Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (59. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. október 30. 04:19 | Sorszám: 376
"... Az Úristen vezesse békében, növelje egységben és tartsa meg épségben az
egész földkerekséget. Nyerje meg tanításának a nemzeteket és a
hatalmasságokat, nekünk pedig adja meg, hogy békés nyugalomban éljünk
és dicsőítsük a mindenható Atyaistent. Mindenható örök Isten: isteni
dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek bemutattad. Őrizd a
megváltás művét , hogy Egyházad az egész világon elterjedjen és
állhatatos hittel kitartson neved megvallásában. A mi Urunk Jézus
Krisztus, a Te fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel él és
uralkodik, Isten mindörökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 29. 04:12 | Sorszám: 375
"... Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod mutatja, hogy mit jelent az élet
teljes odaadása, az élet szeretetből való feláldozása. A szeretet
mértéke csak a teljesség lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés. Ha
kevesebbet akarunk adni Istennek, akkor önzőek vagyunk és nem ismerjük
a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem
önmagunk vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb
megélése, kifejezése. Segíts, hogy értelmünkkel Isten megismerésére
törekedjünk, szívünk minden érzését felé irányítsuk és lelkünk minden
idegszálával rá figyeljünk. Add, hogy a szeretet valóban belülről,
szívünk és lelkünk mélyéről fakadjon!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 28. 05:55 | Sorszám: 374
"...Elveszett juhokként tévelygünk, ki-ki a maga útján; keresd meg
gyermekeidet, mert nagyon éhezzük és szomjazzuk a veled való összhang
elvesztett paradicsomát. Atyánk és Pásztorunk, fuss elénk, mert nem
leljük a pusztából hazavezető utat! Hálát adunk neked, Jézus, hogy
gondos anyát rendeltél számunkra; aki tisztára söpri elhagyott
hajlékunkat, és engeded nekünk, hogy magunkba szállva megtaláljuk a
bennünk elhomályosult világosságot!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 27. 06:44 | Sorszám: 373
"... Ó, Istenem, te mérhetetlen szelídség és irgalom, ki ne szolgálna téged
teljes szívéből, aki csak egy kicsit is megismerte atyai szeretetedet?
Ki ne viselné szívesen igádat, amely nem teher, hanem édes; ki ne
hordozná terhedet, amely nem kínos, hanem erőssé tesz? Magad mondottad:
Vegyétek magatokra az én igámat, amely könnyű és édes, s így nyugalmat
találtok lelketeknek. Igen, Uram, ez a gyümölcse nagy parancsodnak,
hogy téged teljes szívünkből szeressünk; ez a szeretet s a neked való
szolgálat nemcsak jóvá tesz bennünket, hanem túlontúl boldoggá is!
Bellarmin Szent Róbert"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 26. 07:17 | Sorszám: 372
"...Mindenható Istenünk! Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre és
senkit sem zársz ki szeretetedből. Minden embernek felkínálod az
üdvösséget és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi,
emberek zárhatjuk ki magunkat azzal, ha elutasítunk téged, megtagadjuk
a neked való engedelmességet és semmibe vesszük törvényeidet. Hálásak
vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk is és minden
embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözüljünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 25. 05:51 | Sorszám: 371
"...Uram, áldd meg földünket, amelyre leszáll az éj sötétje, áldd meg a
városokat és a falvakat! Küldd a hazatérő édesapa elé gyermekeit a
mosoly angyalával arcukon! Simítsd el a házastársak nézeteltéréseit.
Szerezz békét a testvérek között! Tedd derűssé ezt a néhány órát
mindegyikük számára, hogy legalább amikor együtt vannak, ne
szidalmazzon téged senki, hanem szeressen! Imádkozom mindazokért, akik
ma este nem imádkoznak hozzád. Szeretlek téged mindazokért, akik már
nem szeretnek téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 24. 05:07 | Sorszám: 370
"...Istenem! Te vagy, aki megalkottál, aki ismersz. Tőled kaptam az
életemet, képességeimet, testvéreket magam mellé és naponta a számtalan
kegyelmet. A kevesebbet vagy a talentumot azért adtad, hogy akaratodat
teljesítsem. Tudom, hogy minden embert üdvözíteni akarsz. Vonj be engem
is tervedbe, hogy minél több embernek el tudjalak vinni. Ígérem, mások
elől nem rejtem el azokat a dolgokat, amelyek az életemben jóságodat és
szeretetedet hirdetik, hanem engedem, hogy szereteted általuk terjedjen
a világban."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 23. 03:10 | Sorszám: 369
"... Megváltó Krisztusunk! Egységre hívtál minket, mint ahogy te is egy vagy
az Atyával. Olyan egységre, amelyben szeretet, egyetértés és
önzetlenség uralkodik. Olyan egységre, amely örömet és boldogságot
szül. Kimondhatatlan a hálánk, Urunk, hogy részünk lehet benned és a te
szeretetedben, amellyel vagy irántunk, amelyet meg sem érdemlünk! Tarts
meg ebben az egységben, ne hagyd, hogy a bűn újra visszataszítson
minket a szeretetlen, önző világba, ahol csak széthúzás és az egymástól
való eltávolodás vár ránk! Segíts nekünk, hogy azok közül, akik még
rabjai a gonosznak, minél többet tudjunk kihalászni és megmenteni az
életnek! Mert nélküled semmit sem tehetünk. Nélküled nem jutunk el az
egységre."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 22. 05:35 | Sorszám: 368
"... Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és
hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged
keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri
tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon
hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk
magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak
értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged
illet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 21. 05:26 | Sorszám: 367
"...Uram, Jézus Krisztus! Hittel vallom, hogy valóságos
ember és valóságos
Isten vagy. Életünk során sokszor megtapasztaljuk, mennyire sebezhetőek
és kiszolgáltatottak vagyunk, főként akkor, ha nem érezzük
jelenlétedet. Közeledésed eloszlatja félelmeinket. Isteni hatalmadat és
erődet felismerve bátorság tölt el, hogy életünk legnehezebb
helyzeteiben is velünk vagy. Lelkünket megmentő, hitünket növelő,
bátorságot adó és kereső szívünket lecsendesítő Jézus, jöjj, ments meg
minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 20. 04:59 | Sorszám: 366
"... Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 19. 03:59 | Sorszám: 365
"...Uram, add, hogy elvethessem a szívekbe a te igéid csíráit.
Mindannyiunkat örök életre hívsz. Rajtam múlik, hogy hány szívben fogan
meg szavad életem példája által. Küldj munkásként földjeidre. Add meg a
kellő bátorságot, mert ha csak egy is a legkisebbek közül meghallja
szavad, ha csak egy szívben jó talajra talál a mag általam, az az örök
élet forrása lehet! Tégy engem is jó talajjá, hogy állandó kapcsolatban
lehessek veled, hogy gyökeret verjen bennem szent jelenléted."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 18. 04:11 | Sorszám: 364
"...Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy
mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe!
Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim
biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy
kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, szívem
kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, értelmem éber és friss
legyen az igazság csak az igazság befogadására, és akaratom mindig
afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 17. 06:43 | Sorszám: 363
"...Jézus, Isten Fia, Akiben az istenség teljessége lakozik, Te hívod a
megkeresztelteket, hogy "evezzenek a mélyre", bejárva az életszentség
útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted
hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki
erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra
és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 16. 05:17 | Sorszám: 362
"... Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket
tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod
lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy
bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy
soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy
bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való
részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 15. 06:26 | Sorszám: 361
"... Isten Fiának hitében élek, aki szeret engem és a kereszten feláldozta
magát mindenki üdvösségéért. Uram, erősítsd istenségedbe vetett
hitemet! Te meghívsz, hogy éljek veled és a te szeretetedben. Meghívsz,
hogy éljek a reményben, amely az örök élet felé vezető utat jelöli ki.
Meghívsz a lelki újjászületésre és a bűnbánat útjára. Meghívsz az Isten
országába, hogy veled éljek földi életem során, és a feltámadás után
Istennel éljek az örök életben. Örömmel fogadom el hívásodat, add nekem
legalább az utolsó helyet házadban!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 14. 04:23 | Sorszám: 360
"... Üdvözlégy, szent Úrnő, legszentebb Királynő, Isten Anyja, Mária! Te
örökké Szűz, téged a mennyei Atya választott ki, megáldott szeretett
Szent Fiad által a Vigasztaló Lélekkel, aki a kegyelem teljessége és a
tökéletes jóság. Üdvözlégy, Isten palotája, Üdvözlégy, Isten lakóhelye,
Üdvözlégy, Isten sátora, Üdvözlégy, Isten öltözéke, Üdvözlégy, te az Úr
szolgálóleánya! Üdvözlégy, Istennek Anyja!
Assisi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 13. 05:54 | Sorszám: 359
"...Uram, már rád találtam, mégsem adtam el mindenem, a rossz szokásaim,
hibáim, kicsinyességem, melyek gátolnak abban, hogy egészen a tiéd
legyek. Ne menj el tőlem, legyél segítségem, győzz bennem a rossz
felett, mert nem vágyok másra, csak hogy a fényed uralkodjék bennem.
Köszönöm, hogy kincs vagyok a szívedben, segíts, hogy kinccsé váljak
mások számára."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 12. 03:15 | Sorszám: 358
"...Áldott legyél, aki azért jöttél, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy
tőled semmi nem választhat el; hogy számodra nincs elveszett drachma
vagy eltévedt bárány, mert számodra mindenki él, és senki nem szakadhat
ki kezedből. Hálát adok neked, hogy a te országod törvénye nem emberi
szabály, hanem új szövetség. Köszönöm, hogy első zsengeként feltárod
előttünk a feltámadás reménységét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 11. 13:02 | Sorszám: 357
"...Urunk, Jézus! A te nevedben gyűlünk össze vasárnaponként a templomban,
hogy szavadat hallgassuk és részesedjünk áldozatodban. Együtt keressük
az Isten országát és közösen építjük azt. Örömhíred alakítson minket
élő közösséggé, amely hirdeti tanításodat. Örömhíred minden emberhez
szól, ezért nem csupán annak befogadására törekszünk, hanem annak
továbbadására is. Adj nekünk buzgóságot, hogy országod lelkes munkásai
legyünk! Az üdvösséget Isten kegyelméből és irgalmából nyerjük el, de
tudjuk, hogy nekünk is tennünk kell érte. Nevelj minket az
engedelmességre és a szeretet gyakorlására!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 10. 01:20 | Sorszám: 356
"... Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi veled tartottunk a hegyre. Uram,
Jézus, imádkozni hívtál, és felfénylett előttünk arcod. Uram, Jézus,
imádkozni hívtál, és dicsőséged betöltött minket. Uram, Jézus,
imádkozni hívtál, és minket elnyomott az álom. Uram, Jézus, imádkozni
hívtál, és mi azt éreztük, jó nekünk itt lenni. Uram, Jézus, imádkozni
hívtál, és félelem szállt le ránk. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi
hallottuk hangod. Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi elhallgattunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 09. 11:13 | Sorszám: 355
"...Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid
hűséges követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire
rajtunk áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót
ismerjünk meg. Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba!
A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó
ítélet napjáig dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért,
bölcsért, igazért Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánios atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 08. 03:12 | Sorszám: 354
"...Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya! Közbenjárásodat és
pártfogásodat nemzetünk oly sokszor megtapasztalta a történelem
folyamán. Magyar elődeink példáját követve a mai nehéz időkben most mi
is nagy bizalommal fordulunk hozzád, és kérjük, hogy oltalmazó kezedet
ne vond vissza tőlünk! Támogass minket, Magyarok Nagyasszonya, hogy
fiataljainknak úgy tudjuk hirdetni Krisztus evangéliumát, hogy örömmel
kötelezzék el magukat a keresztény életre! Támogasd családjainkat, hogy
a változó idők viharaiban ragaszkodni tudjanak azokhoz a családi
értékekhez, amelyekre a nagyobb közösség, a nemzet épülhet! Támogasd a
szülőket, hogy hitelesen tudják megélni és gyermekeiknek továbbadni
keresztény hitüket! Segítsd a gyermekeket és a fiatalokat, hogy ellen
tudjanak állni a könnyelmű élet kísértésének, és mindenkor az igaz
életet és a becsületes munkát válasszák!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 07. 06:39 | Sorszám: 353
"...Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy
az isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot,
amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged
tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és
gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya
keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el
ne szakadjak tőled."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 06. 06:36 | Sorszám: 352
"... Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és
bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a
lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük
és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség
vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni
akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi
természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk
élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola