Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (74. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 20. 07:42 | Sorszám: 107
"...Urunk, Jézus Krisztus! Taníts és nevelj minket a szolgálat helyes
értelmezésére és gyakorlására! A szolgálat nem jelenthet senki számára
kényszerhelyzetet, amelyben meg kell aláznia magát mások előtt, vagy
amelyben emberi méltóságáról le kellene mondania. A szolgálatban te vagy
tanítómesterünk, aki magad is szolgálni jöttél a világba, üdvösségünk
szolgája lettél. Azt kéred tőlünk, hogy állítsuk életünket az evangélium
hirdetésének szolgálatába. Minden kegyelmi adományt azért kapunk tőled,
hogy saját és mások üdvösségét szolgáljuk vele. Köszönjük, hogy életünkkel
neked szolgálhatunk."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 19. 06:42 | Sorszám: 106
"...Add, Uram, hogy mindig igent tudjak mondani; minden új valósághoz és új
helyzethez. Adj nyitott, kereső szívet, mely nem zárkózik el semmitől és
senkitől. Nyisd ki szememet, hogy saját szegénységemben észrevegyem a te
kegyelmed erejét, hogy így nyilvánvalóvá legyen előttem dicsőséged.
A. Steffens"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 18. 07:55 | Sorszám: 105
"... Mindenható irgalmas Isten, te megengeded, hogy a nap közepén
fellélegezzünk. Tekints kegyes szemmel megkezdett munkánkra, hozd helyre
hibáinkat és add, hogy neked tetszően fejezzük be dolgainkat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 17. 05:35 | Sorszám: 104
"...Uram, én is szegény vagyok, talán nincs is másom, csak az időm, s azt sem
tudom, mivel töltöttem el. Nincsenek szép virágaim, de hiszen a legszebbek
is elhervadnak. Vedd hát tőlem e hervadó virágokat: életem éveit, napjait,
óráit és perceit; így este mindig átnyújtom neked elhervadt virágaim
csokrát.
P. Roth"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 16. 08:02 | Sorszám: 103
"...Urunk, légy előttünk és vezess minket, légy mögöttünk és nógass minket,
légy alattunk és hordozz minket, légy felettünk és áldj meg minket, légy
körülöttünk és védj meg minket, légy mibennünk, hogy testünk lelkünk, a te
tulajdonod téged szolgáljon és örökké áldjon.
N. Söderblom"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 15. 08:53 | Sorszám: 102
"...Urunk és Istenünk! Köszönjük neked, hogy a te élő Igéd ebbe a világba és
hozzánk is eljut. Tarts meg bennünket, hogy hallgatói lehessünk és
mindennap megújuljunk. Add, hogy felébressze az alvókat, vigasztalja a
szomorúakat, hogy útba igazítsa a tévelygőket, és mindannyiunkat a
szeretet és a remény életére serkentsen. Adj egyházadnak igazságod új
megismeréséhez nyitottságot, és add meg igazságod megvallásának őszinte
örömét.
K. Barth"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 14. 07:19 | Sorszám: 101
"...Ó örökkévaló Isten, köztünk, velünk és bennünk élő Isten! Ó emberszerető,
emberré lett Isten! Testté lett Igéd által tudjuk, hogy szeretsz minket.
Örök, hűséges kereső és megbocsátó a szereteted. Neked végtelen és örökké
szép Mindenható még az én szegényes szeretetem is tetszik, mert viszonzása
a te jóságodnak.
P. Amlot"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 13. 09:29 | Sorszám: 100
"...Urunk, Jézus Krisztus! A te követésed azt jelenti, el kell fogadnunk, a
mennyei Atya akaratát, hogy szenvedéseddel és haláloddal válts meg minket.
Félretesszük emberi gondolatainkat és elképzeléseinket, hogy megérthessük
Isten szándékait és az ő akaratát tudjuk teljesíteni, miként te is neki
engedelmeskedtél mindenben. A te életed feláldozása a szeretet legnagyobb
kifejezése. Segíts minket, hogy életünkkel mi is Isten dicsőségét és
embertársaink javát szolgáljuk! Keresztjeink és szenvedéseink által vezess
minket a mennyei Atyához!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 12. 07:34 | Sorszám: 99
"...Jézusom, legyen enyém a te lelkületed! Nem magadért, hanem miértünk
rendelted ezt a szentséget. Azért nyisd meg ajkamat, hogy másokat
vigasztaljak, és ne csak a magam számára keressek vigasztalást. Nyisd meg
fülemet, hogy megértsek, és ne csak a magam részére keressek megértést.
Nyisd meg szívemet, hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit
magam számára várok.
Várnagy Antal"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 11. 08:08 | Sorszám: 98
"... Vedd életemet végre a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre
szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet ... Csak önmagamtól
szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent
akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben Örömöd fénye. Lángja a te
dicsőségedre lobogjon. Csak azért éljek. Amen,
Th. Merton"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 10. 07:27 | Sorszám: 97
"...Uram, mikor élek neked, mikor vagyok valóban a tied? Tied vagyok, ha
törekszem neked tetsző életre. Tied vagyok, ha szeretem, amit te szeretsz,
kerülöm, amit te nem szeretsz. Akkor nemcsak mondom és éneklem, hanem
valóban a tied vagyok, én Istenem.
Jörg Zink"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 09. 08:06 | Sorszám: 96
"...Uram Jézus, életem Mestere, Uralkodó és Király, te hatalmas, szent és
mindenható, íme itt vagyok. Lásd, örömmel jövök hozzád, hogy parancsaidat
meghallgassam. Hiszem, hogy te vagy a világosság, aki téged követ nem jár
sötétségben, hanem fényben. Engedd, hogy ez a napom a te dicsőségedet
szolgálja, okosan, bátran, hűségesen és részrehajlás nélkül örömmel
segítsek és jó legyek. Követni akarlak mint tanítványod, keresztény
szívvel cselekedni, éljek a Lélek által, akit te szívembe küldtél. Állj
mellettem, ints, követelj, segíts és vezess azzal az erővel, mely belőled
árad és mindent megszentel, hogy estére kelve munkámat átadhassam mint jó
szolga, aki a kevésben, amit kaptam, hűséges voltam."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 08. 08:13 | Sorszám: 95
"... Atyánk, szent Istenünk, te Krisztus által meghívtál minket, hogy
Szövetséged tagjai legyünk. Örömmel vesszük magunkra az engedelmesség
igáját, és Irántad való szeretetből kötelezzük magunkat, hogy akaratodat
keressük és követjük. Nem vagyunk már magunké, egyedül a tied. Ültess oda,
ahova akarsz, használj fel munkára, vagy hagyj csak szenvedni, lehessek
tevékeny vagy legyek elfelejtve. Magasztaljanak fel vagy alázzanak meg,
adj mindent bőségesen, vagy maradjak üresen és teljesen kifosztva.
Engedelmes leszek akaratod és parancsod szerint."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 07. 05:30 | Sorszám: 94
"... Urunk, Istenünk, előtted összeroppannak a térről és időről alkotott
méreteink, előtted a legcsodálatosabb emberi tudás is csak töredék.
Megközelíthetetlen fényesség vesz körül. Te mindettől egészen különböző!
Hát riadjak föl már végre gyermekes képzelgéseimből, gondolatszegény
csacsogásaimból, kikopott imaformuláimból, egyhangú kegyeskedéseimből!
Vedd el tőlem fennhéjázó önbizalmamat, azt a fölényes biztonságérzetet,
amelytől gyakran azt hiszem, sokat tudok és már nyugodt, megelégedett, sőt
büszke is lehetek e tudálékosságomban. Istenem, szabadíts meg az
önteltségtől!
F. Amiet"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 06. 08:54 | Sorszám: 93
"...Urunk, Jézus Krisztus! Amikor meggyógyítottad a beszélni nem tudó és nem
halló embert, te egyedül őrá figyeltél, hogy a szeretet és az irgalom
nyelvén beszélhess vele. Olyan mozdulatokat tettél, amelyek a kívülállók,
a szemlélők számára furcsák és szokatlanok voltak, de azok a beteg számára
mégis gyógyulást eredményeztek. Mozdulataid érintéssé váltak.
Megérintetted a beteg testrészeket és azok azonnal meggyógyultak. Kérünk,
érints meg minket gyógyító kezeddel! Érints meg irgalmaddal! Érints meg
szereteteddel!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 05. 08:25 | Sorszám: 92
"... Istenem, kell a vihar. Te seprűzöd ki vele világunkat. Feneketlen
mélységekbe és hatalmas magasságokba készteted tekintenünk, melyek közé
bele van akasztva ez a föld, s rajta mi, emberek. Új meglátásokban van
részünk, új érzések fakadnak lelkünkben. Vajúdik a világunk. De bizalmunk
nem rendül meg benned: a vihart lecsendesíted, és ha sok gyötrelem között
is, de biztosan születnek tisztultabb és melegszívű lelkek.
Prohászka Ottokár nyomán"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 04. 05:07 | Sorszám: 91
"... Szentlélek, te Isten rejtett jelenléte vagy a világban. Ne engedd, hogy
elvesszünk, és eljátsszuk életünk lehetőségeit. Légy bennünk és a világban
a jó iránti nyugtalanság Jézus Krisztus által.
A. Kner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 03. 05:39 | Sorszám: 90
"... Istenem! Tűz vagy. Szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. Tűz vagy.
Fölemészted minden szűkkeblű önzésünket. Tűz vagy. Fényednek köszönöm,
hogy megismertem igazságodat. Szépség vagy minden szépség fölött.
Újjáteremtettél Fiad vérében, s ebben az újjáteremtésben ismertem meg,
hogy szerelmese vagy teremtményed szépségének.
Sienai Szent Katalin"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 02. 05:54 | Sorszám: 89
"... Istenem, mindenható Atyám, te tudod, hogy mi van az én javamra. Te jobban
szeretsz engem, mint bárki más, vagy akár én magam. Szívből köszönöm
neked, hogy elragadtál saját magamtól, és azt parancsoltad, hogy kezedbe
tegyem életemet.
J. H. Newman"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 01. 06:01 | Sorszám: 88
"... Uram, sokszor bizonyítani, meggyőzni, igazolni szeretnék. Érvek zászlait
lengetem a levegőben. Beszélek. Hatalmas gesztusokat osztok szerteszéjjel,
hogy az emberek figyelmét megragadjam. Önts szívembe, Uram,
tisztelettudást és békés türelmet, hogy tudjak csendesen kérni, szeretni.
És várni a küszöb előtt, hogy megnyissák az emberek szívük ajtaját.
M. Quoist"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 31. 05:42 | Sorszám: 87
"... Könyörülj, Urunk, rajtunk! Légy könyörülettel minden akarásunk iránt, hogy
szeretetben és hitben, igazságosságban és alázatban követhessünk téged,
hogy az önmagunkról való lemondás által veled hűségben, odaadásban és a
lélek békéjében találkozhassunk.
D. Hammarskjöld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 30. 13:48 | Sorszám: 86
"...Mindenható Istenünk! A szabadság sosem jelentheti az ember számára a tőled
való megszabadulást vagy függetlenséget, hiszen a te törvényeid
biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk
törvényeidnek és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk
korlátainak, akkor valóban jobbakká válhatunk és boldogabbá tehetjük
embertársaink életét. Segíts minket, hogy felismerjük törvényeidben
üdvözítő, segítő szándékodat, amellyel önmagad és az üdvösség felé vezetsz
minket. Mutass nekünk utat parancsaid által az üdvösség felé!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggel imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 29. 06:05 | Sorszám: 85
"...Uram, engem sokszor fárasztanak családtagjaim; azért ne engedd
elfelejtenem: minden arc mögött a te arcod rejtőzik.
E. Schindler"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 28. 05:48 | Sorszám: 84
"...Kereszt alatt állni, és még a legértelmetlenebb eseménynél sem veszteni el
fejünket és hitünket: eszközöld ki számunkra, Fájdalmas Anya! Segíts
valamit megsejteni abból a titokból, hogy mi magunk is – hozzád hasonlóan
– szenvedésünkkel és áldozatunkkal mások üdvére lehetünk szenvedő
Üdvözítőnkkel egyesülve.
O. Hophan"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 27. 07:02 | Sorszám: 83
"... Istenem, Te szent és igazságos, igaz és hűséges tiszta és jóságos, Eléd
járulok. Ha hozzád jövök, Mózesként le kell borulnom, s Péterrel együtt
felkiáltanom: Menj el tőlem, mert bűnös vagyok! De tudom, hogy igazában
ezt kell mondanom: Irgalmazz nekem! Bár bűnös vagyok, s így érdemtelen
vagyok irgalmadra, mégis alázatos bizalom él bennem, s a te határtalan
irgalmad után vágyódom. Hisz még nem vagyok végképpen elveszett, hanem e
föld vándora, aki örök javaid után sóvárog, és aki készséggel és
alázatosan nyújtja ki kezét irgalmad végtelen ajándéka felé.
K. Rahner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola