Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (66. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 14. 05:30 | Sorszám: 64
"... Add, Uram, hogy ne álljak meg tetteim külsőségeinél. Legyenek igazi
élményeim és belső szemléletem. Add, hogy a látható dolgokon keresztül a
láthatatlannal is találkozzam. Teremtményeid látványa vezessen el engem a
te boldogító látásodhoz.
C. Pavese"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 13. 16:27 | Sorszám: 63
"...Uram, adj nekem érzéket a humorhoz, add kegyelmedet, hogy megértsem a
tréfát, hogy ezáltal az életben egy kis örömöt leljek, s azt másokkal
megoszthassam.
Mórus Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 12. 10:08 | Sorszám: 62
"...Élő Isten, jöjj és alakítsd lelkünket Lelked templomává. Szentelj meg
minket, Urunk! Kereszteld meg egyházadat a Tűzzel, hogy az
egyházszakadások megszűnjenek, és egyházad, mint az igazság oszlopa és
támasza álljon a földön. Áraszd mindnyájunkra a Szentlélek adományait: a
testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a jóságos türelmet!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 11. 05:26 | Sorszám: 61
"...Add kegyelmedet nekem, hogy én, a szegény köntös, amelyben te, elrejtőzött
Isten, az emberekhez közeledni akarsz, napról napra jobban megszabaduljak
az önzéstől és minden más bűntől. Akkor is az maradok, aminek lennem kell:
lepled és haszontalan szolgád. De legalább egyre hasonlóbbá leszek
Fiadhoz, aki Istensége örök fényét szolgai köntös alá rejtette. Ha
terhedet viselem, küldetésed terhét, ha lenyom a megbízatás, méltóságod
pedig megaláz, viszont gyöngeségem Fiadéba olvad, akkor bízhatom abban,
hogy az az akadály, melyet jövetelednek jelentek, mégis csak áldás lesz
testvéreim számára.
K. Rahner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 10. 09:32 | Sorszám: 60
"...Te, aki fölöttünk vagy, aki egy vagy közülünk, aki vagy, és bennünk is
vagy: add, hogy mindenki lásson bennem is! Hadd készítsem az utat
számodra, s köszönjem meg azt is, ami közben ellenem van, de mások gondját
ne felejtsem! Tarts meg szeretetedben, ahogy elvárod, hogy másokat is
megtartsak abban. Legyen bennem minden a te dicsőségedre, ne engedd, hogy
bármikor is kétségbe essem! Mert a te kezedben vagyok, benned csak erőt és
jóságot találok.
D. Hammarskjöld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 10. 09:32 | Sorszám: 59
"...Te, aki fölöttünk vagy, aki egy vagy közülünk, aki vagy, és bennünk is
vagy: add, hogy mindenki lásson bennem is! Hadd készítsem az utat
számodra, s köszönjem meg azt is, ami közben ellenem van, de mások gondját
ne felejtsem! Tarts meg szeretetedben, ahogy elvárod, hogy másokat is
megtartsak abban. Legyen bennem minden a te dicsőségedre, ne engedd, hogy
bármikor is kétségbe essem! Mert a te kezedben vagyok, benned csak erőt és
jóságot találok.
D. Hammarskjöld"
(Horváth István Sándor zalalövői plébánis atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 09. 09:01 | Sorszám: 58
"...Urunk, Jézus Krisztus! Bűneink miatt méltatlanok vagyunk arra, hogy
magunkhoz vegyük szent testedet, de a szentgyónásban megszabadulhatunk
bűneinktől. Szükségünk van arra, hogy Isten eltörölje bűneinket és
találkozzunk veled, aki önmagadat adod nekünk az Oltáriszentségben. Nem
utasítjuk vissza barátságodat és ajándékodat, hanem örömmel vesszük
magunkhoz a szentáldozáskor szent testedet, amely az örök élet kenyere
számunkra. Te vagy minden szeretet forrása és szereteted jele az, hogy
nekünk adod magadat. Szereteted viszonzásaként neked ajánljuk életünket."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 08. 07:46 | Sorszám: 57
"...Uram, add kegyelmedet, hogy helyet készítsünk neked a szívünkben. Adj
erőt, hogy a legelső helyet adjuk neked, s ne száműzzünk az utolsó helyre,
a feledésbe. Ne engedd, hogy elvesszünk a világban, hanem add fényedet,
hogy veled egybeforrva alakíthassuk a világot a te terved szerint.
P.Gerhardt"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 07. 17:34 | Sorszám: 56
"... Sokan szeretnek téged, Urunk, bár nem tartoznak teljességgel egyházadhoz.
Te ajándékoztad meg őket ezzel a kegyelemmel. Hogy nem tartoznak egészen
hozzánk, az rajtunk is múlik. Azon, hogy nem mutattuk meg nekik a szent
életnek és az igazi szeretetnek diadalmas, meggyőző példáját. Minden
kereszténnyel együtt kérlek, Urunk, találjuk meg az utat egymáshoz!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 06. 07:28 | Sorszám: 55
"...Urunk, te azt akarod, hogy mindnyájan egyek legyünk. Teljesedjék hát
akaratod nálunk és minden egyházadban. Tökéletesítsd bennünk szereteted
művét és teljesítsd be bennünk ígéreteidet.
M.Seitz-Fr. Thlele"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 05. 07:31 | Sorszám: 54
"... Urunk, te magad mondtad, hogy el fogod küldeni Szentlelkedet, hogy mindig
megmaradhassunk a szeretetben, s hogy megtalálhassuk a békét. Amikor
kizárólag rád hagyatkozom, belátom, hogy te veszed el az én gondjaimat és
szorongásaimat, s hogy a békesség és a bizalom tőled származnak.
J. Zink"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 04. 08:11 | Sorszám: 53
"... Köszönjük, Urunk, hogy szereteted egyesit minket. Köszönöm házastársamat,
akit rám bíztál. Köszönöm, hogy egymást szolgálhatjuk. Szenteld meg a
szeretetünket és szolgálatunkat. Segíts, hogy egymásnak utat mutassunk és
egymást a jóra oktassuk. Segíts, hogy jó példát mutassunk, s állandóan
örüljünk, hogy együtt lehetünk. Add, hogy egykor a mennyben is együtt
lehessünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 03. 08:37 | Sorszám: 52
"...Mennyei Atyánk! Vigyázz gyermekeinkre, hogy ne tegyenek semmi rosszat, ha
egymás között vannak! Add, hogy szívesen térjenek haza, örüljenek és
szeressék a szülői házat! Add nekünk, szülőknek, hogy sikerüljön ezt az
otthont szeretetteljessé tenni, hosszú ideig megtartani számukra. Add,
hogy ne félelemmel gondoljanak ránk, még akkor sem, ha valami rosszat
tettek. Tartsd meg bizalmukat irántunk, hogy ez az otthon mindig nyitva
legyen számukra. Add meg mindnyájunknak, hogy ez a ház megmutassa, mit
jelent otthon lenni majd a te mennyei házadban."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 02. 10:14 | Sorszám: 51
"...Urunk, Jézus Krisztus! Az Eucharisztia ünneplésén, a szentmisén való
jelenlétünk alkalmat ad arra, hogy ne kívülállóként szemléljük az
Oltáriszentség titkát, hanem részesedjünk a te áldozatodból és
feltámadásodból. A szentáldozás által közösségre lépünk, egyesülünk veled,
ugyanakkor lelki közösségre lépünk embertársainkkal is, mert mindannyian
az egy kenyérből, a te szent testedből részesülünk. Urunk, te önmagadat
adod nekünk az Oltáriszentségben. Örömmel fogadjuk el a te csodálatos és
örök életet biztosító ajándékodat. Újítsd meg a mi életünket, hogy életünk
Istennek felajánlott ajándék legyen!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. augusztus 01. 07:53 | Sorszám: 50
"...Uram, ismered kívánságaimat és igényeimet. Sok dolog után kiált a szívem,
és mégis csak egy a szükséges. Taníts meg arra, hogy vágyaim mindenben a
lényegre törekedjenek. Akkor majd vágyaim szomját is csillapítod; szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szívbe még nem hatolt bele az, amit
azoknak készítettél, akik szeretnek téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 31. 06:36 | Sorszám: 49
"...Jézusom, hiszek benned, mert tiszteled emberi szabadságomat. Csak egyetlen
parancsot adtál: szeressétek egymást! A szeretetet pedig nem lehet
kikényszeríteni, a szeretetet úgy ajándékozzák. Engedd, hogy leküzdjek
minden akadályt, ami utamat állja abban, hogy szeressek minden embert.
Segíts meg, hogy úrrá legyek tétlenségemen. Engedd, hogy korlátozzam a
saját helyemet, hogy így több helyet adjak embertársaimnak a
kibontakozáshoz.
A. Pereira"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 30. 06:58 | Sorszám: 48
"...Add meg Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmét. Töltsd el őket
szereteteddel, hogy csak hozzád tartozzanak, és dicséretesen éljenek
anélkül, hogy földi érdemek után törekednének. Te légy tisztességük, te az
örömük és akaratuk, te légy vigaszuk a szenvedésben, tanácsuk
kételyeikben, védelmük az igazságtalanság ellen, türelmük a lelki
szárazságban, gazdagságuk a szegénységben, enyhülésük a betegségben, és
egyszer majd sikeresen adhassanak számot szolgálatukról.
F. Lewtie"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 29. 17:33 | Sorszám: 47
"...Uram, hiszek szívednek, hiszem küldetésedet! Tudom, hogy Mester vagy és
minden szívet magadhoz vonzol. Hiszek szeretetednek, és tudom, azért izzó
a szíved, hogy a világot lángra gyújtsa, Hiszem, Uram, igen, a kezemmel
fogom, hogy a világnak kell a te szíved. Uram, kérlek, gyújts meg sokakat,
hadd fogjon tüzet szívünkön a szíved, hadd égjen, világítson lelkünk.
Válassz, Uram, égő emberlelkeket, s mutasd meg bennük a te utadat. Add,
Uram, hogy a te szolgáid megnyissák bennem az élő vizek forrását, S hogy
általuk életem értékesebb és gazdagabb legyen.
Prohászka Ottokár"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 28. 07:27 | Sorszám: 46
"...Urunk, jóságos Atyánk, egyetlen nap sem múlhatna el anélkül, hogy ne
gondoljunk testvéreinkre is, akik Krisztus által egyek, egy test és egy
lélek a te egyházadban. Még inkább meg kell emlékeznünk imáinkban
papjaidról, hogy gyermekeiddé, igaz testvérekké tegyenek bennünket.
Milyenek ők hozzád, egymáshoz és hozzánk? Ettől függ lelkileg az új és
jobb világ felépítése. Add meg, Urunk, hogy papi szolgáid által, az ő
fáradozásaikkal mind jobban érezzük egyházunkban a közös Atya szeretetét.
Add, hogy mindnyájan testvérekké váljunk a Szentlélek örök, megfiatalító
erejében.
Cserháti J."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 27. 16:56 | Sorszám: 45
".. Örök Atya Fia, aki bennünk élsz, te vagy dicsőségünk reménysége! Élj te
bennünk, a te életed törvényei uralkodjanak felettünk, hogy életünk olyan
legyen mint a tied! Te élj bennünk, te imádkozz bennünk, te szenvedj
bennünk, többet nem is kérünk. Mert ha miénk vagy, gazdagok vagyunk. Aki
Téged megtalált, megtalálta élete erejét és győzelmét.
K. Rahner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 26. 11:02 | Sorszám: 44
"... Urunk, Jézus Krisztus! Mindazok, akik megtapasztalták az általad
véghezvitt csodát és ettek a megszaporított kenyérből, később is várták,
hogy megismételd cselekedetedet és újból kenyeret adj nekik. Tanítványaid
később is vágyakozhattak arra, hogy újra egyenek abból a kenyérből,
amelyet egyedül te vagy képes adni. Vágyukat beteljesítetted, amikor az
utolsó vacsorán kenyeret adtál nekik s a kenyérben saját testedet. Add
nekünk mindig az élő kenyeret, s e kenyérben önmagad, hogy örök életünk
legyen!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 25. 05:13 | Sorszám: 43
"... Uram Jézus, légy az én Megváltom! Megtestesülésed legyen az én örömöm,
evangéliumod az én tanításom, egész életed az én példaképem, szenvedésed
az én megváltásom, a te gyalázatod az én dicsőségem, a te halálod az én
életem, a te föltámadásod az én vigasztalásom, a te mennybemeneteled az én
reménységem, a te újra-eljöveteled az én hozzád térésem."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 24. 05:05 | Sorszám: 42
"... Urunk, Jézus Krisztus, világ világossága és híveid vigasza, nyisd meg
szemünket üzeneted számára. Az évek folyamán sok hang és szó jut el
fülünkhöz, és mi emberek oly gyakran bolyongunk és tévelygünk. Nálad
vannak egyedül az örök élet igéi! Add, hogy megnyitottak legyünk igazságod
iránt. Hadd tudjunk tisztelettel meghajolni titkaid előtt! Erősítsd
bennünk az örökkévalóság fényessége utáni vágyat, amelyben minden titok
megoldódik. Csak akkor fogjuk megtudni, ki voltál te, és hogy mi történt
körülöttünk.
J. K. Lavater"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 23. 06:37 | Sorszám: 41
"... Isten Fia, Jézus Krisztus! Csak te vezethetsz bennünket vissza az Atya
házába. Téged vártunk mint Messiást. Urunk és mesterünk lettél: a
szegényeknek üdvösséget hoztál, megvetést találtál a gazdagoknál. Szenvedő
Isten szolgája, kiürítetted isteni alkatod szépségét. Így lettél
mennyországkirálya, Krisztus követésére vállalkozók példája. Földi anya
gyermeke voltál, a világ szemében kihívó botrány. Mégis csak te köthettél
szövetséget mint Isten küldötte, égiek közvetítője. Életünk kenyere
lettél! Keresztre feszített Üdvözítőnk, te vagy a feltámadás és az el nem
múlást hirdető próféta.
Cserháti J."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. július 22. 07:05 | Sorszám: 40
"... Nem kérek sem egészséget, sem betegséget, sem életet, sem halált, de
kérem, Uram, legyen a te gondod az én életem, egészségem és halálom, hogy
minden a te dicsőségedet szolgálja, lelkem üdvére és az egyház javára.
Egyedül te tudod, mi válik javamra, te vagy a végtelen hatalmas Úr, legyen
meg a te akaratod! Add meg, hogy akaratod legyen az én akaratom, alázatos
bizalommal rád hagyatkozzam, a te parancsaidat mindenkor követve fogadjam
el mindazt, ami tőled származik.
B. Pascal"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola