Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (57. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. december 18. 05:21 | Sorszám: 426
"...Várja a mi lelkünk az Urat, jobban, mint az őrök a hajnalt, mert
tudjuk, még egy kis idő, és újra velünk leszel, Üdvözítőnk. Óvj meg
minket attól, hogy velünk kelljen perbe szállnod, hogy dicsőséged elé
nem a te szolgálatod ruhájában álltunk. Add, hogy mint az Úr
szolgálóleánya, szívünkben őrizzük tetszésed keresését. Legyen velünk a
te kegyelmed, és jöjj el, Urunk, ne késlekedj!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 17. 06:12 | Sorszám: 425
"... Megváltó Urunk, te egykor kisgyermekként jöttél közénk egy szegényes
istállóba, hogy megújítsd hitünket és a mennyei Atyával való
kapcsolatunkat. Azóta is eljössz közénk minden karácsonykor, hogy
emlékeztess minket az újjászületésünk lehetőségére. Lélekben én is
elindulok hozzád Betlehembe, hogy szívemből kérjem tőled bűneim
bocsánatát, és hogy isteni jóságoddal megtisztítsd lelkemet. Jóságos
Jézusom, nem kérek mást karácsonyra, csak azt add meg, hogy tiszta
szívvel borulhassak le szegényes jászolod elé, tiszta szívvel hódoljak
előtted!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli
imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 16. 08:03 | Sorszám: 424
"... Uram, Jézus Krisztus! Te egykor bűnbánatot hirdettél a népnek és
megtérést vártál az emberektől. Evangéliumod üzenete arra ösztönöz,
hogy szembenézzek önmagammal, bűnös múltammal, életem hibáival. Segíts
felismernem mindazt, amin változtatnom kell, s amin a te kegyelmeddel
változtathatok. Adj szívembe igaz bűnbánatot! Add nekem a Szentlélekben
való újjászületés kegyelmét! Mutasd meg nekem, milyen úton induljak, s
mit vársz tőlem a jövőben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 15. 05:48 | Sorszám: 423
"... Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat
Tőled el ne terelje, adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem
földre ne teperje, adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék
el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje, adj szabad szívet, hogy azt semmiféle
erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, Téged
megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló
bölcsességet, add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom
téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mely Téged végtére
átkarolhasson.
Aquinói Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 14. 05:43 | Sorszám: 422
"... Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd
fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat,
erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen,
szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül
fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél
fel."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 13. 06:22 | Sorszám: 421
"...Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni
jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha
saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe
esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók
szeretnénk lenni hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. amikor ellene
akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul
maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a
gyenge embernek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 12. 06:36 | Sorszám: 420
"...Istenünk, irgalmas Atyánk! Teremts a mi szívünkben csendet, amelyben
meghallhatjuk a te megtérésre hívó szavad. Az advent bűnbánati idő
számunkra és alkalmat ad, hogy a megtérés útjára lépjünk. Az adventtel
nem csak új egyházi év kezdődik, hanem egy új élet kezdete lehet
számunkra. Istenünk, tudjuk, hogy az igazi bűnbánat nem a büntetéstől
való félelemből fakad, hanem az irántad érzett szeretetből.
Szeretetünket azzal fejezzük most ki, hogy irgalmadban bízva és
megbocsátásodat kérve bűnbánatot tartunk, elvégezzük szentgyónásunkat.
Vezess minket, hogy karácsony éjjelén találkozzunk majd az emberré lett
Szeretettel, Jézus Krisztussal, aki a te irgalmadat hozta el egykor és
hozza el ma is a világba!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 11. 05:58 | Sorszám: 419
"... Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az
élet teljessége!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 10. 06:02 | Sorszám: 418
"... Urunk, Jézus Krisztus, te minden nap eljössz hozzánk, minden nap döntés
elé állítasz minket, minden nap választ vársz tőlünk. Elfogadom és
hiszem, hogy te vagy az élő Isten Fia, akit azért küldött az Atya e
világba, hogy általad szóljon hozzánk, és általad nyilatkoztassa ki
igazságait és jóságát. Elfogadom és hiszem, hogy képes vagy eltörölni
minden bűnömet, és képes vagy engem jó útra téríteni. A te törvényed, a
szeretet parancsa szerint akarok élni. Kérlek, adj erőt, hogy minden
nap tökéletesebben tudjak a mennyei Atya törvényeinek eleget tenni!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 09. 09:55 | Sorszám: 417
"...Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és
legszentebb, jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged
most és mindenkor és mindörökkön örökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 08. 06:34 | Sorszám: 416
"...Mária, a Béke Királynője, támogasd e gyermekeidet! Ma megújult
bizalommal rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő Szűzanya, aki e
székesegyházban átöleled az egész egyházi közösséget, segítsd a
hívőket, hogy nagylelkűek legyenek a hitük melletti tanúságtételben,
hogy a te Fiad evangéliuma e határtalan és szeretett föld minden
sarkában visszhangozzék.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 07. 07:18 | Sorszám: 415
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 06. 07:57 | Sorszám: 414
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! Te azért küldted el Fiadat bűnös emberi
világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját.
Jézus nélkül soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára, nem találnánk rá
a te irgalmadra. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként.
Érints meg minket irgalmaddal! Bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk
már tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk
most feléd. Jézus születése egykor nagy változást hozott a világba.
Istenünk! Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a
bűnösöket szentté változtatni. Hozz megújulást az én életembe!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 05. 06:14 | Sorszám: 413
"... Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek
érezzük is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk
megosztani veled mindazt, ami az életben ránk nehezedik."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 04. 06:36 | Sorszám: 412
"...Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
utunk! Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
legyen! Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk! Többé már ne minket
lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
számára is!"
(Horváth István Sándor zalalövői pklébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 03. 03:46 | Sorszám: 411
"... Mindenható Istenünk! Te azt akarod, hogy minden gyermek boldog felnőtté
váljon. Add, hogy gyermekeink ne csak testben, hanem lélekben is
növekedjenek, felnőtté váljanak! Add, hogy gyermekeink az ismeretek
elsajátítása mellett hitükben is napról napra fejlődjenek! Ültesd el
lelkükben Igéd magjait, adj nekik erőt, hogy életükben hűségesek
legyenek hozzád, és majd egykor felnőttként ők is továbbadják
gyermekeiknek a hit igazságait! Segítsd őket, hogy gyermekként és
felnőttként országod építésében munkálkodjanak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 02. 04:27 | Sorszám: 410
"...Uram, Jézus! Nagy öröm él szívemben, mert emberré lettél, beszálltál
életem hajójába és ezzel részt vállaltál életemből. Azért teszed ezt,
hogy velem együtt indulj a világ nagy tengere felé. Emberi erőm sokszor
kevésnek bizonyul. Kudarc és sikertelenség ér nap mint nap, de a veled
való találkozás óta újra erőt érzek magamban, és lelkesedést, hogy
ismét érted fáradozzak. Taníts engem, hogy mindig engedelmeskedjek
szavadnak és emberhalász legyek, aki bátran indulok az emberekhez, hogy
hirdessem a te evangéliumodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 01. 06:48 | Sorszám: 409
"...Uram, Jézus, nyisd meg szívemet az elveszett bárány reményére, hogy
minden eltévedésem és bűnöm ellenére te keresel engem, s nem engeded,
hogy örökre elvesszek. Add szívembe a megtalált bárány örömét, aki újra
biztonságban érezhetem magam a te közeledben! Add, hogy őszintén
megbánjam bűneim és megtapasztaljam a te végtelen irgalmadat!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 30. 06:55 | Sorszám: 408
"...Urunk, Jézus Krisztus! Lelkesen hallgatjuk szavaidat, s készek vagyunk
téged követni. Szavad valóban örömhír, az üdvösség tanítása, igazság,
amely az örök élet felé vezető utat mutatja meg. Boldogan és nagy
lelkesedéssel indulunk el ezen az úton, s tudjuk, hogy te kísérsz
minket. De nem szeretnénk elbizakodottak lenni, hiszen a mi életutunk,
miként a tiéd is, keresztútként végződik. Kereszthordozásod,
szenvedésed, türelmed és az Atyának való engedelmességed példája adjon
erőt ahhoz, hogy ne forduljunk el soha tőled, hanem mindig hittel
kövessünk téged!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
hubrentus
  Válasz | 2017. november 29. 08:23 | Sorszám: 407
Itt a földön csak remélhetjük hogy legyen. Van aki hamarabb, van aki később tudja meg az igazat. :-)
keresztkem
  Válasz | 2017. november 29. 04:55 | Sorszám: 406
"...Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való megerősödés és megújulás
kegyelméért fordulunk hozzád. Elismerjük, hogy erős hitre van
szükségünk ahhoz, hogy bátran teljesítsük azt a küldetést, amit te adsz
nekünk. Rólad, életünk értelméről, középpontjáról és végső céljáról
akarunk tanúságot tenni a világban, hiszen az embereknek szüksége van
szereteted megismerésére és megtapasztalására."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 28. 04:33 | Sorszám: 405
"...Uram, Jézus, vezess engem a gyógyulás útján és a hit útján. Benned
ismerem fel gyógyítómat és te vagy a hit ajándékozója. Időt adsz
nekem a bűnbánatra és a megtérésre. Időt adsz nekem a lelki megújulásra
és hitem elmélyítésére. Időt adsz nekem, hogy veled találkozzak.
Megbocsátó kegyelmed mindennél többet ér számomra"!
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 27. 06:22 | Sorszám: 404
"...Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 26. 09:27 | Sorszám: 403
"... Uram, Jézusom! Te vagy a mindenség királya! Hittel várom eljöveteledet
és a veled való találkozást. Tudom, hogy életem nagyszerű lehetőség
arra, hogy embertársaim segítésével kimutassam irántad való
szeretetemet. Mindenkiben, de főként a szegényekben, a segítségre
szorulókban téged akarlak látni, a te arcodat szeretném felfedezni,
neked igyekszem segíteni. Segíts, hogy soha ne mulasszam el a
segítségnyújtást és jócselekedeteim érdemként számítsanak majd a végső
ítéleten!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 25. 06:49 | Sorszám: 402
"... Mindenható Isten! Hiszem, hogy a szentírás szavai által te szólsz az
emberekhez, te szólsz hozzám. Nem elégszem meg szavad hallgatással és
olvasásával, hanem arra törekszem, hogy a megismert igazságot
mindennapi életemben megvalósítsam. Szeretnék nap mint nap figyelni
üzenetedre. Segíts, hogy a tanítás ne maradjon bennem "holt betű",
hanem életté váljon bennem. Segíts, hogy a szavak mögött meglássalak
téged, aki az üdvösség útját mutatod meg számomra. Igéd által alakítsd
át gondolkodásomat, ébressz bennem hitet és ösztönözz jócselekedetekre!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola