Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (68. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 11. 08:08 | Sorszám: 98
"... Vedd életemet végre a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre
szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet ... Csak önmagamtól
szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent
akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben Örömöd fénye. Lángja a te
dicsőségedre lobogjon. Csak azért éljek. Amen,
Th. Merton"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 10. 07:27 | Sorszám: 97
"...Uram, mikor élek neked, mikor vagyok valóban a tied? Tied vagyok, ha
törekszem neked tetsző életre. Tied vagyok, ha szeretem, amit te szeretsz,
kerülöm, amit te nem szeretsz. Akkor nemcsak mondom és éneklem, hanem
valóban a tied vagyok, én Istenem.
Jörg Zink"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 09. 08:06 | Sorszám: 96
"...Uram Jézus, életem Mestere, Uralkodó és Király, te hatalmas, szent és
mindenható, íme itt vagyok. Lásd, örömmel jövök hozzád, hogy parancsaidat
meghallgassam. Hiszem, hogy te vagy a világosság, aki téged követ nem jár
sötétségben, hanem fényben. Engedd, hogy ez a napom a te dicsőségedet
szolgálja, okosan, bátran, hűségesen és részrehajlás nélkül örömmel
segítsek és jó legyek. Követni akarlak mint tanítványod, keresztény
szívvel cselekedni, éljek a Lélek által, akit te szívembe küldtél. Állj
mellettem, ints, követelj, segíts és vezess azzal az erővel, mely belőled
árad és mindent megszentel, hogy estére kelve munkámat átadhassam mint jó
szolga, aki a kevésben, amit kaptam, hűséges voltam."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 08. 08:13 | Sorszám: 95
"... Atyánk, szent Istenünk, te Krisztus által meghívtál minket, hogy
Szövetséged tagjai legyünk. Örömmel vesszük magunkra az engedelmesség
igáját, és Irántad való szeretetből kötelezzük magunkat, hogy akaratodat
keressük és követjük. Nem vagyunk már magunké, egyedül a tied. Ültess oda,
ahova akarsz, használj fel munkára, vagy hagyj csak szenvedni, lehessek
tevékeny vagy legyek elfelejtve. Magasztaljanak fel vagy alázzanak meg,
adj mindent bőségesen, vagy maradjak üresen és teljesen kifosztva.
Engedelmes leszek akaratod és parancsod szerint."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 07. 05:30 | Sorszám: 94
"... Urunk, Istenünk, előtted összeroppannak a térről és időről alkotott
méreteink, előtted a legcsodálatosabb emberi tudás is csak töredék.
Megközelíthetetlen fényesség vesz körül. Te mindettől egészen különböző!
Hát riadjak föl már végre gyermekes képzelgéseimből, gondolatszegény
csacsogásaimból, kikopott imaformuláimból, egyhangú kegyeskedéseimből!
Vedd el tőlem fennhéjázó önbizalmamat, azt a fölényes biztonságérzetet,
amelytől gyakran azt hiszem, sokat tudok és már nyugodt, megelégedett, sőt
büszke is lehetek e tudálékosságomban. Istenem, szabadíts meg az
önteltségtől!
F. Amiet"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 06. 08:54 | Sorszám: 93
"...Urunk, Jézus Krisztus! Amikor meggyógyítottad a beszélni nem tudó és nem
halló embert, te egyedül őrá figyeltél, hogy a szeretet és az irgalom
nyelvén beszélhess vele. Olyan mozdulatokat tettél, amelyek a kívülállók,
a szemlélők számára furcsák és szokatlanok voltak, de azok a beteg számára
mégis gyógyulást eredményeztek. Mozdulataid érintéssé váltak.
Megérintetted a beteg testrészeket és azok azonnal meggyógyultak. Kérünk,
érints meg minket gyógyító kezeddel! Érints meg irgalmaddal! Érints meg
szereteteddel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 05. 08:25 | Sorszám: 92
"... Istenem, kell a vihar. Te seprűzöd ki vele világunkat. Feneketlen
mélységekbe és hatalmas magasságokba készteted tekintenünk, melyek közé
bele van akasztva ez a föld, s rajta mi, emberek. Új meglátásokban van
részünk, új érzések fakadnak lelkünkben. Vajúdik a világunk. De bizalmunk
nem rendül meg benned: a vihart lecsendesíted, és ha sok gyötrelem között
is, de biztosan születnek tisztultabb és melegszívű lelkek.
Prohászka Ottokár nyomán"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 04. 05:07 | Sorszám: 91
"... Szentlélek, te Isten rejtett jelenléte vagy a világban. Ne engedd, hogy
elvesszünk, és eljátsszuk életünk lehetőségeit. Légy bennünk és a világban
a jó iránti nyugtalanság Jézus Krisztus által.
A. Kner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 03. 05:39 | Sorszám: 90
"... Istenem! Tűz vagy. Szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. Tűz vagy.
Fölemészted minden szűkkeblű önzésünket. Tűz vagy. Fényednek köszönöm,
hogy megismertem igazságodat. Szépség vagy minden szépség fölött.
Újjáteremtettél Fiad vérében, s ebben az újjáteremtésben ismertem meg,
hogy szerelmese vagy teremtményed szépségének.
Sienai Szent Katalin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 02. 05:54 | Sorszám: 89
"... Istenem, mindenható Atyám, te tudod, hogy mi van az én javamra. Te jobban
szeretsz engem, mint bárki más, vagy akár én magam. Szívből köszönöm
neked, hogy elragadtál saját magamtól, és azt parancsoltad, hogy kezedbe
tegyem életemet.
J. H. Newman"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 01. 06:01 | Sorszám: 88
"... Uram, sokszor bizonyítani, meggyőzni, igazolni szeretnék. Érvek zászlait
lengetem a levegőben. Beszélek. Hatalmas gesztusokat osztok szerteszéjjel,
hogy az emberek figyelmét megragadjam. Önts szívembe, Uram,
tisztelettudást és békés türelmet, hogy tudjak csendesen kérni, szeretni.
És várni a küszöb előtt, hogy megnyissák az emberek szívük ajtaját.
M. Quoist"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 31. 05:42 | Sorszám: 87
"... Könyörülj, Urunk, rajtunk! Légy könyörülettel minden akarásunk iránt, hogy
szeretetben és hitben, igazságosságban és alázatban követhessünk téged,
hogy az önmagunkról való lemondás által veled hűségben, odaadásban és a
lélek békéjében találkozhassunk.
D. Hammarskjöld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 30. 13:48 | Sorszám: 86
"...Mindenható Istenünk! A szabadság sosem jelentheti az ember számára a tőled
való megszabadulást vagy függetlenséget, hiszen a te törvényeid
biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk
törvényeidnek és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk
korlátainak, akkor valóban jobbakká válhatunk és boldogabbá tehetjük
embertársaink életét. Segíts minket, hogy felismerjük törvényeidben
üdvözítő, segítő szándékodat, amellyel önmagad és az üdvösség felé vezetsz
minket. Mutass nekünk utat parancsaid által az üdvösség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggel imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 29. 06:05 | Sorszám: 85
"...Uram, engem sokszor fárasztanak családtagjaim; azért ne engedd
elfelejtenem: minden arc mögött a te arcod rejtőzik.
E. Schindler"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 28. 05:48 | Sorszám: 84
"...Kereszt alatt állni, és még a legértelmetlenebb eseménynél sem veszteni el
fejünket és hitünket: eszközöld ki számunkra, Fájdalmas Anya! Segíts
valamit megsejteni abból a titokból, hogy mi magunk is – hozzád hasonlóan
– szenvedésünkkel és áldozatunkkal mások üdvére lehetünk szenvedő
Üdvözítőnkkel egyesülve.
O. Hophan"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 27. 07:02 | Sorszám: 83
"... Istenem, Te szent és igazságos, igaz és hűséges tiszta és jóságos, Eléd
járulok. Ha hozzád jövök, Mózesként le kell borulnom, s Péterrel együtt
felkiáltanom: Menj el tőlem, mert bűnös vagyok! De tudom, hogy igazában
ezt kell mondanom: Irgalmazz nekem! Bár bűnös vagyok, s így érdemtelen
vagyok irgalmadra, mégis alázatos bizalom él bennem, s a te határtalan
irgalmad után vágyódom. Hisz még nem vagyok végképpen elveszett, hanem e
föld vándora, aki örök javaid után sóvárog, és aki készséggel és
alázatosan nyújtja ki kezét irgalmad végtelen ajándéka felé.
K. Rahner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 26. 07:12 | Sorszám: 82
"...Urunk, a föld határáig akarsz küldeni minket, hogy tanúid legyünk. Határok
azonban bennünk is vannak, amelyeket önzésünk és gőgünk által teremtünk
magunkban. Taníts arra, hogy ezeket a határokat kegyelmeddel átlépjük.
hogy küldetésed parancsát a mi hétköznapjainkban is betöltsük. És ha úgy
érezzük, hogy az elviselhetőség határához értünk, add nekünk a gyermeki
lélek határtalan bizalmát a te hatalmadban és jóságodban, és akkor
kivezetsz minket saját énünk minden határán túl a te végtelenségedbe.
U.Broll
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 26. 07:11 | Sorszám: 81
"...Urunk, a föld határáig akarsz küldeni minket, hogy tanúid legyünk. Határok
azonban bennünk is vannak, amelyeket önzésünk és gőgünk által teremtünk
magunkban. Taníts arra, hogy ezeket a határokat kegyelmeddel átlépjük.
hogy küldetésed parancsát a mi hétköznapjainkban is betöltsük. És ha úgy
érezzük, hogy az elviselhetőség határához értünk, add nekünk a gyermeki
lélek határtalan bizalmát a te hatalmadban és jóságodban, és akkor
kivezetsz minket saját énünk minden határán túl a te végtelenségedbe.
U.Broll
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 25. 09:11 | Sorszám: 80
"...Jóságos Atyánk! Az élet viszontagságaiban gyakran próbára teszed hitünket.
Kérünk, add, hogy felismerjük bennük gondviselő jóságodat, és bizalmunkat
mindig megőrizzük irántad."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 24. 06:14 | Sorszám: 79
"... Fény, mely soha el nem homályosodsz! Jaj azoknak, akik nem gyúlnak fel
tetőled! Jaj azoknak, akik elfordítják szemeiket, hogy ne lássák az
igazságot! Sötétségből sötétségbe botorkálva, azt sem tudják, hol
roskadnak össze. Szegények, kik nem tudják, mit veszítenek! Ó dicsőséges
ország, melyben Veled, Uram, tieid uralkodnak fénybe öltözötten! Ott
végtelen öröm vár ránk. Szomorúság nem vegyül vidámságunkba. Fájdalom nem
keserít bennünket. Fényedet nem kíséri árnyék, s az élet nem ismer többé
halált.
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 23. 10:07 | Sorszám: 78
"... Urunk, Jézus Krisztus! Szent Péter apostol egykor megvallotta, hogy az
örök élet igéi nálad vannak. Be kell látnunk, hogy csak akkor tudjuk
életünket helyes irányba állítani, ha egyre jobban megismerünk téged és
megismerjük azt az életformát, amire hívsz bennünket. Kihez mennénk, ha
nem hozzád? Kit hallgatnánk, ha nem téged? Kit követnénk, ha nem te
vezetnél minket? Ki éltetne minket, ha nem a te Szentlelked? Urunk, te
Isten vagy, te vagy az Atya egyszülött Fia. A te szavaid Lélek és élet.
Éltessen minket mindenkor a te Szentlelked!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 22. 06:09 | Sorszám: 77
"... Jézusom, a betegségnél a vele járó lelki szenvedések a legnehezebbek. A
lelki szenvedéseket orvossággal, operációval nem lehet megközelíteni.
Egyedül a te kegyelmed tudja ezeket a sínylődő embereket lelkileg talpra
állítani. A betegség az a lelki életben, ami a földrengés a természetben.
Itt életsíkok eltolódásáról, új rétegződéséről van szó. Jézusom, te
csodálatos égi orvos! Te gyógyítasz ott is, ahol megáll az emberi
tudomány.
Korompai J."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 21. 06:57 | Sorszám: 76
"...Édes Istenem, add nekem magadat, és azután magamat vedd el magadnak.
Szeretlek téged egész szívemből, de ha ez mégis kevés volna tőlem, úgy
pótold ki a te kegyelmi adományoddal. Add, hogy mindig csak feléd tartsak,
és az életben soha el ne lankadjak, míg hozzád nem érek az égbe, ahol
ölelésre vársz engem.
D. Sudermann"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 20. 07:09 | Sorszám: 75
"... Mindenható Istenünk! Magyar népünk Szent István királynak köszönheti, hogy
a keresztény igazság útján elindult. Lelke mélyéig hívő, keresztény ember
volt, aki cselekedeteiben Krisztust követte. Szent királyunk azzal a
meggyőződéssel igyekezett a keresztény hitet terjeszteni országunkban,
hogy ez a vallás erkölcsi mértéket és értéket ad az embereknek, az ország
felemelkedését szolgálja és biztosítja népünk megmaradását évszázadokon
keresztül. Segíts minket, hogy Szent István király példáját követve a
földi haza építése mellett az égi haza, a mennyország felé törekedjünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 19. 06:36 | Sorszám: 74
"... Uram, Istenem, szívesen élek csak általad. Te határozd meg éltem napjait.
Az akarok lenni, aminek te szántál. A korlátokat te állíthatod, és én
igent mondok szent akaratodnak. Add kegyelmedet, hogy mindez – ábrándozás
helyett – valóság legyen!
R. Guardini"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola