Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (33. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. július 20. 04:53 | Sorszám: 658
"...Mindenható Istenünk! Te megbízol bennünk és arra kérsz minket, hogy talentumainkat helyesen használjuk fel. Segíts, hogy felelősségünk tudatában minden talentumunkkal, képességünkkel és adottságunkkal a te dicsőségedet szolgájuk, és segítsük mások és magunk örök üdvösségét! Te nem kívánsz lehetetlent tőlünk, csupán azt, hogy munkatársaid legyünk, fedezzük fel magunkban talentumainkat és akaratod szerint éljünk azokkal. Adj nekünk bölcsességet, önzetlenséget és szelídséget, hogy a teremtett világot jobbá tegyük!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 19. 06:13 | Sorszám: 657
"...Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged."
(Hprváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 18. 06:53 | Sorszám: 656
"...Add, Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel! Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők! Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit! Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat! Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjele száll!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 17. 04:12 | Sorszám: 655
"...Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat? Nagyon vágyódik lelkem tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem. Mindenben Isten akarata legyen meg, hiszen az övéi vagyunk az időben és az örökkévalóságban.
Chantal Szent Franciska"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 16. 05:50 | Sorszám: 654
"...Istenünk, Atyánk, te elküldted egyszülött Fiadat, hogy általa kiengesztelj mindent, te jössz segítségünkre! Élő Isten Fia, aki osztoztál emberségünkben, és életedet adtad a világ megváltásáért, te jössz segítségünkre! Szentlélek, alászálltál Krisztusra és kiárasztod az Atya szeretetét minden emberre, te jössz segítségünkre! Krisztus add, hogy megtestesülésed és születésed miatt szeressük az emberi életet, te jössz segítségünkre! Add, hogy hűséged miatt mi is hűségesek maradjunk elkötelezettségünkben, te jössz segítségünkre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 15. 06:33 | Sorszám: 653
"... Urunk, Jézus Krisztus! A te követségedben indulóknak küldetésük
teljesítéséhez semmire sincs szükségük, csak egy vándorbotra. Bátorság,
tiszta szív, bizalom és annak tudata, hogy te megbízol azokban, akiket
küldesz, ennyi elegendő. Elegendő, mert a te erőd képes legyőzni a
hitetlenséget és felébreszteni a vágyat az örök értékek, az örök élet
iránt. Te minket is arra hívsz, hogy veled legyünk, veled éljünk,
hallgassuk tanításodat és kövessük azt. Arra küldesz minket, hogy
tegyünk rólad és szeretetedről tanúságot a világban. Adj nekünk erőt és
bátorságot evangéliumod hirdetéséhez!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 14. 14:42 | Sorszám: 652
"... Urunk, Jézus! Te valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben, jelen
vagy templomainkban. Minden templom az igaz Isten imádására és
tiszteletére szolgáló hely, jelenléted helye, a hívő közösség helye, a
veled való találkozás helye, az irgalom helye. Jelenléted, közelséged
miatt templomainkban mindannyian otthon érezhetjük magunkat. A templom
számunkra egy kis földi mennyország. Segíts minket, hogy a mennyei Atya
földi házából az ő örök házába, a mennybe jussunk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 13. 05:13 | Sorszám: 651
Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem
dolgozzék, s kitartson velem mindvégig! Add, hogy mindig azt kívánjam
és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik! A te
akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a
lehető legjobban értsen vele egyet.
Canisius Szent Péter
keresztkem
  Válasz | 2018. július 12. 05:55 | Sorszám: 650
"... Uram, ne engedd, hogy azt higgyem, a jóság, a barátságos magatartás
csak afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat,
önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó
kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni
tökéletesség találkozik bennem.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 11. 05:25 | Sorszám: 649
"... Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon
mindenkinek. Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből,
gyöngeségeinkből, bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester,
könyörülj rajtunk! Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást
lelkünknek egyedül tőle nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk
megkeményedjék. Add, hogy készek legyünk mindig őszinte köszönetet
mondani neki, aki nem taszít el magától soha senkit, s aki azért jött
közénk, hogy mindannyiunknak élete legyen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 10. 06:58 | Sorszám: 648
"... Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Mindennapi kenyerünket, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg
nekünk ma, annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és
tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk
mondott, tett és szenvedett.
Assisi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 09. 04:47 | Sorszám: 647
"... Mindenható Istenünk! Gyújtsd fel szívünkben a szeretet tüzét, hogy
szereteted által szentté legyünk! Add nekünk az irántad való szeretetet
és az emberek felé forduló önfeláldozó szeretetet! Megdicsőült
szentjeid csodálatos élete adjon erőt, hogy felismerjük hivatásunkat és
magunk is jellé, szereteted, jóságod jelévé váljunk a világban! Segíts
minket, Istenünk, hogy úrrá tudjunk lenni emberi gyengeségeinken,
legyőzzük bűneinket és szentek legyünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 08. 05:02 | Sorszám: 646
"... Urunk, Istenünk! Életutunk során olykor meggyengül bennünk a hit.
Kérünk, erősítsd hitünket! A hit ott kezdődik, ahol az emberi
gondolkodás már nem képes továbblépni. Ott kezdődik, ahol már nem
találunk emberi magyarázatokat. A hit ott kezdődik, ahol az emberileg
megtehetőnél többre van szükség vagy több történik. A hit olyan helyre
vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem jutnánk el soha. Istenünk, a
hit a hozzád vezető út. Emberi véges kicsinységünk és a te végtelen
nagyságod között nem létezik más út, csak a hit útja. Vezess minket a
hit útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 07. 05:43 | Sorszám: 645
"... Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad
örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd
őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s
a szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az
örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül
dicsérjék irgalmadat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 06. 04:50 | Sorszám: 644
"... Ó, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen
szeretettel szereted azokat, akiket fiad és Istened benned és általad
királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának
kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem
őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd
a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy
csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók megkapják a bocsánatot, s
a megigazultak a dicsőséget!
Damiani Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 05. 05:07 | Sorszám: 643
"...Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 04. 05:00 | Sorszám: 642
"...Uram, Jézus! Te azt kéred tőlem, hogy ne legyek türelmetlen, ne
veszítsem el reményemet, ne tagadjam meg hitemet, amikor Isten a
szenvedésekkel vagy bármi más "rosszal" próbára tesz! Azt kéred, hogy
szeressem őt a jón és a rosszon keresztül is, mert minden mögött Isten
rejtezik! Keresztáldozatod azt mutatja, hogy az Atya iránti szeretet
engedelmességet, tehetetlenséget, szenvedést jelent, de ugyanakkor
mégis állandó Istenre figyelést és Isten akaratának elfogadását is.
Uram! Segíts, hogy egész életemet a szeretetnek szenteljem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 03. 06:33 | Sorszám: 641
"... Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy
meglássuk embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az
úton találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk,
segítségre szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem
sebeinket bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen
cselekedjünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 02. 06:20 | Sorszám: 640
"... Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te fiadat, Isten Fiát. Te teljesen
ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely
Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket őhozzá. Taníts
meg minket megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető
emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 01. 05:49 | Sorszám: 639
"...Urunk, Jézus Krisztus. Értetlenül és tehetetlenül állunk, amikor
találkozunk a szenvedéssel vagy a halállal. Segíts minket, hogy
bajainkban, nehéz élethelyzeteinkben is mindig érezzük, hogy te nem
hagysz magunkra minket és képes vagy segíteni rajtunk. Segíts, hogy ne
veszítsük el isteni erődbe és szeretetedbe vetett hitünket! Segíts,
hogy a legkilátástalanabb helyzetben is gondoljunk a te gondviselő
szeretetedre! Bizalommal és hittel fordulunk hozzád: Mutasd meg, Urunk,
hogy velük vagy!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 30. 22:39 | Sorszám: 638
"...Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és
hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged
keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri
tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon
hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk
magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak
értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged
illet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 30. 08:41 | Sorszám: 637
Mindenható Uram Istenem! Segitő Szűzanyám!
Mély hódolattal és imádattal kérlek Benneteket, maradjatok velem ezen az előttünk álló napon. Kaphassam meg Tőletek a bizodalmat és reménységet, hogy Rátok szegezett tekintetem javulásomat és tisztulásomat segiti. Adjátok meg nekem, hogy az Úr Szava a Szentírás legyen iránytűm és zsinórmértékem az Élet nehéz döntéseiben. Kérlek Benneteket segitsétek hozzátartozóimat--kicsiket és nagyokat--is abban, hogy Veletek maradjanak egész nap és minden cselekedetükben a Mi Urunk Jézus Krisztus Szent nevében Ámen.

P.S.: A fönti ima "keresztkem" imája, mert ma reggel a Horváth István Sándoré nem jött meg nekem.

keresztkem
  Válasz | 2018. június 29. 05:45 | Sorszám: 636
"... Urunk, Jézus Krisztus! A te számodra nincs elveszett ember. Te a
kudarcot megélő emberben is meglátod, hogy nagy dolgokra képes a te
kegyelmi segítségeddel. Belátjuk, hogy együtt kell működnünk az isteni
kegyelemmel, hogy szentté válhassunk és életünket egészen a te
szolgálatodba állítsuk. Te mindannyiunkat meghívsz egy nagyszerű
feladatra, arra, hogy legyünk a te követőid és tanúid! Adj nekünk
apostoli buzgóságot, hogy evangéliumodat bátran hirdessük az
embereknek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 28. 06:12 | Sorszám: 635
"... Ó Krisztus keresztje, igaz reménységünk! Valahányszor a bűn és az
emberi gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a
megbékéléshez! Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért
fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik
föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 28. 06:12 | Sorszám: 634
"... Ó Krisztus keresztje, igaz reménységünk! Valahányszor a bűn és az
emberi gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a
megbékéléshez! Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért
fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik
föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola