Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (77. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2015. július 14. 06:26 | Sorszám: 32
"... Légy részvéttel velünk, bűnösökkel Urunk, és gyógyítsd meg rajtunk a bűnök
sebeit. Tisztíts meg engem, mint egykor a bűnös asszonyt, és tégy igazzá,
mint a bűnbánó vámost. Könyörülj rajtam, mint tetted a kánaáni asszonnyal,
vagy amint megbocsájtottál a jobb latornak. Engedd, hogy eljussak egykor a
szentek társaságába, és részem legyen a te örök dicsőségedben.
J. Mandakuni"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 13. 07:33 | Sorszám: 31
"...Jézus, hiszek benned, míg meg nem látlak, remélek benned, míg nálad nem
leszek, szeretlek téged, míg arcodat nem szemlélhetem, és e szemléletben
örökké boldogan szeretlek.
M. Saller"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 12. 09:03 | Sorszám: 30
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te egyszerűséget kértél azoktól, akiket útnak
indítottál, hogy nevedben tanítsanak és csodákat tegyenek. Tőled kapott
küldetésük teljesítéséhez semmilyen eszközre nem volt szükségük. Elegendő
volt számukra a bátorság, a tiszta szív, a bizalom, a lelkesedés, az
alázat és annak tudata, hogy te megbízol bennük. Apostolaid a te
küldetésedet folytatva hirdették az örömhírt Isten országa eljöveteléről,
és a tőled kapott hatalommal meggyógyították a betegeket. Az örök élet
tanítása azáltal jut el napjaink emberéhez, hogy az Egyház s benne minden
hívő folytatja az apostoli szolgálatot. Örömmel vállaljuk és lelkesen
teljesítjük azt a küldetést, amit ránk bízol."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 11. 07:37 | Sorszám: 29
"...Uram, égesd szívembe, amit Jeremiás prófétának mondottál és ígértél: „Ne
mondd, hogy túl ifjú vagy. Menj, ahová küldelek; hirdesd, amivel
megbíztalak! Ne félj semmitől, én veled vagyok és őrködöm feletted”. Uram,
bízni akarok benned, csak egy szóval mondd és én elindulok, hogy célhoz
érve csodáidat lássam.
J. Sauvage"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 10. 07:08 | Sorszám: 28
"... Uram, te harminc éven át a földi hétköznapok egyhangúságában éltél: egy
családban, egy ácsműhelyben, és mindig ugyanazok a kötelességek vártak
rád, ugyanazok az arcok és szavak vettek körül. Uram, adj erőt, hogy
örvendező szívvel viseljem el a hétköznapok egyhangúságát, legyőzzem és
megszenteljem azokat, a te példád szerint.
E. Piaget"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 09. 08:02 | Sorszám: 27
"... Istenünk, te éppen kis csodáiddal és ajándékaiddal akarsz bennünket
boldogítani. Mi pedig mennyire könnyen siklunk el ezek fölött: mindenkor
csak a nagyot keressük. Tán csak akkor lesz igazi és őszinte örömünk, ha a
kicsiny dolgokra figyelünk. Parányi, jelentéktelen napi örömeinkből
táplálkozik az az öröm, amivel a te eljöveteledet várjuk. A földön akarunk
hozzákezdeni.
E. A. Grabner-Haider"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 08. 07:03 | Sorszám: 26
"... Uram, mit tegyek, hogy a mindennapok egyhangúságában és a kicsiny ügyek
taposómalmában el ne veszítsem lelki rugalmasságomat? Kell, hogy
megőrizzem érzékemet a világ és az élet nagysága, értéke iránt, élesítenem
kell a tekintetemet, hogy valóban fölismerjem felebarátaim és Isten
ügyének modern kérdéseit.
Ph. Sonet"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 07. 06:24 | Sorszám: 25
"...Uram, ma az összes elhagyatottra gondolok, mindazokra, akik egyedül,
szörnyen egyedül vannak, mert rád, Uram, sosem hagyatkoztak. Uram, Te a
közösséget akarod, hogy a bűn tépte szakadék dacára egymáshoz
kapcsolódjunk. Te akarod, hogy egyek legyünk, mint ahogy az Atya és te
egyek vagytok.
M. Quoist"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 06. 08:02 | Sorszám: 24
"... Urunk, mindenütt te vagy körülöttünk. De mintha hályog borulna szemünkre.
Ragyogtasd föl nekünk mindenünnen a te egyetemes arcodat. Ragyogásod
vágjon le mélyre, bevilágítva legbensőnkbe, azokat a sűrű sötétségeket is,
amelyeknek ölén mozgunk. Erőd nyomán végezzük el a nagy átalakítást, amely
után eped teremtett világod: és megújítod a föld színét!
Teilhard De Chardin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 05. 08:48 | Sorszám: 23
"... Urunk, Jézus Krisztus! Előítéleteinket és hitetlenkedésünket félretesszük,
és nyitott szívvel hallgatunk téged, mert szavaidban felismerjük az örök
élet tanítását. Engedjük, hogy új dolgokat taníts nekünk, új feladatokkal
bízzál meg, új utakon vezess minket. Hisszük, hogy valóságos Isten és
valóságos ember vagy. Szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban
megmutatkozott, hogy valóban Isten vagy. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni
az igazságot keresőknek a hitetlenségből a hitre vezető utat! Tégy minket
hitvalló és hithirdető kereszténnyé a világban!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 04. 07:29 | Sorszám: 22
"... Engedd, Urunk, hogy a népek a mai idők viharában Krisztusnál keressenek
oltalmat. Add, Urunk, hogy Szentatyánk Krisztus erejével kormányozza
egyházadat. Engedd, hogy az élet szenvedései és megpróbáltatásai
Krisztushoz vezessenek bennünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 03. 05:54 | Sorszám: 21
"... Uram, töltsd el szívemet mind jobban és mind mélyebben a te örömöddel,
hogy abból valamit szétsugározhassak, s így az emberek általam megérezzék,
hogy a te vallásod nemcsak a kereszt, hanem az öröm vallása is.
R. Graf"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 02. 10:34 | Sorszám: 20
"...Urunk, könyörgünk hozzád, hogy szemet adj nekünk. Kitartóan kérjük: a
tiedet add nekünk, hogy úgy láthassuk, miként te – a világot, az
embereket, a történelmet, saját sorsunkat. Add, hogy rátaláljunk az útra,
amely hozzád vezet, a te gondolataidhoz vezet – mindig, minden órában.
Add, hogy mindinkább azzá válhassunk, aminek te alkottál minket. Add
nekünk a te tekintetedet! Állíts magad mellé minket, tégy készségessé,
hogy tanuljunk a te Igédből, amely megvilágosítja és átalakítja az egész
életet!
L. J. Suenens"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 01. 07:44 | Sorszám: 19
"... Urunk, beledobtál bennünket a sötétségbe, mint a kovászt. A bűn
megfosztott minket a világtól, de mi lépésről lépésre visszahódítjuk, s
úgy adjuk vissza neked, amint kaptuk, rendben és szentül a napok hajnalán.
Ne sajnáld tőlünk az időt, Uram! Figyelmünk gyorsan lankad, agyunk hamar
kifárad. Minden szép élet melletted tanúskodik, Uram!
G. Bernanos"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 30. 07:27 | Sorszám: 18
"...Mindenható, örök Isten, te összegyűjtőd, ami szétszóródott, és védelmezed,
ami együtt' van. Tekints jóságosan Fiad nyájára. hogy akiket az egy
keresztség megszentelt, azok a hit tisztaságában és a szeretet kötelékében
is eggyé váljanak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 29. 07:14 | Sorszám: 17
"... Urunk, Jézus Krisztus! Olykor Szent Péteréhez hasonló lelkesedéssel és
bátorsággal indulunk feléd, máskor pedig visszatart minket a félelem, az
aggódás, a kicsinyhitűség és a szeretet gyengesége. Néha bátran megvalljuk
hitünket, máskor viszont óvatosságra hivatkozva eltitkoljuk. Pál
apostolhoz hasonlóan keressük hivatásunkat, azt az utat, amelyet te
mutatsz nekünk. Erősítsd hitemet és szeretetemet, hogy rám, mint
sziklaszilárd alapra tudj építeni, Péterhez hasonlóan meg tudjam erősíteni
a kételkedőket és Pál buzgóságával hirdessem evangéliumodat!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 28. 09:59 | Sorszám: 16
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az élet forrása és az élet ajándékozója!
Életünk során mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a
bajban és a betegségben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád
forduljunk! Add, hogy ne féljünk, ha veszélyben van az életünk, hanem
higgyünk az örök életben! Mert örök életünk és üdvösségünk nem lehet
veszélyben, ha veled élünk és veled halunk, mert feltámadásodnak is
részesei leszünk. Vezess minket az üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 27. 08:03 | Sorszám: 15
"...Szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Te Fiad által mutattad meg
nekünk az igaz tanítás fényét, s az ő testének tagjaivá tettél minket az
egy hit és az egy keresztség által. Szentlelkedet kiárasztottad minden
népre, hogy kegyelmi ajándékaival bennük működjék. Uram, aki gyermekeid
lelkében lakást választottál magadnak, valósítsd meg köztünk az egység művét!
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 26. 06:06 | Sorszám: 14
"... Urunk, miért is akarunk inkább felülkerekedni, mint gyógyítani, miért
választjuk az elnyomást a meggyőzés helyett? Te, aki egyedül voltál híján
minden tévedésnek, nem törted szét a repedező nádat és nem fojtottad el a
füstölgő mécsest. Add, Urunk, megértenünk, hogy nem az a keresztény, akit
csupán megkereszteltek, s aki eljár templomba, hanem az, akit szíve
mélyéig eltölt a te lelkületed, és erről igazi jótettekkel nyújt
tanúságot.
Rotterdami Erasmus"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 25. 05:47 | Sorszám: 13
"... Kérünk, Urunk, hallgass meg minket, hogy megfontoltak legyünk életünkben,
hogy a türelmetlenség elhagyjon minket, hogy a gonosz rohanás ne győzzön
felettünk. Hogy nyugodtan és békés szívvel járjuk életünk útját, míg
Hozzád haza nem találunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 24. 05:45 | Sorszám: 12
"... Istenem, tehozzád kell térnem; ezt világosan érzem. Kopogtatok; nyiss
ajtót nekem. Taníts engem, hogyan viselkedjem, hogy hozzád eljussak. Nincs
többem, mint a jó akarat. Nem tudok többet, mint annyit, hogy le kell
értékelnem mindazt, ami mulandó és elenyésző, s azt kell keresnem, ami
szilárd és örök.
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 23. 04:21 | Sorszám: 11
"...Úr Jézus Krisztus, te kitártad kezed a kereszten az emberek megmentésére;
engedd, hogy cselekedeteink kedvesek legyenek előtted, és hirdethessük a
világban megváltásod művét."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 22. 06:45 | Sorszám: 10
"...Uram! E szép földet adtad, hogy rajta éljünk. Segítettél, hogy művedet
megértsük, könnyítsük munkánk s küzdjük le az éhséget és betegséget is.
Isten! A teremtésben tégy a társaiddá, hogy értsük műved s nemesítsük azt,
földünket biztos otthonná téve a boldog jólétnek s harmóniának.
Szent-Györgyi Albert"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 21. 10:54 | Sorszám: 9
"...Urunk, Jézus Krisztus! Amikor apostolaid hozzád fordultak segítségért, te
olyan csodát tettél, amire nem számítottak. Ezzel megmutattad isteni
erődet, bebizonyítottad azt, hogy hatalmad felette áll a gonosz erőknek.
Cselekedeteddel megmutattad, hogy törődsz azokkal, akiket szeretsz.
Segíts, hogy mindig, még a legnehezebb élethelyzetekben is észrevegyük
jelenlétedet! Hisszük, hogy te mindig velünk utazol életünk bárkájában és
nem hagysz el bennünket a veszély idején. Urunk, oszlasd el félelmeinket
és növeld hitünket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. június 20. 08:05 | Sorszám: 8
"... Legalább egy szentjánosbogár lámpása kéne, hogy rátaláljunk az útra, mely
Hozzád vezet. A mély és vak éjszakában bolyongok emlékezet óta. Hol ennek
az űrnek a partja, hogy megkapaszkodhatnék? Álmaim tüzei is kihunytak,
üresek szőlőskertem venyigéi. De mindezek felett Te hiányzol ebben a
semmiben, ami mellemet szorítja és ellopja kiáltásom. Minden eltévedtek
félelme az enyém. Mi lesz velem, ha nem szólítasz, ha nem nyújtod felém a
kezed!
Kassák Lajos"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola