gondola Fórum
Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció

Téma: Egyre jobb a gondola
medve
2002. november 20. 16:16 | Sorszám: 22
Azért vitázhatnának ezen a fórumon többen, illetve mindenki megnézhetné, hogy esetleg nem adós-e 1-2 válasszal.

Téma: Oktober 23
medve
2002. október 14. 19:13 | Sorszám: 52
Gis! Én nagyon hülye lehetek, de nem értelek. A baj inkább az, hogy a politikában kevésbé jártas polgári-nemzeti szimpatizánsok teljesen el fognak kedvtelenedni, mert mégis reménykednek valamiben.
medve
2002. október 14. 19:08 | Sorszám: 50
És kik az egységpártiak?
medve
2002. október 14. 17:19 | Sorszám: 48
Az MDF és Dávid Ibolya az utóbbi időben nem tesz mást, mint a Fidesszel szemben határozza meg magát.
medve
2002. október 14. 16:02 | Sorszám: 46
Furcsa. Tudom, hogy a Fidesz nem fog jól kijönni ebből az ügyből. Ünneprontó, tudjátok, ez a duma, amit el is hisznek.

Mégis, jól esik, hogy legalább ezen a napon azok, akikre szavaztam, nem D209-el lesznek együtt.

Ez volt az az ügy, ahol a szememben végleg leírta magát Dávid Ibolya.

Mádl, mint elnök, helyesen teszi, hogy ott lesz. De számomra gesztus, hogy nem szólal fel.

Kevesen leszünk, mert 20-a el fog keseríteni minket.


Téma: Részt vettél a TH-i megemlékezésen?
medve
2003. március 03. 19:02 | Sorszám: 19
A Gergely Éva interjút én is láttam. Egy dolog biztos: Gergely Éva nem szenved ettől, sőt személyisége szempontjából jót is tesz neki. Amúgy nincs egyedül, sokan szimpatizálnak vele és biztos vagyok benne, énekesként is át fog tőrni még jobban. Bárcsak ennyi Gergely Éva lenne.

Amúgy nem tudom, hogy láttátok a történelem tanárral készült interjút ugyanebben a műsorban? Az se semmi.

És végül: milyen jó, hogy van HírTv!


Téma: Karacsonyi Udvozlet
medve
2002. december 18. 14:53 | Sorszám: 4
Én is Áldott Karácsonyt kívánok minden Gondolás vitapartneremnek!

Téma: Terjesszük
medve
2002. augusztus 29. 15:14 | Sorszám: 188
Egy. A MN.
medve
2002. augusztus 29. 12:48 | Sorszám: 185
Ez nagyon érdekes:


Bajban a magyar baloldali liberálisok NZZ
2002. augusztus 29. 10:57


MTI
A Neue Zürcher Zeitung című svájci lap csütörtökön Bajban a magyar baloldali liberálisok címmel közölte tudósítója, Andreas Oplatka terjedelmes cikkét az SZDSZ-ről.

Oplatka megírta, hogy Kis János, az SZDSZ egyik alapító atyja és Hack Péter nemrég kilépett a pártból. Hozzátette, hogy bár mind Kis, mind Hack Péter Medgyessy Péter titkosszolgálati múltjának ügyével hozta összefüggésbe döntését, egyfelől Hack Péternél személyes okok is közrejátszottak, másfelől a két távozó eltérően érvelt a kérdésben.

Nagyobb összefüggésben azonban közömbös, hogy az SZDSZ amely nélkül nincs többség az országgyűlésben , túlságosan kihasználta-e kulcspozícióját, vagy saját kárára nem eléggé érvényesítette érdekeit: a kis pártban a nézetek kizárólag a Medgyessy-ügyben térnek el élesen, abban, hogy helyes volt-e engedni és elfogadni Medgyessyt múltjával együtt.

Az elvhűség és az erkölcs jegyében sokan úgy vélik, ez nem volt helyes, s Kis hozzájuk csatlakozott. Mások főleg a párt aktív politikusai pragmatikus érveket hoznak fel: mivel a szocialisták nem akarták leváltani a kormányfőt, alternatívaként csak új választások s ezzel a jobboldal hatalomba való visszatérésének lehetősége kínálkozott volna, ami Medgyessy múltjánál nagyobb baj lett volna.

Az Oplatka szerint súlyos alapkérdés megítéléséhez tudni kell, hogy az SZDSZ olyan laza mozgalom utódszervezete, amely a nyolcvanas években a kommunistákkal szembeni ellenzék jegyében állt, s amelyben a politikailag részben erősen különböző személyiségeket főleg a diktatúra elleni harc egyesítette. Az első repedések akkor keletkeztek, amikor a kilencvenes évek elején az akkor ellenzékben lévő SZDSZ lassan közeledett a posztkommunista szocialistákhoz, s az 1994-98 között hatalmon lévő kormányban való részvétel amit mellett számos érv szólt végképp szétzúzta az ellenállásból kifejlődött párt mítoszát írta a szerző.

Oplatka ismertette az SZDSZ választási eredményeit az első szabad választásokon elért 21,4 százaléktól a legutóbbi 5,6 százalékig, majd úgy vélte: ezzel kapcsolatban felhozható, hogy a liberális pártok sehol nem élveznek tömeges támogatást, s hogy Magyarországon a rendszerváltás óta minden kis koalíciós partner felőrlődött.

A szabad demokraták esetében a kiindulási pontok eltérő volta hozzájárult a hanyatláshoz: a pártnak mindig is gondot okozott és okoz ma is a nagyon egyértelműen baloldali liberális társadalmi elképzeléseinek és az ugyannyira egyértelmű neoliberális gazdaságpolitikai eszméinek összeegyeztetése írta.

Kis Jánosnak bírálói azt vetik a szemére, hogy ő a felelős a párt baloldali orientációjáért és a szocialistákkal való szövetkezésért, ami végső soron a választókat arra indította, hogy hasznosan, vagyis egyből az MSZP-re szavazzanak. Ezen kívül őt tartják felelősnek a pártelnökként rövid életű, az SZDSZ-t a politikai táborok közé helyezni próbáló Demszky Gábor kudarcáért, s úgy vélik, ebben az értelemben Kis Jánosnak nincs joga ítélkezni a részben maga által okozott gondokról így Oplatka.

A szabad demokratáknak a szavazatok számát messze meghaladó jelentősége a szerző szerint a budapesti értelmiségi körökben való beágyazottságából adódik, s ezen belül különös részt képez az úgynevezett véleményformáló elit, amelynek jelenléte a médiában aránytalanul nagyobb az SZDSZ jelenlegi erejénél.

Ezek a magukat hangsúlyozottan világfinak és európainak mutató, többnyire azonban a magyar belpolitika hullámaival foglalkozó szellemek, amelyek a liberalizmusra való hivatkozás közepette gyakran ijesztően intoleráns módon nyilvánulnak meg , alkotják az SZDSZ sokat idézett holdudvarát, mintegy nem hivatalos részét írta Oplatka.

Végül megállapítja: Kis János kilépése nyomán az SZDSZ nem egy aktív politikusa személyes beszélgetésen borúlátóan szól a párt jövőjéről, mások viszont azt suttogják, hogy Kis kilépése esélyt jelent az SZDSZ számára, hogy megszabaduljon a szellemi gyámkodástól

medve
2002. augusztus 26. 15:49 | Sorszám: 179
Érdekes eszmefuttatás Tellér Gyulától

Politikai helyzetvázlat jobbról

Míg a rendszerváltó küzdelem 1988 és 1998 között nagyrészt a politikai elitek küzdelme volt, 2002-ben a rendszerváltó társadalom két fele állt szemben egymással.

A 2002-es országgyűlési választások legfontosabb ténye: az áprilisi két fordulóban a később koalícióra lépett két baloldali párt összesen 198 parlamenti helyet szerzett, a Fidesz - szövetségeseivel - 188-at. Ez az eddigi választásokon példátlanul kis különbség a szavazásra jogosultak pédátlanul magas, az első fordulóban 70,53 százalékos, a másodikban 73,50 százalékos részvétele mellett alakult ki. Mindezek alapján legalább három dolog előrebocsátható.

Először: a társadalomnak a rendszerváltoztatás problémáihoz való viszonyában az Orbán-kormány idején lényegi változás állt be. Míg a rendszerváltó küzdelem 1988 és 1998 között nagyrészt a politikai elitek küzdelme volt, 2002-ben a rendszerváltó társadalom két fele állt szemben egymással.

Másodszor: mindez azon alapult, hogy a társadalom számára nagyrészt világossá vált a tét: a rendszerváltás két, már a 80-as évek végétől szemben álló koncepciójának birkózása. Az egyik koncepció hívei a piaci gazdaságintegráció és a demokrácia intézményeit úgy kívánták bevezetni, hogy közben az internacionalista kádári elit - és vele az MSZP - uralmának a folytonossága fennmaradjon, s ezért az ehhez szükséges informális hatalomgyakorlási eszközöket: a tulajdont és jövedelmét, az információtovábbítási és az eszmetermelési eszközöket, a közvélemény befolyásolásának eszközeit, a meglévő hatalmi, kapcsolati hálót és a hatalomtechnikai tudást továbbra is egymaga birtokolja. A másik koncepció hívei a hatalmat és a hozzá szükséges tulajdont, sajtót stb. a berendezkedő szocializmus által letaposott, a Kádár-rendszerben valamelyest újraéledő polgárság, a nagyrészt magyar érzelmű, polgári szemléletű és aspirációjú társadalomrész közreműködésével és javára kívánta újraosztani, s ezáltal a társadalomfejlődést a magyar és az európai polgárosodás több évszázados ívéhez visszailleszteni. Az egyik oldalon az elosztási pozícióját elsősorban hatalmi eszközökkel javítani akaró féltársadalom, a másikon a polgárosodás felé nyomuló, gazdasági és szellemi teljesítményt nyújtó, a nemzeti egyéniségét vagy éppen a nehezen megszerzett jövedelmét féltő másik fél.

Harmadszor: a két koncepció híveinek, érdekeltjeinek birkózásában a 2002-es választásokon a jobboldal számára semmi sem veszett el. A Horn-ciklushoz visszatérni lehetetlen. A polgárosodás és a nemzeti öntudat újjáéledésének folyamata feltarthatatlan. Medgyessy Péter kijelentése, hogy tudniillik most majd ők befejezik a rendszerváltoztatást, értelmetlen. A Horn-politika megbukván valójában az új miniszterelnöknek nincsenek olyan eszközei, amelyekkel a rendszerváltozás második koncepciójának megvalósulását: a polgárosodás és a nemzeti öntudat végső térnyerését megakadályozhatná.

Az alábbiakban a jelen politikai helyzet néhány lényeges elemét kísérlem meg kommentálni. Nem tagadom: mindezt a rendszerváltozás imént vázolt második koncepciójának híveként teszem.

A hatalomszerzés

Az MSZP hatalomszerzése túlnyomórészt a jól mozgósítható összocialista bázison: a szocializmusból visszamaradt, "megalvadt" társadalmi, érdek- és tudati struktúrákon alapult. Ilyenek: a mezőgazdasági szövetkezetek tulajdonossá lett vezetői csoportjai, amelyek az MSZP-től remélik, hogy az európai uniós csatlakozás földpiaci hasznát elsőként ők fölözhetik le. A lehanyatlott szakszervezetek bürokratái, akik a régi Érdekegyeztető Tanács összetákolása révén ismét olyanok ügyeiben dönthetnek, akik őket erre nem hatalmazták fel. Az ipari és tőketulajdonossá lett pártbürokraták és volt gazdasági vezetők, akik kedvező működési feltételeket, egyebek közt a maradék privatizációban (energia, infrastruktúra, egészségügy stb.) való kedvezményes részvételt remélnek (maga a miniszterelnök is ennek a csoportnak delegáltja). A Horn-kormány alatt láthatóvá vált korrupciós háló, melynek annak idején "odakozmált" figurái mint bank-, vállalat- és intézményvezetők már most, az első személycserehullámban is kezdenek feltünedezni. A lehanyatlott szocialista iparvidékek és a dotációval talpon tartott, hátrányos helyzetű téeszek munkából kiszorult, megrendült egzisztenciái. A szocializmus nyugdíjasai, akiknek egzisztenciáját a második gazdaság megszűnése, az életviteli költségek átrendeződése érintette hátrányosan. A tízemeletes lakótelepek középkáderei és értelmisége. A helyi és országos igazgatási apparátusok egyes, régi hatalmukat visszavágyó csoportjai. A háborítatlan befolyást, pénzes hirdetéseket és exkluzív interjúkat remélő klienssajtó munkásai. Az egész újraelosztásos társadalom, mely vagyonok, pénzek kezeléséből és mozgatásából él. Ilyen megalvadt struktúra maga a párt s - nagyobb történeti távlatban jól láthatóan - ilyen maga az MSZP-SZDSZ koalíció. Ilyen az SZDSZ hatalmat, kedvezést az MSZP győzelmétől váró háttérértelmisége. S végül, hogy mindez működőképes legyen, ott vannak egyfelől a szocializmusban pavlovi nyálelválasztási reflexként kondicionált mentális és emocionális struktúrák: a polgárlétezés és a "polgár" szó kötelező kiátkozása, a keresztény egyházak kötelező gyűlölete, a magyar nemzeti teljesítmény és a nemzettudat kötelező ócsárlása, a politikai jobboldaliságtól és a konzervativizmustól való kötelező irtózás.

Ugyanaz az eszköztár, mely az MSZP-SZDSZ kettősnek 1994-ben kétharmados parlamenti többséget biztosított, 2002-ben mindössze tízmandátumos többséget hozott. Az MSZP-s kampány pillérei: a Fidesz feltételezett támasztócsoportjainak semlegesítése vagy megfélemlítése (Medgyessy-levél az egyházaknak, Horn az egyházak politikai szerepéről, a reformátusok elleni totális támadás, s hatásában mindenképp: a Centrum Párt életre hívása), mindennek további eszközeként a Fidesz eszméinek elvétele és kisajátítása ("nemzeti" és "közép" stb.), a Fidesznek és az Orbán-kormánynak folyamatos rágalmazása, tömeges szavazatvásárlás később fizetendő közpénzért vagy más, közvetlenebb előnyökért (nyugdíjasok tizenkilencezer-ötszáz forintja), és alantas indulatok és félelmek felszítása (a "Viktor", vidéki lázító körök, "román segédmunkások" stb). A magyar társadalom nagy megszégyenülése, hogy a megtévesztésen, a teljesítményt követelő Orbán-politika miatti sértődésen és az ember rosszabbik felének mozgósításán alapuló kampány sokakat elért és megmozdított. De az is a lényeghez tartozik, hogy ugyanaz az eszköztár, mely az MSZP-SZDSZ kettősnek 1994-ben kétharmados parlamenti többséget biztosított, 2002-ben mindössze tízmandátumos többséget hozott. A megalvadt struktúrák a nyilvánosság és a politikai nyomás hatására - kemény utóvédharcban - szétbomlanak, a közérdek látszatába öltöztetett különérdekeken, a megtévesztéseken átlátni, a nevelt előítéletek elfakulnak. A rendszerváltozás a mélystruktúrákban is előrehalad. A vélelmezett, de tömegesen nem bizonyított választási csalásokkal nem foglalkozom. De: ha kollektív téveszméről van szó, az is a tömeges társadalompszichológiai változás jele.

A Fidesz-kampány

Mivel a Fidesz és szövetségesei mögött, illetve az MSZP és szövetségesei mögött álló társadalomrészek nagyjából egyenlő nagyságúak, a pártok választáskori pillanatnyi támogatottsága pedig sokféle - főképp kommunikációs - tényező függvénye, sokak véleménye szerint a 2002-es választásokat nem az MSZP-SZDSZ pártegyüttese nyerte meg, hanem a Fidesz vesztette el. A Fidesz kampánya alapvetően a négyéves kormányzás konkrét eredményeinek bemutatására épült. Legfontosabb elemei: a gazdasági és a társadalmi közép, a családok és a teljesítmény programban ígért támogatásában, a társadalmi és a nemzeti kohézió erősítésében, a nemzeti összteljesítmény növelésében elért eredmények hangoztatása. A kampány pszichológusai azonban figyelmen kívül hagyták: a választók jelentős részét nem annyira az motiválja, amit már megkapott, mint amennyire az, amit még megkaphat. A Fidesz ígéretei a dokumentumok tanúsága szerint bonyolultak, nehezen átláthatók voltak. Érthetetlen, a Fidesz miért döntött úgy, hogy nem ígéri, nem adja meg a tizenharmadik havi nyugdíjat, hogy nem ígér rendkívüli pedagógusbér-emelést (ha már nem tudta megadni 1998 és 2002 között), hogy az Orbán-kormányra négy éven át folyamatosan szórt rágalmakra (korrupció, hozzá nem értés, arrogancia, a demokrácia szétverése, az írott és az elektronikus sajtó legyűrése, túlhajtott nacionalizmus, szélsőjobboldali szövetségkeresés, elhibázott külpolitika stb.) nem válaszol, hagyja, hogy általuk új "nyálképzési reflexek" alakuljanak ki. S főleg miért nem nyúlt ki védőleg az ilyen eszközökkel könnyen befolyásolható társadalomrészek felé.

A választási eredmények miatt csalódott Fidesz-bázis gyakran veti fel egyebek közt a következő - mindeddig megválaszolatlan - kérdéseket. Ki döntötte el és milyen megfontolások alapján, hogy a Fidesz a 2001 májusában megindított kampányfelkészülése és kampánya során nem ölt világos szellemi-eszmei formát, s az ezt megalapozó, a párt helyét a történeti folyamatban és a társadalmi-politikai szerkezetben kijelölő dokumentumait eldugja, mintegy nem létezőként kezeli? A közte és az MSZP-SZDSZ között lévő eszmei-ideológiai különbséget, sőt ellentétet, küzdelmet nem világítja meg, nem hangsúlyozza? A dokumentumok állításainak s a bennük rejlő politikai egyéniségnek az MSZP általi kisajátítási törekvéseit nem leplezi le, nem veri vissza, önnön szellemi jussát nem védelmezi meg? Ki döntötte el és milyen megfontolások alapján, hogy a Fidesz alapvetően politikai kontúrok nélküli kampányt folytat, s ezáltal homályban hagyja a választásoknak fentebb leírt s a társadalom egyik felében lassan tudatosodó tétjét, hogy tudniillik: visszatérnek-e a szocializmusnak a Horn-ciklusban némileg elmaszkírozott, tulajdonossá vedlett, a társadalmat kettészakító, a közvagyont saját magánvagyonukká alakító internacionalista erői? Ki döntötte el és milyen megfontolások alapján, hogy a mindenkori társadalmi és közvélekedési helyzettel kapcsolatban kizárólag olyan (túlságosan is kedvező és elaltató) mérési adatokat vesznek figyelembe és közölnek a belső csatornákon, amelyeket a Fidesz oldalán álló, ám a Fidesz relatív győzelmével szemben ellenérdekelt intézet termelt meg? Ki tudja, miért nem jelezték a Fidesz képviselőjelöltjei a területükön mozgó MSZP-s lázító brigádok munkáját? Netán az előbb említett túl jó adatok andalították el őket? S ha a közvélekedés átállása az utolsó hetekben történt: ki mérte meg? Ki jelezte? Vagy: miért nem volt a Fidesznek a választási folyamat minden mozzanatát ellenőrizni képes, a szabály- és jogsértésekre kíméletlenül lecsapó, teljes szavazatszedő-bizottsági hálója?

Ezek a csalódottság utólagos - bár itt-ott bizonyára nem jogtalan - kérdései. A valóság arcához azonban az is hozzátartozik, hogy a négyéves kormányzás fáradalmai, a koalíciós küzdelmek koptató hatása, a folyamatosan agresszív környezet ellenére a Fidesz támogatottsága jóval nagyobb volt 2002-ben, mint az 1998-as választási győzelemkor, s kis híja volt, hogy ismét győz.

Az új kormány problémái: a szerkezet

2002-ben nemcsak a választások hoztak meglepetést, de a kormányalakítás is. A május 31-én első ízben összeült - a miniszterelnökkel együtt tizenhat tagú - kormányban a választásokon a listás szavazatok 5,56 százalékával a parlamentbe került és ott a mandátumok 4 százalékát megszerzett SZDSZ-nek formálisan négy minisztere foglal helyet (Csillag István: gazdasági és közlekedési, Kóródi Mária: környezetvédelmi és vízügyi, Kovács Kálmán: informatikai, Magyar Bálint: oktatási tárca). Ám szellemük, gondolkodásmódjuk és nagyrészt beágyazottságuk alapján bízvást az SZDSZ miniszterei közé számíthatjuk Görgey Gábort (kulturális tárca), Bárándy Pétert (igazságügyi tárca), Csehák Juditot (egészségügyi tárca), László Csabát (pénzügyi tárca) és magát a miniszterelnököt, Medgyessy Pétert. A tizenhat kormánytagból összesen kilenc a "liberális". Úgy tekinthetjük, hogy ezúttal az SZDSZ alakított kormányt, és technikai megfontolásokból - hét miniszter erejéig - bevonta az MSZP-t is.

Az okokat csak találgathatjuk (volt-e köze e sajátos kormányfelálláshoz Medgyessy - az MSZP és az SZDSZ bizonyos körei által már akkor ismert - ügynökmúltjának, vagy a választás estéjén a két hangsúlyozottan zsidó identitású nagykövet asszony megjelenésének a győztes pártok választási központjában? Volt-e szerepe az SZDSZ egynémely külkapcsolatainak az MSZP választási győzelmének megszervezésében? Vagy éppen az SZDSZ MSZP-be olvadásának első lépését láthatjuk? Esetleg Demszky budapesti visszavonulásának árát? - A népi fantázia gazdag). A szerkezeti következmények azonban láthatók. Az SZDSZ háttéremberei - erejüket érezve - máris beszólnak a kormányba, és meghátrálásra kényszerítik az ügyetlenkedő kulturális minisztert (a végén mégiscsak Bálint András lesz a Nemzeti Színház igazgatója?). Ez a szerkezeti feszültségek egyik iránya. A másik a koalíción belüli irány. A formálisan is, lényegileg is (?) MSZP-s miniszterek és államtitkárok - pártjuk nevében is - kisemmizve érzik magukat, s alig várják, hogy helyrebillentsék az egyensúlyt (lásd a Keller-Csillag lökdösődést, és főleg: a minden eddiginél nagyobb és radikálisabb személycserék során az államilag betölthető posztok körüli versengést). De ez még mindig csak a felszín. Az MSZP kisemmizett választói, kisemmizett tagjai és különböző erejű kisemmizett érdekcsoportjai - akiknek, amelyeknek az eddigi leosztásból alig jutott valami - még nem jelentkeztek. És bizonyára az önkormányzati választásokra való tekintettel igazából nem jelentkeztek még a Horn-ciklus tulajdonszerzői (Medgyessy delegálói) sem.

Mindennek hátterében egy, a kormányénál nagyobb szerkezeti probléma sejlik fel. A Medgyessy-féle hatalmi építmény össze nem illő, sőt egymásnak ellentmondó elemekből épül. A hatalomszerzésben feltámasztott szavazóbázis a legnagyobb megalvadt struktúra tagjaiból, a tulajdon nélkül, a szocialista iparvidékek és a szocialista szövetkezetek hanyatlása következtében pedig munka nélkül maradottakból verbuválódott. A kárpótlási föld, a szövetkezeti üzletrész ennek a csoportnak a kezéből a munkanélküliség és az általános értékvesztés következtében gyorsan kicsúszott. Ez a csoport tehát folyamatosan szociális gondoskodásra, újraelosztási pozíciója javítására és karbantartására vár. A hatalmi építmény másik, felső része viszont éppen ennek a folyamatnak a haszonélvezőit: a mostani vagy leendő pénz-, vagyon- és földtulajdonosokat és a hozzájuk csapódó egyéb csoportokat egyesíti. Ezeket a szocializmusból származó szerkezeti elemeket Horn már egyszer megpróbálta összeilleszteni, sikertelenül. A közbülső társadalomrész: az akkor lecsúszóban lévő jövedelemtermelő közép, az építkezés kárvallottja ennek ellentmondott. Medgyessy most a lehetetlennel próbálkozik: az egyelőre háttérben maradó nagytulajdonosi-tulajdonszerzői csoport érdekében rendszerébe egyszerre kísérli meg beépíteni a Horn-kormány, az SZDSZ és az Orbán-kormány bázisát (az előbbinek szánt mézesmadzag a "szociális érzékenység", az utóbbinak szánt mézesmadzag a "nemzeti közép").

A politika és a morál

Medgyessy Péter választási ígéreteivel és teljesítésükkel hatalmas, a programjában nyíltan fel nem tárt jövedelemátcsoportosítást indított meg. Mit szólnak majd a kárvallottak, ha megérzik a hatást? A szerkezeti problémák pedig előbb-utóbb politikai problémává fordulnak. És most elsősorban nem arra gondolok, ami a kormány összetételéből következik. Nem arra, hogy mondjuk az oktatási tárca vezetője, amúgy a nevelés nélküli iskola szószólója, a közérdek nagyobb dicsőségére több ponton nyomban feloldotta a kerettantervek kötelező jellegét, s megkezdte büntető hadjáratát a választásokkor közelgő internacionalizmussal nemzeti alapon szembeforduló tanárok és diákok ellen (a nyitott társadalom mellett bizonyára szabad volt kiállni, az ilyen politizálók elleni hadjáratról nem tudunk). Nem arra gondolok, hogy a globalizációs nemzetelhalás hívei, az Orbán-féle státustörvény és a magyarigazolvány ellenségei ott ülnek a kormányban, s hogy az egyik koalíciós partner - tagsága és bázisa nagy részének helyeslése közepette - megszavazta a státustörvényt, a másik nem, viszont a működését mindketten akadályozni igyekeznek. Hanem arra gondolok, hogy az MSZP győzelme és további támogatottsága a szocializmusból itt rekedt bázisnak tett ígéreteken és gyors teljesítésükön alapult. A gazdasági teljesítményt (s vele a gazdaságból önmaguk és a nemzetközi tőke számára minél több pénz kivételét) szorgalmazó Medgyessy-háttér és az SZDSZ-es túlsúlyú egész kormány azonban hamarosan kikényszeríti az odaadott pénz visszavételét. Csakhogy: az ismert technikák túlnyomórészt nem azoktól veszik vissza a pénzt, akiknek korábban odaadták, hanem elsősorban az elsődleges jövedelemtulajdonosoktól: a mézesmadzaggal csábított "nemzeti középtől". Medgyessy Péter választási ígéreteivel és teljesítésükkel hatalmas, a programjában nyíltan fel nem tárt jövedelemátcsoportosítást indított meg. Mit szólnak majd a kárvallottak, ha megérzik a hatást? Ráadásul ezt az egész átcsoportosítást egyszer - fél év múlva, egy év múlva - a nemzeti teljesítmény növelése és a csomagban gondolkodók kielégítése érdekében megint más irányba: a nagytulajdonosok és az új tulajdonszerzők felé kell terelni. Akkor mi lesz? S végül mi lesz, amikor a hatalomszerzésnek, az alsó és felső megalvadt struktúrák anyagi és szervezeti élesztgetésének érdeke és logikája összeütközik a tartós hatalomgyakorlásnak: a teljesítőképes gazdaság- és társadalomrészek működésbe hozásának érdekével és logikájával? Amikor a szocialista-populista győzelmet a hayekista működés akarja annullálni, kilenc kormánytaggal a hét ellenében.

S innét már csak egylépésnyire vannak a morális problémák. A szerkezeti és a belőle következő politikai elemzés jól mutatja: Medgyessy hosszabb távon olyan politikát kénytelen követni, amelynek semmi köze sincs a szocialista pártprogramhoz és a választási programhoz, amely dokumentumok sem a végső haszonélvezőket, sem a végső kárvallottakat (éppen a hatalomszerző tömegeket) nem nevezi meg. De Medgyessy azt sem jelentette be, hogy olyan oktatáspolitikát fog követni - az alkotmányban rögzített többségi elv sajátos értelmezésével -, amelyre a szavazatukat leadott választópolgárok 94,44 százaléka nem szavazott.

Mindez azonban a pillanatnyi helyzetben nem tűnik szembe, mert éppen mindent elfed három további morális botrány. Az első botrány: Medgyessy Péter szigorúan titkos állományú elhárítótiszt volt, a Kádár-kormány hatalmi rendszerét és a Varsói Szerződés hatalmi rendszerét védelmező meggyőződéses szocialista titkos ügynök. Aki az egyik - általa kétségbe vont hitelességű - dokumentum szerint társaira is jelentett. Ezt más dokumentumok pedig elismerőleg nyugtázzák. Medgyessy ezt a tényt a közvélemény és a köztársaság elnöke előtt eltitkolta. A második botrány: az SZDSZ-frakció két szavazása a Medgyessy-ügyről. Az elsővel: Medgyessy elítélése és személye elfogadhatatlanságának kinyilvánítása. Indok: éles és világos cezúrának kell lennie a diktatúra és a demokrácia között. A másodikkal - immár a hatalomszerző koalíciós partner döntésének ismeretében -: Medgyessy legitimálása, személyének elfogadása. Indok: hatalmi célszerűség és pragmatizmus. A két szavazás között fél nap ha eltelt. A harmadik botrány: a volt és jelenlegi kormánytagok titkosszolgálati érintettségét vizsgáló, törvénysértő és alkotmánysértő módon és az érintettek kegyéből működő Mécs-bizottság handabandázása, hogy az előző két botrányról elterelje a figyelmet. Ez már a liberális demokrácia (az amerikai szerzők emlegette "liberal democracy": az SZDSZ mindenkin számon kért ideálja) - kérdezhetjük -, vagy lesz még rosszabb? Hack Péter és Kis János kilépését nem kommentálom.

A jobboldal állapota - konklúziók

Kétségtelen: a jobboldalt a választási vereség megrázta. Főleg azért, mert éppen egy tíz éve tartó vajúdási folyamat közepén érte a csapás. Európában, illetve a nyugati típusú demokráciákban a XX. század második felére - a XIX. századi csoport-, réteg- és osztálypártokkal szemben - az egész társadalmat képviselő hatalmas néppártok jöttek létre. A baloldalon szociáldemokrata típusúak, a jobboldalon kereszténydemokrata és konzervatív típusúak. Körülöttük pedig ide-oda csapódó apróbb pártok: szélsőségesek, radikálisok, liberálisok, zöldek, antiglobalisták. Magyarországon a rendszerváltozás folyamatában a baloldal a szocialista egypárti örökség révén már a 90-es évek elején a XX. század második felének megfelelő, koncentrált, néppárti jellegű szerkezetet mutatott. A jobboldal azonban menthetetlenül XIX. századi jellegű volt. Magán hordta keletkezése jegyeit. Ez a helyzet - mely más tényezőkkel együtt újra meg újra a baloldal fölényéhez vezet - elkerülhetetlenné tette a jobboldalon is a néppártosodást: a 80-as évek végén alakult csoport-, réteg- és osztálypártok integrálását. Ezzel aztán többen is próbálkoztak (MDF, kisgazdák), de eddig a legjobban a Fidesznek sikerült 1998 és 2002 között. A sikernek azonban nagy ára volt és van. Hiába látják az egyes pártok az integráció szükségességét, az egyes kisebb pártok tagsága és elitje nem kívánja feladni önállóságát és sajátos politikai egyéniségét. Ráadásul ez a jobboldalon zajló egységesülés a baloldalnak sem tetszik, s ott akadályozza, ahol tudja. A 2002-es választási kampányban például az MSZP - mint korábban láttuk - a Fidesz eszméit orozta el és sajátította ki. Időnként a jobboldallal versengő, ki tudja, ki által finanszírozott álpártok bukkannak fel. Tovább dívik a mindenféle "elhatárolódást" követelő szalámizás.

A jobboldal 1998 és 2002 közötti hatalmi pozíciója inkább az egységesülést segítette. A választási vereség után a jobboldali néppárt leendő "alkatrészei" inkább széttartó mozgásba kezdtek. A képnek ez a része egyelőre bizonytalan. A választási vereségnek azonban van a jobboldal számára egy alig fölbecsülhető és alig túlbecsülhető haszna is. A döcögő és meg-megtorpanó szervezeti integráció mellett, a terhek többségét cipelő, meg-megtorpanó Fidesz mellett megmozdultak egy pártoknál sokkal szélesebb keretekben mozgó érzelmi, szellemi és akarati egységesülés igényei és erői is. S nyomukban - az ifjú értelmiség megmozdulásai mellett - eddig tízezernél jóval több polgári kör szerveződött.

A választásokon tehát a jobboldal számára semmi sem veszett el. A baloldal helyzete kormányzati pozícióban is zavaros. De megoldva sincs semmi: az új lehetőségek a jobboldalon nem valósulnak meg önmaguktól.

A szerző szociológus


Téma: Jelentősen csökkent az MSZ népsterűsége?
medve
2002. október 04. 11:33 | Sorszám: 8
Toloba! A Heti Válasz homelapján megnézheted a Sociot.
medve
2002. október 04. 11:32 | Sorszám: 7
Toloba! Ezek már megjelent adatok. Az adatok egybevágnak. A Medián igazodott a többi közvéleménykutatóhoz (ekkor a Socio is 20%-os előnyt mért). Valszínüleg ekkor ennyi is volt a különbség. A Tárki és Medián adatai gondolom 8 nappal a választások előtt fognak megjelenni. Az elsz érdekes.
medve
2002. október 04. 11:23 | Sorszám: 5
Jelenleg az ellenzék 3 szólamon fut. Áder a parlamentben, Orbán az országban és Schmitt Pál a fővárosban. Ádernek abban van érdeme, hogy sokan felfogták: mind a 100 napok, mind az adók sok szempontból kamuk.
medve
2002. október 04. 11:08 | Sorszám: 3
Egyetértek az óvatoskodókkal:

1) A 12%-os előny is sok.
2) Egy mérés nem bizonyít, trendet 2-3 méréssel lehet megállapítani.
3) Az önkori vákasztások szempontjából késő.
4) Az erodálódást én egyértelműen Áder János parlamenti szereplésének tudom be. Kő keményen küzdött. Ő számomra egy kellemes meglepetés.
5) Azért van remény a jövőre nézve.

medve
2002. október 04. 10:42 | Sorszám: 0
A Socio Balance szerint 9%-kal csökkent az MSZP előnye. Heti Válaszban olvasható. Véleményetek mi erről?

Téma: Hozzászoktak Orbán élénk stílusához...
medve
2003. január 27. 15:43 | Sorszám: 2
És akkor mi van, ha egy szóvívő ezt mondta? Szarjam össze magam? Ha egyszer hülységeket írt!

Téma: MSZP -FIDESZ paktum !!! Fújjjjjjj
medve
2002. november 08. 14:34 | Sorszám: 95
Kedves Toloba! Hogy volt ilyen paktum, nem vonom kétségbe. Hogy ezáltal nem volt igazi rendszerváltás, ez az én véleményem is. Önkormányzati paktumok szerintem teljesen másról szólnak, alig pár ilyen van. Ami pedig a Fideszt illeti, látni kell, hogy az önkormánzati választási eredmény annak is köszönhető, hogy a polgári oldalnak nem sikerült nagyon megszólítania a nem elkötelezett embereket. Taktikai érzékre is szükség van. Ettől függetlenül az útódpártiaknak jelenleg egy dolguk van: az egyetlen olyan karakteres politikust kell tönkretenniük, aki képes beleköpni a levesükbe: Orbán Viktort. Visszahúzódik? Igen, lehet, de egyelőre a többség nem állna ki nézetei mellett. Idő kell ahhoz, hogy egyre többen rájöjjenek: mit is jelent a mostani kormány. Ezt meg nekünk be kell látnunk. Nem jött el újra a mi időnk. Dolgozni kell egy meghatározott konvepció mellett.
medve
2002. november 07. 16:45 | Sorszám: 86
Toloba! Bizonyára így van. Csak az a kérdés, hogy véleményedet a politikára hogyan fordítod le?
medve
2002. november 07. 16:42 | Sorszám: 85
antal94! Pedig nagy válság lesz, csak az a kérdés, hogy lesz-e elég politikai erő a váltáshoz. Na ez az, amit végre meg kéne csinálni.
medve
2002. november 06. 20:39 | Sorszám: 75
Tudod, padló, csak azt sajnálom, hogy az összes BIT-es nem olyan hülye, mint te, ott lent Debrecen, mert akkor könnyű dolgunk lett volna.
medve
2002. november 06. 20:36 | Sorszám: 73
OK, engem meg otthon elgergetnek. Holnap válaszolok.
medve
2002. november 06. 20:34 | Sorszám: 72
A státustörvény nem kalap szar, de ez egy külön hosszú vita lenne. Mindent 4 év alatt nem lehet.

Egy dolgot tartok fergeteges hibának: média, annak is az elektronikus része.

medve
2002. november 06. 20:31 | Sorszám: 69
Ez igaz. De azért a legnagyobb európai hjatárokon átnyúló szervezetnek lett a vezetője. Európai Néppárt.
medve
2002. november 06. 20:29 | Sorszám: 68
A jobboldal is szervezett. A jobboldalnak viszont nincs médiája. Ez a legnagyobb baj.
medve
2002. november 06. 20:25 | Sorszám: 65
Hát, hát. Azért ennél többet tett a Fidesz. Pl. státustörvény, az ünnepek szimbolikáját is fontosnak tartom, gyermekek után járó adókedvezmények, lakáshitelek, külföldiek kipicsázása az autópályaépítésből, stb...Persze voltak faszságok is. Sokat csinált Orbán, ezért megsemmisítése a fő cél.
medve
2002. november 06. 20:11 | Sorszám: 63
Mindig is inádtam az összeesküvéseket. Kifejtenéd?
medve
2002. november 06. 20:11 | Sorszám: 62
Hát ennél többet én sem tudok nagyon. De népszerű. Ez van.
medve
2002. november 06. 20:03 | Sorszám: 59
Azért valahol tipikus esete annak, hogy a helyi elitet hogyan tudja elszúrni a polgári oldal. Gegessyt, Szabó Lajos Mátyást, a pécsi faszkalapot, a győri és székesfehérvári kirobbanthatatlan polgármestereket, de még a nyíregyházit is a mi pártjaink hibái hozták össze.
medve
2002. november 06. 19:56 | Sorszám: 57
Hajdanán az SZDSZ azon szárnyához tartozott, amely ellenezte az MSZP-vel kötendő koalíciót. Ezért 98-ban SZDSZ-FIDESZ-MDF-KDNP jelölt volt. Nyert is, de a testületi arányok és a nagypolitika teljesen az MSZP-hez sodorta. Amúgy egy agilis és erőszakos ember (a jó polgármesterség 2 fontos feltétele), aki szép lassan kiskirállyá növi ki magát és a sikerek mellett saját zsebe is bővül.
medve
2002. november 06. 19:52 | Sorszám: 53
Jelen esetben ő SZDSZ-es. Bár ez lassan mindegy.
medve
2002. november 06. 19:47 | Sorszám: 50
Azért a IX. kerületi polgármesterről nem árt tudni azt is, hogy egy iskola igazgató megfenyegetésével kitiltotta az épületből a Fidesz polgári klubbját, holott azok rendesen fizettek terembérletet minden rendezvényért.
medve
2002. november 06. 19:30 | Sorszám: 46
Nem tudom.
medve
2002. november 06. 19:08 | Sorszám: 44
Amennyire a Fidesz, olyannyira a MIÉP is a szoclibekkel fogott össze a kerületben.
medve
2002. november 05. 17:01 | Sorszám: 27
EMBEREK! MOST BESZÉLTEM V.KERÜLETIEKKEL. A POLITIKAI MEGÁLLAPODÁST A MIÉP IS ALÁÍRTA!
medve
2002. november 05. 16:56 | Sorszám: 25
Ha egy ilyen alkuba kerül az, hogy azok a polgármesterek és települések is kapjanak komolyabb támogatást, ahol Fideszesek, vagy Fidesz szimpatizánsok vannak hatalmon, akkor jól tette a Fidesz. Különösen akkor, ha az alternatíva Helmeczy László lenne a megyei közgyűlés élére.

Téma: dr. Regös most Tasnádi szabadságáért küzd
medve
2002. november 06. 20:28 | Sorszám: 89
Hát, ez érdekes. Nem nagyon tapasztalni idehaza, hogy bárkit bántana Amerikában Medgyessy kommunista, édeapjának pedig nyilas múltja.
medve
2002. november 06. 20:19 | Sorszám: 87
Hát, egyetértek veled a motivációk ügyében. De ettől még nem megsértődni kell. Amúgy milyen "képviselőinkről" beszélsz, magyarokról vagy amerikaiakról?
medve
2002. november 06. 20:09 | Sorszám: 85
Hát, Antall94 azt hiszem, ezt jól látod. De kényes témát érintesz. Tudod, most Amerikában Simicskót sem szerethetik túlzottan. El kell döntenünk: akarjuk-e Amerika szimpátiáját, vagy nem. Én az elsőre szavazok. De annak ára van. Például nem szarakodunk Afganisztán ügyében.

Téma: Lesznek-e elore hoztt valasztasok?
medve
2002. szeptember 30. 13:35 | Sorszám: 12
Az EU ügyében a Fidesz igent mond, tehát kár ezen spekulálni.
medve
2002. szeptember 30. 13:33 | Sorszám: 11
Hát, ez a logika santít nekem.

Ha pozitív lenne a TV-s és a földes népszavazás, az azt jelentené, hogy a közhangulat megváltozott. Ekkor viszont az MSZP-SZDSZ nem oszlatná fel a parlamentet, ugyanis a Fidesz már 2004-ben visszatérhetne.

Ha lenne előrehozott választás, akkor az az EU negatív következményeit akarná megelőzni. De akkor lenne rá esély, ha az MSZP szinte tutira megnyerné. Ebben az esetben viszont nem lennének valószinűek a sikeres népszavazások.

Ha a Fidesz sikeres földes-TV-s népszavazást akar, rengeteget kell dolgoznia. Nem rossz pálya, de siker esetén se lennének előrehozott választások, csak két jobbhorog. Az se mindegy.


Téma: Hír TV-ről mit lehet tudni?
medve
2002. december 19. 12:38 | Sorszám: 84
Köszi!
medve
2002. december 19. 12:31 | Sorszám: 81
A 2-es csomag pontosan mit jelent? Ahol például előszőr fogható a Duna is?
medve
2002. december 19. 12:09 | Sorszám: 78
Mercurius, nem nagyon figyeltem, mert dolgom volt. A lényeg: az angol titkosszolgálatok ugyanúgy dobták 56-ban a magyar forradalmárokat, mint a nyugati politika. És ezt egy nekik dolgozó magyat ügynök írja le egy könyveben, aki tegnap a vendégük volt. Nevet nem tudom. Bocs.
medve
2002. december 19. 11:44 | Sorszám: 76
Na végre, tegnap láttam 6-tól 1/2 8-ig. Nos:

1) A Hír műsora nagyon kiegyensúlyozott volt. A kormányoldalról a fontosabb hírek benne voltak. Az ellenzék tegnap Áder sajtájjal jött (mint mindenhol). Ami a többihez képest plusz volt, az egy Varga Mihály sajtáj Egerből és nagyon alaposan körbejárták a Terror Háza megszivatását (a többin ez csak a TV2-n jött!!!)
2) 3 beszélgetést láttam: Bethlen gróf az EU-ról, egy könyv szerzője aki az angold titkosszolgálatok 56 cserbenhagyásáról szólt és egy vita a költségvetésről.
3) Engem egy kicsit zavart, hogy 6.00-kor, 6.30-kor, 7.00-kor és 7.30-kor is azonos hosszuságú híradó ment (20 perc). Híradóként 1-2 új hír volt. Talán kevesebb híradó kéne, vagy óránként 1 hosszabb és 1 rövidebb és a beszélgetések számát kéne növelni, vagy a viták számát.
4) 1 dolog zavart még. Jó lenne előre tudni, hogy mikor kik és miről fognak vitázni. Mert hát végig még én sem fogom őket nézni, de egy-egy izgalmas vitára visszakapcsolnék.

medve
2002. december 05. 15:56 | Sorszám: 65
A MATÁV Szegeden feltette? Nekem a UPC-n közölték, a kisérleti adást nem teszik fel.
medve
2002. december 03. 19:28 | Sorszám: 50
OK! Elnézést kérek. A legkorrektebb, amire kérni tudlak: ne fikázd a TV-t addig, míg nem láttad.
medve
2002. december 03. 19:12 | Sorszám: 48
Nem csak te, hanem én is a jobboldalé vagyok. És nekem tetszik a TV koncepciója így, ahogy van. Tehát szerintem meg a jobboldalé.
medve
2002. december 03. 16:06 | Sorszám: 45
Mert létrehozták. Mert van Heti Válasz, és az jobb, mint a 168 Óra. Mert tele van a tököm azokkal, akik számára két dolog létezik: a baloldali média és Csurka. Az az érzésem, ha a Hír TV kicsit megtörné a baloldali túlsúlyt, elvesztenétek életetek értelmét. Mindenki tudja, hogy az előző kormány elb@szta a médiát. Ok. De attól még miért kell fikázni a Hír TV-t, amit nem is láttál?
medve
2002. december 03. 11:53 | Sorszám: 43
Én nem igazán értek mindenkit. Itt a Hír TV. Gondolom az elején még gyengécske lesz. De miért kell azért anyázni, mert van egy TV, amely nem a baloldalé. Egyszerű lesz: jobb és baloldal együtt fog szerepelni. Nos, uraim, akkor a jobboldal politikusaié lesz a felelősség, hogy győzzék meg a nézőket. Olyan nézőket, akik középen állnak és azért fognak idekapcsolni, mert úgy érzik majd, hogy itt minden hallható lesz és minden vélemény.

Ami fontos, hogy témaválsztásaiban legyenek bátrak.

Lovas István jöjjön el vitázni a TV-be kemény balosokkal. De ha egyszer más a TV ideológiája, akkor miért kell egy karakteres véleményműsort folyamatosan számonkérni. Örüljetek már ennek bameg.

És a Lovas funoknak egy ötlet (én minden sajtóklubbot megnéztem, és bizonyos típusú médiákban legitimnek tartanám jelenlétüket): a Pannon Rádióból eltűnnek Frankáék. Beszéljenek Gidófalvyval, tűzze műsorára a Sajtóklubbot. Megfelelő markettinggel Budapesten sokan hallgatnák. Ez egy átmeneti, de jó kezdő megoldás.

Valaki nem tudna a Hír TV kisérleti adásáról is szólni valamit?

medve
2002. december 02. 17:35 | Sorszám: 9
Én ma agyba-főbe tekertem a TV-t, de sehol semmi. Nálatok?

Téma: IRAK. Újabb USA aggresszió?
medve
2002. szeptember 27. 16:12 | Sorszám: 57
Apostol! Egyrészt nemzetközi terrorizmus szerintem van. Az IRA és az ETA szoros kapcsolatot tart fenn az arab terroristákkal.

Nézd. Én sem szeretem az USA-t túlzottan. De ők a világ vezető hatalma, és azok is maradnak egy ideig. Akkor pedig jóba kell lennünk velük, mert saját kicsiny (számukra kicsiny) érdekeinket is így tudjuk elérni. Neked is azt mondom, hogy tanulmányozd a román diplomáciát a XX. században és nézd meg hova tartozik Erdély.

És végül. Csak az USA tűntette el szomszédunkból a 4 háborút és 3 népírtást kezdeményező Milosevicset. És Szaddam nem az arab világ, hanem egy őrült, aki nukleáris fegyvereket gyártana, miután 1 millió ember meghalt az iraki-iráni háborúban, lerohanta Kuvaitot és elgázosította saját kurdjait. Annyira nem lenne baj, ha eltűnne.

medve
2002. szeptember 27. 16:06 | Sorszám: 56
KOnkoly! Azt hiszem, Németh zsoltnak abban igaza van, hogy az elkövetkező időkben az USA lesz a világ vezető hatalma. Már pedig akkor velük sem árt jóba lenni. A politikai érdekérvényesítés ilyen. Milrt tudják ezt nálunk mindig jobban a románok. Amúgy ez nem zárja ki, hogy az EU-val jóba legyünk.
medve
2002. szeptember 27. 15:10 | Sorszám: 53
Ez is egy érekes vélemény, a Heti Válaszban jelent meg:

Újabb Sivatagi vihar előtt?
Szeptember 19-én a négy parlamenti párt közös nyilatkozatot írt alá Magyarország európai uniós csatlakozásával kapcsolatban. Ebben nem is lenne semmi különös, ha az aláírást megelőző vitákban nem tapasztalhatták volna meg a kormánypártok, hogy létezik egy ellenzék, mellyel kénytelenek kompromisszumot kötni és kiegyezni, ha már megszerezte az országgyűlési mandátumok 49 százalékát. És a megegyezés nem azt jelentette, hogy az 51 százalék lediktálta a 49 százaléknak, hogy mit kell tenni, hanem figyelembe kellett venni az ellenzék jól körülhatárolható érdekeit és érveit. Eme vita azért is tanulságos volt, mert övid időn belül a hazai politikai elitnek újabb két külpolitikai témában kell majd kompromisszumot kötnie: a tátustörvény módosításában és Magyarország szerepében egy esetleges Irakkal szembeni amerikai katonai fellépés nyomán.

Ez utóbbival kapcsolatban jó lenne tisztázni magunk számára: az Egyesült Államok teljes erővel készíti elő az Irakkal szembeni csapást. Nem kell túl nagy jósnak lenni ahhoz, hogy belássuk: az egész világhoz hasonlóan nekünk is állást kell majd foglalnunk. A kérdés egészen pontosan az lesz,hogy részt vegyünk-e az akcióban, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A terrorizmus elleni küzdelem morális szempontjairól ma már talán teljes az egyetértés. A demokratikus világnak egyik legnagyobb ellenfele a névtelenül és válogatás nélkül ölő terrorizmus, aminek minden eszközzel elejét kell venni. Ezt a kiindulópontot minden hazai felelős politikai tényező tudomásul is veszi. De Magyarországon kevesen hangoztatnak egy számunkra vidensebb és hétköznapi okot is, amiért érdekünk a terrorizmus elleni koalíció sikere. A velünk szomszédos balkáni térség stabilitása és a nemzetközi terrorista hálózatok felszámolása között összefüggés van. A koszovói helyzet normalizálása, a bosznia-hercegovinai államközösség egyben tartása és a macedóniai szeparatizmus féken tartása csak részben etnikai kérdés. A bizonytalan helyzet, a határok nehéz ellenőrzése és a klasszikus állami feladatok ellátásának hiánya ideális terepe az illegális kereskedelemnek, ezen belül is a terrorizmust finanszírozó fegyver- és kábítószer-csempészetnek. És amíg ezeknek erőteljes keresetük lesz, addig a jelenlegi bizonytalan állapot fenntartása sokaknak érdekük lesz. Márpedig a balkáni bizonytalanság közvetlenül Magyarországra is kihat, mert egyrészt a határon túli magyarok jelentős része ott él, másrészt pedig a hazánkba érkező és munkahelyet teremtő külföldi tőke egész régióban, nem pedig egy államban gondolkodik.

Döntéseink meghozatalában még egy szempontot nem szabad szem elől téveszteni. A nemzetközi politikában szűkülő mozgásterek vannak. A világ vezető katonai, gazdasági és politikai hatalma a szabad globalizmusidőszaka után új doktrínát hirdetett: a terrorizmus ellen nincs semlegesség, és ebben a küzdelemben az Egyesült Államok államként az élre áll. Vagyis ismét kialakul egy hierarchia a világ országai között. Ennek folytatása pedig így hangzik: aki velük tart, az jó, aki nem, azt nagyon megjegyzik. Persze az ehhez hasonló meggondolások sértik igazságérzetünket, de ettől még ez a realitás. A magyarság XX. századikudarcai pedig részben annak is tulajdoníthatók, hogy a hazai elit képtelen volt felmérni a nemzetközi realitásokat. Magyarán, saját nemzeti érdekeinket is csak akkor tudjuk igazán érvényesíteni, ha a mozgásterünket pontosan bemérjük, és azon belül próbáljuk elérni a lehető legtöbbet. Erre pedig várhatóan nagy szükség lesz. Ugyanis a terrorizmus elleni koalíció egyik hatása, hogy Oroszország bizonyos kérdésekben engedményeket kap. Sokan rögtön Csecsenföldre és Grúziára gondolnak. De vajon itt véget érnek az engedmények? És Közép- és Kelet-Európa? Tévedés ne essen, a mostanában egyre inkább tapasztalható oroszországi tőkebefektetések üdvözlendőek, de csak akkor, ha ezek háttere és célja világos. Céljuk pedig nem lehetne más, csak profit termelése. Politikai konszenzus ebben a tekintetben is csak feltételekkel tartható fenn.

Ha tehát figyelembe vesszük saját erkölcsi meggyőződésünket és érdekeinket, akkor Magyarországnak részt kell vállalnia a terrorizmus elleni küzdelemben. A mérték meghatározása a kormány felelőssége. A magam részéről ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy az ellenzék ebben a kérdésben is kész érdemi konzultációkra. Ebből a szempontból azonban aggasztó, hogy a magyar kormány idáig nem tartotta szükségesnek a megfelelő szintű konzultáció összehívását. Mint ahogyan az is elgondolkodtató, hogy jelen pillanatban az egész magyar külügyi apparátus azon dolgozik, hogy a titkosszolgálati botrányba keveredett Medgyessy Péter miniszterelnök amerikai látogatásának időpontja még azönkormányzati választások előtt váljon ismertté. Ez pedig magában rejtheti a nem kellően átgondolt felajánlások lehetőségét is. Ugyanakkor a magyar kormány részéről az sem biztató, hogy nincs kikristályosodott álláspontja egy, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozandó új határozatról.
Pedig lehet, hogy ez lesz a legnagyobb dilemma: vajon követni kell-e az Egyesült Államokat egy ilyen határozat nélkül, és ha igen, akkor mennyiben. Összességében pedig a kormányzó koalíció pártjainak azt kell belátniuk, hogy Magyarország mostanában megtépázott tekintélyét nem annyira a miniszterelnök presztízsének kétségbeesett mentése, hanem inkább egy egységes, kiszámítható és a célkitűzésnek megfelelő magyar álláspont kialakítása javítja.

A szerző a Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke


Téma: Időközi választás - Dunaújváros
medve
2003. május 12. 15:31 | Sorszám: 9
Azért ez nem biztos, hogy így van. Pécsett és a XV. kerületben nyertek.
medve
2003. május 12. 11:40 | Sorszám: 7
Ez egy jó elemzés. Bár tudtommal, a Fidesz most szám szerint is több szavazatot kapott, mint korábban. Tehát újakat is nyertek. SAzóval vagy valamit nagyon elrontottak a szocik helyi szinten, vagy a jelölt nagyon jól csinálta.
medve
2003. május 12. 10:20 | Sorszám: 1
A hétvége összes eredménye:

Dunaújvárosban és a III. kerület kertes övezetében nyert a Fidesz (itt is vesztettek az előző önkormányzatin), egy pécsi és egy XV. kerületi körzetben az MSZP győzőtt. Vagyis döntetlen. Ismerve a közvéleménykutatásokat, ennek örülök.

Dunaújváros tényleg meglepő. Tanulság: egy körzetet sem szabad soha feladni.

Tud valaki részleteket, hogy mi történt Dunaújvárosban?


Téma: Nógrádi nem volt ügynök-beismerte a baloldal is
medve
2002. augusztus 30. 10:53 | Sorszám: 89
Na Toloba! A mai hírekhez mit szólsz? Egyre inkább felmegy bennem a pumpa!
medve
2002. augusztus 29. 20:15 | Sorszám: 87
Sehogy Toloba. Mert senki sem úgy fogta fel, hogy áldozati eleme is lehet. És ez nem volt véletlen.
medve
2002. augusztus 29. 20:14 | Sorszám: 86
Hát igen. Volt rajta nyomás szerintem. Különösen Pokorni visszalépoése után. Csak azt egyrészt elvitte a hídblokád, másrészt a bizottság.

Nógrádiról ez rögzült az emberekben.

medve
2002. augusztus 29. 19:48 | Sorszám: 83
Végül is tényleg egyetérthetünk. Véletlen ez az érintettség szó? Nem. Amiben vita van: szerintem meg elérte célját. Nem nehezedik erkölcsi nyomás Medgyessyre, hogy mondjon le.
medve
2002. augusztus 29. 17:53 | Sorszám: 79
Várom a holnapi Kövér sajtájt!
medve
2002. augusztus 29. 17:52 | Sorszám: 78
Na, itt van, amire vártam:

Mécset terheli az erkölcsi felelősség
2002. augusztus 29. 17:30


MTI
A Fidesz országos elnöksége tiltakozik a Mécs-bizottság emberi méltóságot és jó hírnevet lábbal tipró politikai ámokfutása és Nógrádi László lejáratása ellen - áll az ellenzéki párt sajtóirodájának közleményében.

A Fidesz szerint az utóbbi napok eseményei igazolták a Fidesz- és az MDF-frakció korábbi aggodalmait a rendszerváltást követően kormányzati pozíciót vállalók állambiztonsági múltját vizsgáló bizottság alkotmányellenes és törvénytelen működését illetően.

"Bebizonyosodott, hogy a bizottság MSZP-s és SZDSZ-es delegáltjai a parlamenttől kapott jogosítványokat nem a múlt tisztázására használják, hanem arra, hogy eltereljék a figyelmet Medgyessy Péter állambiztonsági tevékenységéről" - áll a közlésben, amelyben hozzáteszik: "e cél teljesítése érdekében Mécs Imre és társai semmitől nem riadnak vissza".

Úgy vélik: a bizottság működése törvénysértő, mert "önkényes és ellenőrizhetetlen adatkezelésével politikai lejárató kampányokhoz ad hátteret". "Ez a politikai megrendelésre folytatott kiszivárogtatás és rágalmazás oda vezetett, hogy Nógrádi Lászlót a sajtóban ügynökmúlttal vádolták meg, holott a polgári kormány miniszterét egykor éppen a pártállam hatóságai hurcolták meg" - olvasható a közleményben.

A Fidesz tiltakozik a Nógrádi László személyét ért rágalmak és alaptalan gyanúsítgatások ellen, és követelik Mécs Imrének és a sajtó képviselőinek nyilvános bocsánatkérését. A Fidesz elnökségét "aggodalommal tölti el, hogy a jövőben még hány alaptalanul megvádolt, tisztességes ember jó híre esik áldozatul annak a rágalomhadjáratnak", amelyért a kormánypártokat és elsősorban Mécs Imrét és Tóth Károly szocialista képviselőt terheli az erkölcsi és politikai felelősség

medve
2002. augusztus 29. 15:10 | Sorszám: 74
És válik egy viszonylag köztiszteletre méltó emberről egy undorító "bolsi" poélitikai játék bábjává.
medve
2002. augusztus 29. 15:01 | Sorszám: 71
A minimum az lenne, ha Mécs lemondana bizottsági elnöki posztjáról avval, hogy ő az igazságot, nem pedig ezt akarta.
medve
2002. augusztus 29. 15:00 | Sorszám: 70
Toloba! Akkor miért volt az összes híradásban táblázat fényképekkel egy rakás emberről mint olyan, AKI EGYÜTTMŰKÖDÖTT a titkosszolgálatokkal? Ugye azért te sem gondolod komolyan, amit írsz. Tisztellek, hogy ezen a fórumon velünk vitázol és örülök is neki. De azért talán nem esne nehezedre elismerni (úgysincs semmi követklezménye, mivel a polgári oldal ezt a kommiunikációs csatát elvesztette), hogy egy jól felkomponált, hamis és törvénytelen ellencsapásról volt szó, mely besározott egy rakás embert, és mely elérte célját.
medve
2002. augusztus 29. 14:42 | Sorszám: 61
Törvényesen alakult meg. Még össze sem ültek, kiszivárogtatták a dolgokat. Ez törvéánytelen. Kiderült: nem az a cél, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, hanem elterelni a figyelmet Medgyessyről. Az ellenzék kiszállt. Ha bennmarad, akkor is kiszivárogtatják. És amit kiszivárogtatnak, ráadásul a második esetben, hamis (Martonyi, Nógrádi). És az Antall kormány tagjairól nem is tudunk. Ennek a bizottságnak egy pillanatig sem ez volt a célja. Egy céljuk van: elterelni és visszavágni. Ha nem, az MSZP-SZDSZ megvárta volna a törvényt, amit saját maguk terjesztettek be.
medve
2002. augusztus 29. 14:26 | Sorszám: 53
Toloba! A Mécs bizottságnak egy feladata volt, elkenni Medgyessy disznóságait. Egy-két nyilatkozat, miután fűt-fát törvénytelenül, és a jelek szerint hamisan besároztak, semmit sem változtat. Az egész gyalázatos. Mécsestül (vele kapcsolatban annyit: egy illúzióval kevesebb).
medve
2002. augusztus 29. 14:17 | Sorszám: 48
Kyu korábban azt kérdezte, hol a pékben van a Fidesz ebben az ügyben (is). Mivel teljesen igaza volt, utánajártam. Hamarosan várható egy Fidesz elnökségi közlemény és állítólag holnap egy nagy bajuszú képvielő sajtájt tart. Felébredtek? Bízzunk benne.
medve
2002. augusztus 29. 14:08 | Sorszám: 40
Jaj, na ne izéljél már.
medve
2002. augusztus 29. 13:52 | Sorszám: 35
Szerintem is! El nem tudom képzelni, hogy akkoriban szt-tisztkén ne kellett volna másokat megfigyelned a házon belül. Egyszerűen nem olyanok voltak az idők.
medve
2002. augusztus 29. 13:45 | Sorszám: 33
Nem.
medve
2002. augusztus 29. 13:12 | Sorszám: 18
Köszi. És a Krónika?
medve
2002. augusztus 29. 13:06 | Sorszám: 15
Melyikben? RTL-en? TV2-ön? M1-en?
medve
2002. augusztus 29. 13:06 | Sorszám: 14
Toloba! Borosban én sem bíztam túl sokat. De a Phare-ügyeket felügyelő tárca nélküli miniszter, illetve a jelentéseit a BM-nek is megcímző ember (aki sosem volt szt-tiszt), illetve egy szt tiszt miniszterelnök közt számomra óriási a különbség. Előbbinek nem örülök, utóbbi felháborít.

Hülyének nem kell nézni egymást!!

medve
2002. augusztus 29. 13:00 | Sorszám: 10
Hol láttad tegnap a médiában?
medve
2002. augusztus 29. 12:14 | Sorszám: 0
Olvasom a Nemzetet. Látom, hiba volt Nógrádit feltenni a listára. Ezt Mécs is beismert. A ..... ÉLETBE!!!! Mi van itt.

Téma: Közélet
medve
2002. augusztus 29. 14:05 | Sorszám: 5
Nem kéne előbb erőt gyűjteni, és aztán forradalmat csinálni? Nem félsz, hogy elkopsz? Nem akarod meggyőzni a középen állókat, és aztán erősködni ennyire? Ezek csak kérdések.

Téma: Közvéleménykutatások eredményei
medve
2003. június 12. 15:41 | Sorszám: 29
Köszönöm! :-)
medve
2003. június 11. 14:59 | Sorszám: 21
Akkor térjünk vissza a közvéleménykutatásokra:

1) A Fidesz népszerűsége nem nőtt, viszont eleve meglévő szavazótábora stabil és aktív.
2) MSZP népszerűsége kopott. Nem meglepő és természetes, bizonytalanná vállnak a választások után hozzájuk csapodók. De összességében az MSZP még mindig jól áll.
3) Nagyon sok a bizonytalan (és valószínűleg rejtőzködő).

Magyarán: 2006 messze van, semmit nem lehet tudni.


Téma: Budapest Analyses
medve
2003. július 09. 10:22 | Sorszám: 9
Na! Van aki nekem közvetlenül elküldte az email címét.
medve
2003. július 07. 15:10 | Sorszám: 8
Kitartok! Kiket érdekel?
medve
2003. július 04. 13:07 | Sorszám: 7
Gyöngy! Nem lesz előfizetés köteles. Így hatékonyabb és jobban eljutnak a tanulmányok oda, ahová szánják.
medve
2003. július 04. 12:41 | Sorszám: 4
Sőt, ha gondolod mások email címeit is küldd el.
medve
2003. július 04. 12:20 | Sorszám: 3
OK.
medve
2003. július 04. 11:56 | Sorszám: 1
Senki?
medve
2003. július 04. 11:38 | Sorszám: 0
A Gondolán is olvasható egy szakértői társaság magy és angol nyelvű elemzései. Ha valaki emailen szeretné ezeket kapni, írja ide a címét.

Kedvcsinálónak itt egy elemzés a pénzügyi helyzetről:

Ország:
Magyarország

Esemény:
Gazdaságpolitikai kiigazítást hajtott végre június első hetében
a kormány és a Magyar Nemzeti Bank. A költségvetés kiadásainak
76 milliárd forintos csökkentéséért cserében a jegybank
hozzájárult a forint lebegtetési sávjának kisebb eltolásához. A
leértékelés azonban elbizonytalanította a befektetőket, így a
jegybank kamatemelésre kényszerült az inflációs cél védelme
érdekében.

Elemzés:
Sokan és régóta állítják már, hogy a 2003-as költségvetés
tervezett hiánya nem tartható, a deficit meg fogja haladni a GDP
4,5 százalékát. Az elemzői előrejelzések 5,5 százalék és 6,5
százalék között szóródtak. Az utóbbi hónapokban már csak a
Pénzügyminisztérium állította rendületlenül, hogy a kitűzött célt
nem fenyegeti veszély. A májusi (egyébként feltűnően kedvező)
előzetes hiányadatok publikálása után alig egy nappal a kormány
mégis az idei kiadások mérsékelt, mintegy 2,5 százalékos
megnyirbálásáról döntött. Az intézkedés a GDP 0,4 százalékával
egyenértékű, vagyis igen mérsékelt javulást eredményez a fiskális
egyenlegben, ennek fényében nem meglepő, hogy az első szakértői
kommentárok szerint a kiigazítás önmagában nem elégséges a 4,5
százalékos hiánycél teljesítéséhez.

A 76 milliárdos megszorítás keretében egyébként a költségvetési
szervek kiadásait 40 milliárd forinttal fogná vissza a
Pénzügyminisztérium, míg az előző évekből áthozott kiadási
maradványokon 20 milliárdot spórolna a kormány. Ez utóbbi lépés
egyébként hosszabb távon a várttal ellentétes hatást is
gyakorolhat a tárcák költekezésére. A minisztériumok eddig
gyakran görgették át megkezdett kiadási programok kereteit a
következő évekre, abban a biztos tudatban, hogy a pénz a
későbbiekben is rendelkezésükre áll. Az effajta átgörgetés
természetesen javította az aktuális év költségvetési pozícióit,
hiszen a tervezettnél kevesebb kiadás valósult meg. A mostani
precedens azonban arra késztetheti a minisztériumokat, hogy a
költségvetésben rendelkezésre álló kereteiket bármi áron, akár
jelentős pazarlást is vállalva, de mindig az adott évben költsék
el.

A 76 milliárdhoz hiányzó összeget a kormány a lakástámogatások
visszafogásától reméli. A lakástámogatási kiadások lefaragását a
Pénzügyminisztérium már jóval korábban bejelentette.

A költségvetési takarékosságnál jóval nagyobb figyelmet kaptak a
sajtóban a megszorításokkal párhuzamosan bejelentett
árfolyam-intézkedések. A Magyar Nemzeti Bank a kormány
javaslatára beleegyezett a forint 2,2 százalékos leértékelésébe,
azaz a +/- 15 százalékos lebegtetési sávban egy euró értéke 240
és 324 forint között változhat.

A lépésnek első pillantásra nincs túl sok közgazdasági értelme.
A sáveltolás bejelentése előtt a forint már hetek óta
gyengélkedett, egy euróért több, mint 250 forintot kellett
fizetni. Ugyanakkor a régi sávhatárokon belül is bőven lett volna
még hely a forint további gyengülésének, ha ez lett volna a
döntéshozók szándéka. A lépés egyetlen igazi következménye az
lehet, hogy a jövőben egy euró értéke nem csökkenhet 240 forint
alá, de a magyar fizetőeszköz ilyen szintű erősödésének az egyre
gyengülő makrogazdasági fundamentumok miatt belátható időn belül
nem is lett volna esélye.

A makrogazdasági fundamentumok ugyanis gyengülnek. Az elmúlt
időszakban a költségvetés alakulása folyamatosan aggodalomra
adott okot, emellett a külső egyensúly is megbomlani látszik,
ráadásul gyakorlatilag elapadt az országba érkező működő tőke,
így a folyó fizetési mérleg hiányát csak a külső adósság
növekedésével lehet finanszírozni. Nem meglepő, hogy a gazdasági
növekedés is kellemetlen meglepetést okozott, a növekedési ütem
az első negyedévben a KSH előzetes adatai szerint 3 százalék alá
csökkent, és a legtöbb elemző szerint ott is marad egész évben.
Talán az egyetlen pozitív gazdasági hír az elmúlt időszakban az
infláció látványos csökkenése volt, májusban már csak 3,6
százalékon állt a pénzromlás 12 havi üteme, ez a fejlemény
azonban tulajdonképpen jól illeszkedik a lassuló gazdasági
trendbe.

Ilyen körülmények között nagyon nehéz olyan érvet találni, amely
meggyőzően indokolná a forint lebegtetési sávjának eltolását. A
piac nem is talált ilyen magyarázatot, és úgy értékelte a lépést,
hogy a kormány a forint gyengítésével, az infláció ebből
következő növelésével igyekszik kimenekülni abból a csapdából,
amelybe részben saját koncepciótlansága, költségvetési
fegyelmezetlensége, részben a valóban kedvezőtlenül alakuló
külgazdasági környezet kergette. Nem meglepő, hogy a bejelentés
utáni 1-2 napban látványosan gyengült a forint, volt több olyan
időszak, amikor 1 euróért 270 forintnál is többet kellett fizetni
a devizapiacokon. Fájdalmas továbbá, hogy több mint négy éves
szünet után visszatért az árfolyamváltozások korábban általános
kísérőjelensége: az, hogy azok bejelentése előtt néhány nappal
már sokat sejtető elmozdulások észlelhetők a hazai devizapiacon.

Ez volt az a pont, ahol véget ért a kormány és az MNB között az
együttesen bejelentett intézkedéscsomaggal helyreállni látszó
összhang. Míg a kormány képviselői folyamatosan 250-260 forint
közötti euró-árfolyamról vizionáltak, a jegybank 250 forint
körüli árfolyamot tartott szükségesnek a jövő évi inflációs cél
eléréséhez. Amikor a piacok a "kemény verbális intervencióra" nem
reagáltak, a jegybank 100 bázisponttal megemelte irányadó
kamatát, hogy ily módon támogassa a fizetőeszköz árfolyamát.
(Mint arról már több elemzésben írtunk, a jegybank infláció
elleni harcának legfontosabb eszköze Magyarországon a forint
árfolyama.)

A piac mindazonáltal érezhetően elbizonytalanodott az elmúlt hét
eseményei után. A külföldi befektetők január után ismét
megégették magukat, ami azért nem különösebben előnyös, mert a
forintban kibocsátott magyar kötvényállomány több, mint 40
százaléka külföldi kezekben van, és ugyancsak komoly problémákkal
szembesülne az ország, ha e befektetők egy része portfóliója
felszámolása mellett döntene.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a jegybank által szükségesnek tartott
árfolyamszint a korábbinál magasabb kamatok mellett valósulhat
meg. Mindez azt is jelenti, hogy a kiadásokon megspórolt
tízmilliárdok jó részét a kormány a finanszírozáson gyakorlatilag
azonnal el is veszítette. A magasabb kamatszint persze jót tehet
a megtakarításoknak, így hosszabb távon segíthet a külső
egyensúlyi helyzet javításában, a gazdaság fenntartható
növekedési pályára állításában, rövid távon azonban inkább
többletterheket jelent a kormányzat számára.

Értékelés:
A sáveltolásra tehát nincs igazán jó magyarázat. Vagy arról
lehet szó, hogy a kormány valamit mindenképpen adni akart a
régóta hangosan lobbizó exportőröknek, vagy arról, hogy a kormány
nem akarta a költségvetési kiigazítást önmagában végrehajtani,
mert ezzel azt ismerte volna el, hogy mégsem az elmúlt egy évben
sokat hibáztatott jegybank a gazdasági bajok elsődleges forrása.
Akárhogyan is volt, az elmúlt hetek gazdaságpolitikai
intézkedései mindenképpen a befektetői környezet sokat
hangoztatott kiszámíthatóságának romlását okozták, makrogazdasági
hatásuk pedig egyelőre bizonytalan.


Téma: Igazi szavazás az EU-ról
medve
2002. december 05. 15:45 | Sorszám: 79
Eddig:

Fidesz Igen 3
Fidesz Nem 6
SZDSZ Igen 2
SZDSZ nem 1
Semelyik Igen 3
Semelyik Nem 4
Miép Nem 2


Igen 8, Nem 13

medve
2002. december 04. 17:17 | Sorszám: 57
Eddig:

Fidesz Igen 3
Fidesz Nem 5
SZDSZ Igen 2
Semelyik Igen 2
Semelyik Nem 3
Miép Nem 1


Igen 7, Nem 9

medve
2002. december 04. 10:26 | Sorszám: 48
Eddig:

Fidesz Igen 3
Fidesz Nem 4
SZDSZ Igen 1
Semelyik Igen 2
Semelyik Nem 3
Miép Nem 1


Igen 6, Nem 8

medve
2002. december 04. 10:24 | Sorszám: 47
Onogur! Bármikor kommunikálok veled. Írd be egyértelműen: MIÉP, Nem.
medve
2002. december 03. 11:09 | Sorszám: 41
Eddig:

Fidesz Igen 3
Fidesz Nem 3
SZDSZ Igen 1
Semelyik Igen 2
Semelyik Nem 4

medve
2002. november 29. 13:07 | Sorszám: 35
Eddig:

Fidesz Igen 3
Fidesz Nem 3
SZDSZ Igen 1
Semelyik Igen 2
Semelyik Nem 3

medve
2002. november 26. 12:31 | Sorszám: 18
Ezt hogyan kell érteni?
medve
2002. november 26. 09:45 | Sorszám: 16
Eddig:

Fidesz-Igen 3
Fidesz-Nem 3
Semmi-Nme 2

medve
2002. november 25. 16:15 | Sorszám: 5
a 3-as ponthoz van egy igen értelmes topic, itt számoljunk. 4: persze, bármi lehet, a semmi is, de párt is.
medve
2002. november 25. 16:10 | Sorszám: 1
Kezdem én:

Fidesz
Igen

medve
2002. november 25. 16:09 | Sorszám: 0
Párhuzamosan egy erről folyó érdemi topic-kal, ha benne vagytok, ide mindenki írja le:

1) Mely parlamenti pártra szavazna?
2) Hogyan szavazna egy EU-s népszavazáson?


Téma: Nincs utánpótlás
medve
2002. október 15. 17:43 | Sorszám: 2
Egyetértek! Én nagyon szivesen vitáznék itt, csak néha 1-1 válaszra napokat kell várni. Úgy meg unalmas egy kicsit. Az a gond, hogy homepage fronton is egy kicsit kaotikus a polgári oldal. Gondola, polgari-kor, hajramagyarorszag, stb. Koordinálatlanság van. 1 jó központit kellene létrehozni, vagy valamelyik meglévőt kinevezni azzá. Aztán ott legyenek hírek, publik, események és vitafórum. Koncentrálni kéne az erőket. Akkor talán többen vitáznának, és mivel érdemes lenne rá odafigyelni, több balos is átjönne.

Téma: SZDSZ-es szalámikarika Kovács Lacától!
medve
2002. augusztus 29. 15:40 | Sorszám: 10
Valaki nyisson már erről egy topicot az Indexen. Én szltam az MN-ek. Terjesszük!!!

Téma: November 9.
medve
2002. november 06. 20:16 | Sorszám: 1
Sajna nem tudok elmenni, de nyomni kell ezeket a rendezvényeket.

Téma: Tüntetés a XVIII. ker polgármester ellen
medve
2002. szeptember 02. 16:18 | Sorszám: 1
Holnapig ne vesszen el a topic!
medve
2002. szeptember 02. 16:02 | Sorszám: 0
Mester László XVIII. ker polgármester mentelmi ügyét holnap tárgyalja a mentelmi bizottság. Jogosulatlan gazdasági előnyszerzés és csalás az ügyészség vádja. Evvel kapcsolatban holnap (szeptember 3-án) demonstráció lesz a kerület XVIII. kerületi önkormányzata előtt. Program:


> 18, 00 Köszöntő
> 18, 10 A mentelmi ügy részleteinek ismertetése
> 18, 30 Beszédet mond: Döbrentei Kornél író
> 18, 45 Dr. Mester Lászlónak írt levél aláírása
> 19, 00 A rendezvény bezárása

Terjesszétek, segítsetek.


Téma: Ti mit vártok a pénteki tüntetéstől?
medve
2002. augusztus 30. 11:26 | Sorszám: 55
Igen Oggi! Lehet gondolkodni ezen. ' baj van: nem fogjuk tudni, mert nem engedték őket a képernyőre. És ez szemétség.
medve
2002. augusztus 30. 11:03 | Sorszám: 51
Honleány! Hajramagyaroeszag.hu-n keresztül.
medve
2002. augusztus 29. 14:36 | Sorszám: 38
Gis! Az ügy szempontjából hót mindegy hol áll Bencsik meg Bayer. A topic ráadásul a holnap estéről szól. Ne nagyon vedd zokon ezt a hozzászólást.
medve
2002. augusztus 29. 14:35 | Sorszám: 37
Egyetértek. Küldjünk mailt a hajramagyarorszag.hu-n megadott címre. Az Hendéék csapata.
medve
2002. augusztus 29. 13:59 | Sorszám: 34
Na, emailed alapján megpróbáltalak beazonosítani ezek után, de hát nem ment:-)
medve
2002. augusztus 29. 13:50 | Sorszám: 32
Nem jól érted! A Demokrata (ami nekem Bencsik) jobboldalibb, mint a Nemzet. Ha szigorúan vesszük, Bayer a MN. De ha már róla van szó, számomra ő áll a legközelebb a Sajtóklub 5-éből. Témaválsztásai zseniálisak. Lovassal leginkább a külpolitikai nézeteivel nem értek egyet. Ehhez jogom van, és ettől még nem vagyok kevésbé polgári, mint a feltétel néküli funok. Szóval messzemenő következtetéseket ne vonj le.
medve
2002. augusztus 29. 12:36 | Sorszám: 30
Hiryu!

Nem csak szétszélednünk nem lenne szabad, de egymásnak esnünk sem. Remélem pénteken helyrerázódik a tábor. A polgári oldal valahol Bencsiktől Tölgyessyig tart. Rossz közvéleménykutatási eredmények, egymást gyalázzuk. Nézd mi folyik néha ebben a fórumban is.

medve
2002. augusztus 29. 12:21 | Sorszám: 28
MIT várok:

1) Sok embert. Jó lesz megint érezni, hogy nem vagyunk kevesen.
2) Konkrét eredmény nem lesz. Legfeljebb annyi, hogy jelezni tudjuk az ingadozóknak: nincs minden rendben a médiával. Konkrét bajainkat csak egy alternatív hír-tv és kereskedelmi rádió tudná némileg oldani.
3) A show-tól én is félek. A mi polgári körünk nem fog újságot és 100 ft-ot vinni. Azért megyünk (szinte minden tagunk jön), hogy tiltakozzunk és meghallgassuk OV-t.


Téma: Bush szívesen jönne Magyarországra
medve
2002. szeptember 26. 20:18 | Sorszám: 71
Búzavirág! Az a kérdés, hogy van-e bennük politikai akarat ehhez. Azt azért ne felejtsd el, hogy Washingtonban nem sok könny potyoghatott a magyar választási ederményért. Egy öntudatos, nemzeti érdekeket szem előtt tartó miniszterelnök sok gondot is okozhat.
medve
2002. szeptember 26. 20:03 | Sorszám: 68
Szerintem is.
medve
2002. szeptember 26. 19:42 | Sorszám: 66
Fulike! Ez még csak a szokásos légtér ellenőrzés következménye. Az amerikai elnöknek még kell egy körútat tennie Ezrópában. Akkor esetleg ide is bepottyanhat. Szövetségesek kellenek. Addig nem lesz háború, míg végleg nem derül ki, hogy Irak packázik az ENSZ ellenőrökkel.
medve
2002. szeptember 26. 19:40 | Sorszám: 65
Protokoll szempontjábó ez nem gond. Van-e szándék? Engedi-e a hivatalos házigazda, D 209? Lehet-e média előtt?
medve
2002. szeptember 26. 19:22 | Sorszám: 62
Evvel én is így vagyok. De hát nem így alakult. Az a kérdés, ha eljön, találkozok Orbán Viktorral a média előtt.
medve
2002. szeptember 26. 19:08 | Sorszám: 60
1) Ezt a magyar nagykövet nyilatkozta.
2) Időpont miért nincs?!?!
3) Ha a grippeneket lecseréljük f16-osra, bush háromszor is eljönne D209-hez. Az élet ilyen.


Irak elleni csapás esetében meg szerintem részt kell vennünk.


Téma: Megverték a PSZÁF elnökét
medve
2003. június 16. 14:22 | Sorszám: 22
Hát öreg harcos! Inkább a Ron Werberi logikát kövesd, azok hasznosabbak.
medve
2003. június 16. 12:40 | Sorszám: 10
Azért verték meg, mert Orbán állandóan hazudik, meg a CDI hülye. Nálunk minden tökéj, csak az Orbán-Szász-Berkecz-Polt-Járai-Magyar Nemzet-Demokrata-Hír TV-Vasárnai Újság-Schmidt-Hankiss Ágnes féléktől szabaduljunk meg.

Ezt értsük meg aztán kusss a nevünk.


Téma: Tüntetés 2002.08.30
medve
2002. augusztus 30. 13:40 | Sorszám: 26
Ez egy fontos érv.
medve
2002. augusztus 30. 12:03 | Sorszám: 23
És még 1 példa: az M1 Híradója ma nem ment ki Kövér Lászlónak, a Mécs Bizottságról tartott sajtótájékoztatójára!!!!!
medve
2002. augusztus 30. 12:01 | Sorszám: 22
Ősspanyol! Csak a baszom baromságaidat enném. Baszom az ország 49%-t nem lehet baszom elhallgattatni. Baszom az agyadat, de ez baszott jogos igény. Baszom van olyan, hogy egy kibaszott kormánnyal szemben ellenvélemény is van, és baszottul joga van a társadalomnak azt is megismerni.
medve
2002. augusztus 30. 11:44 | Sorszám: 17
Ősspanyol! Jó az őszinteség. Végre valaki megfogalmazza: nem semleges TV-t, hanem MSZP-s TV-t csinálnak. És joguk van hozzá. Csak hogy hol fog lejönni a parlament 49%-t kitevő ellenzék eszmei világa? Sehol? Dögöljünk meg?
medve
2002. augusztus 30. 11:12 | Sorszám: 13
Éliás! Én két ok miatt:

1) A köztévéből mindenkit kinyomtak, aki közvetíteni tudta volna a parlament 49%-t adó pártok értékvilágát.
2) M1 híradó, múlt csütörtökön: Varga Mihály volt pénzügyminiszter sajtája rövidhír. Az új környezetvédelmi elefántot most az állatkertben: hosszú hír saját hanggal. Pénteken Burány elküldi Vargát a tutyiba, hoszzú hír saját hangon.
3) Megszüntették a sajtóklubbot. Nem voltam feltétlen híve az ott szereplőknek, de ha nem szerepelnek, nem tudok mivel nem mindig egyetérteni.
4) Nézd meg a mai MN címlapját.
5) Leváltották a HÉT főszerkesztőjét.
6) Kicsit jobb kedvre szenderülni, mert szarul érzem magam.
7) Meghallgatni Orbán Viktort.


Ezért.


Téma: Krizsó élre tör
medve
2002. szeptember 02. 11:54 | Sorszám: 39
Nos! Tegnap a médiáról akit behívtak, azt a szociológust, az korrekt volt. Ezt el kell ismernem.
medve
2002. augusztus 28. 14:48 | Sorszám: 36
A Dunát nézed? Na, én meg a falat és persze a Gondolááát.
medve
2002. augusztus 28. 12:10 | Sorszám: 27
Hú, Te. Ha már elfogultságról beszélünk. Az sem semmi, hogy az M1 elfogultabb, mint az RTL Klub.
medve
2002. augusztus 27. 17:22 | Sorszám: 22
Evvel is egyetértek. De avval már nem, hogy a Bayer nem szerepelhet az ATV-n. Jogom van őt is nézni, ha érdekel.
medve
2002. augusztus 27. 17:22 | Sorszám: 21
Ebben teljesen igazad van.
medve
2002. augusztus 27. 17:01 | Sorszám: 18
Azért emiatt ugye nem kell örülni Krizsónak?
medve
2002. augusztus 27. 16:50 | Sorszám: 16
Hát igen, az ember szart sem ér. Krizsó sem? Ami a második részt illeti, közösen állapították. Lehet ez Krizsó véleménye is, sokad magáéval, de akkor legalább ne nevezzük pártatlannak. Visszatérve az első ponthoz: a másodikkal összefügg. Igazodni kell.
medve
2002. augusztus 27. 16:41 | Sorszám: 14
Akkor is szó nélkül kirúgott kolléganője helyébe ült. Ez szemét dolog. Amúgy a meiszter nevű politológussal megállapították, hogy a Fidesz szart sem ér. Kiegyensúlyozott?
medve
2002. augusztus 26. 17:28 | Sorszám: 12
?? Nem csak helyezkedik?
medve
2002. augusztus 26. 16:59 | Sorszám: 10
Azért az engem elgondolkodtat, hogy mi járhat egy olyan ember fejében, aki kirúgott kollégái helyébe lép azonnal. Az e heti hetet nem láttam, az azelőttit igen. És ott Szilvi, amikor egy neve sisncs politológussal dumálgatott, kifejezetten elfogult volt, az MSZP irányában.

Téma: Ideje arnyekkormanyt alakitani
medve
2002. november 07. 16:33 | Sorszám: 32
Kedves Apród! Megkapták, de visszaveszik: adókulcsok, jövőre nuku béremelés, áremelkedések, infláció, stb...Az emberek nem hülyék.
medve
2002. november 07. 16:32 | Sorszám: 31
mjl! Visszatérve a harmadik ponthoz: igen, még nnél is jobban szét lehet esni.

Idő? Nem, bár bíztató, hogy a Fidesz december 7-re kongresszust hívott össze.

medve
2002. november 06. 20:04 | Sorszám: 24
ETA, IRA, stb...:-)
medve
2002. november 06. 20:00 | Sorszám: 22
Buga Jakab! Dolgozni kell, és akkor nem ilyen lesz.
medve
2002. november 06. 19:51 | Sorszám: 19
Szerinted ki legyen?
medve
2002. november 06. 19:17 | Sorszám: 14
Valami azt súgja nekem, hogy előbb össze kéne szednünk magunkat, aztán kéne árnyékkormánnyal foglalkozni. Tehát a teendők:

1) Fidesz élére menjen vissza Orbán.
2) KDNP szervezze meg önmagát, és a Fidesszel hozzanak létre pártuniót.
3)MDF: fogalmam sincs. Ha ez így megy tovább, ezek vagy szétesnek, vagy leveszik DI-t, vagy DI kurzust vált. Ha szétesnek, a Fidesznek, illetve a pártunióba be kell venni a Balsaiékat. A másik két esetben pedig a választásokra meg kell velük egyezni.
4) MIÉP el fog tünni, ha a radikális politizálásnak nem választja a modern formáját.

Ezután foglakozzunk az árnyékkormánnyal.


Téma: Elkezdett dolgozni a Fidesz?-Törvényjavaslat a tankönyvről
medve
2002. augusztus 29. 16:45 | Sorszám: 0
Jó ötletnek tartom. Terjesszétek:

Áder János nyílt levele Medgyessy Péterhez
2002. augusztus 29. 16:02

MTI
"Meggyőződésem, hogy amennyiben Ön tartja magát adott szavához és sarkára áll, akkor nem lehet akadálya annak, hogy a következő tanévben már ingyen kaphassák tankönyveiket a tanköteles korú diákok" - írja Áder János a miniszterelnöknek szóló nyílt levelében.

A választási kampányban hangoztatott, a tankönyvek ingyenessé tételére vonatkozó szocialista ígéret betartását kéri számon Áder János, a Fidesz ügyvezető elnöke, parlamenti frakcióvezetője Medgyessy Péter miniszterelnöknek írt nyílt levelében.

"Meggyőződésem, hogy amennyiben Ön tartja magát adott szavához és sarkára áll, akkor nem lehet akadálya annak, hogy a következő tanévben már ingyen kaphassák tankönyveiket a tanköteles korú diákok" - írja Áder János, aki egyúttal arra is emlékeztet, hogy a Fidesz benyújtotta a parlamentnek az ingyenes tankönyvellátás bevezetésének feltételeit megteremtő törvénymódosító javaslatot.

Az ellenzéki politikus felidézi Medgyessy Péter miniszterelnök-jelöltként tett kijelentését, amely szerint kormánya ingyenessé teszi a tankönyvet az általános iskola első nyolc évében. Áder János szerint augusztus közepén a különböző szocialista és szabad demokrata politikusok magyarázkodását megtörte Magyar Bálint nyilatkozata, amely "mindenkit megdöbbentett arroganciájával, akinek számít a kimondott, leírt szó becsülete".

Az Ön által megbízott miniszter ugyanis több megszólalásában is kétségtelenné tette, hogy az Önétől külön utakon jár, figyelemre sem méltatja miniszterelnöke ígéretét: nem lesz ingyenes a tankönyv, mivel szerinte "nem a szocializmust építjük" - fogalmaz a Fidesz vezetője.

Mint írja, a Fidesz számára, ellentétben néhány rosszindulatú, vádaskodó nyilatkozó vélekedésével, nem a kormányváltást követően vált fontossá a tankönyvek olcsóbbá, majd ingyenessé tétele. Rámutat, hogy az ingyenes tankönyvellátás feltételeinek megteremtését még Pokorni Zoltán korábbi oktatási miniszter kezdte el.

Áder János tájékoztatást vár a kormányfőtől arról: "milyen módon kívánja támogatni a Fidesz által benyújtott törvényjavaslatot, s mit tesz annak érdekében, hogy az Önt miniszterelnöknek jelölő párt országgyűlési képviselői is egységesen támogassák a javaslatot"


Téma: Új Heti Gennyes: Hagyjuk a politikát!
medve
2002. augusztus 26. 17:01 | Sorszám: 13
Jé! Amikor MSZP-SZDSZ kormány van, hagyjuk a politikát? Minő véletlen.

Téma: Tüntetés a Kempinszki árulás miatt
medve
2002. december 03. 16:34 | Sorszám: 30
Tamáska!

De van. Engem nem csak a pénz érdekel. Persze nem akarok álszent lenni, normális megélhetés lehetőségét elvárom. De nem csak ez motivál a politikában. Lehet, hogy Orbán és a Fidesz sok mindenben fasz volt (nyilván nem véletlenül veszítettek), de élveztem, hogy megpróbálta megtőrni a szellemi monopóliumot, rehabilitálni akarta a nemzeti-konzervatív érzést, csinált és átvitt egy státustörvényt, olyan gazdasápolitikát vezetett be, mely a hazai középosztály megerősödését segítette volna elő, stb, stb...Szóval volt jövőképe. Most mi van? Egy nagy, langyos semmi.

Akkor sem fogok rájuk szavazni, ha megemelik a fizetésemet.


Téma: Baló lesz a tv elnök.
medve
2002. szeptember 30. 12:50 | Sorszám: 9
Inkább Baló, mint Ragáts! És inkább Baló, mint Friderrikusz. SZDSZ-szimpatizáns. De a TV-műsoriban ez nem nyilvánult meg, leszámítva a 90-es választások éjszakáját. Ha már Siklósi nem lehetett, akkor legyen Baló.

És létre kéne hozni a Hír TV-t!!!!!


Téma: A III. keruletben is Fidesz-MDF jelolt gyozott
medve
2003. május 14. 16:32 | Sorszám: 11
A körzet a III. kerület kertvárosi részében volt, ahol 2002-t leszámítva sosem nyert az MSZP. Szóval visszaszerzésről van szó.

Kőbányán György István nagyon népszerű volt, nagyon tisztességes ember. Kevesen múlott, hogy nem tudta elérni azt, amit Újpesten Derce és Óbudán Tarlós.


Téma: A HíF számára az igazi Pannon a kalóz, a kalóz /mérsékelt gidófalvyi/ Pannon az igazi
medve
2002. november 26. 12:37 | Sorszám: 2
Egyetértek.

Téma: Márciusban bukik a D 209-es
medve
2002. november 21. 16:18 | Sorszám: 23
Tényleg értelmes Molnár Gyula.
medve
2002. november 20. 16:09 | Sorszám: 16
Ezt csiripelik a madarak.
medve
2002. november 19. 18:29 | Sorszám: 10
Fidesz szimpatizánsként azt vallom, hogy bár a külgazdasági és a jövő évi költségvetés miatt csökkenni fog a szimpátia a kormány iránt, de a polgári erők jelenlegi strukturális hibái miatt nem várható, hogy az elégedetlenek szavazatát elkezdik felszívni. Magyarán, márciusban Medgyessy elől lesz a népszerűségi listán és az MSZP vezetni fog. Ilyen körülmények között nem igen szokott miniszterelnök bukni, ugyanis minek váltsanak le valakit, aki látszólag jól viszi a szekeret.
medve
2002. november 19. 18:20 | Sorszám: 8
Hát, én semmi jelét nem látom a bukásnak. Ráadásul Juhász antiszemitázával csökkentek a Kovács-Horn-Juhász trumvirátus pozíció a Medgyessy-Gyurcsányi duóéval szemben.

Téma: Bencsik A.: Szépen, nem szélsőségesen
medve
2002. december 18. 15:53 | Sorszám: 43
megtettem egy másik helyen, és mivel kiderült, hogy nem osztom teljesen nézeteidet, azt írtad, hogy hazudok.
medve
2002. december 18. 15:48 | Sorszám: 41
Melnyikov! Te itt is Tóth Gy.-t reklámozod. Ki ő, egy Isten?

Téma: ÁKOS: A Bosszú Népe
medve
2002. november 19. 18:54 | Sorszám: 1
Egyetértek. Ami pedig Ákos klippjét illeti, a Terror Házát mutatja be.

Téma: Vasárnapi Újság
medve
2002. szeptember 02. 12:45 | Sorszám: 87
Nekem mindig is gyanúsak voltak a "bátor" radikálisok. Miért, nem volt provokáció? Egyértelmű, hogy az volt. Kinek állt ez az egész érdekében. Akkor, amikor hosszú idő után megint összegyűlt rengeteg ember békésen, méltóságteljesen. Köszönöm, Vasárnapi Újság!

Téma: A Medgyessy kormány első 100 napja.
medve
2002. szeptember 02. 12:09 | Sorszám: 630
Na! Hajrá:


Áder: Nincs ok az ünneplésre!
2002. szeptember 2. 11:30


MNO
Nincs oka az ünneplésre és az öntömjénezésre a Medgyessy-kormánynak - mondta Áder János hétfői sajtótájékoztatóján.

A fideszes politikus szerint a száznapos program jóléti intézkedéseinek feltételeit az Orbán-kormány gazdaságpolitikája teremtette meg, így az új kormány 320 milliárd forint többletforrást oszthatott szét úgy, hogy nem kellett másoktól elvennie.

Áder szerint az MSZP csak részben teljesítette az ígért 13+1 pontos programot, hiszent például a pedagógusok és egészségügyi dolgozók bérét kevesebb, mint 50 százalékos mértékben emelték. Ugynakor nem lett adómentes a minimálbér, és nem tárgyalták újra az OrbánNastase paktumot sem.


Cikk küldése | Szóljon hozzá a fórumban | Nyomtatási verzió
<Kép> 


Téma: Ti Igennel vagy Nemmel szavaznátok az EU-ra? Nem könnyű! (1)
medve
2003. január 29. 16:54 | Sorszám: 334
Toloba! És Kovács László faszkalap úgy kommunikál, hogy minden normális Fidesz fun fejében legalább egyszer felmerül a kétely. Bennem is. Tudod Toloba, a Fidesz funok is emberek. De Kovács szerint nem.
medve
2003. január 29. 15:58 | Sorszám: 328
Zsóka! A szocik magukban 2004 2006 között rengeteg kárt csinálnának önmagunkban. 2007-ben késő lesz belépni. Most kell.
medve
2003. január 29. 15:55 | Sorszám: 327
Zsóka! Ezzel a kormánnyal az EU-n kívül szörnyű lenne. Az EU-n belül néhány dolgot megtenni tilos, ráadásul kikerülhető a kormány.

Ha csak 25% megy el, de az mind Igent mond, érvényes a szavazás.

medve
2003. január 29. 15:52 | Sorszám: 325
Mallow, de Igen.
medve
2003. január 28. 16:14 | Sorszám: 287
Igen, mert az EU-n belül nagyobb védettséget fogok élvezni a kormánnyal szemben.

Igen, mert egy szoci kormánnyal az EU-n kívül az egyenlő a Balkánnal.

Igen, mert nem mindig komcsi kormánya lesz ennek az országnak.

Igen, mert Verheugent az EU-n belül lehet leginkább tökön rúgni.

medve
2002. november 29. 13:10 | Sorszám: 192
Kedves Erdély! Csak annyit akarok mondani, hogy azért azt is figyelembe kell venni, hogy Bársony Andrásnál primitívebb politikusa kevés van kormányunknak.
medve
2002. november 26. 16:41 | Sorszám: 110
Cuvee! Azért egy kicsit túlzás, hogy negyedszer kell leírnom ugyanazt: az IBM egy negatív rossz példa. Én is szarnak tartom. És akkor mi van? Te honnan tudod, hogy mindegyik ilyen? És nem túlzás azt mondani, hogy azért nem kell az EU-hoz csatlakozni, mert idáig az egy IBM elhúzott Kínába?
medve
2002. november 26. 15:28 | Sorszám: 108
Cuvee! Az IBM esetében mondtam már, hogy nem minden ilyen cég fog eljárni hozzá hasonlóan. Szlovákia persze, hogy kis piac. De Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, Szlovénia együtt például már nem. Arról nem is beszélve, hogy legnagyobb felvevő piacunk Németország. De Németországba már most sincsenek vámok a társulási szerződés miatt, így megéri egyeseknek itt termelni és utána Németországba eladnini. Ha viszont nem leszünk tagok, és a vámokat visszaállítják, akkor már nem lesz ez így.
medve
2002. november 26. 13:12 | Sorszám: 105
Ezt nem vitatom.
medve
2002. november 26. 13:11 | Sorszám: 104
Sosem fogom szeretni. És bízom benne, hogy már EU-tagként Magyarország következő miniszterelnökét nem ők fogják adni. Persze ez csak vágyakozással átitatott óhaj, de nem tudok most jobbat saját lelkiállapotom megnyugtatásáért.
medve
2002. november 26. 13:09 | Sorszám: 103
Mert az a külföldi tőke, amely tartós letelepedési szándékka jött ide (ilyen is van és sok munkahelyet meg profitot is termelt nekünk) nem Magyarországban, hanem egy régióban gondolkodik. És ezeket zavarni fogja, ha mondjuk egy szlovákiai, vagy lengyelországi export miatt vámot kell fiozetnie, termékeik drágábbak és ezért kevésbé versenyképesebbek lesznek.
medve
2002. november 26. 12:51 | Sorszám: 97
OK Tappancs! Megértelek. Én egy dolgot tettem: megpróbáltam magamat túltenni kormányunk összetételén.
medve
2002. november 26. 12:46 | Sorszám: 95
Ma van 4 párti egyeztetés. Várjuk ki azért a végét.
medve
2002. november 26. 12:45 | Sorszám: 94
Nem cuvee! Nem ezért. És ehhez hasonlóak lesznek még, ami fájdalmas lesz. De ha nem leszünk tagok, akkor még több ilyen lesz és az egész még fájdalmasabb lesz.
medve
2002. november 26. 12:43 | Sorszám: 93
mpd! Nem értek veled egyet. Ma Magyarországon szégyelnem kell magam azért, mert felháborít D209 múltja. Európában viszont egy olasz, vagy francia képviselő beleszarik a hazai média elit képviselőinek véleményébe. Tehát ha valóban felháborodik, legálabb nyugodtan megteheti.

Amikor az EU-ra fogok szavazni, magyar EU parlamenti képviselők és bürokraták küldésére is szavazok, meg arra, hogy ez pénzbe kerül. És amikor 2005-ben listára fogok szavazni, akkor arra a listára fogok szavazni, melyen Szájer József rajta lesz, mert inkább őt, mint az MSZP-seket látom szivesebben.

medve
2002. november 26. 12:35 | Sorszám: 88
Nem Cuvee! Sőt, szívem szerint én is később csatélakoznék. Ha azonban most ez nem történik meg, akkor a következő kőr minimum 5 év múlva lesz. És félek, hogy akkor annyi tőke hagyná el Magyarországot, hogy jóval többen veszítenék el állásaikat, mint amennyi kárral járna a csatlakozás. Tehát összegezve kényszerpályán vagyunk szerintem. Mindez nem menti fel a jelenlegi kormányt az alól, hogy olyan költségvetést nyújtott be, melynek köszönhetően sokan áldozatai lesznek a csatlakozásnak, illetve többen, mint amennyinek lennie kéne. Szóval Orbánnal jobb lett volna csatlakozni.
medve
2002. november 26. 12:29 | Sorszám: 85
mpd! Bárki bármikor felelősségre vonható múltja miatt, különösen erkölcsileg (az más kérdés, hogy a fogadókészség nem az EU-n múlik, hanem a magyar választópolgárokon).
medve
2002. november 26. 12:27 | Sorszám: 84
mÁrpád! Nagyjából mindennel egyetértek, amit írtál. Annyit tennék hozzá, hogy a kormány ugyan még mindig az aláírás előtt, de elvileg a parrafálás után akarja kiírni a népszavazást, és a parrafálás után már nem lehet azon változtatni. Tehát kell hogy legyen elégséges idő a szerződés megismerésére. Ha az mégis módosulna, új szavazás kell.
medve
2002. november 26. 11:45 | Sorszám: 79
Úgy lehet az EU-ból kilépni, ahogyan felbontasz egy nemzetközi szerződést. Ebben az esetben: mivel népszavazás kötelezi a parlamentet a belépésre, népszavazás kötelezheti a csatlakozási szerződés felbontására is.
medve
2002. november 26. 11:43 | Sorszám: 78
Balra Diák! A harmadik pontodat visszataszítónak tartom.
medve
2002. november 26. 11:41 | Sorszám: 77
Bárki bármihez hozzászólhat, sőt, jót is tesz a Fórumnak.
medve
2002. november 26. 09:50 | Sorszám: 72
Tényleg! Akik nemmel szavaznak, szerintük mi lesz annak a következménye, ha kimaradunk?
medve
2002. november 25. 17:21 | Sorszám: 54
Azért gazdasági téren Brüsszel gyakran hadakozik az USA-val (legutóbb az amerikai acélipari vám volt ilyen ügylet), Japánnal mostanság pedig azért nem, mert az magától is gyengélkedik.
medve
2002. november 25. 17:07 | Sorszám: 52
Cuvee! Ez kétségtelen tény, hogy a bürokrácia burjánzik. Kicsit erőltetten, de erre azt tudom válaszolni: a demokráciának ára van. Amúgy most egy olyan érvet hoztál fel az EU-val szemben, ami teljesen legitim, és az általam felállított pozití-negatív serpenyőben szintén benne van a negatíb oldalon.

Én meg attól félek, hogy az USA kiszáll Európábal, és akkor lesz igazán gyenge az EU a NATO-val együtt.

medve
2002. november 25. 16:45 | Sorszám: 50
Fidesz szavazó vagyok, nem tagadom. És mint ilyen, nyilván elfogultabb vagyok Szájer József iránt. Legutóbb azt mondta, hogy EU igen, és felsorolta, mit kéne annak érdekében tenni, hogy sikeres legyen a csatlakozás.

Mivel Dávid Ibolya mozgásával én (sem ) értek egyet, mert szerintem az MSZP malmára hajtja a vizet, talán ezért nem kérdeztem rá. Evidensnek tartom., hogy jobboldali érzelmű emberek miért veszik őt egy kalapba Eörsivel és társaival.

medve
2002. november 25. 16:33 | Sorszám: 48
Cuvee! Szájert én nagyon szeretem. Dávid Ibolyát nem, de inkább ő, mint a szocik. Az általad felsorol SZDSZ-es politikusokra sosem szavaznék, de a jelek szerint vannak, akik igen.

Lehetsz EU-ellenes. Sőt, sok tekintetben igazad is lehet. De az, hogy útálod Eörsit, Szájert meg Ibolyát, az nem komoly érv számomra. Illetve indulat, nem pedig érv.

medve
2002. november 25. 16:29 | Sorszám: 47
Kovatcz!

Teljesen igazad van abban, hogy nekünk kell a d209-et elküldeni a francba, és helyettünk ezt senki nem fogja megtenni. Hogy láss, egy konkrét példát. D209-et a jelenlegi média viszonyok között nem fogjuk tudni elküldeni. Alakuló van egy magán HírTV. Egy komcsi kurátor próbálja meggátolni az ORTT-ben, maga a párt pedig nyomást gyakorol a UPC-ben. Nos, az EU-ban ezt nem lehet megtenni, mert a luxembourgi bíróság elkaszálná a kormányt. De akkor az ÁPV RT-s csajszi sem küldhetne olyan levelet, hogy tilos a MN-ben hírdetni. Ilyenekre gondolok én. Meg aztán nem bánnám, ha bizonyos kérdések nem a magyar parlamentben, hanem az Európai Parlamentben dőlnének el, ahol jelenleg a konzervatív eszméknek nagyobb a bázisa, másrészt a szocdemek is mások, mint a mieink. Erre gondolok én. Könnyebb lesz az egész légkör, amire szükségem van, mert jelenleg fulladok.

medve
2002. november 25. 16:13 | Sorszám: 43
Cuvee! Úgy érzem, benned nem annyira az EU, mint inkább belpolitikai érvek halmozódtak fel.
medve
2002. november 25. 15:59 | Sorszám: 41
Cuvee! Persze, hogy sok a baj meg az igazságtalanság az EU-ban. De akkor is jobb. Ráadásul az osztrák ügyre rá is csesztek. De Ausztria már bent volt az EU-ban. Ha mi is bekerülnénk, például nem vseszetettnék a magyar jobboldalt (annyira).
medve
2002. november 25. 15:47 | Sorszám: 39
Én úgy fogalmaznék, hogy hosszabb távon jó lesz egy polgári kormánynak az EU-ban lenni.
medve
2002. november 25. 15:39 | Sorszám: 37
Tappancs! A posztkomcsik kormánya nem lesz örök Magyarországon. Ez ne befolyásoljon.
medve
2002. november 25. 15:37 | Sorszám: 36
Azért Norvégia és Svájc más kiinduló helyzetben van, mint mi. De jelen pillanatban, konzervatív szimpatizánsként inkább együtt vagyok Portugáliával, Spanyolországgal, Franciaországgal, Dániával, Hollandiával, Ausztriával, Olszpországgal, stb mint magányos magyar valóságommal. De még sokkal inkább együtt lennék Schrőderrel és Blairrel is, mint egyedül D209-nek alávetni magamat.
medve
2002. november 25. 15:34 | Sorszám: 33
Kovarcz! Nem misztifikálom az EU-t, de azon belül nem lehet például mindenkit kivágni a TV-ből csak azért, mert nem MSZP-SZDSZ-es. Olyan jogi és erkölcsi normák közé fogunk kerülni, melyek meggyőződésem szerint segíteni fognak elviselhetőbbé tenni az egészet.
medve
2002. november 25. 14:25 | Sorszám: 28
Tamáska! Én jobban félek attól, hogy az összetartozás elemei szétrobbanak egy megváltozó világrendben.
medve
2002. november 25. 13:51 | Sorszám: 23
Miért, mi jön?
medve
2002. november 25. 13:38 | Sorszám: 21
Apostol! Miért vagy benne nyakig?
medve
2002. november 25. 13:08 | Sorszám: 14
Tamáska! Bizosan kizárod, hogy az EU kisfiad (és kisfiam) idejére nem omlik össze?

Az EU egyetlen pozitívuma számomra az Euro bevezetése volt, ami nagy kohéziós erő és komoly gazdasági előnnyel jár. Ugyanakkor aggaszt, hogy helyi népszavazásokokn az intézmény recseg-ropog, aminek okait meg kéne vizsgálni.

medve
2002. november 25. 13:05 | Sorszám: 13
Például?
medve
2002. november 25. 13:04 | Sorszám: 12
Kovarcz! Rövid távon én sem vagyok meggyőződve arról, hogy jól fogunk járni. Ugyanakkor ne felejtsd el, amiket te esetleges hátrányként írsz le, az előny is fordított előjellel. 1 példa: Lengyelország nem akadályozhatja meg a magyar búza importját.

Ettől függetlenül én ma már nem gazdasági okok miatt készülök igennel szavazni, hanem annyira kiábrándít a mai magyar valóság, hogy szeretnék egy nagyobb egységbe bekerülni, ahol mások a játészabályok.

medve
2002. november 25. 12:53 | Sorszám: 8
Én Igennel.

1) Nem lesz mindig szoci kormány Magyarországon, a belpolitikai helyzetért való csalódottságomat nem ezen akarom levezetni.
2) Szeretné egy olyan közegbe bekerülni, ahol a többség jobboldali, ahol ciki a sajtószabadságot megsérteni, ahol nem ciki, hogy a miniszterelnököm egy D209-es.


Téma: No végre: hiteles tájékoztatás külföldnek
medve
2002. november 26. 16:13 | Sorszám: 18
Én dilettantizmusnak nevezném.
medve
2002. november 26. 16:03 | Sorszám: 16
Ummagumma! Én például azt nem értem, hogy itt is van egy Gondola-Polgári Kör. Miért nem állnak össze, miért nem keresik meg Hende Csabát, miért nem beszélik meg vele és az érintett 4-5 lappal a dolgot, miért nem kérnek pénzt és állítanak fel egy újságírói stábot.

Hihetetlen igény van erre. Jómagam, ha tehetem a hírek szempontjából az MNO-t nézem és a Gondolán fórumozok. A többire kötelességből ráklikkelek.

De van egy másik példám is. Egy csoport hetenként Budapest Analytica néven angol és magyar nyelven rövid-szakszerű elemzéseket terjeszt mailen. Egy ott lévő ismerősöm mondta, hogy 1-1 szám után 40-50-en feliratkoznak rá, ami a műfajban nagy siker. Tehát lenne egy jó központi polgári hangvételű homelapra is igény.

Összességében egyetértek veled, faszok vagyunk.

medve
2002. november 26. 15:46 | Sorszám: 13
Nos. az új homelapról:

-Akkor lesz látogatottabb, ha képesek lesznek folyamatosan híreket közölni röviden (lásd Index, Origo, NOL, de akik szintén jól csinálják, az MNO)
-Kellenek jó hosszabb írások, amihez kell stáb is. És ami a legnehezebb, olyan írások kellenek, amik érdeklik a külföldieket. Önmagában az, hogy Medgyessy egy gazember, nem érdekes
-Kell vitafórum, mint amilyenné remélem fel fog fejlődni a Gondola
-Kell reklám

Ez az új homelap semmi ilyesmivel nem rendelkezik. De ami számomra igazán érthetetlen, hogy egy MNO-Gondola-Duna Press-Polgari-kor.hu-hajramagyarorszag.hu miért nem fog össze és csinálnak egy összevont internetes lapot: gyorhírekkel, nagyobb elemzésekkel, fordításokkal, vitafórummal, eseménynaptárral. Több pénz lenne erre, több emberrel de mégis kevesebből kijönne mint ez a mostani össze-visszaság. Szétfolyunk.


Téma: Az MDF mocskos árulása MTV ügyben...
medve
2003. március 13. 20:24 | Sorszám: 360
Sissy! A régi MDF-et ne elemezzük. Most van egy szar helyzet, erős az MSZP (ami önmagában nem lenne baj, csak közben ugyanolyan gazember mint volt és balkanizálódik az ország). A Fidesz az önkormányzati választásra összegabalyodott. Innen kell talpraállni. Néppárt? Legyen. De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy ez a néppárt mit fog sugározni magából. E mellé felőlem nyugodtan beleférhet egy másféle MDF (jobb, mint egy MSZP-SZDSZ, bármikor). Csak hát emberi sérelmek is léteznek, és az MDF most rengeteget ejt saját táborában. És van egy Orbánunk. Sokan elismerjük. De neki sem lesz könnyű, ugyanis sokan elutasítják. Na az is egy fontos feladat, hogy ő is vonzóbbá válljon a másik félnek.
medve
2003. március 13. 17:41 | Sorszám: 358
Fideszesként mindig pártoltam, hogy a Fidesz és az MDF fogjon össze. Sőt, politikailag el tudom fogadni, hogy az MDF most rohamot indít annak érdekében, hogy megkülönböztesse magát a Fidesz. Uram bocsá, később lehet, hogy el tudna csábítani 1-2 kormánypárti szavazót is, akik majd csalódnak bennük. De a kuratórium ügy másról is szól. Arról is, hogy az MDF kész aszisztálni a NapKelte stílusához. Meg arról, hogy jóváhagyta azon TV-s munkatársak kinyírását, akikre az elmúlt 4 évben támaszkodott. Számomra ezért elfogadhatatlan morálisan mindaz, amit műveltek. Tisztelem azon MDF-seket, akik nem szabaztak. Köszönöm nekik.

Ibolya és hóbagoly ráadásul mocskos módon kommunikáltak is a kérdésben.

medve
2003. március 07. 13:21 | Sorszám: 156
K.O.! Egyetértek veled. Szerintem is van szellemi potenciálja az MDF-nek (bár a holdudvar fogy). Azzal is egyetértek, hogy az átmentésnél nem kell Fidesszé válni. De aki egyszerre akar más hangnemet és nem akar megosztottságot, annak ott lehet az MDSZ-KDNP formáció például.

Dávid Ibolya azért csinált durva dolgot, mert legitimizálta lépésével a volt híradó és Hét munkatársainak a kiírtását a politikai híradásokból és a Napkelte elfogultságát. Ha az ember támaszkodott 4 éven át a volt munkatársakra, akkor ne kurvuljon el a bukás után sem, pláne hogy tudja: a 4 kurátora lófaszt sem fog érni.


Téma: kétmillió-százezer?Decemberre nem lesz fidesz
medve
2002. szeptember 02. 11:52 | Sorszám: 2
Nincs!

Email a webmesternek | Gondola