Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Kultúra   » Naplóirodalom (6. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Naplóirodalom
keresztkem
  Válasz | 2015. január 19. 09:53 | Sorszám: 23
METEOROLÓGIA ÉS MENTÁLIS ÁLLAPOT

A mai olvasó számára lehetetlen nem észrevenni azt, hogy Gyarmati Fanni 1935 és 1946 szeptembere között papírravetett naplósoraiban milyen jelentős MÉRTÉKBEN kap szerepet az IDŐJÁRÁS, az ország METEOROLÓGIAI HELYZETE, ÁLLAPOTA. Még azt is mondhatnók: hogy ebből a szempontból is HALLATLANUL KORSZERŰ az életszemlélete-gondolkodásmódja, amennyiben arra gondolunk, hogy a mai, XXI.sz-i ember életének mennyire része a meteorológiai jelenségek figyelése, de legalábbis "árgus figyelemmel" való nyomonkövetése-szemlélete.Hogy milyen "abnormisan" forró egy tavasz, mennyire szelesen kegyetlen egy tél vagy ősz, mennyire "fáj" az ember arcbőrének a nagyon fagyos tél, vagy mennyire kellemetlen az őrült forróság júliusban vagy hogy "nincs tavasz" mert rögtön "bezuhan" közénk a nyári forróság akár már áprilisban--ezek mind-mind ismerős mai gondolatok és tapasztalatok. Az meg azután "lélekzetelállítóan MAI STIL", szinte tegnap is írhatta volna bárki annyira ismerős, amikor arról beszél-ír Fanni asszony, hogy "manapság teljesen megváltozott az időjárás a Világban" és semmi nem úgy van meteorológiailag--ugye--"mint régen", a mi gyerekkorunkban, amikor még "minden a helyén volt": A TÉL TÉL VOLT, A NYÁR NYÁR, A TAVASZ TAVASZ etc...etc..Bezzeg "most" mennyire nincs "így"! NINCS IGY A FRÁSZT! Momdom én a mai "buta cinikus"...nak mondott olvasó. Ugyanígy-ugyanúgy van, mint abban a korban, amikor Fanni a Napló-t írta.Egyszerűen az emberek úgy vagyunk magteremtve, hogy szeretjük azt a KORT azt a HELYET azt a SZITUÁCIÓT nagyon különlegesnek vélelmezni, ahol éppen mi vagyunk.NEM KÜLÖNLEGES! UGYANOLYAN!
keresztkem

keresztkem
  Válasz | 2015. január 17. 12:35 | Sorszám: 22
Azok a hölgyek, akik a XX.sz. elején--a '20-as, '30-as években--szellemi rabjaivá lettek a marxizmusnak, feminizmusnak, női egyenjogúságnak, miegyébfrancnak, a későbbiekben marhanagyot koppantak.S ha eléggé erősek voltak erkölcsileg akkor el is ismerték ezt a melléfogásukat, ha nem annyira, akkor kicsúszván alóluk az erkölcsi talaj "elmenekültek" Magyarországról, sokan Európából is, és az USA-ban vagy Ausztráliában kezdtek gyökeresen új gondolkodásmóddal, gyökersen más életmóddal ú.n. "új életet". Igy járt pl. Jászi Oszkár felesége a festő-írónő Lesznai Anna, de Gyarmati Fanni unokahúga Vári Györgyné (a korábbi Holló János műegyetemi vegyész professzor felesége) Milch Hermina--a Naplóban következetesen "Hermi"-ként emlegetett--Fanni asszony unokahúga is.Ahol, kérdés hogy mennyit ért a pesti bölcsészkaron sebtibe' megszerzett középiskolai orosztanári diploma? Ugyan kérdés mindez-ugyanez Fanni asszony számára is, már a Színművészeti Egyetem professzor emeritus egyetemi tanáraként is, de neki persze franciatanári diplomája is van,és azért "az" úgy már egészen más.
No és persze kérdés, nagy kérdés a marxizmus-kommunizmus ÉRTÉKVESZTÉSE(!) okán előállható--vagy nem(!)--csalódottsági-kiábrándultsági lelkiállapotnak divatos szóval: "kezelése".Ami nem lehet könnyű, de ha már az ember 100 éves kor megér, talán mégiscsak könnyebb.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. január 15. 11:42 | Sorszám: 21
A II.Világháború alatt, különösen annak végefelé igen sokan, köztük Gyarmati Fanni is bizony a "'Nagy Szovjetúnióban", idealizálta az orosz, de méginkább az ú.n. "szovjet" emberek
nagyszerűségét--főleg azok, akiket a Horthy. de főleg a Szálasi rendszer alatt 'ezért-'azért üldöztek.És nyilván ilyenek voltak a zsidók, zsidó származásúak vagy akiket zsidónak minősítettek, noha már nem voltak azok.Gyarmati Fanninak meg Randnóti Miklósnak akkor "telt be a pohár", amikor 1944 nyarán fölvarratták velük a ruháikra a sárga csillagot, noha már 1943 május elején--nem kis zsidós családi ellenkezés dacára megkeresztelkedtek a budapesti Szent István Bazilikában annak rendej és módja szerint. És nemcsak hogy szabályosan megkeresztelkedtek, de zsidó vallási életet tudatosan soha nem élt egyikőjük sem, sőt maga Radnóti egy Komlós Aladárnak írott levélben szinte tudományos részletességgel és pontossággal kapcsolatban kifejti a zsidó vallással kapcsolatos racionális averzióit, egyet nem értését, amihez Fanni még az érzelmi ellenszenvét is bőszan hozzáadja...egy ideig és egy bizonyos formáig.Mellesleg a fentemlitett Radnóti okfejtést maga a költő KÖZLI IS a saját naplójában--mely évekkel ezelőtt jelent meg ugyancsak Ferencz Győző szerkesztői munkájaként, talán 2000-ben!
Mindennek ellenére megdöbbentő Fanni asszony MEGLEHETŐSEN JELENTŐS ÉS KITARTÓ szovjet szimpátiája, s az a tény--hogy persze emberi kapcsolatai és barátságai révén--évtezedeken keresztül töltött hosszabb időket nyaralással a Fekee tenger üdülőparadicsomában a Krimben.És ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy az Őt megerőszakoló szovjet katonáknak is 'hogy, s milyen őszintén meg tudott bocsájtani, méginkább elámulunk.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. január 14. 19:23 | Sorszám: 20
Vannak momentumok Gyarmati Fanni naplójában, melyeket 10 ember közül 9 egyszerűen szégyellne közölni a NAGYVILÁGGAL az olvasóközönséggel.Ezeknek a szégyelnivaló dolgoknak a szégyelnivalóságát az események-vélemények megírásának idején még "elüthette" a saját lelkiismerete előtt akkor, amikor papírravetette, mondván: "ÚGYSEM OLVASHATJA EL EZEKET A GONDOLATOKAT SENKI, LEGFÖLJEBB A FÉRJEM: MIKLÓS, ELŐTTE MEG EGYÉBKÉNT SINCS SEMMIFÉLE SZÉGYELLNIVALÓM"! Viszont sokkal-sokkal később, úgy 2010 táján, amikor közölte környezetével Fanni asszony, hogy halála után a Napló igenis megjelentethető, nos, AKKOR MÁR ALAPVETŐEN MÁS VOLT A HELYZET! És noha erre a, ma már történelmi időre a MACULA DEGENERATIO szem-betegségének következtében a LÁTÁSA már valóban nagyon leromlott, SZELLEILEG-MENTÁLISAN még ekkor is tökéletesen ÉP volt, a pszichéje-lelkülete ragyogóan tiszta maradt, tehát PONTOSAN TUDTA, hogy mire ad engedélyt.És azt is tudta--hogy a sok-sok egyébként kompromittáló és dehonesztáló véleménye, nézete, megállapitása--mondjuk például a Rákosi rajongása vagy a "Mik" szerelmi életének kicsapongásai Beck Judit festővel stb...stb...ill. az Ő, Fanni "helyeslése" e házasságtörést illetően AZ Ő--mondjuk így-- SZEMÉLYES "RENOMÉJÁT" NEMHOGY NEM RONTJA, DE EGYENESEN MÉG TOVÁBB JAVITJA--a csillagos égig.No, sok egyéb mellett ez is elképesztő!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. január 11. 05:17 | Sorszám: 19
Nem igazán értem mostani mondandójának egy részét--kedves "nereus".Hiszen jómagam, mint sokak vélekedése szerint "túlzóan szigorú" és gyakorló katolikus keresztény, NAGYONIS A "SZAPORODJATOK ÉS SOKASODJATOK!" "PÁRTJÁN" állok.Teljes "mellszélességgel" és nagyonis azon! Szóval a "modern nő" fenti, Ön által most leírt specifikumát éppenséggel MÁR EGY MEGHALADOTT(!) és az igazi, XXI.sz-i MODERN KERESZTÉNY NŐI MIVOLT szellemében--és szellemiségében-- bírálom, és ELAVULTNAK GONDOLOM a legteljesebb mértékben."Azt" egy tizenkilencedig-huszadik századi polgári-nagypolgári jólét mételyének vélem.Hogy még világosabban fogalmazzak:
jómagam a fogamzás majd' mindennemű megakadályozását--így a "vigyázást is"(!) ELITÉLVE(!)--az igazi, a XXI.sz.i- modernséggel ELLENTÉTESNEK VÉLEM.Mert ma már tudjuk: AZ ÉLET IGENIS ISTEN AJÁNDÉKA, s nem a mi emberi játszadozásainknak, pláne élvezkedéseinknek tárgya!
Igy azt az ú.n. "szekularizált", de inkább a feminizmus idiotizmusától megfertőzött nőt már mélységesen antimodernnek látom, aki a "vigyázást" még a XX.sz.'60-as éveiben is "bevettnek" gondolta esetleg a fogamzásgátlásnak ezt a formáját.
Mint katolikus, csakis és kizárólag a TERMÉSZETES FOGAMZÁSGÁTLÁST tudom--úgy-ahogy elvben elfogadni--mely a hölgyek fogamzásképtelen "peteéretlenségi" áéllapotában történő közösülésén alapul.
A gyermekvállalást viszont MINDENEN FÖLÜL IGENLEM(!!!), ezért borzongok mindenen túl Gyarmati Fanni asszony töménytelen abortuszán és-- igaz csak férjével Radnótival folytatott, nyakra-főre MENNYISÉGŰ(!)--szeretkezésein, melynek ódiumait csak akkor vállalja magára, ha már teherbe esett.(addig: a "vigyázzon a férfi" elven és gyakorlaton áll!)De akkor nagyonis, mert azonnal elabortáltatja-megyilkoltatja magzatát szinte gátlástalnuúl.EZ valóban BŰNÖSEN KERESZTÉNYELLENES--s persze modernség-ellenes is! S nem győzöm eléggé EL-I-TÉL-NI(!!!)
keresztkem
nereus
  Válasz | 2015. január 10. 21:30 | Sorszám: 18
Igen, a "vigyázás" még jó sokáig a férfi kötelességei közé tartozott, én ebben azért nem találok kivetnivalót, mert még a század hatvanas éveiben is gyakran felvetődött a hölgyek részéről ez az igény. Más:: a kereszténység szellemiségtől "nem idegen" a "szaporodjatok és sokasodjatok...." Szóval a gyermekvállalás igenlése. Szóval itt lehet eltérés a szekularizált, modern nő és a vallásos szellemiség között. Dehát, már akkor is mondták, csak a halott ellentmondásmentes. (Ma így, hogy lám, emberből vagyunk... )
keresztkem
  Válasz | 2015. január 10. 09:24 | Sorszám: 17
Az ELLENTMONDÁSOK.

Jellegzetessége e könyvnek az, hogy ellentmondások és önellentmondások TÖMKELEGÉT "hozza", aminek alighanem természetes magyarázata van.És ez a magyarázat alighanem az, hogy önmagának--és legföljebb a Szerző által, Vele teljesen EGYNEK tartott férjének--írta, így semmiféle kritikai vagy kritikusi következetességet nem követelt meg...'etekintetben legalábbis: önmagától.Ami azért, valljuk be az olvasót egy kissé zavarja, de minimum egy bizonyos értetlenséggel tölti el.Hogy egy emberről először azt írom, hogy "undok", azután egy pár év múlva ugyanőróla azt--mondjuk--hogy "elragadóan kedves volt tegnap...stb...stb" az valljuk be néha több mint megdöbbentő, hisz' messze túlmegy a "jellemfejlődés"-be beférő--és beférkőzhető--fogalom értelmezésen.Persze! Gyarmati Fanninál érthető és talán még megbocsátható is, annál is inkább, mert ugyanezeket a--nevezzük így--meglepő minősítésváltoztatásokat elég gyakran ÖNMAGÁVAL SZEMBEN IS MEGTESZI! De például--hogy mást ne mondjunk--az Ő édestestvérével az orvos Dr.Gyarmati Lászlóval kapcsolatban is szinte minősíthetetlenűl és kegyetlenűl őszintén kritikus hangú.Olyannyira, hogy ennek a kritikus hangnemnek a realitását, de legalábbis annak mértékét a szerkesztő, Ferencz Győző is irreálisan eltúlzottnak minősiti, pl. 'atekintetben, hogy 'olyannyira önző és --mai szóhasználattal szólva--"bunkó" lett volna....ráadásul feleségeivel együtt! Hiszen például ténydolog, hogy Gyarmati dr. nagyon-nagyon sokmindenkin segitett, nem utolsósorban magán Fanni-n--elég ha csak az abortuszainak
a realizálásaira, injekció-, és gyógyszeradásaira, a jogi-törvényessáéh "hajcihőknel" az orvosi eltussolására gondolunk.Ami objektíve akár bűntársi kapcsolatot is föltételez a testvérek között, de szeretetlenséget "Laci" részéről biztosan nem--Fanni irányába.És pl. édesanyjuk "Anyuska" irányába sem, pedig Fanni őt, Gyarmati Dr.-t ezzel is nemegyszer vádolja.
Szerencsétlen és küzdő élet lehetett a Gyarmati Dr.-é is--a 4-szeri házasodással, közte azzal, hogy 2-szer ugyanazt a nőt vette el--az orvosi pélyán való érvényesülési nehézségekkel, és 1962-ben bekövetkező korai halállal.
keresztkem

keresztkem
  Válasz | 2015. január 05. 11:09 | Sorszám: 16
A TESTKULTÚRA és a TESTISÉG ügye a NAPLÓ-ban.

Gyarmati Fanni nyáron rendszeresen úszott, teniszezett, túrázott, télen, ha volt rá lehetősége--férjével együtt--sielt.Egyáltalán: sokat figyelt a saját testének állapotára, de férje, Radnóti testi kondiciójára is--utóbbinak elég nagy bosszúságára, sőt közöttük kirobbanó veszekedések indítóokaként konstatálva.Fanni rendszeresen napozik MEZTELENÜL, tükörben "vizslatja" saját bőrének feszességét, izmainak rugalmasságát stb....és minden ilyesmit.Nem tetszéssel regisztrálja és szóvéteszi férjének "rossz testtartását" ill kopaszodó "szőke sörényét"--ill a homlokabéli kopaszodást magát.Többször leírja a naplóban azt is, hogy mennyire bosszantja őt a saját "fonnyadó bőrállapota" ill. ú.n. "öregedésének" Általa fölfedezett "jelei"..mindez,már '30-as nő-éveinek elején, és nyilván nem tudván előre azt, hogy majdnem 102 éves életkort fog megélni. Szeretkezéseik-szexuális aktusaik közepette akkurátusan számonkéri férjén az ú.n. "vigyázást"--abból a célból, hogy NE essen teherbe férjére háritva annak felelősségét, hogy az aktus--annak csúcsán--szakittassék meg...etc...etc. És még a végtelenségig lehetne folytatni azoknak a momentumoknak a fölsorolását a Napló alapján, amely a TESTISÉGNEK egy korabeli, nagypolgári-polgári szemléleten alapuló tartalmát és gyakorlatát mutatja és a leggátlástalanabbul sugallja.Mindenesetre a NAPLÓ EZEN TARTALMI RÉSZE teljesen
keresztény erkölcs ellenes és főleg: KATOLIKUS ERKÖLCS ELLENES! Csak eltöprengeni lehet azon, hogy Sík Sándor piarista atyánál történt--és a Naplóban kínosan jelzett, ill. leírt--RENDSZERES GYÓNÁSAI APROPO'S-ján mit és hogfy mondott el.Mindazonáltal biztosak lehetünk abban: az ÚR IGENIS MEGBOCSÁJTOTTA Gyarmati Fanni ilyetén súlyos bűneit és tévedéseken alapuló hiúságait is--megélt 101 és fél éve a tanúbizonyság rá.
keresztkem

keresztkem
  Válasz | 2015. január 03. 10:06 | Sorszám: 15
Nagyon jól szolgálja EGÉSZÉBEN a nagyon bonyolult egyéniség megértését Ferencz Győző költő-irodalomtörténész-szerkesztő minden segitő és tájékoztató "adaléka", megállapitása-megjegyzése. Állítjuk-állithatjuk EZT még akkor is, ha a szerkesztő alapállása egy ú.n. "mai keletű" liberális-kozmopolita szemléletű irodalom és életfelfogás-világlátásmód, mely néhány kérdést--szilárd meggyőződésünk szerint ISMERETHIÁNY OKÁN--korszerűtlenűl lát, ill láttat.
Gondolunk itt elsősorban Gyarmati Fanni-nak, de akár magának Radnóti Miklósnak is a SZIGORÚAN MEGÁLLÓ ÉS FÖNNÁLLÓ KATOLICIZMUSÁRA! Mely katolicizmus XXI.sz-i korszerű és ami a legfontosabb: IGAZ! Ferncz szerkesztő úr EZZEL--és csak ezzel kapcsolatban--néhány téves megállapítást tesz ugyan, de vitathatatlan szakértelme és lenyűgöző TÁRGYISMERETZE(!) mindezek ellenére sem zavarja az összképet--egy tapodtat sem.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. január 02. 16:50 | Sorszám: 14
P.s.: Még azt is elmondanám-bevallanám Önnek kedves "nereus", hogy a fönti " teizmus contra ateizmus" ellentmondás ill. lelki szembeállás-- "A NAPLÓBAN" számomra-- még NEM IS A LEGIZGALMASABB és nem is a legmeghökkentőbb.Ez egy a sok közül, amit sokan a legnehezebben értenek meg ma--köztük jómagam is.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. január 02. 16:34 | Sorszám: 13
Mindenekelőtt, köszönöm, kedves "neurus", hogy--föltehetően-- sokak közül először Ön elolvasásra sőt válaszra méltatta Gyarmati Fanni Naplójával kapcsolatos ELKÉPEDŐ MEGHÖKKENÉSEM JELITŐL ÖZÖNLŐ itteni--és a "sárga Gondolá-n" is rögzitett beszámoló jellegű írásaimat.Külön köszönöm és viszonzom újévi jókívánságait.
A "teizmus" contra "ateizmus" problémaköre azt hiszem abban az időben NEM VOLT ANNYIRA NEHÉZ, mint azt ma gondolnók.A megoldás egyszerű: Dr.Radnótiné Gyarmati Fanni asszony a kor szintjén egyszerűen ISTENHIVŐ ASSZONY volt.A kommunista pártvonzódásaai, a Lenin, Sztalin, Rákosi imádata és tisztelete AZ Ő LELKÉBEN NEM TARTALMAZTA PEREMFELTÉTELKÉNT AZ ATEIZMUS MEGVALLOTT, PLÁNE KÖTELEZŐ világnézetét.Hiszen ú.n. "pártiskolára"--Szegedre--is csak 1950- ben küldte Őt akkori munkahelye a Művelődésügyi Minisztérium 3 hónapra mialatt főnökét--és hű barátját--Ortutay Gyulát leváltották Darvas Józsefre.S feltehetően ott a marxista-leninista-sztalinista pártiskolán hallhatott először Ő olyan CSODAELVEKRŐL, hogy nincs Isten meg egyéb hasonló MARHASÁGOK! Ő egyszerűen nem ebben a szellemben élt és nevelkedett, hanem az imádkozás, rózsafűzérezés, gyónás, áldozás, vasárnapi kötelező szentmisehallgatás etc...ec...szellemében, mellyel igenis MEGFÉRT(!) az Ő lelkében a szovjetimádat a sztalintisztelet és egyéb nyalánkságok.
keressztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. január 02. 16:34 | Sorszám: 12
Mindenekelőtt, köszönöm, kedves "neurus", hogy--föltehetően-- sokak közül először Ön elolvasásra sőt válaszra méltatta Gyarmati Fanni Naplójával kapcsolatos ELKÉPEDŐ MEGHÖKKENÉSEM JELITŐL ÖZÖNLŐ itteni--és a "sárga Gondolá-n" is rögzitett beszámoló jellegű írásaimat.Külön köszönöm és viszonzom újévi jókívánságait.
A "teizmus" contra "ateizmus" problémaköre azt hiszem abban az időben NEM VOLT ANNYIRA NEHÉZ, mint azt ma gondolnók.A megoldás egyszerű: Dr.Radnótiné Gyarmati Fanni asszony a kor szintjén egyszerűen ISTENHIVŐ ASSZONY volt.A kommunista pártvonzódásaai, a Lenin, Sztalin, Rákosi imádata és tisztelete AZ Ő LELKÉBEN NEM TARTALMAZTA PEREMFELTÉTELKÉNT AZ ATEIZMUS MEGVALLOTT, PLÁNE KÖTELEZŐ világnézetét.Hiszen ú.n. "pártiskolára"--Szegedre--is csak 1950- ben küldte Őt akkori munkahelye a Művelődésügyi Minisztérium 3 hónapra mialatt főnökét--és hű barátját--Ortutay Gyulát leváltották Darvas Józsefre.S feltehetően ott a marxista-leninista-sztalinista pártiskolán hallhatott először Ő olyan CSODAELVEKRŐL, hogy nincs Isten meg egyéb hasonló MARHASÁGOK! Ő egyszerűen nem ebben a szellemben élt és nevelkedett, hanem az imádkozás, rózsafűzérezés, gyónás, áldozás, vasárnapi kötelező szentmisehallgatás etc...ec...szellemében, mellyel igenis MEGFÉRT(!) az Ő lelkében a szovjetimádat a sztalintisztelet és egyéb nyalánkságok.
keressztkem
nereus
  Válasz | 2015. január 02. 15:11 | Sorszám: 11
Nagyon érdekel ez a dolog, kedves Keresztkem! Egyelőre nem olvastam belőle semmit. A "másik oldal", szóval Radnóti naplóját ismerem. Ő említi az orosz bombázásokat érintve és rettegve, hogy na, Jóskáék is megint elkezdik. Most hirtelenjében ez jutott Joszif genaralissimusról és Radnótiról eszembe.

Üdv és BÚÉK.

P. s. : természetesen az ateizmus és a teizmus nem egyeztethető össze. Elvileg. Én viszont nem láthatok bele egy embertárs, egy nő, egy áldozat lelkébe. És ítélkezni felőle: na, azt aztán végképppen NEM.

keresztkem
  Válasz | 2015. január 01. 15:21 | Sorszám: 10
Gyarmati Fanni "rajongása" a szovjet Vörös Hadsereg, s egyáltalán a szovjetek-oroszok iránt, föltehetően csak átmeneti rajongás, s gyanithatóan '56-ra '57-re érvén-elérvén alaposan "lelohadhatott".Éppúgy, minmt a Kommunista Párt iránti óriási, szinte kritikátlanúl nagy vonzódása, annak kapcsolt utód-alakulataival-MDP, MSZMP--együtt.
S gyanítható, az az idült zsidóutálata is mérséklődhetett, mely a 40'-es években szinte égbekiáltóan harsogott bele a Világba--dacára annak hogy Őt és férjét épp zsidónak mondott mivoltuk miatt üldözték, sőt, férjét el is pusztították.
Persze Rákosi--akit szintén nagyon tisztelt Fanni asszony--zsidó létére többször szóvá tette, hülyén nyúlós hangján, hogyasszongya: "Ááz á báj, hogy á koórmánba' túúl sok á' zsidá!"
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 29. 10:13 | Sorszám: 9
Sorozatban írom a beszámológondolataimat Gyarmati Fanni Napló-jával kapcsolatban itt a "kék Gondolán" is meg a "sárga Gondolán" is.S csak remélni szeretném, hogy e gondolatok egyikét-másikát valaki az itteni olvasók közül EGYÁLTALÁBAN ELOLVASSA, ha írásbeli reakciókat, gondolatkiegészitéseket vagy kérdéseket--de akár cáfolatokat is--nem is igazán várhattam. Háááát! Negatív várakozásaim nagyon is "bejöttek"...sajnos.Úgy látszik, az általam igazán komolynak vélt problémák, úgy mint: erkölcs, házasság, férfi-nő kapcsolat, gyermekek létrehozása nevelése, egyáltalán demográfia a magyarságra nézvést...nem igazán érdekel senkit--rajtam kivül. S a kor sem: a 30-as 40-es 50-es és 60-as évek, s azok történései, problémái.Pedig tanulságosak lennének mindezek, s a magyarság jelenlegi NÉPESSÉGI ÁLLAPOTÁBAN-HELYZETÉBEN még aktuálisak is.De úgy látszik: mintha csak én látnám "így"....
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 28. 13:54 | Sorszám: 8
Gyarmati Fanni 1935 és '46 között lejegyzett Napló-ja--mely az idei karácsonyi könyvpiacon látott "napvilágot" Ferencz Győző irodalomtörténész igen avatott és nagyon szakszerű, tudományos igényű munkájaként--neveléselméleti-neveléstörténeti CSÚCSMŰ--katolikus-keresztény pedagógiai megfontolások alapján.És sajátos módon annak ellenére ill. azzal együtt is "az", hogy a Napló "hősnője" az eseményeket lejegyző Gyarmati Fanni (Dr.Radnóti Miklósné) asszony elképesztően sok "bűnös cselekedetnek" ill. bűnnek magának volt osztályrészese, de inkább áldozata.Gyarló, esendő, gyengeségekkel--súlyosakkal is(!)--terhelt NŐ EMBERKÉNT!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 17. 15:48 | Sorszám: 7
Gyarmati Fanni-n a szó legszorosabb értelmében ÁTROHANT A TÖRTÉNELEM.Megerőszakolták a a ruszki katonák 3 ízben is, egytől teherbe is esett és kürettázs-t kellett rajta végrehajtani, s azután már soha nem lett gyereke.Bár az a Napló-ból nem derül ki, hogy egyébént csak e miatt nem lehetett-e vagy azért, mert ez az 1945 márciusi abortusz már meddővé tette-e Őt, vagy "csak" "elment a kedve az egésztől", miután a férje halálának biztos híréről értesült. Mindenesetre férfikapcsolata bőven maradt 'azutánra is--szép és kívánatos testű és vonzó szellemiségű finom nő lévén--ámde olyan férfi, AKI MINT FÉRFI "szóba jöhetett"--volna SZÁMÁRA lelkileg--esetleg--az egyetlen egy Ortutay Gyulá-n-kívül más nem volt....bár bőven lehetett volna.Ortutay viszont akkorára már házas volt, és boldog fiatal apa, s e helyzet "nehézségét" Fanni igen pontosan látta.Kalandokba viszont LELKILEG VELEJÉIG KATOLIKU NŐ LÉVÉN csak érintőlegesen bocsájtkozott, mélyen és megrendítóen sohasem.Velejéig katolikus--gyónó-áldozó, rózsafűzért imádkozó, Istenre sokat gondoló, rendszeres vasárnapi templomjáró lévén.És....itt a lélekzet elakad: kommunista párttag, aki a kommunista barátait, már akik még életbe maradtak SOHA NEM TAGADTA MEG, sőt e barátságokat hűséggel őrizte.Elképesztő.
Egy dolog viszont nagyon érdekes lehet.Hogy' hogyan viselte el a Rákosi féle terrort, személyi kultuszt, és persze hogy viszonyult '56-hoz? Mert ez a Napló ból nem derül ki.Mert a Napló tanósága sszerint--s ez még KÉPTELENEBBÉ TESZI AZ ÖSSZKÉPET--Rákosi--sőt: SZTALIN(!)-- iránti tisztelete sőt egyfajta rajongása nyilvánvaló.Az Aczél Gyuri-val való kapcsolata,,inkább egyfajta "haveri" jelleget sugall, mint valami komcsi elvtársiasságot--ez igaz.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 13. 05:46 | Sorszám: 6
Ahogyan telik az idő,s e kétkötetes mű "szétterül" az ország könyvesboltjainak polcaira, egyre-másta látnak napvilágot a legkülönfélébb recenziók, értékelő kritikai írások a legkülönfélébb fórumokon--kiket "mi ragad meg e nagyon értékes" és óriási sszellemi kisugárzása révén.S az is egyre nyilvánvalóbb: NEM TARTHATÓ FÖL A CSAK EGYFÉLE SKATULYÁBA BESZORITOTT RADNÓTI "SZELLEMKÉPE", de a csak egyféle skatulyába beszoritott Gyarmati Fanni intellektuális képzete sem! Utóbbi esetében több okból is nem beszélhetünk még "szellemképről": hisz' 2014.február 15-én bekövetkezett halála okán--amely esemény szinte ma történt-- valójában VELÜNK ÉL MÉG! Ahogyan beül kis Volkswagen-ébe 90' valahány évesen és a Stefánián végiggurulva elautózik-elhajt --képzeletben és persze VALÓSÁGOSAN IS(!)--Trencsényi-Waldapfel-ékhez például.Meg persze az is igaz azért, hogy itt, bárhogyan is áll a dolog, az igazi központban Radnóti, s nem Radnótiné áll--de persze teljes utóbbi szándéka szerint.
Sokak számára az is ki fogja verni a biztositékot, ha olvassa: Gyarmati Fanni tagja volt a Rákosi féle Magyar Komminista Párt-nak és a '48 utáni Magyar Dolgozók Pártjának, de az '56 utáni Kádár által alapitott MSZMP-nek is.ÉS MINDEZT GYÓNÓ-ÁLDOZÓ--NAPI ÁLDOZÓ(!)--TEMPLOMJÁRÓ KATOLIKUSKÉNT, AKINEK A RÓZSAFŰZÉRE MINDÉG A KEZE ÜGYÉBEN VAN! Nem túl könnyű mindezt manapság "megemészteni"...sokaknak...
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 08. 14:14 | Sorszám: 5
Egyyáltalában! Ahogyan halad a könyv olvasója annak vége felé, egyre inkább érzékeli önmagán: az a kép, amit Radnótiék házasságáról iskolai tanulmányai révén "megkapott", az tulajdonképpen hamis.A tiszta, a nemes, a szűzies, a fennkölt, az önmegtagadó, az áldozatos "hitvestársak" valójában ugyanolyan esendő és gyarló emberek--érzékeikben, elcsábithatóságaikban, szeszélyeikben, következetlenségeikben, mint mi vagyunk bármennyien és bárkik.És például az aa leiró mód, ahogyan Fanni a férje másfél éve kihantolt hullájának agnoszkálása-azonosítása céljából "találkozik" Radnóti rothadó testének "undoritó SAJTSZAGÁVAL-HULLABŰZÉVEL" etc...etc.. AZ EGYENESEN ELKÉPESZTŐ!!! És persze reális....lehet.Ám a Napló íróját MINDEZEK NEM(!) LEDEGRADÁLJÁK, hanem ellenkezőleg: MÉGINKÁBB FÖLNEMESITIK!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 07. 12:19 | Sorszám: 4
Egyik mellbevágó-lélekzetelállító ámulatból a másikba zuhan még a teljesen előítéletmentes, vagy talán nevezzük így: "iskolásan előítéletes" olvasó is, a Napló végigsilabizálása folyamán. Például akkor, amikor Fanni asszony "feldolgozza" költőóriás férje legifjabbkori szerelmének az "árja német" Klementine Tschiedel-nek újrabelépését a "képbe" 1937 koraőszén.Aki látogatást tesz egy "gazdag férfi barátjával" a forrongó szellemiségű Budapesten a jelzett időben s az Astoriában megszállva nem feledkezik meg "megkeresni" náhány év előtti nagy-nagy szerelmét: Radnóti Miklóst.És mely "villámlátogatás" révén ha pillanatokta is, de felvillan-újraéled a korábbi "Tini szerelem" a maga hamvasságában áltisztaságos romlottságában. S ahogy ehhez Fanni "asszisztál" az "beteszi az ajtót" jelen sorok írójának: EZ SAJNOS NEM A KATOLIKUS NŐ-ASSZONY egészséges reakciója!Nagyon-nagyon nem! Ez egyfajta polgári-zsidós dekadencia...bizony!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 07. 12:17 | Sorszám: 3
Egyik mellbevágó-lélekzetelállító ámulatból a másikba zuhan még a teljesen előítéletmentes, vagy talán nevezzük így: "iskolásan előítéletes" olvasó is, a Napló végigsilabizálása folyamán. Például akkor, amikor Fanni asszony "feldolgozza" költőóriás férje legifjabbkori szerelmének az "árja német" Klementine Tschiedel-nek újrabelépését a "képbe" 1937 koraőszén.Aki látogatást tesz egy "gazdag férfi barátjával" a forrongó szellemiségű Budapesten a jelzett időben s az Astoriában megszállva nem feledkezik meg "megkeresni" náhány év előtti nagy-nagy szerelmét: Radnóti Miklóst.És mely "villámlátogatás" révén ha pillanatokta is, de felvillan-újraéled a korábbi "Tini szerelem" a maga hamvasságában áltisztaságos romlottságában. S ahogy ehhez Fanni "asszisztál" az "beteszi az ajtót" jelen sorok írójának: EZ SAJNOS NEM A KATOLIKUS NŐ-ASSZONY egészséges reakciója!Nagyon-nagyon nem! Ez egyfajta polgári-zsidós dekadencia...bizony!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 06. 08:52 | Sorszám: 2
Sok különlegessége, sőt pikantériája van Dr.Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni asszony Naplójának.ILyen például az Ő 1945-ös évben fönnálló és hittel valott kommunistasága, kommunista pártagként vallott kommunista mivolta.S aminek irásos nyoma van a Naplóban, viszonya-jóviszonya Rákosi Mátyással, Révai Józseffel, Aczél "Gyurival"--ahogyan Ő, Fanni írja. Őszinte, sőt, hódoló elismerés a Nagy Sztálin "zsenialitásának" s egyáltalán majd mindennek ami orosz, de inkább szovjet.S mindezt azután, hogy a "dicsőséges" Vörös Hadsereg katonái HÁROMSZOR ERŐSZAKOLTÁK MEG, harmadjára úgy, hogy 'attól teherbe is esett, s "oda" datálható életének 6., és utolsó abortusza.Érdekes--s ezt Ferencz Győző szerkesztő is megállapítja--hogy soha, semmikor nem ír az abortuszainak "törvénysértéssel összefüggő" és orvosi nehézségeiről, noha az abortusz már abban a korban is súlyosan büntetendő cselekmény volt.Igaz, hogy az abortuszait Fanni asszony orvos bátyja--Dr.Gyarmati László-- közreműködésével, ill. az ő, Gyarmati Dr. ismeretségei révén hajtatta végre, és talán ez a körülmény magyarázatot is ad a fentiekre.
De! Arra már kevésbé, hogy vérbő és vallott kommunista mivolta létére, ill. ' annak ellenére KATOLIKUS HIVŐ-i mivoltát, templombajárással, rendszeres gyónásaival-áldozásaival, buzgó rózsafűzérimádkozásokkal EGYÜTT ÉLTE ill. ÉRTE meg, ami a mai gondolkozásunk számára lélekzetelállitó KÉPTELENSÉG! Mindegy, akkor így volt és EZ volt! Valamelyes magyarázatot azért talán ad ez utóbbiakra az a szoros atyai-baráti kapcsolat, amely mindkettőjüket--Miklóst és Fanni-t is--Dr.Sík Sándor Sch.P. piarista paptanár egyetemi tanárhoz, a Rend--piarista Rend--későbbi tartományfőnökéhez fűzte.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 03. 08:58 | Sorszám: 1
Két lényeges problematika--a Napló olvasásával összefüggésben.
1.) Gyarmati Fanni és Radnóti Miklós katolicizmus.
Gyarmati Fanni és Randnóti Miklós a korabeli fölfogás szerint zsidószármazású, de vallásos zsidó életet egy pillanatig SEM ÉLŐ magyar állampolgárok voltak.Viszont 1943-ban MINDKETTEN katolikus keresztényekké keresztelkedtek, ahogy akkoriban mondták: "kikeresztelkedtek" a zsidó hitközségükből--egyébként nem kis adminisztrációs nehézségek és belső családi konfliktusok árán.Mindazonáltal KATOLICIZMUSUK ÉLŐ ÉS IGAZ volt már "kikeresztelkedésüket" jóval megelőzően is--különösen a Radnóti-é aki mindezt a kérdést a saját naplójában nagyon világosan kifejti ill. egyértelművé teszi. Katolicizmusuk nem tételes, dogmatikus katolicizmus, de küzdő emberi módon megélt, emberi gyarlóságokat sem nélkülöző katolicizmus, de éppen MINDEZEK FOLYOMÁNYAKÉNT NAGYON IGAZ NAGYON MÉLY ÉS AUTENTIKUIS KATOLICIZMUS.Olyan katolicizmus, melyet az Isteni Irgalom komolyanvételével az emberi "botlások" és küzdelmek-panaszok NEM GYENGITENEK, hanem ellenkezőleg, méginkább hitelessé teszik.Mindezt a Napló--egyébiránt kiváló tehetségű--szerkesztője Ferencz Győző irodalomtörténész NEM LÁTSZIK TUDNI! Ami negatívuma e Napló megjelentetésének ám mégis NAGYON LÉNYEGES!
2.) A házasságukban "megjelenő" "csábító harmadik" Beck Judit festőművész szerepe.
Le kell szögeznünk! Az Ő, Judit belépése a "képbe" NEM SZALMALÁNG, nem futó szexuális csiklandozás, nem némi múló erotika fellángolása, hanem nagyon komoly és mély IGAZI SZERELEM VOLT a költőóriás életében.MEGRENDITŐ ÉLMÉNY, akinek föllépése komoly fájdalmat kellett hogy okozzon Fanni asszonynak, ÉS BIZONY: OKOZOTT IS!Tanúsága mindennek a gyönyörű Harmadik ecloga melyet Radnóti a Judit élmény hatására alkotott.
Fanni, mint a korábbi MÚZSA, keserűen próbál "fogást találni" fellépő riválisán, s azt Judit harsányságán, kihivó viselkedésén kivül valójában NEM IS KÉPES TALÁLNI.Judit ugyanis erős és tehetséges egyéniség volt szintén--korábban Gombosi György ujságiró, később Major Tamás színész felesége, Beck Ö. Fülöp művészettörténész leánya.
Mindazonáltal a "harmadik" látszólagos elfogadása egy marxista-liberális ideológiai előélet következmény Fanni-nál, mely alaposan bennehagyja a FULLÁNKJÁT AZ Ő--Fanni--LELKÉBEN, s nem annyira az igaz emberi érzésekben gyökeredzik, mint a korábbi marxista ésd a későbbi liberális polgári erkölcsi ideológia DOKTRINÉR ennélfogva ÉLEIDEGEN MIVOLTÁBAN.Lényege: ha "Miklósnak örömet okoz a STERELMI HARMADIK léte, ám legyen! Ő a hitves mndezt "elnézi", mert ugye mindketten "szabad emberek", s nem birtokolhatják egymás testét ugye--a házasságban.De ezt az IDEOLÓGIAI BUTASÁGOT IS MÁR MEGHALADTA AZ IDŐ!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2014. december 02. 15:39 | Sorszám: 0
Különös és megrenditő élményben részesül az,aki Dr.Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni személyes Naplóját elolvassa, melyet a szerző 1935 és '46 között "vetett" papírra.
Megrendültségünk tartalma SOKIRÁNYÚ! Ami körülbelül annyit tesz, sokféle ismeretünk megerősítést nyer e vaskos, kétkötetes könyv olvastán, ám nem kevés ismeretünk "fejbekólintó
kellemetlenséggel" kap kiegészitést, sőt, némelyik ismeretünk egyenesen megcáfoltatik.Ilyen "változás"--jelen sorok írója számára legalábbis--a költőóriás és Fanni asszony tökéletesen FEDHETETLENNEK TUDOTT--de inkább HITT--házasságának mélyebb megismerése, ill. e gyönyörű szerelemmel átszőtt hitvesi kapcsolat ÁRNYALTABB meglátása.Ami kb. annyit tesz, hogy bizonyos--nevezzük igy--"szeplői" is felszinre kerülnek e még így is nagyon tiszta és nemes férfi-női: házastársi kapcsolatnak.
Azután mindkettőjük KATOLICIZMUSÁNAK valódi minéműsége--mely ismereteségük kezdetétől fogva IGAZUL jelen van életükben--ámbár nem problémamentesen.Még akkor is igaz ez, hogy ha a könyv szerkesztője a kiváló irodalomtörténész-költő, Ferencz Győző relativizálni-bagatellizálni igyekszik e specifikumot, mely liberális-kozmopolita vezérlő világlátás által irányitott irodalmár számára--mint amilyen Ferencz Győző is(!)-- TÖBB, MINT KINOS, és nehezen magyarázható, nehéz ügyesskedésekkel "bepikkelyezhető" csupán.S teljesen nem is lehet.
Azután Fanni asszony életének női-asszonyi kinjai--a 6db. abortusz például--az orosz katonáktól Budapest ostromakor elszemvedett szexuális erőszak, a házasságukban "megjelenő" "felszinre bukkanó" CSÁBITÓ "HARMADIK"--Beck Judit festőművész--mind mind nagyon értékesen árnyalják a KÉPET, a Miklós-Fanni szerelem képét.ÁMDE NAGYON LÉNYEGES" SEMMMIT LE NEM(!!!) ROMBOL EZ A NAPLÓ E HÁZASSÁG ÉS SZERELMI KAPCSOLAT ERKÖLCSI MAGASSÁGÁBÓL, SZINTE ÉTERIKUSAN TISZTA, FENNKÖLT MIVOLTÁBÓL.Sőt! A fölfedett gyarlóságok és "szeplők" még emelkedettebb szférákba E-ME-LIK(!!!) azt.
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola