Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (36. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. július 05. 05:07 | Sorszám: 643
"...Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 04. 05:00 | Sorszám: 642
"...Uram, Jézus! Te azt kéred tőlem, hogy ne legyek türelmetlen, ne
veszítsem el reményemet, ne tagadjam meg hitemet, amikor Isten a
szenvedésekkel vagy bármi más "rosszal" próbára tesz! Azt kéred, hogy
szeressem őt a jón és a rosszon keresztül is, mert minden mögött Isten
rejtezik! Keresztáldozatod azt mutatja, hogy az Atya iránti szeretet
engedelmességet, tehetetlenséget, szenvedést jelent, de ugyanakkor
mégis állandó Istenre figyelést és Isten akaratának elfogadását is.
Uram! Segíts, hogy egész életemet a szeretetnek szenteljem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 03. 06:33 | Sorszám: 641
"... Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy
meglássuk embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az
úton találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk,
segítségre szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem
sebeinket bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen
cselekedjünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 02. 06:20 | Sorszám: 640
"... Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te fiadat, Isten Fiát. Te teljesen
ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely
Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket őhozzá. Taníts
meg minket megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető
emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. július 01. 05:49 | Sorszám: 639
"...Urunk, Jézus Krisztus. Értetlenül és tehetetlenül állunk, amikor
találkozunk a szenvedéssel vagy a halállal. Segíts minket, hogy
bajainkban, nehéz élethelyzeteinkben is mindig érezzük, hogy te nem
hagysz magunkra minket és képes vagy segíteni rajtunk. Segíts, hogy ne
veszítsük el isteni erődbe és szeretetedbe vetett hitünket! Segíts,
hogy a legkilátástalanabb helyzetben is gondoljunk a te gondviselő
szeretetedre! Bizalommal és hittel fordulunk hozzád: Mutasd meg, Urunk,
hogy velük vagy!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 30. 22:39 | Sorszám: 638
"...Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és
hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged
keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri
tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon
hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk
magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak
értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged
illet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 30. 08:41 | Sorszám: 637
Mindenható Uram Istenem! Segitő Szűzanyám!
Mély hódolattal és imádattal kérlek Benneteket, maradjatok velem ezen az előttünk álló napon. Kaphassam meg Tőletek a bizodalmat és reménységet, hogy Rátok szegezett tekintetem javulásomat és tisztulásomat segiti. Adjátok meg nekem, hogy az Úr Szava a Szentírás legyen iránytűm és zsinórmértékem az Élet nehéz döntéseiben. Kérlek Benneteket segitsétek hozzátartozóimat--kicsiket és nagyokat--is abban, hogy Veletek maradjanak egész nap és minden cselekedetükben a Mi Urunk Jézus Krisztus Szent nevében Ámen.

P.S.: A fönti ima "keresztkem" imája, mert ma reggel a Horváth István Sándoré nem jött meg nekem.

keresztkem
  Válasz | 2018. június 29. 05:45 | Sorszám: 636
"... Urunk, Jézus Krisztus! A te számodra nincs elveszett ember. Te a
kudarcot megélő emberben is meglátod, hogy nagy dolgokra képes a te
kegyelmi segítségeddel. Belátjuk, hogy együtt kell működnünk az isteni
kegyelemmel, hogy szentté válhassunk és életünket egészen a te
szolgálatodba állítsuk. Te mindannyiunkat meghívsz egy nagyszerű
feladatra, arra, hogy legyünk a te követőid és tanúid! Adj nekünk
apostoli buzgóságot, hogy evangéliumodat bátran hirdessük az
embereknek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 28. 06:12 | Sorszám: 635
"... Ó Krisztus keresztje, igaz reménységünk! Valahányszor a bűn és az
emberi gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a
megbékéléshez! Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért
fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik
föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 28. 06:12 | Sorszám: 634
"... Ó Krisztus keresztje, igaz reménységünk! Valahányszor a bűn és az
emberi gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a
megbékéléshez! Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért
fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik
föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 27. 04:45 | Sorszám: 633
"...Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat
és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és
így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran
viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz.
Kalkuttai Szent Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 26. 05:11 | Sorszám: 632
"... Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy
vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük
távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te
dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik
nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen
tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára
készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a
szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Ámen!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 25. 04:30 | Sorszám: 631
"... Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Hozzád megyek, aki a
kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő
arcodra és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy
megértsem az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy
te vagy az Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a
világban: te vagy az Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül benned van
üdvösségünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 24. 06:28 | Sorszám: 630
"...Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az isteni irgalmasság áradt
ki az emberiség felé. A veled való találkozásunk feltétele az, hogy
szakítsunk bűneinkkel. Bűnbánatunkkal azt fejezzük ki, hogy életünkben
nincs helye a kísértéseknek és a bűnnek, hanem szeretnénk visszakerülni
az isteni kegyelem állapotába. Adj szívembe irántad való szeretetből
fakadó bűnbánatot, hogy képes legyek a lelki megújulásra és örömöd
befogadására! Teljesedjen be az én életemben is a mennyei Atya akarata!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 23. 04:37 | Sorszám: 629
"... Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre,
s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre,
egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig
méltass általa, hogy bár bűnös vagyok, dicsőséged jobbján állhassak
szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!
Alexandriai Szent Cirill"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 22. 06:50 | Sorszám: 628
"... Jóságos Atyánk, váljék erősebbé a szeretet irántad és a felebarát
iránt: Krisztus tanítványai támogassák az igazságosságot és a békét. A
szegényeknek hirdettessék az evangélium, s az Anyaszentegyház mutassa
meg különleges szeretetét a kicsinyek és kitaszítottak iránt. Dicsérünk
téged, Atyánk, mindörökké!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 21. 04:30 | Sorszám: 627
"... Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszűntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
számára az élet teljessége."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 20. 05:07 | Sorszám: 626
"... Igazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal,
amiket, Uram, teérted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni
rájuk, ha mégoly nagy számmal volnának is! Boldogok azok, akik nagy
tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Ó, Uram! Tégy engem képessé
valami jóra, ha már annyira szeretsz!
Avilai Szent Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 19. 05:42 | Sorszám: 625
"... Örökkévaló Isten! Szomjazom tanításodat, kutatom az igazságot, keresem
az örök élet igéit. Hiszem, hogy a Szentíráson keresztül te szólsz
hozzám, te vezetsz engem az üdvösség felé. Adj nekem türelmet,
kitartást, figyelmességet, tanulékony lelket és alázatot! Add, hogy
készséges legyek mindannak megvalósítására, amit üzenetedből megértek.
Kinyilatkoztatott szavad és a megtestesült Ige, Jézus Krisztus legyen
számomra a mindennapi lelki táplálék és a hit szerinti élet forrása!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 18. 05:21 | Sorszám: 624
"... Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te
egyszülött Fiadnak. Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és
megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni.
Szentlélek, jöjj, és taníts meg Isten dicsőségére, az ő akaratát
megcselekedve, mindenkor hitben és alázatban élni. Köszönöm, Uram,
irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy a te lelkületeddel szolgálhassak
másoknak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 17. 00:14 | Sorszám: 623
"... Uram, Jézus Krisztus! Segíts észrevennem kegyelmi segítségedet és az
általa végbemenő lelki növekedést! Segíts, hogy magamat jó talajnak
készítsem elő tanításod befogadására és adj erőt követnem
útmutatásaidat, amelyek a mennyei Atya felé vezetnek! Hiszem, hogy
segítségeddel képes vagyok a lelki megújulásra. Segíts felismernem
életem végső célját és legyen erőm Istenre bízni életem! Ha hűséggel
teljesítem kötelességeim, nincs okom félni, mert kegyelmed eredményt
hoz, gyümölcsöt fakaszt életemben. Légy velem és kísérjen áldásod, hogy
az evangélium igazságának megvalósítása által növekedjék bennem az
Isten országa!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánns atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 16. 04:20 | Sorszám: 622
"... Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és
küldetésében, kerested őt, a Mestert a sokaságban, mellette álltál,
amikor fölmagasztalták a földről, s odaadta magát egyetlen és örök
áldozatul; aki fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el az öröktől fogva
meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben és
szolgálatukban a te fiaidat, Papok Édesanyja!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 15. 06:34 | Sorszám: 621
"Minden örömöm, Uram, amelyben nem te vagy, legyen félelmemre és
utasítsam azt el! Csak téged keresselek! Érted dolgozni legyen igazi
örömöm, és a nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre! Add, hogy
sokszor emelhessem hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened,
megbánással és új jó feltétellel ki tudjalak engesztelni!
Aquinói Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 14. 08:47 | Sorszám: 620
"... Istenünk, a teremtett világ erőit te az ember munkájának rendelted alá.
Kérünk, hogy munkánkat keresztény lélekkel végezve őszinte szeretetben
élhessünk testvéreinkkel, és teremtő munkád folytatásában méltó módon
vehessünk részt. Kérünk, Urunk, földi ajándékaiddal segíts és
kormányozz minket, akiket mennyei kenyereddel tápláltál."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. június 13. 06:33 | Sorszám: 619
"... Istenünk! Te minden embert meghívsz szolgálatodra és megígéred nekünk
az örök üdvösséget. Segíts, hogy egész életünkben neked szolgáljunk, a
te nevednek szerezzünk dicsőséget. Szolgálatunkat szabadon vállaljuk és
irántad való szeretetből végezzük az üdvösség reményében. Légy hozzánk
igazságos és irgalmas! Segíts minket, hogy végső célunkat, az örök
életet mindig szem előtt tartsuk és szüntelenül törekedjünk feléd!
Tartsd távol tőlünk az irigységet, hogy örülni tudjunk annak, ha mások
is az üdvösségre jutnak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola