Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Kultúra   » A művészek egzaltáltságának átka

   
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: A művészek egzaltáltságának átka
keresztkem
  Válasz | 2018. május 01. 09:03 | Sorszám: 6
Szeretem a művészetet, mindenekelőtt a zenét és az irodalmat. De éppen, mert szeretem, nagyon kritikus is vagyok "vele", a művészettel kapcsolatba'. És mivel keresztény embernek is gondolom magamat--mondjuk szerényebben: szeretnék igaz keresztény-Jézushívő--lenni, nagyon elgondolgodtat az amikor a KERESZTÉNY MEGVÁLTÁSESEMÉNY és a művészet, a művészet által keltett "szépségélmémy" között valaki-vaklakik kapcsolatot keres ill.találni vél. Többen--nem ritkán katolikus papok, szerzetesek, apácák ODÁIG IS ELJUTNAK, hogy kimondják-manifesztálják: A SZÉPSÉG FOGJA MEGVÁLTANI A VILÁGOT, AZ EMBERISÉGET. No ez a kijelentés az, amiben én nem hiszek: DE NAGYON NEM!!! Mert egyre inkább látom-tapasztalom a MŰVÉSZETNEK egyfajta LÉNYEGRŐL ELTERELŐ hatását. Mi az a lényeg, amiről eltereli a figyelmet még a legnemesebb a legmagasabbrendű művészet is? A SZERETET ÉS A JÓSÁG!
No, ez az, ami több is, fontosabb is, mint a művészi szépség: az esztétikum.
keresztkem
  Válasz | 2017. december 07. 16:21 | Sorszám: 5
Nem szeretek torz lelkületű emberek dolgaival foglalkozni. Útálom a gyilkosságokról, tragédiákról szóló híradásokat, beszámolókat, ezeket az ügyeket eseményeket kiszinező-részletező élethűsító realitikus-naturalisztikus híradásokat, fényképes beszámolókat, izgalmakkal lélek-,és psziché csiklandozó újságcikkeket. Nem szeretem tkp. a krimiket sem,és nem igazán értem azt sem, hogy akik kedvelik
miért kedvelik? Bár nem dugom a fejemet a homokba, s tudom, hogy 'olyan esetek és események vannak, mint amiket az "ilyenek" megmutaTNAK leírnak--nekem nem kellenek.
keresztkem
  Válasz | 2017. december 03. 14:27 | Sorszám: 4
Számora elképesztő, hogy ezzel az ú.n. "zaklatási botránnyal" kapcsolatban mivel is állt elő, egy egyébként sikeres, több megjelent kötettel rendelkező, kiválónak is nevezhető 30 esztendős magyar költőNŐ. Ő azt állitja, hogy őt szexuálisan zaklatta egy HÁZASPÁR(??!!), akik nem mások, mint az ő köteteit kiadó KIADÓ tulajdonosai ill. vezetői.
SZEXUÁLISAN!!!? Egy házaspár. Egy NŐT. Komolyan mondom, néha azt hiszem, hogy a körülöttem lévő Világban elmebetegek élnek. Elmúltam 71 éves, a 72.-et taposom, de ilyet nemhogy nem hallottam, de el sem tudom FI-ZI-KA-I-LAG képzelni. Ráadásul az illető kiadó házaspár--igen "neves", idősebb, elismert irodalmár férjjel--is megszólalt és közölte: ők 48 éves házasok, és boldog szerelemben éltek és élnek is mind a mai napig--bár sajnos az idős férj már elég súlyos beteg.
Ettől már számomra csak az lenne meglepőbb, ha a költőnő arra panaszkodna, hogy őt egy feljett dinoszaurusz szekirozza SZEXUÁLISAN furton furt, vagy egye fene: mondjuk egy INDIAI NŐSTÉNYELEFÁNT molesztálja őt 10 éve szakadatlan....Feministák! Bolondgombát ettetek, vagy mi a franc van?
keresztkem
  Válasz | 2017. november 08. 09:24 | Sorszám: 3
Kerényi Miklós Gábor a Fővárosi Operettsznház volt igazgatója "művészi szárnyalásról" és a "művészi alkotómunka végtelen szabdságáról" beszél--védekezésképpen--akkor, amikor őt bírálják, sőt: tetten érik bűnös és romlott, egzaltált és pederaszta cselekedeteiben. Még affelől sincs különösebb kétségem hogy ő, KMG komolyan hiszi és vallja vélt igazát HELYESNEK és elfogadhatőnak, sőt, a "szent művészet" jegyében elfogdandónak TARTJA a fenti cselekedeteket. Csakhogy. A"szent művészet" nem öncél és nem is bennfentesek, "hozzáértő" kevesek ÉLVEZKEDÉSI TERRITÓRIUMA! A művészet ÉRTEM, a MVÉSZETET SZERETETTEL BEFOGADÓ--és "azt" pénzügyileg fenn-, és eltartó MŰÉLVEZŐ ÉS MŰVÉSZETKEDVELŐ POLGÁR-ért van. Én én a művészetkedvelő polgár mondom-állitom: NEKEM AZ AMOLYAN MARTON LÁSZLÓ ÉS KERÉNYI MIKLÓS GÁBOR FÉLE Ú.N. "MŰVÉSZET" nem(!!!) KELL. Mert az valójában nem művészet, hanem pederaszta romlottság!
keresztkem
  Válasz | 2017. október 06. 16:05 | Sorszám: 2
Amikor a XIX.sz. vége felé a mai Itáliában orvosi-elmeorvosi gyakorlatot folytatott egy Lombroso nevű pszichiáter orvos, közzétéve több tanulmányt hirdette: "A LÁNGÉSZ ÉS AZ ŐRÜLTSÉG EGYMÁSSAL HATÁROS ELMEÁLLAPOTOK"! Hogy hogyan s miként jutott erre a következtetésre, nem tudom, azt azonban igen, hogy maga ez a BON MO' rendkivül népszerű lett, s egyre többen egyre sajátosabban értelmezték--főleg művészek köreiben. Olyannyira, hogy sok helyen, sok művészek által sugallt "világban" ez az elv még ma is virágzik, de ha az elv már esetleg nem is, de annak máig kitermelt--nevezzük így--gyakorlati párlata. Lényegében úgy, hogy: "TEDD MAGADD ŐRÜLTTÉ, OSZT' A LÁNGÉSZ-SÉG MAJD IGY VAGY ÚGY MEGGYÜN MAJD MAGÁTÓL!"--némi parafrazeálásos stil-lel hatásossá fűszerzve a dolgot, mint metaforá-t. Mert persze önmagukat "bolonddá tenni" a művészeknek vagy művészjelölteknek mindig sokkal-sokkal könnyebb volt, s könnyebb ma is, némi túlzott alkoholmennyiséggel, ópiummal, morfiummal, LSD-vel, marijuáná-val s miegyebekkel, mintsem tanulni, kutatni, állhatatosan küzdve, tanulmányokat, gyakorlatokat folytatva DOLGOZNI--mint tudjuk.
Édesapám a szőrmók "művészek", festők, szobrászok, zenészek tömkelegét látva gyakran mondogatta: "Benczúr Gyula tökkopaszon is nagy föstő volt". Mert a szakállt meg a hajat megnöveszteni, nem mosakodni, elhanyagoltnak, ápolatlannak látszani mindig könnyebb, mint nagyot alkotni állhatatossággal, küzdelemmel. Hát ez a LÁNGÉSZ-ŐRÜLTSÉG dilemma ilyen gondolatokat vet föl bennem.
keresztkem
  Válasz | 2014. augusztus 25. 14:19 | Sorszám: 1
Persze.A művészeknek, sőt a művészeteknek maguknak mindég is eszközeleme volt a megbotránykoztatás úgymond a "polgárpukkasztás"--mármint azon polgárok felé, akik hagyták magukat pukkasztani, merthogy nem mindenki pukkadozott a pukkasztók kénye-kedve szerint semmikor.S ráadásul jelentős tehetségtelenséggel párosulva történt sokszor ez a pukkasztási kisérlet anno.
El kell ismernünk, 'ezesetben NEM TEHTESÉGTELEN az illető, önmagát Teresková-nak is neveztető hölgy--amennyire ez a jelenben megitélhető.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. augusztus 21. 13:50 | Sorszám: 0
Sok egzaltált, ámde nagyon tehetséges művész élt és alkotott már a VILÁG művészettörténetének tanúsága szerint.Ezekből az életekből igen sok érték is teremtetett már, és persze sok baj is kisugárzott. Mindenesetre a művészi szépség az esztétikum ezekben az esetkeben NEM VÁLT SEM AZ EMBEREK BOLDOGSÁNÁNAK és BÉKÉJÉNEK munkálójává....sajnos.Az emberek közötti SZERETETET meg azután az ilyen alkotások és alkotók végképp nem segítették megerősödni, de még kialakitani sem.
Ezek, a fenti gondolatok jutottak jelen sorok írójának az eszébe az igen tehetséges festőnő Nagy Krisztina Tereskova munkálkodásának és verbális produkcióinak és verbális "installációinak" nyomán, mely--amennyire ezt ma meg lehet itélni--értékes is lehet(-ne).De hogy mivé is lesz valójában, azzal összefüggésben csak aggodalomteljes várakozásaim vannak....Mindenesetre még az sem tudható biztosan: "az" van-e valójában a fenti képzőművész tevékenysége nyomán, ami a hozzánk hasonló egyszerű emberek tudatához eljut, mert ha "az" akkor okunk van a félelemre, de legalábbis az óvatosságra.
keresztkem

Időzóna: CET  

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola