Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Társalgó   » Hiteles emberek (1. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Hiteles emberek
keresztkem
  Válasz | 2021. szeptember 12. 05:05 | Sorszám: 74
'Mitől és miért "hiteles ember" az, akit "hitelesnak" mondanak-tartanak? Azt hiszen NEM ELSŐSORBAN ATTÓL, hogy mindig igazat mond--bár elsődleges és legfontosabb körülmény valóban az, hogy "IGAZMONDÓ" LEGYEN AZ AZ ILLETŐ, akit hitelesnek tartunk.DE TALÁN ETTŐL IS FONTOSABB A HITELESSÉGHEZ AZ, HOGY AKKOR IS IGAZAT MONDJON ÉS FŐLEG CSELEKEDJEN AZ AZ EMBER, HA AZ SZÁMÁRA ELŐNYTELENSÉGET VAGY PLÁNE AKÁR SZENVEDÉST "EREDMÉNYEZ" "EZ" A HITELESSÉGI MEGNYILVÁNULÁSA. Tudniillik hogy vállalja a negatív következményeket is tettéért vagy verbális megnyilatkozásáért akkor is ha ez nem hoz számára semmi jót, sőt: kifejezetten rosszat hoz neki!
keresztkem
  Válasz | 2021. augusztus 20. 05:27 | Sorszám: 73
Augusztus 20-a van Szent István Ünnepe. Apám névnapja és az én névnapom.
SZENT ISTVÁN NEKEM MINT EMBERNEK ÉS MINT MAGYARNAK A LEGHITELESEBB EMBER A VILÁGON.Ő, A SZENT KIRÁLY!!!
PÉLDAKÉP, ELŐLJÁRÓ ÉS MINDEN TÖBBI EMBER FÖLÖTT ÁLLÓ EMBER. KÖVETNI PRÓBÁLOM ŐT....URAM! KIRÁLYOM4 vezess istenhez!
keresztkem
  Válasz | 2021. május 30. 01:33 | Sorszám: 72
'Elmment Jankovics Marcell--tegnapelőtt. Súlyos és valóban HITELES(!) EMBER VOLT.
Requiescat in Pacem!
keresztkem
  Válasz | 2021. április 10. 07:00 | Sorszám: 71
Életének 56.évében 2021. ápr.09-én DÉLUTÁN( AZAZ TEGNAP)--Szegeden-- elhunyt Dr.Bogdan Adamczyk OFM Conv. minorita szerzetespap a Szegedi Minorita Templom plébánosa. Egyben házfőnöke is a Szegeden élő magyar minorita szerzetesközösségnek, aki nagyon sokat tett a Minorita Rend magyarországi újraélesztéséért az 1989-90-es rendszerváltás után. HITELES ÉS IGAZ EMBER VOLT.
REQUIESCAT IN PACEM!
keresztkem
  Válasz | 2021. március 25. 04:20 | Sorszám: 70
" Isten nem szerencsejátékos"--mondotta volt anno Albert Einstein.És Ő pontosan tudta, ezt(!!!) miért is mondja.Ennélfogva értelmezésre szorul az átlagember számára, mit is ért e megállapitásba.....bele...
HITELES EMBER Ő NEKEM, TALÁN MINT GYARLÓ EMBER, GYARLÓK KÖZÖTT A LEGHITELESEBB, AKI VALAHA IS ÉLT E FÖLDÖN..eddig! Ráadásul: nagyrészt Isten nélkül--ami nem vált javára. Még Neki sem!
keresztkem
  Válasz | 2020. november 06. 09:18 | Sorszám: 69
In memoriam Szőcs Géza.

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.

Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.

Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.

Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

Szalézi Szent Ferenc

LEGYEN ŐVELE URUNK
SZENT KEGYELME

REQUIESCAT IN PACEM!

keresztkem
  Válasz | 2020. október 27. 06:10 | Sorszám: 68
'Elment Dr.Bolberitz Pál professzor úr. Nekem nagyon igaz és nagyon hiteles ember volt.
Requiescat in Pacem
keresztkem
  Válasz | 2020. október 16. 04:02 | Sorszám: 67
Kollonics Lipót esztergomi érsek hercegprimás, aki a XVII.-XVIII. sz-ban élt, Komáromban született és Bécsben halt meg momdotta volt:
" Magyarországot előbb rabbá teszem majd koldussá, végül pedig KATOLIZÁLOM!"
Mélységesen NAGY és nemes szándék,és nemcsak szándék, de tetté vált realitás.Vajon hányan értik pozitív tartalmú lényegét? Aligha sokan...
keresztkem
  Válasz | 2020. július 14. 05:11 | Sorszám: 66
Elköltözött e földi siralomvölgyből Páter Nemeshegyi Péter S.J. jezsuita szerzetes, alias "Pepi bácsi". Ha jól számolom életéveit, 97 éves volt. Élete egy jelentős részét--1956-tól 1993-ig--Japánban élte és dolgozta végig, ahol nagyrészt a Sophia katolikus Egyetemen oktatott, nevelt, kutatott és különböző finkciókat töltött be--a Katolikus Keresztény Kar Dékánja is volt több ízben. A japán nyelv és nyelvjárások kiváló ismerője
volt, de tanitott Vietnamban, Koreában, Hongkongban sőt Tajvanon is. 1993-ban költözött haza, s Budapesten a pasaréti, Sodrás utcai Rendházban élt nagyrészt. Ezenközben egészen 2019 végéig a Jezsuita Rend Mária utcai Jézus Szive főtemplomában a vasárnap délelőtti nagymisék Szentbeszédeinek hitszónoka és koncelebrációs papja volt, miközben meghivott előadó volt szerte az egész országban, s könyvek sokaságát jelentette meg itthon is..Itt, ebben a templomban is volt a temetése 2020.julius 3-án.
Requiescat in Pacem!
keresztkem
  Válasz | 2019. december 26. 16:00 | Sorszám: 65
Akit én itt és most "hiteles embernek" jelölök. ill. 'annak nevezek meg, Ő NEM ORSZÁGOSAN ISMERT NÉV, sőt "körein belül" sem túlságosan ismert. Ki Ő?
Ő,. Pehm Antal Gilbert TORG ferences kistestvérek rendi szerzetespap, a Szent Ferenc Kistestvérei Szerzetesrend jelenlegi tartományfőnöke.És nagyon nem mellesleg(!!!) az Egri Érseki Szeminárium filozófiaprofesszora. Nagyszerű ember, kiváló pap, és igen komoly tudós.Ennél többet fölösleges Róla mondani, mert munkája, egyéniség, papi minősége MINDEN JÓT, SZÉPET és OKOSAT "HOZ" azoknak, akik Őt bármilyen szinten megismerik.A Jóisten éltesse Antal Testvér-t sokáig!!!
keresztkem
  Válasz | 2019. november 13. 05:59 | Sorszám: 64
Sajnos egyre kevesebb a számomra igazán HITELES EMBER ebben a csonkahonban.És méginkább kevés az olyan "hiteles", aki fiatal vagy viszonylag fiatal, akár középkorú is. Igaz nem mindenki "hiteltelen" aki "nem úgy" gondolkozik a Világ dolgairól, mint én,mégis: keresem annak kulcsát itt is mint mindenütt, hogy MITŐL HITELES MA MÁR NEKEM EGY EMBER IGAZÁN? MI A DÖNTŐ MOMENTUM(???)--legalábbis az én számora abban a körülményben, hogy Ő HITELES!?
Nos, azt hiszem nem tudok jobbat: NEKEM AZ AZ IGAZÁN HITELES EMBER MA MÁR, AKI RENDSZERESEN IMÁDKOZIK(!!!).....ÉS KVÁZI LÁTSZIK RAJTA, HOGY IMÁDKOZIK. De lényeges, nagyon lényes ebben a "megtalálásomban", hogy az IMA, IGAZI IMA legyen, A LEGTÁGABB ÉS LEGÁLTALÁNOSABB ÉRTELEMBEN. Tehát nemcsak a verbális, szavakkal momdott-ki-, és elmondott, "ELMORMOLT" IMA AZ IMA IGAZÁN ,hanem MINDEN TARTÓS JÓCSELEKEDET IS AZ, MINDEN TISZTA SEGITŐ-VIGASZTALÓ CSELEKEDET IS AZ SŐT MINDEN NEMES SZÁNDÉK IS IMA.
(durvaság, emberi gyarlóságok, elbukások, hibák nem számitanak, azok nem csorbitják a fenti, "imaéletes ember" valódi IMAÉLETESSÉGÉT)
Tehát az ember attól még lehet HITELES, ha NEM ELÉG OKOS, nem elég ügyes vagy nem elég talpraesett.
Lényeg: NEKEM A "JÓ" EMBEREK A HITELESEK, ÉS NEM A TUDÓS EMBEREK, ÉS PLÁNE NEM A TUDÁLÉKOSAK! ŐK--SZERINTEM--NAPONTA IMÁDKOZNAK--AKKOR IS, HA NEM JÁRNAK MINDEN VASÁRNAP TEMMLOMBA VAGY NEM HÁNYJÁK MAGUKRA A KERSZZTET TÉRDEN ÁLLVA, ÉS LÉPTEN NYOMON, ÚTON-ÚTFÉLEN.
Tudom, az "imaéletességről" a mai emberek egy jelentős része, ha nem a többsége NEM IGY GONDOLKOZIK, ahogyan itt most vázoltam. Mégis, úgy gondolom: az igazat irtam le és meg, legföljebb szerényebb írástudással fogalmazva és talán pedagógiailag nem tökéletesen.
keresztkem
  Válasz | 2019. március 23. 04:09 | Sorszám: 63
Egy igazán és nagyon-nagyon hiteles ember, Jelenits István Sch.P. piarista paptanár "mesél" az életétől a Mandiner tegnapi elektronikus számába. Ismerem a Tanár Urat, hallgattam is Őt többször, sőt, beszélgettem is Vele hosszabban párszor. Igy volt mindez annak ellenére, hogy engem sem Kecskeméten--ahoo Ő először tanitott--sem Pesten a piaristáknál nem volt a tanárom. Ritka "aranyfedezetű ember" Ő, súlya és értéke van minden szavának, komoly, de derűs--nem megkeseredett ember. Annak ellenére sem, hogy az életében ölég sok küzdelemre kényszerült és sok-sok viszomtahságon átesett. Mégis-mégis: inkább Ő segitett másokon inkább, semmint kérte volna mások segitségét. VELE VAN MINDIG A JÓISTEM.Ő AZÉRT ILYEN! HÁLA ÉLETÉÉRT URUNKNAK, ISTENÜNKNEK.
keresztkem
  Válasz | 2019. január 28. 16:24 | Sorszám: 62
Kedvelem és tisztelem az OKOS FIATALOKAT.Annál is inkább, mert sok "énkorombéli" idősnek is mondható ember azt vélelmezi: ilyenek már nincsenek is! Talán mert megkeseredettek, talán mert megviselte Őket az ÉLET ilyen-olyan okok folytán,talán betegségeik szenvedést okozó traomáinak okán, talán OKKAL-JOKKAL, talán panaszbeidegződések kényszerei miatt.
Mindenestre én az utóbbi hónapokban fölfigyeltem 2, legalábbis számomra hitelesnek és igaznak látszó politikai elemzőre, társadalmi gondolkodó ifjúra, nevük: SPEIDL BIANKA és PÓCZA István.Azt hiszem mindketten még "innen vannak" a 30 éves koron, és nagyon okosak, finoman tartózkodóak, de HITELESEN BÖLCSEK--legalábbis számomra. A Jóisten tartsa meg őket kedvben,derűben,s finom higgadt okosságban! HITELES EMBEREK LEHETNEK ŐK--is!
keresztkem
  Válasz | 2019. január 01. 18:11 | Sorszám: 61
"Elment" egy IGAZÁN HITELES és nagyon "nagy ember" ebből az árnyékvilágból: Ő DR. Seregély István az utolsó 10 évben nyugalmazott egri érsek, előtte nagyon sokáig aktiv egri érsek. Kevés "Hozzá fogható" igazán NAGY KATOLIKUS személyiség élt ma már ezen a Földön, ebben a Honban. Mi volt Benne az igazán hitelt adó nagyon nagy emberi specifikum? Az, hogy meg tudta mutatni, érzékeltetni tudta a mindenkori környezeteinek a számára RENDKIVÜL SZUGGESZTIVEN, hogy az igaz ember számára NINCS(!!!!) igenis NINCS HALÁL! Örök Élet VAN Isten mellett és EZT senki közelében nem érezte úgy az ISTENHIVŐ EMBER, mint Seregély Istvén Érsek Úr szellemi Holdudvarában!
Requiescat in Pacem!
keresztkem
  Válasz | 2018. december 02. 06:47 | Sorszám: 60
Számomra MA MÁR a HITELES EMBER MIVOLT-hoz az is kell(!!!)--és föltétlenál kell--hogy az illető MEGVÉDJE(!) a Katolikus Egyházat és "a" KATOLIKUSOKAT. IGENIS VÉDJE MEG azoktól a töménytelen mennyiségű és TELJESEN IGAZTALAN vádaktól, melyek --kvázi--"ráragadtak" a történelmi idők hosszú és irányába folytatott, NAGYRÉSZT IGAZTALAN(!!!) BÁNTÁSOK NYOMÁN!
És a teljes KÉPTELENSÉGEK VILÁGÁBA UTALTAK például olyan állitásokat--amelyek pedig FEKETÉN-FEHÉREN BIZONYITHATÓ TÉNYEK, IGENIS TÉNYEK(!), hogy mondjuk pl. a Katolkus Egyház MINDIG IS ÜLDÖZTE A BABONÁKAT (superstitio-kat). És ezek a ma már évszázados vádak és bántások a KATTOLICIZMUS felé és irányába AZT ÁLLITJÁK BE "MAGÁTÓLÉRTETŐDŐ" VALÓSÁGKÉNT, AMI EGY PERCIG SEM VOLT IGAZ SOHA, mégegyszer mondom soha, de soha--a Katolkus Egyházra vonatkozóan és nézvést.Például, azt állizják ma más sokan magátólértetődő IGAZSÁG-ként, hogy a Katolikus Egyház TUDOMÁNYELLENES--lett volna bármikor is--vagy TUDÁSELLENES, vagy IRRACIONALITÁSRA biztató vagy késztető lett volna bármikor is. EZ NEM IGAZ ma sem, és nem volt igaz korábban sem. Viszont! Sokan és akkora erővel állitották, hogy ma már sokan valóságként és igaz érvként idézik és állitják be, PEDIG VASTAGON VALÓTLAN!
Nos ma már az IGAZ, és HITELES ember--a valódi igaz és hiteles ember--KÉSZTETÉST KELL HOGY érezzen a katolicizmus védelmére.
ILYEN IGAZI HITELES EMBER EGY HÖLGY: A KISEBBIK FIAM FELESÉGE, AKI REFORMÁTUS, SŐT ZENETANÁR ÉS REFORMÁTUS KÁNTOR LÉTÉRE ELEGET TESZ(!) A FENTI KIVÁNALMAKNAK.
keresztkem
  Válasz | 2018. október 20. 10:00 | Sorszám: 59
Nekem NEM ELÉG annyi a hiteles ember MIVOLT-hoz, amit leirt.Persze szükséges de nem elégséges az is, amit ir, hogy tudnillik az ember NE AKARJON TÖBBNEK és MÁSNAK "LÁTSZANI", mint AKI Ő valójáben. De ettől--szerintem legalábbis-- vannak fontosabb ismérvek ahhoz, hogy valakit hiteles embernek vélelmezzünk.
Ilyen ismérvek:
1.) Egyenes és szilárd KIÁLLÁS a saját legjobb meggyőződése szerint, akkor is, ha ebből hátránya származik az illetőnek.
2.) Hűség és állhatatosság a BARÁTHOZ, SZERELMI PARTNERHEZ, FELESÉGHEZ, CSALÁDHOZ NEMZETHEZ, HITEKHEZ, VILÁGNÉZETHEZ!
3.) NEM "ÉRDEKEK" ÁLTAL, HANEM értékek ÁLTAL VEZETETT ÉS VEZÉRELT ÉLET!
4.) KIÁLLÁS ÖNMAGUNK esetleg hibás cselekedete, szavai, verbális megnyilatkozása mellett--nem megtagadva "azt", de a jvitás szándékával, vagy akár annak hiján is.
És még sokminden.
Ami a SZAVAHIHETŐSÉG és SZAVATARTÁS-MEGTARTÁS--másokat félrevezetni NEM(!!!) akarás fogalomkörébes is tartozhat akár...
panda
  Válasz | 2018. október 20. 01:27 | Sorszám: 58
Szerintem, a hiteles ember az az, aki nem akar többnek látszani mint aki ....
Pl. egy kalauz, aki nem játsza el h ő a kéményseprő a vonat elején...
keresztkem
  Válasz | 2018. október 19. 06:19 | Sorszám: 57
Elvan az "öreg". El. IGAAZ.
cibulka
  Válasz | 2018. október 18. 20:28 | Sorszám: 56
Hagyjad,elvan az öreg magával, meg a Jó Istennel!
panda
  Válasz | 2018. október 12. 16:58 | Sorszám: 55
Figyi, mpd! Hiteles emberek kerestetnek, nem gyössz vissza?
Ingyen hitel, jólét! ..
keresztkem
  Válasz | 2018. október 12. 11:04 | Sorszám: 54
JÓL MEGVAGYOK MAGAMBA' ÉS MAGAMMAL.NINCS SZÜKSÉGEM SENKIRE.
HITELES VAGYOK. NAGYON HITELES EMBER VAGYOK. ÉN TUDOM, HOGY "AZ", MÁS MEG NEM ÉRDEKEL.
keresztkem
  Válasz | 2018. október 12. 11:02 | Sorszám: 53
Tegnap 72 éves lettem, ma már a 73.-at "taposom".
AZ ISTEN ÉLTESSEN...ENGEM!!!
keresztkem
  Válasz | 2018. október 07. 09:16 | Sorszám: 52
P.s.:
Elnézést kérek! Dr. Nemesszeghy Ervin S.J. atya holnapi temetése DÉLUTÁN 4 órakor--azaz: 16 órakor--kezdődik a Mária utcai Jézus Szive templomban.
keresztkem
  Válasz | 2018. október 07. 09:10 | Sorszám: 51
A múlt héten húnyt el egy piliscsabai idősek otthonában Páter Dr.Nemesszeghy Ervin S.J. jezsuita természettudós, matematikus és fizikus. Aki az angliai Heytrup College-ben kutatófizikusként ALACSONYHŐMÉRSÉKLETŰ KRISTÁLYOK TULAJDONSÁGÁGAINAK MEGFIGYELÉSÉVEL, VIZSGÁLATAIVAL IS(!!!!) FOGLALKOZOTT--földi életem egyik leghitelesebb embere. Holnap, azaz 2018.október 8-án délelőtt lesz a temetése a pesti Jézus Szive (Jezsuita) templomban a Mária utcában.
Requiescat in Pacem!
panda
  Válasz | 2018. szeptember 26. 00:21 | Sorszám: 50
"Na mivan?" csak úgy bedurrantunk ide, aztán meg nincsen semmi se van??? ... http://www.youtube.com/watch?v=wYfQ1I-VV7M
Steven Wilson - Luminol (from the Get All You Deserve Blu-Ray & DVD)

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola