Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (66. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2017. május 20. 16:41 | Sorszám: 307
"...Jézus, te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk
hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy
a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon,
és élő evangéliummá váljanak!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 19. 05:29 | Sorszám: 306
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te tudatosan vállaltad a kereszthordozást a mi
megváltásunkért és üdvösségünkért. Engedelmes voltál az Atyának, aki ezt
az áldozatot kérte tőled. Taníts minket is engedelmességre és
kereszthordozásra! Légy velünk, példád segítsen, erősítsen és bátorítson!
Segíts minket, hogy sikerrel fáradozzunk a magunk és mások üdvösségén! A
legnagyobb boldogság az számunkra, hogy elnyerjük az örök életet."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 18. 07:44 | Sorszám: 305
"...Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 17. 06:46 | Sorszám: 304
"...Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen
életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak,
ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol
elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol
szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 16. 05:25 | Sorszám: 303
"...Uram, Jézus, hálát adok, hogy tanítottál, szavaid kísérjék végig napomat,
alakítsák életemet! Hálát adok, hogy a te odaadásodhoz, áldozatodhoz
kapcsolhattam jószándékaimat s minden gondomat is. Hálát adok, hogy a
szentáldozás által bennem élsz, és általam másokhoz is el akarsz jutni.
Szentségi jelenléted tegyen teljesen hasonlóvá hozzád."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 15. 06:38 | Sorszám: 302
"... Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására! Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk
embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az úton
találkozunk! Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre
szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem sebeinket
bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 14. 05:59 | Sorszám: 301
"... Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 13. 07:19 | Sorszám: 300
"... Istenünk: te vagy az időknek Ura. Te vagy az Úr az egész teremtett világ
felett. Életünk napjainak számát te méred ki. Te adsz nekünk lehetőséget,
hogy amíg ebben a világban élünk, azokat a kincseket keressük, amelyek
soha el nem múlnak. Tégy minket készségessé, hogy tekintetünket mindig az
égre emeljük. Mulandó ez a föld, ez a világ: add, hogy megértsük igéd
igazságát!"
(Horváth István Sándor zalalövői plábános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 12. 07:59 | Sorszám: 299
"...Irgalmas Jézus! Bűnbánó szívvel lépünk eléd. Levetjük magunkról a hiúság,
a kevélység, az önelégültség, az önzés és a szeretetlenség ruháját.
Kérünk, add ránk a lelki megtisztulás új ruháját! A szentgyónásban újra és
újra megtapasztaljuk, hogy megbocsátasz nekünk. Bár mi méltatlannak
tartjuk magunkat, te mégis méltónak találsz minket arra, hogy felemelj
bűneinkből. Segíts minket, hogy mi irgalmas szívvel forduljunk
embertársaink felé és mindig tudjunk tiszta szívből megbocsátani! Taníts
minket nagylelkűségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 11. 05:23 | Sorszám: 298
"...Istenünk, aki csodálatos bölcsességgel kormányzod a világot, fogadd el
hazánkért eléd terjesztett könyörgésünket! Add, hogy a vezetők bölcsessége
és az alattvalók hűséges helytállása folytán erősödjék köztünk az
egyetértés és az igazságosság, szüntelenül virágozzék a béke!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 10. 04:28 | Sorszám: 297
"... Adj nekünk, Istenünk, alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a
szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket; mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai
lehessünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak nevezzen minket
szent Fiad!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 09. 05:01 | Sorszám: 296
"...Uram, adj erőt, nehogy kifulladjak az úton, hogy segítsük egymást a holnap
felé haladtunkban, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül a
segítség! Adj erőt, hogy bátran szembenézzek a jövő feladataival, melyeket
várnak tőlem az emberek, vagyis te! Adj erőt, hogy úgy reméljek, mintha ma
reggel kezdődne az életem!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 08. 05:42 | Sorszám: 295
"... Uram, Jézus! Körülöttem a romlás, a pusztulás sokféle jelét látom.
Önmagukat és saját világukat pusztító, élhetetlenné tevő embereket. És te
engem nevezel a föld sójának, a világ sójának és a romlást megállító
sónak. Tudom, hogy ebben a világban kell élnem, de hozzád tartozva, hogy a
te örömhíred, a te tanításod, a te igazságod jó ízét adhassam a világnak.
Éljen bennem a krisztusi íz: az öröm és a jóakarat."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 07. 04:22 | Sorszám: 294
" Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 06. 04:22 | Sorszám: 293
"...Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 05. 05:18 | Sorszám: 292
"...Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy az élet és a halál Ura! Életünk és örök
életünk a te kezedben van. Minden reményünket beléd helyezzük, mert te
képes vagy arra, hogy új életet adj nekünk a feltámadás által. Szeretnénk
örökké élni, szeretnénk eljutni az örök boldogságra, szeretnénk együtt
lenni Istennel az örökkévalóságban. Urunk, hisszük, hogy halálod után
harmadnapon feltámadtál. Vezess minket a mennyországba! Érints meg minket,
hogy új életre támadjunk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 04. 06:01 | Sorszám: 291
"... Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára! Óvj meg mindnyájunkat ebben az esztendőben minden
bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai szívedhez!
Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 03. 04:21 | Sorszám: 290
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink
nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és
bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami
üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert
gondunkat viseled, és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre.
Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben! Add, hogy mindig
nyitott szívvel hallgassunk téged és tanításodat életre váltsuk! Segíts
minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 02. 06:52 | Sorszám: 289
"... Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó
és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis,
ami rút, ami rossz! Teremts bennünk tiszta szívet Istenünk, hogy jó gazdái
lehessünk ennek a világnak! Ne szennyezzenek be minket gonosz indulatok,
gyűlölet, harag, viszálykodás! Egyetértést adj nekünk! Add, hogy fiatalok
és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán emberek, ha
tiszta a szívünk!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. június 01. 04:22 | Sorszám: 288
"... Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit
te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 31. 04:18 | Sorszám: 287
"... Uram, szívem szeretet nélkül nem tud meglenni. De még sokáig kell veled
menetelnem, míg szeretetedet igazán megismerem. Akkor talán megtanulom,
hogy a szeretet ott kezdődik, ahol kész leszek feltétel nélkül magam
odaadni. Szívem tele van boldogság utáni vággyal, de ez a vágy is
megkínoz, mert nem tud igazán beteljesülni. Ezért kell előbb abba a
sötétségbe esnem, mely önző kívánságaimat kioltja. Csak akkor lesz a
szeretetem oly erős, mint a halál, mert akkor saját önzésem börtönét
törtem át, és szabaddá lettem, mint ahogy a halál szabaddá tesz bennünket
az isteni élet dicsőségére. Uram, töltsd be ürességemet, hogy szereteted
halvány sugarát mindig láthassam!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 30. 05:37 | Sorszám: 286
"...Urunk, arra rendeltél minket, hogy örömben éljünk. A munka egyedül nem
töltheti be életünket; add hát, hogy megértsük az öröm mélyebb értelmét,
az ünnep, az ünneplés, a játék, az üdülés, a pihenés, a művészet belső
gazdagságát és felemelkedettségét, de leginkább add meg a bennünket
szerető, ránk váró emberekkel való együttlét örömét. Örömvárásunknak az
legyen a csúcspontja, mint ahogyan te is mondottad: öröm nekem az emberek
között lenni.
Cserháti József"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 29. 05:23 | Sorszám: 285
"... Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul
odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott
áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az
örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi
jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk szent
tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium
hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy akarunk
szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te áldozatodhoz
odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész életünket Istennek."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 28. 06:20 | Sorszám: 284
"...Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! Te egyszülött Fiadat, a
mi Urunkat, Jézus Krisztust örök főpappá és a mindenség Királyává tetted,
hogy szeplőtelen áldozatként a kereszt oltárán engesztelésül odaadja
önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. Részesíts
minket az ő országának lelkületéből, mert az ő országa igazság és élet,
kegyelem és szentség, az igazságosság, a szeretet és a béke."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2016. május 27. 05:52 | Sorszám: 283
"... Uram, azt parancsoltad nekünk, hogy felebarátunkat úgy szeressük, mint
saját magunkat. Szerettél bennünket, ezért nem elégedtél meg azzal, hogy a
biztos part felől csak tanácsokkal láss el minket. Nem is hagytál ránk
kész receptgyűjteményt, hogy bármely szituációban gondolkodás nélkül
kövessük azokat. Azt kívánod tőlünk, hogy téged követve, életünket
megosszuk másokkal, mint ahogy te tetted, Királyunk.
J. Brunner"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola