Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (72. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. január 05. 07:17 | Sorszám: 51
"... Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad
nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig
egyesüljek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 04. 08:39 | Sorszám: 50
"... Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg
életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni
kegyelemként!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 03. 09:29 | Sorszám: 49
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! Te Fiadban, Jézus Krisztusban újjáteremtetted
az embert. Amikor pedig arra hívsz minket, hogy éljünk veled, éljünk a te
szeretetedben, akkor meghívást kapunk az újjászületésre. Te az embert a
saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Neked köszönhetjük
létünket, a te teremtményeid és a te képmásod vagyunk. Atyánk! A te Fiad,
Jézus, aki valóságos ember és valóságos Isten, a te tökéletes képmásod,
hasonmásod, akit azért állítasz elénk, hogy benne felismerjük, milyenné
kell válnunk. Irgalmas Jézus, mutasd meg nekünk, miként válhatunk a
mennyei Atya kedves gyermekeivé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 02. 08:02 | Sorszám: 48
"... Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget, hogy
téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek és egyre
hívebben kövesselek! Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre
találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat odaadással
teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s követlek a
gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá akarok
születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem te
énbennem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 01. 08:02 | Sorszám: 47
"...Szűz Mária, Megváltónk édesanyja! A te életedben számtalanszor
megmutatkozott Isten irgalma. Mutass utat számunkra az irgalmas Istenhez,
hogy méltók legyünk az ő áldására az új esztendő minden napján. Téged
áldottnak hirdet minden nemzedék, mert igent mondtál az isteni üdvözítő
tervre és átengedted egész személyiségedet Istennek, hogy általad
szülessen meg Jézus. Egész életed során érezted Isten áldását, hiszen
mindig fiad, Jézus közelében éltél. Irgalmasság édesanyja, segíts minket,
hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában felismerjük a
mennyország kulcsát!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 31. 05:27 | Sorszám: 46
"...Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti
testvéri összefogást! Ámen.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 30. 05:48 | Sorszám: 45
"... Krisztus, aki ugyanaz „tegnap, ma és mindörökké,” legyen velünk, amikor
térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság és anyaság, és minden
emberi család származik. Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet
tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya
áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra Krisztusban és az ő
szeretete által."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 29. 07:07 | Sorszám: 44
"... Betlehemi Gyermek, a béke prófétája, bátorítsd a párbeszéd és a
kiengesztelődés kezdeményezéseit, támogasd a béketörekvéseket, amelyek
félénkek, de mégis telve vannak reménységgel, s már a megvalósulás útjára
léptek a világban élő oly sok fivérünk és nővérünk békésebb jelenéért és
jövőjéért. És hogyan is ne fordítanánk résztvevő szorongással, de
egyszersmind kiolthatatlan bizalommal teli tekintetünket arra a Földre,
amelynek a Fia vagy?
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 28. 07:14 | Sorszám: 43
"... Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját! Hadd
legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek, hadd tudjam a lelkek javát
minden elé helyezni, hadd használjak fel minden lehetséges eszközt a
hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!
Boldog Charles de Foucauld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 27. 06:48 | Sorszám: 42
"... Urunk, Jézusunk, aki magad is családban születtél és éltél, hozzád
fordulunk a családokért. Mutasd meg az igazi családi boldogságra vezető
utat a fiataloknak! Segítsd az édesanyákat és a feleségeket, hogy
édesanyád, Mária példáját kövessék az áldozatokat vállaló szeretet
mindennapi megélésében! Segítsd az édesapákat és a férjeket, hogy
védőszentjüknek és példaképüknek tekintsék Szent Józsefet, aki szeretettel
és hűséggel gondoskodott családjáról. Tanítsd engedelmességre a
gyermekeket szüleik iránt! Add, hogy minden család otthonra leljen és
békében éljen!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 26. 08:11 | Sorszám: 41
"..Ó, Mária, nem találtál szállást Fiad számára? Íme, én a szívemet kínálom
neki. Igaz, hideg és méltatlan, de vajon te nem Isten Anyja vagy-e? A
kegyelemből mindenható? Minden javak osztogatója? Cseréld ki a szívemet,
tedd hasonlóvá a tiédhez!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 25. 07:23 | Sorszám: 40
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! Karácsony éjjelén nekünk szól az angyalok
üzenete a Megváltó születéséről, aki a te irgalmadat hozza el a világba.
Sokszor békétlenek vagyunk, egymás ellen fordulunk, mert ellenséget látunk
embertársunkban. Gyakran türelmetlenek vagyunk és engedjük, hogy
indulataink vezessenek minket, és oly nehezen vagyunk képesek megbocsátani
másoknak. Költözzön szívünkbe az irgalom és a megbocsátás érzése! Töltse
el családjainkat a tőled származó irgalom! A te csodálatos ajándékod
előttünk fekszik a betlehemi jászol szalmáján, aki a világ Megváltójaként
megbocsátást hoz mindenkinek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 24. 01:13 | Sorszám: 39
"... Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket
a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged
befogadhasson! Ihless bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a
testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te
erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent
színed látására!
Granadai Szent Lajos"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 23. 23:17 | Sorszám: 38
"... Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket
a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged
befogadhasson! Ihless bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a
testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te
erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent
színed látására!
Granadai Szent Lajos"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 23. 07:49 | Sorszám: 37
"... Ó, Krisztus, népek királya, akit az emberiség évszázadok óta várt és
vágyott; az emberiség, melyet megsebzett a bűn. Te, aki mindannak talpköve
vagy, az emberiség újjáépítheti önmagát és határozott, megvilágosító
vezetést nyerhet útján a történelmen keresztül! Te, aki a megosztott
népeket egyesítetted Atyádnak bemutatott áldozati adományoddal, jöjj, és
mentsd meg az embert! Az embert, aki szánalomra méltó és nagyszerű, az
embert, aki általad jött létre a föld porából, s a te képedet és
hasonlóságodat hordozza!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 22. 09:09 | Sorszám: 36
"...Urunk, te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 21. 18:29 | Sorszám: 35
"... Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 20. 10:56 | Sorszám: 34
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! A karácsony közeledtével fokozódik bennünk a
nyugtalanság, az izgalom. Szeretnénk néha lassítani az adventi napokat,
máskor pedig siettetnénk az ünnep érkezését. Amikor majd végre elkezdünk
ünnepelni, rögtön szeretnénk megállítani az időt, hogy az ünnep ne érjen
véget, a karácsony tartson tovább és az a béke, nyugalom és öröm ne csak
néhány napig, hanem egész éven keresztül tartson. Istenünk, köszönjük,
hogy velünk vagy földi életünk éveiben, évtizedeiben, és köszönjük, hogy
az örökkévalóságba hívsz minket. Irgalmad vezessen a te Fiadhoz, a
betlehemi Gyermekhez!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 19. 12:52 | Sorszám: 33
"...Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak."
(Hotváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 18. 07:09 | Sorszám: 32
"...Én Uram és én Istenem, milyen titokzatosak a te csodáid! Olyanok vagyunk
itt a földön, mint az együgyű pásztorfiúk: azt hisszük néha, megértünk
téged. De hogyan lehetne ez igaz, amikor önmagunkat sem értjük meg?
Avilai Szent Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 17. 06:47 | Sorszám: 31
"... Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk!
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen! Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te
jelenlétedet érezze meg általunk! Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 16. 07:29 | Sorszám: 30
"... Neked szenteljük magunkat, Urunk: fogadj el minket, igazság Istene, fogadd
el népedet, és töröld el minden bűnét; add, hogy becsületességben és
ártatlanságban éljen! Legyenek valamennyien választottak és szentek, s
kapjanak helyet angyalaid sorában!
Ókeresztény imádság"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 15. 08:39 | Sorszám: 29
"...Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 14. 08:32 | Sorszám: 28
"...Urunk, Jézusunk! Az ünnep kapujában állva nem gondoljuk azt, hogy méltók
vagyunk jöveteledre és a veled való találkozásra. De kifejezzük vágyunkat,
irántad való vágyakozásunkat, a szeretet utáni igaz vágyunkat. Látni
szeretnénk téged, s szeretnénk felismerni benned Megváltónkat és
Üdvözítőnket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 13. 10:23 | Sorszám: 27
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! Te azért küldted el Fiadat bűnös emberi
világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját. Jézus
nélkül soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára, nem találnánk rá a te
irgalmadra. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Érints
meg minket irgalmaddal! Bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk már tovább
bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk most feléd.
Jézus születése egykor nagy változást hozott a világba. Istenünk! Te képes
vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket szentté változtatni.
Hozz megújulást az én életembe!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola