Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (40. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. március 31. 11:20 | Sorszám: 544
"...Uram, megváltó Jézusom, egykor a tanítványok is csak lépésről lépésre
jutottak el a hitre, annak ellenére, hogy te már mindent elmondtál
nekik előre. Látod, én is csak botorkálva, néha megállva, máskor pedig
nagy lendülettel közeledem hozzád. Segíts megértenem kereszted és
feltámadásod titkát! Tudom, hogy ehhez hitre van szükségem. De azt is
tudom, hogy minden, amit kapunk, egyedül a te jóságodnak köszönhető,
ezért kérlek, légy hozzám kegyelmes és erősítsd bennem a hitet!
Erősítsd bennem a feltámadás és az örök élet hitét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 30. 07:53 | Sorszám: 543
"... Uram, Jézusom, amikor feltekintek keresztedre, nem csak egy meggyötört,
megalázott embert látok. Amikor feltekintek keresztedre, akkor az Atyát
megdicsőítő Istenfiút látom. Hiszem, hogy szenvedésed nem volt
értelmetlen. Hiszem, hogy kereszthordozásoddal nekünk embereknek
akartál példát mutatni, feltámadásoddal pedig reményt adni. Adj erőt,
hogy életem során ne a földre, hanem mindig felfelé, a te országodra
tekintsek! Vezess engem az üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 29. 06:57 | Sorszám: 542
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te az utolsó vacsorán önmagadat, testedet és
véredet adtad a kenyérben és a borban, és úgy rendelted, hogy életed és
áldozatod folytatódjon tanítványaid életében. Szent tested az Atyának
szóló áldozat és ránk bízott kincs. Hálával tartozunk azért, hogy
jelenvalóvá leszel köztünk az Eucharisztiában. Te vagy életünk forrása.
Táplálj minket testeddel! Élj bennünk! Segíts, hogy mi is felajánljuk
életünket a mennyei Atyának!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 28. 03:29 | Sorszám: 541
"...Urunk, Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi
szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki
fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy
adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és
hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz
minket, hogy eljussunk az üdvösségre."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 27. 06:09 | Sorszám: 540
"...Irgalmas Istenünk! Te kész vagy megbocsátani nekünk, bármilyen nagy
bűnt követtünk is el. Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és
eltörlöd vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget adsz
nekünk a bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok irgalmadért, amely
lelki újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért. A mennyei Atya
szeretetéért, aki saját Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus
szeretetéért, aki a kereszten feláldozta magát értem és minden
emberért."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 26. 07:35 | Sorszám: 539
"..."... Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg
nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig
Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is
mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz
engem! Nélküled semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. Egyesíts
önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval
mindig egyesüljek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
Bakk István
  Válasz | 2018. március 25. 12:58 | Sorszám: 538
1.
PhS Bakk István: A székely magyar nemzet
https://www.youtube.com/watch?v=tZHJzE1OwiE

2.
PhS Bakk Erzsébet – PhS Bakk István: A Boldogasszony-szigeti pálosok az ősi magyar Pálos-rend a Margit-szigeten
https://www.youtube.com/watch?v=TymHVn8kKuM http://epa.oszk.hu/02300/02387/00038/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2016_3_006-029.pdf http://epa.oszk.hu/02300/02387/00039/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_008-017.pdf

3.
EGY CSODÁLATOS "ZÖLD" DÉLUTÁN ÜNNEPI STÁCIÓI
S amikor Bakk István székely primor, az egyik legrégibb magyar főnemesi család mai sarja Őfőméltósága, a Szentkorona és Bakonybél, s a magyar történelem viszonyát, sokrétű összefonódását elemezte, megtelt a tóparti légkör a magyar történelmi múlt szereplőivel, valóságos eseménykavalkád vágtázott el lelkünk előtt.
https://kdnp.hu/index.php/protestans-muhely/egy-csod%C3%A1latos-z%C3%B6ld-d%C3%A9lut%C3%A1n-%C3%BCnnepi-st%C3%A1ci%C3%B3i

4.
Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései http://epa.oszk.hu/02300/02387/00040/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_3-4_027-037.pdf

5.
PhS Bakk Erzsébet - PhS Bakk István: A Magna Hungaria - Nagy-Magyarország és a blakusok (Részlet)
https://www.youtube.com/watch?v=blDo0EDIQ7k

Bakk István
  Válasz | 2018. március 25. 12:57 | Sorszám: 537
PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: Az ősi magyar Pálos-rend 1.
https://www.youtube.com/watch?v=8FUN6PuwtHk

PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: Az ősi magyar Pálos-rend 2.
https://www.youtube.com/watch?v=F6bw5g0ib6g

PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: Az ősi magyar Pálos-rend 3.
https://www.youtube.com/watch?v=iWfMS_xS1Jw

keresztkem
  Válasz | 2018. március 25. 08:46 | Sorszám: 536
"... Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek
lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal,
tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s
megmutattad az Istenhez vezető utat. Életutad végső soron mindig
felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgotán álló
kereszten. Társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az
örök életre vezet! Hisszük, hogy te vagy az Üdvözítő. Vezess minket az
üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keesztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 24. 04:32 | Sorszám: 535
"... Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy
az isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot,
amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged
tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és
gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya
keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el
ne szakadjak tőled."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 23. 07:11 | Sorszám: 534
"...Urunk, Jézus Krisztus! Rombold le bennünk azt az ingatag építményt,
amelyet bűneink köveiből emelünk! Rombolj le bennünk mindent, amit a
magunk dicsőségére építettünk! Te építsd fel ezután lelkünk templomát,
amely a te szereteted hajléka. Evangéliumod igazsága lakjon szívünkben
és újítsa meg életünket, hogy az örömhír továbbadásával és feltámadásod
hirdetésével újjáépítsük az Egyházat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 22. 06:54 | Sorszám: 533
"...Jézusom! Köszönöm, hogy jelenléteddel mindent átformálsz! Téged nem
kötnek a formulák, az előírt rendelkezések. Nem külső parancsoknak
akarod, hogy engedelmeskedjünk, hanem az élő Istennek. Szentlelkedet
nem lehet korlátok közé szorítani. Az új Borhoz, ami te magad vagy, új
tömlőt akarsz adni. S bár nem veted el a régi törvényeket, újat adsz
nekünk, amit a szívünkbe írsz. Nem szeretnéd, ha pusztán szokások
rabjai lennénk, hogy csak azért böjtöljünk, mert mások ezt teszik.
Ennek csak akkor van értelme, ha belülről érezzük szükségét, amikor nem
vagyunk közel hozzád. Köszönöm, Uram, hogy megmutatod, hogyan éljek
Lélekből, belső indíttatásból, és nem kívülről magamra öltött szabályok
szerint. Ámen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 21. 05:26 | Sorszám: 532
"... Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és
szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és
veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
éljünk!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 20. 04:23 | Sorszám: 531
"... Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 19. 05:57 | Sorszám: 530
"... Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 18. 07:48 | Sorszám: 529
"... Urunk, Jézus Krisztus, te példát mutattál életeddel és haláloddal.
Példát mutattál nekünk az imában és a szenvedésben. Taníts meg
mindkettőre! Nem félek attól, hogy megváltozom, mert tudom, hogy
közelebb kerülhetek hozzád. Szeretnék az imában elcsendesedni, az
Istenre hallgatni, és hagyni, hogy tetszése szerint alakítson engem.
Szeretnék bátorságot kérni a szenvedéshez, az elhagyatottsághoz, hogy
eljuthassak oda, hogy az élettől már semmit se várjak, hanem mindent
Istentől várjak. Jézusom, te buzgó voltál az imában és erős a
szenvedésben. Taníts engem erényeidre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 17. 08:04 | Sorszám: 528
"... Atyám, vétkeztem ellened - mondom én is a tékozló fiúval - már nem
vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy
feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben,
beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem! De rád
tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki
értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet, vétkeimet,
gyöngeségeimet! Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és
tarts meg kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni
mindörökre."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 16. 07:27 | Sorszám: 527
"...Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal,
buzgalommal, elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk
tőled, hogy legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak,
szeretetünk erőtlen érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé
ágaskodik, buzgalmunk erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk
elbizakodottsággá fuvalkodik. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos
úton csak te tudsz vezetni bennünket. A te szavad a legfőbb
életszabályunk. Az életadó erőt is belőled merítjük a hit csatornáján
keresztül.
Boldog John Henry Newman"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 15. 06:57 | Sorszám: 526
"... Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól,
hogy szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá
és szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába
öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben
ne szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te
sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 14. 05:30 | Sorszám: 525
"... Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és
mindig is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek téged. Nem
valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes
kérnem: tenmagadat egyedül!
Kölni Szent Brúnó"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 13. 04:52 | Sorszám: 524
".... Jézus Krisztus, világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a
világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elho ma reggelizd az
üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a
megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre
kel. Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 12. 07:22 | Sorszám: 523
"...Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
hogy tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
küldetésében mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 11. 05:51 | Sorszám: 522
"...Uram, Jézus, tisztíts meg bűneimtől, amivel elcsúfítottam istengyermeki
arcomat! Segíts felismerni és őszintén megbánni bűneimet, hogy a
szentgyónás által újra tiszta arccal, szívvel és lélekkel tudjak eléd
állni! Hiszem, hogy te vagy a világ Ura, akinek hatalma van ítélkezni
mindenki felett. Hiszem, hogy te vagy lelkem gyógyítója. Kérlek, légy
irgalmas hozzám, és add meg a bűnbocsánat tiszta örömét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 10. 05:42 | Sorszám: 521
"...Istenünk! Sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat!
Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk: igen, Uram, tudod, hogy
szeretlek! Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői
lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. március 09. 04:40 | Sorszám: 520
"... Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy
biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig
időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy
minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem
álló feladatra! Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak
találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni,
mintha téged hallgatnálak és neked segítenék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola