Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Kultúra   » Naplóirodalom (4. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Naplóirodalom
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 25. 12:53 | Sorszám: 73
Gyarmati Fanni Napló-ját olvasva nem tud elvonatkoztatni az olvasó Radnóti Miklós saját Napló-jától, mely hosszú-hosszú éveekkel korábban jött ki,lett olvasható. S valahogyan "kikívánkozik" néhány megállapitás.
Az első az az, hogy "Mik" mennyivel zárkózottabb, szemérmesebb, visszafogottabb az események közlésében, mint "Fif". Ugyanazoknak az eseményeknek a közlésében--mondom!
A második, hogy mennyivel esztétikusabb, költőibb, irodalmibb, "szebb" az a szöveg, amit Radnóti leírt az Ő Naplójába.
A harmadik meg az, hogy valahogyan a Naplóba leírt eseményeknek a köre Mik-nél "szélesebb horizontú", bővebb tematikus kereteket ölel át, úgy is mondhatnók: Ő, Miklós TÖBB MINDENRŐL beszámol a naplójában, mint Fanni az övében, annak ellenére hogy terjedelmileg kisebb a Miklósé. És még sokminden "más" Miklósnál, mint Fanninál, dehát miért is lenne ugyanolyan?
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 15. 17:49 | Sorszám: 72
Nem nagyon kaptam jelzéseket arról, hogy tavaly Karácsony óta, vagy azóta, hogy ezeket a Napló-ról szóló jegyzeteket írom, túl sokan megvásárolták volna Gyarmati Fanni Napló-ját. Beszélni, persze beszélnek róla, de nem érzékelhető, hogy olvasták, azaz ténylegesen el is olvasták volna a könyvet. Még a leginkább élő-eleven és valóságos érdeklődést attól a mongol-magyar hölgytől kaptam és érzékeltem, akinek jelentkezéséről itt, ezeken a hasábokon is már beszámoltam. Ha igaz, a Miskolci Keresztény Szemle írásban meg fogja jelentetni a május 26-i előadásom szerkesztett tartalmát őszi, 3. negyedévi számában, s akkor talán tudok küldeni ebből a periodikából annak-azoknak, akiket őszintén érdekel ez a téma.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 01. 09:05 | Sorszám: 71
Azért van újdonság is Gyarmati Fanni "ügyben" is--valakiknek. Leginkább az, hogy sokaknak "leesett a tantusz" abban a dologban, hogy a Beck Judit festőművész-szel készült interjú--melyet még Mélykuti Ilona készített 1989-ben--adásba 'ment 1-2 hete. S ennélfogva újdonságként hatott néhány közlése Radnóti hajdani szeretőjének-szerelmének. Aki ről megalapozottan mondható el, hogy valóban nem egy amolyan "tedd ide-tedd oda" "lotyó", hanem maga is jelentős egyéniség-személyiség.....volt.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 26. 15:40 | Sorszám: 70
Tulajdonképpen szükségből használja jelen sorok írója a "Naplóirodalom" c. topicot "szervezési" és "szolgálati közlemények" jellegű információk közlésére, s nem azért, mert ne tudná: mindezeknek a naplóirodalom tematikához semmi köze nincsen. Tulajdonképpen "kínból" és szükségből történt mindez, bár amennyire az általános érdektelenséget módom van megfigyelni: A KUTYÁT SEM ZAVARJA, s talán nem is érdekli.
Mindegy. Ha mindenki gerinctelen én akkor sem leszek "az"!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 22. 10:10 | Sorszám: 69
Két napja az egyes topicok fölött ugye kék betűvel kiírták valakik, hogy "Fórumunkon a regisztráció szünetel". Ami azért érdekes, merthogy ez "így" van már legalább 4 azaz NÉGY éve, s nem gondolnám, hogy valakik--nagyon újak--akár megkiséreltek is volna ide regisztrálni. Legföljebb azt gondoltam, hogy újra megszólal itt egy-két régi levelezőtárs, akik esetleg már jóval korábban, évekkel ezelőtt regisztráltak ide--mint jómagam is. Dehát ki tudja mi 's hogyan történik? Én nem igazán....
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 20. 07:06 | Sorszám: 68
Ma reggel keserű meglepetés ért itt a "kék gondolá"-n. Ugyanis sehogyan sem tudtam sokáig "behozni" a FÓRUM nyitólapját. Azután valahogyan nmagynehezen "kerülő utakon" mégiscsak sikerült.
Képtelen vagyok felfogni, hogy kinek vagyok útjában és miért a reggeli imaközléseimmel.
El nem tudom képzelni, hogy a jövőben hogyan fogom tudni megoldani ezt az alapvetően ártatlan és senkinek rosszat nem okozó küldetésemet. Mindenesetre azoknak akik lehetővé tették hogy minimum legalább ezt elmonhatom köszönöm. Sajnos persze nem jó helyen--a "Naaplóirodalom2 helyén--de már annak is örül a szivem, hogy itt megtehettem ezt a szelid és ártatlan dolgot.ISTENNEK HÁLA ÉRTE!!!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 16. 16:34 | Sorszám: 67
A szegény, sok éve halott Beck Judit "megszólaltatása" után sokféle megnyilatkozás-áradat indult el: "feleségpártiak" és "szeretőpártiak" részéről. És se szeri se száma azoknak az érzelmi bölcselkedéseknek, amelyeket az irodalom berkein belől élők--főleg hölgyek--megjelentetnek a legkülönbözőbb médiafórumokon. Mindazonáltal jelen sorok írója részéről is fölvetődik egy kérdés, nevezetesen, hogy: és mi van Klementine Tschiedel-lel, az ugyancsak exisztált német szerelmi partnerrel? Akiről Fanni-nak egyértelműen sokkal jobb véleménye volt, mint Judit-ról, s aki--bár már nagyon idős lehet--lehet, hogy még ma is él? Igaz Ő "Tini", német lévén nem állt olyannyira az érdeklődés homlokterében, mint Judit. Mindenesetre a nagyokosok most úgy tesznek, mintha "Tini szerelem" nem is lett volna Radnóti számára. Pedig igencsak volt....
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 14. 08:53 | Sorszám: 66
Vas István zsidószármazású költő azt a megállapitást teszi--többek között--a "Mért vijjog a saskeselyű?" c. önéletrajzi regényében, hogy ő különös vonzalmat és érdeklődést visel és hordoz magában a "fajmagyar" az "árja" és hasonló emberek iránt. Ennek az érdeklődésének bizonyításául részletesen leírja kapcsolatukat a Topor-Tarczai családdal, mint olyan emberekkel, akik e "fajmagyar" akkori követelményrendszernek nagyon megfelelnek, de akik az ő--Vas--közeledését nem ellenszenvvel és "zsidózó" elutasítással, hanem ellenkezőleg; szimpátiával sőt, segítőkészséggel reagálták le.
A dolog teljes igazságához tartozik, hogy a családot Vas az ő akkori felesége, Nagy Etel táncművésznő révén ismerte meg, akin a Tarczai család egy hölgytagja Tarczai Ágnes segíteni akart és segített is, amennyiben az ő ú.n. "mozgásművészeti"--BETILTOTT(!)--iskolájának helyt adott a saját balett-termében, ahol "Eti" továbbra is fogadhatta tanítványait. A betiltásra azért került sor, mert Vas felesége korábban még bécsi tanulóéveinek idején igen intenzív érdeklődő részvételt tanúsított a kommunista mozgalom iránt, s ezt neki, Eti-nek nem akarta megbocsájtani az akkori oktatási-tanítási közigazgatás. Magyarul letiltották azt, hogy mozgásművészetet-táncot taníthasson Pesten a korábbi bécsi kommunista szimpáiái okán. S ekkor sietett segíségére az emlitett Tarczai Ágnes, akit tehát a legkevésbé sem zavart vagy befolyásolt az a körülmény, hogy Nagy Etel férje Vas István zsidó származású-nak is volt számiható. Legföljebb egy kissé a korábbi bécsi kommunista szimpátiák, de azok sem nagyon, talán egy-két csípős megjegyzés erejéig.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 03. 16:35 | Sorszám: 65
Mennyivel egyszerűbb lett volna Radnóti-nak is meg Fanni-nak is, ha a "Judit ügy" valóban pusztán csak annyi lett volna, aminek sokan felszinesen-felületesen gondolták: EGY ÉRZÉKI-SZEXUÁLIS KALANDNAK. Egy "sárló kanca" magakellető erotikus vonaglásának--aminek, tehát; "sárló kancának" szerette volna tudni Juditot egy-egy legelkeseredettebb pillanatában Fanni. De nem volt "az" Judit, aminek ilyetén módon leminősítették sokan, hanem maga is nagyon értékes, kvalitásos nő volt, aki tulajdonképpen latolgatta egy ideig, hogy mihez is kezdjen ezzel a szerelemel--mely igenis valódi szerelem volt a javából-- s mely az ölébe hullott, nem is akármilyen szinvonalú érzelemviharként zúdulva rájuk: minkettőjökre--s azután döntött. Döntött úgy ahogyan: tudjuk hogyan. Jól.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 30. 19:15 | Sorszám: 64
Egy kissé későn kaptam értesítést arról, hogy a Kossuth Rádióban ma és holnap koradélután egy-egy olyan irodalmi műsor szerepel a programon, mely Radnótival kapcsolatos. Jelesül: Beck Judit festőművész beszél-emlékezik a Radnóti Miklóshoz és némiképpen Gyarmati Fannihoz is fűződő kapcsolatáról, ill. arról, hogy hogyan is fest ez a kapcsolat az Ő szemszögéből nézvést. Radnótival egyszerűbb ez a dolog, mert Ő tulajdonképpen egy házasságán kívüli SZERELME-IHLETŐJE és MÚZSÁJA volt a költőnek--mármint Judit, a Fannihoz fűződő kötődés bonyolultabb. És egyáltalán nem hétkoznapian tipikus "harmadik" Ő, Beck Judit, mert egyrészt az "ügy" a Fanni tudtával és beleegyezésével történik, sőt majd' azt mondottuk volt: az Ő--Fanni(!)--egyfajta kontrollja alatt. Másrészt viszont egyedi a dolog amiatt is, hogy Judit NEM AKARJA TULAJDONKÉPP SZÉTDÚLNI Radnótiék házasságát, csak e házasságon kívül is szeretni akarja "Miklóst" és nemcsak intellektuálisan-spirituálisan hanem TESTILEG IS, TOTÁLISAN! És nem tudja, tulajdonképpen hogy ez a "dolog" "megy-e így", működtethető-e így? Végül Ő, Judit is rájön, hogy nem, bár az elején azt gondolja, hogy a "dolog" "megy". Mindazonáltal az elején még Fanni is azt hiszi, hogy EZT így lehet, de Ő is rájön, hogy nem. Hamarabb jön erre a fölfedezésre rá Fanni, mint Judit..úgy mellesleg.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 28. 16:01 | Sorszám: 63
Vas István önéletrajzi regénye (a "Mért vijjog a saskeselyű?") arra is rámutat, hogy értékelésbeli ELTÉRÉS van vagy lehet személyek, események, irodalmi mozgalmak megítélését illetően Radnótiék és Vas (Vas-ék?) között ihógen igen sokmindenben, noha abban nincs hogy egymást BARÁTKÉNT tekintik kölcsönösen és egymástól függetlenűl--"összebeszélés nélkül". Vas például a 20-as, 30-as 40-es évek "népi-urbánus" vitáját döntően másként ítéli meg, mint akár Fanni akár maga Radnóti. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnók, hogy Radnótiék vívódva bár, de a népiesek oldalán állnak és alkotnak, sőt ezt nemegyszer negativ kritikai szempontként még a fejükre is olvassák. Vas pedig ezzel ellentétesen egyértelműen urbánusnak számít és a többiek is arra az oldalra sorolják őt.
Vagy például néhány költői személyiséget is alapvetően másként itélnek meg: mindenekelőtt Jékely Zoltánt. De bizonyos márékig még Weöres Sándor-t, Rónay György-öt és a kevésbé közismert, de nem jelentéktelen Horváth Bélá-t is.
Másként a Szép Szó-t, Kassák Munka Kör-ét, a Tóth Árpád Társaságot, a Mikes Kelemen Akadémiát vagy a Vajda János Társaság-ot.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 25. 17:04 | Sorszám: 62
Már nyilván nem Gyarmati Fanni Napló-ját olvasom, de "szükségét éreztem" más könyvek elolvasásának is, mely valamiképpen kapcsolatba hozható Fanni Napló-jával. Ám nem is annyira magával a Napló-val kapcsolatba hozhatók lettek számomra érdekesek, hanem sokkal inkább azok a személyek események, helyszínek lettek azzá akik a Naplóban így-úgy szerepelnek. 'Most például újra előszedtem Radnóti egyik barátjának, a szintén kiváló költő Vas Istvánnak a "Mért vijjog a saskeselyű?" c. önéletrajzi regényét. Nagyon érdekes ott számomra az, hogy a Radnótihoz hasonlóan szintén--eredetileg--zsidó származású Vas, mennyire jóval kevésbé "rágódik" azon, vagy fél attól, hogy "ó jajj Istenem, mi lesz velem", ha zsidónak minősülvén engem is elvisznek munkaszolgálatosnak vagy bárhová. Igaz Ő, Vas az "árja" keresztény Nagy Etel táncosnőt feleségül vevén az ú.n.--akkor nyelvhasználati zsargon alapján--az "ÁRJA-PÁRJA" kategóriába esvén, nem tartozott abba a "körbe", akiket az I. zsidótörvény érint. Viszont egyáltalán nem lehetett különösebben megnyugtató a számára az, hogy felesége, a kiváló mozgásművész és táncosnő "Eti" már 1939-ben súlyos agydaganatban meghal, s így ő, Vas az "árja párja" nélkül marad. Igaz valamikor később feleségül veszi (az "Eti" halála után) második "nejéül" a festőművész Szántó Piroskát, akiről nem tudható--számomra legalábbis nem--hogy származásilag hogy áll-t? Mindenesetre halálukig éltek már együtt Piroskával, s talán meg is úszták mindketten a vészterhes időket--teljes, vagy majdnem teljes mértékben.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 20. 08:29 | Sorszám: 61
Némiképpen ELGONDOKODTATÓ a számomra, hogy a már eemlített levélíró hölgy MEGLEPŐDIK és NEM ÉRTI azokat a kérdéseket--ill. azok egy részét--melyeket május 21-i előadásom kapcsán hozzám intéztek, s amelyeken jómagam is megdöbbentem egy kicsit. No, nem azért lepődtem meg amin az engem elektronikus levéllel megkereső mongol hölgy, hogy tudnillik "keresztény emberek hogyan föltételeznek Fanni asszonyról 'olyannyi rosszat". Keresztényként ugyanis tudom, hogy mi ugyanannyira vagyunk (én magam is!) GYARLÓK, ESENDŐK és BŰNRE HAJLÓK, mint bárki más ember--ennélfogva ÉN EZEKET A KÉRDÉSEKET TULAJDONKÉPPEN VÁRTAM. Én tulajdonképpen azon lepődtem meg inkább, hogy mennyire kevéssé(?!) érdekli az embereket az, hogy MIÉRT IS ÉRDEKES NEKÜNK FANNI ÉLETE--ma?
Merthogy érdekelni érdeki őket, de hogy MIÉRT(?) azon nem nagyon sokan töprengtünk el--talán. Ám lehet, hogy tévedek, de a "jelekből" EZT látom.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 10. 13:20 | Sorszám: 60
Mindazonáltal a föntemlitett mongol nemzetiségű hölgy, aki tehát mind Radnóti költészetének, mind pedig Gyarmati Fanni személyének nagy tisztelője, nos ez a hozzám levelet író hölgy egy nagyon érdekes--számunkra legalábbis nagyon érdekes--vonatkozásról is beszámol. Azt írja ugyanis, hogy korábban rendszeresen megfordult a XIII. ker.-i Pozsonyi út 1. sz. házban, mivel egy barátnője ott lakott vagy talán ott lakik most is. Ennélfogva gyakran állt elő az a helyzet a számára, hogy a kutyáját sétáltató Fanni nénivel találkozott, bár tisztelete miatt Őt megszólítani nem merte.
Hát igen. Gyarmati Fanni nem élt "elefáncsonttoronyban", bár jellegzetessége volt életének, hogy NEM KERESTE A KAPCSOLATOT AZ "EMBEREKKEL". Mindezt azért, hogy még a világ minden kincséért se lehessen azt mondani, hogy nagy költő férje emlékét aprópénzre akarná váltani.
Ez a szerénység és mértéktartó visszafogottság egyik legfontosabb uralkodó jellemzője volt az Ő "Mik" utáni életének...valóban.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 08. 20:46 | Sorszám: 59
Tudatlanságom okán egy kis félreértés állott elő az előző hozzászólásommal kapcsolatos kedves eset összefüggésében. Ugyanis. NEM VAGYOK TÁJÉKOZOTT ÉS JÁRTAS a mongol nyelvben, így a mongol NEVEKBEN SEM--sajnos. Ennélfogva ez engem megkereső személy-t férfinak véltem, és csak má-ra derült ki egy újabb elektronikus leveléből, hogy Ő tulajdonképpen HÖLGY. BOCSÁNATOT ÉS ELNÉZÉST KÉREK TŐLE TISZTELETTEL:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 08. 07:07 | Sorszám: 58
Megtiszteltetés ért tegnapelőtt--internetes formában.
Levelet kaptam egy MONGOL-ból félig-meddig magyarrá lett kedves úrtól--TÖKÉLETES TISZTA MAGYAR NYELVHELYESSÉGGEL FOGALMAZVA(!)-- aki kifejezte a Radnóti-Gyarmati Fanni problematika iránti érdeklődését, mondván: Ő 23 éve települt át Magyarországra, és nem utolsósorban Radnóti Miklós: Nem tudhatom....c. verse hatásaként lenyűgözve vált magyarrá ( gondolom: magyarrá IS!). Nagy megbecsülés és köszönet érte új honfitársunknak!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 05. 08:27 | Sorszám: 57
Az is igen-igen rejtélyes a számomra, hogy a 68--majdnem 70--év "életajándékot" még hívő keresztények (templomjáró katolikusok, reformátusok) SEM(!) tekintik annak ami, tudniillik ISTENI AJÁNDÉK-nak. Mindez az utóbbi napokban vált számomra ismertté--személyes,a május 21-i előadásom kapcsán, pontosabban azzal kapcsolatban, hogy véleményt kértem a 21-i KÉSZ programról, s akkor megnyilatkoztak. Tudniillik "természetesnek" veszik és nem "természeten túli"-nak. Ez számomra, bizonyos szempontból ledöbbentő.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 02. 21:17 | Sorszám: 56
Érdekes--számomra legalábbis az--hogy a május 21-i előadásomon jelen lévő hallgatók egy része Radnótiné Gyarmati Fannit egy tipikus, gátlástalan-erkölcstelen romlott, nagypolgári fertőben fetrengő TIPIKUS ZSIDÓNŐ-nek vélte-minősítette önmagában. És nekik hiába erőlködtem abban, hogy megmutassam a "mélységből" "DE PROFUNDIS" kiemelkedő 68 évnyi erkölcsös asszonyélet valójában jézusi, sőt igaz keresztény. Legalábbis szerintem.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. május 30. 09:30 | Sorszám: 55
A másik kérdés, amit szintén többen tettek föl, különféle negfogalmazásokban, de lényegileg azonos tartalommal úgy szólt: "Miért érdekes nekünk ma 2015-ben Radnótiné Gyarmati Fanni Naplója ill. élete? Mi az a kulcsmomentum--már ha egyáltalában van ilyen--ami miatt egy KÉSZ rendezvény egész délutánios programjaként érdemes és érdekes vele foglalkoznunk?"
Nem volt könnyű a válasz erre a kérdésre sem, annál is inkább, mert az alapvetően PEDAGÓGIAI tematikájú magyarázathoz-válaszhoz a vártnál kevesebb pedagógus-tanár--ám inkább MÁS értelmiségi hivatású tagtárs, ill. hallgató volt jelen.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. május 25. 20:55 | Sorszám: 54
Jelen sorok írója a múlt héten előadást tartott a miskolci KÉSZ tagjainak a számára "Gyarmati Fanni világa" címmel, a Fráter György Katolikus Gimnázium Dísztermében 2015.május 21-én csütörtökön. Az érdeklődők száma kb. 50 főre volt tehető-becsülhető, akik között egyetemi oktatók, kutatók, lelkipásztorok, papok, szerzetesek, szerzetesnők voltak, meg persze "sima" keresztény és keresztyén értelmiségi férfiak és nők--nem állítom azt, hogy nem lehettek volna még többen. Ami kellemes meglepetést okozott: mennyire jelentős volt a fiatal és középkorúak aránya a hallgatóságban--főleg hölgyek--és csak kevesebb idősebbnek vélelmezhető hallgatóm volt. További pozitívum: a sok kérdés! Melyek között a legélesebben és leggyakoribb módon az vetődött föl--nagyjából egészében--"HOGY LEHET KATOLIKUS KERESZTÉNYNEK FÖLTÉTELEZNI, MINŐSITENI, VÉLELMEZNI egy ilyen nőt, akinek 6 abortusza és meglehetős "zűrös" érzelmi élete volt?" Nem volt egyszerű ERRE(!) megnyugtatóan válaszolnom.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. május 19. 02:11 | Sorszám: 53
Összefoglaló végső kérdések tehetők fel e Napló kapcsán a következő TUDOMÁNYTERÜLETEKEN:
a.) A PEDAGÓGIA a NEVELÉSELMÉLET területén;
b.) A TÖRTÉNETTUDOMÁNY és az IRODALOMTÖRTÉNET territóriumában;
c.) A POLITIKATUDOMÁNY a POLITOLÓGIA mezsgyéin;
d.) Az ERKÖLCSTAN az ETIKA vonalán;
És végül, de nem utolsósóraban:
e.) A TEOLÓGIA területein.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. május 13. 19:05 | Sorszám: 52
Végső tanulság, mely Gyarmati Fanni Naplója alapján IS(!) leszűrhető: AZ EMBERNEK A SAJÁT ÉLETE LEGESLEGLÉNYEGESEBB DOLGAIBA' NINCS BELESZÓLÁSA! Mire gondolok? Akartam-é én erre a Világra jönni? Nem! És mégis itt vagyok. El akarnék menni erről a Világról? Azt gondolom--ha igazán őszinte vagyok--nem akarnék elmenni innen, s ha lehetne, örökké itt maradnék--persze tudom, hogy ez lehetetlen. Tehát el kell mennem nekem is, mint mindenkinek--Gyarmati Fanninak is el kellett.Igaz, 102 éves korában, de el kellett mennie Neki is. S ez Vele kapcsolatban azért érdekes igazán, mert ha igaz, Ő el akart völna menni innen korábban, s nem mehetett.
Gondolom, még 102 évesen is szivesen maradt volna...nem maradhatott.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. május 10. 20:57 | Sorszám: 51
És még egy dolog-körülmény, ami miatt érdemes volt ennek a Naplóirodalomnak a tanulmányozásával foglalkozni.
E könyv megmutatta, hogy eltervezhet az ember BÁRMIT, vélekedhet bármiről bárhogyan--mint például Fanni úgy, hogy Őt--úgymond--"elhagyta az Isten", ő "élőhalott" már a hőn szeretett férje nélkül etc...etc..., s láthatja mindezt az utókör itésze, a könyv szerkesztőinek siserehada is ugyanígy, akár netán igaznak is vélelmezheti a szerzőt ilyetén vélekedésében: EZ(!!!) A VÉLEMÉNY VÉGSŐSORON MÁSODLAGOS! Az elsődleges az ÉLET vagy a HALÁL dolga! S ennek végső felelőse nem az ember, nem a naplóíró s nem a szerkesztő(k! S ha ez a végső gelelős úgy dönt, hogy: "EMBER(!), TE még 70 évet élsz", akkor ez "így"--és nem másként-- lesz, s nem az emberek vélelme szerint.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. május 10. 20:56 | Sorszám: 50
És még egy dolog-körülmény, ami miatt érdemes volt ennek a Naplóirodalombnak a tanulmányozásával foglalkozni.
E könyv megmutatta, hogy eltervezhet az ember BÁRMIT, vélekedhet bármiről bárhogyan--mint például Fanni úgy, hogy Őt--úgymond--"elhagyta az Isten", ő "élőhalott" már a hőn szeretett férje nélkül etc...etc..., s láthatja mindezt az utókör itésze, a könyv szerkesztőinek siserehada is ugyanígy, akár netán igaznak is vélelmezheti a szerzőt ilyetén vélekedésében: EZ(!!!) A VÉLEMÉNY VÉGSŐSORON MÁSODLAGOS! Az elsődleges az ÉLET vagy a HALÁL dolga! S ennek végső felelőse nem az ember, nem a naplóíró s nem a szerkesztő(k! S ha ez a végső gelelős úgy dönt, hogy: "EMBER(!), TE még 70 évet élsz", akkor ez "így"--és nem másként-- lesz, s nem az emberek vélelme szerint.
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. május 08. 10:46 | Sorszám: 49
Mi vagy mik azok a kézzelfogható és súlyos okok-bizonyítékok, amelyek folyományaként érdemes és indokot volt több mint félévet eltöltenem Gyarmati Fanni Napló-jának tanulmányozásával? Megkisérlem tömör mondatokban és összefoglalóan rögziteni ezeket.
1.) Az ember élete nem az ember (emberek) kezében van, hanem Istenében. Leglényegesebb dolgainkról Ő, Isten dönt.
2.) Minden, az emberi gondolkodáson alapuló "előrejelzés", prognosztició és valószínűsített "várakozás" végsősoron téves.
3.) Igenis: értelme van az Isten kapcsolat keresésének, imának, fohásznak, bűnbánatnak, gyónásnak-áldozásnak, mert igenis, ezek révén és okán remélhetünk jövőt, üdvöt, megbocsájtást.
4.) Nem végső út és állapot a halál, csak az ember érzi oly' lényegesnek, mérhetetlen kicsinyességében és önzésében.
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola