Új téma  Új hozzászólás

Gondola főoldal | beállítások | regisztráció | keresés | GYIK | fórum főoldal | moderáció
  előző téma   következő téma
»  gondola Fórum   » Konstruktív kritika   » Légy velünk Uram! (73. oldal)

 
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 
Fórumunkon a regisztráció szünetel
Téma: Légy velünk Uram!
keresztkem
  Válasz | 2015. december 23. 23:19 | Sorszám: 132
"... Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket
a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged
befogadhasson! Ihless bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a
testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te
erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent
színed látására!
Granadai Szent Lajos"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 23. 07:50 | Sorszám: 131
"... Ó, Krisztus, népek királya, akit az emberiség évszázadok óta várt és
vágyott; az emberiség, melyet megsebzett a bűn. Te, aki mindannak talpköve
vagy, az emberiség újjáépítheti önmagát és határozott, megvilágosító
vezetést nyerhet útján a történelmen keresztül! Te, aki a megosztott
népeket egyesítetted Atyádnak bemutatott áldozati adományoddal, jöjj, és
mentsd meg az embert! Az embert, aki szánalomra méltó és nagyszerű, az
embert, aki általad jött létre a föld porából, s a te képedet és
hasonlóságodat hordozza!
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 22. 09:11 | Sorszám: 130
"...Urunk, te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 21. 18:32 | Sorszám: 129
".. Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 20. 10:58 | Sorszám: 128
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! A karácsony közeledtével fokozódik bennünk a
nyugtalanság, az izgalom. Szeretnénk néha lassítani az adventi napokat,
máskor pedig siettetnénk az ünnep érkezését. Amikor majd végre elkezdünk
ünnepelni, rögtön szeretnénk megállítani az időt, hogy az ünnep ne érjen
véget, a karácsony tartson tovább és az a béke, nyugalom és öröm ne csak
néhány napig, hanem egész éven keresztül tartson. Istenünk, köszönjük,
hogy velünk vagy földi életünk éveiben, évtizedeiben, és köszönjük, hogy
az örökkévalóságba hívsz minket. Irgalmad vezessen a te Fiadhoz, a
betlehemi Gyermekhez!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 19. 12:53 | Sorszám: 127
"...Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 18. 07:10 | Sorszám: 126
"...Én Uram és én Istenem, milyen titokzatosak a te csodáid! Olyanok vagyunk
itt a földön, mint az együgyű pásztorfiúk: azt hisszük néha, megértünk
téged. De hogyan lehetne ez igaz, amikor önmagunkat sem értjük meg?
Avilai Szent Teréz"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 17. 06:55 | Sorszám: 125
"... Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk!
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen! Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te
jelenlétedet érezze meg általunk! Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 16. 07:31 | Sorszám: 124
".. Neked szenteljük magunkat, Urunk: fogadj el minket, igazság Istene, fogadd
el népedet, és töröld el minden bűnét; add, hogy becsületességben és
ártatlanságban éljen! Legyenek valamennyien választottak és szentek, s
kapjanak helyet angyalaid sorában!
Ókeresztény imádság"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 15. 09:09 | Sorszám: 123
"...Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 14. 08:34 | Sorszám: 122
"...Urunk, Jézusunk! Az ünnep kapujában állva nem gondoljuk azt, hogy méltók
vagyunk jöveteledre és a veled való találkozásra. De kifejezzük vágyunkat,
irántad való vágyakozásunkat, a szeretet utáni igaz vágyunkat. Látni
szeretnénk téged, s szeretnénk felismerni benned Megváltónkat és
Üdvözítőnket!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 13. 10:24 | Sorszám: 121
"... Istenünk, irgalmas Atyánk! Te azért küldted el Fiadat bűnös emberi
világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját. Jézus
nélkül soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára, nem találnánk rá a te
irgalmadra. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Érints
meg minket irgalmaddal! Bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk már tovább
bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk most feléd.
Jézus születése egykor nagy változást hozott a világba. Istenünk! Te képes
vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket szentté változtatni.
Hozz megújulást az én életembe!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 12. 06:12 | Sorszám: 120
"... Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 11. 14:44 | Sorszám: 119
"... Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és aszerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb,
jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és
mindenkor és mindörökkön örökké."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 10. 16:50 | Sorszám: 118
"...Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled
el ne terelje, adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne
teperje, adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne
görbítse, maga felé ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi
viszontagság meg ne törje, adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos
érzelem magához ne fűzhesse! Adj, Uram, Istenem, téged megismerő értelmet,
téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet, add, hogy életem
előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon, és adj
bizodalmat, mely téged végtére átkarolhasson!
Aquinói Szent Tamás"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 09. 08:20 | Sorszám: 117
"..Uram, tégy engem békéd eszközévé! Hadd vigyem a szeretetet, ahol a
gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyességre
hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a
tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az
örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.
Assisi Szent Ferenc"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. december 08. 14:37 | Sorszám: 116
"... Mária, a Béke Királynője, támogasd e gyermekeidet! Ma megújult bizalommal
rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő Szűzanya, aki e székesegyházban
átöleled az egész egyházi közösséget, segítsd a hívőket, hogy nagylelkűek
legyenek a hitük melletti tanúságtételben, hogy a te Fiad evangéliuma e
határtalan és szeretett föld minden sarkában visszhangozzék.
Szent II. János Pál pápa"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 28. 06:20 | Sorszám: 115
"...Uram, a te szavad élet. Egészen egyszerű embereket messze túlnöveszt
önmagukon, és arra képesít, hogy félelem nélkül kiálljunk érted. Add, hogy
szavad bennem is élő legyen, és tedd szavadat élővé általam mások életében
is!
A. Pereira"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 27. 09:52 | Sorszám: 114
"... Urunk, Istenünk! Miközben olvassuk a Szentírást, terád figyelünk, téged
hallgatunk, s felfedezhetjük azt is, hogy te meghallgatsz minket és a
Szentírás üzenete által válaszolsz kérdéseinkre. Tudom, hogy a kitartó
olvasás, a figyelmesség és a tanulékony lélek elengedhetetlen ahhoz, hogy
meghalljam szavadat, megértsem útmutatásodat. Segíts, hogy meghalljalak a
Szentírás szavaiban, a megszólaló és lelkem visszhangját váró Istent!
Segíts, hogy a te szent Fiad, Jézus Krisztus örömhíréhez méltóan éljek és
eljussak hozzád az örök üdvösségre!"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 26. 07:31 | Sorszám: 113
"...Urunk, Istenünk! Minden emberben és minden emberrel élsz együtt.
Mindenkiben a te arcod tündöklik. Milyen szűk a látókörünk! Csak a
külsőségeket látjuk, s csak a kellemes dolgokra figyelünk. Pedig veled
találkozhatunk mindenben: szomszédunk mogorvaságában, kollégánk
kellemetlen köhécselésében, gyermekünk dacos szembehelyezkedésében is. Ha
jobban kinyitnám szememet, meglátnálak téged bennük is. S ha
észrevennélek, akkor téged segíthetnélek mindenkiben, mindenki
elviselésében és felemelésében.
G. Miller"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 25. 07:34 | Sorszám: 112
"... Uram, életem mindig szenvedést jelent, ha másokat látok szenvedni. Saját
erőmre támaszkodva összeroppannék. Tégy engem teljes emberre, add meg, ami
még hiányzik. Csendesítsd le nyugtalanságomat. s add a te üdvözítő
nyugtalanságodat, mellyel megmentésünkre indultál. Ha te vagy szívem
nyugtalansága, akkor a csend és a béke útján járok."
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 24. 06:46 | Sorszám: 111
"...Uram, Istenem! Szeretném olyannak látni a te világodat, amilyennek
teremtetted, de szemem tele van könnyekkel. Szeretnék nagyvonalú lenni, és
nem számítóvá válni. A te kegyelmed nem ismeri az emberi számításokat.
Szeretnék nagylelkűen úgy adni, ahogy te, de a fösvénység és önzés ott ül
szívemben, Add, Uram, hogy mindig többet értsek titkaidból, és mindig
bőségesebben részesüljek lelkületedből.
E. Beck"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 23. 08:28 | Sorszám: 110
"...Uram, hálát adunk neked, hogy Fiadat nekünk ajándékoztad, s benne
önmagadat és minden javadat az embereknek adtad. Kérünk, Atyánk, hogy
amint Fiadat elküldted hozzánk, és általa és benne semmit sem tagadsz meg
tőlünk, úgy szabadíts meg minket minden fölösleges földi bálványtól és
tehertől, hogy mindjobban egyesüljünk veled.
M. Eckerhart"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 22. 09:02 | Sorszám: 109
"... Uram, segíts engem, hogy megtanuljak mások szolgálatára lenni. A te
áldozatod és imádságod erősítsen engem az áldozatos szeretetben. Taníts
meg a bizalomra, az együttérzésre és az együtt örvendezésre. A szeretet
iskolája legyen számomra a szentmise, melyben te egészen odaadod magadat
nekünk.
H. V. Zeller"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem
keresztkem
  Válasz | 2015. szeptember 21. 06:44 | Sorszám: 108
"...Urunk, megszégyenülten állunk előtted, mert megosztottuk egyetlen
egyházadat. Mindenki úgy véli, hogy úgy kell hinnie és élnie, ahogyan
őseitől örökségként kapta. Bocsásd meg, hogy az igazság megvallásában
sokszor kemények és szeretetlenek voltunk, hogy hagyományaink miatt
megosztottak vagyunk és nem értjük meg egymást.
M. Seitz-Fr. Thlele"
(Horváth István Sándor zalalövői plébános atya ma reggeli imája)
közli:
keresztkem

Időzóna: CET
A téma oldalai: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 
 

Új téma  Új hozzászólás       előző téma   következő téma
Ugrás:

Email a webmesternek | Gondola