konstruktív ellenzéki szerepet fogja erősíteni.

Vona most már nyíltan is megmondta, hogy zsarolni akarja a Jobbik a Fideszt illetve a kormányt. Minden, a kormány által előterjesztett javaslatot támogató szavazatot - legyen az valóban jó és szükséges - feltételekhez fognak kötni, ezzel folyamatos csapdahelyzetbe szorítva a Fideszt és kormányát. Mondok erre egy példát is: az önkormányzati reform megszavazását majd ahhoz kötik, hogy legyen csendőrség, mert a Jobbik ezt vette fel egyik vezértémának a programjába. Orbán majd két rossz közül választhat: vagy enged és akkor nem csak egy rossz döntés születik, hanem még megkapja azt is a ballib kórustól, hogy a szélsőjobbal együttműködik, vagy nem enged és akkor nem lesz reform.

terra
2010. március 30. 19:07 | Sorszám: 169
"Ha a libát túlhízlalják, akkor beledöglik, ezt már Csőrcsill elftárs is megmondta)

Vigyázz, mert ez a Jobbikra sokkal inkább igaz lesz, mint a Fideszre.

A Jobbik esetében már régen nyilvánvaló volt, hogy be tudnak jutni a parlamentbe. Csak azért hízlalták fel valakik a Jobbik-libát, hogy az MSZP-vel és esetleg az MDF-el vagy LMP-vel együtt elég termetes legyen ahhoz, hogy a Fidesz kormánynak betarthasson.

Egy elvhű, kevésbé szedett-vedett kisebb frakció lehet, hogy több lett volna.


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 30. 18:55 | Sorszám: 437
Anti-Orbán Holding, ahogy a Gondola cikkének címe találóan nevezi.
terra
2010. március 30. 18:51 | Sorszám: 436
Ha az LMP bejut és a listás mandátumok közel 50 %-án a Jobbikkal és az MSZP-vel fog osztozni, az a magyarság siralmas mentális állapotát fogja igazolni.

A szavazók talán közel fele egy teljesen ismeretlen pártot, aminek talán egyetlen politikusát nem tudják megnevezni (kettőt biztosan nem), egy másik új pártot, ami hangosan handabandázik, de kormányozni szintén nem lenne képes és egy harmadik pártot, ami kilopta a szemüket, alkalmasabbnak látnak arra, hogy a szavazatukat rájuk adják, mint arra az egy pártra, ami bizonyítottan kormányzóképes.


Téma: Minden napra egy címlapbotrány a Fideszről
terra
2010. március 30. 16:28 | Sorszám: 160
Fújd nyugodtan tovább. Van még hely bőven a Gondola szerverén.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 30. 16:23 | Sorszám: 5309
"Doktor Morvai Krisztina vár ott rád, és neki két pecsétje van: magunkfajta és magukfajta, és majd eldönti, hogy melyikhez tartozol"

Vs. Göring: "Azt én mondom meg, hogy ki a zsidó". Brrrrrrrr


Téma: Minden napra egy címlapbotrány a Fideszről
terra
2010. március 30. 16:16 | Sorszám: 158
Drukker mentalitás.
Megrugták a csodacsatáraitok bokáját egyszer-kétszer, úgyhogy vesszen akár az ország is, ezt meg kell torolni!

Dúl a hülyeség. Nem baj, ez is el fog múlni.

terra
2010. március 30. 16:13 | Sorszám: 157
Ahhoz, hogy bekerüljön a köztudatba, éppen elég, ha bekerül a parlamentbe - ez pedig már biztos - , nem feltétlenül kell a te szavazatod is.

Éppen ma írtam, hogy ha csak arról lenne szó, hogy a Jobbiknak szüksége lenne minden elérhető szavazatra a parlamentbe kerüléshez, akkor akár én is rájuk adnám a listás szavazatomat. Megelőlegezném nekik, hogy legyen lehetőségük a bizonyításra.
Most azonban már egész másról szól a helyzet. Van egy még mindig erős ellenfélnek számító MSZP, amiből akár két párt is lehet, ha Gyurcsány beindul, az LMP is bejuthat, sőt elvileg még az MDF is, na és ott a Jobbik a maga kiszámíthatatlanságával és a legalább 15 %-os várható mandátumarányával.

Ugyan miért szavaznék és te miért szavaznál rájuk? Azért, hogy gyengítsem/gyengítsük azt a pártot, ami most egyedüliként képes a kormányzásra, ráadásul egy összeomlás előtti helyzetben?

terra
2010. március 30. 15:42 | Sorszám: 152
Szerinted az a megoldás, hogy a kormányzóképtelen és éretlen Jobbikra szavazol? Az mit old meg?

Azon kívül, hogy szemmel láthatóan jó érzéssel tölt el, hogy odaszúrhatsz annak a pártnak, amit nem kedvelsz és azoknak, akik bosszantanak azzal, hogy - szerinted - imádattal tekintenek OV-ra.

terra
2010. március 30. 15:24 | Sorszám: 141
Hibát mindenben tudsz találni, ha akarsz, márpedig te mindig akarsz.

Nem ártana azonban néha azon is elgondolkodni, hogy a jelenlegi helyzetben könnyen előfordulhat, hogy iskola sem lesz, vagy éppen a papa vagy a mama egyszer csak nem kapja meg a fizetését, ha állami alkalmazott.

Ehhez képest a drukkerek mindenről megfeledkezve csak azzal törődnek, hogy a csapatuk melyik tagja kapott egy faultot vagy vitt be egy ügyes testcselt.

Úgy látszik a magyaroknak egy argentin típusú összeomlás kell, hogy végre észre térjenek.

terra
2010. március 30. 15:07 | Sorszám: 135
Már unom leírni, de erre csak muszáj: ez nem meccs, hanem az életünk, a gyerekeid élete a tét.

Legalább azoknak kellene józanul gondolkodni, akiknek a fejébe a Jóisten észt is adott.

A primitív surmók reménytelenek, mindig annak pártnak drukkolnak, aminek éppen sikerül megtalálni a csengő gombját (ld. Pavlov kutyája).

Az értelmes emberekért azonban nagyon nagy kár.
Mielőtt egyesek leordítanák a fejemről a hajat, gyorsan hozzáteszem, hogy nem azt akarom mondani, hogy a gondolkodás végeredménye csak egy lehet és helyes lehet, de az elvárható lenne az értelmes emberektől, hogy gondolkodjanak.

terra
2010. március 30. 09:53 | Sorszám: 87
Azért próbáld csak meg összehozni azokat a válaszokat.
Ha olyan szilárdan hiszel a Jobbik által adott válaszokban, akkor gondolom alaposan ismered is ezeket a válaszokat.
terra
2010. március 30. 09:51 | Sorszám: 86
A "forradalmak" forgatókönyve, ha a "forradalmárok" a hatalom részeseivé válnak, mindigy ugyanaz.
A forradalmárok egy része magába a permanens forradalomba szerelmes és egyre eltorzultabb formában, egyre bigottabb módon ragaszkodnak az eszméikhez, mások viszont a megízlelt hatalomba és az abból eredő személyes előnyökbe lesznek szerelmesek és nem akarnak többé megválni tőle. Akik kívül maradnak a hatalmon vagy kisebb pozíciót kapnak, mint ami érzésük szerint nekik jár, elkezdik fúrni a valamikori hrcostársaikat. (Régen nem is sokat bíbelődtek a fúrással, inkább guillotine alá küldték vagy megölték, megölették a vetélytársakat, de hát ma már civilizáltabb világban élünk. )

Mindig, kivétel nélkül háborúság és szakadás az ilyen folyamat vége. AZ idealisták elválnak a hatalomhoz ragaszkodóktól és ellenségként gyűlölik őket.

Erről mindig az jut eszembe, amikor annak idején a nyugati anarchisták (Emma Goldman és mások) határtalan lelkesedéssel támogatták lenint és a bolsevik forradalmat. Aztán egyszer csak bekövetkezett a győzelem és az idealisták keserűen tapasztalták meg, hogy a régi hatalom helyét egy új, sokkal rosszabb hatalom foglalta el, ami a hajdani nagy ideák helyett sokkal inkább a saját hatalmának a bebetonozásával volt elfoglalva. Az ideslisták távoztak, a hatalom szerelmesei pedig elkezdték irtani egymást.

terra
2010. március 30. 09:24 | Sorszám: 83
Egyetértek. Mindig is azt mondtam, hogy kell egy radikális párt a parlamentbe. Igaz, hogy a korábbi Jobbik nekem sokkal szimpatikusabb volt a mostaninál, de még Vonáéknak is biztosítanám ezt az esélyt.
Ha a Fidesz többsége abszolut biztos és a Jobbik bejutása kétséges lenne, akkor még olyan áron is, hogy a listás szavazatomat a Jobbiknak adnám. (Ennyit az elvakult fideszes jelzőkről, amit itt már néhányan rám ragasztottak).
A jelenlegi helyzetben azonban nincs okom rá, hogy a Jobbikra szavazzak, mert biztos bejutók és az ország érdeke az, hogy minél erősebb Fidesz-frakció és kormány legyen.
terra
2010. március 30. 09:09 | Sorszám: 81
Mpd drága, hát kivel együtt tenné ezt a Jobbik ellenzékben, ha nem az MSZP-vel együtt? Gondolkodj pajtás.

Ha tetszik,ha nem, ez az alapeset, amit sajnos a Jobbik eddigi harcias kommunikációja is valószínűsít.

Abban egyetértek veled, hogy valami halvány remény van arra, hogy a parlamentben a Jobbik józanabb képviselői a konstruktív ellenzékiséget választják és támogatják a kormányt azokban a kérdésekben, amelyek az ország számára hasznosak.
Azt azonban már most borítékolni lehet, hogy ez nagyon sok jobbikosnak nem fog tetszeni sem a parlamenten belül, sem a szimpatizánsi körben.

Lesz még a Jobbbikban csatazaj, hazaárulózás bőven.

terra
2010. március 30. 09:01 | Sorszám: 78
Rajta elftárkám, kezdheted írni szépen a válaszaidat a saját kérdéseidre.

Aztán nehogy olyanokat írjál, hogy pl. az államadósságot egyszerűen el kell törölni.

terra
2010. március 30. 08:55 | Sorszám: 76
Jó, hogy megszólaltál. Hozzátehetted volna azt is, hogy a személyiségek nem csak a karrier kiépítésére látnak lehetőséget - ők vannak kevesebben -, hanem a frusztrációjuk, a negatív ösztöneik kiélésére, a karrierista szélhámosok ezt használják ki a Jobbikban is.
Aztán jön a "forradalmak" szokásos forgatókönyve. A nagy jelszavakból és célokból jóformán semmi nem lesz, ellenben néhányan személy szerint megtalálják a számításukat, de még többet akarnak, ezért elkezdik kinyírni egymást is. Az elégedetlen, frusztrált tömeg pedig kiábrándul, aztán jön majd a következő nagyotmondó kókler társaság, aki maga alá gyűjti őket és kezdődik az egész előlről.
terra
2010. március 30. 08:48 | Sorszám: 72
Talán nem arra törekszik a Jobbik, hogy olyan arányú mandátumot szerezzen, amivel úgymond sakkban tarthatja, zsarolhatja a Fidesz kormányt? Azt ugyan nem teszik hozzá, de teljesen nyilvánvaló, hogy ezt az MSZP-vel együtt fogják megtenni. Lehet, hogy nem ugyanazért, nem ugyanazokkal az eszközökkel, de ez a végeredmény szempontjából teljesen mindegy.

Kapott Magyarország egy esélyt, ami lehet, hogy soha többé nem adatik meg. Erre éppen azok, akik magukat a legnagyobb hazafinak tartják, mindent elkövetnek, hogy ezzel az eséllyel ne tudjunk élni.
Most már ott tartanak ezek a drága jó hazafiak, hogy a "nép nevében" kormányoznának is. (Nem tudom honnan veszik a jogot arra, hogy tizenegynéhány százalékos támogatottsággal a "nép" képviselőjének tartsák magukat). Igaz, hogy kormányzásra tökéletesen alkalmatlanok, de ez úgy tűnik nem zavarja sem őket, sem a szimpatizánsaikat.
Akkor néznének majd nagyot ezek a drága hazafiak, ha ne adj' Isten tényleg győzne a Jobbik és két hónapon belül totális államcsőd lenne.
Aki igazéán szereti a hazáját, annak nem kellene játszogatnia tízmillió honfitársa bőrére csak azért, hogy kiélje a drukker hajlamait.

terra
2010. március 30. 08:05 | Sorszám: 63
Ezeket az állításokat szerintem te sem gondolod komolyan.

Nem tudom miből szűrted le, hogy a Jobbik szimpatizánsok erős Fidesz kormányt akarnának. Egyáltalán nem ezt akarják. Még azt a marhaságot is készpénznek veszik, amit Vona mondott, hogy a Fidesz veszélyezteti a Jobbik kétharmados többségét.

Az sem igaz, hogy a Fidesz szimpatizánsai a Jobbik teljes megsemmisítését akarják, ez a fórumra sem igaz.
A többségük azt akarja, hogy a Jobbik kerüljön a parlamentbe.

Az européerségre hivatkozás pedig enyhén szólva is furcsán hangzik egy Jobbik-fantól.


Téma: MEGLESZ A KÉTHARMAD?
terra
2010. március 29. 22:25 | Sorszám: 564
Munkásököl vasököl, odacsap, ahova köll.

Nem igazán értem, hogy mi változik attól, ha a Fidesznek nem lesz 2/3-a?


Téma: Minden napra egy címlapbotrány a Fideszről
terra
2010. március 29. 21:17 | Sorszám: 49
Erről van szó.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 21:09 | Sorszám: 5241
Fura fogalmaid vannak a "női mivoltról".

Téma: Demszky hattyúdala
terra
2010. március 29. 21:08 | Sorszám: 191
Ha lenne a fővárosnak egy saját Shiva Lingam-ja, igazán megérdemelné Demszky, hogy ő üljön rá elsőként, nem?
terra
2010. március 29. 21:01 | Sorszám: 189
Tipikus demszkygrádi elmebaj, potom 40 millióért.
http://index.hu/belfold/budapest/2010/03/29/ujabb_idokerek_keszul_budapesten/

Az Index cikkéhez a legjobb komment:

"NIL7
A körülményekre tekintettel egy Shiva Lingam odaillőbb lenne."

Egyetértek.


Téma: CSAK A FIDESZ!
terra
2010. március 29. 19:02 | Sorszám: 16
"Pont ezt mondták 1994-ben Horn Gyuláról, de szó szerint."

Már akik. Hornéknak egyébként a kormányzóképességük valóban meg volt 1994-ben, csak a céljaikkal és a módszereikkel nem lehetett egyetérteni.

A Jobbiknak a programjuk alapján én még most is megelőlegezném a jószándékot, de a kormányzóképességük jelenleg nulla, józan és a hazáját valóban szerető ember nem bízná rájuk a kormányzást.
(Nem véletlen, hogy még a Jobbik szavazók jelentős része sem Vonát látná szívesen miniszterelnökként).

A Fidesznél a célok is elfogadhatók és a kormányzóképesség is adott.


Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. március 29. 18:53 | Sorszám: 1730
Remélem hamarosan.
terra
2010. március 29. 18:42 | Sorszám: 1728
Gyurcsánynak egy olyan párt kell, aminek a nevében szónokolhat a parlamentben, ahol elsőhegedűs lehet. Neki mindegy, hogy ezt MSZP-nek hívják vagy másnak.

Ha nem Gyurcsányról lenne szó, hanem egy normális politikusról, akkor el tudnám képzelni, hogy a háttérből mozgassa a szálakat és ne akarjon reflektorfénybe állni. Gyurcsánynak azonban nem az erős befolyás a lényeg, hanem maga a szereplés, mert csak ezzel kaphat a nárcizmusa rendszeres táplálékot és az ellenségessége megnyilvánulási teret.
Gyurcsány nárcizmusa hatalmas sebet kapott Orbántól is és a saját pártjától is. Nem csak sikert akar aratni, hanem törleszteni a nagy nyilvánosság előtt. Nem véletlenül mondta azt, hogy a fő célja, hogy Orbán elátkozza a hétfő reggeleket, amikor vele áll szemben a parlamentben. Nem a pártjával, hanem vele, Gyurcsány Ferenccel, aki frakcióvezetőként előadhatja a lángoló szónoklatait.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 16:59 | Sorszám: 5188
Nem haragszom.

Én nem voltam és soha nem is leszek tagja egyetlen pártnak sem. Nem voltam és most sem vagyok "meggyőződéses fideszes". Egy párt számora önmagában semmi, egy név a plakáton vagy a szavazólapon.

Mindig a helyzet értékelése alapján döntöm el, hogy nézetem szerint melyik pártra adott szavazatommal teszek jobbat ennek az országnak. Ez a párt számomra ma a Fidesz, holnap lehet, hogy más párt.

Hála Istennek van nagyon sok barátom, akikkel még véletlenül sem politikai meggyőződés köt össze, hanem annál sokkal több. Ismered a valódi barátaimat? Kötve hiszem, mert engem sem ismersz, ezért mellőzd az ilyen bunkó kijelentéseket.


Téma: Minden napra egy címlapbotrány a Fideszről
terra
2010. március 29. 16:50 | Sorszám: 29
A Jobbik méretes csapdát állított magának azzal, hogy a "langyos, esendő többség" felé helyezte magát úgy a politikai célokat, mint az erkölcsi mércét tekintve.

A Jobbik szimpatizánsok egyik fele ezt nagyon komolyan hiszi is, ez az egyik közösségképző tényező. Ki ne hallaná azt szívesen, hogy egy olyan kivételes embercsoport tagja, ami messze különb a többinél?
Ők fognak leghamarabb kiábrándulni a pártból, ha rájönnek, hogy ebben is esendő emberkék vannak.

A szimpatizánsok másik fele a kemény, támadó szövegelésre vevő, mert a saját frusztrációjának átmeneti csökkentését kapja ettől. Minden párt és politikus kártékony, aki részt vett az ország irányításában, majd mi megmutatjuk, hogy legyőzzük az összeset, lesz elszámoltatás, húsz évet a húsz évért, móresre tanítjuk a cigányokat, stb.
Ezeknek az embereknek nem fogja tudni tartósan megadni a Jobbik a napi betevő keménykedést, mert egy idő múlva hiteltelenné válik.


Téma: MSZP-kampánybukták
terra
2010. március 29. 16:36 | Sorszám: 149
Gyurcsány is alaposan megkavarta a dolgokat, elbizonytalanította az MSZP kampánystábját.

A "Demokratikus Charta" nevű antifasiszta fílingű akármivel, az évértékelővel olyan helyzetet teremtett, hogy ha Mesterházyék ugyanazt kezdik fújni, akkor úgy tűnhet, hogy ismét beálltak Gyurcsány mögé, ezért inkább hallgatnak. Gyurcsány mindössze néhány száz nyugdíjast megmozgató akciózása azt is bizonyította, hogy túl sok eredményt ezzel sem lehet elérni.

Az MSZP most csendben meghúzza magát, azok a törzsszavazóik, akiket meg tudtak tartani, úgyis rájuk szavaznak. Az MSZP helyzetét a következő ciklusban nem nagyon befolyásolná, ha szereznének még 100-200 ezer szavazót. Legfeljebb annyiban lehet ez érdekes számukra, hogy a Jobbikhoz képest milyen eredményt érnek el, de ez sem túlzottan érdekes az MSZP szempontjából. Ha a Jobbik megelőzi őket, akkor legfeleljebb még hangosabban tudják mondani, hogy fasiszta veszély van.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 16:25 | Sorszám: 5179
Nem tudhatod, hogy mit hoz a jövő. A Fidesz most hatalmasra nőtt, ez azonban azzal is jár, hogy a szavazói illetve politikusai a nézetek széles spektrumát lefedik. Ez nyilvánvalóan nem maradhat sokáig így.
Ha a Jobbik nagyon erős lesz és Gyurcsány is megjelenik új frakcióval, akkor a Fidesz is jobban összezár, de ha biztonságos többségük lesz, akkor elő fognak jönni a különbségek és annak bátrabban hangot is fognak adni az egyes szárnyak politikusai.

A Jobbik esetében még inkább így lesz. Most egy nagy felfutás eufóriájában csak a győzelem a fontos. A mindennapokban hamarosan meg fog mutatkozni, hogy túl sokféle embert, nézetet egyesített maga alatt a Jobbik. Képtelen lesz a Jobbik vezetése minden jelenlegi Jobbik szavazónak tetsző irányvonalat és retorikát tartósan fenntartani - különösen azért is, mert sokan közülül maguk sem tudják, hogy mit akarnak a győzelem után - és még abban is kételkedem, hogy Vona képes lesz megfelelően irányítani a hirtelen felduzzadt pártot.


Téma: 10:59 PM
20-100. blank . 00:00 | Sorszám: 639

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 16:09 | Sorszám: 5176
Megint egy kategórikus kijelentés: "az SZDSZ utódpártja".

Egyébként ezek szerint nem olvastad a korábbi írásaimat. Nem egyszer, nem is kétszer írtam le, hogy a Fidesz történelmi szerepét abban látom, hogy a most megürült politikai teret betöltse úgy, hogy ott a rendszerváltásnak nevezett valmi során kreált mesterséges és kártékony alakulatoknak ne nagyon jusson hely.
Azt is leírtam, hogy nem tartok lehetetlennek egy Jobbik mérsékelt szárny-Fidesz radikális szárny közötti együttműködést sem.


Téma: Minden napra egy címlapbotrány a Fideszről
terra
2010. március 29. 16:04 | Sorszám: 11
"Elétek"? Elém nyugodtan tarthatsz akármilyen tükröt. Attól, hogy a Fideszre szavazok, még nem veszem magamra a Fidesz összes valaha élt politikusának a bűneit, de nem is tartok senkit szentnek és sérthetetlennek azért, mert ahhoz a párthoz kötődik, akire éppen szavazok.

Magyarul: nem vagyok és nem is leszek elvakult drukker. Tőlem nyugodtam szidhatod akár Orbánt is.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 15:50 | Sorszám: 5171
Ha valaki korábban azt mondta volna nekem, hogy mpd egyszer Szent Ágostonnal fog érvelni, biztosan kiröhögöm.
Ma már nem lepődök meg semmin.

Téma: Minden napra egy címlapbotrány a Fideszről
terra
2010. március 29. 15:41 | Sorszám: 5
Mi köze van a 2010. évi választáshoz ennek a listának?

Gazemberek mindig voltak és lesznek nem csak a Fidesz, hanem más párt környékén is. Ha Fidesz ilyen embereket indítana, nem szavaznék rájuk. Számomra ez ilyen egyszerű.

A Jobbik maga oka annak, hogy csipkedik, mert olyan fennsőbbséges lenézéssel beszél mindenkiről, aki nem tagja a tábornak, hogy az már tényleg irritáló.
Erre természetes ellenreakció az, hogy a lenézettek visszalőnek. Nem csak a fórumon megy ez, hanem a való életben is.

Egyébként milyen hülyeséget írtam konkrétan? Ha megmondod és tényleg hülyeség, akkor készségesen be fogom ismerni.

terra
2010. március 29. 15:30 | Sorszám: 2
Ezek az emberek most a Fidesz jelöltjei vagy vezető poltikusai?

Téma: MSZP-kampánybukták
terra
2010. március 29. 15:24 | Sorszám: 145
Ha az MSZP elkezdené hergelni a köménymagot, az a Jobbik malmára hajtaná a vizet.
Az MSZP-nek érdeke, hogy a Jobbik a parlamentben legyen, de az már nem, hogy megelőzze az MSZP-t.

Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 29. 15:05 | Sorszám: 398
No és hány jobbik-szavazó ingadozik?

Téma: MSZP-kampánybukták
terra
2010. március 29. 15:02 | Sorszám: 143
Nem érdekük a magas részvétel.
Szeretnék minél gyorsabban, minél csendesebben lenyelni a békát, hogy utána ellenzékként annál hangosabban brekeghessenek.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 14:58 | Sorszám: 5155
Pontosan úgy viselkedsz, mint az éretlen kamaszok, ha kifogynak az érvekből.
Na mi van öreg, szedjél Bilobilt, stb...

Ez illik hozzád úgy is, mint Jobbik-fanhoz.

Többek között azért nem tudok igazán haragudni a jobbikosokra, amiért a kamaszokra sem.
Jópofák, ahogy nagyobbnál nagyobbakat mondanak, mindenkit leszólnak, mindenkinél okosabbnak képzelik magukat, de mindezt annak biztos tudatában teszik, hogy nem kell magukra venniük a család fenntartásának felelősségét.

terra
2010. március 29. 14:40 | Sorszám: 5152
Nem érted vagy nem akarod érteni?
terra
2010. március 29. 14:13 | Sorszám: 5144
Szép gondolat, csakhogy a megbocsátásnak nem szokott előfeltétele lenni, hogy az érintett egy bizonyos párthoz csatlakozzék.

Ez ugyanis egyenlő azzal az állítással, hogy csak az a megvilágosodott, aki bocsánatot érdemel, aki hozzátok csatlakozik.

Aki ezt nem teszi meg, ezek szerint bűnös marad.

Isten szerepét azért talán már mégsem kellene elvenni...

terra
2010. március 29. 13:54 | Sorszám: 5136
Hm. Őszintén kívánom neked, hogy ne csalódj túl nagyot.
terra
2010. március 29. 13:50 | Sorszám: 5132
Ezek szerint bárkit szívesen láttok, aki úgymond megvilágosodott, hamut szór a fejére?

Az üléspont határozza meg az álláspontot, hogy ki a jó és ki a rossz?

terra
2010. március 29. 13:44 | Sorszám: 5128
Ugyanilyen elnéző vagy a Fidesz politikusaival szemben is?
terra
2010. március 29. 13:25 | Sorszám: 5118
Mindannyian tudjuk, hogy a családon belüli erőszak elleni kampány is egy nagy humbug volt. Azt is tudjuk, hogy az előző nyolc évben iszonyúan sok pénzt kifizettek semmitérő "szakértői munkákért".

Azon pedig, hogy mindennek a kedvezményezettje egy olyan hölgy volt, aki most fennhangon hirdeti, hogy "húsz évet a húsz évért", én nem lépnék át olyan könnyedén a helyedben.

Persze te tudod...


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 29. 13:16 | Sorszám: 381
Az egy teljesen más történelmi helyzet volt, akkor az MSZP, mint kommunista utódpárt nemzetközi elfogadtatása volt a tét. Ennek fejében vállalta az MSZP, hogy az SZDSZ irányítása alá helyezi magát.
Itthon nem kellett őket legalizálni (sajnos), meg volt a támogatottságuk enélkül is.

Azt hiszem, hogy most kivételesen nem őrölünk egy malomban. Te a korábbi mechanizmusokat akarod ráhúzni a jelenlegi helyzetre, én pedig azt mondom, hogy a korábbi határok most fellazultak, egy majdnem teljesen új átrendeződés történik.

Ebben a folyamatban az már biztos, hogy az LMP is ott lesz. A programjukat nézve az SZDSZ irányvonalától inkább a különbözőségek és ellenkező irány dominál. Az antifasizmus és antirasszizmus már nem lesz elég kötőanyag ahhoz, hogy újra létrejöhessen egy korábbi SZDSZ-hez hasonló formáció.

Persze elvileg minden képviselő és párt megvehető. Arról, hogy az LMP ilyen párt-e, még korai lenne jósolgatni.


Téma: Biztos az MSZP 3. helye
terra
2010. március 29. 13:02 | Sorszám: 215
Jó.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 13:01 | Sorszám: 5102
Hú, ez azért tényleg durva.
terra
2010. március 29. 12:57 | Sorszám: 5101
Munkásőrnek egy baja, így van-e?
Mért nincs három élete
Egyiket a pártja kapja,
Másikat a párja kapja,
A harmadikkal egy a fegyvere
))

Téma: Biztos az MSZP 3. helye
terra
2010. március 29. 12:41 | Sorszám: 210
Az EP választáson 33,7 %-os részvételnél 44,59 %-ot (2218 szavazat) szerzett a Fidesz és 27,82 %-ot (1384 szavazat) a Jobbik.

Az időközi önkormi választáson 26,8 %-os részvételnél 43 %-ot (183 szavazat) kapott a Fidesz, 24,47 %-ot (104 szavazat) a Jobbik.

Mind a két választásnak elsősorban a Jobbik számára volt tétje, mert új parlamenti párti szerepre törve most minden lehetséges fronton meg kell mutatniuk mindenütt, hogy sokan vannak és erősek, elkötelezettek.
Ehhez képest ez nem túl fényes eredmény.

Ha hozzávesszük azt is, hogy kampány van és a Jobbik felfutóban van, az EP választáson az összes szavazóhoz mérten elért 9,2 %-nál a mostani választáson elért 6,5 % nem túl mutatós eredmény és arányaiban rosszabb, mint a Fidesznél ugyanígy számolt 14,9-11,5 %.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 12:13 | Sorszám: 5065
A munkásőrök is bajtársnak szólították egymást.
Az is egy párthadsereg volt, alig tudtunk tőle megszabadulni.

Nekem egy hadsereg hiányzik csak, egy ütőképes, jól felszerelt magyar honvédség. Alkotmányon kívüli magánhadseregekre nincs szükség, legyen a színük akármilyen.


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 29. 12:05 | Sorszám: 373
Az előbb írtak miatt ez nem valószínű. Az MSZP-re rákerült egy stigma, ami miatt a liberális értelmiségiek egyelőre kerülik, mint a pestisest, mert nem akarják égetni magukat.

Az MSZP és a liberális értelmiség legfeljebb egy területen fog nyilvánosan együttműködni, a kirekesztés, a rasszizmus és az ún. fasiszmus elleni harban és ehhez sajnos a Jobbik fogja adni a muníciót.
Ez azonban ahhoz kevés lesz, hogy újra összenőjön a liberális értelmiség - ami egyébként sem egy egséges massza sem idológiailag, sem más szmepontból - a posztkommunistákkal.

terra
2010. március 29. 12:00 | Sorszám: 371
Én ezt ilyen formában nem tartom reális forgatókönyvnek, illetve inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül a régi párt- és idpológiai keretek között kellene gondolkodni.

Kezdjük ott, hogy súlyos hiba lenne azt hinni, hogy a liberalizmus különböző fokozatai nem lesznek jelen a közéletben és a parlamentben is. A kérdés csak az, hogy milyen fokozata(i) és milyen párt fogja azt/azokat képviselni.

Az LMP a retorikáját és a párt "arcait" tekintve jelenleg a klasszikus idealista liberalizmus vonalát képviseli. Ezt szoktam én rousseau-i liberalizmusnak nevezni.

Ennek a kulcsszava a "természet", méghozzá nem csak a környezetvédelemre, hanem társadalomra vonatkoztatva is, amit a szintén klasszikus "természetjog" nézetrendszere tükröz, amely szerint minden emberi lénynek vannak természet adta jogai, aminek érvényesülését biztosítani kell.

Az LMP programjában a magam részéről nem az SZDSZ által képviselt, visszájára fordított (neo)liberalizmust látom, hanem éppen annak ellenkezőjét, azt a klasszikus liberalizmust, amit az SZDSZ tűzzel-vassal kiirtott a párt környékéről és eddig nem juthatott szóhoz. Ilyen volt például a szegények gondjaival foglalkozó SZETA mozgalom, vagy a szintén liberálisokhoz közeli korai "zöld" mozgalmak. Ezeket mind elnyomta az SZDSZ és a helyébe ezeknek a nézeteknek a karikatúráját helyezte (etnikai és egyéb kisebbségek, "másságok" eltorzult pártolása, stb.) és gazdasági vonalon a korlátok nélküli erő-politikát, monopolizmust érvényesítette, ami teljesen ellentétes az ökológiai fenntarthatósággal, ami az LMP politikájának legfőbb lényege.
Figyelemre méltó az LMP vidékre is erősen koncentráló programja az SZDSZ szélsőségesen urbánus politikájával szemben.
Az SZDSZ valódi arculata gazdasági értelemben szélsőjobboldali, az LMP programja baloldali-liberális.

A fentiek miatt nem tartom evidenciának, sőt egy az egyben valószínűnek sem azt, hogy az LMP trójai faló lenne, amit az SZDSZ párt nélkül maradt politikai és gazdasági holdudvara egyszerűen el tudna foglalni.
Különösen akkor nem valószínű, ha Gyurcsány létrehozza a maga neoliberális frakcióját vagy pártját. Ebben az esetben a globalista-nagytőkepárti "héják" inkább Gyurcsány mögé fognak felsorakozni.

Az LMP és az MSZP olyan szoros szimbiózisba kerülését sem tartom valószínűnek, mint ami az SZDSZ és az MSZP között történt, különösen akkor nem, ha az MSZP megmarad a jelenlegi formájában és összetételében.

Abban az esetben, ha Gyurcsány kiválik a maga héjáival és az MSZP valódi baloldali fordulatot tesz vagy szétesik és a romjain létrejön és szocdem párt, nem lehetetlen az együttműködés.
Ugyanennyire nem lehetetlen azonban az, hogy a Fidesz liberális szárnya köt szövetséget az LMP-vel.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 29. 11:33 | Sorszám: 5054
Szia. Már készül a válasz.
terra
2010. március 29. 11:27 | Sorszám: 5051
Ez a "bajtársnő" különösen tetszik.

Majdnem olyan jó, mint hajdan a polgártársnő vagy az elvtársnő.


Téma: gondola.hu RÉVBE ÉR A LÉNYEG!
terra
2010. március 29. 11:21 | Sorszám: 39
Nekem kifejezetten tetszik az új dizájn.

Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 27. 20:58 | Sorszám: 349
Az utóbbi esetben esetleg közös jelöltként futtatja Horváthot, de még az is lehet, hogy az MSZP áll be Gyurcscány jelöltje mögé.

Tulajdonképpen mindegy, hogy Horváth vagy Bajnai. Mind a kettő báb.

terra
2010. március 27. 20:56 | Sorszám: 348
Horváth Csaba az MSZP jelöltje lesz. Ha Gyurcsány az MSZP-ben marad és nem alakít új frakciót és pártot, akkor valószínű, hogy Horváth marad a jelölt.
Ha új pártot alakít, akkor Horváth ellen indít saját jelöltet.
terra
2010. március 27. 19:29 | Sorszám: 341
Igen.

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. március 27. 16:57 | Sorszám: 3137
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_topic&f=2&t=010788&m=000338

Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 27. 16:55 | Sorszám: 339
Még annyit tennék hozzá, hogy az alább vázolt teóriát elég jól igazolja az is, hogy az SZDSZ vezéralakjai kifaroltak Retkes mögül és nem sokkal később megjelentek Gyurcsány mögött. Az úgynevezett évértékelőn ott feszített az első sorokban Eörsi és Bauer is.

Az előzőekből következik az is, hogy az LMP jelen helyzetben inkább barát, mint ellenség. Főleg a fővárosban lenne jó, ha azok, akik semmiképpen nem a Fideszre vagy a Jobbikra szavaznak, azok inkább az LMP-re adják a voksukat, mint az MDF-re vagy netán az MSZP-re.

Én úgy látom, hogy az LMP-ben valóban vannak liberálisok, de azoknak az zöldliberális-idealistáknak a vonulatát akarják tovább vinni, amelyik annak idején csalódott az SZDSZ-ben és kiszorult a pártból.

terra
2010. március 27. 16:28 | Sorszám: 338
"Szia Terra.
Mi a véleményed arról a következtetésről, amit az MDF budapesti listájának elmeszeléséről írtam?

Miszerint matematikailag az MDF úgysem jutna be a parlamentbe, (a közvéleménykutatók 2-4% közé mérik), ugyanakkor ha Budapesten az MDF-nek nem lesz listája, az nagy mértékben növeli az LMP bejutási esélyét. (Az LMP-t most 4-9% közé mérik).

Hiszen mindkét pártra nagy arányban szavaznak budapesti liberálisok, így ha budapesten kiesik az MDF, akkor a szavazói többsége valószínűleg az LMP-hez megy.

Tehát így a döntéssel az FVB indirekten az LMP-t nyomja be a parlamentbe nagy lendülettel. Ami azért furcsa, mert igazából sem a Fidesznek, sem a Jobbiknak, sem az MSZP-nek nem érdeke az LMP-t ilyen nagy igyekezettel benyomni a parlamentbe.

A Fidesz liberális szárnya és az MSZP liberális szárnya még talán láthat fantáziát az LMP bejuttatásában, (poteniális szövetségesként) de a Jobbiknak aztán tényleg nem érdeke. Mégis, a döntést még a Jobbik delegáltja is megszavazta, holott az ő ellenszavazata is elég lett volna ahhoz, hogy a döntés ne menjen át.

Szóval nem értem.

Ez a csata az MDF fővárosi listája körül nem az LMP-ről szólt, hanem elsősorban a fővárosról, másrészt Gyurcsány és közvetve az MSZP illetve az SZDSZ által képviselt globalista-neoliberális elit politikai jövőjéről.

Számomra már elég régen nyilvánvaló, hogy Dávid Ibolya és rajta keresztül az MDF Gyurcsány befolyása és indirekt irányítása alatt áll. Érzésem szerint Dávidot Gyurcsány megzsarolta, talán a fia ügyeivel, talán mással, nincs igazán jelentősége.

Gyurcsány két dolgot akar igazán: 1.) frakcióvezető lenni a parlamentben 2.) komoly befolyást szerezni a saját csapatának a fővárosi közgyűlésben, lehetőség szerint főpolgármesteri székbe ültetni saját magát vagy bizalmasát (pl. Bajnait).

Az MDF ehhez a két célhoz nyújthat Gyurcsánynak több irányú lehetőséget.

A másik topicban ezt részletesen is elemezgettem:
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_topic&f=2&t=010223&m=001681
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_topic&f=2&t=010223&m=001682
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_topic&f=2&t=010223&m=001684

Már 2005-ben mondogattam, hogy Gyurcsány megpróbálja elvenni a levegőt az SZDSZ elől.
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_topic&f=2&t=010013&m=003088

Ennek célja az volt, hogy átvehesse a helyüket a globalista-neoliberális (értsd: a nemzetközi globális karvalytőke) erők magyar rezidenseként. A drága jó Ferenc közben buzgón építgette kapcsolatait Putyinnal is, aminek sikere azt jelenthette volna számára, hogy - függetlenül attól, hogy hogy hívják az általa vezetett pártot - ő személy szerint megkerülhetetlen poltikai tényező, saját megfogalmazásában híd lehetett volna az orosz oligarchia és a nyugati oligarchia között.
Grandiózus, tipikusan gyurcsányos terv.

Az MSZP-t a jelek szerint nem sikerült teljesen elvinnie az egyre gyengülő SZDSZ által üresen maradó poltikai térfélre, átmenetileg úgy tűnt, hogy Gyurcsány személy szerint is és az általa preferált irányzat is megbukott.

Ekkor jelent meg csodák csodájára az MDF háza táján Bokros Lajos, az SZDSZ-énél is szélsőségesebb neoliberális programmal, aminek volt már előzménye is. Emlékezzünk csak arra, amikor az úgynevezett nemzeti csúcson, amit a világválságra hivatkozva még Gyurcsány hívott össze a bukása előtt nem sokkal, Dávid váratlanul előállt egy radikális megszorításokat követelő, tipikusan ultra-neoliberális szöveggel.

Gyurcsány tehát bukott, de nem adta fel, ahogy ezt előre sejteni lehetett. Most még küzd, hogy megszerezze magának az MSZP-t, de ennek sikertelensége esetére már építgeti a saját frakcióját is és ebben az MDF-et is számításba vette.

Az MDF látszólag kisegítette a haldokló SZDSZ-t, valójában azonban erre az akcióra inkább a tehénlepény által eltemetett kis veréb esete illik rá a macskával. A Retkes nevével fémjelzett SZDSZ-maradék utolsó esélye is elúszott az önálló politikai létezéshez ezzel a "segítséggel".

Gyurcsánynak különösen fontos a főváros, hogy ott megszerezze az SZDSZ pozícióit, méghozzá az MDF segítségével illetve esetleg azon keresztül, továbbá - ha nem hajlandók beállni a sorba - részben az MSZP helyét is.
A BKV botrányok, Hagyó és az SZDSZ fővárosi erős embereinek lebukása mögött Gyurcsány kezét is látom. Nem véletlenül jelent meg például a Népszabadságban is ugyanaz az interjú a BKV ügyekről, mint a Magyar Nemzetben, amiben már olyan sérthetetlennek tartott szoci nagyágyúk ellen is támadás indult, mint Lendvai vagy Lamperth.

A fővárosban tehát most már le van fejezve az SZDSZ és az MSZP is, tiszta a terep a nyomuláshoz.

Az őszi önkormányzati választáson Gyurcsány még nem lesz elég erős akkor sem, ha önálló frakciója lesz, tehát kell neki egy olyan MDF, ami a fővárosban elfogadható eredményt ér el a parlamenti választáson és ezzel őszig folyamatosan jelen lesz a közvélemény által esélyesnek tartott erőként.

Az önkormányzati választáson így a Gyurcsány vezette MSZP és/vagy egy új Gyurcsány-frakció és az MDF együtt próbál minél több mandátumot szerezni.

Ha az MDF most nem tudott volna listát állítani a fővárosban, akkor ennek az esélye minimálisra csökkent volna, mert az MDF a fővárosban ettől fogva nem rughatott volna komolyan labdába az őszi választáson sem.

Ezt ismerte fel az összes többi párt - a most még Mesterházy vezette MSZP-t is beleértve - és ezért akarták elkaszálni az MDF fővárosi listáját.


Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. március 27. 15:34 | Sorszám: 2332
Szerintem a magyarok nyulai nevű kreálmány szülőatyjai kavarnak.

Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 27. 11:21 | Sorszám: 304
Szia, régen láttalak.

Nézz be az MDF topicba.
Később majd még írok erről a témáról.


Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. március 27. 11:15 | Sorszám: 1684

Van ám még tovább is, bár ez inkább az előzményekre, logikai összefüggésekre vonatkozik, amelyek erősíthetik az előző eszmefuttatást.

Véletlen-e vajon, hogy a magát konzervatívnak nevező MDF az ultra-neoliberális Bokrost - aki mellesleg az MSZP kormány pénzügyminisztere is volt - tette meg a "párt arcának" áa EP jelöltnek?

Dávid Ibolyától soha nem állt messze a meghökkentés eszközének alkalmazása, de én soha nem hittem igazán benne, hogy Bokros jelölése az MDF részéről csupán egy PR akció lett volna. Miért éppen Bokros, amikor Dávid tudhatta, hogy előkerülnek azok a parlamenti hozzászólások, amelyekben annak idején az MDF és maga Dávid Ibolya is ostorozta Bokrost és politikáját?

Dávid Ibolya már évekkel ezelőtt piacra dobta a pártját, "ki ad érte többet" alapon. Az MDF el is kelt, csak nem verték nagydobra, hogy ki a vevő.

Mikor is "fogadta örökbe" az MDF Bokrost? Akkor, amikor Gyurcsány bukása már borítékolható volt. Nem véletlen az sem, hogy nincs egyetlen más "arca" sem az MDF-nek.

Bokros kapott egy befutó helyet az EP-be, jó fizetéssel. Egyszer ki is jelentette, hogy nem szándékozik hazajönni és itt politizálni.

Ha az MDF bejutna a parlamentbe, akkor adva lenne egy párt, ami a neoliberális arculatát már kinyilvánította, a politikusai "semmilyen", elvtelen emberek, a szavazói úgyszintén és nincs az élén olyan erős ember, emblematikus politikus, akit el kellene távolítania annak, aki meg akarja szerezni a pártot.

Gyurcsány még azt is megtehetné, ha az MDF bejutna, hogy egyszerűen egy az egyb en magáévá teszi az MDF-et, ha nem tudna vagy nem akarna az MSZP-ből kiszakítani magának egy önálló frakciót.

terra
2010. március 27. 10:32 | Sorszám: 1682
Az MDF parlamentből való kimaradása Gyurcsány új frakciójának megalakítása szempontjából sem közömbös. Nem lennék meglepve, ha Fletó az MDF-et mint pártot illetve annak parlamenti képviselőit is számításba vette volna a leendő frakció megalakításánál.

Ha az MDF nem jut be, akkor kizárólag az MSZP frakcióból kell elhalásznia legalább tíz embert, amivel az MSZP-t gyengíti. Más kérdés, hogy mivel ezt az MSZP vezetése is tudja, Gyurcsány zsarolási potenciálja jelentősen nőni fog. Ha engednek a zsarolásnak és megteszik frakcióvezetőnek, akkor esélyük sem lesz arra, hogy valamilyen megújulási színielőadással kimásszanak a gyurcsányizmus csapdájából, ami már eddig is vesztébe vitte a pártot. Gyurcsány belső ellenzéke ugyan kiválhat, de ez a csoport úgy személyileg, mint vagyoni és média háttér szempontjából nagyon gyengécske lenne.

Ha nem engednek a zsarolásnak, akkor az új frakció alakításával jelentősen gyengül az MSZP, de Gyurcsány frakciója sem lesz túl erős a megvehető MDF-esek nélkül.

terra
2010. március 27. 10:09 | Sorszám: 1681
Ez is igaz, de lehet a most kialakult felállásnak más hatása is, pl.:

- Az MDF és az LMP szavazóbázisának többsége a fővárosban és a nagyobb városokban koncentrálódik, vagyis ugyanott, ahol az MSZP és a letűnt SZDSZ bázisa. A pártjukban csalódott volt MSZP szavazók és a párt nélkül maradt volt SZDSZ szavazók semmiképpen nem szavaznának sem a Fideszre, sem a Jobbikra, de a többségük részt akar venni a szavazásban. Ha csak az LMP lenne a "választék", akkor vagy mégis az MSZP-re, vagy az LMP-re adnák a voksukat. Azzal, hogy az MDF a fővárosban listát állít, nem csak az LMP, hanem az MSZP ponteciális szavazóinak száma is csökken.

- Az MDF véleményem szerint a fővárosi listával is esélytelen a parlamenti küszöb elérésére, a kopogtatócédulák gyűjtésével és a lista állítással, visszalépésekkel kapcsolatos botrányok miatt a maradék potenciális szavazóikból is sokat vesztettek.

- A nagyobb "választék" a választáson való részvételt javíthatja, ami a Jobbiknak hátrányos leginkább.


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 26. 17:54 | Sorszám: 289
Félkrajcárja.

Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 26. 17:52 | Sorszám: 674
Sajnos ez a műfaj erről is szól, mindenki mindenkit le akar járatni.
Aki nem bírja, ne menjen politikusnak és főleg ne kövessen el ilyen elemi hibát, ne adjon elő valószínűtlen történeteket, amivel kiteszi magát az ilyen támadásoknak.
terra
2010. március 26. 17:47 | Sorszám: 671
Párbaj?
terra
2010. március 26. 17:46 | Sorszám: 670
Tőlem beszéhetünk arról is. Egy másik topicban.
terra
2010. március 26. 17:45 | Sorszám: 668

Hát ez elég gyengécskére sikeredett.

terra
2010. március 26. 17:36 | Sorszám: 661
"elfogult vérfideszes"

Érdekes, ha nem vagyok hajlandó egy sztorit fenntartások nélkül elhinni, akkor mindig "vérakármi" lesz belőlem. Voltam én már itt vérkomcsi és vérfasiszta is, nem csak vérfideszes.

terra
2010. március 26. 17:34 | Sorszám: 660
Aha. Szóval ki voltak okítva, hogy ha meglátják Morvait, akkor beszéljék rá, hogy éljen a mentelmi jogával. Ha így ki voltak oktatva, akkor miért nem ezt tették? Miért hívták oda a főnöküket? Morvai miért nem fizetett és ment el?
Talán ezek gaz "nyakkendős parasztok" visszatartották, hogy el ne tzdjon futni, amíg megérkezik a "provokátor"?
Uhh.
terra
2010. március 26. 17:26 | Sorszám: 652
Hogy jön ez ide?
terra
2010. március 26. 17:25 | Sorszám: 651
Morvai is parkolási bírságról ír a közleményében.
terra
2010. március 26. 17:21 | Sorszám: 649
Na és hogy "ugratták be" Morvait? Meséd el a történetedet, persze úgy, hogy hihető is legyen.
terra
2010. március 26. 17:20 | Sorszám: 648
Ismét megcsal az emlékezeted.

Morvai március 24-én kiadott közleményének eleje így szólt:

"Az Index híre hazugság, az ellenem március 24-én kiszabott parkolási bírságot a helyszínen kifizettem s a mentelmi jogomra nem hivatkoztam. Mi több a bírságot annak ellenére fizettem ki, hogy a parkolási társaságnak – rejtélyes okból - a helyszínre küldött vezető munkatársa mindenáron arra próbált rábeszélni, hogy éljek mentelmi jogommal és ne fizessek. (Az egész mentelmi jog témát a helyszínre irányított provokátor hozta fel – sikertelenül.)"

Álljunk meg itt egy szóra. Képzeljük el az eseményeket. Morvai megy a kocsjához és látja, hogy éppen kerékbilincset szerelnek a kocsijára. Közölték vele, hogy ha kifizeti a bírságot, akkor elmehet.
Ha kifizette volna, akkor rögtön elmehetett volna, ezzel szemben vita támadt, majd megérkezett a helyszínre a közterületfelügyelet vezető munkatársa, az ún. "provokátor", aki megpróbálta rábeszélni Morvait, hogy éljen a mentelmi jogával.

Nyilván nem egy perc alatt ért oda ez a "provokátor", kérdés, hogy miért került erre sor, ha Morvai tényleg fizetett és mi volt a vita tárgya?

Nem jön össze sehogy ez a sztori.

Rogán pedig nem aznap, hanem Morvai közleménye utáni napon adott ki közleményt, amiben ezt írta:

"Nem szólaltam volna meg Morvai Krisztina kerékbilincselési ügyében, ha mai közleményével nem rágalmazza meg a Belváros utcáin egyszerűen csak a munkájukat teljesítő közterület-felügyelőket - írja közleményében a belváros polgármestere.

Polgármesterként azonban kötelességem, hogy ezúton is megvédjem őket. Nem a közterület-felügyelők próbálták rávenni Morvai Krisztinát arra, hogy éljen mentelmi jogával, hanem épp az ellenkezője történt - áll a közleményben.

Ha rögtön, szó nélkül kifizette volna a 7000 forintos büntetést, nem is tudnánk erről a kerékbilincselési esetről. Ha nem hivatkozik a mentelmi jogára, és nem mutatkozik be Európai Parlamenti képviselőként, a közterület-felügyelők még az iratait sem kérték volna el. Ha nem hivatkozik a mentelmi jogára, a közterület-felügyelőknek nem kellett volna felhívniuk a főnöküket, hogy megkérdezzék, mi a teendő ilyen esetben. Ha nem hivatkozik a mentelmi jogára, ma senki nem tudna arról, hogy Morvai Krisztina szabálytalanul parkolt, és ezért kerékbilincset kapott - állapítja meg Rogán Antal."

Nem tudom ki hogy van vele, de nekem Rogán verziója sokkal hihetőbb és életszerűbb.

terra
2010. március 26. 16:56 | Sorszám: 638
Ennek milyen jelentősége van? Gondolom a felügyelők nem kaptak minden reggel olyan eligazítást, hogy ha netán Morvaival találkoznak, aki tilosban parkol, akkor próbálják minden áron rábeszélni, hogy éljen a mentelmi jogával.
terra
2010. március 26. 16:49 | Sorszám: 635
Azt nem tudom, hogy Morvai szokott-e hazudni vagy sem, azt sem tudom, hogy mennyi az igazság ebben a történetben, de a Morvai által előadott verziót nem találom életszerűnek.

Nem is egyszer büntettek már meg közterületfelügyelők és soha nem tapasztaltam olyan hozzáállást, hogy segíteni akartak volna abban, hogy ne kelljen büntetét fizetnem, éppen ellenkezőleg.

Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a felügyelők unszolták volna Morvait, hogy éljen a mentelmi jogával, mire Morvai ettől úgy kikelt volna magából, hogy csődület támadt a vita hallatán.


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 26. 16:44 | Sorszám: 265
Miért tévednék?

Én is azt szoktam mondogatni, hogy a Jobbik tulajdonképpen baloldali párt, a szélsőjobboldalon az SZDSZ tanyázik. Abban azonban biztos vagyok, hogy ezek az ismerősök ezt így nem gondolják végig. Egyszerűen Orbán-fóbiások és elégedetlenek a saját helyzetükkel, a közbiztonsággal és a Jobbiktól remélnek valami változást. Abban van némi igazságod, hogy számukra a Fidesz talán túl "polgári", túl "középosztálybeli".

terra
2010. március 26. 16:28 | Sorszám: 258
Nagyjából így vagyok én is.
Ezek a barátaim azonban, akikről beszélek, mindig maguk hozzák szóba a politikát. Elvitatkozgatok velük, ha már nem tudok kitérni a vita elől, de leginkább rájuk hagyok mindent. Elmondom a saját véleményemet az egyes kérdésekben, aztán vagy hat rájuk, vagy nem.
terra
2010. március 26. 16:25 | Sorszám: 256
Hm. Elmondanám, hogy a második lehetőség náluk az MDF volt. Magyarul Orbán/Fidesz soha, MSZP már nem, akkor nézzük ki maradt még, kizárásos alapon. Ennyit a tudatosságról.
terra
2010. március 26. 16:19 | Sorszám: 252
Nem akarlak kiábrándítani, de egyáltalán nem nyílt ki. Ezek az egyébként arany jó emberek politikai kérdésekben most is olyan egyszerűen működnek, mint a faék.

Orbán nyet, lopós maszop nyet, cigányok nyet, Jobbik da.

terra
2010. március 26. 16:11 | Sorszám: 245
Én nem politikai alapon válogatom meg az ismerőseimet és hogy kikkel beszélgetek.

Például - vessen meg érte a világ - az egyik legjobb barátom és a felesége, akik munkásfamíliából származnak, mindig az MSZP-re szavaztak. A "jég" a szociális népszavazáson tört meg, akkor a Fidesz javaslatát szavazták meg, de most a Jobbikra fognak voksolni.

Én akkor sem vetettem meg őket, amikor maszop szavazók voltak és azért sem fogom megvetni őket, ha most a Jobbikra szavaznak.

terra
2010. március 26. 16:08 | Sorszám: 239
A puding próbája az evés. Az LMP számomra "fekete ló", majd meglátjuk hogy muzsikálnak.

Ha egy Védegylethez hasonló működést produkálnak és nem uralja őket a globalista-neoliberális (poszt-szdsz) elit, akkor még akár pozitív hatású is lehet a parlamenti részvételük.

terra
2010. március 26. 16:05 | Sorszám: 236
Kérdés, hogy mikor volt ez?

A rendszerváltás elején a legtöbb vezető vagy középvezető állású szakember MSZMP tag volt. Ha akkor ezért mindenkit diszkvalifikáltak volna, nem működöttt volna a közigazgatás.

Ma viszont már kevésbé értem, hogy éppen egy volt MSZMP tagot talál alkalmasnak egy radikális párt ún. miniszterjelöltként.

terra
2010. március 26. 16:01 | Sorszám: 232
Ez tényleg érdekes. A mi környékünkön az exemeszpés jobbik szavazó egyáltalán nem ritkaság, különösen azokon a helyeken, ahol sok cigány van.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
terra
2010. március 26. 15:59 | Sorszám: 723
Ja, és természetesen ezek a jelentések elkerültek bizonyos titkos nyilvántartásokba, ahol iktatószámot kaptak, a jelentést tevőt is valószínűleg regisztrálták valamilyen módon. Ezért írtam azt, hogy nem tudhatom milyen nyilvátartásban szerepeltem.
terra
2010. március 26. 15:57 | Sorszám: 722
Nem keverek én semmit. Az államigazgatásban dolgozóknak kötelességük volt a hivatalos utakról készült az útijelentésben beszámolni arról, hogy nem környékezték-e meg őt vagy a delegációt külföldön ellenséges ügynökök. Ez egy ilyen paranoiás rendszer volt.
terra
2010. március 26. 15:55 | Sorszám: 721
Bizony, így volt. Tényleg nem ártottam senkinek, még azokról is igyekeztem elfogadható jellemzést írni, akik nem érdemelték meg.

A mai ifjoncoknak tényleg fogalmuk sincs arról, hogy milyen volt az a rendszer. Akkor szembesültem igazán ezzel, amikor jó szándékkal a fülembe súgta valaki, hogy az egyik kollégámat figyelik, lehallgatják a telefonját, ezért szóljak neki, hogy vigyázzon, hogy mit csinál, mit mond.

Ez az illető mindössze azzal érdemelte ki a komcsi titkosrendőrség figyelmét, hogy nekik nem tetsző külföldi cikkekből, szamizdatokból olvasott fel néha a többieknek érdekesebb részeket.

terra
2010. március 26. 15:49 | Sorszám: 719
Honnan tudnám, hogy milyen nyilvántartásban szerepelek?

Alá nem írtam semmit, az biztos. Az is biztos viszont, hogy a nyilvántartást nem én vezettem. Akár bele is írhatott volna valaki, ha netán ellenzéki politikusként tűntem volna fel. Azok, akik ezeket a mocskos kis dossziécskákat kezelték, azt csináltak, amit akartak.

Amikor a módszerváltás bekövetkezett és megnyílt az akták egy része, volt egy olyan kósza gondolatom, hogy meg kellene nézni jelentgetett-e rólam valaki annak idején. Könnyen előfordulhatott ilyesmi, mert az MSZMP-be többszöri unszolásra sem voltam hajlandó belépni és akkoriban is elég szókimondó voltam.
Aztán mégsem tettem meg, mert miért idegesítsem magamat? Miért tudjam meg esetleg valakiről, akit jó kollégának, barátnak tartottam, hogy spicli volt?

terra
2010. március 26. 15:41 | Sorszám: 714
"A mi kommunistánk jó, a ti kommunistátok rossz."
terra
2010. március 26. 15:39 | Sorszám: 713
Én is írtam államigazgatási dolgozóként útijelentéseket. Akkoriban ez kötelező volt.

Nem rendőrök kérték, de tuti, hogy mégis hozzájuk is elkerült ezekből egy példány.

Középvezetőként pedig kénytelen voltam jellemzést írni a munkatársaim káderlapjára, amiben többek között az illető politikai hozzállásárq, megbízhatóságára, családi életére és egyéb szempontokra is mondani kellett valamit.

Akkor én is komcsi ügynök vagyok?

terra
2010. március 26. 15:30 | Sorszám: 708
Rosszul emlékszel. Martonyi ez ügyben pert is nyert.

Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 26. 15:27 | Sorszám: 225
Igen. Az MSZP is ebből élt egészen mostanáig.

Nekem is van egy olyan ismerősöm, aki majd' két évtizede eldöntötte, hogy Orbánékra soha, meg hogy ő baloldali, tehát az x csak az MSZP neve mellé kerülhetett. Most ez az illető a Jobbikra szavaz. Tulajdonképpen következtes a maga módján.

terra
2010. március 26. 15:21 | Sorszám: 221
Mit mondjak, egy ilyen értékítélet nyilván nagyon naprakész és reális.

A javadra szól, hogy legalább nem is próbálod eltitkolni az előítéletességedet.

terra
2010. március 26. 13:49 | Sorszám: 217
Látom te már egy szempont alapján egyszer és mindekorra meghoztad az ítéletet, fellebbezésnek helye nincs.
terra
2010. március 26. 13:39 | Sorszám: 213
Mi az, hogy "nemzeti" egy párt? Ki dönti el, hogy ki a "nemzeti" vagy sem? Ki dönti el, hogy több alternatíva közül melyik a "nemzeti" (értsd: a Nemzet érdekét szolgáló)? Ki dönti el, hogy ki a hazaáruló?
Az a nemzeti párt, amelyik hangosabban mondja magáról, vagy az, amelyiket a legtöbb választó támogatta?
terra
2010. március 26. 13:33 | Sorszám: 212
Sőt, az sem mindegy, hogy a Jobbik barát vagy ellenség.

Ettől eltekintve a szemlélet hibás. Miért lenne kizárt egy normális országban, hogy a kormány által előterjesztett egyik törtvényt az ellenzék egyik pártja szavazza meg, egy más témában pedig egy másik?

Sajnos Magyarország jelenleg nem kifejezetten normális ország, ezért lenne jó, ha kétharmados parlamenti támogatottság lenne a kormány mögött.


Téma: Gratuláció
terra
2010. március 26. 13:30 | Sorszám: 39
Nem ismerem az ügyet, de az biztos, hogy olyan esettel még nem találkoztam, amikor egyszerre mind a két szülő cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésre okot adó állapotba került volna. (A jelek szerint a szakértői vizsgálat ezt nem is igazolta.)

Megjegyzem az is nagyon-nagyon ritka, hogy egy gyermek ilyen eszközökhöz folyamodjon - különösen vagyoni okokból, bármilyen rossz viszonyban is van a szülőkkel.


Téma: LMP: Barát vagy ellenség?
terra
2010. március 26. 13:21 | Sorszám: 208
Szerintem eleve rossz a topicnyitóban feltett kérdés.

Miért kell feltétlenül mindent, mindenkit barát-ellenség skatulyába tenni?

A Fidesz és kormánya menjen a saját útján. A Fidesz többségű parlament és az Orbán kormány hallgassa meg és a működésénél vegye figyelembe a jó javaslatokat és a jogos kritikát jobbról is, balról is.

Ha jól teszi a dolgát, nem kell sem mással szövetkeznie, sem félni holmi ellenségektől.


Téma: Bottal se piszkáld !
terra
2010. március 25. 14:49 | Sorszám: 884
Hát igen. Ennyi ebből mára bőven elég volt.
terra
2010. március 25. 13:24 | Sorszám: 880
Ezt nekem írtad?

Téves a címzés, vissza a feladónak. Ezek a te szabályaid, nem az enyémek.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 25. 13:22 | Sorszám: 4903
Ugyanaz tökben. A lényeget nem akarod érteni, úgyhogy a magam részéről abbanhagyom ezt a meddő csevelyt.

Téma: Bottal se piszkáld !
terra
2010. március 25. 13:19 | Sorszám: 878
Egyéni döntés kérdése, hogy valaki felül-e a elefántcsont torony legfelső szobájába és a magasból nézi a tájat, ahova nem ér el az iszap szaga.
Nincs abban semmi rossz.

Az iszapról azonban csak akkor alkothat valaki megalapozottan véleményt, ha közelről szagolta.

terra
2010. március 25. 13:14 | Sorszám: 876
Nem vagyok fideszes, bár most a Fideszre szavazok. Terra vagyok és az is maradok.
terra
2010. március 25. 13:09 | Sorszám: 872
Aha.

Engedtessék meg, hogy azt piszkáljak/ne piszkáljak bottal vagy anélkül, akit/amit akarok.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 25. 12:58 | Sorszám: 4901
Nyugodtan fejtse ki a véleményét, joga van hozzá. Csak ne hirdesse egy párt követeléseként - különösen mert jogász -, hogy márpedig Budaházy politikai fogoly, akit ki kell szabadítani.

Téma: Bottal se piszkáld !
terra
2010. március 25. 12:54 | Sorszám: 869
Mit?

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 25. 12:48 | Sorszám: 4898
Tök mindegy, hogy ki szereti és ki nem Morvait. (Nálam egyébként a "szeretem-nem szeretem" értelmezhetetlen politikusokkal kapcsolatban, akikkel soha az életben nem találkoztam.)
Teljesen mindegy az is, hogy mit tudsz (vagy én mit tudok) elképzelni Budaházy ügyben.
Ha én nyálaznám át az aktákat és kialakítanék egy véleményt - netán azt, hogy Budaházy ártatlan - akkor sem vindikálnám magamnak a jogot, hogy én mondjam meg a tutit és az én szavam alapján engedjék szavadon.
terra
2010. március 25. 12:36 | Sorszám: 4895
Jól teszi a Fidesz, ha hallgat. Nem az ő dolguk az igazságszolgáltatás és a Jobbiké sem.
Ha Budaházy ártatlan, akkor majd felmentik. Ha bűnös, akkor pedig lecsukják.

Nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol egy párt - teljesen mindegy milyen párt - mondja meg, hogy, hogy kit kell kóterba zárni és kit kell kiengedni.
Nekem egyformán nem lenne szimpatikus sem egy MSZP-diktatúra, sem egy Fidesz-diktatúra, sem egy Jobbik-diktatúra.
terra
2010. március 25. 12:20 | Sorszám: 4889
Visszakérdezek: ha a bíróság a Jobbik nyomására szabadon engedné Budaházyt, akkor mentes lenne a politikai befolyástól?

Az MSZP(Fidesz, etc.) befolyás rossz, Jobbik befolyás jó?

terra
2010. március 25. 11:57 | Sorszám: 4886
Tedd a fejedet a csap alá, utána pedig vedd fel a szemügedet, hátha azzal jobban megy az olvasás.
terra
2010. március 25. 11:35 | Sorszám: 4884
Köszönöm, hogy megerősítetted azt, amit én mondtam.

Ennél a mondatodnál világosabb megerősítést a törvényen kívüliségre tett megjegyzéseimre nem is kaphattam volna.

Ez a módi elmegy egy fasiszta, bolsevik vagy bármilyen más diktatúrában, de nem egy jogállamban. (Hogy is mondta például Göring? "Hogy ki a zsidó, azt én mondom meg!" Hozhatnék "szép" példákat Sztálin regnálása idejéből is, pl. a jezsovcsina kapcsán.)

Egy jogállamban nem az dönti el, hogy valaki bűnös-e vagy sem, kienegedhető-e a fogdából vagy sem, hogy akárkimely személynek vagy szervezetnek mi ezzel kapcsolatban az állásponta, hanem van egy arra hivatott intézmény, nevezetesen a bíróság, ami a harmadik hatalmi ágat képezi minden demokratikus országban.

Ha ez megengedhető lenne, hogy egy párt döntse el, hogy kinek kell kiszabadulni vagy kinek nem, akkor ennyi erővel az MSZP meg mondhatná, hogy Zuschlagot ki kell szabadítani.


Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 25. 11:17 | Sorszám: 451
Ügyes riposzt úgy tenni, mintha nem vetted volna észre az iróniát.

De mondsza csak mpd gazda, mi lenne a véleményed az esetről, ha Pokornival fordult volna elő?


Téma: Már megint mi ez?
terra
2010. március 25. 11:12 | Sorszám: 4
Hogy mi ez? Hülyeség. Nem csak nálunk vannak eszementek a politikai porondon.

Megjegyzem, a dologban az a szomorú, hogy hogy Slota számára a Jobbik adta a magas labdát, egészen pontosan Gaudi Nagy Tamás, akit egyébként tisztelek, de fel nem foghatom, hogy miért mond ilyen marhaságokat.


Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 25. 11:04 | Sorszám: 447
Lehet azonnal ugrani: el a kezekkel Morvaitól, hiszen kifizette a bírságot!

(Ha nem Morvai lenne, hanem mondjuk Pokorni Zoltán, akkor természetesen: abcúg!)

terra
2010. március 25. 11:03 | Sorszám: 446
Nekem a kognitív disszonancia egyáltalán nem tetszik, éppen azért emlegetm olyan sűrűn.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 25. 10:57 | Sorszám: 4876
Hol olvasol olyat, hogy "törvény folyamatos áthágása"?
Ha valaki a törvényen kívülre helyezi magát, az teljesen mást jelent, mint hogy a törvényt (ténylegesen) áthágja.

Szerintem OV megfogalmazása nagyon is pontos.
Az MSZP a törvények felé helyezi magát, mert úgy gondolja, hogy nekik olyat is meg szabad tenni minden szankció nélkül, amit másoknak nem.

A Jobbik törvényen kívül helyezi magát, amikor a párt vezetői a kampányban tett megnyilatkozásaikban olyan célokkal és követelésekkel jön elő, amik a hatályos törvényekbe ütköznek.
Néhány példa:
- Budaházyt ki kell szabadítani (B. eljárás alatt áll, amit a bíróságnak kell lefolytatnia és a törvények szerint valamilyen határozattqal lezárnia).
- A képviselőkre kétszer akkora büntetést kell kiszabni ugyanazért a bűncselekményért, mint egy átlagos halandóra. (Ez nem csak az Alkotmányba, hanem az egyik legalapvetőbb, nemzetközileg általános jogelvbe is ütközik (törvény előtti egyenlőség elve), amit emlékezetem szerint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is tartalmaz.)


Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 25. 10:26 | Sorszám: 440
Mostanában gyakran csodálkozom azon, hogy a minden politikussal és párttal szemben alapvetően elutasító, szkeptikus mpd gazda milyen elfogult lett, ha a Jobbikról van szó.

Amit most csinálsz, az egyébként a kognitív disszonancia tipikus esete. Van egy történet, amiben Morvai mentelmi jogra való hivatkozása a lényeg és a bírság a leglényegtelenebb tényező. Erre te lazán félretolod a lényeget, mintha nem is létezne és a lényegtelenre hivatkozol.

Szabó G. (B+) Zoltán kerékbilicsügye rossz, Morvai Krisztina ügye jó. Lengyel Zoltán mentelmi jogra hivatkozása rossz, Budaházy mentelmi jog mögé menekülése jó. Amúgy pedig a mentelmi jogot ugyebár el kellene törölni.


Téma: Izraeli kémgépek hazánk felett
terra
2010. március 24. 18:46 | Sorszám: 748

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. március 24. 18:38 | Sorszám: 3103
Kognitív disszonancia. Egyszer majd elmúlik.

Téma: Orbán kb. egymaga kétharmadot kapna
terra
2010. március 24. 18:32 | Sorszám: 20
Szerintem sem.

Téma: Törő Cobra11 Gábor, a Zsákutcai Schumacher
terra
2010. március 24. 18:32 | Sorszám: 11
Nem is neked válaszoltam, hanem onogurnak, aki szintén nem a te tévedésedre utalt, hanem az Indexére.

Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 24. 18:22 | Sorszám: 427
A legjobb módszer arra, hogy ezeket az egyébként tényleg értéketelen szennycsatornákat megvédjék és népszerűsítsék.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 24. 18:17 | Sorszám: 4862
Mivel megrovást kaptam a másik tocban offolásért csakazértis írok erről az esetről. Innen remélhetőleg nem ebrudalsz ki, mert ez itt abszolut on-topic, nemde?

Egy politikusnak duplán vigyáznia kell minden lépésére.

Ha csak részben is igaz ez a történet, már az is ciki, különösen egy jogásztól, volt egyetemi tanártól, akit a pártja köztársasági elnöknek is alkalmasnak tart.


Téma: Törő Cobra11 Gábor, a Zsákutcai Schumacher
terra
2010. március 24. 18:14 | Sorszám: 9
Ja, hogy ide csak fideszes politikusok ciki sztorijairól lehet írni? Szólhattál volna hamarabb is.
terra
2010. március 24. 18:08 | Sorszám: 7
Nem az számít, hogy milyen jelölt, hanem az, hogy Morvai.
Ha igaz a cikk tartalma - nem tudhatom, hogy igaz-e -, az tényleg ciki.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 24. 17:48 | Sorszám: 4859
Ha ez a sztori valóban igaz Morvai Krisztináról, akkor nagyon durva...
http://index.hu/belfold/2010/valasztas/morvai_mentelmi_jogaval_akarta_meguszni_a_kerekbilincs-birsagot/

Téma: Törő Cobra11 Gábor, a Zsákutcai Schumacher
terra
2010. március 24. 17:24 | Sorszám: 3
Elég felelőtlen az a házaspár is, aki szórólapozni két kiskorú gyermekével indul.

Téma: Orbán kb. egymaga kétharmadot kapna
terra
2010. március 24. 17:21 | Sorszám: 17
A Fidesz házatáján egyre több olyan ember van, aki alkalmas lenne kormányfőnek.

Orbán másban nélkülözhetetlen most, mégpedig egy pártszövetség összetartásában. Ennek a szövetségnek - ami képes volt legyűrni és végzetesen megroppantani egy legyőzhetetlennek látszó óriáspolipot - a létrejötte és stabilitása valóban 99 %-ban az ő személyes érdeme.

Ha Orbán mást már egész életében nem csinálna, mint amit eddig, akkor is megbecsült államférfiként, történelmi személyiségként kerülne bele a nemzet krónikájába.

A következő négy évben még vár rá egy hatalmas feladat, amihez szintén személy szerint rá van szükség. Reményeim szerint utána végre beállhat ez az ország egy normális kerékvágásba és nem lesz ilyen irracionálisan nagy szerepe és felelőssége egyetlen személynek, így Orbánnak sem.

terra
2010. március 24. 17:12 | Sorszám: 16
"Orbánnak megvan az a "hibája", hogy rajongótáborra és gyűlölködőkre osztja a közönségét."

Ez nem Orbán hibája, hanem a magyarság mentális állapotát mutató egyik kórtünet.

Az ún. rendszerváltás után kialakult régi-új hatalom gyorsan - talán sokan már az újratemetéskor mondott beszéd elmondása után - felismerte, hogy Orbán rájuk nézve veszélyt jelent, ezért kitartóan megpróbálták lejáratni, démonizálni. Minél nagyobb hatású politikussá vált Orbán, annál jobban.

Nincs még egy olyan politikus - nem csak nálunk, de nemzetközi szinten sem lehetne könnyen találni -, akit ilyen sokáig támadtak, démonizáltak volna, méghozzá profi lélektani hadművelet keretében. Egy ilyen hadművelet csak egy olyan népnél lehet tömegesen ilyen hatásos, aminek a mentális állapota gyenge.
Az érzelmi csatákra jellemző hatás-ellenhatás (ld. a minapi billiárdos hasonlatomat) következményeként minél erősebben támadták az egyik oldalról, annál jobban rajongtak érte a másik oldalon.

Kétségtelen, hogy Orbán személyes tulajdonságai is hozzátettek ehhez valamit - különösen régebben -, de ez csak nagyon kis részben.


Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. március 24. 15:30 | Sorszám: 2293
"odaszentelődni"

Ezt a szót még soha nem hallottam, de gyönyörű, pontosan ide illik.


Téma: Vasszer
terra
2010. március 24. 15:13 | Sorszám: 34
Nyakó is pontosan ezt írná.

Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. március 24. 15:11 | Sorszám: 2291
"Az anyai viselkedés ugyanis ösztönhelyzet, ami az utód gondozásában nyilvánul meg, célja a faj fennmaradása. Humán vonatkozásban azonban az ösztönhelyzetet külső hatások felülírhatják."

A bajok gyökere abban rejlik, ha az anyák az ösztönhelyzetet nem tudják "konvertálni" érzelmi-sprituális síkra, vagyis átélt örömként, ami nem áldozat, lemondás, hanem kívánatos ajándék.

A gyermekbántalmazások többsége is abból adódik szerintem, hogy az anya - többnyire tudattalanul - visszahúzó koloncnak és/vagy egyenesen a személyes lehetőségeit és jólétét korlátozó vetélytársnak tekinti a saját gyermekét.


Téma: Vasszer
terra
2010. március 24. 15:05 | Sorszám: 32
Néha már lehetetlen megkülönböztetni a megszólalásaidat Nyakóétól.

Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. március 24. 14:51 | Sorszám: 2286
Ne bolsizz, ha kérhetem!!!
terra
2010. március 24. 14:47 | Sorszám: 2281
Na látod.
terra
2010. március 24. 14:43 | Sorszám: 2278
Gyurcsány imádja a pénzt, de sokkal jobban imádja önmagát. A pénz önmagában nem tette és a jövőben sem teszi boldoggá.
Megszállott, aki újra és újra a siker csúcsát ostromolja, ehhez számára semmi sem drága.

Ettől függetlenül könnyen lehet, hogy ezekért az eldugott pénzekért is megy a harc, de ez Gyurcsány céljain és módszerein semmit nem változtat.

Kivéve, ha Gyurcsány ebbe belebukhat büntetőjogi értelemben is. Ehhez viszont ő túl óvatos és rafinált, másrészt pedig akik boríthatnák a bilit, szintén jókora vajdarabot hordanak a kalapjuk alatt és óvakodnak kimenni a napra.

terra
2010. március 24. 14:34 | Sorszám: 2276
Tévedsz. A Jobbik azzal, hogy a parlamentbe kerülésre esélyes lett, már "matéria" lett és a jövőben is az lesz. Gondolkozz...
terra
2010. március 24. 14:33 | Sorszám: 2275
Olvastam, jó írás!
terra
2010. március 24. 14:31 | Sorszám: 2274
Ugyan mit tudnak csinálni Gyurcsánnyal, aki most nem tölt be semmilyen hivatalos szerepet a pártban és akitől mindenki tart nem kicsit, hanem nagyon?

Szekeres ellehetetlenítése a korrupciós ügyek kiszivárogtatásával, majd rögtön azután az izraeli repülő botránnyal teljes lett, két balegyenessel KO.

Szili? Ugyan már... Katinkát egyszer már jól megszívatta Gyurcsány a köztársasági elnök jelölésnél.

Gyurcsánynak az MSZP gyengülése akkor is jó, ha meg tudja szerezni a pártot és akkor is, ha új pártot/frakciót alakít.

Az utóbbi verziót egyébként én is valószínűbbnek tartom.

terra
2010. március 24. 14:26 | Sorszám: 2271
Gondolod, hogy a Machiavelli óta ismert technikák alkalmazásában Gyurcsány az én tanácsomra szorul?

Ez a Mekk Elek semmi máshoz nem ért, csak ehhez.

Eddig is ugyanezt csinálta, csak más alapanyaggal.
Most a politikai paletta átalakulóban van, úgyhogy az anyagok változnak, de a módszerek nem.

terra
2010. március 24. 14:23 | Sorszám: 2269
Nem hagytam ki, csak nem írtam le újra.

Gyurcsány mindig abból az anyagból dolgozik, amit rendelkezésére áll. A Jobbik most kitűnő matéria a terveihez.

terra
2010. március 24. 14:21 | Sorszám: 2267
Nincs ebben semmi bonyolultság. Gyurcsány potenciális serege és az egész MSZP is olyan egyszerűen működik, mint a faék.
terra
2010. március 24. 14:19 | Sorszám: 2265
Próbáld meg hosszabb időtávban átgondolni Gyurcsány céljait. Mit érdekli most Gyurcsányt, hogy ha x fővel kisebb lesz a szoci frakció? Egyáltalán nem érdekli, sőt - ahogyan írtam - a saját céljai szempontjából előnyösebb, ha az MSZP egy nagy zakót kap, mint egy tisztes vereség. Saját magát és azokat az embereket, akikre később számíthat a pártban vagy új párt megalakításában, már biztos befutó helyekre juttatta, a "mezei" MSZP-s képviselők, akiknek saját hátországuk is van még a saját pátriájukban, Gyurcsány számára inkább nem kívánatos elemek a parlamentben.

Gyurcsányt csak az érdekli momentán, hogy frakciót vezessen, hogy reflektorfényben maradjon a következő választásig. Ha nem kapja meg az MSZP frakció vezetését, akkor egy újat csinál magának.

A másik szempont, ami szintén egy gyenge választási eredményben teszi érdekeltté Gyurcsányt, a régi bölényekkel való végleges leszámolás lehetősége.

Kit fognak felelőssé tenni a párttagok és szavazóik egy botrányos vereségért? Azokat, akik jelenleg az MSZP-t vezetik. Lendvait, Szekerest, Kiss Pétert, az elnökséget. Ha őket sikerül lapátra tenni, akkor Gyurcsány elindíthatja a saját embereinek a nyomulását, ahogyan azt Medgyessy megpuccsolása előtt is elkezdte.


Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2010. március 24. 14:05 | Sorszám: 3113
Ne tévesszen meg a látszat. Nem mindig az az igazán erős párt, amelyikről legtöbbet beszélnek.

A Jobbik szerintem elérte a jelen állapot szerinti növekedési potenciáljának a csúcsát.


Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. március 24. 14:01 | Sorszám: 2262
Nem érted a lényeget.

Gyurcsány ugyan egy nárcisztikus pszichopata, akinek saját magáról nincs reális önképe, de a helyzetek, szervezetek, emberek manipulálásához, kihasználához kétségtelenül nagyon ért.

Gyurcsány elsősorban most is magát menedzseli, de a Jobbikot, sőt a saját pártját is felhasználja ehhez.

Gyurcsánynak most az az érdeke, hogy az MSZP gyengén szerepeljen a választáson és a JObbik minél több mandátumot szerezzen.

Ennek alapvetően két oka van:

1.) a kisebb MSZP frakciót könnyebb bekebelezni

2.) minél erősebb a Jobbik, annál nagyobb esély van arra - figyelmbe véve a Fidesz választások utáni elkerülhetetlen népszerűség csökkenését is -, hogy a következő választáson a Fidesz abban a lehetetlen döntési helyzetbe kerüljön, amit a cikk ír.
Gyurcsány számára nem létezne nagyobb diadal, mint a Fideszt rákényszeríteni egy koalára, amiben Gyurcsány az MSZP vagy egy új párt élén érvényesíthetné a zsarolási potenciálját és lealázhatná a gyűlölt Fideszt, vagy ha ez nem sikerül, akkor a Fideszt rákényszeríteni arra, hogy a Jobbikkal legyen kénytelen szövetkezni és erre hivatkozással "kicsinálni" a legerősebb ellenfelet.


Téma: Vasszer
terra
2010. március 24. 13:37 | Sorszám: 16
Nem csak a mennyiséggel, hanem a minőséggel is komoly gond van, bár a két tényező összefügg.
Egyre nagyobb arányban kerülnek az ivóvízbe olyan anyagok, amelyeknek a kiválasztására nincs megfelelő technikánk és az egészségünket egyre komolyabban veszélyeztetik, ilyenek például a vizelettel a szennyvízbe kerülő hormonok (fogamzásgátló tablettákból).

Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. március 24. 13:34 | Sorszám: 2258
Nem tudom te írtad-e ezt vagy másoltad valahonnan, de ez az írás nagyon pontosan leírja a helyzetet.

Nem ártana, ha a nemzetért őszintén aggódó Jobbik szimpatizánsok vagy a Fidesz-Jobbik között még hezitálók megfontolnák ezeket a tényeket és érveket.

A Jobbik - szerencsére - biztosan bekerül a parlamentbe, de ha olyan mandátumarányt érne el, ami a Fidesz kormányzóképességét veszélyezteti, akkor az a Jobbik számára nem jelent túl nagy előnyt, csak és kizárólag a nemzetellenes erőknek jó.


Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. március 24. 13:10 | Sorszám: 3092
Állok rendelkezésére, mármint Orbánéra.

Gyurcsánynak ugyanis mindössze egy rövid tanácsot tudnék adni, szó szerint ugyanazt, amit Horn Gábor mondott a szociális népszavazás estéjén.

terra
2010. március 24. 12:58 | Sorszám: 3089
Benne van az is, ami most történik, vagyis miután saját párttársaival és volt szövetségeseivel viteti el a balhékat (ld. BKV, HM., stb.), először megpróbálja átvenni újra a hatalmat az MSZP-ben, de arra az esetre, ha ez nem sikerül, elkezdi egy neoliberális párt szervezését is, amiben ő lehet a vezető.
Ezért volt törvényszerű, hogy az SZDSZ-t gyengítenie kellett, ami meg is történt.
terra
2010. március 24. 12:51 | Sorszám: 3088
Itt vannak az ide vonatkozó részek. Nem írtam ugyan le egyértelműen - miért lombozzam le a bizakodó jobboldali szimpatizánsokat -, hogy Gyurcsány 2006-os választási győzelmét erősen valószínűnek gondoltam. Azt is leírtam azonban, hogy a bukása kódolva van, csak az időpontja lehet kérdéses és megjósolhatók voltak a lépései is.

terra 2005. április 27. 20:54 | Sorszám: 22


Most megpróbálkozik a pragmatikus irányító szerepkörrel, a választási kampány finiséig kissé háttérbe vonul és a kulcstárcák élére potenciális bűnbakokat helyez, akik majd bizonyos érdekkörök képviselőiként (is) fognak megbukni. Az első ideális bűnbak Veres János pénzügyminiszter, akiről nem véletlenül hangsúlyozza a sajtó úton-útfélen, hogy a szocialisták bizalmát bírja. A jövőben, ha a szocialista párt részéről kritizálnák Verest, akkor a saját emberüket fogják kritizálni és ha Veres megbukik, akkor a szocialista párt embereként is fog bukni. ...
Ha sikert érnek el, akkor pedig az egyértelműen Gyurcsány sikere lesz.
Gyurcsány pragmatikus háttérirányító szerepre átállása az MSZP-n belül is érvényesülni fog. Gyurcsány kevésbé fogja magát a párton belül is előtérbe tolni, ehelyett megpróbálja az egyes csoportokat, embereket a saját érdekei szerint manipulálni, egymással szemben kijátszani, hogy kivédje az esetleges leváltás (illetve a következő választáson más miniszterelnökjelölt állításának) veszélyét.

A szocik viszont nem hülyék és sok évtizedes gyakorlattal rendelkeznek a belső intrikálásban és annak felismerésében. Nem nehéz megjósolni, hogy Gyurcsány bele fog gabalyodni a sok manipulációba és cselszövésbe, kénytelen lesz oppurtunista alkukat kötni és rengeteg ellenséget szerez. Elő fog fordulni az is, hogy a párton illetve koalíción belüli sz@rkeverés kínos és presztízsveszteséget okozó helyzetbe hozza a kormánypártokat...
Ha a párt népszerűsége rövid időn belül nem javul és Gyurcsány egyre népszerűtlenebb lesz, akkor Gyurcsánynak fog ugrani az egész falka.


Ami a gazdaság terén várható változásokat illeti, sok optimizmusra ott sincs ok. (Gyurcsánynak sem, de sajnos nekünk még kevésbé).
Gyurcsány egyelőre nem hiszi el, hogy veszíthet ("a közvéleménykutatásokat nem kell komolyan venni"). Szilárd meggyőződése, hogy már csak egy kicsit kell javítani a produkción, ki kell találni valami "nagy durranást" ami a választókat meggyőzi és minden egyenesbe jön. Kóros személyiségének jellegéből adódóan meggyőződése az is, hogy később - a választások után - mindent képes lesz helyrehozni, ha újra megszerzi a hatalmat. Éppen ezért elkezdi tovább "emelni a tétet".
Egyre grandiózusabb (vagy inkább annak látszó) tervekkel áll elő, hogy elkápráztassa a közönséget. Jó példa erre a száz lépés programja. Gyurcsánynak közgazdászként tökéletesen tisztában kellene lennie azzal, hogy a nagy államháztartási rendszereket, az egészségügyet, oktatást nem lehet egy év alatt megreformálni úgy, hogy nincsenek kidolgozva még a koncepció alapjai sem, nemhogy annak részletei, nem is beszélve a reformok finanszírozási feltételeinek hiányáról. Fel kell készülnünk egy állandósult "brainstormingra", ötletrohamra. Komoly előkészítés és összehangolás nélkül sorban fognak születni a különböző törvényjavaslatok és kormányrendeletek. Ezek az intézkedések az "oszd meg és uralkodj" illetve a "mézesmadzag és korbács" elvét fogják tükrözni. Ügyelni fog arra, hogy minden rétegnek lökjön valamit és az eddigi gyakorlatnak megfelelően megpróbálja egymás ellen hangolni a különböző rétegeket és csoportokat. Könnyű megjósolni azt is, hogy az igazán komoly lépések továbbra is a támogatók ("holdudvar", nagyvállalkozók, bankok, befektetők) érdekét fogják szolgálni, a választói tömegeket pedig a népszerűtlen intézkedések (pl. egyes egészségügyi ellátások fizetővé tétele, családi pótlék megadóztatása) ellentételezéseként látványos, de kevésbé költséges intézkedésekkel próbálja megtartani, megnyerni. Az utóbbi PR akciókat igyekszik a média segítségével "igazságos és bátor" lépéseknek feltüntetni és minél nagyobbra felnagyítani. Ez a taktika csak egy bizonyos határig működhet, mert az emberek azért nem teljesen hülyék és egyre kevesebben hiszik el a hangzatos ígéreteket és a felnagyított "eredményeket". A választás előtt Gyurcsány kénytelen lesz ígérni is. Ezt a költségvetés mai helyzetében csak úgy teheti meg, ha felgyorsítja a maradék állami vagyon eladását és még több olyan kötelezettséget vállal "fű alatt", aminek a terhei már a következő kormány(ok) idején jelentkeznek.
Minél inkább romlik az MSZP és Gyurcsány esélye, annál több pénzre lesz szükség a támogatók megvásárlására és a kampány finanszírozására. Ennél fogva egyre több lesz a hazugság és a szabálytalan, tisztességtelen ügylet.
Gyurcsány pedig mindent hajlandó lesz megtenni annak érdekében, hogy a hazugságokat és a jogellenes, tisztességtelen ügyleteket leplezze.
Ezekbe könnyen belebukhat az MSZP-vel együtt, de ez minket nem fog vigasztalni azokért a károkért, amit okoz és amit még az unokáink is nyögni fognak.

Olyan összeomlásban lesz része, amiben kevés embernek. A sors (részben azok jóvoltából, akik strómanként futtatták) a tenyerén hordta, magasra emelte, nem tanította meg, hogy hogyan kell a kudarcokat kezelni és elviselni, most pedig ugyanez a sors hirtelen leejti a magasból. Hiába a nagy vagyon, a luxususzoda, nem fogja tudni élvezni. Vagy az lesz a sorsa, hogy megszállott bozótharcosként újra és újra megpróbálja elérni a csúcsot (és ezzel rendeget kárt fog okozni magának és nekünk is), vagy pedig megkeseredett, visszavonult ember lesz belőle." ...


Mielőtt még valaki hangos hurrában törne ki e (kór)történet törvényszerű kifejletét olvasva, azt is el kell mondani, hogy ez a típus rendkívül energikus, szinte beteg állapotában pedig szinte emberfeletti energiával rendelkezik, megszállottságával pedig sok (frusztrált) embert képes magával ragadni. Szívósan és gátlástalanul harcol és a bukása előtt irtózatosan nagy károkat képes okozni.


"terra Válasz | 2006. február 14. 11:24 | Sorszám: 477

Gyurcsány tehát a végletekig emeli a "tétet". Nem tehet mást, erre ösztönzi a saját megszállottsága. Vagy győz, vagy hatalmasat bukik. [b]Egy biztos: rengeteg kárt okoz ennek az országnak és most már csak az a kérdés, hogy meddig. Még három hónapig, vagy még négy évig."[/b]


"terra Válasz | 2006. február 16. 12:51 | Sorszám: 496

Gyurcsány személyiségéből következik, hogy számára nincs "lentebb", amíg csak a legparányibb és akár a legvalószínűtlenebb esélyt látja a visszakapaszkodásra. Ha egy vereség után lapátra akarják tenni, akkor szétveri a pártot. Már korábban is írtam, hogy a jelek arra utalnak, hogy - bár még a vereség gondolatát is elviselhetetlennek tartja -, a "B verziót" is előkészítette vereség esetére. Ennek a lényege az, hogy a megvásárolt, lekötelezett stb. emberek segítségével először megpróbálja megtartani a vezető szerepet úgy, hogy az MSZP vezetője ő legyen és a belső ellenzéket kiszorítsa. Ha ez nem sikerül, akkor pártszakadást fog előidézni és a párton belüli saját - neoliberális - érdekkörét kiszakítja és azt az SZDSZ (illetve a liberális értelmiség) köreinek megnyerhető részével egyesítve új, neoliberális-harmadik utas pártot hoz létre. Erre a szándékra utal a párton belüli egész eddigi tevékenysége, Kóka csatasorba állítása és az SZDSZ háttérbe szorítása. (Ez utóbbi azért szükséges, hogy helyet csináljon a saját alakulatának a libárilis oldalon).

Az SZDSZ gynegítése abban az esetben is szükséges Gyurcsány számára, ha netán győz az MSZP. Ha ez (ne adj' Isten) bekövetkezik, akkor Gyurcsány pozíciója nagyon meg fog erősödni az MSZP-n belül, így ki tudja szorítani a belső ellenzéket, ez esetben a Szili, Jánosi, stb. csapat kényszerül arra, hogy vagy feladja a politizálást, kiválik és új pártot alapít.

Még soha nem volt ekkora esély arra, hogy végre az a szilárd monolit tömb (vagy nevezzük inkább rákos daganatnak), amit az MSZP és a gazdasági holdudvara, sajtója képvisel, több részre essen szét. Amit a gyenge szervezettségű, kevés anyagi és média eszközzel rendelkezőjobboldal nem tudott elérni, az könnyen lehet, hogy Gyurcsány féktelen hatalomvágya és hiúsága miatt fog bekövetkezni.

Fenntartom azt a jóslatomat, amit Gyurcsány hatalomra kerülésekor tettem: az MSZP-nek Gyurcsány lesz a veszte.
(Ne tessék lebecsülni a "prófétai" képességeimet, az első jóslatom már bejött, amikor GYurcsány sportminiszteri kinevezése után azt mondtam: "Medgyessynek Gyurcsány lesz a
veszte". És lőn. "

terra
2010. március 24. 11:20 | Sorszám: 3075
Én megjósoltam már 2005-ben.

Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 24. 07:36 | Sorszám: 421

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. március 24. 00:57 | Sorszám: 3055
Szerintem nagyon jó lenne, ha a KDNP önállóan is jobban megjelenítené, majd megméretné magát a következő választáson. Ez jót tenne a Fidesznek is, mert vannak olyan nem vallásos emberek, akik általánosságban egyetértenek a Fidesz politikájával, de a KDNP-vel kötött szövetség visszatartja őket attól, hogy a Fideszre szavazzanak.


Ehhez viszont az kell, hogy a Fidesz pártszövetség most nagy arányban győzzön.

terra
2010. március 24. 00:50 | Sorszám: 3052
Ha Gyurcsány és pártocskája jelen van egy ilyen szituációban, akkor szinte törvényszerű, hogy megpróbál a leszálló ágban lévő nagyobb pártból és a kis pártokból embereket "vásárolni" és elérni, hogy az ő pártja lehessen a mérleg nyelve, ami a feltételeket diktálja. (Az SZDSZ is ezt csinálta eddig).
A koala feltételéül pedig azt szabja, hogy ő lehessen a miniszterelnök.
terra
2010. március 24. 00:45 | Sorszám: 3051
Igen, nagyjából erre gondoltam.
terra
2010. március 24. 00:43 | Sorszám: 3050
Nagy pártnak lenni több kisebb párt mellett kellemes helyzet ugyan, de állandó csapda-veszélyt is jelent, ha nincs legalább egy szóba jöhető szövetséges, amivel együtt a politikai erőtés legalább felét képes tartósan megőrizni.

Egy ország kormányzati stabilitása szempontjából ennek hiányában ez a felállás veszélyes, mert a kis pártok általában a más pártoktól való különbözőségük, karakterességük hangsúlyozásával operálnak - ennél fogva általában rugalmatlanok és kevéssé kompromisszum képesek.

Ha az egy erős párt meggyengül és nincs szövetségese, akkor ezek a kis pártok ezért nehezen tudnak egymással szót érteni, koalíciót kötni, vagy ha mégis, akkor az többnyire konfliktusokkal teli és nem tartós. A másik variáció a kisebbségi kormányzás, ami szintén nem kedvező egy ország stabilitása szempontjából.

terra
2010. március 24. 00:25 | Sorszám: 3047
Hát ez az igazi fogós kérdés.

A Jobbiknak véleményem szerint nincs növekedési potenciálja, sokkal valószínűbb, hogy egy erős kis-közép párt lesz belőle. Az MSZP a szétesés szélén van, soha többé nem lesz nagy párt, annak is örülhetnek, ha a középpárti státuszt meg tudják őrizni.
Az MDF-et remélhetőleg hamarosan elfelejthetjük, az SZDSZ gyakorlatilag már nem létezik.

Marad tehát a Fidesz, az MSZP maradéka, a Jobbik és az LMP.

Ha a Fidesz illetve a hozzá tartozó pártszövetség nem tud kihozni magából legalább egy önálló bejutásra képes és esélyes pártot, akkor sajnos előfordulhat olyan szituáció a következő választások után, hogy egy baloldali kis párt kerólhet a "mérleg nyelve" pozícióba, vagy súlyos kormányválság alakulhat ki.

terra
2010. március 24. 00:04 | Sorszám: 3045
Fletót anyagi ügyekkel nem nagyon lehet már támadni. A régi ügyei elévültek, az új, jelentősebb ügyei már jó ideje külföldön zajlanak.

Amivel hatásosan lehetne támadni - pl. a tévéostromban játszott szerepe - nagyon nehezen bizonyíthatók, bár elképzelhető, hogy a több évtizedre titkosított akták megnyitásakor előkerül ez-az. Ha bűncselekményre derül fény, ami még nem évült el, akkor Gyurcsinak annyi, mert a jobboldali többségű parlament ki fogja adni.

Ha bűncselelkményt nem sikerül rábizonyítani, akkor sajnos a helyzet várhatóan az lesz, hogy a támadások sokkal kevésbé lesznek hatékonyak, ha Gyurcsány egy új kis párt elnöke lesz. Az MSZP-ben még lemondásra tudták kényszeríteni, de a saját kis szemétdombján ő lesz a korlátlan úr.
Véleményem szerint Gyurcsány tudja, hogy ha nem sikerül újra hatalma alá vonni az MSZP-t, akkor hosszabb távon nem számíthat arra, hogy nagy párt elnöke lehet. Ezért nyilván arra fog törekedni, hogy erős zsarolási potenciálra tegyen szert és a pártocskája "mérleg nyelve", ő maga pedig ezt kihasználva miniszterelnöki szerepkörbe kerüljön a következő választás után.

Addig is azzal szeretné elütni az időt, hogy frakcióvezetőként napirend előtt kedvére ócsárolhassa az Orbán-kormányt.

terra
2010. március 23. 23:47 | Sorszám: 3043
Gyurcsány agybajának része a bizalmatlanság is. Az igazán kényes és ütős ügyekbe csak néhány régi, kipróbált tettestársát vonta be, azok pedig saját érdekükben is hallgatnak, mint a sír. (Bajnai, Szilvásy, Drazsé, stb.)

Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 23. 23:43 | Sorszám: 417
Hát ez a "független" akciózás nem sikerült valami fényesen. Egy kis szópárbaj néhány száz emberrel? A kutya sem figyel oda...
Nyíregyháza az egyik hely, ahol a maszop próbál erősen pedálozni, hogy Csabainé nagysasszony esélyeit növelje.

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. március 23. 23:34 | Sorszám: 3040
Nem hiszem, hogy Szekeresnek számottevő muníció lenne a tarsolyában, de harcolni sem mer Gyurcsánnyal. Egyrészt túl veszélyes lenne, másrészt esélytelen, harmadrészt értelme sem lenne. Szekeres elfti inkább kompromisszumot köt és meghúzza magát és élvezi a lopott vagyonát.

Emlékeztek mit írtam nemrég arról, hogy Gyurcsánynak tuti, hogy jó sok dossziéja van, mint anno a nagy hatalmú Hoover FBI főnöknek, akivel még az elnökök sem mertek szembeszállni.

Most ezekből a dossziékból hol az egyik nyílik ki, hol a másik. Milyen "érdekes", hogy Szekeresen kívül a triumvirátus másik tagja, az eddig támadhatatlannak hitt Lendvai Ildikó is beleesik, aki jelenleg az MSZP látszólagos egységének szimbóluma?
Már csak idő kérdése, hogy Kiss Péter mikor kerül sorra.

Ha Gyurcsány a nagyokat kicsinálja, akkor a maradék úgy behódol neki, mint egy rakás rémült nyuszi.


Téma: Prófécia
terra
2010. március 23. 23:24 | Sorszám: 163
Na még csak ez hiányozna...

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. március 23. 23:01 | Sorszám: 3036
Ebben már Gyurcsány szele is benne van. Legyalulja a fővárosi SZDSZ maradékát,kigyomlálja az MSZP-ből a régi öreg bölényeket, hogy könnyebben átvehesse a hatalmat a pártban.
terra
2010. március 23. 21:37 | Sorszám: 3025
Mi történt, hogy a BKV botrány hősei mind jobboldali médiumoknak (Hírtv, Magyar Nemzet) gyónnak?
Balogh Zsolt, Antal Attila, Regőczi...

Szerintem azért teszik ezt, mert a nyilvánosság védelme alá akarnak menekülni és a ballib médiumok nem jelentetnék meg ezeket az interjúkat. Teljesen logikusan úgy gondolják, hogy ha egyszer már mindent kitálaltak, nem lehet többé megzsarolni, fenyegetni őket, nem is szólva súlyosabb dolgokról.


Téma: Izraeli kémgépek hazánk felett
terra
2010. március 23. 18:58 | Sorszám: 635
Na neee....

Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 23. 18:56 | Sorszám: 402

Téma: Izraeli kémgépek hazánk felett
terra
2010. március 23. 18:13 | Sorszám: 621
Nem nagyon értek ehhez a témához, de nagyon úgy látom ezen az ügyön is - mint sok másikon -, hogy az MSZP-s bagázs már hazudni sem tud rendesen.

Téma: A LIBERÁLIS PARLAMENTI RENDSZER TELJES CSŐDJE
terra
2010. március 23. 18:11 | Sorszám: 23
Őszintén szólva utálok számokat írni kis négyzetekbe, elsőre tutira elrontok minden ilyen nyomtatványt, úgyhogy nekem rögtön küldhetnek egyszerre két kopogtatót.
terra
2010. március 23. 18:05 | Sorszám: 21
Igazatok van, megadom magamat.

Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. március 23. 17:44 | Sorszám: 1507
Bocs, tévedtem. Nógrádban végül csak lesz lista.

Téma: Izraeli kémgépek hazánk felett
terra
2010. március 23. 17:38 | Sorszám: 614
"de a KlubRádiót nem, azt nem hiszem..."

A Klubrádiót kémrepülő elhárításra kellene használni. Rémülten menekülnének, ha meghallanák Orosz búgó hangját.


Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. március 23. 17:32 | Sorszám: 1506
Sok múlik azon, hogy milyen lesz a részvételi arány az első fordulóban. Minél nagyobb, annál kisebb az MDF esélye.
terra
2010. március 23. 17:28 | Sorszám: 1504
Igen, így van. A három megye hiányát (Nógrádban sem lesz listájuk) azért nem becsülném le. Valahol azt olvastam, hogy egy megye hiánya azt jelenti, hogy a többiben megyénként 0,2 %-al (vagyis minden "listás" megyében 0,6 %.al) több voksot kell szerezni. Ez nem kevés egy olyan pártnak, aminek mostanság a kopogtatócédulák összeszedése is komoly probléma.

Téma: A LIBERÁLIS PARLAMENTI RENDSZER TELJES CSŐDJE
terra
2010. március 23. 17:09 | Sorszám: 18
Nem jó módszer ez a cédulázás, de talán lehetne javítani rajta. Például a választói névjegyzékbe való felvételkor a számítógép véletlenszerűen generálna mindenki számára egy személyi kódot, amit a választási értesítőn tüntetnének fel. A választási értesítőt nem egyszerre postáznám el a kopogtatóval. Ha a postaládából kilopják valakinek az értesítőjét, akkor elballaghatna és kérhetne másikat, új kóddal.
Ezt a kódot a cédula tulajdonosnak az aláírása mellett kézírással fel kellene írnia a kopogtatóra.
A kopogtatócédulák leadása után operátorok bevinnék a gépbe a nevet és a kódot, annak megjelölése nélkül, hogy azt melyik pártnak, jelöltnek adták.
Azokat a cetliket, amiknél a gép hibát jelez, érvénytelennek kell tekinteni.

Persze lehet, hogy így több lenne a hibás cédula, mert sokan egyáltalán nem, vagy hibásan írnák be a kódjukat, de kevesebb lenne a visszaélés és a választási csalásokat is könnyebb lenne felderíteni.


Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. március 23. 16:48 | Sorszám: 1502
Sokan úgy gondolják, hogy az MDF-nek kedvez, hogy soha nem volt még ilyen kevés pártnak listája.

Nem biztos, hogy igazuk van. Az MDF eddig azzal tudott sikert elérni, hogy nagyon sokan utálják a két nagy pártot, de szavazni akarnak, így "ha ló nincs szamár is jó" alapon az MDF-re ikszeltek.

Most viszont ott van egy új liberális színezetű párt (LMP), aminek mindenhol van listája és 3,8 millió szavazó van azokban a körzetekben, ahol a Civil Mozgalomra is lehet voksolni.
Az LMP malmára hajthatja a vizet, hogy három olyan megye van, ahol nekik van listájuk, az MDF-nek nincs.


Téma: Prófécia
terra
2010. március 23. 16:27 | Sorszám: 150
...ahol a kurtafarkú kismalacka túr... (először elütöttem az utolsó szó első betűjét - biztosan túl sokszor láttam-hallottam az őszödi beszédet. Szerencsére utolsó pillanatban észrevettem és kijavítottam a randaságot, amin lehet, hogy mpd is jól megsértődött volna. )
terra
2010. március 23. 16:09 | Sorszám: 147
Akkor most már ennek a topicnak is befellegzett?
terra
2010. március 23. 15:16 | Sorszám: 142

Nekem inkább ne küldjél semmit hálából, mert lehet, hogy egy Mars méretű földgolyó lesz belőle.

(A sört elköldheted faxon, de jó hideg legyen!)

terra
2010. március 23. 15:09 | Sorszám: 137
sok
kicsi
mackó
sokra
megy

(Remélem nem egy hatalmas grizly lesz a képből, mert akkor kezdhetjük előlről. )

terra
2010. március 23. 15:05 | Sorszám: 123
Eddig
még
nem
is
tűnt
fel,
hogy
milyen
sok
sor
fér
egy
oldalra
a
Gondolán
terra
2010. március 23. 15:04 | Sorszám: 116
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
terra
2010. március 23. 15:03 | Sorszám: 112
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
terra
2010. március 23. 15:03 | Sorszám: 111
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
terra
2010. március 23. 15:02 | Sorszám: 109
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

terra
2010. március 23. 14:41 | Sorszám: 99
"Sajnos, elsőre én is csak érzelmi alapon tudom megítélni a dolgot, mert kétségbeejt annak a veszélye, hogy egy ilyen történelmi lehetőséget is képesek vagyunk elfuserálni. Úgy érezem, ebben a pillanatban a Jobbik mákonya jelenti a legnagyobb veszélyt."

Az a baj, hogy ez az általános. A szerencsétlen, mentálisan beteg magyarság jó része zsigerből - harag, félelem vagy éppen kritikátlan "táborvédő" hozzáállás, rajongás, stb. - áll hozzá a politikához (is).
Ez pártoktól függetlenül érvényes és nem vezet sehova.

Gondolkodni kellene és eligazodni az útvesztőben ahelyett, hogy a gondolkodást és az útkeresést roppant kényelmesen helyettesítjük az érzelmekkel.

A "Jobbik mákonya" nem ok, hanem következmény, aminek a terjedéséhez talán magad is hozzájárulsz azzal, hogy belemész az ilyen csatákba. Példálózhatok más pártokkal is. Nincs az a drága kampány, ami annyi szavazót szerzett volna az MSZP-nek, mint a válogatás nélküli komcsizás vagy a parttalan és nyílt Orbán-imádat.

Az érzelem pontosan úgy működik, mint a billiárd. Minél erősebben indítják útjára a golyót, annál erősebben csapódik egy másik golyóhoz és annál messzebre löki azt ellenkező irányba.

Nem ártana ezen elgondolkodni mindenkinek.

terra
2010. március 23. 13:48 | Sorszám: 88
A.E., onogur, nem hagynátok végre abba ezt a vagdalkozást?

Ha nem bírjátok egymást, menjetek ki a kocsma elé és ott intézzétek el.

terra
2010. március 23. 13:24 | Sorszám: 83
Egyébként a véleményemet idealisztikusnak sem mondanám, éppen ellenkezőleg.
Ami nagyon jó, hogy végre megtört az a betontömb, ami tönkretette az országot egyszer negyven évig, utána pedig még húsz évig, vagyis most a képlékeny állapotok változásokat tesznek lehetővé.
Sajnos azonban ez a régen várt állapot egy olyan állapotú országban következett be, ami szinte minden szempontból a tönk szélén áll, nem csak gazdaságilag, hanem morálisan, a lakosság egészségi, szociális és mentális helyzetét és állapotát tekintve is.

A képlékenység és a válság együtt nem túl jó kombináció. Egy ilyen helyzetet csak egy olyan ország tud átvészelni és elindulni a gödör aljáról felfelé, aminek stabil irányvonaló, céltudatos, hozzáért, és nem utolsósorban nagy lakossági támogatottságot és parlamenti erőt maga mögött tudó kormánya van.

terra
2010. március 23. 13:17 | Sorszám: 80
Hol írtam azt, hogy a Fidesz Grál-lovagok gyülekezete?

Éppen ellenkezőleg, én kőkemény racionalitásról és érdekekről írtam.

Szerintem még a nyomát sem lehet felfedezni az írásomban annak a mindig alapvetően érzelmi alapról induló megközelítésnek, ami a mostani hozzászólásodra is jellemző.

terra
2010. március 23. 13:03 | Sorszám: 76
Én úgy tudtam, hogy a Jobbik 2003-ban alakult, de tulajdonképpen ennek nincs túl nagy jelentősége.
A mostani Jobbik szerintem teljesen más, mint az eredeti.
terra
2010. március 23. 13:01 | Sorszám: 75
Sok múlik azon, hogy Gyurcsány meglépi-e az új párt-frakció alakítást. Gyurcsány személyiségének és az előzményeknek az ismeretében csak két forgatókönyv lehetséges.

1.) Gyurcsány elfoglalja az MSZP-t és teljesen háttérbe szorítja a pártbeli ellenfeleit (Szili, stb.), akik ezek után esetleg új pártot alapítanak. Mivel háttér-hatalom és a pénz tekintetében ez a belső ellenzék nincs egy súlycsoportban a gyurcsányistákkal, egy ilyen párt/frakció nem lenne komoly ellenfél sem az MSZP-nek, sem a Fidesznek.
Látszólag tehát ez a verzió a többi politikai erő számára a legjelőnyösebb. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Gyurcsány lehet, hogy ügyes puccsista és hordószónok, de azok a tulajdonságai és hiányosságai, amik a saját bukását és az MSZP mélyrepülését okozták, változatlanok, vagyis tovább erodálná az MSZP-t.

2.) Gyurcsány önálló pártot/frakciót alapít, sd. az előzőekben írtakat.

terra
2010. március 23. 12:47 | Sorszám: 70
Vesztemre az utolsó oldalon kezdtem el olvasni ezt a jobb sorsra érdemes topicot, de úgy láttam, hogy szokás szerint belesüllyedt a lényeg a szokásos köpet-tengerbe, így inkább visszanyúlok a topicnyitóhoz.

Ezzel a próféciával én csak kis részben tudok egyetérteni.

Véleményem szerint négypárti parlament lesz, a Fidesz, Jobbik, MSZP és az LMP fog bejutni a parlamentbe.

A parlament megalakulásakor a házszabály rendelkezéseit kihasználva Gyurcsány szerintem dobbantani fog, ha nem kapja meg az MSZP-ben a frakcióvezetői posztot és új pártot, frakciót alakít a Demokratikus Charta- nak nevezett kreatúrára alapozva.
Ha ez megtörténik, akkor hat frakció lesz a parlamentben és ennek megfelelően oszlanak majd meg a helyek a bizottságokban, ORTT-ben, stb.

A Jobbik nem fogja megúszni a belső ellentétek felszínre kerülését, kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni a pártban, ezt nagyon jól látod. Egy-két éven belül lehet egy frakció- és pártszakadás is, vagy a mérsékeltek válnak le a Jobbikról, vagy a legradikálisabb szárny válik ki. Az első esetben elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a Fideszből leválik néhány képviselő és átül az új, mérsékelt radikális alakulatba.

Nem tartom kizártnak azt sem, hogy a Fidesz liberálisabb szárnyából ülnek át néhányan az LMP-be. (Többek között az ilyen változások hatásaira számítva is mondom azt, hogy a Fidesznek 2/3-ot kellene szereznie!!!)

Szerintem semmiféle alapja nincs a "próféciád" azon részének, hogy előrehozott választás lesz. Miért lenne?

A Fideszre a Jobbik nagyobb arányú mandátum szerzése önmagában is összezáró hatással lesz, de ha Gyurcsány is önálló frakciót alakít, akkor még inkább. Új választás kiírása a Fidesz szavazatai nélkül még akkor sem lehetséges - sem bizalmatlansági indítvány útján, sem feloszlatással -, ha a Fideszen kívüli összes képviselő összefogna.

A Fidesz "rompárttá" válása belátható időn belül teljesen kizárt. A Fidesz illetve a neve alatt létrejött pártszövetség ugyanis végre szert tett egy olyan mély, stabil és széles körű társadalmi beágyazottságra és szavazótáborra, amiről a többi párt belátható időn belül nem is álmodhat. Még az MSZP sem, mert Gyurcsány jóvoltából már korábban sikerült kitépni ezeknek a mély gyökereknek egy jelentős részét, a megmaradt szavazóbázis elöregedett és ráadásul Gyurcsány várhatóan ebből a megmaradt bázisból akar kiszakítani magának még egy darabot.

Gyurcsány pártja neoliberális törpe párt lesz jelentős háttér befolyással, ami az SZDSZ megüresedett helyét akarja betölteni és a fővárosban próbál elsősorban nagyon erős pozíciókat kiépíteni. (Nem tartom lehetetlennek, hogy Gyurcsány vagy valamelyik hű embere- például Bajnai - megcélozza a főpolgármesteri széket). Az MSZP ezzel párhuzamosan megpróbálja erősíteni a szocdem vonalat, várhatóan Szili és a vele szimpatizálók erősebb befolyást szereznek a pártban.

Ha az LMP most bekerül, akkor tartós tényezőként kell számolni ezzel a párttal, mint mérsékelt liberális-"zöld" alakulattal, ami szintén a fővárosban és a nagyvárosokban fog erős pozíciók megszerzésére, részben a dögrováson lévő MDF helyét is kitöltve. Ez a párt egy "fekete ló", kérdéses, hogy megvehetők-e vagy sem.

Ha a Fidesz nem szerez 2/3-ot, az LMP bekerül a parlamentbe, a Jobbik és az MSZP is 15 % feletti arányban szerez mandátumot, ráadásul megjelenik a színen Gyurcsány pártja is, akkor a Fidesz és az azon belüli különböző politikai platformok óvatosak lesznek, nem kezdenek "osztódásba". A jövő szempontjából szerintem ez nem jó, mert - ahogyan azt már többször is leírtam - a Fidesz történelmi küldetése az, hogy osztódással saját magából alakítsa ki egy egészséges politikai rendszer gerincét, ez esetben "eljöhet a varsói gyors".

Abban az esetben azonban, ha jobbról egy túl erős Jobbik, balról pedig egy hasonlóan erős három párti blokk szorongatja a Fideszt - figyelembe véve a kormányzással szükségszerűen bekövetkező népszerűségvesztést is -, a következő ciklusban a Fidesz nem fog kockáztatni, ez pedig szerintem fékezi a fejlődést.
A biztos 2/3 kellene ahhoz, hogy a Fidesz pártszövetségből óvatosan kibújjon például egy nemzeti vidék- és parasztpárt, ami nagyon kellene.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 22. 07:48 | Sorszám: 4843
Már a kérdés felvetése is azt mutatja, hogy fordítva ülsz a lovon.

A Fidesznek - de más pártnak sem - nem kell, nem szabad sem Budaházy mellett, sem ellene állnia. Egy jogállamban pedig enyhén szólva sem ildomos eljárást leállítani.

Budaházy kapjon lehetőséget a törvényes és tisztességes eljárásra, aztán majd a bíróság dönt az ügyben.


Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2010. március 21. 21:16 | Sorszám: 3067
Az előző hozzászólásodra is válaszolva:

Köszönöm az őszinte választ.

Tudom, hogy nagyon elméleti volt a kérdés és a magyar viszonyok történelmi okokból nem igazán alkalmasak arra, hogy a mondanivalómat illusztráljam.
Ahogyan a te válaszodból is kiderül - nem csak szakértelem kérdése a kormányzásra megfelelő erő kiválasztása, vagyis a szavazás, hanem bizalmi kérdés is, ami nem csak pártokhoz, hanem személyekhez is kapcsolódik.

Mivel nem egy új baloldali párt, hanem egy posztkommunista utódpárt az egyik választási lehetőség, önmagában a történelmi "vérvonal" - Kun Béla - Rákosi - Kádár - Horn - Gyurcsány - is elég erősen hat ma is nem csak az érzelmekre, hanem az észre is.
Én sem tudok eltekinteni attól, hogy a mai demokratikusnak mondott állam parlamentjében ott ülnek azok egyenesági eszmei leszármazottai, akik tönkretették mind a két nagyapámat.

Túlságosan is közel van még a Kádár korszak, túl sok ismerős arc van a politikában, akik akkor is a hatalomban ültek és most is ott ülnek, csak éppen most teljesen mást mondanak, mint akkor.
Márpedig a hazug emberektől az ép erkölcsi érzékű emberek jó ösztönnel irtóznak.

A kérdés akkor lenne igazán jó az itt boncolgatott probléma illusztrálására, ha már senki nem lenne a komcsi garnitúzából a parlamentben és nem létezne az MSZP sem. Talán várok még egy kicsit - remélem nem túl sokat - és majd újra felteszem ugyanezt a kérdést.

A második felvetésedre azt tudom mondani, hogy én egy nagyon pragmatikus, elemző hajlamú ember vagyok.
Általában minden döntés előtt akaratlanul is egyfajta SWOT elemzést végzek, vagyis megnézem az egyes alternatívák előnyét, hátrányát, kockázatait és a benne rejlő lehetőségeket.

Ennek alapján - legalábbis számomra - a döntés elég egyértelmű. Van két olyan alternatíva, amiben jóformán semmiféle pozitív eredményt nem hozott az elemzés és kizárt, hogy megvalósítsa azt az eredményt, amit várok. Ezen felül van egy, ami mind a négy szempont szerint jobb, mint a másik kettő és lehetséges, hogy az eléri az általam várt eredményt. Akkor miért is haboznék a Fideszre szavazni?

Aki az életben mindig a biztosat keresi, az döntésképtelenné válik. Minden döntés kockázatvállalás, de ha az ember a saját képességei szerint minden körülményt megvizsgált, ennek alapján a legjobbnak látszót választotta, akkor nincs oka sem habozásra, sem lelkiismeretfurdalásra, ha nem minden úgy jött össze, ahogy gondolta.

terra
2010. március 21. 20:05 | Sorszám: 3055
Felteszek egy kérdést, kérlek ne háborodj fel rajta, csak érzékeltetni akarom a mondandóm lényegét.

A családi indíttatásod nyilvánvalóan nemzeti és kommunista ellenes (akárcsak az enyém). Ez valószínűleg magában hordozza az előítéletesség veszélyét (akárcsak az én családomban).

A nagy kérdés az, hogy ha valami csoda folytán a baloldali pártok a nemzet érdekében politizáltak, kormányoztak volna szakértelemmel és felelősen, a jobboldali pártoknál pedig ennek a feltételei nem lettek volna adottak, akkor hogyan szavaztál volna?
Ésszel vagy érzelemmel, előítéletből?

Az eb ebben a kérdésben van elhantolva.

terra
2010. március 21. 19:57 | Sorszám: 3051
Nekem a téma szempontjából ebből a történetből sokkal inkább az eleje tanulságos.

A jóslat, mint prekoncepció, józan helyzetelemzés és tervezés helyett, a jóslat manipulálása...
Biz' Isten, mintha a neoliberális közgazdászok vagy éppen a másik szél ellentmondást nem tűrő kinyilatkoztatásait hallanám. Amiket persze ... egy kis zsével vagy egyéb okból ... korrigálni lehet.

A jó Themistocles a jóslat manipulálása nélkül hiába törte volna magát, sorolhatta volna a jobbnál jobb szakmai érveket, a nép nem hitt volna neki és lehet, hogy ma perzsák uralnák Görögországot.

A jelek szerint a régi görögöknek és perzsáknak is gondjai voltak ezen a téren.

terra
2010. március 21. 19:24 | Sorszám: 3044
Hogy mennyire általános, arra választ adhatnak azok az elképesztő politikai történések, hullámzások, amik ebben az országban történtek az elmúlt húsz évben.

Az első választáson az MDF és az SZDSZ rengeteg szavazatot kapott - az utóbbi párt sok olyan választótól, akik ma a radikálisokra szavaznak -, az MSZP éppen csak vegetált. Négy évvel később az MSZP hatalmas győzelmet aratott, az MDF törpepárt lett, az SZDSZ is összetöpörödött.
A kisgazdák megkerülhetetlennek tűntek és istenítették a "mi Józsinkat", később egyszerűen szétesett az FKgP.

Az MDF a konzervatív jobbról átszlalomozott a neolib szélre, de a szavazói erre egy ideig rá sem fütyültek.

2006-ban Gyurcsány egy iszonyatosan rossz négy éves kormányzás után nagy fölénnyel győzött.
Most pedig egyik pillanatról a másikra éppen azok a volt MSZP szavazók, akiknél eddig elég jól bevált a szélsőjobboldali veszéllyel való riogatás, hipp-hopp éppen a mumusra szavaznak.

Mit mondjak, ez társadalmi szinten nem éppen arra utal, hogy a magyar választók nagy részének stabil "én" pozíciója, cél- és értékrendszere lenne.

terra
2010. március 21. 19:09 | Sorszám: 3042
"A lényeg a kérdés volt. Mennyire általános?

Tekintsünk el tanversenytől. A többi példa mind arról szólt, hogy tömegével találkozom emberekkel, akik nem engedik el fülük farkuk, sőt hatékony közös tevékenyégre képesek világos célokért."

Az emberek nem feketék és fehérek, jók vagy rosszak. Ismerek számos olyan embert - a barátaim között is -, akik jó szülők, megbízható barátok, a maguk szakmájában eredményesek és másokkal együttműködők, vagyis egy adott mikrokörnyezetben jól funkcionálnak.
Abban az esetben azonban, ha a világ tágabb aspektusai - különösen a politika, az ország helyzete és jövője kerül szóba - ezek a többségében rendes, normálisan gondolkodó emberek mintha eldobnák az agyukat, érzelemből és előítéletesen reagálnak. Jobb esetben - sajnos ez a ritkább - pozitív érzelemmel, vagyis elfogult lelkesedéssel, rosszabb esetben negatív érzelemmel (harag, előítéletes, sematikus gondolkodás).

Tapasztalataim szerint ennek az oka a bizonytalanság a világ dolgainak átlátásában és annak az egyén saját helyzete, értékrendje közötti kapcsolat terén.

terra
2010. március 21. 18:51 | Sorszám: 3040
Két hozzászólásra egyszerre válaszolok.

Lehet, hogy nem ugyanazt értjük "ősbizalom" állapotán.
Én nagyjából azt értem ez alatt, hogy az újszülöttnek értelemszerűen nincsenek eleve adott kapcsolatai (elfogadás, elutasítás) sem személyekkel, sem a világ más dolgaival kapcsolatban.

Az öröklött tulajdonságok jelentik azt a "hozott" anyagot, amivel az én-képző folyamatban nekiindul az ember-palánta. Éppen azért vagyunk mindannyian egyediek és megismételhetetlenek, mert a születéskor magunkkal hozott tulajdonságukra épülnek a környezeti hatások, ebből jön ki az abszolut egyedi "én". Nem látok ellentmondást az általam és általad írtak között.

terra
2010. március 21. 18:42 | Sorszám: 3035
Nem teljesen értem a párhuzamot illetve a kérdésedet.

Én egy társadalmi jelenségről írtam, ami súlyos problémaként terhelte és terheli még egy jó ideig a magyar társadalmat.

A probléma lényege nem az, hogy versengés folyik táborok között, hanem a táborokat képző egyéni motiváció, cél- és értékrendszer labilitása a gond.
Optimális esetben az egyénben először alakul ki az "én" tudat gerincét alkotó értékrendszer és célrendszer, utána nézi meg, hogy mely barátok, ismerősök, melyik politikai irányzat, csoport felel meg ennek a legjobban.

Rossz esetben nem alakul ki ez a gerinc és az egyén gyökértelenül és bizonytalanul hányódik a világban, végül kiköt valahol, ahol az érzelmi szükségletei látszólag kielégítésre kerülnek, de ez többnyire labilis, fundamentum nélküli kapcsolódás.

Nekem úgy tűnik abból, amit leírtál, hogy a te esetedben nincs gond az erős és szuverén "én"-tudattal.

terra
2010. március 21. 18:27 | Sorszám: 3030
Jó írások, minden sorral egyetértek.
terra
2010. március 21. 17:41 | Sorszám: 3028
"Annyira, hogy a mentálisan gyenge "én" védekezése a leggyakrabban hasításban nyilvánul meg."

Pontosan így van, de ez már a következmény.

Az igazán fontos kérdés, hogy miért van olyan sok ember, akinek mentálisan gyenge "én"-je van? Kik ezek az emberek és miért, hogyan váltak ilyenné?

Hogy kerültek egy táborba például a nemrég még Gyurcsánynak tapsikoló fasisztázók azokkal, akiket nemrég még gyűlöltek, akiktől úgymond rettegtek?
Hogy kerültek egy táborba a félanalfabéták az egyetemi ifjúsággal?
Mi tartja (még mindig) egy másik táborban a kifosztottakat és meglopottakat a kifosztókkal és tolvajokkal?

Amikor megszületünk, abban a természetes ősállapotban vagyunk, amire azt szokták mondani, hogy az ősbizalom állapota. Nincsenek kötődéseink és nincsenek elutasításaink. Nagyon hamar választásra és döntésekre kényszerül azonban az ember-palánta nap mint nap: elfogadom-elutasítom, jó-rossz, igen-nem.

Az "én" kiteljesedése, a felnőtté válás nem más, mint annak az egyedi és megismételhetetlen lénynek, akik mindannyian vagyunk, a világban való helykeresése, pozícionálása.
Egy egészséges társadalomban ehhez a család, a közvetlen környezet, majd az iskola, később a világról kapott, egyre tágabbra nyíló információ források olyan közeget biztosítanak, amiben vannak egyértelműen felismerhető és megérthető-érzelmileg feldogozható támpontok, van mozgástér ezekhez a napi "igen-nem" döntésekhez, amelyek elvezetnek a szuverén "én" stabil ön- és helymeghatározásához és az ezzel harmonizáló kapcsolatrendszerek kialakulásához.

Magyarországon negyven évig egy olyan közeg volt, ami álbiztonságot adott ugyan, de hazug volt minden porcikájában, a hazugságban azonban volt legalább valami rendszer, de nem éppen az a közeg volt, ami kedvezett az egyének mentálisan erős "én"-jének kialakulásához. A kádári kisembernek, aki az MSZP törzsszavazójának archetípusa volt eddig, jellemzően gyenge "én"-nel rendelkező emberke volt már ifjúkorában is.

Jött az ún. rendszerváltás, ami elvette az álbiztonságot, ezen kívül elvette még azt a kevés támpontot is, amihez igazodni lehetett. A régi stabil hazugságok helyébe új, gyurmaként alakítható hazugságokat tett, amikben már régen nincs semmiféle rendszer. Ezt a képlékeny hazugság gyurmát szoktam relativizálásnak nevezni.
Minden relatív, attól függ egy dologot merről nézünk.
Most már ott tartunk, hogy az sem egyértelmű, hogy ki a férfi és a nő, ki az anya vagy az apa.
Ebben a közegben nőtt fel a mai fiatal generáció.

Gyurcsány idején érte el a relativizálás azt a szintet, amikor már minden igazság/hazugság lehetett szinte egyszerre és annak az ellenkezője is. A Böszme azt a kevés kis jelzőkarót is kitépte a földből, ami a többségnek még tájékozódási pontként megmaradt, aztán fejünkre dőlt a válság.

Ilyen előzmények és körülmények mellett nem lehet csodálkozni, hogy egy teljesen irracionális politikai közeg alakult ki.

Az erős, szuverén "én" el tud igazodni a világban és ennek alapján önként dönti el, hogy kiket választ barátnak, eszmetársnak, kikhez csatlakozik valamilyen közös értékrend és cél mentén és létrejön a "mi" tudatos én.

Sajnos nálunk - nagy részben a fenti történelmi okok miatt - ez egyáltalán nem jellemző.

A minap olvastam valahol, hogy Magyarországon 5 millió embernek nincs egyetlen barátja sem..

Egyesek ezt azzal magyarázzák, hogy a magyar nép eredendően individualista, de én ezzel soha nem értettem egyet. Nem individualista ez a tömeg, hanem az "én"-je gyenge, ezért nem tud egyenrangúságon, kölcsönösségen és nem utolsósorban szereteten alapuló kapcsolatokat létesíteni, mert nem fejlődött ki benne a képesség.

A gyenge "én" ezért vagy visszahúzódik a csigaházába, vagy ha kapcsolatra szánja el magát, akkor az tipikusan valamilyen érzelmi függőségen alapuló kapcsolat, ami a közösségi érzésnek és a biztonságnak valamilyen látszatát adja számára. Ez azonban nem valódi "mi" tudat, hanem csak egy pótlék, aminek az alapja - jobb híján - általában a közös ellenségkép.


Téma: Gyurcsány ma nagy napra ébredt!
terra
2010. március 21. 16:30 | Sorszám: 239
"Kérdés, ki csatlakozik hozzá abban a reményben, hogy visszatérhet még a hatalomba?"

Az MSZP tipikus pragmatista érdekszövetségek halmaza, mindig is az volt.
Gyurcsánynak nagyon könnyű lesz társakat találnia ebből a bagázsból. Gondoljatok csak bele, mennyivel jobb egy mezei x-edik noname MSZP képviselőnek lenni, mint egy új frakcióban az elsők között lenni? Ne feledjük el, hogy a frakciókat helyek illetik meg a jó apanázst biztosító parlamenti bizottságokban. Egy nagy frakció kevés befolyással rendelkező tagjai nem nagyon álmodozhat arról, hogy ilyen pozícióra jelöli a párt, egy kis frakcióban - ld. MDF - szinte mindenkinek jut valami jó kis bizottsági hely.

terra
2010. március 21. 16:18 | Sorszám: 232
Gyurcsány kizárólag önmagát reklámozza, most próbálja megalapozni azt a pozíciót, ami esetleg lehetőséget ad a vezető szerepben való visszatérésre.
Fletó soha nem nyugszik bele egy másodhegedűs szerepkörbe. Ha az MSZP-ben nem sikerül megszerezni a frakcióvezetői pozíciót, akkor csak idő kérdése, hogy mikor csinál magának egy új frakciót. Szerintem már meg is vannak a jelöltjei, akik ebben társai lehetnek.

Ha "zöldmezős" frakciót csinál, akkor hat hónapig kénytelen lesz háttérbe vonulni a jelenlegi szabályok miatt. Nem lennék azonban meglepve, ha az MDF-et megvenné magának szőröstől-bőröstől, ha az MDF netán bejut a parlamentbe (ezért is drukkolok, hogy ne jussanak be).

Ezzel szemben az LMP parlamenti részvétele némiképpen tompítaná Gyurcsány nyomulását, ilyen szempontból talán nem lenne rossz a bejutásuk, de a Jobbik várható magas mandátum aránya miatt ezzel a Fidesz kétharmada még nagyobb veszélyben lenne.


Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2010. március 21. 12:17 | Sorszám: 3009
A magyar nép mentálisan nagyon beteg. Ha nem így lenne, akkor nem győzhetett volna két választáson is az MSZP és nem produkálhatott volna most egy ilyen mértékű irracionális felfutást a Jobbik.

Félreértés ne essék, a fenti két mondat nem pártokról szól.
Sokkal inkább arról, hogy ebben az országban sajnos egyáltalán nem jellemző az egészséges "mi" tudat, ami csak az egészséges "én" tudat alapjain jöhet létre.
Sem az egyén, sem a társadalom nem spórolhatja meg azt a sokszor tévedésekkel, szenvedéssekkel teli keserves utat, ami az egészséges "én"-tudathoz vezet és nem pólhatja azt semmiféle párt, mozgalom, ideológia vagy forradalom.

Ha hiányzik vagy beteg az "én" tudat, abból csak beteg "mi" tudat alakulhat ki. Egymásnak feszülő táborok, drukker-hadak, amelyeknek ellenség kell, mert ez tartja életben a hamis "mi" tudatot a táboron belül.
Permanens ellenség keresés táborok kívül és belül.

A forradalom felfalja gyermekeit.


Téma: MI VÁRHATÓ A VÁLASZTÁSOK UTÁN?
terra
2010. március 18. 22:49 | Sorszám: 15
Azt hiszem igen.

A szír pénzváltók vonala vezet el Inter Európa Bankhoz (azóta már beolvadt a CIB Bankba), Medgyessyhez és más nagykutyákhoz.


Téma: Izraeli kémgépek hazánk felett
terra
2010. március 18. 22:44 | Sorszám: 226
A megboldogult eb nevében kikérem magamnak!

Téma: MI VÁRHATÓ A VÁLASZTÁSOK UTÁN?
terra
2010. március 18. 22:36 | Sorszám: 11
A jelek szerint ez másoknak is eszükbe jutott.

Téma: Izraeli kémgépek hazánk felett
nemszadista
2010. március 18. 22:22 | Sorszám: 216
Hát azért ilyen túlzásokba sem kell esni.
terra
2010. március 18. 21:56 | Sorszám: 211
Az az érzésem, hogy a főillúzionista egyre kevesebb ötlettel tud előrukkolni.

Úgy látszik nem csak négy lábú kutyák szokása, hogy ínséges időkben előkaparják az elásott csontokat, hanem a levitézlett nagykutyáké is.

(Apropó csont, vajon hol vannak Kádár csontjai?)

terra
2010. március 18. 21:41 | Sorszám: 203
Nem feltételnül kell ehhez közvetlen alku. A radikálisok - bocsássanak meg érte, hogy ezt mondom - meglehetősen kiszámíthatóan reagálnak egyes dolgokra.
Nem nagy kunszt megtalálni a megfelelő gumicsontot.
Ki tudja mit gondolt a bomlott agyú értelmi szerző?
Talán azt gondolta, hogy lesz majd megint egy jó kis izraeli zászló égetés vagy ilyesmi, amit jól el lehet adni a médiában fasiszta veszélyként.

Szekeres kicsinálására is elég egyértelműek a jelek.

terra
2010. március 18. 21:34 | Sorszám: 197
OFF
Az egyik rokonomnak volt egy nagyon kedves és okos foxi kutyusa. A termetéhez képest rettentő erős fogazata volt, mint minden foxinak és imádott rágni. Egy átlagos sertés combcsontot seperc alatt elmorzsolgatott.
Vettem neki egyszer egy gumicsontot, méghozzá füstölt ízűt, mert igazi ínyenc volt őkelme. Gondoltam ezzel el lesz egy darabig, a boltos szerint ezt nem lehet olyan könnyen szétrágni. Másnapra csak egy csonkocska maradt a csontból.

Gondoltam csak kifogok rajta. Volt egy ismerős hentes, kértem tőle egy egész marha combcsontot. Másfélszer olyan hosszú volt, mint a kutya. Letettem a kutyu elé, na ezt rágd szét komám, ha tudod. Négy napig dolgozott rajta, de a két végén a bütyköket teljesen lerágta.
OFF

terra
2010. március 18. 21:21 | Sorszám: 188
Ennyi év után már azt hiszem megismertem a ballib hasonló módszereit.
Nem tudom megfigyeltétek-e, hogy szívesen dobnak be vezérszavakat, amik korábbi események asszociációit indítják be. Tipikusan ilyen már önmagában az "izraeli", szó is, de az "izraeli repülőgép" szóösszetétel különösen.

Ha emlékeztek rá, a 2002. évi választás után napi téma volt a jobboldali radikálisok körében az a feltételezés, hogy Izraelből chartergépekkel jöttek szavazók.

Tényleg úgy gondolom, hogy tipikus provokáció, gumicsont.
Mi meg rágjuk, magamat is beleértve.

terra
2010. március 18. 20:29 | Sorszám: 163
Ha ez a gép egy Boeing vagy más civil légiforgalomban használt típusú repcsi lenne, akkor még elmenne a dolog.

Ez a gép viszont speciális katonai kémrepülőgép, ahogy laikusként elnéztem a képét, még csak nem is hasonlít a polgári repülőgépekre.

Mégis hogy jelentették be? Megjelölték a típusát, a tulajdonosát? Gondolom egy ilyen bejelentés nem csak abból áll, hogy kérem szépen, Izraelből jönne majd egy repülőgép, aminek két szárnya van, de többet hirtelen nem tudunk mondani róla.


Téma: Kopogtatók (ajánlószelvények) gyűjtése
terra
2010. március 18. 20:17 | Sorszám: 523
Csak 6409 db? Semmiség, holnapra összejön.

Téma: Izraeli kémgépek hazánk felett
terra
2010. március 18. 20:13 | Sorszám: 157
Gondoljunk csak bele, hogy ez a felelőtlenség - ami szerintem is belpolitikai célú provokáció - milyen további következményekkel járhat.

Ha Magyarország megengedte Izraelnek, hogy katonai gyakorlatot végezzen a felségterületén, akkor meg kellene engednie mondjuk Líbiának, Szíriának vagy Iránnak is ugyanezt, ha ilyen kérés érkezik. Ha mégsem engedi meg, akkor meg kell magyaráznia, hogy miért nem és már bele is keveredtünk egy olyan nemzetközi konfliktusba, amiből minden épeszű ország igyekszik kimaradni.

És mindezt miért? A nagy semmiért, egy biztosan elbukott választás eredményének hangyányi befolyásolásának lehetőségéért, amit valami bomlott agyú ballib barom látni vélt ebben az akcióban.


Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. március 18. 20:00 | Sorszám: 1436
Szerintem nem valószínű az öt párti parlament, mert az LMP és az MDF nagyjából ugyanarra a szavazóbázisra hajt, egymás versenytársai.

Téma: Izraeli kémgépek hazánk felett
terra
2010. március 18. 19:57 | Sorszám: 146
Ide már akárki berepkedhet? A NATO még csak-csak, hiszen tagok vagyunk. No de Izrael?! Ennyi erővel holnap jöhetne mondjuk katonai felderítő gép Észak-Koreából is.
terra
2010. március 18. 19:52 | Sorszám: 142
Nem a jog hülye, hanem bennünket néznek hülyének.

Egy repülőgép vagy diplomáciai céllal repül be az országba, vagy katonai céllal. A kettő nem ugyanaz.

Az Airforce One például katonai gép, de az amerikai elnököt viszi, tehát diplomáciai feladat teljesítése érdekében repül be egy országba. Ha ugyanez a gép katonai gyakorlat céljából tenné ugyanezt, az már teljesen más kategória.
Nem hinném, hogy a Külügyminisztrium komptenciája lenne külfödi haderő magyarországi gyakorlatozásának engedélyezése.

Egyébként pedig mit gyakorolt ez a gép (vagy kettő?) és miért pont itt?

Ez is egy mese a sok közül. Szerintem provokációnak, gumicsontnak szánták a kampányidőszakra.

terra
2010. március 18. 17:16 | Sorszám: 87
Hú, de utálom, ha hülyének néznek.

Nem vagyok egy repülőgép szakértő, de ha az egy Hercules volt, akkor tálalják fel nekem ebédre és megeszem szárnyastól, kerekestől.


Téma: A Fidesz "szakértői" programja :D)))
terra
2010. március 18. 17:01 | Sorszám: 29
A Fidesz azt ígéri, amit a jelen helyzetben én is ígérhetnék a helyükben: normális, hozzáértő kormányzást.

Nem véletlenül mondom, hogy én sem tudnék tiszta lelkiismerettel mást írni ebben a helyzetben. A szekrény egyrészt tele van csontvázakkal, szerintem a valós helyzetet nem ismerik még azok sem, akik ma a kormányrudat markolják. Néhány tízmilliárd mínusz itt is ott is, amott is ki fog derülni.

A másik dolog, ami miatt nem lehet felelősen több konkrétumot írni, az a sokat emlegetett közmegegyezés - nem a politikai hablatyként használt, hanem valódi értelemben.

Egy ilyen helyzetben a kormánynak tárgyalnia kell, kompromisszumokat kell kötnie és nem igét hirdetni.

Véletlenül éppen Izrael példáját tudom felhozni, amikor az inflációt rövid időn belül 400 %-ról 20 % körülire csökkentették. Nem igehirdetéssel, hanem kemény egyeztetésekkel. Leültek a kormány, a gyáriparosok és a szakszervezetek képviselői, megállapodtak egy sor dologban és megszerezték a lakosság támogatását is.

Nem tudom, hogy Magyarországon a jelenlegi helyzetben működne-e egy ilyen megoldás, de enélkül írhat akárki gyönyörű szövegeket szattyánbőrbe kötve, semmit nem ér.

terra
2010. március 18. 16:48 | Sorszám: 26
Értené ő, ha akarná, de hát nem akarja...
terra
2010. március 18. 16:47 | Sorszám: 25
A Jobbik programjára gondolsz? Képzeld, olvastam. És akkor mi van?

Ugyan már, ne röhögtess. Ha most nekifogok, akár holnap reggelre írok én is egy programot, ami nagyon szép lesz, bagyon jó és még elírás sem lesz benne.

Minden program annyit ér, amit az, aki írta, meg is tud valósítani. Azt azonban biztosan nem állítanám, hogy ez a világ egyedül üdvözítő programja, azt meg végképp nem, hogy meg is tudnám csinálni, amit a programban leírtam.

Kibicnek semmi sem drága, mondja a régi mondás. A Jobbik hadoválhat akármit, mert szóban ugyan már abszolut többséget vízionálnak, de ugyanúgy biztosak benne, mint én is, hogy nem fognak abba a helyzetbe kerülni, hogy kormányra kerülve bizonyítaniuk kellene. Ja kérem, így nem kunszt...

terra
2010. március 18. 16:40 | Sorszám: 21
Marhára nem érdekel a buzizás, mert az is szánalmas és úgy az egész drukkelbalhé mindenestől.

Gyűjtsed a pontokat és a poénokat, ha ez boldoggá tesz.

terra
2010. március 18. 16:35 | Sorszám: 16
Hablaty? Fogalmad sincs az egészről - főleg arról, hogy mi lenne a megoldás -, de fikázni azt tudsz.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik. (2.)
terra
2010. március 18. 16:30 | Sorszám: 570
Hát Gárda mire van?

Téma: A Fidesz "szakértői" programja :D)))
terra
2010. március 18. 16:27 | Sorszám: 10
Szánalmas. Nem az elírás, ami szerinted megért egy topicot, hanem az, hogy az "új erő" ilyen hülyeségekkel foglalkozik.

Téma: Bottal se piszkáld !
terra
2010. március 17. 22:42 | Sorszám: 838
Hé, tudod, hogy utálom, ha beskatulyáznak!

Szigorúan függetlenként vonulok ki vagy be.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 17. 22:34 | Sorszám: 4658
Tudjátok, számomra az a legszomorúbb, hogy ha a személyeskedő vagdalkozásokat olvasom, akkor mindig olyan érzésem támad, hogy azokat, akik egyre jobban belehevülve marják egymás, tulajdonképpen nem érdekli igazán a haza sorsa, csak a győzelem.

Pontosan úgy, mint a fogatlan banyákat 2006-ban, amikor röhögve zabálták a narancsos buktát és azt vonyították, hogy igen,igen... Lehet, hogy holnap már nem telt fűtésre vagy ennivalóra, de fő, hogy az ellenséget legyőzte a saját csapat.

Ilyen szempontból a drukkerek mind egyformák, legfeljebb az ellenség és a saját csapat változik.

terra
2010. március 17. 22:24 | Sorszám: 4646
Talán azért nem bánt senki, mert én mindenkiben az embert látom és nem ellenséget. Még akkor is, ha nem értünk egyet.
terra
2010. március 17. 22:21 | Sorszám: 4643
Köszönöm.
terra
2010. március 17. 22:18 | Sorszám: 4640
Belenéztem, az tényleg sokkal érdekesebb.

Ha lenne sóhaj emoticon, most azt tennék ide...
Azokhoz a témákhoz, amik a műhelyben mennek még több idő kéne...

terra
2010. március 17. 22:13 | Sorszám: 4636
na persze...
terra
2010. március 17. 22:06 | Sorszám: 4624
Őszintén szólva nem csak ezért nem írok, hanem mert nagyon kevés időm van. Ez viszont azzal is jár, hogy jobban megnézem, hogy azt a kevés időt mire fordítom.
terra
2010. március 17. 22:00 | Sorszám: 4621
Azt azért szívesen megnézném egyszer, amikor - netán csak véletlenül, figyelmetlenségből - egy fideszest védesz meg ilyen vehemenciával.
terra
2010. március 17. 21:58 | Sorszám: 4617
Nem mérgelődök, csak ilyenkor érzem úgy, hogy időpocsékolás a fórumozás, sőt olvasni sem érdemes már a Gondolát.
terra
2010. március 17. 21:53 | Sorszám: 4614
Helyben vagyunk. Egyhamar megint nem írok.

Rohadtul unom már ezt az egész értelmetlen vagdalózást. Ki kibe rug bele, ki rugott először, az úgy kezdődött kérem szépen, hogy a Jóstika visszaütött...


Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 17. 21:15 | Sorszám: 95
0.
terra
2010. március 17. 20:55 | Sorszám: 92
Nem. Pontosan azt írtam, amit akartam.

Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2010. március 17. 20:41 | Sorszám: 2916
Szerinted van erre esély?

Azt még talán el tudom képzelni, hogy Botkát az ogy. választáson megelőzi Bohács, de az önkormányzati választás nagyon nehéz dió lesz.
Szegedre elég sok pénzt juttatott a ballib kormány, komoly beruházások történtek (lehet, hogy az új villamos szakaszt és a Kossuth sugárutat is megcsinálják akkorra, na meg aztán ott van az új híd és sok más is), ezeket sokan Botka érdemének fogják majd fel.

Nem is tudom, hogy kit fog indítani polgármester jelöltként a Fidesz?


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 17. 19:58 | Sorszám: 4556
Lehet, hogy ez a hozzászólás inkább ide illik:
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=z_get_topic&f=2&t=010758&m=000084

Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 17. 19:56 | Sorszám: 86
Azért kellene nagyon most a Fidesz kétharmados győzelme, hogy az alkotmányos kereteket végre rendbetegyék és hogy legyen miből osztódni.
terra
2010. március 17. 19:38 | Sorszám: 84
"Nem komolytalan kettéhasadásról beszélni egy kispárt és egy nagypárt között?"

Egyáltalán nem tartom komolytalannak.

A Fidesz történelmi küldetése - hogy nagy szavakat használjak -, hogy a torz, tulajdonképpen ki sem alakult magyar demokratikus politikai rendszer kialakulását saját magán keresztül segítse elő. Ez a kijelentés így elsőre nyilván nem igazán érthető és talán meghökkentő is, de ez az igazság. Ahhoz, hogy ezt érthetővé tegyem, kicsit vissza kell nyúlni az időben.

Magyarország 40 év kommunizmus után, ami elsorvasztotta az amúgy sem túl fejlett 1945 előtti politikai rendszert, túl hirtelen és felkészületlenül került a többpárti demokrácia formai keretei közé és ez egyáltalán nem volt véletlen.

Az MSZ(M)P rutinosan átmentette a maga betontömbjét, fű alatt a változást irányító reformszárny már korábban kiegyezett az SZDSZ-el és nemzetközi-globalista holduvarával, ami így szinte készen pattant elő talpig antikommunista álruhában, komoly nemzetközi hátszéllel 1990-ben. Ezzel szemben ott állt egy csomó hortelen verbuválódott, részben életképtelen, részben kommunista ügynökökkel teletűzdelt pártocska illetve a "konzervatív népfront" jellegű MDF valamint a Fidesz, ami akkor nem látszott többnek, mint egy értelmiségi, generációs kis rétegpártnak.

A szocik rutinosan eldózerolták a történelmi szociáldemokratákat és minden baloldali alakulatot, ami vetélytárs lehetett.

Az MDF bevállalta a kamikaze kormányzást, bele is bukott rendesen, sosem tudott utána talpra állni. Az MDF-ből még időben jó érzékkel kivált Csurka és csapata megalapította a MIÉP-et. Csurkát mindig is jó lényeglátó képességű embernek, de csapnivaló politikusnak tartottam, de akkor tényleg jó érzékkel lépett. (Ha akkor ezt nem teszi meg, akkor a nemzeti radikalizmus és valószínűleg a Jobbik sem tartana ott, ahova eljutott.)

Ha jól megnézzük, akkor nagyon egyenlőtlenek voltak az erőviszonyok. A ballib azonban elkövetett két nagy hibát. Az egyik, hogy túl nagyot ütött az MDF fejére, így az eredeti elképzelés, ami az MDF-nek a szalonjellegű váltópárt szerepet szánta, nem jött össze. A másik hiba, hogy 1994-ben az SZDSZ nem tudott úrrá lenni a mohóságán és Horn túlságosan vágyott arra, hogy a "fejlett világ" az utódpártot demokratikus baloldali pártként elfogadja, így köttetett meg az MSZP-SZDSZ házasság, ami gazdaggá tette a politikusokat és a két párt holdudvarát, de hosszú távon végzetes lett mind a két pártra nézve. Az SZDSZ elvesztette az antikommunista álarcát, az MSZP pedig a ronda kis parazita szolgálatába állt és ekkor kezdte elveszíteni az örökölt tömegbázisát.

A harmadik "baleset" neve, amivel nem számoltak: Orbán Viktor, aki képes volt benyomulni az MDF bukása és az MSZP-SZDSZ koala után keletkezett politikai űrbe és létrehozott egy erős jobboldali néppártot, ami képes volt egy választást is megnyerni és így bebizonyíthatta, hogy a nemzeti oldal tud kormányozni.

Az erőviszonyok még ezzel együtt is elég reménytelennek látszottak, pénz, paripa, fegyver, média, nemzetközi hátszél, mindenben erősebb volt a balliberális oldal.

Ahhoz, hogy valódi áttörés történjen az erőviszonyokban, Gyurcsány Ferenc kellett. Ha Fletó nem csinálja meg a maga kis puccsát, hanem valami kispéteres, langyos manus lett volna a szoci vezérürü, az MSZP egy jó ideig nem roppant volna meg és az SZDSZ is itt élősködne még sokáig a nyakunkon. (Köszönjük Feri, mecsináltad! Be fogsz kerülni a történelemkönyvekbe, bár nem teljesen úgy, ahogyan elképzelted. )

A Jobbik - ha tetszik ha nem -, Gyurcsánynak köszönheti azt a sanszot, amit hirtelen megkapott. Ha nincs a gyurcsányizmus a maga diktatórikus, népnyúzó reform-őrületével, a hazug és tolvaj rendszerével, garnitúrájával, ha nincs az őszödi beszéd, a szemkilövés, az eszelős antiszemitázás és rasszistázás, akkor most nem lenne ilyen erős radikális párt.

A Jobbik ügyesen meglovagolta azt a helyzetet, amikor hirtelen sok ezer embernek egyszerre lett tele a hócipője Fletóval, az általa okozott káosszal és az egész neolibsi, képmutató bagázzsal.
A Jobbik kiválasztott néhány témát: cigánybűnözés-Gárda, csendőrség, zsidó nyomulás stb., ezzel nyert váratlanul egy csomó volt szoci szavazót, de kapott egy rakás olyan problémát is, amit nem fog tudni megoldani.

A Jobbik fenti "PR"-ja és hirtelen felduzzadása alaposan megváltoztatta az eredetileg fiatal radikális értelmiségiek pártjának induló szervezet arculatát és vezetését is. Kovács Dávid, Nagy Ervin és sokan mások, akik Vona mellett nem maradhattak a Jobbikban, most máshol keresik a helyüket. Biztos vagyok benne, hogy a Jobbikban maradók közül is vannak sokan, akiknek nem igazán tetszik a Vona-Morvai stílus, ami ennek a gyors felfutásnak a során levakarhatatlanul ráégett a Jobbikra.

A Jobbik felfutása és az MSZP megroppanása a Fideszre is kihatott. A Fidesz okosan, balra tartva benyomult középre és ott minél nagyobb területet igyekezett elfoglalni, ami sikerült is. Ez azzal is járt, hogy izmosodott a Fidesz liberális szárnya is.
Közben láthatóan nem akart konfrontálni a Jobbikkal, amíg az a szociktól szipkázott el szavazókat és igyekezett a mérsékelt, kormányzóképes néppárt imázsát sugározni. Gyakorlatilag a Fidesz hagyta, hogy az MSZP megverje saját magát és csendben kivárta, hogy kormányozhasson.

Ez viszont sokaknak nem tetszett a Fidesz jobbszárnyán, közülük sokan radikálisabb vonalat szeretnének vinni, de Vonáékkal sem szívesen közösködnének. Figyelemre méltó a Fidesz szövetségben részt vevő gazdák föld- és agrárkérdésben radikálisnak nevezhető csapata is.

Végül ott van a MIÉP, ami most már egyre inkább nyíltan a Fidesz mellett áll a Jobbik ellenében.

Véleményem szerint ebből a felállásból simán kijöhet egy új radikális alakulat. Ha ez megtörténik, akkor a Jobbik megmaradó cigányozó-zsidózó-gárdázó része kiszorul jobbra és végre eljöhet a varsói gyors.

A Fidesz liberális-szociáldemokrata szárnya is önállósulhat, középen marad a CDU-CSU mintájára felépülő stabil keresztény-konzervatív Fidesz, jobbra egy Fideszről levált radikálisabb párt (esetleg gazdapárt).

terra
2010. március 17. 18:21 | Sorszám: 48
A Jobbik segítsen saját magán és az Isten is megsegíti.

Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2010. március 17. 18:09 | Sorszám: 2913
Jó, akkor szívvel-lélekkel szögedi vagyok, bár jelenleg nem ott lakom. Így jó?

Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 17. 18:05 | Sorszám: 42
Szerintem a Jobbik ilyen tekintetben sokkal nagyobb veszélyben van.
A Fidesz kormányozni fog - véleményem szerint elfogadható szinten - és a szavazóinak jó része meg fogja érteni, ha nem mutat fel rögtön látványos eredményeket. A Fidesz stabil magja legalább 1,8-2 millió embert jelent, ami nem morzsolódik le könnyen.
Ha a Fidesz az elszámoltatás kérdését komolyan veszi és tényleg tesz is ennek érdekében valamit, akkor szerintem meg tud őrizni annyi szavazót országos szinten, hogy a következő ciklusban is esélyes lehet a többség megszerzésére. (Önkormányzati szinten ősszel lesznek veszteségek, de a baloldal annyira meggyengült, hogy hatalmas fordulat ebben sem következik be.)

A Jobbiknak viszont virítania és bizonyítania kell a szavazói felé a nagyhangú és magabiztos nyilatkozatok után. A legnagyobb baj az lesz, hogy sem a párt vezetése, de a szavazói sem tudják pontosan megfogalmazni, hogy miben. Nyilván - nagyon helyesen - a földkérdés lesz az egyik kiemelt téma, de ebben is valamilyen döntés születik hamarosan.
Fel fog merülni a kérdés: hogyan tovább? A cigányok nem fognak eltűnni, bűnöznek továbbra is. A Gárda tagjai azt fogják várni, hogy ha a Jobbik parlamenti párt lesz, rendezi a sorsukat és érdemi, legális szerepet harcol ki a szervezetnek, ami eleve reménytelen vállalkozás szerintem. A csendőrség létrehozása nagy részben költségvetési kérdés is. Még a szerencsétlen rendőri szervezetet is alig tudja fenntartani az állam, nemhogy egy párhuzamos rendvédelmi szervezetet.
Államadósság, IMF hitel: nem lesz elég azt hangoztatni, hogy mert a Fidesz így meg úgy..., konkrét válaszok kellenek majd a megoldásra és ilyenekkel nem fog tudni szolgálni a Jobbik.
A túl nagy várakozás, túl nagy érzelmi töltés, amivel nagyon jó eredményt tudnak elérni a választáson, nagyon vissza fog ütni a szürke hétköznapokon a Jobbikra.


Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2010. március 17. 17:49 | Sorszám: 2911
Bizonyos értelemben szögedinek tekinthetem magamat.
terra
2010. március 17. 17:41 | Sorszám: 2909
Bohács úgy tűnik feljövőben van, talán mégis van esélye Botkával szemben (az elején őszintén szólva nem sok esélyt adtam neki).
Bodó szerintem simán lenyomja Újhülyét, bár a Jobbik megpróbálta besározni.

Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 17. 17:37 | Sorszám: 35
Azt nem mondtam, hogy a Jobbik megelégszik a hatalom egy szeletével - legalábbis ezt soha nem fogják kimondani - és azt sem hiszem, hogy az utcai politizálást, mint eszközt nem fogják használni (ez nem is baj).

Úgy gondolom, hogy a napi parlamenti munkában rövid időn belül látványos "szóródás" lesz a Jobbik frakcióban. Ki fog derülni, hogy kik azok, akik komoly szakpolitizálásra is alkalmasak és hajlandóak, kik az üres hordószónokok és kik a karrier-politikusok.

A Jobbik már az elején egy megoldandó dilemmával fog szembekerülni. Ennek a dilemmának a lényege az lesz, hogy próbálják-e fenntartani a hangerőt és a hangnemet - szerintem ez lehetetlen és egy idő után nevetséges is -, vagy alkalmazkodjanak a szokásos parlamenti munkamenethez és stílushoz - ez viszont azoknak a szimpatizánsoknak, akik napi táplálékként igénylik az odamondogatást és a bombasztikus "radikalizmus" külső megnyilvánulásait, csalódást fog okozni.

Az elejétől meg fog indulni a helyezkedés a frakción belül. A Jobbik parlamentbe került képviselői számolnak majd azzal, hogy ennyi parlamenti mandátumot nem biztos, hogy tartósan meg tudnak őrizni, vagyis sokan - főleg a karrieristák - a jövőre gondolva megpróbálják előtérbe tolni magukat, felhívni magukra a figyelmet, ennél fogva sokkal gyakoribb lesz a "kibeszélés" és "szétbeszélés" (hogy ilyen csúnyán magyartalan szót használjak), mint más pártoknál.

Hamar ki fog derülni, hogy a Jobbik politikusai sem egytől egyig Grál lovagok és ez számos csalódáshoz fog vezetni a szimpatizánsi körben. A Jobbiknak most azzal a csapdával kell szembenéznie, amivel annak idején a Fidesznek, a szavazóik nem nagyon fogják tolerálni az emberi gyengeségeiket és gyarlóságaikat.

A legnagyobb veszélyt a Jobbikra az jelenti, hogy eddig nem húztak meg semmilyen irányba határokat, mindenkit megpróbáltak megnyerni szavazóként. A szavazók pedig később benyújtják a számlát és egyes kérdéseknél kínos helyzetek fognak előállni a szavazásoknál és az egyes megnyilatkozások támogatása vagy az attól való elhatárolódás kérdésében.
Lesznek, akik azért dobnak fel témákat, hogy a saját macsóságukat és radikalizmusukat fitogtassák. A frakciónak ilyenkor valamit majd mondani kell. Már most is előállt némi bizonytalanság Budaházy támogatása kérdésében.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 17. 16:36 | Sorszám: 4516
Nem ma jöttem ide, hanem 2002-ben és azóta is egyfolytában itt vagyok, több mint 17 ezer hozzászólással a hátam mögött.

Az értelmetlen adok-kapok csörtéket viszont valóban kihagyom, vagy inkább meghagyom a drukkereknek.
Tök értelmetlen azon rugózni reggeltől estig, hogy kinek a csapata a jobb és ki szidta először a másik mamáját.

Én nem tartozom egyik csapathoz sem és soha nem leszek drukker, legalábbis a politikában nem.


Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2010. március 17. 16:27 | Sorszám: 2904
Irreális várakozás azt hinni, hogy a Fidesz mindenhol nyer. Az ellenfeleket soha nem szabad lebecsülni.
Az MSZP még nagyon sok helyen erős, pl. Szegeden jó nagy küzdelem lesz és nem tudom le tudja-e nyomni Botkát a Fidesz jeléöltje. Azt sem tartom kizártnak, hogy egy-két egyéni mandátumot a Jobbik is megcsíp magának, elsősorban Észak-Magyarországon.

Azért lenne jó, ha a listán a Fidesz a lehető legtöbb szavazatot kapja, hogy meglegyen a kétharmad.

Jól megkavarná a helyzetet az is, ha az LMP vagy az MDF is bejutna a parlamentbe. Szerintem az LMP okozhat még meglepetést és az MDF-et sem írnám le, ha sikerül mégis listát állítaniuk.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 17. 16:22 | Sorszám: 4514
Mondtam én valaha olyat, hogy a Jobbik vagy a szimpatizánsi köre en bloc rossz, buta vagy tanulatlan? Nem szokásom csőcselékezni sem.

(Ideje lenne már egyszerre levetkőzni a fennhéjázást a kisebbrendűségi komplexussal együtt. Az első a második egyenes következménye, úgyhogy nem nehéz mind a kettőtől egyszerre megszabadulni.)

Nem tartom tragikus dolognak, hogy az egyetemisták jelentős ré-sze jobbikos. Még mindig jobb, ha ilyen formában foglalkoznak a közélettel, mintha elfordulnának tőle. Majd benő a fejük lágya és velük együtt talán a pártjuknak is.
Ezen megint meg ne sértődj, jószándékkal mondtam. Kapnak egy esélyt, kérdés hogyan tudnak élni vele. Remélem jól.


Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 17. 16:13 | Sorszám: 18
Vissza fognak venni, mert ha nem teszik, akkor ez a stílus kontraproduktívvá válik.
Más egy naggyűlésen szónokolni - uram bocsá' marhaságokat mondani - és megint más a parlamentben ténykedni.

A drukkerek most odafigyelnek, mert még folyik a meccs. Ha vége lesz, sokan rá sem fognak fütyülni a következő választásig, hogy mi történik a parlamentben. Már csak ezért sem lenne túl sok hozadéka - hátránya annál inkább -, ha a stílus nem változna.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 17. 16:06 | Sorszám: 4510
Ahha. Erre nem gondoltam.

Mellesleg szenvedhet gyermekbetegségekben olyan párt is, amiben csupa öreg muksó ül.


Téma: Jobbik - a Második Erő
terra
2010. március 17. 16:05 | Sorszám: 9
Én sem gondolom azt, hogy a Jobbik parlamenti pártként olyan - szerintem nem éppen hízelgő - képet fog nyújtani, mint amit most mutat magáról a párt.

A Jobbik frakcióban előbb-utóbb ki fognak jönni a különbségek mind intellektuálisan, mind vérmérsékletben az egyes képviselők között.

Szerintem nem kell sok idő ahhoz, hogy ez a véleményekben és a szavazatokban is világosan megmutatkozik. Nem tartom kizártnak, hogy lesz hamarosan néhány kilépés, belépés, átülés, stb.


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 17. 15:49 | Sorszám: 4504
Hihetetlen, ahogy képes vagy mindenből pelcznézést-fideszezést és generációs konfliktust kreálni. Az utóbbithoz végképp nem értem milyen logikai úton jutottál el.

Nekem már valóban szemüveg kell az olvasáshoz, de ez nem jelenti azt, hogy nem látok olyan világosan, mint a sasszemű ifjú titánok.

terra
2010. március 17. 14:59 | Sorszám: 4491
"Valamikor a fizikaórán a kísérleteket úgy kezdtük: "most pedig vegyünk egy ideális közeget", vagy képzeljünk el egy hermetikusan zárt, súrlódásmentes közeget",vagy ""tekintsünk el a gravitációtól" stb.

aztán meg mutattak nekem olyan xarokat, hogy "valóvilág" meg Bigbrothermindentlátott....meg"

Ehhez tennék egy megjegyzést. Egyetlen mérnök sem lenne képes elsajátítani a szakmát, megoldani egy konkrét műszaki feladatot, ha nem ismerné meg a folyamatok elméleti alapjait.

Nincs ez másként a politikában és a kormányzásban sem.

terra
2010. március 17. 14:44 | Sorszám: 4489
Rendben.
terra
2010. március 17. 14:39 | Sorszám: 4486
Valahogy úgy érzem, hogy nem egy malomban őrölünk, de mindegy...

Elmondtam, amit akartam. Aki akar rajta gondolkodni, az tegye, aki nem, az pedig ne tegye.


Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. március 17. 14:18 | Sorszám: 1408
Inkább egy LMP, mint egy MDF.

Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 17. 14:13 | Sorszám: 4481
Az első mondatot nem tudom értelmezni.
A második mondatodhoz:
Nem balra, hanem jobbra.
terra
2010. március 17. 14:10 | Sorszám: 4480
Azt ne felejtsük el, hogy a "baloldaliság" nem egyszerű ideológiai vagy politikai döntés kérdése, ahhoz feltételek is kellenek és ezt sokan hajlamosak elfelejteni.

Svédországnak jól működő, hatékony gazdasága van, így van miből elvonni és van mit újraosztani anélkül, hogy a tőke újratermelő képességét tönkretennék. Az újraelosztással kialakított jólét, a szociális védőháló, a kulturára, oktatásra, egészségügyre fordított megfelelő források biztosítják, hogy a tőketermeléshez szükséges emberi erőforrás "minősége" megmaradjon és jut pénz a környezetvédelemre is. Svédország ezért véleményem szerint valóban képes a "fenntartható fejlődést" biztosítani.

Az USA is fejlett gazdasággal rendelkezik és látszólag hatékony, de a neoliberális-neokon - klasszikus értelemben szélsőjobboldali - gazdasági doktrína (ami lényegében szinte ugyanaz) "mellékterméke" az egyre bővülő roncstársadalom és a környezet tönkretétele.
Az USA ezért - véleményem szerint - önfelélő társadalom. Ez csak azért nem nyilvánul meg durvább formában, mert a fejlett gazdaságból származó jövedelem még neoliberális elosztási szisztéma mellett is biztosít - egyelőre - annyi forrást, hogy a térsadalmi és ökológiai összeomlás bekövetkezzen.

Magyarország problémája kettős. A szélsőséges neoliberális doktrína - ami Bokros csomagocskájával mutatta ki először nyíltan a lényegét - hiper gyorsasággal változtatott egy viszonylag kiegyenlített társadalmat a roncstársadalom és a kőgazdagok társadalmává. A nemzetgazdaságot lebontotta, pénzszivattyú rendszereket épített be a rendszerbe, amin keresztül az egyébként sem túl nagy elosztható tőkejövedelem jelentős része külföldre kerül.

Eddig nem is akartak elosztani, most ha akarnánk sem lenne miből. Először tehát a gazdaságot kell rendbetenni. Ez egy versenyfutás lesz, amit csak egy nagyon nagy támogatottsággal bíró, profi kormányzás képes menedzselni.
Ahhoz ugyanis, hogy a gazdaság beinduljon, nem elég csak azonnal seggbe rugni a multikat, ahogy azt sokan gondolják, hanem pénzt kell pumpálni a hazai vállalkozásokba illetve csökkenteni kell az elvonást. Csak így teremthetők munkahelyek és ebből lehet elosztható pénz. Ez persze azzal fog járni, hogy átmenetileg továbbra sem jut elég pénz a szociális ellátórendszerbe, tehát feszültségek lesznek. Legalább egy-másfél keserves év kell ahhoz, hogy a nemzetgazdaságnak adott infúziós kezelés hatása kezdjen megmutatkozni.

Jelenleg szerintem csak egy lehetőleg kétharmados támogatottságú Fidesz kormány képes ezt levezényelni. Rúgni-köpni fogják jobbról-balról, de meg kell csinálni.

terra
2010. március 17. 13:44 | Sorszám: 4478
Ld. az előző hozzászólásomat is.

Egy országban az adott helyzet, a tartósan uralkodó gazdaságpolitikához és a politikai irányzatok egymáshoz való viszonya dönti el, hogy mi "mérsékelt" vagy "ultra". Ez nem minősítő vagy minőségi jelző, hanem helyzetjelző.

Magyarország gazdasági téren a magát baloldalnak nevező neoliberális elit tartósan folytatott, szélsőségesen jobbra tolódó gazdaságpolitikája miatt annyira balszélen van, hogy a "közép" - jelenleg a Fidesz - is egyértelműen baloldalon van, a Jobbik pedig "ultrabal" pozícióban.
Mi ebben a hülyeség?

terra
2010. március 17. 13:26 | Sorszám: 4475
Svédország gazdasági értelemben valóban baloldali állam.
Svédországban ugyanis magas az állami elvonás, de magas a szociális ellátás szintje is.

Leírtam már néhányszor - akit érdekel megtalálja a hozzászólásaim között -, hogy a "jobb" és
"bal" között gazdasági értelemben a különbség alapvetően abban van, hogy a tőkével rendelkezők tőkejövedelméből mennyi jut a tőkével nem rendelkezőknek (részben munkabér, részben az adó- és járulékelvonások állami újraelosztása során nyugdíjak, szociális és egyéb juttatások, kedvezmények formájában).

terra
2010. március 17. 12:20 | Sorszám: 4453
Márpedig létezik az ultrabal, méghozzá döntően a Jobbik nézeteiben. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás vesztesei, akik még mindig nosztalgiát éreznek a régi baloldali ezsmék iránt, a Jobbik felé húzódnak.

A rend, a munka, a jövedelemarányos közteherviselés, a szociális biztonság klasszikus baloldali jelszavak.

A neoliberalizmus leradírozta a valódi baloldalt, így az a nemzeti radikalizmusnál talált leginkább szövetségesre.

terra
2010. március 17. 12:08 | Sorszám: 4448
Magyarország azért egy kicsit bonyolultabb. Nálunk van egy nagyon erős vidék-urbánus törésvonal is és a hiányzó szociáldemokrata irányvonal pótlására megjelent egy erőteljesebb ultrabal irány - érdekes módon sokkal inkább a Jobbik környékén, mint a Munkáspárt körül - és mérsékeltebb vonulatként ugyanez karakteresen megjelenik a kereszténydemokrata irányzatban is a keresztényszociális eszmékben, de ott van az MSZP szunnyadó-elnyomott részében is.
terra
2010. március 17. 11:53 | Sorszám: 4442
Egyiket sem akarom kiszámítani, majd eldőlnek a dolgok maguktól, de ez nem fog gond és zaj nélkül menni. Pontosan azt mondom, hogy jelen felduzzadt állapotában a Jobbik teljesen kiszámíthatatlan.
Most még könnyű a helyzetük, mert a választási kampány hevületében, a partvonalon kívülről mondhatnak akármit.
Mondhatják, hogy Budaházyt ki kell szabadítani, hogy Herr Solomonnak majd gárdisták előtt kell nyelvvizsgát tennie, ha földet akar venni, hogy a képviselőket ugyanazért a bűncselekményért kétszer annyi börtönre kell ítélni, mint más földi halandót, és egy csomó más baromságot.
Most csak az a cél, hogy minél több szavazójuk legyen, ami egy parlamentbe törekvő párt részéről tulajdonképpen egy természetes törekvés. A kampány azonban egyszer véget ér és megkezdődnek a szürke hétköznapok. Ezeken a hétköznapokon azonban vissza fognak köszönni a meggondolatlan kijelentések és még meg sem melegednek a Jobbik képviselői a székleikben, el fognak indulni a belső viták, sőt a belharc is. Ez teljesen törvényszerű egy olyan párt esetében, ami hirtelen duzzadt fel, gyakorlatilag válogatás nélkül maga alá gyűjtve minden elégedetlen és haragos embert.
terra
2010. március 17. 11:40 | Sorszám: 4436
Jaj, onogur, te csak fikázásban és "minek fáj az neked" érvekben tudsz gondolkodni?

Ez nem futballmeccs, hanem a tét az életünk, sőt az unokáink élete.

terra
2010. március 17. 11:34 | Sorszám: 4435
Persze, hogy nem hiba nélkül való a Fidesz sem, viszont sokkal kiszámíthatóbb, mint a Jobbik.
Én - ahogyan azt már sokszor leírtam - soha nem pártban gondolkodtam, hanem nemzetben. A nemzet sorsát pedig nem szívesen bíznám arra a hirtelen megdagadt és hangos valamire, amit most Jobbiknak hívnak. Legyenek ott a parlamentben, semmi kifogásom ez ellen, sőt kívánatosnak is tartom a jelenlétüket. A kormányrúd közelébn azonban nem szívesen látnám őket. Először essenek túl az elkerülhetetlen gyerekbetegségeken - mert bizony lesznek ilyenek - és bizonyítsanak.

A Fidesz nagy arányú várható győzelme szerintem megteremt egy olyan lehetőséget is, ami a jövő szempontjából nagyon lényeges. Ha a Fidesz minél nagyobb arányban nyer, annál biztosabb, hogy markáns platformok alakulnak ki, amikből új pártok is lehetnek, közte akár egy olyan radikális párt is, ami életképes és szalonképes.

Már most is látszik, hogy a Fidesz és a Jobbik szimpatizánsai, sőt valószínűleg politikusai között is vannak, akik sokkal közelebb vannak egymáshoz a nézeteiket tekintve, mint a saját pártjuk ellenkező széléhez.

A számomra legszimpatikusabb jövőkép az lenne, ha a Fidesz és szövetségesei valamint a normálisan gondolkodó radikális nemzeti erők együtt töltenék ki a most hirtelen megnőtt politikai tér nagy részé, ami az MSZP meggyengülésével, az SZDSZ eltűnésével keletkezett. Helyet kaphatna ebben a térben egy keményen nemzeti gazdaságpolitikát - és főleg föld- és birtokpolitikát - hirdető radikális párt, ami erősen támaszkodna a vidékre is, egy urbánus radikális párt, ami markánsan képviselhetné azt az ultrabalos vonalat, ami most is jelen van a radikálisoknál, egy mérsékelt keresztény-konzervatív néppárt, ami most a Fidesz gerincét alkotja és egy valódi értelemben vett liberális párt is.

Ha ez így összejönne, akkor nem jutna többé jelentősebb befolyáshoz sem a posztkommunista maffia, sem a globalista, nemzetgyűlölő szadesz-bagázs sem.

terra
2010. március 17. 11:04 | Sorszám: 4419
Valóban kellene egy normális radikális párt. A Jobbik - ha csak a programját nézem - talán ilyen lehetne, de a gyakorlatban mégsem az.

Ahogy múlnak a napok, egyre kiábrándítóbbnak látom ezt a csapatot. A választáson szerintem most nagyot aratnak, de ez pünkösdi királyság lesz. Hamarosan ki fog jönni az, hogy mennyire össze-vissza ez a párt és a szavazóbázisa. Persze ez csak az én magánvéleményem.

terra
2010. március 17. 10:55 | Sorszám: 4414
Kit ismersz a mai Jobbikból 1999 óta?

Azzal a Jobbikkal, ami 2003-ban alakult, kifejezetten szimpatizáltam. A mai Jobbiknak ehhez már szinte semmi köze sincs szerintem.

terra
2010. március 16. 14:46 | Sorszám: 4192
Ja. Gondolod...

Egyelőre a Jobbik akar minden pártot kitakarítani a parlamentből.
Istenkém, mekkora baromságok...

Jó lenne, ha vége lenne már ennek az egész kampánycirkusznak.


Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. március 16. 14:36 | Sorszám: 2111
Az a nokiás doboz a beletömködött lóvéval nagyon is valóságos. Miért ne emlegetné akárki, pl. Orbán is?

Egyébként emlékszem arra mennyire fanyalogtál annak idején, hogy a szociális népszavazás mekkora hülyeség. Aztán kiderült, hogy mégsem...


Téma: Magyar Gárda, Jobbik II. +11.000
terra
2010. március 16. 14:04 | Sorszám: 4184
Paranoia rulez...

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. március 13. 14:26 | Sorszám: 2963
Kíváncsi lennék arra, hogy az MSZP hány szavazót vesztett a Nokia-dobozos botrány miatt.

Ezzel kapcsolatban ismét meggyőződtem róla, hogy a szoci választók lelkivilága egyszerű, mint a faék.

Van egy ismerősöm, aki eddig csökönyösen kitartott az MSZP mellett. Mondhattam én neki bármit, emlegethettem a naponta kiderülő milliárdos lenyúlásokat, semmi nem hatott rá, jó esetben esetleg annyit mondott, hogy "más pártok is lopnak".

Legnagyobb meglepetésemre ez az általam már reménytelennek elkönyvelt szoci-fan tegnap azt mondta nekem, amikor találkoztunk: "Igazad volt, ez már tűrhetetlen, amit ezek csinálnak, sose szavazok rájuk többet!" Meglepődve kérdeztem, hogy mi vágta ki éppen most a biztosítékot? Erre azt válaszolta, hogy "tudtam eddig is, hogy lopnak, de 15 millát kápéban, Nokia dobozban...?!"

Jót röhögtem magamban és Rejtő Jenő figurája, a kékszakállú Wagner úr jutott eszembe, akinek valaki száz fontot ígért és könyörgött, hogy az illető nem mondjon olyan sokat, mondjon inkább csak tízet, mert olyan sok pénz nincs.
A szocia-fanok meg se rezdülnek, ha arról hallanak, hogy egy-egy furmányos buli során a közpénzből lenyúltak tíz-húsz milliárdot. Már hónapok óta minden nap jött valami hír a BKV-n keresztül lenyúlt százmilliókról. Ezt a faékek nem tudják sem elképzelni, sem felfogni, a Nokia dobozt és benne néhány köteg tíz- és húszezres bankót azt igen.

A szocik - amikor még nem voltak ennyire bénák, mint most - ezt a faék-gondolkodást profi módon kihasználták. Emlékezzünk csak, hogy egy ország csámcsogott azon, hogy volt-e taggyűlés, amin Orbánnak Mayer Aranka szolgálta fel a kávét vagy sem. Hasonlóan jó trükk volt a Kulcsár-ügyben, hogy Kulcsár tényleg azért nézett-e fel a plafonra az ügyészségi kihallgatáson, mert rossz volt a szellőző, vagy azért, mert éppen mutyizott az ügyészel, hogy a szegény ártatlan szoci politikusokat jól bemószerolják. Kulcsár és társai milliárdokat síboltak el, de az kit érdekel?

Ennek a mónika- és győzikesón élő faék-népségnek az agyát csak olyan hétköznapi részletekkel színesített sztorik érik el, amit vizuálisan el tudnak képzelni és így talán meg is tudnak érteni.


Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. március 13. 13:53 | Sorszám: 1350
Egy aprócska logikai eszmefuttatás:

- Az MDF ajánlószelvényei még nincsenek leadva, vagyis a párt birtokában vannak.
- Az OVB állásfoglalása szerint ha a választópolgár egyszer már kitöltötte és átadta az ajánlószelvényt, az ajánlási folyamat részéről lezárult, utólag már nem javíthatja ki a szelvényt.
- Az OVB állásfoglalását követően gyűjtött ajánlószelvények esetében teljesen valószínűtlen, hogy továbbra is "hibás" szelvényeket gyűjtsenek, az aktivisták nyilván felhívják a választók figyelmét, hogy még véletlenül se azt írják rá, hogy "MDF-SZDSZ", hanem csak azt, hogy "MDF".

- Ergo: ha az MDF ezek után eredetileg két pártra kitöltött és utólag MDF-re javított ajánlószelvényeket ad le, azok egyértelműen érvénytelenek még akkor is, ha valóban visszavitték mindet azokhoz a személyekhez, akiktől kapták és a választópolgárok sk. végezték el utólag a javítást.


Téma: A Jobbik és az MSZP megint rászervezett a Fidesz nagygyűlésre
terra
2010. március 04. 12:36 | Sorszám: 91
Hehehe, a szocik - ahogy az várható volt - már megint lyukra futottak és most variálnak.

Az még bőven belefért volna a terveikbe, hogy a saját nyuggereiket egy olyan csetepatéba keverjék, ahol a három párt szimaptizánsaihoz tartozó fejek a szokásos kis provokációs rásegítéssel vagy egymás, vagy a rendőrök által beverésre kerültek volna. Istenem, milyen hatásos, jól kommentálható látvány lett volna a hírműsorokban a kezében MSZP-s papírzászlót szorongató, a gonosz fidesz-jobbik fasiszták által elagyabugyált, vérző fejű nyugdíjas..., Gyurcsány Lendvai Ildikóval és Mesterházyval összeborulva tán még meg is könnyezte volna a látványt...

Persze már így, a Fidesz nélkül, nincs sok értelme az egésznek az MSZP számára. Mert mi jönne ki abból, ha csak szocik és jobbikosok vernék be egymás fejét, miközben a Fidesz a Duna másik parján nyugodtan, méltósággal ünnepel? Pontosan az, amit sértődötten visszautasítottak, vagyis hogy két szélsőséges párt csapott össze.

A Jobbik védelmében megjegyzem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ha lett volna ilyen csetepaté, akkor azt a Jobbik szimpatizánsok kezdeményeznék. Megtapasztalhattuk már, hogy a szocifanok milyen agresszívak tudnak lenni, ha "fasisztát" látnak.


Téma: SÓLYOM LÁSZLÓ köztársasági elnök
terra
2010. március 04. 07:18 | Sorszám: 462
Dávid Ibolyának teljesen elment az esze.

Téma: A Jobbik és az MSZP megint rászervezett a Fidesz nagygyűlésre
terra
2010. március 03. 17:40 | Sorszám: 63
Megnyugtattál. Ezek szerint a Jobbik mégnem captál ... izé...paktál le a muszkákkal.
terra
2010. március 03. 17:35 | Sorszám: 61
Tegyék azt. Ki akadályozza meg őket ebben?
terra
2010. március 03. 17:29 | Sorszám: 58
Tudtam, hogy nem állod meg, hogy ne tegyél valami pikírt megjegyzést.

Nekem ez a húzás akkor is tetszik, mert az MSZP mesterkedési szándékait - mert hogy van ilyen szándékuk az biztos - csírájában meghiúsítja.

A Jobbikról persze ilyen csúnyaságot még véletlenül sem tételeznék fel...

terra
2010. március 03. 17:17 | Sorszám: 54
Végre egy remek húzás a Fidesztől!

A Szíjjártó által hozzá fűzött kommentár pedig különösen tetszik:

"...tekintettel voltak a 2006. október 23-i eseményekre, „amikor is egyértelműen kormányzati, politikai megrendelésre verték szét az alkotmányos jogukkal élő, békésen megemlékező embereket, családokat”, valamint arra „a veszélyre, hogy a két szélsőséges párt – az MSZP és a Jobbik – végső eszközként újra provokációra készül a nemzeti ünnepen”. Ezért március 15-én „a szélsőségektől távol, a szélsőségektől külön”, a Dózsa György-szobornál ünnepel a Fidesz-KDNP – tette hozzá."

Ezek után csak a maszopos nyuggerek és a jobbikos ifjak bonyolódhatnak egymással egy kis hajtépésbe, ami elég érdekes látvány lenne.


Téma: Fidesz- MDF-SZDSZ- MSZP nagykoalíció
terra
2010. március 03. 08:58 | Sorszám: 161
Lehagytad az írás legmeggyőzőbb részét :

2Beszélik, hogy Bodó felesége is zsidó (Bodóné Rafael Beatrix pszichológus), de ez nem biztos. Bodó egyébként egy helyi autósiskolát (Bodó Autósiskola) működtet, ismerjük ezt: magas készpénz-forgalom = pénzmosoda. Bodó társadalmi bázisa a Csodaszarvas Polgári Kör. Vezetője egy sültbolond aktivista, bizonyos Dobákné Margitka. A többi tag jó magyar ember, szétszedik Bodót, ha megtudják ezt a zsidókkal folytatott üzletelést.

terra
2010. március 03. 08:46 | Sorszám: 160
Jó nagy csúsztatások vannak ebben az irományban. Azt állítani, hogy Tiszasziget Újszeged mellett van, hát...

Téma: A Jobbik és az MSZP megint rászervezett a Fidesz nagygyűlésre
terra
2010. március 02. 22:24 | Sorszám: 14
Sajnos nem megy, ezt nem lehet elsajátítani, erre születni kell. A magadfajták - ahogy Szolzsenyicin mondta - különleges anyagból vannak gyúrva.

A te orcádat fedő matériát az is megirigyelheti, akinek rinocérosz volt a papája és krokodil a mamája.

terra
2010. március 02. 21:53 | Sorszám: 12
Jó vastag bőr van a képeden. Eladhatnád a NASA-nak.
terra
2010. március 02. 21:48 | Sorszám: 10
Buta vagy és átlátszó, mint a celofán.
terra
2010. március 02. 21:41 | Sorszám: 6
Nem is szólva arról a súlyosbító tényről, hogy alma-tomi nyilvánvalóan provokátor, aki mindent elkövet azért, hogy a Gondolát olvasó forróbb fejű jobboldali szimpatizánsokat magát radikálisnak álcázva olyan irányba terelgesse, ami a gazdáinak tetszene.

Nem értem, hogy ezek után mi helye van a toleranciának?


Téma: Harmadik út
terra
2010. március 02. 19:58 | Sorszám: 130
Én szándékosan egyszerűsítettem le a végletekig ezt a kérdést, mindenféle aktuálpolitikai eszmefuttatás nélkül.

Ha belegondolunk, ez a két eltérő irányzat azóta létezik, mióta az emberek képesek többet megszerezni, birtokolni, mint amennyit rögtön elhasználnak és amióta közösség létezik.
Képzeljük el, hogy valamikor az ősidőkben eleink közül valakiknek eszébe jut, hogy az összegyűjtött magokat nem mind eszik meg, hanem egy bottal megpiszkálják a földet és elvetik a magot. Örömmel látják, hogy néhány hónap múlva az egy maréknyi ennivaló helyett öt maréknyi lett és így tovább, egészen addig, amíg feleslegük keletkezik. Mit csináljanak vele? Adjanak belőle a közösség más tagjainak, vagy legyenek nagybirtokosok és dolgoztassák a többieket? Mit szól ehhez a közösség? Rákényszerítik a "gazdagokat", hogy adjanak másoknak is a feleslegből vagy tudomásul veszik, hogy a csórók és munkaképtelenek éheznek, miközben mások egyre gazdagabbak és kövérebbek?

Ha a közösség elvesz a többletből, akkor mennyit vesz el? Ha túl sokat vesznek el gazdától és rögtön megeszik, akkor abban az évben nem lesz mit elvetnie és jövőre mindannyian éhezni fognak. Ha túl keveset, akkor feszültség támad a közösségben.

Ilyen régi és egyszerű ez az egész "bal-jobb" kérdés. Soha nem lehet azt kimondani, hogy mindenkor a bal a rossz és a jobb a jó, vagy fordítva. Ez mindig a helyzettől, a lehetőségektől és a közösség elfogadott erkölcsi normáitól függ. A lényeg az optimális arány és irány megtalálása az adott helyzetben.

A (gazdaság)politika és a kormányzás művészete nagy részben ebben áll.

terra
2010. március 02. 11:20 | Sorszám: 123
Sajnálom, ha nem érted. Világosabban nem tudom megmagyarázni.
terra
2010. március 02. 11:07 | Sorszám: 121
Tudod-e, hogy mit értek "első" és "második" út alatt?

Régebben már megírtam valahol, talán éppen ebben a topicban. A klasszikus felosztás azon alapul, hogy egy adott politikai-ideológiai irányvonal milyen célokat és elosztási arányokat tűz ki maga elé a bővített újratermeléssel kapcsolatos folyamatban. (A jó öreg marxi tétel szerint a bővített újratermelés képlete: c+v+m, ahol c= a befektetett tőke, v = élőmunka költsége, m= többletérték, vagyis a potenciálisan elérhető profit). Fogalmazhatunk úgy is, hogy a fő kérdés a termelés eredményének a tőkével rendelkezők és nem rendelkezők közötti felosztásának aránya, hiszen a bérből élőkön kívül ott vannak az inaktív emberek is (gyerekek, munkaképtelenek, nyugdíjasok, stb.)

A baloldal (nevezzük első útnak) klasszikusan az élőmunka magasabb díjazását és a többletérték magasabb arányú állami elvonását és szociális kiadásokra fordítását (vagyis alacsonyabb tőkefelhalmozási rátát) tart kívánatosnak. A klasszikus jobboldal (nevezzük második útnak) ezzel szemben a magas profitérdekeltséget és a tőkefelhalmozást helyezi előtérbe, vagyis a tőke pártján áll.
A baloldali gazdaságpolitika legszélsőségesebb formája a részleges vagy teljes államkapitalizmus, ez gyakorlatilag a totalitárius rendszerek sajátja (nemzeti szocializmus, bolsevizmus, maoizmus, stb.).

A liberalizmus a klasszikus jobboldalhoz áll közelebb, mert a szabad piaci viszonyokat és az állami beavatkozás, újraelosztás minimálisra csökkentését preferálja, ami egyenlő azzal, hogy a tőkével rendelkezők érdekérvényesítési képessége szinte korlátok nélkül érvényesülhet, míg a tőkével nem rendelkezők ilyen képességgel alig rendelkeznek. A neoliberalizmus pedig már nem egyszerűen a nemzeti piac szabadságát és az állam szerepének csökkentését tűzi ki célul, hanem a globális tőke és piac korlátlan érvényesülését, vagyis az államokkal együtt a nemzeteket is el akarja sorvasztani.

Az egészséges politikai rendszerekben ennek a két fő irányvonalnak a folyamatos csatája teremtheti meg azt az arányt és egyensúlyt, ami a gazdaság fejlődését is biztosítja, ugyanakkor a humántőkét sem teszi tönkre.

Magyarországon tulajdonképpen egyik út sem tudott kifejlődni normális formában, mert a feudális viszonyokból egy rövid polgárosodási szakasz után rögtön a bolsevizmus viszonyai közé kerültünk, a rendszerváltás után pedig az ellenkező szélsőség, a neoliberalizmus vált uralkodóvá.

Erre céloztam, amikor azt írtam, hogy Magyarországon még első és második út sincs, nemhogy harmadik.

Most az a feladat, hogy megteremtsük a mi saját, új utunkat. Ez az út értelemszerűen klasszikus nemzeti-baloldali út kell, hogy legyen, hogy visszatérhessünk a jobbszélről az arany középútra.
Nem lesz könnyű, mert a nemzetközi és hazai nagytőke nyomását úgy kell ellenkező irányú és erősebb nyomással ellensúlyozni, hogy közben a gazdaság működőképessége és az államháztartás egyensúlya is fennmaradjon.


Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2010. március 02. 09:54 | Sorszám: 1558
Már akkor megírtam, amikor köztársasági elnöknek megválasztották, hogy Sólyom László rendkívül elvhű és autonóm személyiség, akit egyik párt sem tud majd dróton rángatni.
Személy szerint nekem sem tetszett minden megnyilvánulása, de aztán én is mindig beláttam, hogy ebben a helyzetben, ebben a pozícióban legtöbbször nem cselekedhetett másként.
Valószínű, hogy Sólyom Lászlónak is meg van a maga véleménye az Alkotmány hiányosságairól és hibáiról, de neki jelenleg nem az a dolga, hogy felülbírálja vagy saját nézetei szerint önkényesen átértelmezze az alaptörvényt, vagy a pozíciójával visszaélve valamelyik politikai erő ellen vagy mellett lépjen fel - ahogyan azt Gönz Árpád nem egyszer megtette -, hanem az, hogy betartsa és betartassa a maga eszközeivel.

Lehet Sólyom Lászlót kedvelni vagy nem kedvelni, de az biztos, hogy ebben a kaotikus, átalakuló politikai vircsaftban Sólyom egy biztos, szilárd pont.


Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2010. március 02. 09:32 | Sorszám: 3853
Gyurcsányra a szocialisták nem tudtak és a jövőben sem tudnak "vigyázni". Mivel újra olyan pozícióba tették, ahol mozgástere van, továbbra is elszabadult hajóágyúként fog viselkedni.

Teljesen igazad van abban, hogy Gyurcsány még kevésbé lesz önkontrollt gyakorolni az ellenségessége és az indulatai felett. Miniszterelnöki pozícióban az "államférfiúi" szerep nagy nehezen még visszatartotta attól, hogy nyíltan kibuggyanjon a valódi természete, de még így sem tudta mindig féken tartani magát. Az ellenzéki szerepkör olyan helyzetet és lehetőséget kínál majd számára az agresszív késztetések és revans iránti vágy kiélésére, hogy nem lesz képes ellenállni a kísértésnek.
Már most látszik, hogy úgy toporzékol és fújtat, mint egy harci mén a csatába hívó kürtszóra várva.

terra
2010. március 02. 09:21 | Sorszám: 3852
Sajnos a Táncsics Alapítvány irányításának és az MSZP országos lista negyedik helyének megszerzése egyértelműen azt mutatja, hogy Gyurcsánynak továbbra is jelentős a hatalma és a befolyása a párton belül.

Az már biztosra vehető, hogy Gyurcsány tagja lesz a következő parlamentnek, azután már csak az lehet kérdéses, hogy a párton és a frakción belül sikerül-e vezető pozíciót kiharcolnia.

Elsőre hihetetlennek vagy paradoxonnak tűnik, de Gyurcsánynak most az az érdeke, hogy az MSZP-nek kis létszámú frakciója legyen a parlamentben és a szocialista frakcióban minél több legyen az országos listáról illetve az olyan megyék listáiról bekerülő képviselő, ahol még most is befolyással rendelkezik és kevés legyen az egyéni mandátumot szerző személy.
Ez biztosíthatja számára azt, hogy a jól ismert eszközeivel és módszereivel újra vezető pozíciót szerezzen a pártban és frakcióban.

Gyurcsány hatalmát és eszköztárát nem szabad lebecsülni és ezt a szocialisták is tudják. Véleményem szerint Gyurcsánynak legalább olyan dosszié gyűjteménye van, mint annak idején Hoovernek volt - ne felejtsük el, hogy Tóth András és Szilvásy titokminiszterek is az ő bizalmi emberei voltak -, bárkit ki tud csinálni, ha akar. A Tácsics Alapítványon keresztül a szocik legfőbb pénzcsapján is rajta tartja a kezét.

Gyurcsány számára a másik fontos dolog, hogy a Jobbik bekerüljön a parlamentbe és a Fidesz ne szerezzen kétharmados többséget. Ez a felállás adhatja meg számára a megfelelő játékteret és eljátszható szerepeket.
A játék lényege, hogy ha a Fidesz a Jobbik szavazataival fogad el kétharmados törvényeket, akkor előadhatja a szokásos szövegeit a szélsőjobboldali veszélyről, ha pedig a Fidesz mellé áll a szoci frakció a Jobbik ellenében, akkor előadhatja a demokrácia nagylelkű védelmezőjének szerepét.

Ha a Fidesz megszerzi a kétharmadot, akkor ennek a játéktérnek a nagy része nem áll majd rendelkezésre, sőt Gyurcsány és az MSZP rendszeresen kínos szituációkba is keveredhet. Ebben az esetben ugyanis sok esetben a Jobbikkal azonos módon lesz kénytelen szavazni, vagyis az emberek többsége számára kvázi ellenzéki szövetségben.
Többek között ezért is szeretném, ha a Fidesz kétharmados többséget szerezne.

Gyurcsányt valóban csak a börtön rácsai tudnák megállítani. Erre is van esély, mert a rengeteg piszkos ügy közül sok kiderülhet, ha megnyílnak a titkosított akták, hogy mást ne említsek, például kiderülhet, hogy mi volt Gyurcsány valódi szerepe az MTV székház ostrománál, de valódi bűnügy kerekedhet a közérdekű adatok eltitkolásából, nem is szólva a korrupciós ügyekről, adócsalásról és sok minden másról, amiben Gyurcsánynak feltehetően szerepe volt. A képviselői mandátum nem fogja megvédeni egy olyan parlamentben, ahol lehet, hogy a Fidesznek önmagában is kétharmada lesz, de a Jobbikkal együtt bizonyosan.

terra
2010. március 01. 22:36 | Sorszám: 3848
Miért éppen Morvai?
terra
2010. március 01. 22:32 | Sorszám: 3847
Sajnos lottóügyileg nem működik a jóstehetségem, ez a hétvégén is bebizonyosodott. Nem lottózom rendszeresen, csak ha éppen eszembe jut, de még véletlenül sem nyerek soha.

ki
Gratulálok.
be

terra
2010. március 01. 22:27 | Sorszám: 3845
Gyurcsány továbbra is hozni fogja a formáját.

El tudom képzelni, hogy mekkora kínszenvedés lehetett neki, hogy átmenetileg háttérbe kellett vonulnia.
Azt is elképzelem, hogy az élemedett korú közönség előtt - egyelőre zárt ajtók-ablakok mögött tartott szenvedélyes kirohanásaival aratott "siker" milyen bódítóan hat az ünneplésre kiéhezett egójára.

A következő menet az lesz, hogy a vesztett választás után mindent el fog követni, hogy frakcióvezető lehessen. Azzal nehezen fogja beérni, hogy mezei képviselőként csak nyúlfarknyi megszólalási lehetőségeket kapjon. Semmi pénzért nem hagyná ki azt a lehetőséget - már amennyiben ezt a lehetőséget megkapja a pártjától -, hogy végre revansot vegyen Orbánon és szándéka szerint gondoskodjon arról, hogy Orbán "átkozza minden hétfő reggel azt a pillanatot, amikor velünk (értsd: vele) szembe kell nézni".

Ha Gyurcsány elég erős lesz ahhoz, hogy elérje ezt az áhított célt, akkor félelmetes produkciókat fog előadni a parlamentben.


Téma: Harmadik út
terra
2010. március 01. 20:51 | Sorszám: 114
Magyarországon nincs "harmadik út", mert valójában még nincs "első" és "második" sem.

Téma: KORMÁNYZÓI JOGOKAT ORBÁN VIKTORNAK!
terra
2010. március 01. 20:46 | Sorszám: 35
Istenkém, de hülye topic...

Téma: Gyurcsány pszichiátriai kórképe :)
terra
2010. március 01. 20:33 | Sorszám: 3842
Emlékeztetőül - ha még nem unjátok - egy kis tallózó a 2005-2006 évi írásaimból, amit ebben a topicban követtem el:

"Minél inkább romlik az MSZP és Gyurcsány esélye, annál több pénzre lesz szükség a támogatók megvásárlására és a kampány finanszírozására. Ennél fogva egyre több lesz a hazugság és a szabálytalan, tisztességtelen ügylet.
Gyurcsány pedig mindent hajlandó lesz megtenni annak érdekében, hogy a hazugságokat és a jogellenes, tisztességtelen ügyleteket leplezze.

Ezekbe könnyen belebukhat az MSZP-vel együtt, de ez minket nem fog vigasztalni azokért a károkért, amit okoz és amit még az unokáink is nyögni fognak."

"Amikor már olyan magasra kerül, ami a képességeit meghaladja, akkor - mivel már képtelen "überelni" saját magát -, egyre inkább előtérbe kerül a "motivátor" hajlam és eszköztár, aminek az a célja, hogy másokat lerántson illetve ne engedjen felkapaszkodni a saját szintjére. Ekkor már napi rutinná válik az emberek anyagi eszközökkel való befolyásolása, a potenciális versenytársak egymás elleni kijátszása, besározása. Ha egy ilyen ember közösségbe kerül, szinte biztos, hogy belső feszültségeket gerjeszt és akár szét is bomlaszthatja a közösséget, legyen az egy párt, egy vállalat vagy éppen egy kormány.

"Gyurcsánnyal, mint emberrel, mint személyiséggel rosszabb dolog nem is történhetett, mint az, hogy a hatalom csúcsára és a közfigyelem középpontjába került. Innen már csak lefelé vezet az út vagy most, vagy csak később, de az irány értelemszerűen biztos. A gond ott van, hogy ennek a személyiségtípusnak éppen az a legnagyobb gyengéje, hogy kevésbé fejlődött ki benne a kudarc elviselésének és az alacsonyabb pozícióhoz való egészséges alkalmazkodásnak a képessége. Nem egy élethelyzetként, hanem személyes összeomlásként éli meg ezt a szituációt. Ezért az ennek bekövetkezésétől való félelem sokszor erősebb benne, mint másokban. Márpedig ha a félelem (kórosan) erős, akkor a védekezés módja és mértéke is azzal egyenes arányban áll."

Gyurcsány személyiségéből következik, hogy számára nincs "lentebb", amíg csak a legparányibb és akár a legvalószínűtlenebb esélyt látja a visszakapaszkodásra. Ha egy vereség után lapátra akarják tenni, akkor szétveri a pártot. Már korábban is írtam, hogy a jelek arra utalnak, hogy - bár még a vereség gondolatát is elviselhetetlennek tartja -, a "B verziót" is előkészítette vereség esetére. Ennek a lényege az, hogy a megvásárolt, lekötelezett stb. emberek segítségével először megpróbálja megtartani a vezető szerepet úgy, hogy az MSZP vezetője ő legyen és a belső ellenzéket kiszorítsa. Ha ez nem sikerül, akkor pártszakadást fog előidézni és a párton belüli saját - neoliberális - érdekkörét kiszakítja és azt az SZDSZ (illetve a liberális értelmiség) köreinek megnyerhető részével egyesítve új, neoliberális-harmadik utas pártot hoz létre. Erre a szándékra utal a párton belüli egész eddigi tevékenysége, Kóka csatasorba állítása és az SZDSZ háttérbe szorítása. (Ez utóbbi azért szükséges, hogy helyet csináljon a saját alakulatának a libárilis oldalon).

Az SZDSZ gyengítése abban az esetben is szükséges Gyurcsány számára, ha netán győz az MSZP. Ha ez (ne adj' Isten) bekövetkezik, akkor Gyurcsány pozíciója nagyon meg fog erősödni az MSZP-n belül, így ki tudja szorítani a belső ellenzéket, ez esetben a Szili, Jánosi, stb. csapat kényszerül arra, hogy vagy feladja a politizálást, kiválik és új pártot alapít.

Még soha nem volt ekkora esély arra, hogy végre az a szilárd monolit tömb (vagy nevezzük inkább rákos daganatnak), amit az MSZP és a gazdasági holdudvara, sajtója képvisel, több részre essen szét. Amit a gyenge szervezettségű, kevés anyagi és média eszközzel rendelkező jobboldal nem tudott elérni, az könnyen lehet, hogy Gyurcsány féktelen hatalomvágya és hiúsága miatt fog bekövetkezni."

"Gyurcsány összeomlása nem következik be egyik napról a másikra, sőt még az is előfordulhat, hogy időnként összeszedi magát. Az összeomlás - ahogy azt már kifejtettem - a kóros személyiségjegyeiben kódolva van és (ha csak gyökeresen meg nem változik, ami nem valószínű) az összeomlás ténye bizonyos, csak az időpontja bizonytalan. Ha ne adj' Isten az MSZP mégis csak megnyeri a választást, akkor ez az összeomlás akár 2010-ig is elhúzódhat, de én ezt nem tartom valószínűnek. Gyurcsány még akkor sem maradhatna a csúcson négy évig, ha szocialista kormány lenne.
[b]
[b]Az MSZP-re - bármilyen furcsán hangzik - nem Gyurcsány összeomlása jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem az ahhoz vezető folyamat lesz az igazi vesszőfutás.

"Annak idején, amikor Gyurcsányt megválasztották miniszterelnöknek, valahol részletesen leírtam, hogy miért vállaltak ezzel őrült nagy kockázatot a szocialisták. Nem az jelentette szerintem az igazi kockázatot, amit a sajtó kiemelt - nevezetesen a támadható múltja és a milliárdjai -, hanem a beteges személyisége."

"Fenntartom azt a jóslatomat, amit Gyurcsány hatalomra kerülésekor tettem: az MSZP-nek Gyurcsány lesz a veszte.
(Ne tessék lebecsülni a "prófétai" képességeimet, az első jóslatom már bejött, amikor Gyurcsány sportminiszteri kinevezése után azt mondtam: "Medgyessynek Gyurcsány lesz a
veszte". És lőn. "

"Bölcsesség és türelmes kitartás. A történelem már sokszor bebizonyította, hogy a hazug, képmutató zsarnokok előbb-utóbb mindig megbuktathatók, de a népet leváltani nem lehet. Lehet, hogy tényleg egy Gyurcsány és egy nagyon fájdalmas krizis kell ahhoz, hogy kijöjjünk abból a zsákutcából, amibe a felemás rendszerváltás vitte ezt az országot."


Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. február 25. 22:09 | Sorszám: 2746
Csak nem fordítógép volt a tantónénid?

Téma: JOBBIK: AZ ÚJ ERŐ!
terra
2010. február 25. 21:58 | Sorszám: 3514
Na persze...

Kápogjál csak nyugodtan tovább.


Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. február 25. 21:55 | Sorszám: 2744
Igazad van. Boldogult latin tanárom biztosan összeráncolná a homlokát, ha olvasta volna a hibás mondatot.

Téma: JOBBIK: AZ ÚJ ERŐ!
terra
2010. február 25. 21:51 | Sorszám: 3512
Sajnos minden jel arra mutat, hogy te sosem fogsz megváltozni, ugyanolyan sunyi vagy, mint a korábbi nickjeiden.

Azt hiszed provókám, hogy itt hisz még neked valaki?

A magadfajtánál sokkal többre becsülöm azokat, akik hülyeségeket írnak, de legalább őszinték és nem akarják másnak mutatni magukat.


Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2010. február 25. 21:41 | Sorszám: 2742
Sic transit gloria maffia.

Téma: Az MDF végnapjai
terra
2010. február 25. 21:38 | Sorszám: 1191
Az MDF szerintem csúnyán elszúrta, pedig eddig Dávid Ibolyát politikusként legalább annyira ügyesnek tartottam, mint amennyire elvtelennek és gátlástalannak.

Az első hiba az volt, hogy Dávid a belső ellenzéket nyers erővel, sőt törvényellenes módszerekkel próbálta lenyomni (kizárások, alapszervezetek feloszlatása, lehallgatási ügy, stb.)

A második hiba az volt, hogy túl hamar lőtték el a puskaporukat. Bokros előtérbe tolása az MDF szempontjából jó húzás volt, de teljesen felesleges volt ezt az EP választásra elpocsékolni. Sokkal jobban jártak volna, ha egy másik listavezetőt jelölnek az EP-be, akit a többség elfogad (pl. ismét Olajos Pétert), szerintem úgy is meg lett volna az 5 %, Bokros nevét pedig csak "lebegtetni" és csak fél év múlva dobni be a köztudatba, mint miniszterelnök jelöltet. A tavaly június óta eltelt időszakban a Bokros személyéhez kötődő meglepetés és figyelem csökkent - mára inkább már leszálló ágban van -, ugyanakkor a párton belüli feszültségek túl hamar kiéleződtek és éppen az országgyűlési választás kampányidőszakának idejére érték el a kritikus szintet.

A harmadik hiba az SZDSZ-el való szövetkezés volt. Persze köztudott, hogy az MDF súlyos anyagi gondokkal küzd és az SZDSZ mögött még most is jelentős támogatók vannak, de a széteső és korrupciós ügyekkel terhelt SZDSZ-el való szövetkezés egyik kis párton sem segít.
Az MDF régi támogatói Bokrost talán még lenyelték volna, de az SZDSZ-t már nem. Az SZDSZ megmaradt szavazói sem lelkesednek túlságosan a "kóser disznókolbászért"*, amit a kalapos banya által vezetett szedett-vedett társulat akar megetetni a néppel.

Persze nem kizárt, hogy a szokásos "ha ló nincs szamár is jó" elv alapján a különböző ballib színezetű pártok kiábrándult volt szavazóiból és a bizonytalanok köréből sikerül összeszedni annyi szavazatot, hogy bejusson az MDF a parlamentbe, de a jelen állás szerint ez nem túl valószínű.

(*a "kóser disznókolbász" Lengyel László leleménye, ami kivételesen tényleg szellemes).


Téma: A JOBBIKBÓL A FIDESZBE: A JÖVŐ
terra
2010. február 24. 15:18 | Sorszám: 110
Ahhoz sajnos most nincs elég időm.
terra
2010. február 24. 15:15 | Sorszám: 108
Na látjátok, ezért nem írok ide mostanában.
Drukkerek, ellendrukkerek, előítéletek, ezerszer megrágott gumicsontok...
terra
2010. február 24. 14:41 | Sorszám: 99
Én hosszabb időtávra, szélesebb perspektívában gondolkodva írtam a #94-et.

Pontosan az a lényeg, hogy ne a rövid távú protestálás, az érzelmi ide-oda lengés sodorja kiszámíthatatlan irányokba a magyar társadalmat, hanem legyen egy fundamentum, ami a kilengések alatt is biztosan álljon a talpunk alatt.

terra
2010. február 24. 14:33 | Sorszám: 98
Azok a szubkulturális és lokális megnyilvánulások, szerveződések, amiket a ballib - sőt időnként a mérsékelt jobboldali - sajtó is előszeretettel nevez veszélyes szélsőségeknek, valójában a társadalom gyógyulásának, a fundamentumok kialakulásának jelei.

Ahhoz, hogy egy rossz alapra épült, ingatag és lakhatatlan ház helyébe egy új, stabil ház épüljön, az alapokat is szét kell verni. A becsontosodott ál-fundamentumok eltakarításához sokszor ki kell mondani a kimondhatatlant és megtenni a megtehetetlent is ahhoz, hogy a doktrínákat megtörje a szólásszabadság és végül egy egészséges és általánosan elfogadott társadalmi konszenzus jöjjön létre arról, hogy mi a kimondható, megtehető és mi nem.

A radikálisok a betontörő kalapácsos emberek, a mérsékelt nemzeti többség a kőműves brigád, ami az új alapokat lerakja. Mind a kettőre szükség van és ennek az is velejárója, hogy időnként egymást is fejbevágják a nagy buzgalomban.


Téma: Láttátok ? ( 5.)
terra
2010. február 24. 14:18 | Sorszám: 2680
Láttátok a Gazsó Ferenc professzorral készült interjút a Hírtv-ben a Sziluett c. műsorban?
Érdemes megnézni.

Téma: A JOBBIKBÓL A FIDESZBE: A JÖVŐ
terra
2010. február 24. 14:15 | Sorszám: 95
Javítás: "előítéletes"
terra
2010. február 24. 14:12 | Sorszám: 94
Természetesen nagyon sokat számít, hogy a Fidesz hogyan fog teljesíteni a kormányzás terén, de furcsa módon a választói támogatottság szempontjából ez másodlagos szempont (ez sajnálatos módon bebizonyosodott a 2002 évi választáson is).

A választási siker titka elsősorban nem a választók eszének, hanem az érzelmeinek megértésében és jó megközelítésében, befolyásolásában rejlik. Különösen igaz ez egy olyan országban, ahol a társadalom alapvető erkölcsi, gazdasági, jogi és intézményi fundamentumai szétestek vagy még ki sem alakultak.
Magyarország egyértelműen ilyen ország a gengszterváltás óta.
Nincsenek szilárd alapok, nincs mibe kapaszkodni, az emberek többsége nem érti, hogy mi zajlik körülötte és szorongóan, frusztáltan éli az életét. Valódi fundamentumok helyett állandóan változó, egymással és a valósággal is szöges ellentétben álló, mesterségesen kreált ál-fundamentumok, doktrínák vannak, amiket a média "konyhakészen" közvetít az emberek felé, vagyis nem empírikus és racionális módon alakulnak ki az egyes emberekben, ahogyan az a nálunk szerencsésebb történelmű országokban történt és történik.

Akinek erősebb, harsányabb a médiája, annak az ál-fundamentuma válik átmenetileg uralkodóvá egészen addig, amíg egy erősebb ál-fundamentum félre nem söpri.
Márpedig ha az értelemnek nincs kapaszkodója, nincs egy szilárd alap, amire építkezzen, akkor annak egyenes következménye, hogy annak helyébe az érzelmi függőség lép, ami lehet pozitív-ragaszkodó (drukker mentalitás) vagy negatív-elutasító (előítélesetes, agresszív, antiszociális, fóbiás stb.)

Magyarország elviselhetetlen közállapotai ebből adódnak, mert választást nyerni ilyen körülmények között csak úgy lehet, ha érzelmekre ható eszközökkel operál egy párt, vagyis egyrészt a saját drukkerei táborát, másrészt az ellenfeleit érzelmileg elutasítók számát tudja növelni.

Sajnos ez addig így is lesz, amíg a fundamentumok úgy a nemzet, mint a társadalmi csoportok és egyének szintjén nem alakulnak ki.

Az első lépés, vagyis legrégebbi, legerősebb álbaloldali ál-fundamentum megroppantása megtörtént és az újabb keletű, de annál fajsúlyosabb neoliberális doktrínát is megtépázta a világválság. Az út tehát végre megnyílt ahhoz, hogy egy valódi, a társadalom szövetébe beépíthető fundamentum-rendszer kialakuljon, ami hosszú távon kapaszkodót, támpontot és biztonságérzetet ad egy nemzet és tagjai számára függetlenül attól, hogy éppen melyik párt van kormányon.

terra
2010. február 24. 13:22 | Sorszám: 80
Elftársam, a dorgálást tudomásul veszem és ezennel nyilvános önkritikát gyakorolok!

(Sajnos nagyon kevés időm van, azért több-kevésbé olvasgatom a fórumot.)

terra
2010. február 24. 13:16 | Sorszám: 77
A vigyorokból ítélve Lőrincz Barát ezt ellen-topicnak szánta, de mégis érdemes ezen a kérdésen elgondolkodni.

A Jobbik egyik "történelmi" érdeme, hogy érzelmileg visszavonhatatlanul leválasztotta az MSZP-ről a törzsszavazói bázisának nem jelentéktelen részét. Ők azok a frusztrált emberek, az ún. rendszerváltozás fő vesztesei, akik jellemzően a valamikori szocialista iparosítás eredményeként létrejött, de mára tönkrement, elszegényedett térségekben élnek.

Ez a tömeg volt az, amit az MSZP egy kis Orbán-ellenes uszítással korábban mindig rá tudott venni, hogy rájuk szavazzanak dühből, haragból. Nagy részben ez is oka volt annak, hogy a baloldali "betontömb" sokáig sebezhetetlen volt. Most ez a betontömb végre mállásnak indult és a folyamat visszafordíthatatlan.

Ezek az emberek most is tele vannak haraggal, de most változatosság kedvéért a Jobbik ennek a haragnak a haszonélvezője.
Persze ez a haragos tömeg nem biztos, hogy tartós szavazói bázist jelent a Jobbiknak, könnyen lehet, hogy később rájuk is megorrolnak és más párthoz csapódnak.
Az viszont nagyon valószínű, hogy ez a másik párt már nem az MSZP lesz, ennél még az is valószínűbb, hogy egy részük a Fideszhez pártol.

A másik réteg, akik a jövőben a Fidesz által is megnyerhetők, a lázadó fiatalok. Még mindig jobb, hogy a Jobbikot erősítik most, mintha valami zavaros anarchista mozgalomhoz csapódnának, vagy éppen durcásan hátat fordítanának a közéletnek.
Sokan közülük később lehet, hogy a Fidesz felé orientálódnak, ahogy kicsit lehiggadnak, korosodnak.


Téma: Hogyan veszítheti el a Fidesz a választásokat?
terra
2010. február 01. 18:49 | Sorszám: 15
Egyetértek azzal, hogy nagyon kell vigyázni és az ellenféltől minden kitelik, de...

A mostani választás sok tekintetben teljesen más, mint az előző kettő.
A jobboldali pártok stabil tömegbázisa jelentősen nőtt, míg a ballib pártok mögött most nincs olyan nagyságú mozgósítható tömeg, amivel nyerni tudnának, még megszorítani sem nagyon tudnák a Fideszt, bármilyen "bombasztikus" akcióval is hozakodnak elő (hogy stílszerű legyek, ha már a spanyol példa előkerült).

Ennél is lényegesebb az, hogy a korábban kívülről alig látható hajszálrepedések a baloldalon már szakadék nagyságúvá szélesedtek.

A 2002 és 2006 évi választásoknál összezártak az elvtársak, Gyurcsány színrelépése után erős és egységes vezetés volt és lám, még akkor is bekövetkezhetett az őszödi beszéd kiszivárogtatása.

Most nincs egységes és erős vezhetés, egymásra is bizalmatlanul tekintenek a párton és a holdudvaron belüli különböző érdekcsoportok, amik a beszűkült szavazóbázis miatt gyakorlatilag egymás vetélytársaivá váltak. Sokan nem haboznának, ha lehetőség nyílna a másik csoport kinyírására.
A titkosszolgálati, rendőrségi háttér is megroppant. Ilyen körülmények között nem hiszem, hogy bárki meg tudna csinálni egy nagyobb törvénytelen akciót a lebukás kockázata nélkül.

Persze mindent el fognak követni, hogy a Fidesz kétharmadát megakadályozzák, de szerintem a Fidesz tud saját magának ártani, ha szokás szerint ügyetlenkednek a kampányban.
Én úgy látom egyébként, hogy ez a kampány intenzitásában és főleg hatásában meg sem fogja közelíteni az előző két választást. A pártok és politikusok ugyan most is kiabálnak egymásra kígyót-békát, de a választók többsége nem nagyon figyel rájuk. Azoknak a többsége, akik egyáltalán elmennek szavazni, már eldöntötte, hogy kire szavaz, akik pedig elfordultak a politikai hacacárétól, azokat nem is nagyon érdekli, hogy mi történik.


Téma: 2010. ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS (Induló pártok, szervezetek)
terra
2010. január 21. 12:04 | Sorszám: 641
Ez a "disznósajt" nagyon találó, de még jobb Lengyel László hasonlata, amit a minap olvastam a hvg-ben:

"Az MDF-SZDSZ "kóser sertéskolbászát" annál nehezebb emészteni, minél többet esszük." http://hvg.hu/velemeny/20100119_lengyel_kampany_fidesz_mszp.aspx

Néha még ez a szürke kardigános mikiegér is tud jókat írni.


Téma: Mit mondanánk, mit tennénk a Fidesz politikusai helyében ( 6.)
terra
2009. december 28. 16:01 | Sorszám: 1604
De azzal sem megy sokra, hogy ha csak abban reménykedhet, hogy hátha éppen nála jelenik meg egy csapat önkéntes, akinek legfeljebb egy vödre van, de lehet, hogy még az sem.

A civil összefogás nagy dolog, de nem helyettesíti az erős és hatékony államot.

terra
2009. december 28. 15:58 | Sorszám: 1601
Lehet, hogy nálatok ez volt a helyzet, nálunk mindenkit szívesen fogadtak, aki dolgozni akart.
Napokon át rengeteg ember dolgozott a gátakon éjjel-nappal, huszonnégyórás gátőrséget szerveztek önkéntesek részvételével.
terra
2009. december 28. 15:53 | Sorszám: 1599
Az egész Gárda nem más és nem több, mint egy PR akció. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a Gárda majd megoldja az összeomlott közbiztonság problémáját az ország összes településén.
Ez ugyanolyan képtelenség, mint az, hogy egy-egy lapátolási akció a gáton helyettesítheti a hatékony és szakszerű árvízvédelmet.

A magam részéről azt szeretném, ha végre szakértő kezekkel kormányozná valaki ezt az országot.

terra
2009. december 28. 15:32 | Sorszám: 1590
"..az árvízről a segítség jut eszükbe az embereknek...
a segítségről pedig a Gárda...."

Neked lehet, hogy a Gárda jut eszedbe (erről is), nekem viszont a veszély, amit az árvíz jelent.

Megjegyzem, hogy én is lapátoltam annyit a gáton, mint a gárdisták, legfeljebb én nem fotóztattam magamat lapáttal a kezemben és eszembe sem jutna ezt a saját dicsőítésemre felhasználni.

terra
2009. december 28. 15:26 | Sorszám: 1588
1998-2002 között volt négy rendkívüli árvíz. Soha nem felejtem el azt a félelmetes látványt, amikor a hídról lenézve szinte karnyújtásnyira volt a víz.
Nem kis teljesítémény volt ennek a kivédése. A Vásáhelyi-terv akkor született meg, de a véghezviteléhez már nem volt lehetősége a jobboldali kormánynak. A Medgyessy kormánynak szinte az első ténykedése az volt, hogy ezt a tervet is félrelökte, majd később előjöttek egy, az eredetihez képest felemás "új Vásárhelyi-tervvel", aminek a megvalósítása csak évek tétlenkedése után kezdődött meg és alig tart valahol. Már régen készen kellene lennie a cigándi és a többi víztározónak is.
terra
2009. december 28. 15:12 | Sorszám: 1583
Neked még az árvízről is csak a Magyar Gárda és a fideszezés jut eszedbe?

Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2009. december 28. 14:59 | Sorszám: 681
Aranyos dolog, amikor az MDF-esek kitüntetik egymást.

Ez a Szentkorona Szövetség egy tipikus MDF-es trójai faló Dragon Pállal és társaival.


Téma: Mit mondanánk, mit tennénk a Fidesz politikusai helyében ( 6.)
terra
2009. december 28. 14:48 | Sorszám: 1578
Mindig is azt szerettem volna, hogy kerüljön be egy radikális jobboldali párt a parlamentbe, az MSZP pedig tűnjön el.

Mindössze arra hívtam fel a figyelmet, hogy a Jobbik a Fidesz-kormány ellenzéke lesz és ellenzékként - mégpedig radikális ellenzékként - is fog viselkedni, ami természetes is. Ha nem így tesz a Jobbik, akkor a szimpatizánsai fognak el fognak fordulni a párttól. Ergó a Jobbik parlamenti frakciója keményen ekézni fogja a Fidesz kormányt.

terra
2009. december 28. 14:15 | Sorszám: 1570
Szerintem törvényszerű, hogy így fog történni. A Jobbik is ellenzéki párt lesz ugyanúgy, mint az MSZP. Mind a két párttól azt várja a szimpatizánsainak "kemény magja", hogy nyírják a Fideszt, ahogy csak tudják.

Téma: BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÚJ ESZTENDŐT!
terra
2009. december 23. 16:54 | Sorszám: 46
Minden kedves fórumtársnak boldog és békés Karácsonyt kívánok!

Téma: VEZET A FIDESZ! V.
terra
2009. december 23. 16:49 | Sorszám: 1975
Szerintem nincs mit megérteni, kavarnak a közvéleménykutatók. Hol a jobboldali tábort altatják, hol a kornyadozó baloldali tábort lelkesítik egy kicsit, de a helyzet szerintem nem sokat változik.

Az MSZP véglegesen elveszített az elmúlt két-három évben kb. 500-600 ezer szavazót. Ebből a Fideszhez pártolt kb. 200-300 ezer, a Jobbikhoz 80-100 ezer, kihalt min. 50 ezer, a többi pedig lehet, hogy szavaz valamelyik pártra, de az nem az MSZP lesz.

Az MSZP valós potenciális támogatottsága a teljes népesség körében 20-24 % körül van, de ebből a potenciális szoci táborból csak 12-15 % az aktív, a többiek most passzív, kiábrándult, ezért van a felmérésekben a hatalmas különbség a biztos szavazók körében az MSZP és a Fidesz között.

A Fidesz stabil és aktív tábora a teljes népességben kb. 29-32 %, a teljes potenciális támogatottsága 38-44 %.
Ez persze csak az én véleményem.


Téma: Összeomlott a 2010-es költségvetés!
terra
2009. december 22. 17:46 | Sorszám: 16
Az a tragédia, hogy az igazi gond nem az egy éves költségvetéssel van, hanem az elmúlt nyolc év kormányainak felelőtlen és rabló gazdálkodásával.

Leegyszerűsítve: képzeljük el, hogy egy család tagjai egymással versengve szórják a pénzt, dézsmálják a családi kasszát. Apu minden nap a kocsmában itatja a legdrágább italokkal a haverokat, a szeretőinek ékszert, a barátainak soha vissza nem adandó kölcsönöket ad. Anyu nercbundára, pacsulira és külföldi luxusutakra költi a pénzt, a gyerekek állandóan haszontalan kakaóbiztos kütyüket digitális táblákat és hasonló haszontalanságokat vesznek háromszoros áron.

Amikor fogyóban van a pénz, a Provident-től vesznek fel kölcsönt évi négyszáz százalékos kamatra. Aztán amikor már onnan sem kapnak több pénzt, akkor fűnek-fának hazudoznak és kölcsönöket csalnak ki másoktól, aztán elapadnak ezek a források is.

A jó állapotban megörökölt családi házra, a háztartás berendezéseire soha nem költenek egy fityinget sem. Egy ideig nincs is semmi gond, aztán egyre több meghibásodás jelentkezik. A tetőről viharos időben évek óta potyognak a cserepek, de soha nem pótolják, a kis beázások nyomait a plafonon könnyű eltüntetni egy kis festékkel. Az ereszcsatorna kilyukadt, ázik a fal. Kívülről még jól néz ki a ház, a hibák még apróságnak tűnnek. A család is jómódú benyomást kelt, mert a korábban vett drága autó, elegáns ruhák még jó állapotban vannak, bár új ruhát még egy éve nem vettek.

Apu és Anyu már eldöntötték, hogy hamarosan eladják a házat és kisebb lakásba költöznek, így nem nagyon törődnek azzal, hogy bármit is megjavítsanak.

Jön egy vevő, megveszi a házat, aztán mintha átok sújtaná a lakot, egymás után jönnek a bajok. Jön egy eső, nagy darabban omlik le a vakolat kívül, a szobában meg leszakad a plafon. Az öreg gáztűzhely orvul elalszik, majdnem felrobban a ház. Kiderül, hogy a kazánt már csak drótok tartják egyben, beadja a kulcsot, nincs fűtés. Etc., etc.
A vevő azon kapja magát, hogy még egyszer annyit kellene költeni a házra, mint amennyiért megvette, ellenkező esetben lakhatatlan romhalmaz lesz az egész egy éven belül.


Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2009. december 21. 20:43 | Sorszám: 2072
Jelenleg érvényben van egy szabályozás, tök mindegy, hogy teszik vagy sem, most nem ez a téma.

Ha pedig van ilyen szabály, akkor teljesen logikus, ha azt szeretném, hogy az MDF ne jusson be a parlamentbe. Ettől én még demokrata vagyok !

terra
2009. december 21. 20:05 | Sorszám: 2065
Igen, ez a megoldás.

Ezek a felmérések nem szabad, hogy elaltassák a Fidesz szavazóit, el kell menni mindenkinek szavazni és nem csak az MSZP lenyomása miatt, hanem azért is, mert az MDF bejutása csak a nagy arányú részvétellel akadályozható meg!

terra
2009. december 21. 16:41 | Sorszám: 2050
Óvatosan kell kezelni ezeket a "méréseket".
Ha összeadjuk a teljes népességben mért arányt, akkor kiderül, hogy csak a választásra jogosultak nem egészen 50 %-a nevezett meg támogatott pártot. A Fidesz támogatottságát eddig a Századvég nagyon alulmérte, most kezd közeledni a realitásokhoz az eredmény (31 %).

A választáson 4 milliónál többen fognak részt venni. A Fidesz szavazók egyre nyíltabban vállalják a kötődésüket, az MSZP szavazói viszont lapítanak, de senkinek ne legyen kételye, hogy ha eljön a választás napja, a többségük elballag a szavazókörökbe és ikszet nyom az MSZP neve mellé.

Téma: Elszámoltatás
terra
2009. december 11. 16:49 | Sorszám: 427
Nekem sem tetszik ez a számonkérődzés...

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2009. december 11. 16:43 | Sorszám: 1969
"Ha valaki egy haldokló ügyet életre tud galvanizálni, ő az."


Galvanizálás?!

Nekem erről a szóról elsőre a döglött béka combjának rángatózása jut eszembe. Ha Gyurcsány hasonló eredményességgel "galvanizálja életre" az MSZP-t, mint Galvani a békát, akkor csak rajta!

Persze én egy műszaki analfabéta vagyok, így lehetséges, hogy tudatlanságom okán nem veszem észre azokat a mélységeket, amiket Kartal Zsuzsa a galvanizálás kifejezéssel kívánt érzékeltetni, ezért kerestem valódi szakirodalmat a galvanizálással kapcsolatban.

Lássuk csak:

"A galvántechnikai eljárásokat elsõsorban korrózióvédõ bevonatok leválasztására használják."

Hát perszeeeee! Hogy ez nekem nem jutott eszembe! Az MSZP-nek tényleg erre van szüksége.

"Közülük is a legelterjedtebb a cinkbevonat."

Gyurcsánynak ebből is van bőven, csak elő kell vennie a kedvenc kártyapakliját.

"A galvánbevonatokat számos esetben használják csupán díszítõ jelleggel is. Ebben az esetben az egyéb követelmények háttérbe szorulnak.

Bingó! Ez is stimmel.

"Egyre nagyobb jelentõségûek az un. funkcionális bevonatok, amelyeknek feladata egy adott készülék vagy berendezés mûködéséhez szükséges funkció ellátása.

Nagyon célszerű megoldás, mert nem lehet észrevenni, hogy működő berendezés már régen nincs a bevonat alatt. Azt hiszem az MSZP-ben ezt a bevonatot nevezik "kommunikációnak".


Téma: Orbán vs. Mesterházy
terra
2009. december 08. 16:17 | Sorszám: 466
A nevezetes szőrzet nélkül olyan, mintha hirtelen eltűnt volna az arca. Tipikusan "tizenkettő=egytucat" arc, amit ugyanúgy nem jegyzünk meg, mint egy borotva vagy dezodor reklámfilmben szereplő férfimodell arcát.
terra
2009. december 08. 16:11 | Sorszám: 464
Bármennyire is megerőltetem magamat, nem tudok egy nyögdíjas szoci-fan szemével látni, úgyhogy csak a magam nevében tudok nyilatkozni.
Mesterházy szerintem egy meglehetősen unalmas fickó, akinek kisugárzása a nullához közeli. Mióta levágatta a torreádor arcszőrzetét, kifejezetten egy hízásra hajlamos, jóllakott óvodásra emlékeztet.

Hogy ez az imázs megdobogtatja-e a szoci apókák-mámikák szívét, azt nem tudhatom...

terra
2009. december 08. 14:29 | Sorszám: 460
Szia Egér-manó! Írni ugyan nincs időm, de az elemzéseidet mindig elolvasom.

Mesterházy karaktere pontosan az, hogy nincs karaktere. Ez azonban azt is jelenti, hogy nem vált ki különösebb érzelmeket a régi szocikban sem pro, sem kontra. Olyannak tekintik, mint Bajnait, átmeneti ügyvivőnek, aki helyett majd eljő az "igazi" szoci messiás.

A szocik gondja azonban az, hogy a párt hagyományosan kontraszelektált, nem nagyon termel ki valódi egyéniségeket, Gyurcsány pedig ennek a lehetőségét is kiirtotta a regnálása alatt.
Gyurcsány éppen arra alapítja a visszatérési álmait, hogy a szocik rá fognak jönni, hogy nincs más, aki nála jobb. Magam részéről remélem, hogy nem így lesz.

terra
2009. december 08. 14:19 | Sorszám: 459
Szeretném, ha igazad lenne, de szerintem túlságosan optimista vagy. Gyurcsány előkelő helyezése a párt országos listáján egy részről jó jel, mert a drága jó Fletó folytathatja a pártján belüli mesterkedését, ugyanakkor rossz jel is, mert előrevetíti azt, hogy komolyabb szerepet kaphat a pártban.

Gyurcsány most még nem találja az új szerepet, de látványosan lábra fog kapni, ha túl lesznek a szocik a vesztes választáson. Már most el lehet képzelni, hogy Gyurcsány milyen lángokádó sárkányként fogja ostorozni Orbán Viktor miniszterelnököt. Kormányzó pozícióból eddig Orbán hatásos támadására nem sok igazi lehetősége volt, de annál több lehet ellenzékben és sajnos a magyar választók egy része fogékony is az ilyen kommunikációra.

A szoci potentátok egy része már megbékélt azzal a tudattal, hogy az országos politikából ki fog esni, de annál erősebben fognak kapaszkodni a helyi pozícióikba és már most a jövő őszi önkormányzati választásokra koncentrálnak. Gyurcsány listás pozíciója azt üzeni nekik, hogy érdemes vele továbbra is jóban lenniük. Ha Gyurcsány a kormányváltás után sikerrel kampányol az önkormányzati választáson, akkor a helyi szocik körében ismét tekintélyt szerezhet.
Azt is tudjuk, hogy a nép emlékezete elkeserítően rövid, hamarosan sokan el fogják felejteni Gyurcsány és bandája összes bűnét.


Téma: Tényleg a FIDESZ tehet róla?
terra
2009. december 08. 13:54 | Sorszám: 5
Naná. Mindenről a Fidesz tehet.

Ez pedig különösen tetszik:

„Legalább mi már átléptük a Rubicont! Nem könnyen, de megtettük 2006 után. Függetlenül attól, hogy most mit gondolnak az emberek, nekünk egyre könnyebb lesz, mert elég csak őszintének maradni."

Vicces gyerek ez a Fletó, de már ebből is látszik, hogy milyen kommunikációra készül a kormányváltás után. Ha a Fidesz kormány a rá zúduló bajok kezelése közben bármilyen népszerűtlen intézkedést tesz, akkor az lesz a válasz: "na ugye, én már az őszödi beszédben is mertem őszinte lenni, bezzeg a Fidesz ...".


Téma: Orbán vs. Mesterházy
terra
2009. december 08. 13:48 | Sorszám: 455
Nem is olyan hülyeség ez. Gyurcsány azt akarta inkább, hogy Kovács tata legyen a listavezető jelölt, akit a régi vágású szoci párttagok és törzsszavazók is kedvelnek, vagyis segíthet egyben tartani a pártot, ugyanakkor nyilván nincsenek már hosszú távú ambíciói, vagyis Gyurcsány visszatérése esetén nem számít ellenfélnek.
Ez nem jött össze, Mesterházy kompromisszumos megoldás. Egy minden határozott karaktert és karizmát nélkülöző, pragmatikus figura, aki boldogan vállalja a jelöltséget, mert számára nem jelent hátrányt egy vereség, sőt a hosszabb távú politikai pályafutása szempontjából ez inkább előny. Abban is biztos lehet Gyurcsány, hogy Mesterházy is simán félreállna, ha Gyurcsány elérkezettnek látná az időt, hogy visszatérjen.

Gyurcsányt és a valódi hatalmát, befolyását hiba lenne lebecsülni, ezt jól mutatja az is, hogy megszerezte az MSZP pénzes ládikájának kulcsát (Táncsics Alapítvány) és a miniszterelnökjelölt, pártelnök után az elsők között szerepel az országos listán.
Szerintem most másokat tol előtérbe, hogy azok szenvedjék el a nagy vereséget, utána pedig megpróbálja megkaparintani a pártelnöki vagy frakcióvezetői posztot.


Téma: Miért lépnek ki az MDF-esek a pártjukból?
terra
2009. december 08. 10:31 | Sorszám: 75
Pontosan így volt.
terra
2009. december 08. 10:30 | Sorszám: 74
Bizony, Raskónak nagyon nagy hatalma volt. Olyan volt ő a kisgazda miniszter mellett, mint Szilvásy vagy Drazsé államtitkárként, gyakorlatilag ő irányított.
terra
2009. december 07. 19:49 | Sorszám: 57
Több, mint gyanús. A magyar mezőgazdaságnak hatalmas kárt okozott.

Téma: Orbán Viktor államférfi. Orbán Viktor dolgozik.
terra
2009. december 07. 18:20 | Sorszám: 3593
Fletót nem kell rányomni az MSZP-re, rájuk ragad magától is.

Téma: Vona vagy Morvai? Milyen lesz a Jobbik listája?
terra
2009. november 30. 22:06 | Sorszám: 118
Hát ez elég nagy gond, ne várd tőlem, hogy elmeséljem, ahhoz kicsit bonyolult.
terra
2009. november 30. 22:03 | Sorszám: 116
Inkább szintetizálási törekvés. Olvasd el.
terra
2009. november 30. 22:00 | Sorszám: 114
http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=reply&f=10&t=000269&replyto=000000

Téma: Dr. Frecska Ede előadása
terra
2009. november 30. 21:59 | Sorszám: 0
Azt hiszem inkább ide illik az a téma, ami a Közélet rovatban felmerült, szerintem megér egy önálló topicot:

"Egyszer már betettem egy linket amikor valaki nagyon felbőszített. (Kivételesen nem Mercurius volt.) http://www.integralvilag.hu/fileadmin/tudastar/monasz_elso_ev/12_hv_frecska_pszichiatria/spiritualitas_KGR.ppt
Tényleg érdekelne, megnézte-e valaki? (Főleg Terra.)"

Megnéztem és minden tiszteletem Frecska doktoré. Nem kis bátorság kell ahhoz, hogy egy neves, befutott tudós ilyesmit fel merjen vállalni. Ez már a tudásnak az a szintje, amikor minden leegyszerűsödik és a bonyolult dzsungelnek látszó tudományos ismeretek, különböző vallások egyszer csak egy kerek, ésszel-intuícióval érthető-átélhető egésszé állnak össze.

Előzmény: Karana 2009. november 22. 20:59 | Sorszám: 12


Téma: Vona vagy Morvai? Milyen lesz a Jobbik listája?
terra
2009. november 30. 21:55 | Sorszám: 113
Mondjuk, ha rákattintanál a linkre...
terra
2009. november 30. 21:51 | Sorszám: 111
Akkor hova? Javasolj egy alkalmas topicot.

Téma: Olvastátok? (18.)
terra
2009. november 30. 21:50 | Sorszám: 159
"Egyszer már betettem egy linket amikor valaki nagyon felbőszített. (Kivételesen nem Mercurius volt.) http://www.integralvilag.hu/fileadmin/tudastar/monasz_elso_ev/12_hv_frecska_pszichiatria/spiritualitas_KGR.ppt
Tényleg érdekelne, megnézte-e valaki? (Főleg Terra.)"

Megnéztem és minden tiszteletem Frecska doktoré. Nem kis bátorság kell ahhoz, hogy egy neves, befutott tudós ilyesmit fel merjen vállalni. Ez már a tudásnak az a szintje, amikor minden leegyszerűsödik és a bonyolult dzsungelnek látszó tudományos ismeretek, különböző vallások egyszer csak egy kerek, ésszel-intuícióval érthető-átélhető egésszé állnak össze.


Téma: Vona vagy Morvai? Milyen lesz a Jobbik listája?
terra
2009. november 30. 21:27 | Sorszám: 109
Olvasom, mindjárt írok abba a topicba.
terra
2009. november 30. 21:18 | Sorszám: 107
Miről is?

Téma: Tppeljünk a 2010-es választásokra.
terra
2009. november 30. 20:42 | Sorszám: 136
Sokkal szívesebben látnék a következő parlamentben egy meghasonlott MSZP-t közepes méretű frakcióval és az MDF-et a parlamenten kívül, mint egy kisebb MSZP-t + MDF-et. Megtapasztalhattuk már, hogy milyen jól össze tudnak játszani.
terra
2009. november 30. 19:58 | Sorszám: 133
Az MDF eddig is abból profitált, hogy "ha ló nincs, szamár is jó" alapon kapott egy csomó szavazatot azoktól, akiknek nincs határozott pártpreferenciájuk, a két nagy pártot utálják, de mégis szavazni akarnak megszokásból.
Ez most is működhet, de messze nem olyan hatékonysággal, mint korábban, mert az MDF kénytelen volt felhagyni a mismásolással és egyre határozottabban ki kellett állnia a neoliberális/neokon (nálunk ez jelenleg ugyanaz, főleg gazdasági téren) irányvonal mellett. Nem tett jót az MDF-nek szerintem a lehallgatási botrány sem.
A másik - talán fontosabb - szempont, ami az MDF esélyeit rontja, hogy megjelent a színpadon az LMP.

Az MDF előtt két lehetőség áll. Az egyik, hogy megpróbál önállóan indulni - feltehetően Bokrossal, mint miniszterelnök jelölttel -, a másik, hogy összefog az SZDSZ-el. Egyik sem igazán bombabiztos megoldás, mert ha önállóan indul, akkor három párt osztozik nagyjából ugyanazon a potenciális szavazó bázison. Ha az SZDSZ-el közösen indul, akkor nem biztos, hogy több szavazót szerez ezzel, mint amennyit veszít, lehetséges, hogy sokan azért szavaznak az LMP-re, vagy mégis a Fideszre vagy az MSZP-re, mert az SZDSZ-t utálják.

terra
2009. november 30. 19:06 | Sorszám: 129
Ez jó ötlet, a tényleges szavazók száma és a tényleges szavazatok megoszlása lesz a döntő.
Ha magas lesz a részvétel, akkor az MDF és az LMP esélye sokkal rosszabb lesz az 5 % elérésére.

Téma: Vona vagy Morvai? Milyen lesz a Jobbik listája?
terra
2009. november 30. 19:03 | Sorszám: 95
"Úgy első ránézésre Te nőből vagy.
Tehát nem érdekes a véleményed."

Hmmm...


Téma: Parapszichológia mint a "baloldal" módszere
terra
2009. november 26. 22:48 | Sorszám: 64
Nem hinném. Ha ez így működne, ebben az országban már több millió ember töreket köpne, mert már rég elfogyott volna a nyála.
terra
2009. november 26. 21:19 | Sorszám: 60
Ha már "parapszichológia", akkor egy kis emlékeztető a 2005 áprilistól 2006 októberéig a "Gyurcsány Pszichiátriai kórképe" topicba írt "jóslataimból".
Gondolták volna sokan akkor, Gyurcsány tündöklésének csúcspontján, hogy a jóslataim bejönnek? Márpedig szerintem bejöttek. Bízni kell az isteni gondviselésben, magunkban és persze az elnyűhetetlen Fletóban...


terra 2005. április 27. 20:54 | Sorszám: 22

Nem akarok károgni, de a java szerintem még csak most jön.

Nem nehéz megjósolni, hogy Gyurcsány bele fog gabalyodni a sok manipulációba és cselszövésbe, kénytelen lesz oppurtunista alkukat kötni és rengeteg ellenséget szerez. Elő fog fordulni az is, hogy a párton illetve koalíción belüli sz@rkeverés olyan kínos és presztízsveszteséget okozó helyzetbe hozza a kormánypártokat (…


Az ellenzékkel - és főleg Orbánnal - kapcsolatos hozzáállása is a "pragmatikus" szerepre átálláshoz fog igazodni. Még kevesebbet fog személyesen konfrontálódni, helyette a háttérből irányítja az egyre nemtelenebb támadásokat. A párt ügyeletes csahosai mellett egyre aktívabbak lesznek a baloldali médiumok és az ún. "mértékadó baloldali értelmiség" legelvtelenebb, megvásárolható figurái. Megpróbálják Orbánt a célkeresztbe állítani és lejáratni. Ha a helyzet még kritikusabbá válik a baloldal esélyei szempontjából, egyáltalán nem tartom kizártnak erőszakos és a bűncselekmény fogalmát is kimerítő cselekményeket sem.
(…


Ami a gazdaság terén várható változásokat illeti, sok optimizmusra ott sincs ok. (Gyurcsánynak sem, de sajnos nekünk még kevésbé).

Gyurcsány egyelőre nem hiszi el, hogy veszíthet ("a közvéleménykutatásokat nem kell komolyan venni"). Szilárd meggyőződése, hogy már csak egy kicsit kell javítani a produkción, ki kell találni valami "nagy durranást" ami a választókat meggyőzi és minden egyenesbe jön. Kóros személyiségének jellegéből adódóan meggyőződése az is, hogy később - a választások után - mindent képes lesz helyrehozni, ha újra megszerzi a hatalmat. Éppen ezért elkezdi tovább "emelni a tétet".

Egyre grandiózusabb (vagy inkább annak látszó) tervekkel áll elő, hogy elkápráztassa a közönséget. Jó példa erre a száz lépés programja. Gyurcsánynak közgazdászként tökéletesen tisztában kellene lennie azzal, hogy a nagy államháztartási rendszereket, az egészségügyet, oktatást nem lehet egy év alatt megreformálni úgy, hogy nincsenek kidolgozva még a koncepció alapjai sem, nemhogy annak részletei, nem is beszélve a reformok finanszírozási feltételeinek hiányáról. Fel kell készülnünk egy állandósult "brainstormingra", ötletrohamra. Komoly előkészítés és összehangolás nélkül sorban fognak születni a különböző törvényjavaslatok és kormányrendeletek. Ezek az intézkedések az "oszd meg és uralkodj" illetve a "mézesmadzag és korbács" elvét fogják tükrözni. Ügyelni fog arra, hogy minden rétegnek lökjön valamit és az eddigi gyakorlatnak megfelelően megpróbálja egymás ellen hangolni a különböző rétegeket és csoportokat.Đ/b] Könnyű megjósolni azt is, hogy az igazán komoly lépések továbbra is a támogatók ("holdudvar", nagyvállalkozók, bankok, befektetők) érdekét fogják szolgálni, a választói tömegeket pedig a népszerűtlen intézkedések (pl. egyes egészségügyi ellátások fizetővé tétele, családi pótlék megadóztatása) ellentételezéseként látványos, de kevésbé költséges intézkedésekkel próbálja megtartani, megnyerni. Az utóbbi PR akciókat igyekszik a média segítségével "igazságos és bátor" lépéseknek feltüntetni és minél nagyobbra felnagyítani. [b]Ez a taktika csak egy bizonyos határig működhet, mert az emberek azért nem teljesen hülyék és egyre kevesebben hiszik el a hangzatos ígéreteket és a felnagyított "eredményeket". (…

Minél inkább romlik az MSZP és Gyurcsány esélye, annál több pénzre lesz szükség a támogatók megvásárlására és a kampány finanszírozására. Ennél fogva egyre több lesz a hazugság és a szabálytalan, tisztességtelen ügylet.
Gyurcsány pedig mindent hajlandó lesz megtenni annak érdekében, hogy a hazugságokat és a jogellenes, tisztességtelen ügyleteket leplezze.
Ezekbe könnyen belebukhat az MSZP-vel együtt, de ez minket nem fog vigasztalni azokért a károkért, amit okoz és amit még az unokáink is nyögni fognak.


A bajok sokasodásával Gyurcsány egyrekiszámíthatatlanabbá válhat. Az eddigi túlfegyelmezettséggel fenntartott énképen egyre több lesz a repedés. Előfordulhatnak visszahúzódó depresszív-közönyös időszakok ugyanúgy, mint hisztérikus kitörések. Nem tudom, hogy a pártja ezt hogyan fogja elviselni és kezelni, de igazából nem is nagyon érdekel, legyen ez az ő problémájuk.


Gyurcsány problémája a személyiségéből adódik. Az énképét ugyanis egyre nagyobbra növeszti, így képtelen megfeleni a saját maga által alkotott énképpel, bár ezt soha nem vallaná be magának sem. Így aztán más lehetősége nem marad, mint azon munkálkodni, hogy a többieknek ne sikerüljön fölébe kerekedni. Ez nemcsak az ellenzéki személyiségekkel, hanem a saját pártjának tagjaival kapcsolatban is érvényesül.

A legnagyobb félelme az, hogy egyszer mások is rájönnek, hogy az általa kommunikált énkép hamis. Ennek megakadályozása érdekében MINDENRE képes.

"Amikor már olyan magasra kerül, ami a képességeit meghaladja, akkor - mivel már képtelen "überelni" saját magát -, egyre inkább előtérbe kerül a "motivátor" hajlam és eszköztár, aminek az a célja, hogy másokat lerántson illetve ne engedjen felkapaszkodni a saját szintjére.
Ekkor már napi rutinná válik az emberek anyagi eszközökkel való befolyásolása, a potenciális versenytársak egymás elleni kijátszása, besározása. Ha egy ilyen ember közösségbe kerül, szinte biztos, hogy belső feszültségeket gerjeszt és akár szét is bomlaszthatja a közösséget, legyen az egy párt, egy vállalat vagy éppen egy kormány.

"Persze egyre többen rájönnek, hogy cinkelt kártyákkal játszik és egyre többször bukik le, egyre több lesz az ellensége illetve azoknak a száma, akik átlátnak rajta, sőt lenézik. Persze ezt ő is érzi, ezért egyre kevésbé tudja féken tartani az ellenséges megnyilvánulásait, amivel persze még több haragost szerez és egyre nehezebben tudja tartani a nemes államférfi idealizált képét, ami miatt egyre több hódolót elveszít."

Gyurcsánnyal, mint emberrel, mint személyiséggel rosszabb dolog nem is történhetett, mint az, hogy a hatalom csúcsára és a közfigyelem középpontjába került. Innen már csak lefelé vezet az út vagy most, vagy csak később, de az irány értelemszerűen biztos. A gond ott van, hogy ennek a személyiségtípusnak éppen az a legnagyobb gyengéje, hogy kevésbé fejlődött ki benne a kudarc elviselésének és az alacsonyabb pozícióhoz való egészséges alkalmazkodásnak a képessége. Nem egy élethelyzetként, hanem személyes összeomlásként éli meg ezt a szituációt. Ezért az ennek bekövetkezésétől való félelem sokszor erősebb benne, mint másokban. Márpedig ha a félelem (kórosan) erős, akkor a védekezés módja és mértéke is azzal egyenes arányban áll."


"Válasz | 2005. október 25. 20:55 | Sorszám: 186

Egyre rosszabb helyzetfelmérés, egyre meggondolatlanabb és a nagy többség számára nem éppen szimaptikus emberi megnyilvánulások sorozata, egyre olcsóbb és hatásvadászóbb retorika, fokozódó Orbán-fóbia. A "nemes államférfi" képét maga rombolja le és ha így folytatja, akkor nagyon könnyen valóra válhat a legnagyobb félelme is: hogy kinevetik."

terra Válasz | 2005. október 25. 22:40 | Sorszám: 206

olyan összeomlásban lesz része, amiben kevés embernek. A sors (részben azok jóvoltából, akik strómanként futtatták) a tenyerén hordta, magasra emelte, nem tanította meg, hogy hogyan kell a kudarcokat kezelni és elviselni, most pedig ugyanez a sors hirtelen leejti a magasból. Hiába a nagy vagyon, a luxususzoda, nem fogja tudni élvezni. Vagy az lesz a sorsa, hogy megszállott bozótharcosként újra és újra megpróbálja elérni a csúcsot (és ezzel rendeget kárt fog okozni magának és nekünk is), vagy pedig megkeseredett, visszavonult ember lesz belőle."

terra Válasz | 2006. január 30. 22:56 | Sorszám: 304

"A beszédei egyre laposabban lesznek, egyre gyakrabban mondja azt, ami - szerinte - akkor és ott hatást vált ki, függetlenül attól, hogy mennyire átlátszó demagógia vagy hazugság, esetleg sima utánzás. (...)

Mivel a belső biztonságát és hajtóerejét jelentő nárcizmusa egyre kevesebb táplálékot kap a környezetétől, sőt inkább egyre több kritikát kap, kevésbé lesz képes meggyőzően előadni a mondandóját és magával ragadni az embereket.

A gyengeségét érezve egyre bátrabban előbújnak az MSZP hiénái is és már a bokáját szagolgatják."

terra | Válasz | 2006. szeptember 05. 14:24 | Sorszám: 1270

Természetesen Gyurcsány megpróbálkozik a szokásos recepttel, de ezzel nem éri be, mert már nem elég hatékony. Úgy próbál majd hatalmon maradni, hogy megpróbál még jobban összeugrasztani mindenkit mindenkivel. Azt a csoportot, amelyik éppen tiltakozik, szembeállítja a társadalom más csoportjaival. Ha az orvosok több bért kérnek, akkor példának fogja használni a vasutasokat, vagy éppen fordítva. A családosokat szembe állítja a nem családosokkal, a fiatalokat az idősebbekkel, a vidékieket a fővárosiakkal és így tovább. A sokirányú permanens gyűlölet általános légköre ugyan bénítóan hat és lehetetlenné teszi a többség összefogott fellépését (Gyurcsánynak ez a célja úgy az egész magyar társadalmat, mint a saját pártját illetően is), azonban egyúttal megmérgezi és megbetegíti a lelkeket és az egész magyar társadalmat.

2006. szeptember 26.

Véleményem szerint Gyurcsányt felkészületlenül érte a tartós és békés tiltakozás-hullám. Erdetileg szerintem azt tervezte, hogy előrukkol a hazugság beismerésével és azt rögtön szét is keni mind a jelenlegi, mind a rendszerváltás óta eltelt idő összes politikai szereplőjén - ide értve a saját pártját (vele együtt saját belső ellenzékét) is, amit így bűnrészessé tett -, aztán ő a média segítségével szépen lassan felmagasztosul, miközben a közvélemény majd lassan megnyugszik. Számított a megmozdulásokra is és meggyőződésem, hogy a televíziónál történt súlyos atrocitás bekövetkezésében is benne van a keze. Joggal számolt azzal is, hogy a tiltakozások aktivizálják a mumusként bármikor felmutatható radikális jobboldali csoportosulásokat is, amelyek majd törvénytelen vagy legalábbis támadható akciókra szánják el magukat. Arra épített, hogy ez egyrészt megriasztja és mellette való kiállásra aktivizálja a baloldali és a bizonytalan szavazókat, míg a bűnbaknak megtett Orbán Viktor és a Fidesz elbizonytalanodik. (Hozzáteszem, hogy Gyurcsány szerintem arra is számított a választás előtt, hogy Orbán megbukik a pártján belül és a Fidesz a szétesés határára kerül, így meggyengült ellenféllel kell szembenéznie, hála Istennek ez nem történt meg.)

Szerencsénkre Gyurcsány elszámította magát. A polgárok - nemcsak a jobboldali törzsszavazók - sokkal érzékenyebben és elszántabban reagáltak az ügyre, mint gondolta ("majd megunják és hazamennek"). (...)

Aközvélemény a baloldali propaganda erőlködése ellenére az elejétől teljesen külön kezeli a romboló huligánokat és a békés tüntetőket és nem hiszi el a többség azt sem, hogy ez egy Orbán által indított akció. Közben gyanús dolgok is felszínre kerültek, mint például a négy rendőr aktív részvétele az MTV ostromában, a rendőrség érthetetlen viselkedése, a titkkosszolgálatok esetleges szerepe, stb. (...)

Nagyon rosszul áll Gyurcsány szénája. Egyre inkább kínos a személye a saját pártja számára is és a sajtóban is kezdik "kóstolgatni". Az utóbbi napokban pedig előállt az a helyzet, amitől Gyurcsány a legeslegjobban fél: már nem ő áll az események középpontjában, kezdenek "átbeszélni" a feje felett. Konkrétan gondolok arra, hogy a koalíciós partner már kezd kihátrálni, a politológusok, elemzők pedig már nyíltan latolgatják egy "Gyurcsány utáni" helyzet lehetőségeit.


Mit tehet ebben a helyzetben Gyurcsány? Nem hinném, hogy kész stratégiája lenne, tehát rögtönöz, először az elmúlt négy évben bevált módszerekhez nyúl, ami egy kettős "front" fenntartását jelenti. Egyik oldalról próbálja pozitív történésekkel, azok felfokozott kommunikációjával erősíteni a támogatottságát, másik oldalról fokozza az ellenzék lejáratására irányuló tevékenységet. (...)
A második "fronton" számíthatunk minden elképzelhető és elképzelhetetlen akcióra, provokációra. Még a kiprovokált támadást, ennek hiányában az önmerényletet sem tartom kizártnak.

[b]Bölcsesség és türelmes kitartás. A történelem már sokszor bebizonyította, hogy a hazug, képmutató zsarnokok előbb-utóbb mindig megbuktathatók, de a népet leváltani nem lehet. Lehet, hogy tényleg egy Gyurcsány és egy nagyon fájdalmas krizis kell ahhoz, hogy kijöjjünk abból a zsákutcából, amibe a felemás rendszerváltás vitte ezt az országot.[b]

terra
2009. november 26. 20:41 | Sorszám: 56
Sajnos ezt az áldozatot meg kellett, meg kell hoznunk és még nincsen vége.
terra
2009. november 26. 20:19 | Sorszám: 51
Nagyon szívesen.
Mondtam én, hogy ez egyszer bekövetkezik, bár még nem is olyan régen valószínűtlennek tartották sokan.

Gyurcsány évekkel előre hozta, meggyorsította ezt a folyamatot.


Téma: Az MDF végnapjai
terra
2009. november 26. 20:17 | Sorszám: 447
Habsburg György mint magyar képviselő.... Még megérhetjük, hogy takaros ünnepi beszédet mond az aradi vértanúk napján. Itt minden elképzelhető.

Téma: Az MSZP LÖVETNI FOG?
terra
2009. november 26. 20:14 | Sorszám: 53
Gyurcsánynál már nem működne egy ilyen produkció. Korábban hatásos lehetett volna, ma már nem, mégpedig két ok miatt.
Az egyik, hogy a Gyurcsány fénykorában csúcspontján lévő tömegpszichózis végleg elmúlt. A másik ok, hogy Gyurcsány elvesztette azt a magabiztos könnyedséget, ami korábban jellemezte. Most már görcsös, túljátsza, elhibázza a szerepeit, amiket mellesleg már mindenki megunt.

Téma: Parapszichológia mint a "baloldal" módszere
terra
2009. november 26. 19:57 | Sorszám: 48
Nagyon sokszor írtam már arról az elmúlt években, hogy milyen kifinomult, szinte észrevehetetlen módszerek léteznek az emberek befolyásolására, "kondícionálására".
A legtöbben nem is gondolják, hogy mi emberek milyen egyszerűen és kiszámíthatóan "működünk", milyen könnyen "trenírozhatók" vagyunk. Nem kell hozzá más, mint egy hozzértő agytröszt, megfelelő számú "mérvadó személyiség" és jó nagy médiafelület, amit az agytröszt mozgatni tud.
A lényeg a rendszerességben, tartósságban és az összehangoltságban van. Bármilyen érzést/ellenérzést el lehet ültetni a tömegekben, bármilyen hazugságot el lehet adni nekik azzal a szisztémával, ami alig különbözik Pavlov kísérletétől a csengővel és a kutyával.

A szoci-szadesz bagázs roppant kényelmes helyzetben volt sokáig. Nem kellett erőlködniük, csinálhattak szinte kedvükre bármit, a média és a ballib értelmiség lakájai és bulldogjai mindent elintéztek helyettük. Valaki valahol kiadta az ukázt, hogy most egy témáról, személyről mit kell mondani, írni, mutatni és a csapat összehangoltan tette a dolgát a hírszerkesztőktől, újságíróktól kezdve a "mérvadó szakembereken" át a celebekig és humoristákig. Néhány napon belül elhitették az elhihetetlent, megmagyarázták a megmagyarázhatatlant, bohóctréfát csináltak a tragédiából vagy éppen fordítva.

Emlékezzünk csak az ún. "szőlő-ügyre". Elkezdte az "ÉS" egy lufival, felkapta hírként a Népszabó és az összes ballib újság, másnap már ettől volt hangos a média és az egész ország.
Ugyanígy működött az elkenés is, ha éppen arra volt szükség, jó példa erre a Kulcsár-ügy elbagatellizálása az ügyészség lejáratásával párhuzamosan.

Gyurcsány ezen a téren is nagy szolgálatot tett - nekünk. A kóros szereplési vágyával, az ötletszerű és váratlan megnyilvánulásaival, a megmagyarázók által követhetetlen gyorsasággal végrehajtott pálfordulásaival, végül pedig az őszödi beszéddel úgy gázolt át nap mint nap ezen a jól működő rendszeren jókora rombolást végezve, mint elefánt a porcelánbolton.
Köszönjük Fletó.


Téma: FIDESZ-KDNP 56 % 2009. ÚJ IRÁNY KELL!
terra
2009. november 20. 08:05 | Sorszám: 2138
Magyon kétségbe vannak esve az elvtársak, ha már ekkora baromságot is képesek kitalálni.

Téma: Az MSZP végnapjai
terra
2009. novem