Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (67. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2016. május 26. 04:38 | Sorszám: 282
"... Urunk, Jézus Krisztus! Amíg közénk nem jöttél, azt gondolhattuk, hogy
Isten csak a fölöslegből adott nekünk. De amióta önmagadat kiüresítve
közénk jöttél, egy lettél velünk, tudjuk, hogy a te lényegedhez tartozik
ez a szeretetből fakadó szegénység: nemcsak valamit akarsz adni
mérhetetlen gazdagságodból, mint a földi gazdagok, hanem mindenedet –
önmagadat adod nekünk. Adj Uram, nekem is lelkületedből!
Várnagy András"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 25. 10:30 | Sorszám: 281
"...Mennyei Atyám! Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel
megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy
akarok járni-kelni, mint te, mindenütt jót akarok cselekedni. Minden
embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél
hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig
a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy
legalább egy jó szót ne kapott volna! Add, hogy magamat elfelejtsem, és
bele tudjam élni magam mások helyzetébe! Add, hogy sohase veszítsem el
önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő! Add meg, hogy mindig
megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan
nagy szükség van a szomorú világban! Végül add meg, hogy mindenkit
legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által!
Ámen.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 24. 05:12 | Sorszám: 280
"...Hála neked, szentséges Atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható szentélyt
építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és
színhelye: ide várod jóságos szívvel az élet zarándokútját járó népedet.
Híveidből is itt építesz magadnak élő templomot, és itt gyarapítod
világszerte elterjedt Egyházadat, hogy Krisztus titokzatos testévé váljék,
és mennyei Jeruzsálemmé legyen végül, mint valóra vált béke-látomás. Ezért
szentjeid boldog seregével együtt a dicsőség templomában magasztalunk
téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 23. 05:21 | Sorszám: 279
"... Istenünk! Mi a hét első napján elmegyünk házadba, hogy hallgassuk szolgáid
tanítását. De te nem engeded, hogy ez csupán egy alkalom legyen. Elküldted
Fiadat, hogy erőd mutatkozzon meg benne. Nem hagyod, hogy hétről hétre
megszokásból járjunk a hajlékodba. Akarod, hogy érezzük hatalmadat, igéid
erejét, mely átformálja életünket. És akarod, hogy megszabaduljunk a
bennünk lévő tisztátalan lélektől. Szent Fiad megtisztít bennünket minden
gonoszságtól, és erőt lehel belénk, hogy hetente ne csak egy órát töltsünk
veled, hanem megtapasztaljuk jelenlétedet napról napra, és hirdessük
dicsőségedet, amerre járunk. Add kérünk, hogy Szent Fiad ereje sugározzon
minden szolgádból, belőlünk is!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 22. 05:55 | Sorszám: 278
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy
elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és
kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt
a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és
minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel
valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval
és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy eljussunk az
örökkévalóságba!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 21. 13:26 | Sorszám: 277
"...Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed
csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük
szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos tested kötelékeivel, hogy
eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti
testvéri összefogást! Ámen.
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 21. 06:27 | Sorszám: 276
Uram Jézusom!
Te mindég velem vagy, mindég meghallgatsz, mindég segítesz. Kérlek, maradj velem és velünk Hozzád imádkozókkal továbbra is, ezen az egész, előttünk álló napon. Kérlek Téged, segítsd meg azokat is, akik vad, vak, és gyűlöletteli indulataik hálójában vergődnek. Hála, dicséret és dicsőség Neked most és mindörökkön örökké.Ámen!
(Keresztkem ma reggeli imája)

P.s.: Horváth István Sándor imáját ma reggel nem tudtam "behozni" a gmail védelem "fenyegetettség jelzése" miatt.Elnézést kérek érte!

keresztkem
  Válasz | 2016. május 20. 05:46 | Sorszám: 275
"... Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A veled való találkozás egykor
megerősítette az apostolokat a szeretetben. Új hit és új remény ébredt
bennük. Új erőre gyulladtak a te szeretetedtől, majd pedig pünkösdkor
megkapták a Szentlélek ajándékát, hogy erős lélekkel végezzék az
evangélium hirdetését és az emberhalászatot. Új élet kezdődik számomra is.
Adj nekem erőt ahhoz, hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem azt a
feladatot, amelyet rám bízol, hogy tanúságot tegyek az evangélium
igazságáról a reményvesztett embereknek"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 19. 06:32 | Sorszám: 274
"... Kérünk Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 18. 06:28 | Sorszám: 273
"...Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva,
hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva
meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben
a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol
szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár
csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat:
követlek, Uram!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 17. 05:44 | Sorszám: 272
"... Uram, Jézus Krisztus! Nap mint nap szomjazom igazságodra, készséges
szívvel hallgatlak téged, aki utat mutatsz. Tanulékony lélekkel figyelek
rád és kifejezem készségemet, hogy tanításod szerint akarok élni. Alakítsd
át életemet a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 16. 06:47 | Sorszám: 271
"...Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 15. 09:18 | Sorszám: 270
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az irgalmasság kimeríthetetlen forrása
minden ember számára. Te vagy Megváltónk és Üdvözítőnk! Te mondtad egykor:
„Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak!” Taníts minket arra,
hogy irgalmasok legyünk embertársainkkal, miként az Atya is irgalmas
hozzánk! Tégy bennünket az irgalmasság evangéliumának hirdetőivé, hogy
minden ember megismerje és megtapasztalja az irgalmas Isten szeretetét!
Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy fölismerjük bűneinket, s
azokat őszintén megvalljuk! Adj nekünk őszinte bűnbánatot és tiszta
szívet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 14. 06:36 | Sorszám: 269
"...Vigasztald Uram, a szegény lelkeket szenvedéseikben, és örvendeztesd meg
őket örök világosságoddal! Engedd, Uram, hogy szent szenvedésed ereje
által minden bűnös megtisztuljon, elnyerje kegyelmedet és eljusson
országodba, az örök boldogságra!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 13. 04:22 | Sorszám: 268
"...Egyháznak Anyja, aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között az új
népért és pásztoraiért imádkoztál; eszközöld ki a papoknak az ajándékok
teljességét, Apostolok Királynője!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 12. 05:26 | Sorszám: 267
"... Drága Vigasztalónk! Téged küldött el a mi Urunk, Jézus Krisztus, hogy
miután ő elmegy tőlünk, te légy velünk életünk minden pillanatában, te
erősíts minket és vezess az igazságra, te irányítsd lépteinket, hogy le ne
térjünk arról a keskeny útról, amelyet ő jelölt ki nekünk. Szentlélek
Úristen! Szent adományaidból kérünk, bőségesen juttass nekünk, hogy azokat
felhasználva minél buzgóbban munkálkodhassunk Isten országának építésén.
Te légy velünk, amikor imádkozunk, te légy köztünk, amikor az Úrnak
énekelünk, és akkor is, amikor az ő szent nevét dicsőítjük! Kérünk, segíts
minket terjeszteni az evangéliumot! Segítsd szélesre tárnunk szívünk
kapuját, hogy amikor az örömhír boldogságáról beszélünk másoknak, ők is
megérezhessék az Isten végtelen szeretetét! Szentlélek Istenünk! Jöjj el
szívünkbe, áradj szét lelkünkben!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 11. 01:51 | Sorszám: 266
"...Jézusom! Hálát adok neked, hogy feltételek nélkül elfogadsz engem, hozzád
tartozom, és nem mondasz le rólam. Hálát adok, hogy kegyelmed halálom
napjáig ingyenes, hogy teljes jóságodban nem hiányosságaimat kéred számon
tőlem. Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha, ha el is fordulok
tőled, te akkor is rám találsz. Nem akkor jössz, ha várom, hanem ha nem
számítok rá. Csöndesen átölelsz, befogadsz határtalan szeretetedbe.
Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a rossz, csak az örök lehetőség,
hogy bennem élve, általam kifejezd magad. Szólj rajtam keresztül,
nyilvánulj meg bennem, hogy többé már ne én legyek a fontos, hanem csak
te. Segíts, hogy közvetítsem jelenléted a világban."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 10. 05:58 | Sorszám: 265
"... Könyörülj rajtam, Uram, Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet,
becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és szeretteimet, minden
embertársamat a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn
átkát, és add, hogy új életet éljünk!
Canisius Szent Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 09. 06:08 | Sorszám: 264
"...Boldogabbak legyenek az emberek Uram, érezze és tudja meg mindenki, akit
ma elém küldesz, legyen akár ellenség vagy jó barát, hogy csak a javát
akarom, és őszintén megbízhat bennem. Kérlek, adj erőt, hogy a mai napom
utolsó percéig mindenkivel csak jót tehessek, hogy elviselhetőbbé, jobbá
váljék a világ s körülöttem boldogabbak legyenek az emberek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 08. 06:57 | Sorszám: 263
"... Urunk, Jézus Krisztus! Földi küldetésedet befejezvén visszatértél a
mennybe, az Atya közösségébe, s ezzel megmutattad, hogy hová vársz
bennünket. Megígérted, hogy elküldöd a Szentlelket, aki megerősít minket a
tanúságtételben. Várjuk Szentlelked eljövetelét, aki megtanít bennünket
arra, hogy az Egyház tagjaiként az evangélium örömhírét terjesszük a
világban. E küldetésünk teljesítése közben sem feledkezünk el végső
célunkról, azaz arról, hogy a mennybe jussunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 07. 13:53 | Sorszám: 262
"...Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra! Taníts
meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső találkozást!
Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel
várjam a te kegyelmed növekedését bennem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 06. 04:55 | Sorszám: 261
"... Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted
azt is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni,
ahol te akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem
tudok tenni: nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan
mondom: meg akarok alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy
testvéreim ne vegyenek sokba. Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem
magam a megvetés, a szenvedés és elutasítás azon áradatába, ahová a te
akaratod helyez. A szívembe hasít az ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis
megígérem neked: akarok szenvedni, akarok érted megvetett lenni!
Szent XXIII. János pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 05. 05:31 | Sorszám: 260
"...Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek
megsegítésével teljen? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a
lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van
szükségük? Uram, ma neked adom lábamat. Uram, akarod ma a hangomat, hogy a
mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a
magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma
neked adom a szívemet.
Boldog Kalkuttai Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 04. 06:02 | Sorszám: 259
"... Engedd, én Istenem, hogy a te szent Fiad áldozatának gyümölcsét érezzem.
Az igaz hit és a keresztény szeretet által szent Fiadba olts be engem,
hogy én őbenne és ő énbennem lakozzék. Engedd, Uram, hogy azt az
üdvösséget, amelyet nekünk haláloddal nyertél, magunkhoz kapcsoljuk.
Gyógyítsd meg lelki sebeinket; ne utáld meg, irgalmas szamaritánus,
háládatlan szolgáidat. Azon szeretetért, mely téged a földre hozott,
tisztítsd meg az én bűnös lelkemet.
Pázmány Péter"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 03. 06:10 | Sorszám: 258
"... Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg engem! A kívánságtól, hogy
becsüljenek, hogy dicsérjenek, hogy előnyben részesítsenek: szabadíts meg
engem! A félelemtől, hogy visszautasítanak, hogy elfelejtenek, hogy
szidalmaznak: szabadíts meg engem! Hogy másokat jobban szeressenek, mint
engem: add akarnom, jó Jézus! Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgasd meg
könyörgésemet, és alakítsd szívemet a tied szerint!
Merry Del Val"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola