Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Vallás - filozófia   » Légy velünk Uram! (71. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. január 30. 07:04 | Sorszám: 76
"... Méltatlan vagyok Uram, hogy megjelenj nekem. De mégis azt kérem,
kegyelmeddel erősíts meg ha félek, és mondd: „Ne félj!” Találjalak meg, ha
kereslek. Jöjj szembe velem, mikor feléd megyek. Küldj úgy, mint az
apostolokat. Adj békességet, amikor zaklatott vagyok. Segíts, hogy
Péterrel szívből kimondjam: „Szeretlek téged!”
Gyűrű Géza"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 29. 08:36 | Sorszám: 75
"... Aki benned bízik, Uram, és őszinte szívvel téged keres, az nem könnyen
botlik el. Ha pedig mégis bajba jut, ha mégannyira belékeveredik is, te
egykettőre kimented, megvigasztalod, mert te nem hagyod el véglegesen a
benned bizakodót. Ritka a hű barát, aki barátja mellett minden rosszban
kitart. Te, Uram, csak te vagy a fogyhatatlanul hű mindenben, kívüled
senki más.
Kempis Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 28. 08:12 | Sorszám: 74
"... Uram! Te mondtad: én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Ne
engedd, hogy a megváltás meddő maradjon bennem és embertársaimban! Ne
engedd, hogy valaha is elszakadjak az igazi szőlőtőtől! Hadd éljek szent
életközösségben, s hadd járja át kegyelmed ereje minden tettemet!
Fernand Lelotte jezsuita"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 27. 07:26 | Sorszám: 73
"... Szűz Mária, Jézus Anyja, őrizd meg szívemet, hogy gyermeki, tiszta és
átlátszó legyen, mint a forrás! Adj nekem egyszerű szívet, amelynek nincs
kedvére a komor töprengés! Szívet, amely nagylelkűen odaajándékozza magát,
és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hű, és nemesen érző szívet, amely
semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Hűséges és nemes
szívet, ami semmi jót nem felejt, és semmi rosszat nem tesz. Tedd, hogy
szívem szelíd és alázatos legyen, szeressen a viszontszeretés igénye
nélkül, boldog legyen, ha más szívekben háttérbe szorul az isteni szív
mögött. Adj nekem nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be
nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Szívet, amely Jézus Krisztus
dicsőségéért felemészti magát, és szeretetétől olyan sebet hord, amely
csak a mennyben gyógyul be.
Léonce de Grandmaison jezsuita"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 26. 06:34 | Sorszám: 72
".. Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet
angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt!
Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a
jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától!
Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a
tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és
dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt,
ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne! Nyújtsd
segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd,
hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá
bármihez!
Széchenyi István gróf"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 25. 07:28 | Sorszám: 71
"... Jóságos, szent Atyám, kegyességed szerint ajándékozz nekem: téged megértő
értelmet, téged megérző érzéket, neked tetsző érzelmet, téged kereső
buzgalmat, rád találó bölcsességet, téged felismerő szellemet, téged
szerető bensőt, rád figyelő szívet, téged dicsőítő tetteket, téged
hallgató figyelmet, rád tekintő szemet, téged dicsőítő nyelvet, neked
tetsző életet, rád várakozó türelmet, téged váró hűséget, tökéletes jó
véget, szent jelenlétedet, boldog feltámadást és az örök életet.
Szent Benedek"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 24. 08:55 | Sorszám: 70
"... Uram, Jézus Krisztus! Te egykor így kezdted tanításodat az emberek
körében: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.” A „ma”
minden nap megadatik számomra. Isten minden nappal új lehetőséget ad
nekem. Ma jött el számomra a megfelelő idő a lelki megújulásra, a
szeretetből fakadó bűnbánatra, hitem megvallására. Ha tegnap ezt nem
tettem meg, az mulasztás. Ha holnap szándékozom megtenni és megérem a
holnapot, az előrelátó bölcsesség. Ha nem érem meg, akkor felelőtlen
halogatás. Segíts engem, hogy az irgalmas Istenre találjak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 23. 08:00 | Sorszám: 69
"... Atyaistennek hatalma, erősíts meg engemet! Fiúnak bölcsessége, taníts
engemet! Szentléleknek szerelme, világosíts engemet! Adjad énnekem magadat
ismernem ahogy tudod és akarod! Mindenkor fölöttem légy, hogy engemet
megáldj. Énnálam légy, hogy engemet őrizz. Alattam légy, hogy engemet
elvígy. Utánam légy, hogy engem oltalmazz. Ki tökéletes Szent Háromságban
élsz és országolsz, örökül örökké.
Ismeretlen középkori magyar szerző"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 22. 06:50 | Sorszám: 68
"...Jézus, árassz el teljességeddel! Tested és véred legyen ételem és italom!
Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem! Jézus, te velem vagy, így
mindent megkaptam. Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd,
hogy elfussak felajánlott szereteted elől, és őrizz meg a gonosz
hatalmától! Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye! Hívj
engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, amikor szentjeiddel örökké
dicsőíthetlek téged!
Loyolai Szent Ignác"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 21. 05:44 | Sorszám: 67
"... Vedd el, Uram, egész szabadságomat! Vedd el emlékezetemet, vedd el
értelmemet, vedd el egész akaratomat! Amim van és amit birtokolok, te
ajándékoztad nekem. Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom,
hogy te irányítsd akaratod szerint. Csak szereteteddel ajándékozz meg
kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Loyolai Szent Ignác"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
Közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 20. 06:44 | Sorszám: 66
"... Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust! Vezess minket őhozzá! Taníts meg minket
megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élővíz forrásai lehessünk egy szomjazó világban!
XVI. Benedek pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 19. 07:13 | Sorszám: 65
"... Mindenható Istenünk, engedd, hogy folytonosan beragyogja és megújítsa
szívünket a mennyből közénk jövő Megváltónk, a világ világossága! Aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten örökkön örökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 18. 07:02 | Sorszám: 64
"... Úr Jézus Krisztus, Szűz Mária szülötte, neveden szólítunk, ezt mondjuk:
fogadd el gyermeki imánkat, szeretnénk mindent rád bízni és örülni annak,
amit beteljesítesz minden egyes emberben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 17. 07:18 | Sorszám: 63
".. Urunk, Jézus Krisztus! Te a kánai házaspár ünnepén kinyilvánítottad isteni
erődet az emberek előtt. Csodával segítettél a nehéz helyzetben lévőkön.
Közelségedet, csendes jelenlétedet csodák igazolják, de azok nélkül is
érezhetjük azt, ha hit él a szívünkben. Édesanyád, Szűz Mária
közbenjárásával fordulunk hozzád: mutasd meg nekünk isteni dicsőségedet,
hogy kövessünk téged, tanítványaid legyünk, higgyünk benned és
követéseddel eljussunk az irgalmas Atyához! A legnagyobb csoda számunkra
az, hogy Isten irgalmas és mindig megbocsát"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 16. 07:20 | Sorszám: 62
"... Jézus Krisztus, te kezdettől fogva az Atyánál voltál, amikor eljöttél az
emberek közé, elérhetővé tetted a hit alázatos bizalmát. És eljön a nap,
amikor ezt mondhatjuk: Krisztushoz tartozom, elszakíthatatlanul az övé
vagyok!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 15. 06:29 | Sorszám: 61
"... Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára! Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben
minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai
szívedhez! Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 14. 05:56 | Sorszám: 60
"... Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen,
hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon
mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a te szereteted
megvalósul.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 13. 06:55 | Sorszám: 59
"...Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a bölcsességed ragyogó világát, hogy fényre
gyúl mind, hogy téged követ, szolgál neked újítva tisztaságát. Napkelte
hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be, hogy ez
a nap ragyogjon benn örökre, hogy érted égő tüzet sose veszt. Uram,
ragyogtasd ránk a te napod, amely nem ismerhet sosem alkonyatot.
Szent Efrém"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 12. 07:05 | Sorszám: 58
".. Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki
ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül ésszerű,
következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az
a meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s
üresség. De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni;
maradjunk pályánkon s ne veszítsük el az ,,egy szükségest” szemeink elől
semmiféle dolgunkban.
Prohászka Ottokár"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 11. 09:24 | Sorszám: 57
"... Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a fiatalokat
az emberhalászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják szavadat! Adj
nekik bátorságot, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat! Add nekik a te
erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként fáradozzanak az emberek
megmentésén! Egyetlen céljuk az legyen, hogy az embereket hozzád és a
mennyei Atyához vezessék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 10. 07:55 | Sorszám: 56
".. Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk, hogy
méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket, és
mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Segíts minket,
hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia, Jézus
Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát! Taníts minket
alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a kiengesztelődés
forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden szegényben és
rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor irgalmasak vagyunk
hozzá!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 09. 11:06 | Sorszám: 55
"... Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra
pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád
könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd
meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald
meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 08. 08:44 | Sorszám: 54
"... Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit
hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt
üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai
legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden
néppel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 07. 03:37 | Sorszám: 53
"...Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 06. 08:17 | Sorszám: 52
"...Istenünk, irgalmas Atyánk! Ma lélekben útra kelünk, és a napkeleti
bölcsekkel együtt elindulunk Betlehembe, ahová minket is a csillag fénye
vezet. Nem aggódunk az út fáradalmai miatt, hanem bátran haladunk, mert a
te szereteted és irgalmad vonz bennünket. Egyetlen utat keresünk, azt,
amely hozzád vezet. Egyetlen úton akarunk haladni, azon, amelyet te
mutatsz nekünk. Keresni a hozzád vezető utat, határozottan haladni az
üdvösség útján, soha nem letérni az örök élet felé vezető útról, ez az
igazi bölcsesség! Segíts, hogy másokat is hozzád, az irgalomban gazdag
Istenhez vezessünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola