Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (63. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. július 23. 04:36 | Sorszám: 276
"... Urunk, Jézus Krisztus! A te tanításod jó magként, tiszta búzaként hull
a szívünkbe. Nem haszontalan gyomnövény, amit ki kellene irtani.
Miközben te az üdvösség tanításának jó magját veted el szívünkbe, a
sátán a hazugság, a megtévesztés magjait igyekszik belénk ültetni. Adj
nekünk bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat!
Adj nekünk okosságot, hogy ne essünk a gonosz lélek csapdájába, aki a
rosszat jónak tünteti fel, és nem engedi, hogy a dolgok mélyén
észrevegyük a rossz szándékot, a helytelen célt. Az örömhír, az
üdvözítő üzenet a feltámadás örömében születik meg. Tanításodat akkor
értjük meg és valósítjuk meg, ha meghalunk a bűnnek és új életre
támadunk Istenben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 22. 10:47 | Sorszám: 275
"...Urunk, Jézus! A világmindenség királyaként és életünk királyaként
tisztelünk téged. Te arra hívsz minket, hogy Isten országa
megvalósuljon bennünk. Felszólítasz bennünket a megtérésre és arra,
hogy elfogadjuk Isten uralmát, akaratát személyes életünkben. Te nem
szabadságunkat akarod csorbítani, hanem azt szeretnéd, hogy felismerjük
a mennyei Atya üdvözítő szándékát és elinduljunk felé. Vezess minket
igazságod által az örök életre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 21. 05:35 | Sorszám: 274
"...Apostolod mondotta, Urunk: "Élek ugyan, de már nem én élek, hanem
Krisztus él bennem". A szentáldozás után én is azt szeretném, ha bennem
élnél, Uram, ha velem küzdenél szenvedélyeim ellen, ha velem tűrnél,
mikor igazságtalanságot kell szenvednem, ha velem dolgoznál, mikor
kötelességet kell teljesítenem, ha gyakorolnád bennem szeretetedet,
mikor ápolnom, gondoznom, nevelnem kell valakit. A te akaratod
valósuljon bennem, amikor kedvem ellenére is engedelmeskedem. A te
jóságod buzgólkodjon, amikor másokat boldogítok. Így maradjak én
benned, te pedig énbennem, Uram."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 20. 05:55 | Sorszám: 273
"...Uram, taníts megismerni a szenvedés értelmét és értékét. Te tudod, hogy
félek tőle, s minden ember így van vele. Jó órákban, mikor közelségedet
érzem, mindenre kész vagyok, erősnek érzem magam, és igent tudok
mondani a kereszthordozásra. Néha az is eszembe jut: kérnem kell téged,
hogy küldj szenvedéseket, hogy hozzád hasonló lehessek. Érzem lelkem
mélyén, hogy a szenvedés drága ajándék, a te szereteted
felbecsülhetetlen kincse."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 19. 06:57 | Sorszám: 272
"... Urunk és Istenünk, azt kívánod, hogy kiegyensúlyozott, megérlelődött
emberek legyünk, akiknél a befejezés gondolatának békéje még alakítólag
hat ránk és az emberekkel való kapcsolatainkra. Segíts rajtunk, Urunk,
hogy az öregedés napjaiban is jól használjuk ki időnket, lehiggadva és
bölcsen cselekedjünk, nagyvonalúak és jóságosak maradjunk, és
bizakodással tekintsünk a túlvilágban való beteljesedésre. Ajándékozd
meg életünket az utolsó napig is tartalommal és vonzó értékekkel."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 18. 03:09 | Sorszám: 271
"...Urunk, Jézus Krisztus! Gyorsan változó világunkban biztos pontot
keresünk, amire életünket alapozhatjuk. Az újszerűnek tűnő elméletek
folyamában maradandó igazságokat keresünk, amelyekhez igazodhatunk.
Keressük helyünket, feladatunkat a világban, mert folytatni szeretnénk
a teremtés művét és felebarátaink szolgálatára szeretnénk lenni. Ég és
föld elmúlnak, mert ez a világ mulandó, de a te szavad, tanításod örök
igazság marad, amely utat mutat számunkra az üdvösség felé. Segíts
minket az üdvösség útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 17. 06:33 | Sorszám: 270
"... Istenem és Atyám, segíts úgy élnem. hogy minden evilági cselekedetem
előkészület legyen a végső, boldog nyugalomra, hogy amit most hiszek,
azt megláthassam; hogy amit remélek, annak boldog birtokosa legyek;
hogy szeretetemet kövesse a teljes egyesülés teveled, legfőbb célommal,
mindenek fölött levő jóval.
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 16. 06:52 | Sorszám: 269
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te az örök élet tanításának jó magját veted el
szívünkbe. Segíts, hogy jó, termékeny talajra hulljon lelkemben az
isteni üzenet! Segíts, hogy a megértés szándékával hallgassam, olvassam
Isten szavát! Segíts, hogy értelmemmel és akaratommal befogadjam Isten
országát, mint lelki valóságot! Hiszem, hogy a te tanításod az örök
életre vezet. Segíts törekvésemben, hogy megéljem, megvalósítsam
mindazt, amit közölsz velem. Add, hogy küldetésemnek tekintsem az
örömhír hirdetését!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 15. 06:25 | Sorszám: 268
"... Urunk Jézus Krisztus, szíved szeretettől lángoló invenciójával
megteremtetted az eukarisztiát és Isten-éhségünk szüntelen
csillapítására nekünk a földön hagytad. Így mindenkorra elítéltél
minden olyan gondolatot, mely az anyagiságot merőben rossznak,
romlottnak állítaná. Étel és ital akartál lenni itt a földi mezsgyéken,
mindenható, édes szeretettel hajoltál anyagiságunk fölé és
megszentelted azt. Légy áldott érte!
Prohászka Ottokár"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 14. 06:04 | Sorszám: 267
"... Uram, az ifjúság sok nehézségnek és veszélynek van kitéve. Szíve
lelkesen tágra nyitott, ezért képtelen mindig felismerni a látszat és
igazság, a hamisság és becsület ellentéteit. Őrizd meg az ifjú szíveket
a hozzád vezető egyenes úton. Őrizd ártatlanságukat és örömüket,
hálájukat és vidámságukat. Őrizd meg őket a te szeretetedben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 13. 06:35 | Sorszám: 266
"... Uram, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagy te is. Benne vagy
minden kézfogásban, minden találkozásban. De különösen ott vagy, amikor
szent áldozatod körül gyűlünk egybe. A szeretet szent találkozása ez,
ne engedd hát, hogy figyelmetlen, érzéketlen szívvel vegyek részt
benne."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 12. 06:41 | Sorszám: 265
"...Uram, megköszönöm Neked azokat az örömöket, amelyekben a lelkem
segítségével részesedem. Köszönöm a költészet és a zene szépségeit, az
életemet eligazító és betöltő igazságokat. Köszönöm a sok jót, amelyet
felismertem és megtettem. Köszönöm minden szavadat, amelyet nekem
kinyilatkoztattál, és minden indítást, amely megérintette bensőmet.
Köszönöm Uram, hogy te magad vagy az igazság, és hogy benned megtalálom
életem értelmét."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 11. 06:59 | Sorszám: 264
"... Istenem! Hosszú az út! Sokan elfáradnak; feladják vagy azt gondolják:
nem lehet segíteni, ezért együnk-igyunk, és vigadjunk. Ámde mi a te
ajándékaidat fogadtuk magunkba. Szent ételeddel megerősítve új utakat
kell keresnünk egymás felé. Add, hogy osztozkodjunk egymással azon,
amit magunkhoz vettünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 10. 06:35 | Sorszám: 263
"... Uram, nem szabad azt hinnem, hogy az egyház a maga intézményes
valóságában nem a te szereteted és gondviselő útmutatásod kifejezője
lenne. Győzd le kevélységemet. hogy felismerjem: nem lehet az Isten
Atyja annak, akinek az egyház nem édesanyja. Segíts, hogy mindig
szeressem egyházadat, mint édesanyámat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 09. 05:16 | Sorszám: 262
"...Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus! Akaratodat, mondanivalódat,
üzenetedet szelíden közlöd velünk. Nem kényszerítesz minket semmire,
hanem azt kéred, hogy szabadon elfogadjuk törvényeidet, amelyek földi
boldogságunkat és örök üdvösségünket egyaránt szolgálják. Mennyi jóság,
barátság, rokonszenv fedezhető fel szavaidban. Mennyi megértést,
elfogadást tanúsítasz a bűnösök, a gyengék iránt. Milyen türelemmel
várod, hogy megértsünk téged. Segíts minket, hogy egyre jobban
megismerjük és megértsük tanításodat, és amit megértettünk, azt meg is
valósítsuk."
(Horvárh István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 08. 03:15 | Sorszám: 261
"... Uram, szívem szeretet nélkül nem tud meglenni. De még sokáig kell veled
menetelnem, míg szeretetedet igazán megismerem. Akkor talán megtanulom,
hogy a szeretet ott kezdődik, ahol kész leszek feltétel nélkül magam
odaadni. Szívem tele van boldogság utáni vággyal, de ez a vágy is
megkínoz, mert nem tud igazán beteljesülni. Ezért kell előbb abba a
sötétségbe esnem, mely önző kívánságaimat kioltja. Csak akkor lesz a
szeretetem oly erős, mint a halál, mert akkor saját önzésem börtönét
törtem át, és szabaddá lettem, mint ahogy a halál szabaddá tesz
bennünket az isteni élet dicsőségére. Uram, töltsd be ürességemet, hogy
szereteted halvány sugarát mindig láthassam!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 07. 06:57 | Sorszám: 260
"...Urunk, arra rendeltél minket, hogy örömben éljünk. A munka egyedül nem
töltheti be életünket; add hát, hogy megértsük az öröm mélyebb
értelmét, az ünnep, az ünneplés, a játék, az üdülés, a pihenés, a
művészet belső gazdagságát és felemelkedettségét, de leginkább add meg
a bennünket szerető, ránk váró emberekkel való együttlét örömét.
Örömvárásunknak az legyen a csúcspontja, mint ahogyan te is mondottad:
öröm nekem az emberek között lenni."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános azya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 06. 04:59 | Sorszám: 259
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul
odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott
áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az
örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi
jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk
szent tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium
hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy
akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te
áldozatodhoz odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész
életünket Istennek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 05. 06:13 | Sorszám: 258
"...Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Te egyszülött Fiadat,
a mi Urunkat, Jézus Krisztust örök főpappá és a mindenség Királyává
tetted, hogy szeplőtelen áldozatként a kereszt oltárán engesztelésül
odaadja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét.
Részesíts minket az ő országának lelkületéből, mert az ő országa
igazság és élet, kegyelem és szentség, az igazságosság, a szeretet és a
béke."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 04. 05:12 | Sorszám: 257
"...Uram, azt parancsoltad nekünk, hogy felebarátunkat úgy szeressük, mint
saját magunkat. Szerettél bennünket, ezért nem elégedtél meg azzal,
hogy a biztos part felől csak tanácsokkal láss el minket. Nem is
hagytál ránk kész receptgyűjteményt, hogy bármely szituációban
gondolkodás nélkül kövessük azokat. Azt kívánod tőlünk, hogy téged
követve, életünket megosszuk másokkal, mint ahogy te tetted, Királyunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 03. 03:36 | Sorszám: 256
"... Urunk, Jézus Krisztus! Amíg közénk nem jöttél, azt gondolhattuk, hogy
Isten csak a fölöslegből adott nekünk. De amióta önmagadat kiüresítve
közénk jöttél, egy lettél velünk, tudjuk, hogy a te lényegedhez
tartozik ez a szeretetből fakadó szegénység: nemcsak valamit akarsz
adni mérhetetlen gazdagságodból, mint a földi gazdagok, hanem
mindenedet - önmagadat adod nekünk. Adj Uram, nekem is lelkületedből!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 02. 06:31 | Sorszám: 255
"... Életem Ura, Jézus Krisztus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül
induljak és kövesselek téged! Tudom, hogy nehéz lesz ez az út számomra,
de vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az örök élet
felé, az üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi.
Nem akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te
légy vezetőm az örök élet felé! Te vagy az egyetlen, akiben megtalálom
boldogságom és örök életem. Segíts, vezess, élj bennem! Adj erőt, hogy
hűséges tanítványod és követőd legyek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. július 01. 05:56 | Sorszám: 254
"... Hála neked, szentséges Atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható
szentélyt építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának
csodálatos jelképe és színhelye: ide várod jóságos szívvel az élet
zarándokútját járó népedet. Híveidből is itt építesz magadnak élő
templomot, és itt gyarapítod világszerte elterjedt Egyházadat, hogy
Krisztus titokzatos testévé váljék, és mennyei Jeruzsálemmé legyen
végül, mint valóra vált béke-látomás. Ezért szentjeid boldog seregével
együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 30. 05:55 | Sorszám: 253
"...Hála neked, szentséges Atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható
szentélyt építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának
csodálatos jelképe és színhelye: ide várod jóságos szívvel az élet
zarándokútját járó népedet. Híveidből is itt építesz magadnak élő
templomot, és itt gyarapítod világszerte elterjedt Egyházadat, hogy
Krisztus titokzatos testévé váljék, és mennyei Jeruzsálemmé legyen
végül, mint valóra vált béke-látomás. Ezért szentjeid boldog seregével
együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. június 29. 03:22 | Sorszám: 252
"...Urunk, Jézus Krisztus! Elvinni a szeretetet, a te szeretetedet az
emberekhez, ez az apostoli lelkületet őrző Egyház feladata minden
korban és napjainkban is. Add, hogy közösségben, valódi
szeretetközösségben legyünk veled és egymással. Így válhatunk a
szeretet tanúivá, a közösség szolgálóivá. A testvéri szeretet tesz
bennünket valódi közösséggé, a szeretet Egyházává, amely ily módon jel
lehet a világban élők felé, akik talán még személyesen nem ismerik, de
szívük mélyén vágyakoznak az isteni szeretetre. Az irántad való
szeretet adjon nekünk bátorságot és erőt az evangélium hirdetésére!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola