Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (53. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. március 15. 06:57 | Sorszám: 526
"... Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól,
hogy szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá
és szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába
öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben
ne szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te
sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 14. 05:30 | Sorszám: 525
"... Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és
mindig is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek téged. Nem
valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes
kérnem: tenmagadat egyedül!
Kölni Szent Brúnó"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 13. 04:52 | Sorszám: 524
".... Jézus Krisztus, világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a
világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elho ma reggelizd az
üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a
megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre
kel. Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 12. 07:22 | Sorszám: 523
"...Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
hogy tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
küldetésében mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 11. 05:51 | Sorszám: 522
"...Uram, Jézus, tisztíts meg bűneimtől, amivel elcsúfítottam istengyermeki
arcomat! Segíts felismerni és őszintén megbánni bűneimet, hogy a
szentgyónás által újra tiszta arccal, szívvel és lélekkel tudjak eléd
állni! Hiszem, hogy te vagy a világ Ura, akinek hatalma van ítélkezni
mindenki felett. Hiszem, hogy te vagy lelkem gyógyítója. Kérlek, légy
irgalmas hozzám, és add meg a bűnbocsánat tiszta örömét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 10. 05:42 | Sorszám: 521
"...Istenünk! Sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat!
Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk: igen, Uram, tudod, hogy
szeretlek! Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői
lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 09. 04:40 | Sorszám: 520
"... Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy
biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig
időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy
minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem
álló feladatra! Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak
találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni,
mintha téged hallgatnálak és neked segítenék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 08. 08:22 | Sorszám: 519
"...Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely
telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget,
köszönöm a munkakedvet, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más
emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az
alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak
ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 07. 04:56 | Sorszám: 518
"... Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imára és taníts engem imádkozni!
Nyisd fel szememet, hogy a szenvedésben ne elviselhetetlen rosszat
lássak, hanem lehetőséget az Istenhez való közeledésre. Vezess engem az
ima és a szenvedés által a megtérés útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 06. 04:57 | Sorszám: 517
"... Urunk, Jézus Krisztus! Súlyos teherként nehezedik ránk a tudat, hogy
felelősek vagyunk tetteinkért, és bűneinkért vállalnunk kell a
következményeket. Bűntudatra ébredve jogosan tartunk az isteni
ítélettől. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyei Atyánk irgalmas és
kész a megbocsátásra. Urunk, a te tekintetedből nem elítélés, hanem
megbocsátás sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az
irgalmas szeretetre. Hiszem, hogy irgalmad nagyobb az én bűneimnél.
Irgalmazz nekem, Istenem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 05. 02:49 | Sorszám: 516
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 04. 07:37 | Sorszám: 515
"...Urunk, Jézus! Rombold le bennünk a bűn ingatag építményét, amelyet mi
oly szorgosan építünk, valahányszor megszegjük Isten parancsait!
Rombold le bennünk azt a falat, amelyet mi emelünk azért, hogy
elszigeteljük magunkat Isten szeretetétől! Rombold le lelkünkben azokat
az akadályokat, amelyek meggátolják Isten szeretetének felismerését!
Építsd fel lelkünk templomát, amely egészen tiszta és méltó hajlék
lehet Isten számára! Építsd fel belőlünk az Egyház közösségét, amely
otthona lehet mindazoknak, akik Istent keresik."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 03. 01:25 | Sorszám: 514
"..Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek
lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal,
tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s
megmutattad az Istenhez vezető utat. Életutad végső soron mindig
felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgotán álló
kereszten. Társaid szeretnénk lenni utadon, amely a halálon keresztül
az életre vezet! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 02. 05:57 | Sorszám: 513
"... Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte
volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető
irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem
nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán
megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és
bátorságodra tekintett és így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten
köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 01. 04:48 | Sorszám: 512
"... Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az
Istenhez vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt,
Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló
kereszten. Jézusom, társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon
keresztül az életre vezet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 28. 07:15 | Sorszám: 511
"... Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig
kitartson melletted!
Szent Iréneusz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 27. 00:12 | Sorszám: 510
"...Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja Fiad Lelkének számos
sugallatát, és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon papi és
szerzetesi hivatásokról! Erősítsd meg a püspököket, papokat,
diakónusokat, szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet,
hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket az evangélium szolgálatában!
Kérünk téged Krisztus, a mi Urunk által. Mária, Apostolok Királynője,
könyörögj érettünk!
XVI. Benedek pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 26. 01:13 | Sorszám: 509
"... Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás
szülessen, akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, igéjének
hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által amelyekkel
folyamatosan megújítod híveidet! Adj szent szolgákat oltárodhoz,
legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eucharisztiának, amely szentség
Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért! Hívj szolgákat a te
irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által
megbocsátásod örömét terjesszék!
XVI. Benedek pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 25. 08:38 | Sorszám: 508
"... Urunk, Jézus Krisztus! A te színeváltozásod, dicsőséged látványa egykor
megerősítette az apostolok hitét. Erősítsd meg a mi hitünket is! Ők
egykor megláthatták a te dicsőséges arcodat. A nagyböjt idején a te
szenvedő arcodat szemléljük, feltekintünk a keresztre, a te szenvedő és
meggyötört arcodra, és észrevesszük, hogy tekintetedből most is
szeretet és megbocsátás sugárzik. Segíts minket, hogy ne féljünk a
szenvedésektől és az áldozattól! Ne féljünk felvenni életünk
keresztjét! Hisszük, hogy a szenvedések vállalása hozzád kapcsol
minket. Hisszük, hogy ha veled vagyunk a szenvedésben és a halálban,
akkor veled együtt fogunk részesedni a feltámadásban is."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 24. 07:03 | Sorszám: 507
"...Atyám, te irgalmas szívvel hívsz engem, hogy találkozzak veled. Te nem
elítélsz, hanem kiemelsz bűneimből és elindítasz egy új úton. Be kell
ismernem, hogy sokszor ítélkezem embertársaim felett, és köveket
ragadnék a kezembe, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. A
könyörtelen ítélkezés elnyomja szívemben a megbocsátás lelkületét. Te
feltétel nélkül megbocsátasz mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel
nélküli megbocsátást szeretném megtanulni, s gyakorolni embertársaim
felé. Segíts, hogy szívemben őszinte bűnbánat ébredjen, és tudjak
mindenkinek megbocsátani!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 23. 08:19 | Sorszám: 506
"...Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az
élet teljessége."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 22. 08:44 | Sorszám: 505
"...Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 21. 06:42 | Sorszám: 504
"...Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 20. 05:47 | Sorszám: 503
"... Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál
nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy
felismerjünk téged minden emberben, a kicsinyekben is és téged
szolgáljunk mindenkiben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. február 19. 06:42 | Sorszám: 502
" .. Urunk, aki haláloddal és föltámadásoddal kinyilatkoztatod az Atya
szeretetét, hiszünk benned és bizalommal mondjuk neked ma is: "Jézusom,
bízom benned, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola