Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (58. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. február 19. 08:32 | Sorszám: 96
"...Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal, hogy
tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a
szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet
ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes küldetésében
mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 18. 06:32 | Sorszám: 95
"... Jézus Krisztus, világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a
világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elhozd az
üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a
megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre kel.
Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 17. 06:47 | Sorszám: 94
"... Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és mindig
is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek téged. Nem valamiféle
földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes kérnem: tenmagadat
egyedül!
Kölni Szent Brúnó"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 16. 05:09 | Sorszám: 93
"... Uram, neked nincs szemed, vedd az enyémet, hogy meglássam a bajt és
igazságtalanságot! Uram, neked nincs kezed, vedd hát az enyémet, hogy vele
sok jót tehessek! Neked nincsen lábad, vedd hát az enyémet, hogy a
szegényekhez, a szomorkodókhoz menjek vele! Uram, neked nincs szád, vedd
hát az enyémet, hogy hirdessem a szabadságot, amit te hoztál nekünk! Mi
vagyunk az egyetlen biblia, melyet mindenki olvashat, engedd, hogy jó hír
legyek mindazok számára, akik az élet útján találkoznak velem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 15. 05:29 | Sorszám: 92
"... Uram, Jézus! Körülöttem a romlás, a pusztulás sokféle jelét látom.
Önmagukat pusztító embereket és saját világukat pusztító, élhetetlenné
tevő embereket. És te engem nevezel a föld sójának, a világ sójának és a
romlást megállító sónak. Tudom, hogy ebben a világban kell élnem, de
hozzád tartozva, hogy a te örömhíred, a te tanításod, a te igazságod jó
ízét adhassam a világnak. Éljen bennem a krisztusi íz: az öröm és a
jóakarat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 14. 07:35 | Sorszám: 91
"...Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól, hogy
szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá és
szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába
öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben ne
szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te
sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 13. 08:14 | Sorszám: 90
"...Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya irgalmas
szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, ő, aki Atya, Fiú és Szentlélek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 12. 06:47 | Sorszám: 89
".. Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal, buzgalommal,
elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk tőled, hogy
legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak, szeretetünk erőtlen
érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé ágaskodik, buzgalmunk
erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk elbizakodottsággá fuvalkodik.
Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos úton csak te tudsz vezetni
bennünket. A te szavad a legfőbb életszabályunk. Az életadó erőt is
belőled merítjük a hit csatornáján keresztül.
Boldog John Henry Newman"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 11. 06:53 | Sorszám: 88
"... Előtted, Uram, bűnös és por vagyok: irgalmadból élek, neked köszönhetek
mindent; alárendelem magam neked, hagyom, hogy fájdalmaid és szenvedéseid
teljesen átalakítsanak; teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva
hagyatkozom terád."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 10. 07:26 | Sorszám: 87
"...Atyám, vétkeztem ellened – mondom én is a tékozló
fiúval – már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra
teremtettél, nagy feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam
cselekedeteimben, beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy
vétkem! De rád tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus
nevében, aki értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet,
vétkeimet, gyöngeségeimet!
Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és tarts meg
kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni mindörökre."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 09. 06:36 | Sorszám: 86
"... Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 08. 13:01 | Sorszám: 85
".. Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak!
Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok vétkezni. Jézusom,
add ehhez kegyelmedet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 07. 10:35 | Sorszám: 84
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te Péter apostolt és halásztársait követésedre és
emberhalászatra hívtad meg. Ők kezdetben nem értették pontosan mit jelent
új feladatuk, az emberhalászat, mégis olyan erővel ragadta meg őket a te
hívásod, hogy nem tiltakoztak és nem ellenkeztek, hanem rögtön indultak és
tanítványaid lettek. Benned felismerték az Isten Fiát, akinek odaadhatják
életüket, s akit érdemes szolgálniuk. Segíts minket, akiket szintén
meghívsz követésedre és szolgálatodra, hogy mi is készséggel fogadjuk
hívásodat, és bátran vállaljuk az emberhalászatot, amivel megbízol minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 06. 08:03 | Sorszám: 83
"... Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet,
becsületemet és minden javamat.
Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól
és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
éljünk!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 05. 07:26 | Sorszám: 82
"...Ó, Jézusom, Megváltóm, itt vagyok lábaidnál! Szeretem, dicsérem és áldom
egész szívemből isteni gondviselésedet mindenért, amit rám küldtél vagy
megengedtél. Mert mindaz, ami általad történik, jó és csodálatra méltó.
Szent akaratod történik mindenben és minden által, bármennyire lázadozzék
is ellene természetem. Legyen áldott és imádott isteni végzésed
mindörökké! Ég és föld előtt megvallom, teljes szívemből hiszem, Uram,
hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést, sőt, sokkal többet is
megérdemlek bűneimért. Azért ezt a megpróbáltatást szívemből vállalom a te
dicsőségedre, igazságod kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére,
szenvedésed iránti tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el.
Eudes Szent János"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 04. 07:38 | Sorszám: 81
"... Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e
világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen
foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal
öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 03. 07:08 | Sorszám: 80
"... Uram Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak helyes megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod
szavát! Mert a te ajándékod, hogy elfogadtál minket Krisztusod
evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves
cselekedeteket vigyünk végbe. Akiket nekem adtál, azokat most átadom
neked, mint tieidet: kormányozd őket erős jobboddal, rejtsd el szárnyaid
árnyékában, hogy mindannyian dicsérjék és dicsőítsék nevedet, az Atyáét, a
Fiúét és a Szentlélekét.
Szent Metód imája"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 02. 08:32 | Sorszám: 79
"... Mária, Jézus Anyja és a papok anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük
nálad, Istennek szent anyja! Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése
által a pap Messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket és
a megtört szívűeket; őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,
Megváltónknak Anyja!
Hitnek Anyja, aki elkísérted a templomba az Emberfiát, hogy beteljesítse
az atyáknak adott ígéreteket; ajánld az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak
papjait, Szövetség Szent Szekrénye!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. február 01. 05:49 | Sorszám: 78
"... Imádkozzunk, hogy a Szentlélek lépjen be életünkbe, bárhol legyünk is, és
tanítson bennünket, hogy Jézushoz hasonlóvá válva lefelé lépkedjünk a
létrán, s fölfedezzük a Megváltót a szegények szívében, hogy megkaphassák
méltó helyüket a társadalomban és az Egyházban.
Jean Vanier"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 31. 06:55 | Sorszám: 77
"... Urunk, Jézusunk, lelkesen hallgatjuk szavaidat, s készek vagyunk arra,
hogy téged követve megvalósítsuk mindazt, amit kérsz tőlünk. Szavad
valóban örömhír, az üdvösség tanítása, igazság, amely az örök élet felé
vezető utat mutatja meg. Te az irgalmasság gyakorlását várod tőlünk.
Boldogan és nagy lelkesedéssel indulunk az irgalmasság útján, s tudjuk,
hogy neked segítünk minden emberben. Taníts minket alázatra, hogy az
irgalmasság gyakorlását mindig szolgálatnak tekintsük!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 30. 07:04 | Sorszám: 76
"... Méltatlan vagyok Uram, hogy megjelenj nekem. De mégis azt kérem,
kegyelmeddel erősíts meg ha félek, és mondd: „Ne félj!” Találjalak meg, ha
kereslek. Jöjj szembe velem, mikor feléd megyek. Küldj úgy, mint az
apostolokat. Adj békességet, amikor zaklatott vagyok. Segíts, hogy
Péterrel szívből kimondjam: „Szeretlek téged!”
Gyűrű Géza"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 29. 08:36 | Sorszám: 75
"... Aki benned bízik, Uram, és őszinte szívvel téged keres, az nem könnyen
botlik el. Ha pedig mégis bajba jut, ha mégannyira belékeveredik is, te
egykettőre kimented, megvigasztalod, mert te nem hagyod el véglegesen a
benned bizakodót. Ritka a hű barát, aki barátja mellett minden rosszban
kitart. Te, Uram, csak te vagy a fogyhatatlanul hű mindenben, kívüled
senki más.
Kempis Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 28. 08:12 | Sorszám: 74
"... Uram! Te mondtad: én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Ne
engedd, hogy a megváltás meddő maradjon bennem és embertársaimban! Ne
engedd, hogy valaha is elszakadjak az igazi szőlőtőtől! Hadd éljek szent
életközösségben, s hadd járja át kegyelmed ereje minden tettemet!
Fernand Lelotte jezsuita"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 27. 07:26 | Sorszám: 73
"... Szűz Mária, Jézus Anyja, őrizd meg szívemet, hogy gyermeki, tiszta és
átlátszó legyen, mint a forrás! Adj nekem egyszerű szívet, amelynek nincs
kedvére a komor töprengés! Szívet, amely nagylelkűen odaajándékozza magát,
és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hű, és nemesen érző szívet, amely
semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Hűséges és nemes
szívet, ami semmi jót nem felejt, és semmi rosszat nem tesz. Tedd, hogy
szívem szelíd és alázatos legyen, szeressen a viszontszeretés igénye
nélkül, boldog legyen, ha más szívekben háttérbe szorul az isteni szív
mögött. Adj nekem nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be
nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Szívet, amely Jézus Krisztus
dicsőségéért felemészti magát, és szeretetétől olyan sebet hord, amely
csak a mennyben gyógyul be.
Léonce de Grandmaison jezsuita"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 26. 06:34 | Sorszám: 72
".. Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet
angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt!
Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a
jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától!
Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a
tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és
dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt,
ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne! Nyújtsd
segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd,
hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá
bármihez!
Széchenyi István gróf"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola