Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (51. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. november 08. 04:45 | Sorszám: 478
"... Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során cselekedeteiddel az Atya
szeretetét tetted láthatóvá az emberek számára. A szeretet tanítását
hirdetted és csodáid az isteni szeretet jelei voltak. Vezess minket az
Istennel való találkozásra, amely felébreszti bennünk a szeretetet és
megnyitja szívünket embertársaink számára. A te isteni szeretetedet
utánozva megértjük, hogy a szeretet nem külső parancs, hanem a
szívünkbe írt törvény. Megértjük, hogy a szeretet hitünk következménye.
Segíts minket, hogy a szeretet gyakorlása tegye hitelessé
hitvallásunkat! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 07. 05:00 | Sorszám: 477
"...Jézus Krisztus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak
engednünk kell, hogy átjárja életünket, amit már befogadtunk az
Evangéliumból - bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég
ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk, hisz Te nem "megérkezett
embereknek" szeretnél minket. Krisztus, a Te szegényeid maradunk egész
életünkben, emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk
bizalmunkat a hit titkába vetni.
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 06. 05:18 | Sorszám: 476
"... Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban
nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a
Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát.
Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el
tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja
irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják
mindig a remény forrását.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 05. 06:32 | Sorszám: 475
"...Urunk Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember vagy! Te
vagy az irgalom kimeríthetetlen forrása. Te vagy Megváltóm, aki
megszabadítasz bűneimtől. Alázattal és bűnbánattal járulok eléd.
Segíts, hogy bűneimben se felejtsem: van kiút számomra a bűnből, mert
te új lehetőséget adsz. Légy hozzám és minden emberhez irgalmas! Taníts
őszinte bűnbánatra és alázatra, hogy beismerjem bűneimet! Vedd le rólam
a bűnös élet rongyait és öltöztess engem újra a lelki tisztaság
ruhájába!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 04. 04:46 | Sorszám: 474
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel fordulsz felénk és a szeretet
gyakorlására hívsz minket. Azt kéred tőlünk, hogy mutassuk ki
szeretetünket Isten iránt és embertársaink iránt. A szeretet
gyakorlásához szükségünk van szívünk odaadó szándékára, lelkünk
beleegyezésére, értelmünk belátására és akaratunk erejére. Taníts
minket az önzetlen szeretetre! Tégy minket készségessé, hogy le tudjunk
mondani saját érdekeinkről és mások szolgálatában találjuk meg életünk
örömét! Taníts minket, hogy teljes szívvel szeressünk mindenkit!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 03. 06:13 | Sorszám: 473
"...Istenünk: hálát adunk az egész teremtett világért, amelyet atyai
jóságodból miránk bíztál, hogy otthonunk legyen benne. Hálát adunk,
mert minket, esendő embereket a Te Fiad által felemelsz, mert úgy
szeretted a világot, hogy Egyszülöttedet küldted közénk, hogy a hit
által életünk legyen."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 02. 06:05 | Sorszám: 472
"...Híveid teremtő, megváltó és hazaváró Istene. Töröld el elhunyt
szeretteink minden bűnét és vétkét. Tekints esdeklő könyörgésünkre
szent Fiad, Jézus Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt. Add meg
nekik és nekünk is a bűneink bocsánatát. Szent Lelked ereje által,
vezess bennünket az igazak útján, hogy kegyelmed segítségével elérjük
az élet teljességét és viszontláthassuk azokat, akikről ma szeretettel,
hálával és megbocsátással emlékezünk meg."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. november 01. 01:53 | Sorszám: 471
"...Istenünk! A kegyelmed valóban különös módon működik a szentekben, de ez
nem azt jelenti, hogy emberi természetüket felülírná vagy
megsemmisítené a kegyelem, hanem azt, hogy együttműködtek a
kegyelemmel. A szentekben van bizonyos titokzatosság, természetfeletti
erő, emberfeletti hősiesség, mégse száműzhetjük emberségüket, hiszen
éppen ebből tanulhatunk. Úgy tekintünk rájuk, mint a te küldötteidre,
akiknek egész élete jel és példa számunkra. Jel, hogy mi is törekedjünk
az életszentségre és példa, amelyet követhetünk. Urunk! Segíts
felfedeznünk a szentek világát, hogy a mi életutunk is a földi létből a
mennyei dicsőségbe vezessen!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 31. 04:38 | Sorszám: 470
"... Egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk! Add, hogy készségesek legyünk
befogadni az életet. Add, hogy legyen bennünk erő, hogy fölemeljük
fejünket, és föltekintsünk Jézusra, akit értünk szegeztek keresztre.
Add, hogy ne vesszünk el a hétköznapok gondjaiban, hanem vegyük észre
az odafönn-valókat. Add, hogy a világosságban járjunk, ne pedig bűneink
sötétségében. Köszönjük, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi
Világosság jött közénk. Add, hogy fölismerjük Őt, Neki szolgáljunk, ne
pedig bálványoknak. Add, hogy mindig úgy járhassuk életünk útját, hogy
sose veszítsük szemünk elől: Egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 30. 04:18 | Sorszám: 469
"... Az Úristen vezesse békében, növelje egységben és tartsa meg épségben az
egész földkerekséget. Nyerje meg tanításának a nemzeteket és a
hatalmasságokat, nekünk pedig adja meg, hogy békés nyugalomban éljünk
és dicsőítsük a mindenható Atyaistent. Mindenható örök Isten: isteni
dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek bemutattad. Őrizd a
megváltás művét , hogy Egyházad az egész világon elterjedjen és
állhatatos hittel kitartson neved megvallásában. A mi Urunk Jézus
Krisztus, a Te fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel él és
uralkodik, Isten mindörökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 29. 04:11 | Sorszám: 468
"... Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod mutatja, hogy mit jelent az élet
teljes odaadása, az élet szeretetből való feláldozása. A szeretet
mértéke csak a teljesség lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés. Ha
kevesebbet akarunk adni Istennek, akkor önzőek vagyunk és nem ismerjük
a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem
önmagunk vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb
megélése, kifejezése. Segíts, hogy értelmünkkel Isten megismerésére
törekedjünk, szívünk minden érzését felé irányítsuk és lelkünk minden
idegszálával rá figyeljünk. Add, hogy a szeretet valóban belülről,
szívünk és lelkünk mélyéről fakadjon!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 28. 05:54 | Sorszám: 467
"...Elveszett juhokként tévelygünk, ki-ki a maga útján; keresd meg
gyermekeidet, mert nagyon éhezzük és szomjazzuk a veled való összhang
elvesztett paradicsomát. Atyánk és Pásztorunk, fuss elénk, mert nem
leljük a pusztából hazavezető utat! Hálát adunk neked, Jézus, hogy
gondos anyát rendeltél számunkra; aki tisztára söpri elhagyott
hajlékunkat, és engeded nekünk, hogy magunkba szállva megtaláljuk a
bennünk elhomályosult világosságot!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 27. 06:43 | Sorszám: 466
"... Ó, Istenem, te mérhetetlen szelídség és irgalom, ki ne szolgálna téged
teljes szívéből, aki csak egy kicsit is megismerte atyai szeretetedet?
Ki ne viselné szívesen igádat, amely nem teher, hanem édes; ki ne
hordozná terhedet, amely nem kínos, hanem erőssé tesz? Magad mondottad:
Vegyétek magatokra az én igámat, amely könnyű és édes, s így nyugalmat
találtok lelketeknek. Igen, Uram, ez a gyümölcse nagy parancsodnak,
hogy téged teljes szívünkből szeressünk; ez a szeretet s a neked való
szolgálat nemcsak jóvá tesz bennünket, hanem túlontúl boldoggá is!
Bellarmin Szent Róbert"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 26. 07:16 | Sorszám: 465
"...Mindenható Istenünk! Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre és
senkit sem zársz ki szeretetedből. Minden embernek felkínálod az
üdvösséget és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi,
emberek zárhatjuk ki magunkat azzal, ha elutasítunk téged, megtagadjuk
a neked való engedelmességet és semmibe vesszük törvényeidet. Hálásak
vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk is és minden
embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözüljünk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 25. 05:50 | Sorszám: 464
"...Uram, áldd meg földünket, amelyre leszáll az éj sötétje, áldd meg a
városokat és a falvakat! Küldd a hazatérő édesapa elé gyermekeit a
mosoly angyalával arcukon! Simítsd el a házastársak nézeteltéréseit.
Szerezz békét a testvérek között! Tedd derűssé ezt a néhány órát
mindegyikük számára, hogy legalább amikor együtt vannak, ne
szidalmazzon téged senki, hanem szeressen! Imádkozom mindazokért, akik
ma este nem imádkoznak hozzád. Szeretlek téged mindazokért, akik már
nem szeretnek téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 24. 05:06 | Sorszám: 463
"...Istenem! Te vagy, aki megalkottál, aki ismersz. Tőled kaptam az
életemet, képességeimet, testvéreket magam mellé és naponta a számtalan
kegyelmet. A kevesebbet vagy a talentumot azért adtad, hogy akaratodat
teljesítsem. Tudom, hogy minden embert üdvözíteni akarsz. Vonj be engem
is tervedbe, hogy minél több embernek el tudjalak vinni. Ígérem, mások
elől nem rejtem el azokat a dolgokat, amelyek az életemben jóságodat és
szeretetedet hirdetik, hanem engedem, hogy szereteted általuk terjedjen
a világban."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 23. 03:03 | Sorszám: 462
"... Megváltó Krisztusunk! Egységre hívtál minket, mint ahogy te is egy vagy
az Atyával. Olyan egységre, amelyben szeretet, egyetértés és
önzetlenség uralkodik. Olyan egységre, amely örömet és boldogságot
szül. Kimondhatatlan a hálánk, Urunk, hogy részünk lehet benned és a te
szeretetedben, amellyel vagy irántunk, amelyet meg sem érdemlünk! Tarts
meg ebben az egységben, ne hagyd, hogy a bűn újra visszataszítson
minket a szeretetlen, önző világba, ahol csak széthúzás és az egymástól
való eltávolodás vár ránk! Segíts nekünk, hogy azok közül, akik még
rabjai a gonosznak, minél többet tudjunk kihalászni és megmenteni az
életnek! Mert nélküled semmit sem tehetünk. Nélküled nem jutunk el az
egységre."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 22. 05:35 | Sorszám: 461
"... Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és
hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged
keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri
tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon
hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk
magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak
értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged
illet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 21. 05:24 | Sorszám: 460
"...Uram, Jézus Krisztus! Hittel vallom, hogy valóságos
ember és valóságos
Isten vagy. Életünk során sokszor megtapasztaljuk, mennyire sebezhetőek
és kiszolgáltatottak vagyunk, főként akkor, ha nem érezzük
jelenlétedet. Közeledésed eloszlatja félelmeinket. Isteni hatalmadat és
erődet felismerve bátorság tölt el, hogy életünk legnehezebb
helyzeteiben is velünk vagy. Lelkünket megmentő, hitünket növelő,
bátorságot adó és kereső szívünket lecsendesítő Jézus, jöjj, ments meg
minket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 20. 04:58 | Sorszám: 459
"... Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák
az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te
igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet
találnak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 19. 03:56 | Sorszám: 458
"...Uram, add, hogy elvethessem a szívekbe a te igéid csíráit.
Mindannyiunkat örök életre hívsz. Rajtam múlik, hogy hány szívben fogan
meg szavad életem példája által. Küldj munkásként földjeidre. Add meg a
kellő bátorságot, mert ha csak egy is a legkisebbek közül meghallja
szavad, ha csak egy szívben jó talajra talál a mag általam, az az örök
élet forrása lehet! Tégy engem is jó talajjá, hogy állandó kapcsolatban
lehessek veled, hogy gyökeret verjen bennem szent jelenléted."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 18. 04:10 | Sorszám: 457
"...Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy
mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe!
Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim
biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy
kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, szívem
kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, értelmem éber és friss
legyen az igazság csak az igazság befogadására, és akaratom mindig
afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 17. 06:42 | Sorszám: 456
"...Jézus, Isten Fia, Akiben az istenség teljessége lakozik, Te hívod a
megkeresztelteket, hogy "evezzenek a mélyre", bejárva az életszentség
útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted
hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki
erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra
és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 16. 05:16 | Sorszám: 455
"... Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket
tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod
lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy
bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy
soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy
bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való
részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2017. október 15. 06:26 | Sorszám: 454
"... Isten Fiának hitében élek, aki szeret engem és a kereszten feláldozta
magát mindenki üdvösségéért. Uram, erősítsd istenségedbe vetett
hitemet! Te meghívsz, hogy éljek veled és a te szeretetedben. Meghívsz,
hogy éljek a reményben, amely az örök élet felé vezető utat jelöli ki.
Meghívsz a lelki újjászületésre és a bűnbánat útjára. Meghívsz az Isten
országába, hogy veled éljek földi életem során, és a feltámadás után
Istennel éljek az örök életben. Örömmel fogadom el hívásodat, add nekem
legalább az utolsó helyet házadban!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola