Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Kultúra   » Naplóirodalom (2. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Naplóirodalom
keresztkem
  Válasz | 2016. április 28. 15:16 | Sorszám: 123
DE lépjünk túl a cinikus viccelődésen!
Tudom önmagamról, hogy gyarló, esendő, sőt bűnös ember vagyok, aki sokszor "elveti a sulykot"--főleg VERBÁLISAN.
Ám azt is tudom, hogy valószínűleg MÉGSEM LEHETEK AZÉRT OLYANNYIRA BÚN- ÉS MÉREGROSSZ EMBER, hiszen:
1.) Megálltam a helyem a CSALÁDI ÉLETBEN;
2.) Megálltam a helyem a munkámban-hivatásomban;
3.) Sok-sok emberen segítettem az életben, akár még anyagilag is;
4.) Elég sok embertársam van, aki kedvel, sőt barátként néz rám;
5.) És megéltem már majdnem 70 évet ebben a csúnya és nehéz Világban--ezt Isten ajándékának fogom fel, AMIT NEM KAP MEG MINDENKI...SOKAN MÉG A FELÉT SEM; etc...etc...
És akkor ezekután jön valaki "errefelé" ezeken a hasábokon és olyanokat ír rólam mondjuk, hogy "hitvány-szemét ember vagy te keresztkem" stb... és hasonlók. ÉS AKKOR NEM ÉRTEM A DOLGOT: hogy tudnillik, MIÉRT(?) vagyok vagy lennék én "hitvány".Hacsak nem azért, mert néha csűnyán beszélek vagy nagybetűkkel írok? EZÉRT VAGYOK HITVÁNY? Mikor én nem érzem magam annak...MERT TUDOM, hogy nemhogy "hitvány" nem vagyok, de biztos, hogy JÓ EMBER vagyok. És mivel nem értem, ezért "letolom" az illetőt, aki bánt, persze csúnyán, csúnya szavakkal, és nyilván sértőn. Mi van ebben különös? Mert szerintem ez így emberi--mert Isten persze és nyilván nem vagyok--és természetes. EZ mindennek a magyarázata.
keresztkem
  Válasz | 2016. április 26. 17:14 | Sorszám: 122
Ez teccik tunni így, ahogyan én csinálom a KUSS-oltatást KÖLTÉSZET. Modern, XXI.sz-i verstani és tematikai alapra helyezve a lírát.Ön pedig egy IHLETŐMÚZSA szerepére lehet nagyon büszke. Bizonyám!
keresztkem
  Válasz | 2016. április 26. 07:29 | Sorszám: 121
Végtelen örömmel tölt el, hogy a fönti "KUSS"-mennyiséget ide teccett idézni. Kimondhatatlanúl hálás vagyok érte Önnek, és őszinte szívvel köszönöm. Márcsak azért is, mert mindez a lelkemben rejlő költői szintű stílusgazdagságot és művészi érzékenységet GAZDAGON IDÉZI FÖL ÉS IDE. Nemkülönben az IGAZI IGAZSÁGRA(!!!) való ÖRÖK HAJLANDÓSÁGOMAT mutatja, sőt: PREZENTÁLJA. ARRÓL MÁR SZÓT IS CSAK "SZOKÁSOS IBOLYASZERÉNYSÉGEMMEL" EJTVE, HOGY ALKALMAT NYÚJTOTT RÁ, HOGY GYÖNYÖRŰ NAGYBETŰIRÁSTUDÁSOMAT MEGMUTASSAM. SZIVBŐL KÖSZÖNÖM--MÉGECCER!
panda
  Válasz | 2016. április 25. 19:23 | Sorszám: 120
" keresztkem
2016. február 16. 18:26 | Sorszám: 54
KUSS!
keresztkem
2016. február 16. 17:52 | Sorszám: 52
Kuss!
keresztkem
2016. február 16. 12:28 | Sorszám: 49
KUSS!
keresztkem
2016. február 16. 12:28 | Sorszám: 48
KUSS!
keresztkem
2016. február 16. 12:27 | Sorszám: 47
KUSS!
keresztkem
2016. február 16. 11:12 | Sorszám: 45
KUSS!
keresztkem
2016. február 16. 10:58 | Sorszám: 43
KUSS!
keresztkem
2016. február 16. 10:58 | Sorszám: 42
KUSS!
keresztkem
2016. február 16. 09:54 | Sorszám: 40
KUSS!
keresztkem
2016. február 16. 05:11 | Sorszám: 37
AKKÓ NYAAD KI A SEGGEM! BAROMÁLLAT! KUSS AZ ANYÁD PICSÁJÁBA! "

http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=4&t=000980
keresztkem
  Válasz | 2016. április 25. 10:37 | Sorszám: 119
Mint ahogyan nekem sem válaszol már hosszú ideje senki és semmi. Még a szuperroszindulatú "panda" is hallgat mosmá', és nem tájékoztat arról a fantasztikusan nagy újságról, hogy nem tom' hány százezer fényévre ide ÚJRA FELROBBANT EGY EDDIG NEM ISMERT FEKETE LYUK...ÓJAJJ, ÓJAJJ! Mit szólnak hozzá a nagyobbnálnagyobb szupertudósok az elektronikus távcsövek végeit LESDEKELVE....s ott ELÉLVEZVE A GYÖNYŐRŰSÉGTŰL!
keresztkem
  Válasz | 2016. április 17. 16:23 | Sorszám: 118
"Valójában FÖL NEM FOGHATOM azt, hogy valakit miért érdekel ma az, hogy Radnóti annakidején KIVEL "KAVAR"-t"--írja egy kommentelő a legfrissebb Magyar Narancs-ban, a költő szerelmi partnereivel kapcsolatosan.
És ez nagyon jellemző--mármint ez a sajátos NYELVEZET-- hiszen Radnóti, meg Fanni, meg Judit, de még Tini is SOHA NEM "KAVART" senkivel és persze egymással sem. Mert akinek egy olyan költő, mint Radnóti SZWRWELMI ÉLETE szimpla "kavarás", az el van tévedve. Az tulajdonképpen NEM TUDJA MIT, S MIRŐL BESZÉL! Mivel ő, a beíró kommentelő a szerelemben valóban csak "kavar", ezért aztán azt hiszi szegény, hogy más is ezt teszi. Hát persze nem, de ő a bekommentelő mindezt nem tudja, sőt mit több EL SEM TUDJA KÉPZELNI, hogy a SZERELEMBEN LEHET NEM(!) "KAVARNI" IS. Ezért nem lehet de legalábbs nem érdemes az ilyennek válaszolni.
keresztkem
  Válasz | 2016. április 15. 09:13 | Sorszám: 117
A Radnóti holttestének, földi maradványainak beazonosítására 1946. augusztus közepetáján kellett-lehetett sort keríteni Győrben. Ezt a feladatot Fanni Ortutay Gyula, Baróti Dezső és Tolnay Gábor társaságában, és egy gépkocsivezető, sofőr segitségével ill. részben a "fentemlített" barátok segítségével kellett hogy végrehajtsa-elvégezze. Hogy ez hogyan s miként történt, azt NAGYON RÉSZLETESEN, A LÉLEKTANI MOTIVUMOK leírását is beleértve vázolja-elemzi Fanni a Naplóban. Úgy, hogy a "barátokra" nézvést sok-sok kritikai, sőt szemrehányó megállapítással, megjegyzéssel tarkitva teszi mindezt, ill. ilyenekkel sem maradva adós. Alaposan megkapják a magukét úgy általában a "győriek" 'atekintetben, hogy mennyire igyekeznek "felelősöket nem keresve", "magukat kimosva és közömbösítve" interpretálni a Miklós majdnem két évvel azelőtti "kínhalálát". És főleg azt tükrözi a Napló--valóságosan vagy "aktualizálva" a mai szemlélethez, ez nem dönthető el a jelenkori olvasó számára--hogy e borzalmas tetteket NEM(!) A NÉMET SS katonái követték el (vagy csak nagyon kis részben), hanem a magyar nyilas-hungarista gyilkosok, keretlegények etc...etc..Mindez persze lehet igaz is.....Mégis! Nagyon, de nagyon aktuálpolitikai IZŰ e szemlélet idecsempészése-ideszublimálása a mai liberális intellektuellek szájízének politikai gasztronómiájára "hangolva". ÉLÜNK A GYANÚPERREL--tehát--ezirányba' ERŐSEN! Tetszik-nem tetszik is ez így valakiknek, bárkiknek. Gyanitva azt, hogy ez a szellemiség--így legalábbis-- NEM FANNITÓL MAGÁTÓL származik, de mai lipótvárosi intellekzuális körökből!
keresztkem
  Válasz | 2016. április 12. 13:18 | Sorszám: 116
Persze. A kozmopolita-liberális szellemiségűnek nevezhető--egyébiránt kiváló kvalitású--irodalomtudóstól, Ferencz Győzőtől sajnos nem várható el, hogy ismerje és főleg alkalmazza a modern, XXI.sz.-i, Szent II.János Pál pápa UTÁNI(!) katolicizmus mindenféle specifikumait és argumentumait. És tárgyilagosan el kell ismernünk azt is, hogy Ferencz a saját elvrendszerén belül--ami tehát a liberálkozmopolitizmus által "kékre festetett" ú.n. materialisztikus humántudományosság, nos 'azon belül még valóban a jobbak és az objektzívebbek közé sorolható. Messze túl a Radnóti Sándor vagy Ungvári Tamás által "domborított" színvonalon.
keresztkem
  Válasz | 2016. április 10. 11:59 | Sorszám: 115
Számomra nagyon LÉNYWEGI KÉRDÉSSÉ kezd válni az a körülmény, hogy mennyire AKTUÁLPOLITIKAI FELHANGOKKAL "adják kézbe" Gyarmati Fanni NAPLÓJÁT azok, akinek egyáltalában MÓDJUKBAN ÁLL foglalkozni ezzel a fontos értékkel.
Milyen mértékben "csitítják" vagy "halkítják el" Fanni kétségkivüli antiszemisztikus szemléletmorzsáit és megjegyzéseit? És milyen mértékben igyekeznek "semmisnek tekinteni", de legalábbis HÁTTÉRBE SZORITANI Fanni kétségtelenül létező, és mai értelemben is korszerűenek vehető katolicizmusát? Mert bizony a fenti jelenségek igenis VANNAK azok kezében, akik a Napló-t istápolják és másokat szóhoz sem engednek--ezzel az anyaggal kapcsolatban.
keresztkem
  Válasz | 2016. április 06. 12:54 | Sorszám: 114
HIÁBA, NO! Az ideologikusan merev, doktrinális-politikafilozófiai gondolkodásmóddal nem lehet erőszakot tenni és venni a TEREMTETT EMBERI (és TEREMTŐ ISTENI) TER-MÉ-SZE-TEN! Bármennyire is BELÉ VERTÉK az ilyen marhaságokat a XX.sz. elejetáján politikai mozgalmárok meg "cucilista" zsidaj ideológiapápák. Az ilyen Jászi Oszkár féle ZSIDÓ liberálhatökrökre gondolnék ezzel..ugye.
keresztkem
  Válasz | 2016. április 02. 11:08 | Sorszám: 113
Gyarmati Fanni megpróbálta kommunista-feminista "drill"-el "elintézni" az ő szerelmi-szexuális megcsalatását Miklósnál, mondván: " ha neki jó az, hogy van egy MÁSIK MÚZSÁJA is rajtam kívül--ÁM LEGYEN! Nem birtokolhatja egyik ember a másikat vagyontárgyként stb...stb...stb..." Ergo: mindenről tudott ami Mik és Beck Judit között történt a legapróbb részletekig, és megpróbált úgy csinálni MINTHA EZ NEKI "SEMMIBE NEM KERÜLNE", mintha mindezt flegma pofával és elegánsan egy házastárs el tudná viselni a legnagyobb nyugalommal. És el kellett telnie nem is sok időnek, mire rájött: BIZONY EZ NEM MEGY! Érzékileg-érzelmileg-idegileg lehetetlen az, amit a feminista-libertiánus "drill" perverz torz logikával kitalált, s megpróbált az embereken KERESZTÜLVERNI! Bizony PERVERZIÓ, EGZALTÁLTSÁG, ELMEBAJ ez a föntemlitett--mellesleg mesterségesen kitalált--ideologikus DRILL, amibe csak belebolondulni lehet, vagy valami tzragikusan erőszakosan tenni: önmagunkon vagy a társunkon.
És mellesleg: MAGA BECK JUDIT IS RÁJÖTT MINDERRE, amikor elhatározta magában: nem akarja elszakitani Miklóst a feleségétől, tehát, nem akarja magát feleségül vétetni Vele. Persze nem ment könnyen Neki, Juditnak se', no, ez azért vaskosan igaz!
keresztkem
  Válasz | 2016. március 28. 17:03 | Sorszám: 112
Szóval látszólag MAGAS SZINTŰ KAPCSOLATAI voltak, de inkább lettek-lehettek volna Fanni néninek, a férje '44 késő ősze táján bekövetkezett brutális halála óta, amely kapcsolatokat Ő nem vette semmilyen praktikus célra igénybe. Mármint a Miklós halálától 2014-ig eltelt majd 70 évben úgyíszólván egyáltalában nem. Sőt, még mintha titkolni igyekezett volna inkább ezeket a --nevezzük igy--NEXUSOKAT.
Ami és amennyi tudható: volt egy Leányfaluban, a Dunakanyarban lévő nyaralója, weekendháza, hétvégi háza. És volt egy Volkswagen 1300 köbcentis ú.n. "bogárhátú" autója, amellyel "furikázott" ide-oda-amoda. És volt egy orosz, korábban szovjet baráti házaspár baráti kapcsolata--állítólag--akiknek nyaralójuk volt a Krimben a Fekete-tenger
partján.(megjegyzendő azért, hogy "ilyesmijük" nem akárkiknek volt még a Sz.U.-ban sem, és pláne azután, hogy a "Szojúz" fölbomlott, szétszakadt) Ahová Ő, Fanni korábban "kijárt" nyaralni 1-1 1/2 időtartamú nyári hónapokra "valamikor, valamennyi ideig". De hogy ezzel a kapcsolatával mi van, mi volt, mi lett? Valakik számára biztosan tudható, a számomra nem. Kérdés az is, hogy ugyan vajon kik is lehettek azok a "ruszki-orosz" emberek, akikkel a barátságban Ő, Fanni néni ilyen szintig eljutott?
keresztkem
  Válasz | 2016. március 25. 09:34 | Sorszám: 111
És még egy, talán öléggé fontos dolog, ami a Vele, Fanni asszonnyal t9rtént neg, és az 1962-ben készült, EGYETLEN VELE KÉSZÜLT SZÓBELI--és meglehetősen RÖVID terjedelmű-- interjúból derült ki.
Egy ízben meglátogatták Őt a Pozsonyi úti lakásában Kádár János és felesége, Aczél Györgynek, a "Gyuri"-nak társaságában. Bejelentetlenűl, váratlanúl egyszerűen "becsengettek hozzám" mondotta Fanni. Olyannyira váratlanúl ért a látogatásuk, hogy "ELŐTTE FOKHAGYMÁT ettem", s jelenlétükben emiatt "alig mertem kinyitni a számat"--mondotta Fanni '62-ben, ebben a rádióriportban. Melyben sokminden, főleg lényegtelen dolog elhangzott, s lényeges úgyszólván semmi...
keresztkem
  Válasz | 2016. március 23. 15:34 | Sorszám: 110
Érdekes információhoz jutottam időközben hozzá--Gyarmati Fanni asszonyról. Eszerint Ferencz Győző irodalomtörtáénész ÚGY VÉLEKEDIK--DE NAGYON-NAGYON BIZONYTALAN HANGON ÉS MEGFOGALMAZÁSI STIKUSBAN--hogy "Fanni 1946 után már valószinűleg nem járt templomba...etc...etc".
Jelen sorok írója azt gondolta, hogy mindezt(!)--tehát Fanni '46 utáni "hozzáállását" a korábbi katolicizmusához-- Dr.Ferencz professzor úr BIZTOSAN TUDJA--vagy BIZTOSAN NEM TUDJA! Mostmár az UTÓBBI változatot látja a legvalószjnűbbnek e--számára--nagyon fontos kérdésben.
keresztkem
  Válasz | 2016. március 18. 11:06 | Sorszám: 109
Gondolom persze--amit a Napló szerkesztői, s különösléppen Ferencz Győző irodalomtörténész egyetemi tanár BIZTOSAN TUD--hogy Fanni kapcsolata az Általa ismert (így-úgy megismert) orosz, korábban szovjet emberekkel mindvégig megmaradt. És nem szakadt meg nyilván azután sem, hogy a Szovjetunióban történtekről a XX.pártkongresszus után, de méginkább jóval később pontosan megtudhattuk, hogy miféle KAPITÁLIS DISZNÓSÁGOK, sőt: VÉRES GAZEMBERSÉGEK TÖRTÉNTEK. Feltehetően Gyarmati Fanni HELYIÉRTÉKÉN KEZELTE LELKÉBEN ÉS INTELLEKTUSÁBAN minezeket a VILÁGRA szól óriási bűnöket azután is, hogy teljes, borzalmas valóságukban megtudhattuk-megismerhettük őket mi magyarok is, ÉS NEM SZAKITOTTA MEG SEMMILYEN OROSZ KAPCSOLATÁT! Úgy és olyannyira, amennyire mindez egy NAGY EMBERTŐL elvárható, aki persze gyarló NAGY EMBER mivolta mellett és ellenére is.
keresztkem
  Válasz | 2016. március 14. 16:08 | Sorszám: 108
Helyesbítés:
"..itteni-magyarországi "működéseivel" kapcsolatosak,..." helyett:
"..itteni-magyarországi "működéseivel" kapcsolatosan,..."
keresztkem
  Válasz | 2016. március 14. 16:06 | Sorszám: 107
Csatlakozva--tartalmilag--a megelőző "beírásomhoz", nem tudok elhallgatni néhány olyan észrevételt, mely bizonyos BIRÁLATOK, KRITKAI MEGJEGYZÉSEK és ELÉGEDETLENKEDŐ KIFOGÁSOK szóvátételét jelentik Gyarmati Fanni részéről már 1945-46 -ban a Kommunista Párt, a kommunsták, a "ruszkik"-oroszok-szovjetek itteni-magyarországi "működéseivel" kapcsolatosak,
ill. szuverén ás gátlástalan módon fejezik ki Fanni (néni) gondolkodásmódját, szemléleti autonomiáját és befolyásolatlan-befolyásolhatatlan "itélkezési metódusát". Vállalva a hibázás és elfogultság vagy a baráti köreik "elárulásának" gyarlóságait is. Talán ez is bizonyítja--több egyéb tényező mellett--hogy Fanni e Napló írásakor nem igazán volt tekintettel arra, hgy "ugyan majd mit is mond évek múlva az UTÓKOR"--mely persze a jelennél mindég okosabb és bölcsebb.NEM VOLT TEKINTETTEL SEMMIRE FANNI, S EZ MAGÁBAN REJTI A HIBÁS ÉRTÉKITÉLETET IS PERSZE, DE AZ ŐSZINTE VALÓSÁGLÁTÁS ÉS VALÓSÁGMEGITÉLÉS ARANYFEDEZETÉT IS MAGÁVAL HOZZA, ILL. MAGÁBAN HORDOZZA. S MINDEZ AZ IRÁS MŰÉRTÉKÉT NÖVELI ÉS VERETEZI!
keresztkem
  Válasz | 2016. március 11. 13:15 | Sorszám: 106
Visszagondolva--és sokszor visszagondolva--erre a bizonyos Napló-ra, óhatatlanul felötlik bennem az is olykor, hogy finom érzékenységgel és tájékozott idegrendszerrel olvasva, FÖLFEDEZHETŐ A NAPLÓ SZERKESZTŐI RÉSZÉRŐL EGY BIZONYOS AKTUÁLPOLITIKAI FELHANG IS, azaz a mai-jelenkori "lipóciai izlésvilágoknak tetsző"--nevezzük így--FÖLIDÉZÉSI SZELLEMÜLETEK NYOMVILÁGA!!! Nem akarnám túlzottan rébuszos-rejtelmes-érthetetlen szférákba terelni ITTENI IRÁNYÚ MOMDANDÓMAT, ezért direktebben fogalmazok: a katolicizmusellenesség a magyarságellenesség s az antiszemitizmusvádak MAI KELETŰ HANGULATELEMEIT ÉS SZÓHASZNÁLATI MÓDOZATAIT is fölfedezni vélem azért ITT-OTT a Napló jelenkori--2014-es változatában. Ami vagy reálisan megvan benne vagy nincs, de hogy így, ilyen módon nem igazán LEHET(!) benne--EREDETILEG(!)-- azt öléggé nyomatékkal gyanítom!
Ezt a megjegyzést azoknak a JÓINDULATÚ OLVASÓIMNAK a számára teszem meg--nincsenek sokan valsz.leg--akik netán idetévednek, és megtisztelnek azzal, hogy jegyzeteimet esetlgeg átböngésszék--olykor.
keresztkem
  Válasz | 2016. március 09. 10:02 | Sorszám: 105
Számomra katolikus keresztény számára viszont a legsúlyosabb és leglényegesebb "nyitott kérdés" továbbá az, hogy vajon milyen volt, milyen lehetett Fanni néni kapcsolata az Általa korábban nagyon tisztelt és szeretett Terézvárosi Templommal és plébániával, a sokat emlegetett TEREZIÁNUM-mal? Jelesül az 1946 ősze és 2014 február 15-e, az Ő halálának napja KÖZÖTTI(!!!) időszakban?
keresztkem
  Válasz | 2016. február 25. 07:08 | Sorszám: 104
Kérdés továbbá az is, hogy hogyan értette-értékelte vajon Gyarmati Fanni az 1956-os magyar foradalmat (az Általa rajongással szeretett Rákosi Mátyás bukását és megszégyenülését) és a szabadságharcot--a nagy-nagy orosz-, és szovjetrajongása mellett és ellenére? Erre a kérdésre elképzelhető az, hgy könyvének vezető szerkesztői azért tudnak--vagy tudnának(?)-- válaszolni, annak ellenére, hogy Fanni néni "legendásan zárkózott" volt vagy lehetett, már hosszú életének ebben a szakaszában. És persze hogyan gondolkozhatott vajon az 1968-as "csehszlovákiai eseményekről", különös tekintettel a "Varsói Szerződés haderőinek prágai bevonulásáról"? Kínos dolgok ezek, de jelen sorok írója nem tartja megkerülhetőnek--ha tisztességesek akarunk maradni--ezeknek a kérdéseknek a föltételét sem.
keresztkem
  Válasz | 2016. február 19. 12:03 | Sorszám: 103
Maradna még izgalmas kérdés keresztény szempontból azért elég a Fanni emberi életével és főleg katolicizmusával összefüggésben?
Mindenekelőtt az, hogy milyen volt vagy lehetett Gyarmati Fanni LELKI VISZONYULÁSA ahhoz a keresztény katolikus Egyházhoz 1946 ősze és 2014 februárja, az Ő halálozásának végső ideje KÖZÖTT, amely Őt, Fanni-t MEGVÉDTE a zsidóüldözések idején, s amely NEM TUDTA MEGVÉDENI az Ő Miklósát ugyanezen vészkorszakban. Nem is annyira a felszini-érzelmi viszonyulásra gondol az ember, henem az igaziakra a spirituálisakra. Kapcsolatára ezen "utóidő" 70 évében Sík Sándorral vagy éppenséggel a kedvelt és szeretett Terézvárosi Plébániával vagy az apáca Stadler Friedával--akinek oly' sok mindent köszönhetett.
Persze gondolható-elgodolható hogy Rákosi híveként a Magyar Dolgozók Pártja kommunista párttagjaként nem lehetett valami csudajó--az elején a 40'-es évek végén az 50'-es évek elején különösen nem. De hogyan volt-lehetett később? A reformkommunizmus és a liberálbaloldaliság lábrakapását követően--főleg? Erre Ferencz Győző professzor nyilván tud adni egy választ--nyilván liberálbaloldali szinezetű-t-- ám vajon az Ő válasza-e az IGAZI?
keresztkem
  Válasz | 2016. február 17. 09:02 | Sorszám: 102
Kétségkívül igaz: a Fanni naplója telistele van az olyanféle megfogalmazásrészletekkel, hogy pl.: "ott az a társaság tele volt ronda zsidókkal". Vagy: "XY kiállhatatlanúl zsidós és nagyon visszataszító". Vagy: " szégyellem magam ilyen csúnya és zsidós tulajdonságú emberek közelében"....etc...etc...
Azonban! Az is elvitathatatlanúl igaz, hogy Ő maga, Fanni VÉDELMÉBE VESZI, igenis nagyon határozottan védelmébe veszi úgy "am-block" a zsidóságot, amikor őket bántják.
keresztkem
  Válasz | 2016. február 13. 10:03 | Sorszám: 101
Gyarmati Fanni Naplója második kötetének végén nagyon tartalmas és nagyon sok velős vitára késztető és ingerlő zárótanulmányt közöl Ferencz Győző egyetemi tanár a Napló vezető szerkesztője. A kiváló Radnóti--és mostmár méltán nevezhetően--- Gyarmati Fanni kutató is. Akinek ez az emlitett tanulmánya önmagában is vagy 50 oldalas, és külön tematikus tartalmakra utaló fejezetcímekkel tagolt. Az egyik ilyen záró-utószó fejezet azt a címet viseli, hogy: "Viszonya a zsidósághoz". Melyben expressis verbis megálapítja Ferencz dr., hogy: "A családi környezet közelebb vezet annak megértéséhez is, hogy Gyarmati Fanni miért beszél olyan leplezetlen ellenérzéssel azokról, akik akár vallási, akár tágabb kultúrszociológiai értelemben nyíltan vállalják zsidóságukat. (és most jön a LÉNYEG!) A napló szóhasználata ebben a kérdésben tagadhatatlanúl beleillik az antiszemita diskurzusba."
MA! BELEILLIK az "antisztemita dskurzusba!" Hmm!
Elgondolkodtató!
keresztkem
  Válasz | 2016. február 08. 14:53 | Sorszám: 100
Érdekes és elgondolkodtató, hogy 1946. szeptemberében, amikor Gyarmati Fanni mindössze 34 éves nő--és tulajdonképpen még fiatal nő--túl van már mindenen: férje halálán, hiszen annak tényéről csak egy-két hete szerezhetett tudomást, noha "Mik" halála mér majdnem 2 éve van hogy bekövetkezett, ha igaz "tarkólövés" miatt. Túl van 6 abortuszon, orosz-ruszki katonaférfiak által történt megtörtént háromszori MEGERŐSZAKOLÁSÁN, sok-sok bánaton-csalódáson és persze "égi örömön" is mind-mind túl van ekkor.
S mégis, mégis, 34 éves VIRULÓ és ÉRETT nőként is, TULAJDONKÉPPEN GYERMEK MÉG(!), s mindezt Ő Fanni mintegy EL IS ISMERI 2 karakterisztikus alkalommal is: 1934 májusában, amikor a Naplót írni kezdi, s most '46-ban, amikor befejezi, lezárja, Mert ekkor tényleg ezt teszi. És miért érzi magát gyermeknek, s miért érzi ugyanezt az OLVASÓ, érzem én is? Sokat töprengtem ezen s rájöttem, a SZÜLEIVEL KAPCSOLATOS VISZONYA erre a magyarázat, s különösképpen az édesanyjához "Anyuskához" való gyermeki kötődés az oka. "Anyuskához" akinek elvesztésétől, halálától Fanni gyakorlatilag egész életén keresztül retteg, s akit talán még férjétől is jobban szeret. És akinek elvesztésére-halálára csak jóval később 1963-ban kerül majd ténylegesen sor.
keresztkem
  Válasz | 2016. január 25. 16:38 | Sorszám: 99
A tudatalattiban lappangó vágy a nagypolgári-gazdag "allűrök" iránt, persze vágy marad csupán, mert a Fanni életkörnyezete már megismerte Őt és ilyennek ismerte meg, amilyenné tette (pontosabban tették ők ketten magukat a zsidó Glatter Miklósból valódi--ÉS TÉNYLEG VALÓDI--és igaz keresztény katolikussá lett Radnóti (Radnóczi) Miklóssal együtt) önmagukat Fanni is Miklós is. És tényleg kereszténnyé tették önmagukat a legjobb értelemben, házasságuk együttélésük folyamán, de mint művészek persze meglehetős szabados életű--gyónástól gyónásig élő katolikus keresztényekké lettek. Igy azután megmarad és előtör Fanniból a női "idegindulat" a "férfivágy"--"a" férfi iránt, aki persze nemcsak a férj, mint férfi vonzzák és izgatják Őt. Hanem a gazdag,nagyvonalú, életélvező "dandy" vagy "jampi", élveteg férfi. De akikkel kapcsolatba, pláne szexuális kapcsolatba NEM KERÜL, mert Vele az ilyen férfiak SEM akarják a kapcsolatot, hiszen Ő keresztény módon "foglalt" a költőférje számára. "S lám, milyen szépen élnek" gondolják-mondják, mely megállapitásuk ráadásul nem is teljesen igaz, csak részben. Igaz: NAGYRÉSZBEN!

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola