Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (68. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. május 02. 03:46 | Sorszám: 257
"... Atyám, rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami neked tetszik. Bármit teszel
is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak
akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Semmi mást nem
óhajtok, Istenem! A szeretet sürget, hogy egészen neked adjam magamat,
hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet – határtalan bizalommal,
mert te vagy az én Atyám.
Charles De Foucauld"
(Horváth István Sándor zalalövőu plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 01. 09:21 | Sorszám: 256
"... Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy
mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján felebarátunk
megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele.
Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban,
hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy
tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg
is valósítsuk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 30. 06:56 | Sorszám: 255
"...Urunk, Jézusunk, ments meg minket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit
te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 29. 06:44 | Sorszám: 254
"...Urunk, Jézus, feltámadásod az élet győzelmét hirdeti. Egykor élőként
mutattad meg magadat a sírodhoz siető asszonyoknak, az apostoloknak és a
tanítványoknak. Mutasd meg magadat nekünk is! Jelenj meg nekünk is és
erősítsd bennünk az örök élet reményét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 28. 07:06 | Sorszám: 253
"...Én Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy
életem a tökéletes szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök hozzád,
hogy a benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az
engem felemésszen, és a te szeretetednek vértanújává tegyen. Igen, így
akarok elkészülni rá, hogy előtted megjelenhessek: a szeretet
mártírhalálával akarok meghalni, s így egyenest a te irgalmas szereteted
karjaiba repülni.
Lisieux-i Szent Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 27. 06:18 | Sorszám: 252
"... Jóságos Istenem, hálás szívvel köszönöm neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek téged mindenek fölött! Ámen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 26. 07:18 | Sorszám: 251
"... Jézus értünk könyörgött, értünk halt meg. Ránk bízta igéit, üdvözítő
igazságait. Kiválasztott bennünket a világból, hogy tanítványaiként
szolgálhassuk a világot. Az oltárról vett végtelen ajándék a miénk és
mindenkié, így vegyük."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 25. 08:04 | Sorszám: 250
"... Isten Fia, téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a föld
minden részére! Téged kérünk Mária által, a te édesanyád és a mi
édesanyánk által: ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban,
különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a te országodért szentelik
magukat.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 24. 06:15 | Sorszám: 249
"... Uram, Jézus Krisztus! Vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom,
hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás
útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja
vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és
támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts
kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te
vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 23. 04:52 | Sorszám: 248
"...Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a
szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz! Az ő
keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad
mindenhatóságát dicsérjük mindörökké!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 22. 13:14 | Sorszám: 247
"... Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod szavát!
Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának
hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket
vigyünk végbe."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 21. 08:09 | Sorszám: 246
"... Krisztuséi vagyunk. Nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja: a
keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott és önmagával
egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a
múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is
elválasztják. Szerető Istenünk! Köszönjük neked, hogy Krisztusban eggyé
tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy Egyházadat
egységben és szeretetben építhessük! Add, hogy életünkkel és egyházaink
szolgálatával a te szeretetedről tegyünk tanúbizonyságot!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 20. 05:57 | Sorszám: 245
"...Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 19. 06:27 | Sorszám: 244
"... Istenünk: Jézus, a te Fiad megígérte nekünk az Igazság Lelkét. Add, hogy
örökre velünk maradjon a Vigasztaló! Add, hogy parancsaid által
megismerhessük az élet útját! Kérünk, add, hogy legyen mindig erőnk
befogadni az igazságot. Add, hogy ellenállhassunk a hazugság minden
csábításának! Add, hogy teljesítve a te parancsaidat szeretetedben éljünk,
és velünk legyen mindig az Igazság Lelke!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 18. 06:24 | Sorszám: 243
"...Jézus, te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk
hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a
misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és
élő evangéliummá váljanak!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 18. 06:24 | Sorszám: 242
"...Jézus, te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk
hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a
misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és
élő evangéliummá váljanak!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 17. 06:40 | Sorszám: 241
"... Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Segítsd a papokat, hogy mindenkor a mennyei
Atya szeretetét sugározzák a gyermekek és a fiatalok felé! Segítsd a
papokat, hogy hirdessék az életet, és arra bátorítsák a családi életre
készülőket és a családokat, hogy mindig számíthatnak Isten segítségére!
Segítsd őket, hogy Isten jóságát és erősítő kegyelmét közvetítsék a
betegeknek és a haldoklóknak! Élj minden pap szívében, hogy az irgalomban
gazdag Istent képviseljék, amikor gyóntatják a bűnbánókat és a megtérőket!
Segítsd őket, hogy hivatásukat szolgálatnak tekintsék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 16. 06:26 | Sorszám: 240
"... Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre! Taníts meg, hogy úgy
szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak,
sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s
feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy
akaratodat teljesítsem!
Szalézi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 15. 06:00 | Sorszám: 239
"...Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni tudjunk! Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 14. 06:35 | Sorszám: 238
"...Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni,
szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom
meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt,
világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem
a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked
áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig
irgalmadra gondoljon.
Vianney Szent János"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 13. 10:40 | Sorszám: 237
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat, és
fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd őket
a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz
tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor, aki a kereszten életedet adtad juhaidért,
az emberekért. Hívj fiatalokat a papságra, hogy téged követve egész
életükkel megmutassák a világnak és nekünk szereteted! Segíts minket, hogy
a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 12. 06:07 | Sorszám: 236
"...Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az
evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te igéd
igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 11. 07:53 | Sorszám: 235
"... Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban
vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt! Add, hogy
minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a
szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül te vagy a
nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 10. 07:47 | Sorszám: 234
"... Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap
meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a
szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész
életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből
feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy
én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy
irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy
bennem a szeretet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. április 09. 07:16 | Sorszám: 233
"...Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola