Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (61. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 10. 04:49 | Sorszám: 326
"... Uram, Jézus Krisztus! A te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni.
Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamban keressem, s
kész legyek elindulni a jó úton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon
szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek mint te: irgalmas és
megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások
figyelmeztetnek engem és adj erőt, hogy megváltozzak! Szüntess meg
minden békétlenséget és viszálykodást közösségünkben, hogy testvéri
szeretetben éljünk egymással!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 09. 04:16 | Sorszám: 325
".... Uram, Jézus Krisztus, aki valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben!
István Bűneim őszinte megbánásával készülök arra, hogy veled találkozzak a
szentáldozásban. Légy lelkem tápláléka, éltess engem! Abban a hitben
fogadom szent testedet az átváltoztatott kenyérben, hogy titokzatos
testednek, az Egyháznak tagja vagyok. Szüntess meg a keresztények
között minden széthúzást, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással.
Annak reményében veszem magamhoz szent testedet, hogy elvezetsz az örök
életre."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 08. 05:31 | Sorszám: 324
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet
állítod elénk példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a
lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat
hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az
ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton
szeretnénk járni, miként te is neki engedelmeskedtél keresztutadon.
Isten dicsőségét szeretnék szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész
életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra! Taníts minket
keresztünk hordozására! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan
éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 07. 09:29 | Sorszám: 323
"..Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál
nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy
felismerjünk téged minden emberben, a kicsinyekben is és Téged
szolgáljunk mindenkiben!"
(Horváth István Sándor zzalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 06. 06:54 | Sorszám: 322
"... Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem: neked
szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom
kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem. Add, hogy megértsük:
neked szükséged van ránk, és nekünk is szükségünk van egymásra!"
(Horvéth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
__________
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 05. 02:51 | Sorszám: 321
"... Urunk, Jézus Krisztus! Tisztán látjuk, hogy korunkban milyen nagy
szükség van evangéliumod jó magjára, amely termést hozhat az emberi
szívekben. Támogass és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk tanúságot
tenni a te tanításodról és a te személyedről, hiszen benned mindenki
felismerheti az Igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen
minden növekedés egyedül neked köszönhető!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 04. 06:17 | Sorszám: 320
"...Miasszonyunk, Istennek szent Anyja, minden asszonyok között első, aki
fogadalommal az Úrnak szentelted szüzességedet, kérlek téged, nyerd meg
nekem szent Fiadtól azt a kegyelmet, hogy a mai naptól kezdve ő legyen
lelkem jegyese. Megígérem neked és neki, hogy soha nem lesz más
jegyesem, mint ő, és mindent megteszek, ami tőlem függ, hogy tisztán és
folt nélkül őrizzem meg magam, egyedül neki, napjaim során életem
alkonyáig.
Szienai Szent Katalin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 03. 06:09 | Sorszám: 319
"...Urunk, Jézus, készséges szívvel hallgatjuk szavadat, amellyel
követésedre hívsz minket. Nem akarunk süketként viselkedni, mint akik
nem hallják, nem értik szavadat. Keressük saját boldogságunkat és mások
életét is boldogabbá szeretnénk tenni. Add, hogy szavadban felismerjük
az örök életre vezető igazságot! Erősíts minket, hogy mindig veled
éljünk, veled járjuk életünk zarándokútját, s végül megérkezzünk az
Atya örök országába."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 02. 00:50 | Sorszám: 318
"... Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és
tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan,
hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed
tanításod a gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a
buzgóhoz, a lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz. Megkülönböztetés
nélkül beszélsz mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításodat figyelemmel
hallgassam és állandóan eszemben tartsam, s erővel és bátran
megvalósítsam"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. szeptember 01. 03:47 | Sorszám: 317
"... Urunk, Istenünk! Te egyetlen Fiaddal és a Szentlélekkel a béke, az
irgalom, a szeretet, a megbocsátás és a jóság Istene vagy. A te békéd,
a te nyugalmad, a te szereteted és kegyelmed, istenséged irgalma legyen
velünk és közöttünk életünk minden napján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 31. 07:51 | Sorszám: 316
"...Urunk, Jézus! Te az utolsó vacsorán megígérted tanítványaidnak, hogy
távozásod után elküldöd az Atyától a Vigasztalót, az Igazság Lelkét, s
ez az ígéret a feltámadásod utáni ötvenedik napon, pünkösdkor
teljesedett be. A Szentlélek eljövetele egykor megújulást hozott. Küldd
el nekünk is Lelkedet, hogy az élet tiszteletére, megbecsülésére,
megóvására tanítson minket! Jöjj el, Szentlélek, Urunk és éltetőnk!
Segíts minket az élet igéjének hirdetésében!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 30. 04:57 | Sorszám: 315
"... Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 29. 06:03 | Sorszám: 314
"...Istenünk, add, hogy a Te akaratodat mindig készségesen teljesítsük,
hogy Jézus bennünket is testvéreinek tekinthessen. E világ gondolatai
nem a Te gondolataid, e világ útjai nem a Te útjaid. Add, hogy ebben a
világban élve bátran vállalhassuk, hogy sokan ostobának tartanak
minket, mert szeretnénk a Te útjaidon járni. Vezess bennünket a Te
parancsaidnak útján, a hit útján végső célunk, a teljesség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 28. 07:50 | Sorszám: 313
"... Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig Őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
számára az élet teljessége."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 27. 06:41 | Sorszám: 312
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te Simont, az egyszerű halászt Péternek, azaz
sziklának nevezted el. Az új név azt jelezte számára, hogy új
feladatot, küldetést kapott tőled. Ennek teljesítésére nem emberi
képességei, hanem a te megújító segítséged tette őt alkalmassá. Neki
adtad a mennyek országa kulcsait, az Egyház kulcsait. Segítsd minden
korban a pápát, hogy ajtót nyisson az emberek számára az üdvösség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános aty ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 26. 06:47 | Sorszám: 311
"... Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 25. 06:10 | Sorszám: 310
"... Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal,
tetteinket. Segíts, hogy életünk erősítője legyen társaink életének,
akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a
teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az
életre, hanem a pusztulásra vezet."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 24. 08:04 | Sorszám: 309
"... Mindenható Istenünk, Urunk! Te jól tudod, hogy mi lakik az emberben, mi
lakik a szívünkben. A te képmásodat hordozzuk magunkban, ami azt
jelenti, hogy nem önmagunkért, hanem neked élünk. Életünk akkor válik
igazi értékké, ha azt a te és az emberek szolgálatára szenteljük.
Alakíts át minket akaratod szerint, hogy szívünk mindig a te
szándékaidat keresse! Add nekünk a szívünket átformáló megtérés
kegyelmét, hogy Fiadhoz hasonlóan életünket áldozzuk neked!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 23. 06:54 | Sorszám: 308
"...Urunk, Jézus! Földi küldetésed teljesítése után visszatértél Atyádhoz a
mennybe. Tőle jöttél s most hozzá térsz vissza. A mennybemenetel
számodra megdicsőülést jelent. Te minden embert a mennybe hívsz és
megmutatod nekünk az üdvösségre vezető utat. Segíts, hogy szüntelenül
vágyakozzunk az üdvösségre és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy
halálunk és feltámadásunk után elnyerjük. Mutass nekünk utat a menny
felé! Vezess minket az örök életre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 22. 05:39 | Sorszám: 307
"... Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e
világban vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt!
Add, hogy minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned
béküljön meg a szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül
te vagy a nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 21. 18:51 | Sorszám: 306
"... Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is
felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra,
hogy feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a
leginkább abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat.
Érzem közelséged, érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem
jóságodat, érzem szereteted, s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled
mindenkinél boldogabb vagyok."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 21. 05:20 | Sorszám: 305
Szelíd és alázatos szívű Jézus!
Maradj velünk az egész nap folyamán! Segíts és védj meg minket minden bajtól és veszedelemtől, a hirtelen és váratlan gyötrelmektől! Add, hogy a Te Szent Neveddel teljen el a Nap minden perce! Ámen!
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 20. 10:41 | Sorszám: 304
Teremtő és Megváltást segitő Mennyei Atyaúristen. Megváltó Fiúisten. Vígasztaló Szentlélek Úristen! Rejtelmes, titokzatos és hatalmas Szentháromság!
Szent István államalapító királyunk évről évre visszatérő és megszentelő nagy magyar és egyetemes keresztény ünnepén áhitatos hódolattal borulkok Szent Fölséged elé.Könyörögve kérlek: segítsd meg Magyar Családjainkat Benned hívő és nem hívő magyar állampolgárainkat--egész szeretett népünket. Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására add meg nekünk a békét a boldogulást és egymás megbecsülésének kegyelmét! Ámen!
(Ma reggel nem jött ima Horváth István Sándor zalalövői plébános Úrtól, ezért a fenti imát én--keresztkem--írtam. Köszönöm Neked uram a szavakat, melyeket Előtted való hódolatomban megtaláltam.)
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 19. 11:24 | Sorszám: 303
"...Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. augusztus 18. 04:47 | Sorszám: 302
"... Urunk, Jézus, te vagy a test és a lélek gyógyítója. Betegségeinkben,
bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben hozzád fordulunk. Hisszük, hogy
te tudsz és akarsz is segíteni rajtunk. Szavaidnak és cselekedeteidnek
olyan ereje van, amely képes megváltoztatni életünket, megszüntetni
mindazt, ami veszélyezteti azt vagy ami akadályozza lelki
fejlődésünket. Segíts, hogy a betegség, amely próbatétel számunkra, ne
gyengítse meg hitünket, hanem közelebb vigyen hozzád, aki vállaltad a
szenvedéseket. Uram, mindent elfogadok tőled!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola