Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (55. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. január 25. 07:53 | Sorszám: 476
"... Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 24. 06:11 | Sorszám: 475
"...Jézus Krisztus, te kezdettől fogva az Atyánál voltál, amikor eljöttél
az emberek közé, elérhetővé tetted a hit alázatos bizalmát. És eljön a
nap, amikor ezt mondhatjuk: Krisztushoz tartozom, elszakíthatatlanul az
övé vagyok!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 23. 08:44 | Sorszám: 474
"...Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen
földi és örök életem számára! Óvj meg mindnyájunkat ebben az
újesztendőben minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb
kerüljünk Atyai szívedhez! Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm
szent Fiadnál."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 22. 07:49 | Sorszám: 473
"...Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt
megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az
ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton,
amelyen a te szereteted megvalósul.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 21. 07:30 | Sorszám: 472
"...Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új
korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a
megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért
munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa
valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem
engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes
meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk
és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk
teljesítéséhez, az emberhalászathoz!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 20. 02:40 | Sorszám: 471
"...Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a bölcsességed ragyogó világát, hogy
fényre gyúl mind, hogy téged követ, szolgál neked újítva tisztaságát.
Napkelte hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz
be, hogy ez a nap ragyogjon benn örökre, hogy érted égő tüzet sose
veszt. Uram, ragyogtasd ránk a te napod, amely nem ismerhet sosem
alkonyatot.
Szent Efrém"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 19. 05:01 | Sorszám: 470
"...Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a
fiatalokat az emberhalászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják
szavadat! Adj nekik bátorságot, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat!
Add nekik a te erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként
fáradozzanak az emberek megmentésén! Egyetlen céljuk az legyen, hogy az
embereket hozzád és a mennyei Atyához vezessék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 18. 07:08 | Sorszám: 469
"... Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk,
hogy méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket,
és mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Segíts
minket, hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia,
Jézus Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát! Taníts
minket alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a
kiengesztelődés forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden
szegényben és rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor
irgalmasak vagyunk hozzá!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 17. 08:17 | Sorszám: 468
"... Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,
melyeket már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el
az idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim
hiúságokra pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása,
hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem!
Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos,
vigasztald meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 16. 06:29 | Sorszám: 467
"...Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény
hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ
előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő
tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és
testvérek minden néppel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 15. 00:19 | Sorszám: 466
"... Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel
arra, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura,
nem tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt
akartad, hogy jóságoddal egyesítsük hitünket."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 14. 04:55 | Sorszám: 465
"... Urunk, Jézus Krisztus! Az első tanítványok benned találták meg és
ismerték fel a Megváltót. Mi is kereső emberek vagyunk. Keressük az
igazság tanítását. Keressük az örök élet felé utat mutató tanítást.
Keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük
azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden
keresésünk mögött az áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó
Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk,
ha benned megtaláljuk az emberszerető Istent és hozzád vezetjük
embertársainkat!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 13. 00:21 | Sorszám: 464
"... Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg
nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig
Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is
mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz
engem! Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De
egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és
a Fiúval mindig egyesüljek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 12. 08:22 | Sorszám: 463
Mindenható Uram, Istenem a Szentháromságban!

Te vagy minden Jóság, Bölcsesség és Szeretet Forrása. Kérlek. Maradj velem és szeretteimmel minden percemben! Segits a jócselekedeteimben és segíts a kisértések elleni küzdelmeimben! Segitsd azokat is, akik Tőled eltávolodva tévelyegnek ebben a Világban, és bocsájtsd meg mindannyiununk bűneit IRGALMAS SZERETETED tündöklő FÉNYÉBEN!
Ámen!

keresztkem
  Válasz | 2018. január 12. 01:03 | Sorszám: 462
"... Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át
életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában
találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem
isteni kegyelemként!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 11. 05:32 | Sorszám: 461
"...Mennyei Atyánk! A te Fiad, Jézus, aki valóságos ember és valóságos
Isten, a te tökéletes képmásod, hasonmásod, akit azért állítasz elénk,
hogy benne felismerjük, milyenné kell válnunk. Irgalmas Jézus, mutasd
meg nekünk, miként válhatunk a mennyei Atya kedves gyermekeivé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 10. 07:59 | Sorszám: 460
"...Istenünk, irgalmas Atyánk! Te Fiadban, Jézus Krisztusban
újjáteremtetted az embert. Amikor pedig arra hívsz minket, hogy éljünk
veled, éljünk a te szeretetedben, akkor meghívást kapunk az
újjászületésre. Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra
teremtetted. Neked köszönhetjük létünket, a te teremtményeid és a te
képmásod vagyunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 09. 07:48 | Sorszám: 459
"...Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget,
hogy téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek és
egyre hívebben kövesselek! Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket
fülekre találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat
odaadással teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s
követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá
akarok születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem
te énbennem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 08. 00:08 | Sorszám: 458
"...Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 07. 07:01 | Sorszám: 457
"...Urunk, Jézus Krisztus! A te küldetésed az emberek megtérésére irányul,
arra, hogy szakítsunk bűnös életünkkel, lélekben újjászülessünk és a
mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. Amikor megkereszteltek minket,
akkor a mennyei Atya gyermekei lettünk, de azóta bűneinkkel újra és
újra kiszakítjuk magunkat az ő szerető karjaiból. Amikor viszont
bűnbánatot tartunk, akkor mindig engedjük, hogy az irgalmas Isten
átöleljen minket. Vezess minket őszinte, az Isten iránti szeretetből
fakadó bűnbánatra!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 06. 08:53 | Sorszám: 456
"...Urunk, Istenünk! Nem a fényes betlehemi csillag a fény igazi forrása,
hanem a te Fiad, Jézus, aki meggyújtja a hit fényét mindannyiunk
lelkében. Krisztus fénye különleges vonzerővel rendelkezik, távolról
észrevehetjük és elindulhatunk felé. Segíts, hogy megszülessen bennem a
hit fénye! Segíts, hogy kövessem a csillag fényét, az égi jelet, amely
nem csak az egykori bölcseket, hanem engem is Isten Fiához vezet.
Segíts, hogy tanúskodjak én is arról, hogy Jézus az igazi világosság!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 05. 06:58 | Sorszám: 455
"... Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 04. 09:46 | Sorszám: 454
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te Péter apostolt és halásztársait követésedre
és emberhalászatra hívtad meg. Ők kezdetben nem értették pontosan mit
jelent új feladatuk, az emberhalászat, mégis olyan erővel ragadta meg
őket a te hívásod, hogy nem tiltakoztak és nem ellenkeztek, hanem
rögtön indultak és tanítványaid lettek. Benned felismerték az Isten
Fiát, akinek odaadhatják életüket, s akit érdemes szolgálniuk. Segíts
minket, akiket szintén meghívsz követésedre és szolgálatodra, hogy mi
is készséggel fogadjuk hívásodat, és bátran vállaljuk az
emberhalászatot, amivel megbízol minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 03. 06:51 | Sorszám: 453
"... Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám. Add, hogy értelmem
bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat,
amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak,
hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak
a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal öleljem át az örök
valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 02. 00:20 | Sorszám: 452
"...Uram Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak helyes megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod
szavát! Mert a te ajándékod, hogy elfogadtál minket Krisztusod
evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves
cselekedeteket vigyünk végbe. Akiket nekem adtál, azokat most átadom
neked, mint tieidet: kormányozd őket erős jobboddal, rejtsd el
szárnyaid árnyékában, hogy mindannyian dicsérjék és dicsőítsék nevedet,
az Atyáét, a Fiúét és a Szentlélekét.
Szent Metód"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola