Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (67. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. május 16. 06:46 | Sorszám: 176
"...Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 15. 09:17 | Sorszám: 175
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az irgalmasság kimeríthetetlen forrása
minden ember számára. Te vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! Te mondtad egykor:
„Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak!” Taníts minket arra,
hogy irgalmasok legyünk embertársainkkal, miként az Atya is irgalmas
hozzánk! Tégy bennünket az irgalmasság evangéliumának hirdetőivé, hogy
minden ember megismerje és megtapasztalja az irgalmas Isten szeretetét!
Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy fölismerjük bűneinket, s
azokat őszintén megvalljuk! Adj nekünk őszinte bűnbánatot és tiszta
szívet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 14. 06:35 | Sorszám: 174
"...Vigasztald Uram, a szegény lelkeket szenvedéseikben, és örvendeztesd meg
őket örök világosságoddal! Engedd, Uram, hogy szent szenvedésed ereje
által minden bűnös megtisztuljon, elnyerje kegyelmedet és eljusson
országodba, az örök boldogságra!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 13. 04:21 | Sorszám: 173
"...Egyháznak Anyja, aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között az új
népért és pásztoraiért imádkoztál; eszközöld ki a papoknak az ajándékok
teljességét, Apostolok Királynője!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 12. 05:26 | Sorszám: 172
"... Drága Vigasztalónk! Téged küldött el a mi Urunk, Jézus Krisztus, hogy
miután ő elmegy tőlünk, te légy velünk életünk minden pillanatában, te
erősíts minket és vezess az igazságra, te irányítsd lépteinket, hogy le ne
térjünk arról a keskeny útról, amelyet ő jelölt ki nekünk. Szentlélek
Úristen! Szent adományaidból kérünk, bőségesen juttass nekünk, hogy azokat
felhasználva minél buzgóbban munkálkodhassunk Isten országának építésén.
Te légy velünk, amikor imádkozunk, te légy köztünk, amikor az Úrnak
énekelünk, és akkor is, amikor az ő szent nevét dicsőítjük! Kérünk, segíts
minket terjeszteni az evangéliumot! Segítsd szélesre tárnunk szívünk
kapuját, hogy amikor az örömhír boldogságáról beszélünk másoknak, ők is
megérezhessék az Isten végtelen szeretetét! Szentlélek Istenünk! Jöjj el
szívünkbe, áradj szét lelkünkben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 11. 01:50 | Sorszám: 171
"...Jézusom! Hálát adok neked, hogy feltételek nélkül elfogadsz engem, hozzád
tartozom, és nem mondasz le rólam. Hálát adok, hogy kegyelmed halálom
napjáig ingyenes, hogy teljes jóságodban nem hiányosságaimat kéred számon
tőlem. Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha, ha el is fordulok
tőled, te akkor is rám találsz. Nem akkor jössz, ha várom, hanem ha nem
számítok rá. Csöndesen átölelsz, befogadsz határtalan szeretetedbe.
Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a rossz, csak az örök lehetőség,
hogy bennem élve, általam kifejezd magad. Szólj rajtam keresztül,
nyilvánulj meg bennem, hogy többé már ne én legyek a fontos, hanem csak
te. Segíts, hogy közvetítsem jelenléted a világban."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 10. 05:57 | Sorszám: 170
"... Könyörülj rajtam, Uram, Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet,
becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és szeretteimet, minden
embertársamat a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn
átkát, és add, hogy új életet éljünk!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 09. 06:06 | Sorszám: 169
"...Boldogabbak legyenek az emberek Uram, érezze és tudja meg mindenki, akit
ma elém küldesz, legyen akár ellenség vagy jó barát, hogy csak a javát
akarom, és őszintén megbízhat bennem. Kérlek, adj erőt, hogy a mai napom
utolsó percéig mindenkivel csak jót tehessek, hogy elviselhetőbbé, jobbá
váljék a világ s körülöttem boldogabbak legyenek az emberek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 08. 06:56 | Sorszám: 168
"... Urunk, Jézus Krisztus! Földi küldetésedet befejezvén visszatértél a
mennybe, az Atya közösségébe, s ezzel megmutattad, hogy hová vársz
bennünket. Megígérted, hogy elküldöd a Szentlelket, aki megerősít minket a
tanúságtételben. Várjuk Szentlelked eljövetelét, aki megtanít bennünket
arra, hogy az Egyház tagjaiként az evangélium örömhírét terjesszük a
világban. E küldetésünk teljesítése közben sem feledkezünk el végső
célunkról, azaz arról, hogy a mennybe jussunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 07. 13:53 | Sorszám: 167
"...Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra! Taníts
meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső találkozást!
Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel
várjam a te kegyelmed növekedését bennem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 06. 04:54 | Sorszám: 166
"... Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted
azt is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni,
ahol te akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem
tudok tenni: nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan
mondom: meg akarok alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy
testvéreim ne vegyenek sokba. Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem
magam a megvetés, a szenvedés és elutasítás azon áradatába, ahová a te
akaratod helyez. A szívembe hasít az ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis
megígérem neked: akarok szenvedni, akarok érted megvetett lenni!
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 05. 05:30 | Sorszám: 165
"...Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek
megsegítésével teljen? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a
lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van
szükségük? Uram, ma neked adom lábamat. Uram, akarod ma a hangomat, hogy a
mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a
magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma
neked adom a szívemet.
Boldog Kalkuttai Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 04. 06:01 | Sorszám: 164
"... Engedd, én Istenem, hogy a te szent Fiad áldozatának gyümölcsét érezzem.
Az igaz hit és a keresztény szeretet által szent Fiadba olts be engem,
hogy én őbenne és ő énbennem lakozzék. Engedd, Uram, hogy azt az
üdvösséget, amelyet nekünk haláloddal nyertél, magunkhoz kapcsoljuk.
Gyógyítsd meg lelki sebeinket; ne utáld meg, irgalmas szamaritánus,
háládatlan szolgáidat. Azon szeretetért, mely téged a földre hozott,
tisztítsd meg az én bűnös lelkemet.
Pázmány Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 03. 06:09 | Sorszám: 163
"... Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg engem! A kívánságtól, hogy
becsüljenek, hogy dicsérjenek, hogy előnyben részesítsenek: szabadíts meg
engem! A félelemtől, hogy visszautasítanak, hogy elfelejtenek, hogy
szidalmaznak: szabadíts meg engem! Hogy másokat jobban szeressenek, mint
engem: add akarnom, jó Jézus! Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgasd meg
könyörgésemet, és alakítsd szívemet a tied szerint!
Merry Del Val"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 02. 03:45 | Sorszám: 162
"... Atyám, rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami neked tetszik. Bármit teszel
is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak
akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Semmi mást nem
óhajtok, Istenem! A szeretet sürget, hogy egészen neked adjam magamat,
hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet – határtalan bizalommal,
mert te vagy az én Atyám.
Charles De Foucauld"
(Horváth István Sándor zalalövőu plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 01. 09:20 | Sorszám: 161
"... Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy
mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján felebarátunk
megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele.
Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban,
hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy
tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg
is valósítsuk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 30. 06:55 | Sorszám: 160
"...Urunk, Jézusunk, ments meg minket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit
te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 29. 06:43 | Sorszám: 159
"...Urunk, Jézus, feltámadásod az élet győzelmét hirdeti. Egykor élőként
mutattad meg magadat a sírodhoz siető asszonyoknak, az apostoloknak és a
tanítványoknak. Mutasd meg magadat nekünk is! Jelenj meg nekünk is és
erősítsd bennünk az örök élet reményét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 28. 07:05 | Sorszám: 158
"...Én Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy
életem a tökéletes szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök hozzád,
hogy a benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az
engem felemésszen, és a te szeretetednek vértanújává tegyen. Igen, így
akarok elkészülni rá, hogy előtted megjelenhessek: a szeretet
mártírhalálával akarok meghalni, s így egyenest a te irgalmas szereteted
karjaiba repülni.
Lisieux-i Szent Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 27. 06:17 | Sorszám: 157
"... Jóságos Istenem, hálás szívvel köszönöm neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek téged mindenek fölött! Ámen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 26. 07:17 | Sorszám: 156
"... Jézus értünk könyörgött, értünk halt meg. Ránk bízta igéit, üdvözítő
igazságait. Kiválasztott bennünket a világból, hogy tanítványaiként
szolgálhassuk a világot. Az oltárról vett végtelen ajándék a miénk és
mindenkié, így vegyük."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 25. 08:03 | Sorszám: 155
"... Isten Fia, téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a föld
minden részére! Téged kérünk Mária által, a te édesanyád és a mi
édesanyánk által: ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban,
különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a te országodért szentelik
magukat.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 24. 06:14 | Sorszám: 154
"... Uram, Jézus Krisztus! Vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom,
hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás
útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja
vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és
támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts
kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te
vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 23. 04:51 | Sorszám: 153
"...Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a
szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz! Az ő
keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad
mindenhatóságát dicsérjük mindörökké!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 22. 13:13 | Sorszám: 152
"... Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod szavát!
Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának
hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket
vigyünk végbe."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola