Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (43. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. június 10. 11:56 | Sorszám: 233
"... Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg
nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig
Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is
mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz
engem! Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De
egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és
a Fiúval mindig egyesüljek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 06. 07:26 | Sorszám: 232
"...Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta a kereszt súlyát. Odaadta
értünk az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban
készségesen vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos
vállalást kívánsz tőlünk. Add, hogy életünket Krisztus szerint
alakíthassuk. Add, hogy életünket értelmesen tudjuk leélni. Add, hogy
feladatainkat készséggel vállalhassuk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 05. 06:38 | Sorszám: 231
"... Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt
adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt
és italt adtál, és örök életet Szolgád által! Mindenekelőtt azért adunk
hálát néked, mert hatalmas vagy! Dicsőség néked mindörökké!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 04. 04:10 | Sorszám: 230
"Jöjj, Szentlélek! Te vagy az új élet forrása, aki jelen vagy minden
születésnél és újjászületésnél. Jelen vagy minden ember születésénél és
a keresztségben való újjászületésénél. Jelen vagy lelki
újjászületésünknél, amikor a szentgyónásban bocsánatot nyerünk. Jelen
vagy az Egyház születésénél és az Egyház állandó újjászületésénél.
Ösztönözz bennünket hitünk titkainak megértésére és indíts minket
Krisztus evangéliumának hirdetésére! Te legyél mindannyiunk számára a
hitben való újjászületés forrása!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 03. 00:19 | Sorszám: 229
"...Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen
földi és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az
esztendőben minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb
kerüljünk Atyai szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm
szent Fiadnál."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 02. 03:53 | Sorszám: 228
"...Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek
legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram,
részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik
tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet
te alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy
amint az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen,
szentséges neved megvallásában és dicséretében."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 01. 03:51 | Sorszám: 227
"...Urunk, Jézus Krisztus! Sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseinkre,
hanem csendesen átölelsz bennünket, amikor hozzád fordulunk. Életünk
során mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a
bajban és a veszélyben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád
forduljunk! Add, hogy ne féljünk, ha veszélyben van az életünk, csak
higgyünk az örök életben! Mert örök életünk és üdvösségünk nem lehet
veszélyben, ha veled élünk és veled halunk meg. Segíts minket, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 31. 16:52 | Sorszám: 226
"...Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
Téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 30. 07:29 | Sorszám: 225
"...Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 29. 04:41 | Sorszám: 224
"... Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts
egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés
fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen
minket szent Fiad!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 28. 00:59 | Sorszám: 223
"...Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy az Atya várt rád, amikor a mennybe
emelkedtél. Hisszük, hogy a mennyei örök dicsőség várt rád földi életed
után. Hiszem, hogy engem is az Atya vár a mennyországban. Ha az Atya
akarata szerint szeretetben élem életem, ő az örök élettel fog
megajándékozni. Uram, mennybemeneteled és az örök dicsőségbe jutásod
erősítse bennem a hitet, hogy van örök élet és elnyerhetem azt! Taníts,
hogy égre emelt tekintettel éljek, életem minden napján szem előtt
tartsam, hogy a mennyországban Isten vár rám. Vezess engem Szentlelked
által, hogy reményem beteljesedjen és az örök üdvösségre jussak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 27. 05:56 | Sorszám: 222
"...Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 26. 04:27 | Sorszám: 221
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat,
és fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd
őket a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz
tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor, aki a kereszten életedet adtad
juhaidért, az emberekért. Hívj fiatalokat a papságra, hogy téged
követve egész életükkel megmutassák a világnak és nekünk szereteted!
Segíts minket, hogy a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan
éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 26. 04:27 | Sorszám: 220
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat,
és fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd
őket a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz
tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor, aki a kereszten életedet adtad
juhaidért, az emberekért. Hívj fiatalokat a papságra, hogy téged
követve egész életükkel megmutassák a világnak és nekünk szereteted!
Segíts minket, hogy a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan
éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 25. 08:02 | Sorszám: 219
"... Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok
lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből
akarom meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne
erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.
Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen
magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém
mindig irgalmadra gondoljon.
Vianney Szent János"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 24. 08:36 | Sorszám: 218
"... Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk! Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az
élet teljessége!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 23. 04:51 | Sorszám: 217
"... Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre! Taníts meg, hogy úgy
szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak,
sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s
feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy
akaratodat teljesítsem!
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 22. 06:23 | Sorszám: 216
"...Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Segítsd a papokat, hogy mindenkor a
mennyei Atya szeretetét sugározzák a gyermekek és a fiatalok felé!
Segítsd a papokat, hogy hirdessék az életet, és arra bátorítsák a
családi életre készülőket és a családokat, hogy mindig számíthatnak
Isten segítségére! Segítsd őket, hogy Isten jóságát és erősítő
kegyelmét közvetítsék a betegeknek és a haldoklóknak! Élj minden pap
szívében, hogy az irgalomban gazdag Istent képviseljék, amikor
gyóntatják a bűnbánókat és a megtérőket! Segítsd őket, hogy hivatásukat
szolgálatnak tekintsék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 21. 07:24 | Sorszám: 215
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te azt mondtad, hogy a Lélek örökre velünk
marad. Semmi okunk sincs tehát kételkedni abban, hogy a Szentlélek
napjainkban is velünk, bennünk van. Hisszük, hogy a Szentlélek
közösséget teremt és ő biztosítja a közösség egységét. Közösséget
teremt Istennel, az általad alapított Egyházzal és közösséget az Egyház
tagjai között. Hisszük, hogy a Szentlélek Isten ereje bennünk, Isten
hatalma bennünk, Isten ajándéka számunkra. Az általad küldött Lélek nem
a földi dolgok szeretetére tanít minket, hanem az örökkévalókra
irányítja figyelmünket. Azzal a vággyal várjuk a pünkösdi Szentlelket,
hogy élő közösséget teremtsen, megszentelje életünket és az örök életre
segítsen minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 20. 16:22 | Sorszám: 214
"..Jézus, te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk
hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy
a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon,
és élő evangéliummá váljanak!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. május 20. 16:19 | Sorszám: 213
Mindenható Uram Istenem!
Megváltó Jézusom!
Vígasztaló Szentlélek Úristen!

Gyarló emberéletem és bűnös gyengeségű mivoltom minden vétke ellenére és mellett HOZSANNÁZÓ ÖRÖMMEL és TRIUMFÁLÓ TISZTELETTEL köszönöm meg Neked, Szentháromságos Isten hogy újra IRHATOK IDE és DICSŐITHETLEK TÉGED: MINDENHATÓ KERESZTÉNY ISTENÜNK. Köszönetem és hódoló hálám minden örömével üdvözöllek és dicsőítlek Téged amig csak élek. Ámen!
keresztkem

keresztkem
  Válasz | 2016. június 19. 05:28 | Sorszám: 212
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te tudatosan vállaltad a kereszthordozást a mi
megváltásunkért és üdvösségünkért. Engedelmes voltál az Atyának, aki ezt
az áldozatot kérte tőled. Taníts minket is engedelmességre és
kereszthordozásra! Légy velünk, példád segítsen, erősítsen és bátorítson!
Segíts minket, hogy sikerrel fáradozzunk a magunk és mások üdvösségén! A
legnagyobb boldogság az számunkra, hogy elnyerjük az örök életet."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 18. 07:43 | Sorszám: 211
"...Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 17. 06:45 | Sorszám: 210
",,,Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen
életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak,
ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol
elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol
szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 16. 05:24 | Sorszám: 209
"...Uram, Jézus, hálát adok, hogy tanítottál, szavaid kísérjék végig napomat,
alakítsák életemet! Hálát adok, hogy a te odaadásodhoz, áldozatodhoz
kapcsolhattam jószándékaimat s minden gondomat is. Hálát adok, hogy a
szentáldozás által bennem élsz, és általam másokhoz is el akarsz jutni.
Szentségi jelenléted tegyen teljesen hasonlóvá hozzád."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola