Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (44. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2018. január 16. 06:28 | Sorszám: 548
"...Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény
hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ
előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő
tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és
testvérek minden néppel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 15. 00:18 | Sorszám: 547
"... Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel
arra, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura,
nem tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt
akartad, hogy jóságoddal egyesítsük hitünket."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 14. 04:54 | Sorszám: 546
"... Urunk, Jézus Krisztus! Az első tanítványok benned találták meg és
ismerték fel a Megváltót. Mi is kereső emberek vagyunk. Keressük az
igazság tanítását. Keressük az örök élet felé utat mutató tanítást.
Keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük
azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden
keresésünk mögött az áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó
Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk,
ha benned megtaláljuk az emberszerető Istent és hozzád vezetjük
embertársainkat!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 13. 00:20 | Sorszám: 545
"... Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg
nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig
Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is
mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz
engem! Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De
egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és
a Fiúval mindig egyesüljek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 12. 01:02 | Sorszám: 544
"... Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át
életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában
találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem
isteni kegyelemként!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 11. 05:31 | Sorszám: 543
"...Mennyei Atyánk! A te Fiad, Jézus, aki valóságos ember és valóságos
Isten, a te tökéletes képmásod, hasonmásod, akit azért állítasz elénk,
hogy benne felismerjük, milyenné kell válnunk. Irgalmas Jézus, mutasd
meg nekünk, miként válhatunk a mennyei Atya kedves gyermekeivé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
________________________________
keresztkem
  Válasz | 2018. január 10. 07:57 | Sorszám: 542
"...Istenünk, irgalmas Atyánk! Te Fiadban, Jézus Krisztusban
újjáteremtetted az embert. Amikor pedig arra hívsz minket, hogy éljünk
veled, éljünk a te szeretetedben, akkor meghívást kapunk az
újjászületésre. Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra
teremtetted. Neked köszönhetjük létünket, a te teremtményeid és a te
képmásod vagyunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 09. 07:47 | Sorszám: 541
"...Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget,
hogy téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek és
egyre hívebben kövesselek! Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket
fülekre találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat
odaadással teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s
követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá
akarok születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem
te énbennem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 08. 00:08 | Sorszám: 540
"...Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 07. 07:00 | Sorszám: 539
"...Urunk, Jézus Krisztus! A te küldetésed az emberek megtérésére irányul,
arra, hogy szakítsunk bűnös életünkkel, lélekben újjászülessünk és a
mennyei Atya kedves gyermekei legyünk. Amikor megkereszteltek minket,
akkor a mennyei Atya gyermekei lettünk, de azóta bűneinkkel újra és
újra kiszakítjuk magunkat az ő szerető karjaiból. Amikor viszont
bűnbánatot tartunk, akkor mindig engedjük, hogy az irgalmas Isten
átöleljen minket. Vezess minket őszinte, az Isten iránti szeretetből
fakadó bűnbánatra!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 06. 08:51 | Sorszám: 538
"...Urunk, Istenünk! Nem a fényes betlehemi csillag a fény igazi forrása,
hanem a te Fiad, Jézus, aki meggyújtja a hit fényét mindannyiunk
lelkében. Krisztus fénye különleges vonzerővel rendelkezik, távolról
észrevehetjük és elindulhatunk felé. Segíts, hogy megszülessen bennem a
hit fénye! Segíts, hogy kövessem a csillag fényét, az égi jelet, amely
nem csak az egykori bölcseket, hanem engem is Isten Fiához vezet.
Segíts, hogy tanúskodjak én is arról, hogy Jézus az igazi világosság!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
panda
  Válasz | 2018. január 05. 23:52 | Sorszám: 537
Tényleg azt hiszed, hogy ha teleírsz, nem is csak egy, hanem mindjárt két külön rovatot is, olyan "hozzászólásokkal", melyeknek az értelmét fel sem fogod, akkor te már keresztény leszel??
Magyar "valóság". A kommunizmus kutyafüle sem volt ehhez képest ...
keresztkem
  Válasz | 2018. január 05. 06:57 | Sorszám: 536
"... Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 04. 09:45 | Sorszám: 535
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te Péter apostolt és halásztársait követésedre
és emberhalászatra hívtad meg. Ők kezdetben nem értették pontosan mit
jelent új feladatuk, az emberhalászat, mégis olyan erővel ragadta meg
őket a te hívásod, hogy nem tiltakoztak és nem ellenkeztek, hanem
rögtön indultak és tanítványaid lettek. Benned felismerték az Isten
Fiát, akinek odaadhatják életüket, s akit érdemes szolgálniuk. Segíts
minket, akiket szintén meghívsz követésedre és szolgálatodra, hogy mi
is készséggel fogadjuk hívásodat, és bátran vállaljuk az
emberhalászatot, amivel megbízol minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 03. 06:50 | Sorszám: 534
"... Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám. Add, hogy értelmem
bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat,
amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak,
hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak
a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal öleljem át az örök
valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 02. 00:19 | Sorszám: 533
"...Uram Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak helyes megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod
szavát! Mert a te ajándékod, hogy elfogadtál minket Krisztusod
evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves
cselekedeteket vigyünk végbe. Akiket nekem adtál, azokat most átadom
neked, mint tieidet: kormányozd őket erős jobboddal, rejtsd el
szárnyaid árnyékában, hogy mindannyian dicsérjék és dicsőítsék nevedet,
az Atyáét, a Fiúét és a Szentlélekét.
Szent Metód"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2018. január 01. 07:41 | Sorszám: 532
"... Istenünk, hálát kell adnunk, hogy Mária személyében nem csak Jézusnak,
hanem nekünk is anyát adtál. Olyan édesanyát, aki Jézust adja minden
embernek. Áhítattal szemléljük a karácsonyi eseményt, amint a Gyermek a
jászol szalmáján fekszik vagy édesanyja, Mária ölében nyugszik. Ma
Mária felénk nyújtja Jézust, nekünk adja, hogy az új esztendő minden
napján velünk és a miénk legyen Isten Fia. Segíts minket, hogy a
szegényeket úgy szolgáljuk, hogy bennük mindig Krisztust lássuk, így
építve a békét, az Istentől jövő békességet."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 31. 08:28 | Sorszám: 531
"... Mennyei Atyánk, te úgy rendelted, hogy egyszülött Fiad egy szegényes
istállóban jöjjön e világra, egy üres istálló legyen a Szent Család
menedéke. Tudom és érzem, hogy helyet kérsz számukra az én szívemben,
az én életemben is. Talán még van egy parányi hely a lelkemben, amit
fel tudok ajánlani, amit nem foglalnak le evilági gondjaim, talán még
akad egy üres lap életem naplójában, ahova beírhatod nevedet és
igazságodat. Jézus, Mária és József, foglaljatok lakást a szívemben és
vezessetek a mennyei Atyához!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 30. 06:28 | Sorszám: 530
"... Urunk, Jézus Krisztus! Családban születtél és családban ismerted meg a
szeretetet. A szeretetnek családra van szüksége, hogy otthonra
találjon. Segítsd a szülőket, hogy felelősségtudattal készüljenek a
gyermekvállalásra és gyermekük nevelésére. Segítsd őket, hogy helyet
adjanak otthonukban Istennek és az ő szeretetének. Add, hogy a családok
megerősödjenek az életszentségben hivatásuk teljesítéséhez, s ehhez az
Egyház minden segítséget megadjon, felmutatván a családi életközösség
igazi értékét."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 29. 04:52 | Sorszám: 529
"...Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg
lelkünket a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki
szívünket, hogy téged befogadhasson! Ihless bennünket, hogy tiszta
szeretettel keressünk téged, benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk,
mint ahogy egyek a tagok a testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző
a tőkével. Engedj a te erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg
csak el nem jutunk szent színed látására!
Granadai Szent Lajos"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 28. 07:38 | Sorszám: 528
"... Istenünk! Neked köszönhetően minden születéssel, minden emberi élet
kezdetével valami új kezdődik el a világban. Minden születés csoda és
titok. Születésünktől fogva mindannyiunknak hivatása, küldetése van,
azt az utat kell végigjárnunk, amelyre a te szándékod szerint
hivatottak vagyunk életünk során. Mutasd meg nekünk hivatásunkat! Tárd
fel előttünk a szeretet titkát, hogy téged megismerve állandóan feléd
törekedjünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánoa atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 27. 08:16 | Sorszám: 527
"...Mennyei Atyánk! Te az idők teljességében elküldted Fiadat emberi
világunkba, hogy soha ne érezzük magunkat egyedül, hanem
megtapasztaljuk, hogy velünk vagy. Segíts minket, hogy a betlehemi
Gyermekben a hit szemével felismerjük Megváltónkat és Üdvözítőnket! Ő
hozza el számunkra a békességet és a boldogságot, és reményt gyújt
mindannyiunk szívében. E Gyermek nélkül és az általa hozott békesség és
szeretet nélkül nincs ünnep, nincs karácsony. Add, hogy az emberek
szerte a világon rátaláljanak Fiadra!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 26. 07:24 | Sorszám: 526
"... Mindenható Istenünk! Karácsony ünnepe, a Megváltó születése megerősít
bennünket arról, hogy te szeretsz minket. Szeretetből küldted el Jézust
emberi világunkba. Elküldted őt, hogy levegye álarcainkat és a gyermek
Jézus szemének tükrében meglássuk igazi önmagunkat. Elküldted, hogy
örömöt, reményt, fényt, boldogságot és szeretetet hozzon nekünk.
Örömmel fogadjuk karácsonyi szeretet-ajándékodat, a tökéletes
ajándékot, a te egyetlen és egyszülött Fiadat, Jézust, a mi
Megváltónkat! Köszönjük neked, Istenünk, a megváltást!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 25. 07:39 | Sorszám: 525
"... Urunk, Istenünk, te mindent megtehetsz, hiszen te vagy a világ ura.
Egyetlen Fiadat küldted el közénk, mert ez szerepelt üdvözítő
tervedben. Fiad, Jézus Krisztus mindenben vállalta emberi sorsunkat,
mert te, Atyánk úgy akartad, hogy példát mutasson nekünk életével,
halálával és feltámadásával. Jézusom, közel akarok menni hozzád, nem
csak messziről akarlak szemlélni! Jézusom, tanulni szeretnék tőled, nem
csak egyszerűen tudomásul venni születésed! Jézusom, költözz lelkembe,
mert örökké veled akarok élni!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. december 24. 08:00 | Sorszám: 524
"... Urunk, Istenünk, te teljesítetted ígéretedet, és elküldted közénk
egyszülött Fiadat, a mi Megváltónkat. Fiad születésével újjáteremtettél
minket embereket, mert Jézus a mi lelki újjászületésünk egyetlen
forrása. Hisszük, hogy isteni gondviseléseddel azóta is formálod és
alkotod a világot. Minden születéssel, minden emberi élet kezdetével
valami újat alkotsz, amivel terveid vannak. Nekünk azt az utat kell
végig járnunk életünkben, amelyet te jelöltél ki számunkra. Adj nekünk
Fiad végtelen alázatosságából és engedelmességéből, hogy mi is egyedül
a te akaratodat kövessük, egyedül téged tekintsünk életünk Urának,
neked engedelmeskedjünk és a te országodat építsük!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola