Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (52. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. január 24. 08:56 | Sorszám: 164
"... Uram, Jézus Krisztus! Te egykor így kezdted tanításodat az emberek
körében: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.” A „ma”
minden nap megadatik számomra. Isten minden nappal új lehetőséget ad
nekem. Ma jött el számomra a megfelelő idő a lelki megújulásra, a
szeretetből fakadó bűnbánatra, hitem megvallására. Ha tegnap ezt nem
tettem meg, az mulasztás. Ha holnap szándékozom megtenni és megérem a
holnapot, az előrelátó bölcsesség. Ha nem érem meg, akkor felelőtlen
halogatás. Segíts engem, hogy az irgalmas Istenre találjak!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 23. 08:01 | Sorszám: 163
"... Atyaistennek hatalma, erősíts meg engemet! Fiúnak bölcsessége, taníts
engemet! Szentléleknek szerelme, világosíts engemet! Adjad énnekem magadat
ismernem ahogy tudod és akarod! Mindenkor fölöttem légy, hogy engemet
megáldj. Énnálam légy, hogy engemet őrizz. Alattam légy, hogy engemet
elvígy. Utánam légy, hogy engem oltalmazz. Ki tökéletes Szent Háromságban
élsz és országolsz, örökül örökké.
Ismeretlen középkori magyar szerző"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 22. 06:51 | Sorszám: 162
"...Jézus, árassz el teljességeddel! Tested és véred legyen ételem és italom!
Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem! Jézus, te velem vagy, így
mindent megkaptam. Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd,
hogy elfussak felajánlott szereteted elől, és őrizz meg a gonosz
hatalmától! Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye! Hívj
engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, amikor szentjeiddel örökké
dicsőíthetlek téged!
Loyolai Szent Ignác"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 21. 05:45 | Sorszám: 161
"... Vedd el, Uram, egész szabadságomat! Vedd el emlékezetemet, vedd el
értelmemet, vedd el egész akaratomat! Amim van és amit birtokolok, te
ajándékoztad nekem. Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom,
hogy te irányítsd akaratod szerint. Csak szereteteddel ajándékozz meg
kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Loyolai Szent Ignác"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
Közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 20. 06:45 | Sorszám: 160
"... Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust! Vezess minket őhozzá! Taníts meg minket
megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élővíz forrásai lehessünk egy szomjazó világban!
XVI. Benedek pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 19. 07:14 | Sorszám: 159
"... Mindenható Istenünk, engedd, hogy folytonosan beragyogja és megújítsa
szívünket a mennyből közénk jövő Megváltónk, a világ világossága! Aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten örökkön örökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 18. 07:03 | Sorszám: 158
"... Úr Jézus Krisztus, Szűz Mária szülötte, neveden szólítunk, ezt mondjuk:
fogadd el gyermeki imánkat, szeretnénk mindent rád bízni és örülni annak,
amit beteljesítesz minden egyes emberben."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 17. 07:19 | Sorszám: 157
".. Urunk, Jézus Krisztus! Te a kánai házaspár ünnepén kinyilvánítottad isteni
erődet az emberek előtt. Csodával segítettél a nehéz helyzetben lévőkön.
Közelségedet, csendes jelenlétedet csodák igazolják, de azok nélkül is
érezhetjük azt, ha hit él a szívünkben. Édesanyád, Szűz Mária
közbenjárásával fordulunk hozzád: mutasd meg nekünk isteni dicsőségedet,
hogy kövessünk téged, tanítványaid legyünk, higgyünk benned és
követéseddel eljussunk az irgalmas Atyához! A legnagyobb csoda számunkra
az, hogy Isten irgalmas és mindig megbocsát"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 16. 07:21 | Sorszám: 156
"... Jézus Krisztus, te kezdettől fogva az Atyánál voltál, amikor eljöttél az
emberek közé, elérhetővé tetted a hit alázatos bizalmát. És eljön a nap,
amikor ezt mondhatjuk: Krisztushoz tartozom, elszakíthatatlanul az övé
vagyok!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 15. 06:29 | Sorszám: 155
"... Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára! Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben
minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai
szívedhez! Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 14. 05:57 | Sorszám: 154
"... Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen,
hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon
mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a te szereteted
megvalósul.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 13. 06:57 | Sorszám: 153
"...Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a bölcsességed ragyogó világát, hogy fényre
gyúl mind, hogy téged követ, szolgál neked újítva tisztaságát. Napkelte
hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be, hogy ez
a nap ragyogjon benn örökre, hogy érted égő tüzet sose veszt. Uram,
ragyogtasd ránk a te napod, amely nem ismerhet sosem alkonyatot.
Szent Efrém"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 12. 07:06 | Sorszám: 152
".. Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki
ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül ésszerű,
következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az
a meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s
üresség. De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni;
maradjunk pályánkon s ne veszítsük el az ,,egy szükségest” szemeink elől
semmiféle dolgunkban.
Prohászka Ottokár"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 11. 09:25 | Sorszám: 151
"... Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a fiatalokat
az emberhalászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják szavadat! Adj
nekik bátorságot, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat! Add nekik a te
erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként fáradozzanak az emberek
megmentésén! Egyetlen céljuk az legyen, hogy az embereket hozzád és a
mennyei Atyához vezessék!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 10. 07:56 | Sorszám: 150
".. Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk, hogy
méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket, és
mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Segíts minket,
hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia, Jézus
Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát! Taníts minket
alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a kiengesztelődés
forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden szegényben és
rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor irgalmasak vagyunk
hozzá!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 09. 11:07 | Sorszám: 149
"... Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra
pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád
könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd
meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald
meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 08. 08:45 | Sorszám: 148
"... Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit
hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt
üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai
legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden
néppel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 07. 03:38 | Sorszám: 147
"...Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 06. 08:17 | Sorszám: 146
"...Istenünk, irgalmas Atyánk! Ma lélekben útra kelünk, és a napkeleti
bölcsekkel együtt elindulunk Betlehembe, ahová minket is a csillag fénye
vezet. Nem aggódunk az út fáradalmai miatt, hanem bátran haladunk, mert a
te szereteted és irgalmad vonz bennünket. Egyetlen utat keresünk, azt,
amely hozzád vezet. Egyetlen úton akarunk haladni, azon, amelyet te
mutatsz nekünk. Keresni a hozzád vezető utat, határozottan haladni az
üdvösség útján, soha nem letérni az örök élet felé vezető útról, ez az
igazi bölcsesség! Segíts, hogy másokat is hozzád, az irgalomban gazdag
Istenhez vezessünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 05. 07:18 | Sorszám: 145
"... Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad
nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig
egyesüljek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 04. 08:40 | Sorszám: 144
"... Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg
életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni
kegyelemként!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 03. 09:31 | Sorszám: 143
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! Te Fiadban, Jézus Krisztusban újjáteremtetted
az embert. Amikor pedig arra hívsz minket, hogy éljünk veled, éljünk a te
szeretetedben, akkor meghívást kapunk az újjászületésre. Te az embert a
saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Neked köszönhetjük
létünket, a te teremtményeid és a te képmásod vagyunk. Atyánk! A te Fiad,
Jézus, aki valóságos ember és valóságos Isten, a te tökéletes képmásod,
hasonmásod, akit azért állítasz elénk, hogy benne felismerjük, milyenné
kell válnunk. Irgalmas Jézus, mutasd meg nekünk, miként válhatunk a
mennyei Atya kedves gyermekeivé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 02. 08:04 | Sorszám: 142
"... Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget, hogy
téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek és egyre
hívebben kövesselek! Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre
találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat odaadással
teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s követlek a
gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá akarok
születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem te
énbennem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. január 01. 08:03 | Sorszám: 141
"...Szűz Mária, Megváltónk édesanyja! A te életedben számtalanszor
megmutatkozott Isten irgalma. Mutass utat számunkra az irgalmas Istenhez,
hogy méltók legyünk az ő áldására az új esztendő minden napján. Téged
áldottnak hirdet minden nemzedék, mert igent mondtál az isteni üdvözítő
tervre és átengedted egész személyiségedet Istennek, hogy általad
szülessen meg Jézus. Egész életed során érezted Isten áldását, hiszen
mindig fiad, Jézus közelében éltél. Irgalmasság édesanyja, segíts minket,
hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában felismerjük a
mennyország kulcsát!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 31. 05:29 | Sorszám: 140
"...Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti
testvéri összefogást! Ámen.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola